File:Tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Tf_polish.txt(file size: 1.74 MB, MIME type: text/plain)
Warning: This file type may contain malicious code. By executing it, your system may be compromised.

Recent changes

July 23, 2015 Patch (previous patches)

38853885"[english]Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% longer overheal time"
38863886"Attrib_OverhealDecay_Negative" "-%s1% czasu nadleczenia"
38873887"[english]Attrib_OverhealDecay_Negative" "%s1% shorter overheal time"
3888N/A"Attrib_HealOnHit_Positive" "Przy trafieniu: +%s1 zdrowia"
N/A3888"Attrib_HealOnHit_Positive" "Przy trafieniu: do +%s1 zdrowia"
38893889"[english]Attrib_HealOnHit_Positive" "On Hit: Gain up to +%s1 health"
38903890"Attrib_HealOnHit_Negative" "Przy trafieniu: %s1 zdrowia"
38913891"[english]Attrib_HealOnHit_Negative" "On Hit: %s1 health"
53055305"[english]TF_Duel_Win_SwappedTeams" "�%winner%� defeated �%loser%� in a duel because �%loser%� changed teams."
53065306"TF_Duel_Win_Disconnect" "Gracz %winner% pokonał %loser% w pojedynku, ponieważ gracz %loser% opuścił grę."
53075307"[english]TF_Duel_Win_Disconnect" "�%winner%� defeated �%loser%� in a duel because �%loser%� left the game."
5308N/A"TF_Duel_Tie" "Pojedynek graczy %initiator% i %target% zakończył się remisem po %score% punktów!"
N/A5308"TF_Duel_Tie" "Pojedynek graczy %initiator% i %target% zakończył się remisem po %score% punktów! Mini-gra gracza %initiator% nie została zużyta."
53095309"[english]TF_Duel_Tie" "The duel between �%initiator%� and �%target%� ended in a draw with �%score%� points each! A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
53105310"TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "Pojedynek między graczem �%initiator%� a �%target%� zakończył się, gdyż mapa została zmieniona. Minigra Pojedynek została zwrócona graczowi �%initiator%�."
53115311"[english]TF_Duel_Refund_LevelShutdown" "The duel between �%initiator%� and �%target%� has ended, because the level has changed. A Dueling Mini-Game owned by �%initiator%� has not been consumed."
60426042"Store_EstimatedTotal" "Szacowana suma"
60436043"[english]Store_EstimatedTotal" "estimated total"
60446044"Store_WAStateSalesTax" "podatek od zakupów będzie obliczony dla mieszkańców stanu Waszyngton"
6045N/A"[english]Store_WAStateSalesTax" "sales tax will be calculated for WA state residents"
N/A6045"[english]Store_WAStateSalesTax" "sales tax will be calculated during checkout where applicable"
60466046"Store_TotalSubtextB" "wszystkie przedmioty TF2 zostaną dodane do plecaka po zakupie"
60476047"[english]Store_TotalSubtextB" "all TF2 items will be added to your backpack after purchase"
60486048"Store_Remove" "Usuń"
70527052"[english]Attrib_BlastDamageToSelf_Increased" "+%s1% damage to self"
70537053"Attrib_Particle20" "Znaczki Map"
70547054"[english]Attrib_Particle20" "Map Stamps"
7055N/A"TF_UllapoolCaber_Desc" "Natychmiastowe usunięcie twarzy w stylu szkockim.\nTrzeźwa osoba pewnie by go rzuciła..."
N/A7055"TF_UllapoolCaber_Desc" "Natychmiastowe usunięcie twarzy w stylu szkockim.\nTrzeźwa osoba pewnie by go rzuciła...\n\nPierwsze trafienie powoduje eksplozję"
70567056"[english]TF_UllapoolCaber_Desc" "High-yield Scottish face removal.\nA sober person would throw it...\n\nThe first hit will cause an explosion"
70577057"TF_BuffaloSteak_Desc" "Po zjedzeniu gracz porusza się szybciej,\nobrażenia zadawane są minikrytyczne, obrażenia otrzymywane są zwiększone o 25%,\na gracz może używać tylko broni do walki wręcz.\n\nKomu potrzebny chleb?"
70587058"[english]TF_BuffaloSteak_Desc" "While under the effects, move speed is increased,\nattacks mini-crit, damage taken will be increased 25%,\nand the player may only use melee weapons.\nAlt-fire: Share with a friend (Medium Health Kit)\n\nWho needs bread?"
98429842"[english]Attrib_DamageForceReduction" "%s1% reduction in push force taken from damage"
98439843"Attrib_CloakRate" "+%s1 s czasu aktywacji niewidzialności"
98449844"[english]Attrib_CloakRate" "%s1 sec increase in time to cloak"
9845N/A"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Zebrana amunicja staje się zdrowiem"
N/A9845"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Zebrane paczki z amunicją stają się zdrowiem"
98469846"[english]Attrib_AmmoBecomesHealth" "Ammo collected from ammo boxes becomes health"
98479847"Attrib_BootsFallingStomp" "Zadaje potrójne obrażenia od upadku\ngraczowi, na którego spadniesz"
98489848"[english]Attrib_BootsFallingStomp" "Deals 3x falling damage to the player you land on"
1671616716"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice" "Nice Winter Crate Key 2012"
1671716717"TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Używany do otwierania niezwykle Grzecznych Zimowych Skrzynek 2012.\nTen klucz nie otwiera Niegrzecznych Skrzynek.\n\nZamieni się w zwykły klucz po 3 stycznia 2012."
1671816718"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Used to open Nice Winter Crate 2012.\nThis key will not open Naughty crates.\n\nAfter 1/3/2013 this will turn into a normal key."
16719N/A"Attrib_Medigun_Resists" "Naciśnij klawisz przeładowania, żeby przełączać między rodzajami odporności.\nPodczas leczenia zapewnia tobie i twojemu celowi stałe 10% odporności na wybrane obrażenia."
N/A16719"Attrib_Medigun_Resists" "Naciśnij klawisz przeładowania, żeby przełączać między rodzajami odporności.\nPodczas leczenia zapewnia tobie i twojemu celowi stałe 10% odporności na wybrane obrażenia.\n10% obrażeń, które otrzyma twój pacjent, zostaną zamienione w zdrowie dla ciebie."
1672016720"[english]Attrib_Medigun_Resists" "Press your reload key to cycle through resist types.\nWhile healing, provides you and your target with a constant 10% resistance to the selected damage type.\nYou are healed for 10% of the matched incoming damage on your patient."
1672116721"Attrib_SoldierBackpackRange" "Promień efektu +%s1%"
1672216722"[english]Attrib_SoldierBackpackRange" "Effect Radius +%s1%"
1817418174"[english]Attrib_DamageForceIncreaseString" "Increase in push force taken from damage and airblast"
1817518175"Attrib_AirBlastVulnerabilityMultipier" "+%s1% odporności na sprężone powietrze"
1817618176"[english]Attrib_AirBlastVulnerabilityMultipier" "+%s1% increased airblast vulnerability"
18177N/A"Attrib_HealingReceivedBonus" "+%s1% dodatkowego leczenia, gdy broń jest dobyta"
N/A18177"Attrib_HealingReceivedBonus" "+%s1% dodatkowego leczenia ze wszystkich źródeł"
1817818178"[english]Attrib_HealingReceivedBonus" "+%s1% bonus healing from all sources"
1817918179"Attrib_AfterburnImmunity" "Odporność na efekt podpalenia"
1818018180"[english]Attrib_AfterburnImmunity" "Immune to the effects of afterburn."
2034320343"[english]TF_Quickplay_RandomCrits_DontCare_Summary" "Any random crits"
2034420344"TF_Quickplay_DamageSpread" "Losowy zakres obrażeń"
2034520345"[english]TF_Quickplay_DamageSpread" "Damage spread"
20346N/A"TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Włączony (domyślnie)"
N/A20346"TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Wyłączony (domyślnie)"
2034720347"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Disabled (default)"
2034820348"TF_Quickplay_DamageSpread_Disabled" "Wyłączony"
2034920349"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Disabled" "Disabled"
2098720987"[english]Attrib_SniperCritNoScope" "Charge and fire shots independent of zoom"
2098820988"Attrib_SniperIndependentZoom" "Przybliżenie nie oddziałuje na ładowanie"
2098920989"[english]Attrib_SniperIndependentZoom" "Zoom does not affect charge"
20990N/A"Attrib_KillsRefillMeter" "Zabójstwa podczas szarży odnawiają %s1% paska szarży."
N/A20990"Attrib_KillsRefillMeter" "Zabójstwa bronią do walki wręcz podczas szarży odnawiają %s1% paska szarży."
2099120991"[english]Attrib_KillsRefillMeter" "Melee kills refill %s1% of your charge meter."
2099220992"Attrib_AirControl" "%s1% zwiększonej kontroli w locie."
2099320993"[english]Attrib_AirControl" "%s1% increased air control."
2204022040"[english]Context_Paint" "Paint"
2204122041"Context_Trade" "Wymień się z innym graczem"
2204222042"[english]Context_Trade" "Trade to Another Player"
22043N/A"Context_MarketPlaceSell" "Sprzedaj na Rynku Steam"
N/A22043"Context_MarketPlaceSell" "Sprzedaj na Rynku Społeczności Steam"
2204422044"[english]Context_MarketPlaceSell" "Sell on Steam Community Market"
2204522045"Context_Delete" "Usuń"
2204622046"[english]Context_Delete" "Delete"
2289222892"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL13_6v6_Division5_Third_Place" "OWL 13 Division 5 Third Place"
2289322893"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL13_6v6_Division5_Participant" "Uczestnik OWL 13 Division 5"
2289422894"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL13_6v6_Division5_Participant" "OWL 13 Division 5 Participant"
N/A22895"TF_ScoreBoard_Rating" "Ocena"
N/A22896"[english]TF_ScoreBoard_Rating" "Rating"
N/A22897"TF_ScoreBoard_RatingChange" "Zmień"
N/A22898"[english]TF_ScoreBoard_RatingChange" "Change"
N/A22899"TF_Map_cp_snowplow" "Snowplow"
N/A22900"[english]TF_Map_cp_snowplow" "Snowplow"
N/A22901"cp_snowplow_authors" "Joe „Fr0z3nR” Radak\nTim „YM” Johnson\nJames „McVee” McVinnie\nRebbacus\nZoey „Sexy Robot” Smith\nDan Escobedo\nEd Harrison\nJohn Dekker"
N/A22902"[english]cp_snowplow_authors" "Joe 'Fr0z3nR' Radak\nTim 'YM' Johnson\nJames 'McVee' McVinnie\nRebbacus\nZoey 'Sexy Robot' Smith\nDan Escobedo\nEd Harrison\nJohn Dekker"
N/A22903"TF_Map_pl_borneo" "Borneo"
N/A22904"[english]TF_Map_pl_borneo" "Borneo"
N/A22905"pl_borneo_authors" "Sean Heyo” Cutino\nMatt „vhalin” Leahy"
N/A22906"[english]pl_borneo_authors" "Sean 'Heyo' Cutino\nMatt 'vhalin' Leahy"
N/A22907"TF_Map_koth_suijin" "Suijin"
N/A22908"[english]TF_Map_koth_suijin" "Suijin"
N/A22909"koth_suijin_authors" "Freyja\nE-Arkham\nKevin „Ravidge” Brook\nMaxime „Fubar” Dupuis"
N/A22910"[english]koth_suijin_authors" "Freyja\nE-Arkham\nKevin 'Ravidge' Brook\nMaxime 'Fubar' Dupuis"
N/A22911"TF_Map_cp_powerhouse" "Powerhouse"
N/A22912"[english]TF_Map_cp_powerhouse" "Powerhouse"
N/A22913"Powerhouse_cap_red_final" "Baza drużyny RED"
N/A22914"[english]Powerhouse_cap_red_final" "the RED Base"
N/A22915"Powerhouse_cap_blu_final" "Baza drużyny BLU"
N/A22916"[english]Powerhouse_cap_blu_final" "the BLU Base"
N/A22917"Powerhouse_cap_middle" "Rzeka"
N/A22918"[english]Powerhouse_cap_middle" "the RIVER"
N/A22919"Winreason_FlagCaptureLimit_One" "Drużyna %s1 przejęła tajne materiały wroga %s2 raz"
N/A22920"[english]Winreason_FlagCaptureLimit_One" "%s1 captured the enemy intelligence %s2 time"
N/A22921"Hint_inspect_weapon" "Przytrzymaj klawisz „%s1”, aby zbadać swoją broń."
N/A22922"[english]Hint_inspect_weapon" "Hold '%s1' key to inspect your weapon."
N/A22923"TF_ScoreBoard_Context_Spec" "Oglądaj"
N/A22924"[english]TF_ScoreBoard_Context_Spec" "Spectate"
N/A22925"TF_ScoreBoard_Context_Friend" "Dodaj znajomego"
N/A22926"[english]TF_ScoreBoard_Context_Friend" "Add Friend"
N/A22927"TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_DESC" "Wygraj 142 rundy."
N/A22928"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_WIN_ROUNDS_DESC" "Win 142 Rounds."
N/A22929"TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Równowaga sił"
N/A22930"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Balance of Power"
N/A22931"TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Wygraj rundę, w której przeciwnik próbował przejąć twój ostatni punkt kontrolny."
N/A22932"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Win a round in which the enemy team has attempted to capture your final control point."
N/A22933"TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Przejmij ostatni punkt kontrolny w ciągu 15 sekund od momentu gdy stanie się dostępny."
N/A22934"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_FAST_FINAL_CAP_DESC" "Capture the final control point within 15 seconds of your team capturing the previous control point."
N/A22935"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_DESC" "Zabij 15 przeciwników, gdy będą przejmować punkt kontrolny."
N/A22936"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_CAPPING_PLAYER_DESC" "Kill 15 enemies while they are capturing a point."
N/A22937"TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_NAME" "Mokra robota"
N/A22938"[english]TF_MAPS_POWERHOUSE_KILL_ENEMY_IN_WATER_NAME" "Wet Work"
N/A22939"TF_HasNewQuests" "Dostępne są nowe zadania!"
N/A22940"[english]TF_HasNewQuests" "You have new quests available!"
N/A22941"Collections" "KOLEKCJE"
N/A22942"[english]Collections" "COLLECTIONS"
N/A22943"ActivateItem" "Aktywuj"
N/A22944"[english]ActivateItem" "Activate"
N/A22945"BuyAndUseKey" "Kup klucz i otwórz"
N/A22946"[english]BuyAndUseKey" "Get a key and open"
N/A22947"ToolDecodeConfirmCase" "Czy na pewno chcesz otworzyć tę skrzynkę?"
N/A22948"[english]ToolDecodeConfirmCase" "Are you sure you want to open this case?"
N/A22949"KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsCompleted" "Ukończonych kontraktów w kampanii"
N/A22950"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationContractsCompleted" "Campaign Contracts Completed"
N/A22951"KillEaterEvent_CosmeticOperationKills" "Zabójstw w kampanii"
N/A22952"[english]KillEaterEvent_CosmeticOperationKills" "Campaign Kills"
N/A22953"TF_ItemDynamic_Recipe_QuestObjectives" "Następujące cele misji muszą zostać wykonane."
N/A22954"[english]TF_ItemDynamic_Recipe_QuestObjectives" "The following are objectives that must be completed."
N/A22955"KillEater_OperationContractRank1" "Brąz"
N/A22956"[english]KillEater_OperationContractRank1" "Bronze"
N/A22957"KillEater_OperationContractRank2" "Srebro"
N/A22958"[english]KillEater_OperationContractRank2" "Silver"
N/A22959"KillEater_OperationContractRank3" "Australium"
N/A22960"[english]KillEater_OperationContractRank3" "Australium"
N/A22961"KillEater_OperationContractRank4" "Australium"
N/A22962"[english]KillEater_OperationContractRank4" "Australium"
N/A22963"TF_ItemAd_ViewOnMarket" "Zobacz na Rynku"
N/A22964"[english]TF_ItemAd_ViewOnMarket" "View on Market"
N/A22965"TF_Tag_Category_Collection" "Kolekcja"
N/A22966"[english]TF_Tag_Category_Collection" "Collection"
N/A22967"Teufort_collection" "Kolekcja Teufort"
N/A22968"[english]Teufort_collection" "Teufort Collection"
N/A22969"Powerhouse_collection" "Kolekcja Powerhouse"
N/A22970"[english]Powerhouse_collection" "Powerhouse Collection"
N/A22971"concealedkiller_minigun_kingofthejungle" "Król dżungli"
N/A22972"[english]concealedkiller_minigun_kingofthejungle" "King of the Jungle"
N/A22973"concealedkiller_scattergun_nightterror" "Nocny terror"
N/A22974"[english]concealedkiller_scattergun_nightterror" "The Night Terror"
N/A22975"teufort_flamethrower_earthskyandfire" "Ziemia, Niebo i Ogień"
N/A22976"[english]teufort_flamethrower_earthskyandfire" "Earth, Sky and Fire"
N/A22977"teufort_minigun_citizenpain" "Przesłuchiwacz"
N/A22978"[english]teufort_minigun_citizenpain" "Citizen Pain"
N/A22979"TF_PaintKit_Teufort" "Teufort"
N/A22980"[english]TF_PaintKit_Teufort" "Teufort"
N/A22981"TF_Checkmark" "✔ "
N/A22982"[english]TF_Checkmark" "✔ "
N/A22983"TF_Checkmark_Unusual" "★ "
N/A22984"[english]TF_Checkmark_Unusual" "★ "
N/A22985"TF_LackOfCheckmark" " "
N/A22986"[english]TF_LackOfCheckmark" " "
N/A22987"TFUI_InvTooltip_None" "
N/A22988"
N/A22989"[english]TFUI_InvTooltip_None" ""
N/A22990"TFUI_InvTooltip_Rarity" "%s2 - stopień: %s1 (%s3)"
N/A22991"[english]TFUI_InvTooltip_Rarity" "%s1 Grade %s2 (%s3)"
N/A22992"TFUI_InvTooltip_Wear" "Zewnętrze:"
N/A22993"[english]TFUI_InvTooltip_Wear" "Exterior:"
N/A22994"Econ_Revolving_Unusual_Weapon" "lub niezwykle rzadką nietypową broń!"
N/A22995"[english]Econ_Revolving_Unusual_Weapon" "or an Exceedingly Rare Unusual Weapon!"
N/A22996"Econ_Loot_List_Strange_Weapons_Chance" "Ta skrzynka zawiera jeden z następujących przedmiotów.\nBroń może posiadać jakość Kuriozum."
N/A22997"[english]Econ_Loot_List_Strange_Weapons_Chance" "This crate contains one of the following items.\nWeapons might be Strange."
N/A22998"Attrib_OverhealUberchargeRate_Negative" "%s1% tempa ładowania ÜberCharge na nadleczonych pacjentach"
N/A22999"[english]Attrib_OverhealUberchargeRate_Negative" "%s1% ÜberCharge rate on Overhealed patients"
N/A23000"Attrib_HealthOnRadiusDamage" "Przy trafieniu: do +%s1 zdrowia na atak"
N/A23001"[english]Attrib_HealthOnRadiusDamage" "On Hit: Gain up to +%s1 health per attack"
N/A23002"Attrib_ReducedCloakFromAmmo" "%s1% zapasu energii z paczek z amunicją"
N/A23003"[english]Attrib_ReducedCloakFromAmmo" "%s1% cloak meter from ammo boxes"
N/A23004"paintkitweapon" "Dekorowana broń"
N/A23005"[english]paintkitweapon" "Decorated Weapon"
N/A23006"TF_Dingaling_Volume" "Głośność dźwięku trafienia"
N/A23007"[english]TF_Dingaling_Volume" "Hit Sound Volume"
N/A23008"TF_Ladder_NoClassChangeRound" "Nie możesz zmienić klasy po rozpoczęciu gry."
N/A23009"[english]TF_Ladder_NoClassChangeRound" "You can't change classes after the game has started."
N/A23010"TF_Contract_Progress_None" "Wyłącz"
N/A23011"[english]TF_Contract_Progress_None" "Disable"
N/A23012"MMenu_ViewUpdateDetails" "Zobacz szczegóły"
N/A23013"[english]MMenu_ViewUpdateDetails" "View Details"
N/A23014"Store_MarketPlace" "PRZEGLĄDAJ RYNEK SPOŁECZNOŚCI STEAM"
N/A23015"[english]Store_MarketPlace" "BROWSE STEAM COMMUNITY MARKET"
N/A23016"Store_BuyAnyway" "I tak kup!"
N/A23017"[english]Store_BuyAnyway" "Buy Anyway!"
N/A23018"Store_NoThanks" "Nie, dzięki"
N/A23019"[english]Store_NoThanks" "No Thanks"
N/A23020"TF_UseOperationPassFail_Title" "Nie można użyć przepustki"
N/A23021"[english]TF_UseOperationPassFail_Title" "Cannot Use Pass"
N/A23022"TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Nie można usunąć"
N/A23023"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Cannot Delete"
N/A23024"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Włączony"
N/A23025"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Enabled"
N/A23026"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Rozrzut obrażeń"
N/A23027"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Damage spread"
N/A23028"TF_Matchmaking_HeaderCompetitive" "Rankingowe"
N/A23029"[english]TF_Matchmaking_HeaderCompetitive" "Competitive"
N/A23030"TF_Matchmaking_AddedToQueue" "Dodano do kolejki wyszukiwania gry.\n"
N/A23031"[english]TF_Matchmaking_AddedToQueue" "Added to matchmaking queue.\n"
N/A23032"TF_Competitive_Disconnect" "Mecz dobiegł końca. Dziękujemy za grę!"
N/A23033"[english]TF_Competitive_Disconnect" "The match is over. Thanks for playing!"
N/A23034"TF_ItemDynamicQuest_Use" "Zbadaj"
N/A23035"[english]TF_ItemDynamicQuest_Use" "Inspect"
N/A23036"TF_ItemDynamic_Quest_QuestObjectives" "Następujące cele misji muszą zostać wykonane."
N/A23037"[english]TF_ItemDynamic_Quest_QuestObjectives" "The following are objectives that must be completed."
N/A23038"Quests" "Kontrakty"
N/A23039"[english]Quests" "Contracts"
N/A23040"QuestTracker_New_Multiple" "Nowych kontraktów: %s1"
N/A23041"[english]QuestTracker_New_Multiple" "%s1 New Contracts"
N/A23042"Questlog_Track" "Postęp"
N/A23043"[english]Questlog_Track" "Track"
N/A23044"Questlog_Reward" "Nagrody"
N/A23045"[english]Questlog_Reward" "Rewards"
N/A23046"Questlog_Progress" "Postęp"
N/A23047"[english]Questlog_Progress" "Progress"
N/A23048"QuestLog_Active" "Aktywny"
N/A23049"[english]QuestLog_Active" "Active"
N/A23050"QuestDetails_Discard" "Odrzuć"
N/A23051"[english]QuestDetails_Discard" "Discard"
N/A23052"TF_QuestInvalid_WrongMap" "Nie grasz na wymaganej mapie."
N/A23053"[english]TF_QuestInvalid_WrongMap" "You're not playing on the required map."
N/A23054"TF_QuestInvalid_WrongClass" "Nie grasz wymaganą klasą."
N/A23055"[english]TF_QuestInvalid_WrongClass" "You're not playing the required class."
N/A23056"TF_QuestInvalid_ValveServers" "Kontrakty można wypełniać tylko na serwerach Valve."
N/A23057"[english]TF_QuestInvalid_ValveServers" "Contracts can only be worked on when connected to a Valve server."
N/A23058"TF_Quest_TurnIn_No" "Anuluj"
N/A23059"[english]TF_Quest_TurnIn_No" "Cancel"
N/A23060"TF_Quest_Status_Encoded" "Nowość!"
N/A23061"[english]TF_Quest_Status_Encoded" "New!"
N/A23062"TF_Quest_Status_Inactive" "Nieaktywny"
N/A23063"[english]TF_Quest_Status_Inactive" "Inactive"
N/A23064"TF_TauntAllClassRussianDance" "Drwina: Kozacki kop"
N/A23065"[english]TF_TauntAllClassRussianDance" "Taunt: Kazotsky Kick"
N/A23066"TF_taunt_proletariat_showoff_desc" "Drwina dla Grubego"
N/A23067"[english]TF_taunt_proletariat_showoff_desc" "Heavy Taunt"
N/A23068"TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "-Stworzona przez społeczność drwina dla Grubego\n-Pokaż, kto tu jest szefem!"
N/A23069"[english]TF_taunt_proletariat_showoff_AdText" "-Community Created Heavy Taunt\n-Show off who's the boss!"
2289523070}
2289623071}

File info

Note: this encoding of this file has been changed from UCS-2 Little Endian (UTF-16) to UTF-8 (without BOM) to reduce filesize. The content of the file still matches the original version from root\tf\resource.

Licensing

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date/TimeDimensionsUserComment
15:01, 30 August 2011 (1.46 MB)SebBOT (Talk | contribs)August 30, 2011 Patch
15:11, 24 August 2011 (1.45 MB)SebBOT (Talk | contribs)August 23, 2011 Patch
00:10, 19 August 2011 (1.44 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 18, 2011 Patch
00:06, 16 August 2011 (1.44 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 15, 2011 Patch (#2)
15:21, 9 August 2011 (1.44 MB)Cappy (Talk | contribs)August 9, 2011 Patch
14:40, 4 August 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 3, 2011 Patch
21:10, 27 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 27, 2011 Patch
18:29, 22 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 22, 2011 Patch
18:39, 20 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 20, 2011 Patch
18:52, 7 July 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 7, 2011 Patch
20:29, 2 July 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 1, 2011 Patch
04:17, 28 June 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 27, 2011 Patch
04:35, 26 June 2011 (1.36 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 23, 2011 Patch
16:33, 10 June 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)up to date as of June 8, 2011 Patch
16:22, 3 June 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 3, 2011 Patch
23:01, 25 May 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)May 25, 2011 Patch
02:12, 19 May 2011 (1.29 MB)Seb26 (Talk | contribs)May 18, 2011 Patch
08:26, 13 May 2011 (1.29 MB)BiBi (Talk | contribs)12th May 2011 - Update
03:37, 7 May 2011 (1.26 MB)Seb26 (Talk | contribs)as of May 6, 2011 Patch
06:20, 16 April 2011 (1.2 MB)BiBi (Talk | contribs)Updated to latest available version of the 15th April 2011
(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • You cannot overwrite this file.