File:Tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Tf_polish.txt(file size: 1.8 MB, MIME type: text/plain)
Warning: This file type may contain malicious code. By executing it, your system may be compromised.

Recent changes

October 1, 2015 Patch (previous patches)

46874687"[english]Tip_9_14" "As an Engineer, Sentry Guns aren't restricted to just defensive measures. Deploy them quickly in hidden locations in order to aid in an offensive push."
46884688"Tip_9_15" "Pamiętaj o tym, że przebrani wrodzy Szpiedzy mogą używać twoich Teleportów. Staraj się nie stać na wyjściach, zwłaszcza gdy je ulepszasz bądź naprawiasz."
46894689"[english]Tip_9_15" "As an Engineer, remember that disguised enemy Spies can use your Teleporter. Try not to stand on top of your Teleporter exit, especially when upgrading or repairing it."
4690N/A"Tip_9_16" "Używaj swojej broni, by sprawdzić czy zachowująca się podejrzanie osoba nie jest Szpiegiem."
N/A4690"Tip_9_16" "Używaj swojej broni, by sprawdzić, czy zachowująca się podejrzanie osoba nie jest Szpiegiem."
46914691"[english]Tip_9_16" "As an Engineer, check for Spies with your weapons if someone suspicious approaches."
46924692"Tip_9_17" "Krótkie Spięcie pozwala ci chronić swoje konstrukcje, eliminując nadlatujące pociski."
46934693"[english]Tip_9_17" "As an Engineer, the Short Circuit lets you protect your buildings by eliminating incoming enemy projectiles."
63726372"[english]TF_Armory_Item_Attrib_Bleed" "This weapon causes enemies hurt by it to �BLEED�. Bleeding players will lose health every second for the specified amount of time. Bleeding will stop if the bleeding player is healed in any way."
63736373"TF_Armory_Item_HolidayRestriction" "Korzystanie z tego przedmiotu jest �ograniczone� do konkretnego �wydarzenia świątecznego�. Można dołączyć go do wyposażenia klasy tylko w określone święto."
63746374"[english]TF_Armory_Item_HolidayRestriction" "Usage of this item is �restricted� to a specific �holiday event�. It can only be equipped in a class loadout during the specified holiday."
6375N/A"TF_Armory_Item_AchievementReward" "Przedmiot ten to �nagroda� za zdobycie osiągnięcia \"�%s1�\"."
N/A6375"TF_Armory_Item_AchievementReward" "Przedmiot ten to �nagroda� za zdobycie osiągnięcia „�%s1�”."
63766376"[english]TF_Armory_Item_AchievementReward" "This item is an �Achievement Reward� for completing the �'%s1'� achievement."
63776377"TF_Armory_Item_InSet" "Ten przedmiot jest częścią zestawu �%s1�. Zestawy przedmiotów dają dodatkowe premie, jeśli cały zestaw jest noszony jednocześnie. Zestaw o nazwie �%s1� zapewnia taką oto �premię zestawu przedmiotów�:\n"
63786378"[english]TF_Armory_Item_InSet" "This item is part of ��%s1� item set. Some item sets provide extra bonuses when the entire set is worn at the same time. The ��%s1�� set will provide this �Item Set Bonus�:\n"
63846384"[english]TF_Armory_Item_Class_SlotToken" "This item is a �Slot Token�. It's used in crafting recipes to specify which loadout slot's items should be crafted. For example: putting a Primary slot token into a recipe will ensure only items equipped in the Primary loadout slot will be produced by the craft."
63856385"TF_Armory_Item_Class_CraftItem" "Jest to �składnik wytwarzania�. Stosowany jest tylko w przepisach wytwarzania, gdzie łączony jest z innymi przedmiotami w celu stworzenia bardziej wartościowego przedmiotu."
63866386"[english]TF_Armory_Item_Class_CraftItem" "This item is a �Craft Item�. It's only used inside crafting recipes, where it can be combined with other items to create more valuable items."
6387N/A"TF_Armory_Item_Class_Tool" "Ten przedmiot jest �narzędziem�. Może być użyty samodzielnie bądź w połączeniu z innym przedmiotem z twojego plecaka i jest podczas tego procesu zużywany. Kliknij przycisk \"Użyj\" lub \"Użyj z...\" w plecaku, by rozpocząć proces zastosowywania go."
N/A6387"TF_Armory_Item_Class_Tool" "Ten przedmiot jest �narzędziem�. Może być użyty samodzielnie bądź w połączeniu z innym przedmiotem z twojego plecaka i jest podczas tego procesu zużywany. Kliknij przycisk „Użyj” lub „Użyj z...” w plecaku, by rozpocząć proces zastosowywania go."
63886388"[english]TF_Armory_Item_Class_Tool" "This item is a �Tool�. It can be used on its own or be applied to another item in your backpack, and is consumed in the process. Click the 'Use' or 'Use With...' button in the backpack to start the process of applying it."
6389N/A"TF_Armory_Item_StockItem" "Ten przedmiot jest �przedmiotem domyślnym�. Przedmioty domyślne są zawsze standardowym wyposażeniem danej klasy. Uznawane są jako \"przedmioty specjalne\", gdyż nie można ich użyć, usunąć oraz nie zajmują miejsca w plecaku. Nadal możesz je dostosować! Po dostosowaniu zostanie stworzony dostosowany klon tejże broni."
N/A6389"TF_Armory_Item_StockItem" "Ten przedmiot jest �przedmiotem domyślnym�. Przedmioty domyślne są zawsze standardowym wyposażeniem danej klasy. Uznawane są jako „przedmioty specjalne”, gdyż nie można ich użyć, usunąć oraz nie zajmują miejsca w plecaku. Nadal możesz je dostosować! Po dostosowaniu zostanie stworzony dostosowany klon tejże broni."
63906390"[english]TF_Armory_Item_StockItem" "This item is a �Stock Item�. Stock items are the default weapons for a player class, and are considered 'special' items in that they cannot be destroyed, and take up no space in your backpack. You can still customize them with tools, and doing so will create a customized clone of the Stock Item."
63916391"TF_Armory_Item_ClassUsageAllBundle" "Ten pakiet zawiera przedmioty, których mogą używać �wszystkie klasy."
63926392"[english]TF_Armory_Item_ClassUsageAllBundle" "This bundle contains items that can be used by �all classes."
63966396"[english]TF_Armory_Item_ClassUsageAll" "This item can be used by �all classes�."
63976397"TF_Armory_Item_ClassUsage" "Tego przedmiotu może używać: "
63986398"[english]TF_Armory_Item_ClassUsage" "This item can be used by the: "
6399N/A"TF_Armory_Item_SlotUsageAll" "Ten przedmiot jest używany w slocie wyposażenia \"�%s1�\"."
N/A6399"TF_Armory_Item_SlotUsageAll" "Ten przedmiot jest używany w slocie wyposażenia „�%s1�”."
64006400"[english]TF_Armory_Item_SlotUsageAll" "This item is equipped in the �%s1� loadout slot."
64016401"TF_Armory_Item_SlotUsageClassHeader" "Ten przedmiot jest używany w następujący sposób: "
64026402"[english]TF_Armory_Item_SlotUsageClassHeader" "This item is equipped as follows: "
64646464"[english]TF_DeliverGiftDialog_Title" "Deliver a Gift"
64656465"TF_DemomanPirate" "Piracki Pieróg"
64666466"[english]TF_DemomanPirate" "Rimmed Raincatcher"
6467N/A"TF_DemomanPirate_Desc" "Bo nie ma lepszego konsonansu,\nniż konsonans z \"RRR!\""
N/A6467"TF_DemomanPirate_Desc" "Bo nie ma lepszego konsonansu\nniż konsonans z „RRR!”"
64686468"[english]TF_DemomanPirate_Desc" "Because there's no alliteration\nlike alliteration with an 'ARR!'"
64696469"TF_loadoutrespawn" "Automatyczne odrodzenie po zmianie ekwipunku w strefie odradzania."
64706470"[english]TF_loadoutrespawn" "Automatically respawn after loadout changes in respawn zones."
70957095"[english]TF_UseBackpackExpanderFail_Text" "Your backpack has already been expanded to maximum capacity."
70967096"ArmoryFilter_Donationitems" "Znaczki map"
70977097"[english]ArmoryFilter_Donationitems" "Map Stamp Items"
7098N/A"TF_Armory_Item_Class_BackpackExpander" "Ten przedmiot to �rozszerzacz plecaka�. Kiedy zostanie użyty, rozszerzy plecak. Kliknij przycisk \"Użyj\" w plecaku, aby rozpocząć proces jego aplikacji."
N/A7098"TF_Armory_Item_Class_BackpackExpander" "Ten przedmiot to �rozszerzacz plecaka�. Kiedy zostanie użyty, rozszerzy plecak. Kliknij przycisk „Użyj” w plecaku, aby rozpocząć proces jego aplikacji."
70997099"[english]TF_Armory_Item_Class_BackpackExpander" "This item is a �Backpack Expander�. When used, it will expand the size of your backpack and be consumed in the process. Click the 'Use' button in the backpack to start the process of applying it."
71007100"TF_Armory_Item_MapToken" "Zakup tego przedmiotu spowoduje przekazanie wszystkich uzyskanych środków (po odliczeniu kwoty podatku) członkom społeczności, którzy stworzyli tę mapę.\n\nPoziom przynależności dla danej mapy wzrasta po zakupie kolejnych 25 znaczków mapy.\n\nPo zakupie pierwszego znaczka gracz otrzyma �Czapkę Obieżyświata�."
71017101"[english]TF_Armory_Item_MapToken" "When this item is purchased, all the proceeds (net of any applicable tax) will go directly to the community members who made the map.\n\nMembership level for a map will increase for every 25 map stamps.\n\nA �World Traveler's Hat� will also be given out the first time any map stamp has been purchased."
95919591"[english]TF_GameModeDesc_Koth" "One team must control a single point until time runs out."
95929592"TF_GameModeDetail_Koth" "Przejmij punkt kontrolny i obroń go, dopóki licznik czasu twojej drużyny dojdzie do zera.\n\nPunkt kontrolny nie może zostać przejęty, gdy jest zablokowany.\n\nJeżeli wróg przejmie punkt kontrolny, licznik czasu twojej drużyny zostanie zatrzymany, dopóki nie zdobędziecie punktu."
95939593"[english]TF_GameModeDetail_Koth" "Capture the Control Point and defend it until your team's timer runs out.\n\nThe Control Point cannot be captured while locked.\n\nIf the enemy team captures the Control Point, your team's timer will pause until you recapture the point."
9594N/A"TF_Armory_Item_InSet_NoBonus" "Ten przedmiot jest częścią zestawu przedmiotów \"��%s1�\".\n\n"
N/A9594"TF_Armory_Item_InSet_NoBonus" "Ten przedmiot jest częścią zestawu przedmiotów „��%s1�”.\n\n"
95959595"[english]TF_Armory_Item_InSet_NoBonus" "This item is part of the ��%s1� item set.\n\n"
95969596"TF_vote_td_start_round" "Rozpocząć obecną rundę?"
95979597"[english]TF_vote_td_start_round" "Start the current round?"
1195111951"[english]TF_Bundle_Winter2011ScoutElf_Desc" "As seen in the timeless holiday classic, A Smissmas Story:"
1195211952"SpiritOfGivingRank18" "Über-Altruista"
1195311953"[english]SpiritOfGivingRank18" "The Uber-Altruist's"
11954N/A"Item_Named" "Gracz �%s1� zmienił nazwę swojego przedmiotu z \"�%s2�\" na \"�%s3�\""
N/A11954"Item_Named" "Gracz �%s1� zmienił nazwę swojego przedmiotu z „�%s2�” na „�%s3�”"
1195511955"[english]Item_Named" "�%s1� has renamed their �%s2� to �%s3�"
1195611956"TF_LuckyShot" "Szczęśliwy Traf"
1195711957"[english]TF_LuckyShot" "The Lucky Shot"
1204412044"[english]TF_WeddingRing_RejectProposal" "Cancel"
1204512045"TF_WeddingRing_ClientMessageTitle" "Ekscytujące wieści!"
1204612046"[english]TF_WeddingRing_ClientMessageTitle" "Exciting news!"
12047N/A"TF_WeddingRing_ClientMessageBody" "�%receiver_name%� przyjmuje \"�%ring_name%�\" od �%gifter_name%�! Gratulacje!"
N/A12047"TF_WeddingRing_ClientMessageBody" "�%receiver_name%� przyjmuje „�%ring_name%�” od �%gifter_name%�! Gratulacje!"
1204812048"[english]TF_WeddingRing_ClientMessageBody" "�%receiver_name%� has accepted �%gifter_name%�'s \"�%ring_name%�\"! Congratulations!"
1204912049"TF_WeddingRing" "Coś Specjalnego Dla Kogoś Specjalnego"
1205012050"[english]TF_WeddingRing" "Something Special For Someone Special"
2304023040"[english]Concealedkiller_collection" "Concealed Killer Collection"
2304123041"Concealedkiller_collection_desc" "Przedmioty z Kolekcji Skrytego Mordercy:"
2304223042"[english]Concealedkiller_collection_desc" "Items from the Concealed Killer Collection:"
N/A23043"Craftsmann_collection" "Kolekcja Rzemieślnika"
N/A23044"[english]Craftsmann_collection" "Craftsmann Collection"
N/A23045"Craftsmann_collection_desc" "Przedmioty z Kolekcji Rzemieślnika:"
N/A23046"[english]Craftsmann_collection_desc" "Items from the Craftsmann Collection:"
2304323047"Teufort_collection" "Kolekcja Teufort"
2304423048"[english]Teufort_collection" "Teufort Collection"
2304523049"Teufort_collection_desc" "Przedmioty z Kolekcji Teufort:"
2317023174"[english]teufort_shotgun_civicduty" "The Civic Duty"
2317123175"TF_ContractReward" "Nagroda za kontrakt"
2317223176"[english]TF_ContractReward" "Contract Reward"
N/A23177"TF_ContractReward_Desc" "Zawiera Zamkniętą Skrzynię Rzemieślnika\nlub przedmiot z Kolekcji Komandosa"
N/A23178"[english]TF_ContractReward_Desc" "Contains a Locked Craftsman Case\nor an item from the Commando Collection"
N/A23179"TF_ContractReward_Ad" "Ta skrzynia zawiera 16 broni z Kolekcji Komandosa."
N/A23180"[english]TF_ContractReward_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Commando Collection."
N/A23181"TF_CraftsmanCase" "Zamknięta Skrzynia Rzemieślnika"
N/A23182"[english]TF_CraftsmanCase" "Locked Craftsman Case"
N/A23183"TF_CraftsmanCase_Desc" "Zamknięta skrzynia, która wymaga klucza, by ją otworzyć.\nZawiera przedmiot z Kolekcji Rzemieślnika."
N/A23184"[english]TF_CraftsmanCase_Desc" "Locked Case that requires a Key.\nItem from Craftsman Collection."
N/A23185"TF_CraftmansCase_Ad" "Ta skrzynia zawiera 16 broni z Kolekcji Rzemieślnika."
N/A23186"[english]TF_CraftmansCase_Ad" "This case contains 16 skinned weapons from the Craftsman Collection."
2317323187"TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Skryty Morderca"
2317423188"[english]TF_PaintKit_ConcealedKiller" "Concealed Killer"
N/A23189"TF_PaintKit_Craftsmann" "Rzemieślnik"
N/A23190"[english]TF_PaintKit_Craftsmann" "Craftsmann"
2317523191"TF_PaintKit_Teufort" "Teufort"
2317623192"[english]TF_PaintKit_Teufort" "Teufort"
2317723193"TF_PaintKit_Powerhouse" "Powerhouse"
2352323539"[english]QuestPoints_Bonus" "Bonus: %s1/%s2 CP"
2352423540"TF_TauntAllClassRussianDance" "Drwina: Kozacki Kop"
2352523541"[english]TF_TauntAllClassRussianDance" "Taunt: Kazotsky Kick"
N/A23542"TF_TauntAllClassRussianDance_Desc" "Drwina grupowa dla wsz. klas\nRozkręć imprezę wraz z tym tańcem inspirowanym stylem wschodnioeuropejskim\nInni gracze mogą dołączyć przy użyciu drwiny broni\n\nUżyj klawisza drwiny, by aktywować\nUżyj klawiszy ruchu do przodu i tyłu\n oraz na bok, by kierować tańcem"
N/A23543"[english]TF_TauntAllClassRussianDance_Desc" "All Class Group Taunt\nParty it up with this Eastern European inspired dance\nOther players can join you by activating their weapon taunt\n\nPress the taunt slot key to toggle\nUse Forward and Back keys to move\n and the Strafe keys to rotate as you dance"
N/A23544"TF_TauntAllClassRussianDance_AdText" "-Drwina grupowa dla wsz. klas\n-Rozkręć imprezę wraz z tym tańcem inspirowanym stylem wschodnioeuropejskim\n-Inni gracze mogą dołączyć przy użyciu drwiny broni"
N/A23545"[english]TF_TauntAllClassRussianDance_AdText" "-All Class Group Taunt\n-Party it up with this Eastern European inspired dance\n-Other players can join in by activating their weapon taunt"
2352623546"TF_taunt_spy_boxtrot" "Drwina: Kartonowe Szpiegostwo"
2352723547"[english]TF_taunt_spy_boxtrot" "Taunt: The Box Trot"
2352823548"TF_taunt_spy_boxtrot_desc" "Drwina dla Szpiega\n\nPrzekradaj się przez wrogie tereny, korzystając z tego jakże oryginalnego urządzenia szpiegowskiego.\nUżywaj klawiszy ruchu w przód i tył, aby się poruszać,\noraz klawiszy ruchu w bok, by skręcać."
2355923579"[english]Replay_Contest_Category20127" "Best Extended"
2356023580"TF_GameModeDesc_Passtime" "Zdobądź piłkę i strzel gola, zanim zrobi to przeciwnik!"
2356123581"[english]TF_GameModeDesc_Passtime" "Get the jack and score before the enemy team does!"
N/A23582"TF_GameModeDetail_Passtime" "Nowy tryb w wersji beta, który łączy codzienną masakrę w TF2 ze sportami, takimi jak piłka nożna, hokej i baseball! Dwie drużyny staną do walki o strzelenie większej liczby goli od swoich przeciwników. Skoordynowane podania, strzały i przechwycenia w powietrzu, formacje piłkarskie, linie obrony i wszystko inne składa się na strategicznie chaotyczną rozgrywkę."
N/A23583"[english]TF_GameModeDetail_Passtime" "A new beta game mode that smashes TF2's usual mayhem with sports like Soccer, Hockey and Basketball! Two teams face off in an epic battle to score more goals than their opponents. Coordinated passing, aerial shots and interceptions, team-based formations and plays, defensive lines and the like make for strategically chaotic play."
2356223584"TF_SteamWorkshop_Tag_PassTime" "Podaniówka"
2356323585"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_PassTime" "PASS Time"
2356423586"TF_FindersFee" "Znaleźne"
2356523587"[english]TF_FindersFee" "The Finder's Fee"
2356623588"TF_FindersFee_Desc" "Jeśli posiadasz tę czapkę, to znaczy, że jesteś osobą, która zgłosiła błąd pozwalający na zdalny dostęp do komputera użytkownika lub niszczący ekonomię gry, przyczyniając się tym samym do jej polepszenia. Czyni cię to wspaniałą osobą. Taką jak Gandhi (który również posiadał tę czapkę)."
2356723589"[english]TF_FindersFee_Desc" "If you own this hat, that means you reported a major economy-breaking bug or a remote-code-execution bug and made the game better. And that means you're an admirable person. Like Gandhi (who also owned this hat)."
N/A23590"default_passtime_description" "Zdobądź piłkę i strzel gola!\nPomóż swoim strzelić gola.\nNie pozwól wrogowi z piłką strzelić gola.\nNaciśnij ATAK, by rzucić lub podać piłkę. Przytrzymaj, by wycelować lub namierzyć.\nNaciśnij ATAK2, by anulować celowanie.\nPrzytrzymaj ATAK2, by powstrzymać lub anulować namierzanie.\nNaciśnij ATAK3, gdy ktoś z twojej drużyny ma piłkę, by poprosić o podanie."
N/A23591"[english]default_passtime_description" "Get the jack and score with it!\nHelp friendly jack-carriers reach the goal.\nStop enemy jack-carriers from reaching your goal.\nPress ATTACK to throw or toss the jack. Hold to aim or maintain lock.\nPress ATTACK2 to cancel aim.\nHold ATTACK2 to prevent or cancel pass lock.\nPress ATTACK3 when a teammate has the jack to call for a pass."
2356823592"Msg_PasstimeBallGet" "podnosi piłkę!"
2356923593"[english]Msg_PasstimeBallGet" "got the jack!"
2357023594"Msg_PasstimeScoreCount" "zdobywa %s1 punktów!"
2357323597"[english]Msg_PasstimeScore" "scored!"
2357423598"Msg_PasstimePassComplete" "podaje (%s1 %s2)"
2357523599"[english]Msg_PasstimePassComplete" "passed (%s1 %s2)"
N/A23600"Msg_PasstimeInterception" "przechwyca (%s1 %s2)"
N/A23601"[english]Msg_PasstimeInterception" "intercepted (%s1 %s2)"
2357623602"Msg_PasstimeUnits" "metrów"
2357723603"[english]Msg_PasstimeUnits" "feet"
2357823604"Msg_PasstimeSteal" "odbiera"
2358923615"[english]Msg_PasstimeBallStolenByBlue" "BLUE STOLE THE JACK!"
2359023616"Msg_PasstimeBallStolenByRed" "RED KRADNIE PIŁKĘ!"
2359123617"[english]Msg_PasstimeBallStolenByRed" "RED STOLE THE JACK!"
N/A23618"TF_Passtime_HowToPlay" "Zdobądź piłkę i strzel gola!\nPomóż swoim strzelić gola.\nNie pozwól wrogowi z piłką strzelić gola.\nNaciśnij %attack%, by rzucić lub podać piłkę. Przytrzymaj, by wycelować lub namierzyć.\nNaciśnij %attack2%, by anulować celowanie.\nPrzytrzymaj %attack2%, by powstrzymać lub anulować namierzanie.\nNaciśnij %attack3%, gdy ktoś z twojej drużyny ma piłkę, by poprosić o podanie."
N/A23619"[english]TF_Passtime_HowToPlay" "Get the jack and score with it!\nHelp friendly jack-carriers reach the goal.\nStop enemy jack-carriers from reaching your goal.\nPress '%attack%' to throw or toss the jack. Hold to aim or maintain lock.\nPress '%attack2%' to cancel aim.\nHold '%attack2%' to prevent or cancel pass lock.\nPress '%attack3%' when a teammate has the jack to call for a pass."
2359223620"TF_Passtime_PlayerPickup_Basket" "Podnosisz PIŁKĘ!\nRZUĆ ją w BRAMKĘ PRZECIWNIKA!"
2359323621"[english]TF_Passtime_PlayerPickup_Basket" "You PICKED UP the JACK!\nTHROW it in the ENEMY GOAL!"
2359423622"TF_Passtime_PlayerPickup_Endzone" "Podnosisz PIŁKĘ!\nZANIEŚ ją do BRAMKI PRZECIWNIKA!"
2360923637"[english]TF_Passtime_No_Disguise" "You cannot DISGUISE while carrying the JACK!"
2361023638"TF_Passtime_No_Cloak" "Nie możesz włączyć NIEWIDZIALNOŚCI, gdy niesiesz PIŁKĘ!"
2361123639"[english]TF_Passtime_No_Cloak" "You cannot CLOAK while carrying the JACK!"
N/A23640"TF_Passtime_No_Oob" "Nie możesz wyjść POZA OBSZAR GRY, gdy niesiesz PIŁKĘ!"
N/A23641"[english]TF_Passtime_No_Oob" "You cannot be OUT OF BOUNDS while carrying the JACK!"
N/A23642"TF_Passtime_No_Holster" "Nie możesz nieść PIŁKI, dopóki nie będzie możliwe schowanie broni!"
N/A23643"[english]TF_Passtime_No_Holster" "You cannot carry the JACK until you are able to holster your weapon!"
2361223644"TF_Passtime_No_Taunt" "Nie możesz DRWIĆ, gdy niesiesz PIŁKĘ!"
2361323645"[english]TF_Passtime_No_Taunt" "You cannot TAUNT while carrying the JACK!"
2361423646"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL14_6v6_Premier_First_Place" "Pierwsze miejsce w OWL 14 Premier"
2368123713"[english]TF_Map_Borneo_StrangePrefix" " Tropical"
2368223714"TF_Map_Suijin_StrangePrefix" "Rozmokłe "
2368323715"[english]TF_Map_Suijin_StrangePrefix" " Water-Logged"
N/A23716"FreezePanel_ItemOtherOwner" "%killername% nosi broń od %ownername%:"
N/A23717"[english]FreezePanel_ItemOtherOwner" "%killername% is carrying %ownername%'s:"
2368423718"TF_ScoreBoard_Context_Profile" "Profil"
2368523719"[english]TF_ScoreBoard_Context_Profile" "Profile"
2368623720"NewItemMethod_TradeUp" "�Zamieniono na�:"
2371523749"[english]TF_Tool_GunMettleCosmeticKey_desc" "Used to Open a Gun Mettle Cosmetic Case"
2371623750"TF_Tool_GunMettleCosmeticKey_AdText" "-Służy do otwierania Skrzyń Przedmiotów Kosmetycznych Siły Charakteru\n-Zawartość może być w jakości Kuriozum lub Nietypowy Okaz"
2371723751"[english]TF_Tool_GunMettleCosmeticKey_AdText" "-Used to open a Gun Mettle Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Gun Mettle Hat"
N/A23752"TFUI_InvTooltip_RarityNoWear" "%s2%s3 stopnia %s1"
N/A23753"[english]TFUI_InvTooltip_RarityNoWear" "%s1 Grade %s2%s3"
2371823754"Attrib_ItemsTradedIn" "Zamienione przedmioty: %s1"
2371923755"[english]Attrib_ItemsTradedIn" "Items Traded in : %s1"
2372023756"Item_TradeUp" "Gracz �%s1� zamienia na:: %s2 %s3"
2372123757"[english]Item_TradeUp" "�%s1� has traded up for:: %s2 %s3"
2372223758"TradeUpsExplanation_Overview_Title" "Handel Bronią"
2372323759"[english]TradeUpsExplanation_Overview_Title" "Trade-Ups"
N/A23760"TradeUpsExplanation_Overview_Text" "Tu możesz wymienić dziesięć przedmiotów tej samej rzadkości oraz jakości kuriozum na jeden przedmiot lepszej rzadkości, również kuriozum. Nowy przedmiot będzie pochodzić z kolekcji tych przedmiotów, które zostały wykorzystane."
N/A23761"[english]TradeUpsExplanation_Overview_Text" "Here you're able to exchange ten items of identical rarity and strangeness for one item of the next highest rarity, with the same strangeness, and from a collection of one of the items provided."
N/A23762"TradeUpsExplanation_ItemSlots_Text" "Kliknij tu, by załączyć wszystkie przedmioty, które chcesz wymienić. Wszystkie przedmioty muszą być tej samej rzadkości lub jakości kuriozum. Nietypowe Okazy nie są dozwolone.\n\nMożesz także zaznaczyć wiele przedmiotów w plecaku i kliknąć „Wymiana Mann Co.”."
N/A23763"[english]TradeUpsExplanation_ItemSlots_Text" "Click here to attach items you're willing to trade in. All items must be of the same rarity and strangeness. Unusual items are not allowed.\n\nYou can also select multiple items from your backpack and choose \"Mann Co. Trade Up\"."
2372423764"TradeUpsExplanation_ItemSlots_Title" "Przedmioty do zamiany"
2372523765"[english]TradeUpsExplanation_ItemSlots_Title" "Items to trade"
2372623766"TradeUpsExplanation_Signing_Title" "Podpis"
2373923779"[english]TF_CollectionCrafting_NoItem" "No item"
2374023780"TF_CollectionCrafting_NoUnusual" "Nietypowe przedmioty są niedozwolone"
2374123781"[english]TF_CollectionCrafting_NoUnusual" "No unusual items allowed"
N/A23782"TF_CollectionCrafting_NotCraftable" "Nie można przetworzyć"
N/A23783"[english]TF_CollectionCrafting_NotCraftable" "Not usable in crafting"
N/A23784"TF_CollectionCrafting_NoRarity" "Przedmiot nie ma przypisanej rzadkości"
N/A23785"[english]TF_CollectionCrafting_NoRarity" "Item has no rarity"
N/A23786"TF_CollectionCrafting_MismatchRarity" "Rzadkość przedmiotu nie jest zgodna"
N/A23787"[english]TF_CollectionCrafting_MismatchRarity" "Item's rarity mismatches"
N/A23788"TF_CollectionCrafting_MismatchStrange" "Jakość kuriozum przedmiotu nie jest zgodna"
N/A23789"[english]TF_CollectionCrafting_MismatchStrange" "Item's strangeness mismatches"
2374223790"TF_CollectionCrafting_NoCollection" "Przedmiot nie należy do kolekcji"
2374323791"[english]TF_CollectionCrafting_NoCollection" "Item does not belong to a collection"
2374423792"TF_CollectionCrafting_MaxRarity" "Przedmiot na szczycie kolekcji nie może zostać zamieniony"
2374723795"[english]TF_CollectionCrafting_Submit" "Mail In"
2374823796"TF_CollectionCrafting_ApplyStamp" "Przyklej\ntu\nznaczek"
2374923797"[english]TF_CollectionCrafting_ApplyStamp" "Apply\nStamp\nHere"
N/A23798"TF_CollectionCrafting_TitleJoke0" "Zmęczony przedmiotami zawalającymi twój plecak? Czemu nie PRZEHANDLOWAĆ? Od teraz możesz zamienić tę CIENIZNĘ na COŚ LEPSZEGO RZĘDU!"
N/A23799"[english]TF_CollectionCrafting_TitleJoke0" "Tired of items you don't want clogging up your inventory? Why not TRADE UP? Now you can swap those FLOP DROPS for a HIGHER TIER ITEM!"
2375023800"TF_CollectionCrafting_SaxtonMessage" "„Jeśli dziesięć naszych produktów\nnie zadowala cię w 100%, jeden\nzadowoli cię na 1000%!\n\nTo podstawy geografii!”"
2375123801"[english]TF_CollectionCrafting_SaxtonMessage" "\"If you aren't 100% satisfied\nwith ten of our products, you will be\n1000% satisfied with one!\n\nIt is basic geography!\""
N/A23802"TF_CollectionCrafting_Instructions" "Wymień 10 przedmiotów tej samej rzadkości na 1 przedmiot lepszej rzadkości z tych samych kolekcji, co użyte przedmioty."
N/A23803"[english]TF_CollectionCrafting_Instructions" "Exchange 10 items of identical quality for 1 item of the next highest quality from a collection of one of the items provided."
N/A23804"TF_CollectionCrafting_AttachItem" "Przeciągnij przedmiot tutaj"
N/A23805"[english]TF_CollectionCrafting_AttachItem" "Attach item here"
2375223806"TF_CollectionCrafting_WaitingForResponse" "Oczekiwanie na odpowiedź..."
2375323807"[english]TF_CollectionCrafting_WaitingForResponse" "Waiting for response..."
2375423808"TF_CollectionCrafting_ReponseTimeout" "Serwer przedmiotów nie odpowiada.\nTwoje przedmioty zostały ci zwrócone."
2376323817"[english]TF_cc_summer2015_the_rotation_sensation" "The Rotation Sensation"
2376423818"TF_cc_summer2015_the_physicians_protector" "Ochraniacz Medyczny"
2376523819"[english]TF_cc_summer2015_the_physicians_protector" "The Physician's Protector"
N/A23820"TF_cc_summer2015_the_vascular_vestment" "Naczyniowy Napierśnik"
N/A23821"[english]TF_cc_summer2015_the_vascular_vestment" "The Vascular Vestment"
N/A23822"TF_cc_summer2015_bruces_bonnet" "Rycerskość Roberta"
N/A23823"[english]TF_cc_summer2015_bruces_bonnet" "Bruce's Bonnet"
N/A23824"TF_cc_summer2015_outta_sight" "Ślepak"
N/A23825"[english]TF_cc_summer2015_outta_sight" "Outta' Sight"
N/A23826"TF_cc_summer2015_support_spurs" "Ostrogi Oparcia"
N/A23827"[english]TF_cc_summer2015_support_spurs" "Support Spurs"
N/A23828"TF_cc_summer2015_lurkers_leathers" "Odzienie Opryszka"
N/A23829"[english]TF_cc_summer2015_lurkers_leathers" "Lurker's Leathers"
N/A23830"TF_cc_summer2015_lurkers_leathers_style0" "Nieużytek"
N/A23831"[english]TF_cc_summer2015_lurkers_leathers_style0" "Wasteland"
N/A23832"TF_cc_summer2015_lurkers_leathers_style1" "Wall Street"
N/A23833"[english]TF_cc_summer2015_lurkers_leathers_style1" "Wall Street"
2376623834"TF_cc_summer2015_commissars_coat" "Płaszcz Komisarza"
2376723835"[english]TF_cc_summer2015_commissars_coat" "Commissar's Coat"
2376823836"TF_cc_summer2015_sheriffs_stetson" "Stetson Szeryfa"

File info

Note: this encoding of this file has been changed from UCS-2 Little Endian (UTF-16) to UTF-8 (without BOM) to reduce filesize. The content of the file still matches the original version from root\tf\resource.

Licensing

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date/TimeDimensionsUserComment
15:01, 30 August 2011 (1.46 MB)SebBOT (Talk | contribs)August 30, 2011 Patch
15:11, 24 August 2011 (1.45 MB)SebBOT (Talk | contribs)August 23, 2011 Patch
00:10, 19 August 2011 (1.44 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 18, 2011 Patch
00:06, 16 August 2011 (1.44 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 15, 2011 Patch (#2)
15:21, 9 August 2011 (1.44 MB)Cappy (Talk | contribs)August 9, 2011 Patch
14:40, 4 August 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)August 3, 2011 Patch
21:10, 27 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 27, 2011 Patch
18:29, 22 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 22, 2011 Patch
18:39, 20 July 2011 (1.43 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 20, 2011 Patch
18:52, 7 July 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 7, 2011 Patch
20:29, 2 July 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)July 1, 2011 Patch
04:17, 28 June 2011 (1.41 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 27, 2011 Patch
04:35, 26 June 2011 (1.36 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 23, 2011 Patch
16:33, 10 June 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)up to date as of June 8, 2011 Patch
16:22, 3 June 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)June 3, 2011 Patch
23:01, 25 May 2011 (1.32 MB)Seb26 (Talk | contribs)May 25, 2011 Patch
02:12, 19 May 2011 (1.29 MB)Seb26 (Talk | contribs)May 18, 2011 Patch
08:26, 13 May 2011 (1.29 MB)BiBi (Talk | contribs)12th May 2011 - Update
03:37, 7 May 2011 (1.26 MB)Seb26 (Talk | contribs)as of May 6, 2011 Patch
06:20, 16 April 2011 (1.2 MB)BiBi (Talk | contribs)Updated to latest available version of the 15th April 2011
(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • You cannot overwrite this file.