File:Tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Tf_polish.txt(file size: 1.66 MB, MIME type: text/plain)
Warning: This file type may contain malicious code. By executing it, your system may be compromised.

Recent changes

December 15, 2014 Patch (previous patches)

35713571"[english]EquipSelectedWeapon" "EQUIP SELECTED WEAPON"
35723572"ItemSel_PRIMARY" "- BROŃ PODSTAWOWA"
35733573"[english]ItemSel_PRIMARY" "- PRIMARY WEAPON"
3574N/A"ItemSel_SECONDARY" "- BROŃ DRUGORZĘDNA"
N/A3574"ItemSel_SECONDARY" "- BROŃ POMOCNICZA"
35753575"[english]ItemSel_SECONDARY" "- SECONDARY WEAPON"
3576N/A"ItemSel_MELEE" "- BROŃ DO WALKI WRĘCZ"
N/A3576"ItemSel_MELEE" "- DO WALKI WRĘCZ"
35773577"[english]ItemSel_MELEE" "- MELEE WEAPON"
35783578"ItemSel_PDA" "- PDA"
35793579"[english]ItemSel_PDA" "- PDA"
36553655"[english]ItemPanelEquipped" "Equipped"
36563656"LoadoutSlot_Primary" "Broń podstawowa"
36573657"[english]LoadoutSlot_Primary" "Primary weapon"
3658N/A"LoadoutSlot_Secondary" "Broń drugorzędna"
N/A3658"LoadoutSlot_Secondary" "Broń pomocnicza"
36593659"[english]LoadoutSlot_Secondary" "Secondary weapon"
36603660"LoadoutSlot_Melee" "Broń do walki wręcz"
36613661"[english]LoadoutSlot_Melee" "Melee weapon"
37533753"[english]RI_Is" "items equipped in the same loadout slot"
37543754"RI_Ws" "rodzajów broni używanych w tym samym slocie wyposażenia"
37553755"[english]RI_Ws" "weapons equipped in the same loadout slot"
3756N/A"RI_Si" "te same rodzaje broni drugorzędnej"
N/A3756"RI_Si" "te same rodzaje broni pomocniczych"
37573757"[english]RI_Si" "of the same secondary weapon"
3758N/A"RI_Sp" "broni drugorzędnych"
N/A3758"RI_Sp" "broni pomocniczych"
37593759"[english]RI_Sp" "secondary weapons"
3760N/A"RI_S" "broni drugorzędnej"
N/A3760"RI_S" "broni pomocniczej"
37613761"[english]RI_S" "secondary weapon"
37623762"RI_Mi" "te same rodzaje broni do walki wręcz"
37633763"[english]RI_Mi" "of the same melee weapon"
92099209"[english]Tooltip_takesshots" "If set, you'll automatically have a screenshot taken of the final scoreboard at the end of every map you play."
92109210"Tooltip_rememberactiveweapon" "Włączenie tej opcji spowoduje, że będziesz trzymać po odrodzeniu tą samą broń co przed śmiercią pod warunkiem, że masz ją jeszcze w wyposażeniu."
92119211"[english]Tooltip_rememberactiveweapon" "If set, you'll respawn holding the same weapon you were holding when you died (assuming you still have it equipped in your loadout)."
9212N/A"Tooltip_rememberlastweapon" "Włączenie tej opcji spowoduje, że odrodzenie nie będzie mieć wpływu na broń wybieraną przyciskiem \"poprzednia broń\".\n\nWyłączenie tej opcji spowoduje, że twoją \"poprzednią bronią\" po odrodzeniu będzie zawsze broń drugorzędna."
N/A9212"Tooltip_rememberlastweapon" "Włączenie tej opcji spowoduje, że odrodzenie nie będzie mieć wpływu na broń wybieraną przyciskiem \"poprzednia broń\".\n\nWyłączenie tej opcji spowoduje, że twoją \"poprzednią bronią\" po odrodzeniu będzie zawsze broń pomocnicza."
92139213"[english]Tooltip_rememberlastweapon" "If set, respawning won't affect the weapon you'll switch to when you hit your 'previous weapon' key.\n\nIf unset, your 'previous weapon' will always be set to be your secondary weapon when you respawn."
92149214"Tooltip_drawviewmodel_option" "Włączenie tej opcji spowoduje zniknięcie modelu broni w widoku z pierwszej osoby."
92159215"[english]Tooltip_drawviewmodel_option" "If unset, the first person view of your active weapon won't be drawn."
1889018890"[english]TF_Spell_LightningBall" "Ball o' Lightning"
1889118891"TF_NineIron_Desc" "Ta broń do walki wręcz ma duży zasięg.\nZwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
1889218892"[english]TF_NineIron_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
18893N/A"ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s3%s2"
N/A18893"ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s3%s2 - %s4"
1889418894"[english]ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s1%s3%s2%s4"
18895N/A"ItemNameQualityFormat" " (%s1 %s3%s2)"
N/A18895"ItemNameQualityFormat" "(%s1 %s3%s2 - %s4)"
1889618896"[english]ItemNameQualityFormat" "%s1%s4 %s3%s2"
1889718897"ItemNameFormat" "%s6%s2%s1%s5%s4%s3"
1889818898"[english]ItemNameFormat" "%s1%s6%s5%s2%s4%s3"
1956619566Help Blutarch or Redmond Mann's ghost win the Gravel Wars once and for all! Push an old dead man in a wheelchair to hell before the opposing team can do the same. Gather up and cast deadly spells. Stand near the cart to make it move.
1956719567Other Notes:
1956819568Enemies can block the cart by getting close to it."
19569N/A"TF_ScoreBoard_KillStreak" "Seria zabójstw"
N/A19569"TF_ScoreBoard_KillStreak" "Seria"
1957019570"[english]TF_ScoreBoard_KillStreak" "Streak"
1957119571"ClassTips_5_8_MvM" "Załaduj i użyj tarczy energetycznej, która blokuje pociski"
1957219572"[english]ClassTips_5_8_MvM" "Charge and deploy an energy shield to block projectiles"
1959419594"[english]TF_MapToken_Snakewater_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Toivo 'chojje' Sawen\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Snakewater community map. Show your support today!"
1959519595"TF_Map_Snakewater_StrangePrefix" "Jadowity"
1959619596"[english]TF_Map_Snakewater_StrangePrefix" " Venomous"
19597N/A"Msg_KillStreak1" "�%s1� ma �serię� %s2 �zabójstw"
N/A19597"Msg_KillStreak1" "�%s1� dokonuje �serii zabójstw (%s2)�"
1959819598"[english]Msg_KillStreak1" "�%s1� is on a �Killing Spree %s2"
19599N/A"Msg_KillStreak2" "�%s1� jest �nie do zatrzymania� z serią %s2 zabójstw"
N/A19599"Msg_KillStreak2" "�%s1� jest �nie do zatrzymania� (%s2)"
1960019600"[english]Msg_KillStreak2" "�%s1� is �Unstoppable %s2"
19601N/A"Msg_KillStreak3" "�%s1�� szaleje� z serią %s2 zabójstw"
N/A19601"Msg_KillStreak3" "�%s1�� szaleje� (%s2)"
1960219602"[english]Msg_KillStreak3" "�%s1� is on a �Rampage %s2"
19603N/A"Msg_KillStreak4" "�%s1� jest �BOGIEM� z serią %s2 zabójstw"
N/A19603"Msg_KillStreak4" "�%s1� jest �BOGIEM� (%s2)"
1960419604"[english]Msg_KillStreak4" "�%s1� is �GOD-Like %s2"
19605N/A"Msg_KillStreak5" "�%s1� wciąż jest �BOGIEM� z serią %s2 zabójstw"
N/A19605"Msg_KillStreak5" "�%s1� wciąż jest �BOGIEM� (%s2)"
1960619606"[english]Msg_KillStreak5" "�%s1� is still �GOD-Like %s2"
19607N/A"Msg_KillStreakEnd" "�%s1� zakończył serię zabójstw gracza �%s2� (%s3)"
N/A19607"Msg_KillStreakEnd" "�%s1� kończy serię gracza �%s2� (%s3)"
1960819608"[english]Msg_KillStreakEnd" "�%s1� ended �%s2's� killstreak %s3"
19609N/A"Msg_KillStreakEndSelf" "�%s1� zakończył swoją własną serię zabójstw (%s2)"
N/A19609"Msg_KillStreakEndSelf" "�%s1� kończy swoją własną serię (%s2)"
1961019610"[english]Msg_KillStreakEndSelf" "�%s1� ended their own killstreak %s2"
1961119611"Kill_Streak" "%s1"
1961219612"[english]Kill_Streak" "%s1"
19613N/A"Winpanel_KillStreakLeader" "Największa seria zabójstw:"
N/A19613"Winpanel_KillStreakLeader" "Najdłuższa seria zabójstw:"
1961419614"[english]Winpanel_KillStreakLeader" "Highest Killstreak:"
1961519615"Winpanel_KillStreakMaxCount" "Liczba:"
1961619616"[english]Winpanel_KillStreakMaxCount" "Count:"
2074020740"[english]TF_Bundle_LW_Taunts_Desc" "Celebrate with your friends and torment your enemies with these 15 taunts:"
2074120741"TF_Bundle_LW_Cosmetics" "Pakiet przedmiotów kosmetycznych - Miłość i Wojna"
2074220742"[english]TF_Bundle_LW_Cosmetics" "Love And War Cosmetics Bundle"
20743N/A"TF_Bundle_LW_Cosmetics_Desc" "Wszystkie 44 nowe przedmioty kosmetyczne w jednym pakiecie tak wielkim, że ledwo się nawet mieszczą:"
N/A20743"TF_Bundle_LW_Cosmetics_Desc" "Wszystkie 44 nowe przedmioty kosmetyczne w jednym pakiecie tak wielkim, że ledwie się mieszczą:"
2074420744"[english]TF_Bundle_LW_Cosmetics_Desc" "All 44 new cosmetic items in one bundle so big it barely even fits:"
2074520745"Hud_Menu_Teleport_Title" "Teleport"
2074620746"[english]Hud_Menu_Teleport_Title" "Teleport"
2179221792"[english]TF_Nabler_Desc" ""
2179321793"TF_EOTL_Crate" "Koniec Trasy - Skrzynka Społeczności"
2179421794"[english]TF_EOTL_Crate" "End of the Line Community Crate"
21795N/A"TF_EOTL_Crate_Desc" "Zawartość tej skrzyni jest nieznana,\na zwykłe klucze nie pasują do zamka.\n\nLepiej będzie, jeśli ją gdzieś przechowasz.\nPewnie znajdzie się jakiś sposób, by ją później otworzyć."
N/A21795"TF_EOTL_Crate_Desc" "Ta skrzynia jest wyjątkowa.\nJej zawartość nie jest znana i wymaga ona klucza Skrzynki Społeczności - Koniec Trasy.\n\nPrzedmioty wyjęte z takiej skrzyni przed 5 stycznia 2015 zostaną oznaczone pamiątkowym tagiem fundatora.\n\nW Skrzynce Społeczności - Koniec Trasy znaleźć można nietypowe efekty unikatowe dla tej skrzyni."
2179621796"[english]TF_EOTL_Crate_Desc" "This crate is special.\nIts contents are unknown and requires a\nEnd of the Line Community Crate Key to unlock.\n\nItems found from an EOTL Community Crate before January 5th, 2015, will receive a commemorative early supporter tag.\n\nThe End of the Line Community Crate contains Unusual effects that will only come from this crate."
2179721797"TF_TournamentMedal_GamersAssembly_Gold" "Złoty medal Gamers Assembly"
2179821798"[english]TF_TournamentMedal_GamersAssembly_Gold" "Gamers Assembly Gold Medal"
2182121821"[english]TF_TF2mixup_Community_Event_2014_Promo_Desc" ""
2182221822"TF_Welcome_eotl_launch" "Witaj"
2182321823"[english]TF_Welcome_eotl_launch" "Welcome"
N/A21824"TF_Weapon_Wrench_Desc" "Przyspiesza wznoszenie, ulepsza i naprawia konstrukcje sojuszników przy trafieniu"
N/A21825"[english]TF_Weapon_Wrench_Desc" "Speeds up construction, upgrades, and repairs friendly buildings on hit"
2182421826"TF_Wearable_Shorts" "Szorty"
2182521827"[english]TF_Wearable_Shorts" "Shorts"
2182621828"TF_Wearable_Sweater" "Sweter"
2183121833"[english]TF_Wearable_Vest" "Vest"
2183221834"TF_YourStats" "Twoje statystyki"
2183321835"[english]TF_YourStats" "Your Stats"
N/A21836"TF_DuckPromoList" "Przedmiot kosmetyczny w jedenastu stylach dla wszystkich klas\n-Zlicza twoje statystyki podczas wydarzenia „Koniec Trasy”\n-Obserwuj rankingi i rywalizuj ze swoimi znajomymi\n-Sprzedaż wspiera zespół twórców „Koniec Trasy”"
N/A21837"[english]TF_DuckPromoList" "-All-Class cosmetic with eleven styles\n-Tracks your stats during the End of the Line event\n-View leaderboards and compete with your friends\n-Sales support the End of the Line team"
2183421838"TF_GetDucky" "Łap Kaczora"
2183521839"[english]TF_GetDucky" "Get Ducky"
N/A21840"Attrib_duck_badge_level" "Moc Kaczki : %s1 / 5"
N/A21841"[english]Attrib_duck_badge_level" "Duck Power : %s1 / 5"
N/A21842"Attrib_duck_rating" "Kaczy Poziom: %s1"
N/A21843"[english]Attrib_duck_rating" "Duck XP Level : %s1"
2183621844"Attrib_eotl_early_supporter" "Użytkownik z wczesnym dostępem do aktualizacji społeczności „Koniec Trasy”"
2183721845"[english]Attrib_eotl_early_supporter" "Early Supporter of End of the Line Community Update"
N/A21846"Attrib_duckstreaks" "Kacze serie włączone"
N/A21847"[english]Attrib_duckstreaks" "Duckstreaks Active"
2183821848"Duck_ViewLeaderboards" "Zobacz ranking"
2183921849"[english]Duck_ViewLeaderboards" "View Leaderboards"
N/A21850"ToolDuckTokenConfirm" "Czy na pewno chcesz użyć Żetonu Kaczki\nna tym Kaczym Dzienniku?"
N/A21851"[english]ToolDuckTokenConfirm" "Are you sure you want to use the Duck Token\non this Duck Journal?"
N/A21852"TF_Tool_DuckToken" "Żeton Kaczki"
N/A21853"[english]TF_Tool_DuckToken" "Duck Token"
N/A21854"TF_Tool_DuckToken_Desc" "Użyj, aby zwiększyć poziom mocy istniejącego Dziennika Kaczki.\nDzienniki posiadają maksymalnie 5 poziomów.\n\nOdznaki z wyższym poziomem pozwalają znaleźć więcej kaczek.\nPo 5 stycznia 2015 nie będzie już można znaleźć kaczek."
N/A21855"[english]TF_Tool_DuckToken_Desc" "Use to increase the Power level of an existing Duck Journal.\nJournals have a MAX level of 5.\n\nHigher level badges can find more ducks.\nAfter January 5th, 2015, ducks can no longer be found."
N/A21856"TF_Item_DuckBadge" "Dziennik Kaczki"
N/A21857"[english]TF_Item_DuckBadge" "Duck Journal"
N/A21858"TF_Item_DuckBadge_Desc" "Umieść w slocie działania, aby zwiększyć szansę znalezienia kaczek.\nUżyj Żetonu Kaczki, aby zwiększyć poziom mocy.\nWyższe poziomy zapewniają większą szansę znalezienia kaczek."
N/A21859"[english]TF_Item_DuckBadge_Desc" "Equip in the ActionSlot to increase duck drops.\nUse Duck Tokens to increase power level.\nHigher levels give increased duck drops."
N/A21860"TF_Armory_Item_DuckBadge" "Umieść w slocie działania, aby zwiększyć możliwość znalezienia kaczek\nUżyj Żetonów Kaczki, aby zwiększyć poziom odznaki maksymalnie do 5.\n\nSprawdź w ekwipunku, aby zobaczyć ranking znajomych.\nPo 5 stycznia 2015 nie będzie już można znaleźć kaczek, a rankingi zostaną zamknięte.\n\nSprzedaże wspierają zespół twórców filmu „Koniec trasy”."
N/A21861"[english]TF_Armory_Item_DuckBadge" "Equip in the ActionSlot to increase your ability to find ducks.\nUse Duck Tokens to increase the badges level to MAX 5.\n\nInspect in your backpack to view friend leaderboards.\nAfter January 5th, 2015, ducks cannot be found and leaderboards will be locked.\n\nSales support the End of the Line team."
2184021862"TF_DuckBadge_Style0" "Brak"
2184121863"[english]TF_DuckBadge_Style0" "None"
2184221864"TF_DuckBadge_Style1" "Skaut"
2185721879"[english]TF_DuckBadge_Style8" "Spy"
2185821880"TF_DuckBadge_Style9" "Inżynier"
2185921881"[english]TF_DuckBadge_Style9" "Engineer"
N/A21882"TF_DuckBadge_Style10" "Kwakston Hale"
N/A21883"[english]TF_DuckBadge_Style10" "Quackston Hale"
2186021884"TF_Duck_Level" "Poziom"
2186121885"[english]TF_Duck_Level" "Level"
21862N/A"TF_DUCK_SCORING_TEAM_PICKUP_MY_DUCKS" "Podbite przez drużynę"
N/A21886"TF_Duck_XP" "Kacze PD"
N/A21887"[english]TF_Duck_XP" "Duck XP"
N/A21888"TD_Duck_XPToNextLevel" "Liczba kaczych PD do następnego poziomu:"
N/A21889"[english]TD_Duck_XPToNextLevel" "Duck XP to next level:"
N/A21890"TF_DUCK_SCORING_OVERALL_RATING" "Punkty Kaczego Doświadczenia"
N/A21891"[english]TF_DUCK_SCORING_OVERALL_RATING" "Duck Experience Points"
N/A21892"TF_DUCK_SCORING_TEAM_PICKUP_MY_DUCKS" "Przejęte przez drużynę"
2186321893"[english]TF_DUCK_SCORING_TEAM_PICKUP_MY_DUCKS" "Team Captured"
21864N/A"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_DEFENDED" "Odbito"
N/A21894"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_DEFENDED" "Odzyskane"
2186521895"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_DEFENDED" "Recovered"
21866N/A"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OFFENSE" "Zajęto"
N/A21896"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OFFENSE" "Przejęte"
2186721897"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OFFENSE" "Captured"
2186821898"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OBJECTIVE" "Cel"
2186921899"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OBJECTIVE" "Objective"
21870N/A"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_GENERATION" "Utworzono"
N/A21900"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_GENERATION" "Stworzone"
2187121901"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_GENERATION" "Created"
N/A21902"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_BONUS_PICKUP" "Kwakston Hale"
N/A21903"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_BONUS_PICKUP" "Quackston Hales"
2187221904"TF_Duck_Stats_Desc" "To twoje statystyki zapisane podczas trwania wydarzenia „Koniec Trasy”, które odbyło się w dniach od 8 grudnia 2014 do 5 stycznia 2015."
2187321905"[english]TF_Duck_Stats_Desc" "Your personal stats recorded during the End of the Line event that occurs between December 8, 2014, through January 5, 2015."
N/A21906"TF_DUCK_SCORING_OVERALL_RATING_desc" "Kacze PD gracza i znajomych"
N/A21907"[english]TF_DUCK_SCORING_OVERALL_RATING_desc" "Duck XP amongst you and your friends."
N/A21908"TF_DUCK_SCORING_TEAM_PICKUP_MY_DUCKS_desc" "Ilość kaczek zebranych przez twoją drużynę, które zostały wytworzone z twoją pomocą.\n\n3 Kacze PD za każdą"
N/A21909"[english]TF_DUCK_SCORING_TEAM_PICKUP_MY_DUCKS_desc" "Number of ducks your team picked up that you helped create.\n\n3 Duck XP each"
N/A21910"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_DEFENDED_desc" "Ilość kaczek zebranych przez ciebie, które zostały upuszczone przez twoją drużynę.\n\n1 Kacze PD za każdą"
N/A21911"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_DEFENDED_desc" "Number of ducks you picked up that were dropped by your team.\n\n1 Duck XP each"
N/A21912"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OFFENSE_desc" "Ilość kaczek zebranych przez ciebie, które zostały upuszczone przez przeciwną drużynę.\n\n3 Kacze PD za każdą"
N/A21913"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OFFENSE_desc" "Number of ducks you picked up that were dropped by the opposite team.\n\n3 Duck XP each"
N/A21914"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OBJECTIVE_desc" "Ilość kaczek zebranych przez ciebie, które zostały wytworzone poprzez wykonywanie poleceń.\n\n3 Kacze PD za każdą"
N/A21915"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_PICKUP_OBJECTIVE_desc" "Number of ducks you picked up spawned by doing objectives.\n\n3 Duck XP each"
N/A21916"TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_BONUS_PICKUP_desc" "Ilość specjalnych kaczek zebranych przez ciebie.\n\n50 Kaczych PD za każdą"
N/A21917"[english]TF_DUCK_SCORING_PERSONAL_BONUS_PICKUP_desc" "Number of special ducks you picked up.\n\n50 Duck XP each"
N/A21918"Msg_DuckStreak1" "�%s1� jest w �Kaczym Szale %s2"
N/A21919"[english]Msg_DuckStreak1" "�%s1� is on a �Ducking Spree %s2"
N/A21920"Msg_DuckStreak2" "�%s1� jest �nie do zadziobania (%s2)"
N/A21921"[english]Msg_DuckStreak2" "�%s1� is �Unflappable %s2"
N/A21922"Msg_DuckStreak3" "�%s1� wpada w �kaczy szał (%s2)"
N/A21923"[english]Msg_DuckStreak3" "�%s1� is on a �Quackpage %s2"
N/A21924"Msg_DuckStreak4" "�%s1� jest �niczym Kwakston� (%s2)"
N/A21925"[english]Msg_DuckStreak4" "�%s1� is �Quackston-Like %s2"
N/A21926"Msg_DuckStreak5" "�%s1� wciąż jest �niczym Kwakston� (%s2)"
N/A21927"[english]Msg_DuckStreak5" "�%s1� is still �Quackston-Like %s2"
N/A21928"Msg_DuckStreakEnd" "�%s1� kończy kaczą serię gracza �%s2� (%s3)"
N/A21929"[english]Msg_DuckStreakEnd" "�%s1� ended �%s2's� duckstreak %s3"
N/A21930"Msg_DuckStreakEndSelf" "�%s1� kończy własną kaczą serię (%s2)"
N/A21931"[english]Msg_DuckStreakEndSelf" "�%s1� ended their own duckstreak %s2"
N/A21932"Msg_DuckLevelup1" "Gratulacje, �%s1�. Osiągasz �%s2. Kaczy Poziom"
N/A21933"[english]Msg_DuckLevelup1" "Congratulations �%s1�. You reached �Duck Level %s2"
N/A21934"Msg_DuckLevelup2" "Świetna robota, �%s1�. Masz teraz �%s2. Kaczy Poziom"
N/A21935"[english]Msg_DuckLevelup2" "Awesome work �%s1�. You are now �Duck Level %s2"
N/A21936"Msg_DuckLevelup3" "Kwantastyczna robota, �%s1�. Zdobywasz �%s2. Kaczy Poziom"
N/A21937"[english]Msg_DuckLevelup3" "Quacktastic job �%s1�. You've hit �Duck Level %s2"
N/A21938"Duck_Streak" "%s1"
N/A21939"[english]Duck_Streak" "%s1"
N/A21940"GetDuckToken" "Zdobądź Żeton Kaczki"
N/A21941"[english]GetDuckToken" "Get Duck Token"
N/A21942"UseDuckToken" "Użyj Żetonu Kaczki"
N/A21943"[english]UseDuckToken" "Use Duck Token"
N/A21944"KillEaterEvent_DucksDiscovered" "Odkryte kaczki"
N/A21945"[english]KillEaterEvent_DucksDiscovered" "Ducks Discovered"
N/A21946"KillEaterEvent_DucksCollected" "Zebrane kaczki"
N/A21947"[english]KillEaterEvent_DucksCollected" "Ducks Collected"
2187421948"Journal_DuckBadge0" "
2187521949"
2187621950"[english]Journal_DuckBadge0" ""
N/A21951"Journal_DuckBadge1" "Pogoń za Okruchem"
N/A21952"[english]Journal_DuckBadge1" "Crumb Chasing "
N/A21953"TF_EOTL_Key" "Koniec Trasy - Klucz"
N/A21954"[english]TF_EOTL_Key" "End of the Line Key"
N/A21955"TF_EOTL_Key_Desc" "Służy do otwarcia Skrzynki Społeczności - Koniec Trasy.\nPrzedmioty wyjęte z takiej skrzyni przed 5 stycznia 2015 zostaną oznaczone pamiątkowym tagiem fundatora."
N/A21956"[english]TF_EOTL_Key_Desc" "Used to unlock an End of the Line Community Crate.\nItems found from an EOTL Community Crate before January 5th, 2015, will receive a commemorative early supporter tag."
N/A21957"TF_Gift_EOTL_RandomPerson" "Koniec Trasy - Klucz Upominkowy"
N/A21958"[english]TF_Gift_EOTL_RandomPerson" "A Random End of the Line Key Gift"
N/A21959"TF_Gift_EOTL_RandomPerson_Desc" "Po użyciu przedmiot ten daje Klucz do Końca Trasy\nlosowo wybranemu graczowi z serwera!"
N/A21960"[english]TF_Gift_EOTL_RandomPerson_Desc" "When used, this Action Item gives\none End of the Line Key\nto a random person on the server!"
N/A21961"TF_Gift_EOTL_EntireServer" "Koniec Trasy - Sterta Kluczy Upominkowych"
N/A21962"[english]TF_Gift_EOTL_EntireServer" "Pile of End of the Line Key Gifts"
N/A21963"TF_Gift_EOTL_EntireServer_Desc" "Po użyciu przedmiot ten daje \njeden klucz „Koniec Trasy\" \nnawet 23 innym graczom na serwerze!"
N/A21964"[english]TF_Gift_EOTL_EntireServer_Desc" "When used, this Action Item gives\none End of the Line Key\nto up to 23 other people on the server!"
N/A21965"TF_Gift_DuckToken_EntireServer" "Sterta Żetonów Kaczki"
N/A21966"[english]TF_Gift_DuckToken_EntireServer" "Pile of Duck Token Gifts"
N/A21967"TF_Gift_DuckToken_EntireServer_Desc" "Po użyciu przedmiot ten daje\njeden Żeton Kaczki\nnawet 23 innym graczom na serwerze!"
N/A21968"[english]TF_Gift_DuckToken_EntireServer_Desc" "When used, this Action Item gives\none Duck Token\nto up to 23 other people on the server!"
N/A21969"TF_Gift_DuckToken_RandomPerson" "Upominek: Losowy Żeton Kaczki"
N/A21970"[english]TF_Gift_DuckToken_RandomPerson" "A Random Duck Token Gift"
N/A21971"TF_Gift_DuckToken_RandomPerson_Desc" "Po użyciu przedmiot ten daje \njeden Żeton Kaczki\nlosowo wybranemu graczowi z serwera!"
N/A21972"[english]TF_Gift_DuckToken_RandomPerson_Desc" "When used, this Action Item gives\none Duck Token\nto a random person on the server!"
N/A21973"Attrib_Particle87" "Odmrożenie"
N/A21974"[english]Attrib_Particle87" "Frostbite"
N/A21975"Attrib_Particle88" "Stopiona Kaczka Krzyżówka"
N/A21976"[english]Attrib_Particle88" "Molten Mallard"
N/A21977"Attrib_Particle89" "Poranna Gloria"
N/A21978"[english]Attrib_Particle89" "Morning Glory"
2187721979"Attrib_Particle90" "Śmierć o Zmroku"
2187821980"[english]Attrib_Particle90" "Death at Dusk"
2187921981"BackpackContextExplanation_Title" "Menu kontekstowe"
2188021982"[english]BackpackContextExplanation_Title" "Context Menu"
N/A21983"BackpackContextExplanation_Text" "Kliknięcie na przedmiocie otworzy menu ze wszystkimi możliwymi działaniami, które można na nim przeprowadzić.\n\nMożesz wybrać kilka przedmiotów, przytrzymując klawisz CTRL."
N/A21984"[english]BackpackContextExplanation_Text" "Clicking on an item will display a menu with all of the possible actions you can take on that item.\n\nYou can select multiple items by holding down the CTRL key."
2188121985"Context_UseTool" "Użyj z..."
2188221986"[english]Context_UseTool" "Use with..."
2188321987"Context_Equip" "Przejdź do wyposażenia"
2188621990"[english]Context_Rename" "Rename"
2188721991"Context_Description" "Zmień opis"
2188821992"[english]Context_Description" "Change Description"
N/A21993"Context_Paint" "Pomaluj"
N/A21994"[english]Context_Paint" "Paint"
2188921995"Context_Trade" "Wymień się z innym graczem"
2189021996"[english]Context_Trade" "Trade to Another Player"
2189121997"Context_MarketPlaceSell" "Sprzedaj na Rynku Steam"
2189221998"[english]Context_MarketPlaceSell" "Sell on Steam Marketplace"
2189321999"Context_Delete" "Usuń"
2189422000"[english]Context_Delete" "Delete"
N/A22001"TF_TauntPyroPoolParty" "Drwina: Impreza na Basenie"
N/A22002"[english]TF_TauntPyroPoolParty" "Taunt: Pool Party"
2189522003"TF_TauntPyroPoolParty_Desc" "Drwina dla Pyro"
2189622004"[english]TF_TauntPyroPoolParty_Desc" "Pyro Taunt"
21897N/A"TF_EOTL_demo_dynamite" "Podwójny Dynamit"
N/A22005"TF_EOTL_skier" "Wojenne Ciepełko"
N/A22006"[english]TF_EOTL_skier" "Wartime Warmth"
N/A22007"TF_EOTL_insulated_innovator" "Watowany Wynalazca"
N/A22008"[english]TF_EOTL_insulated_innovator" "Insulated Inventor"
N/A22009"TF_EOTL_blinks_breeches" "Brooklyńskie Buciki"
N/A22010"[english]TF_EOTL_blinks_breeches" "Brooklyn Booties"
N/A22011"TF_EOTL_demo_dynamite" "Sześciopak Nobla"
2189822012"[english]TF_EOTL_demo_dynamite" "Double Dynamite"
N/A22013"TF_EOTL_briskweather_beanie" "Polarny Pompon"
N/A22014"[english]TF_EOTL_briskweather_beanie" "Coldsnap Cap"
N/A22015"TF_EOTL_winter_pants" "Termiczne Trepy"
N/A22016"[english]TF_EOTL_winter_pants" "Snow Stompers"
N/A22017"TF_EOTL_pyro_sweater" "Polarny Polar"
N/A22018"[english]TF_EOTL_pyro_sweater" "North Polar Fleece"
N/A22019"TF_EOTL_flat_cap" "Uszanka Emigranta"
N/A22020"[english]TF_EOTL_flat_cap" "Fur-lined Fighter"
N/A22021"TF_EOTL_furcap" "Pilot Pociągu Pułapki"
N/A22022"[english]TF_EOTL_furcap" "Boxcar Bomber"
N/A22023"TF_EOTL_summerhat" "Zamachowiec Amator"
N/A22024"[english]TF_EOTL_summerhat" "Bomber's Bucket Hat"
2189922025"TF_EOTL_soldier_garrison" "Wrzeszczący Orzeł"
2190022026"[english]TF_EOTL_soldier_garrison" "Screamin' Eagle"
21901N/A"TF_EOTL_hiphunter_hat" "Zimowy Leśnik"
N/A22027"TF_EOTL_hiphunter_hat" "Dogrzany Drwal"
2190222028"[english]TF_EOTL_hiphunter_hat" "Winter Woodsman"
21903N/A"TF_EOTL_soldierhat" "Czapka Kondora"
N/A22029"TF_EOTL_hiphunter_jacket" "Rękawy Śnieżne"
N/A22030"[english]TF_EOTL_hiphunter_jacket" "Snow Sleeves"
N/A22031"TF_EOTL_thermal_sleeves" "Docieplony Długodystansowiec"
N/A22032"[english]TF_EOTL_thermal_sleeves" "Thermal Tracker"
N/A22033"TF_EOTL_soldierhat" "Dokerka Condor"
2190422034"[english]TF_EOTL_soldierhat" "Condor Cap"
21905N/A"TF_EOTL_sheavyshirt" "Gruby Łowca"
N/A22035"TF_EOTL_beard" "Spóźniony Movember"
N/A22036"[english]TF_EOTL_beard" "Mistaken Movember"
N/A22037"TF_EOTL_demopants" "Bombowe Bojówki"
N/A22038"[english]TF_EOTL_demopants" "Double Dog Dare Demo Pants"
N/A22039"TF_EOTL_ursa_major" "Syberyjski Bezrękawnik"
N/A22040"[english]TF_EOTL_ursa_major" "Sleeveless in Siberia"
N/A22041"TF_EOTL_sheavyshirt" "Łowca Grubego Zwierza"
2190622042"[english]TF_EOTL_sheavyshirt" "Hunter Heavy"
N/A22043"TF_EOTL_coldfront_curbstompers" "Zimowe Zgniatacze"
N/A22044"[english]TF_EOTL_coldfront_curbstompers" "Coldfront Curbstompers"
2190722045"TF_ItemType_Journal" "Dziennik"
2190822046"[english]TF_ItemType_Journal" "Journal"
N/A22047"TF_tr_jungle_booty" "Łup Prosto z Dżungli"
N/A22048"[english]TF_tr_jungle_booty" "Jungle Booty"
2190922049"TF_tr_crown_of_the_old_kingdom" "Korona Starego Królestwa"
2191022050"[english]TF_tr_crown_of_the_old_kingdom" "Crown of the Old Kingdom"
N/A22051"TF_tomb_readers" "Okulary Lary"
N/A22052"[english]TF_tomb_readers" "Tomb Readers"
N/A22053"TF_brimstone_hat" "Siarka"
N/A22054"[english]TF_brimstone_hat" "Brimstone"
N/A22055"TF_CrossingGuard" "Zawiadowca"
N/A22056"[english]TF_CrossingGuard" "The Crossing Guard"
2191122057"TF_CrossingGuard_Desc" "
2191222058"
2191322059"[english]TF_CrossingGuard_Desc" ""

File info

Note: this encoding of this file has been changed from UCS-2 Little Endian (UTF-16) to UTF-8 (without BOM) to reduce filesize. The content of the file still matches the original version from root\tf\resource.

Licensing

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date/TimeDimensionsUserComment
14:01, 30 August 2011 (1.46 MB)SebBOT (Talk | contribs)August 30, 2011 Patch
14:11, 24 August 2011 (1.45 MB)SebBOT (Talk | contribs)August 23, 2011 Patch
23:10, 18 August 2011 (1.44 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 18, 2011 Patch
23:06, 15 August 2011 (1.44 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 15, 2011 Patch (#2)
14:21, 9 August 2011 (1.44 MB)Cappy (Talk | contribs)August 9, 2011 Patch
13:40, 4 August 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 3, 2011 Patch
20:10, 27 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 27, 2011 Patch
17:29, 22 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 22, 2011 Patch
17:39, 20 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 20, 2011 Patch
17:52, 7 July 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 7, 2011 Patch
19:29, 2 July 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 1, 2011 Patch
03:17, 28 June 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 27, 2011 Patch
03:35, 26 June 2011 (1.36 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 23, 2011 Patch
15:33, 10 June 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)up to date as of June 8, 2011 Patch
15:22, 3 June 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 3, 2011 Patch
22:01, 25 May 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)May 25, 2011 Patch
01:12, 19 May 2011 (1.29 MB)Seb26 (Talk | contribs)May 18, 2011 Patch
07:26, 13 May 2011 (1.29 MB)BiBi (Talk | contribs)12th May 2011 - Update
02:37, 7 May 2011 (1.26 MB)Seb26 (Talk | contribs)as of May 6, 2011 Patch
05:20, 16 April 2011 (1.2 MB)BiBi (Talk | contribs)Updated to latest available version of the 15th April 2011
(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • You cannot overwrite this file.