File:Tf dutch.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Tf_dutch.txt(file size: 1.59 MB, MIME type: text/plain)
Warning: This file type may contain malicious code. By executing it, your system may be compromised.

Recent changes

October 15, 2014 Patch (previous patches)

22492249"[english]TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_DESC" "Kill 50 Scouts with your syringe gun."
22502250"TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_NAME" "Collegiale toetsing"
22512251"[english]TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_NAME" "Peer Review"
2252N/A"TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_DESC" "Dood 10 Medics met je bot zaag."
N/A2252"TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_DESC" "Dood 10 Medics met je bottenzaag."
22532253"[english]TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_DESC" "Kill 10 Medics with your bone saw."
22542254"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_NAME" "Grote schoonmaak"
22552255"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_NAME" "Big Pharma"
23332333"[english]TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_DESC" "Provide an enemy with a freezecam shot of you taunting above their ragdoll."
23342334"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_NAME" "Hallo, ik ben dokter."
23352335"[english]TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_NAME" "FYI I am A Medic"
2336N/A"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_DESC" "Dood met je bot zaag een Spy die om een Medic roept."
N/A2336"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_DESC" "Dood met je bottenzaag een Spy die om een Medic roept."
23372337"[english]TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_DESC" "Use your bonesaw to kill a spy who has been calling for 'Medic!'."
23382338"TF_MEDIC_CHARGE_FRIENDS_NAME" "Kruisbestuiving"
23392339"[english]TF_MEDIC_CHARGE_FRIENDS_NAME" "Family Practice"
42594259"[english]TF_SpectateCarriedItems" "Show non-standard items on spectated player."
42604260"TF_UseAdvancedTourneyGUI" "Geavanceerde toeschouwers-HUD gebruiken in toernooimodus."
42614261"[english]TF_UseAdvancedTourneyGUI" "Use advanced spectator HUD in tournament mode."
4262N/A"TF_DisableWeatherParticles" "Weereffecten uitschakelen."
N/A4262"TF_DisableWeatherParticles" "Weerseffecten uitschakelen."
42634263"[english]TF_DisableWeatherParticles" "Disable weather effects."
42644264"TF_simple_disguise_menu_option" "SPY: beknopt vermommingsmenu gebruiken"
42654265"[english]TF_simple_disguise_menu_option" "SPY: Enable Concise Disguise Menu"
45174517"[english]Tip_3_11" "As a Soldier, the Escape Plan provides a speed bonus when your health is low. Use it to escape dangerous areas and dodge enemy fire!"
45184518"Tip_3_12" "Als Soldier deelt de Gelijkmaker erg veel schade uit wanneer je heel weinig gezondheid hebt, maar deelt minder schade uit dan de Schep wanneer je gezondheid hoog is."
45194519"[english]Tip_3_12" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you're at very low health, but it deals less than the Shovel when you're at high health."
4520N/A"Tip_3_13" "Als Soldier kunnen Medics je niet genezen of überladingen geven wanneer je de Gelijkmaker vasthoudt. Je kunt ook niet om een Medic roepen."
N/A4520"Tip_3_13" "Als Soldier kunnen Medics je niet genezen of überladingen geven wanneer je de Gelijkmaker of het Ontsnappingsplan vasthoudt. Je kunt ook niet om een Medic roepen."
45214521"[english]Tip_3_13" "As a Soldier, Medics cannot target you for healing or ÜberCharges while you actively wield the Equalizer or Escape Plan. You will also be unable to call for a Medic."
45224522"Tip_3_14" "Denk er als Soldier aan dat de Half-Zatoichi vijanden, die er ook één vasthouden, onmiddellijk doodt!"
45234523"[english]Tip_3_14" "As a Soldier, remember that the Half-Zatoichi attacks instantly kill any enemy that is also wielding one!"
59715971"[english]StoreAddToCartExplanation_Text" "If you find an item you want to buy, select it and press the ADD TO CART button."
59725972"StoreCartStatusExplanation_Title" "Status van Winkelwagen"
59735973"[english]StoreCartStatusExplanation_Title" "Cart Status"
5974N/A"StoreCartStatusExplanation_Text" "Hier kan je de status van je winkelwagen bekijken. Als je er iets uit wilt verwijderen,
5975N/Aklik op het winkelwagen icoon. Je wordt ook verteld hoeveel plek je nog hebt in je
5976N/Arugzak. Je hebt een lege plek nodig in je rugzak voor elk voorwerp dat je aanschaft."
N/A5974"StoreCartStatusExplanation_Text" "Hier kun je de status van je winkelwagen bekijken. Als je er iets uit wilt verwijderen,
N/A5975klik je op het winkelwagenpictogram. Er wordt ook aangegeven hoeveel plek je nog
N/A5976beschikbaar hebt in je rugzak. Voor elk voorwerp dat je aanschaft, heb je één lege
N/A5977plek nodig in je rugzak."
59775978"[english]StoreCartStatusExplanation_Text" "You can view the status of your shopping cart here. If you want to remove an item, click the shopping cart icon. You are also told how much empty backpack space you have. You need one empty slot for each new item you buy."
59785979"StoreCheckoutExplanation_Title" "Afrekenen"
59795980"[english]StoreCheckoutExplanation_Title" "Checkout"
88848885"[english]TF_Coach_ServerFull_Text" "Cannot request a coach at this time, because your server has the maximum number of players."
88858886"TF_Coach_Training_Title" "Aan het trainen"
88868887"[english]TF_Coach_Training_Title" "In Training"
8887N/A"TF_Coach_Training_Text" "Je kan geen coach verzoeken tijdens het trainen."
N/A8888"TF_Coach_Training_Text" "Je kunt geen coach aanvragen tijdens het trainen."
88888889"[english]TF_Coach_Training_Text" "You cannot request a coach while in training."
88898890"TF_Coach_AlreadyRatedCoach_Title" "Coach-beoordeling"
88908891"[english]TF_Coach_AlreadyRatedCoach_Title" "Coach Rating"
97509751"[english]TF_TrialNeedSpace_No" "Delete Stuff"
97519752"ItemTypeDescNoLevel" "Level %s1"
97529753"[english]ItemTypeDescNoLevel" "Level %s1"
9753N/A"ItemTypeDescKillEater" "%s1 %s6 %s2 - %s4 %s5: %s3"
N/A9754"ItemTypeDescKillEater" "%s7%s1%s6 %s2 - %s4%s5: %s3"
97549755"[english]ItemTypeDescKillEater" "%s7%s1%s6 %s2 - %s4%s5: %s3"
97559756"KillEaterRank0" "Vreemde"
97569757"[english]KillEaterRank0" "Strange"
1019810199"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_2nd" "UGC Highlander Iron 2nd Place"
1019910200"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_3rd" "UGC Highlander IJzer 3e plaats"
1020010201"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_3rd" "UGC Highlander Iron 3rd Place"
10201N/A"TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "UGC Highlander-deelnemer"
N/A10202"TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "UGC Highlander deelnemer"
1020210203"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "UGC Highlander Participant"
1020310204"TF_TournamentMedal_Winners_Desc" "Uitgereikt aan de winnaars!"
1020410205"[english]TF_TournamentMedal_Winners_Desc" "Given to the winners!"
1152411525"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_Participant" "UGC Highlander Platinum Participant"
1152511526"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_Participant" "UGC Highlander Zilveren Deelnemer"
1152611527"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_Participant" "UGC Highlander Silver Participant"
11527N/A"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv4_1st" "UGC Highlander Tinnen 1e Plaats"
N/A11528"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv4_1st" "UGC Highlander Tinnen 1e plaats"
1152811529"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv4_1st" "UGC Highlander Tin 1st Place"
1152911530"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv4_2nd" "UGC Highlander Tinnen 2e Plaats"
1153011531"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv4_2nd" "UGC Highlander Tin 2nd Place"
1214512146"[english]Tip_4_24" "As a Demoman, your Eyelander will collect the stored heads from a slain enemy Demoman."
1214612147"Tip_4_25" "Als Demoman kun je met een succesvolle bespottings-kill met de Half-Zatoichi het zwaard weer wegstoppen."
1214712148"[english]Tip_4_25" "As a Demoman, a successful taunt kill with the Half-Zatoichi will allow you to sheath the sword."
12148N/A"Tip_4_26" "Als Demoman kun je het Stormende Schild of het Schitterende Scherm jezelf van kleine hellingen lanceren en de lucht inschieten! Gebruik het om vijanden te verrassen door over hun hoofden heen te stormen."
N/A12149"Tip_4_26" "Als Demoman kun je met het Stormende Schild, het Schitterende Scherm of de Tijkeerder jezelf van kleine hellingen lanceren en de lucht inschieten! Gebruik het om vijanden te verrassen door over hun hoofden heen te stormen."
1214912150"[english]Tip_4_26" "As a Demoman, you can use the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner to launch off small ramps and go flying! Use it to surprise enemies by charging over their heads."
1215012151"Tip_4_27" "Als Demoman verhoogt het aantal hoofden dat je hebt verzameld met de Ooglander de schade van je schildaanval."
1215112152"[english]Tip_4_27" "As a Demoman, the amount of heads you collect with your Eyelander will increase the damage your shield bash does."
1215212153"Tip_4_28" "Als Demoman kun je de Kleefbomspringer gebruiken om snel naar de frontlinies te gaan, maar pas op: het richt geen schade aan, dus je bent afhankelijk van je primaire wapens en meleewapens."
1215312154"[english]Tip_4_28" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
12154N/A"Tip_4_29" "Als Demoman verlaagt de Schotse Schedelhouwer je snelheid. Overweeg 'm samen te gebruiken met het Stormende Schild of Schitterende Scherm om de snelheidsverlaging tegen te gaan."
N/A12155"Tip_4_29" "Als Demoman verlaagt de Schotse Schedelhouwer je snelheid. Overweeg 'm samen te gebruiken met het Stormende Schild, Schitterende Scherm of Tijkeerder om de snelheidsverlaging tegen te gaan."
1215512156"[english]Tip_4_29" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
1215612157"Tip_4_30" "Als Demoman verandert de Ottomaanse Overtuiger alle munitie die je oppakt in medkits, wat je ervan weerhoudt om munitie te krijgen voor je primaire en secundaire wapens. Laat elk schot tellen!"
1215712158"[english]Tip_4_30" "As a Demoman, the Persian Persuader converts all ammo pickups into health packs, preventing you from acquiring ammo for your primary and secondary weapons. Make every shot count!"
1219712198"[english]Tip_6_21" "As a Heavy, the Eviction Notice increases your melee attack speed. Use them for more opportunities to hit faster moving classes!"
1219812199"Tip_6_22" "Als Heavy laten voltreffers van de Feestdagenstoot vijanden uitbarsten in gelach, waardoor ze hulpeloos zijn! Gebruik dit om vijanden te verdoven en je team te helpen de belangrijkste dreigingen te elimineren."
1219912200"[english]Tip_6_22" "As a Heavy, the Holiday Punch's critical hits will cause the enemy to burst into laughter, thereby leaving them defenseless! Use them in order to incapacitate enemies and assist your team to eliminate key threats."
12200N/A"Tip_7_21" "Als Pyro kun je met de Huizenbreker vijandelijke Sappers van constructies verwijderen."
N/A12201"Tip_7_21" "Als Pyro kun je met de Huizenbreker, de Strijdhamer en de Neonuitschakelaar vijandelijke Sappers van constructies verwijderen."
1220112202"[english]Tip_7_21" "As a Pyro, the Homewrecker, Maul, and Neon Annihilator can be used to remove enemy Sappers from buildings."
1220212203"Tip_7_22" "Als Pyro steekt je Geslepen Vulkaanfragment vijanden in brand als je ze succesvol raakt. Gebruik het samen met het Lichtpistool om degelijke schade aan te richten!"
1220312204"[english]Tip_7_22" "As a Pyro, your Sharpened Volcano Fragment sets enemies on fire upon a successful hit. Use in combination with the Flare Gun in order to inflict substantial damage!"
1231112312"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
1231212313"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het het aantal constructies dat je met dat wapen hebt vernietigd bijhouden."
1231312314"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
12314N/A"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Vreemd onderdeel: Teruggestoten Projectielen"
N/A12315"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Vreemd onderdeel: Teruggestoten projectielen"
1231512316"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
1231612317"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het het aantal projectielen dat je met dat wapen terug hebt gestoten bijhouden."
1231712318"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
1307113072"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
1307213073"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% schade bij een lichaamsschot"
1307313074"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
13074N/A"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activeert wanneer je schiet en de Focus-meter vol is\nTijdens Focus: +25% snellere oplaadsnelheid en geen uitzoomen"
N/A13075"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Druk op 'Herladen' om focus te activeren\nTijdens Focus: +25% snellere oplaadsnelheid en geen uitzoomen"
1307513076"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Press 'Reload' to activate focus\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping."
1307613077"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 graden willekeurige projectielafwijking"
1307713078"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
1443114432"[english]TF_MvM_VoucherExplanation_Text" "Using a Squad Surplus Voucher will earn an additional random item drop for you and each team mate when a Mission is completed. If multiple players activate a Voucher, every player will earn an item for each Voucher."
1443214433"TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Klasse- en wapenupgrades"
1443314434"[english]TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Class And Weapon Upgrades"
14434N/A"TF_MvM_UpgradeExplanation_Text" "Als je tijdens een missie van klasse verandert, zullen je upgrades achterblijven op de voorheen geüpgradede klasse. Dit moersleutelicoontje toont alle klassen die geüpgraded zijn. Alhoewel deze upgrades niet tussen klassen worden overgezet, blijven ze beschikbaar als je teruggaat naar die klasse.\n\nWapenupgrades werken op dezelfde manier. Als je je uitrusting tijdens een missie verandert, blijven je upgrades achter op die wapens, mocht je ze opnieuw gaan gebruiken."
N/A14435"TF_MvM_UpgradeExplanation_Text" "Als je tijdens een missie van klasse verandert, zullen je upgrades achterblijven op de voorheen geüpgradede klasse. Dit moersleutelpictogram toont alle klassen die geüpgraded zijn. Alhoewel deze upgrades niet tussen klassen worden overgezet, blijven ze beschikbaar als je teruggaat naar die klasse.\n\nWapenupgrades werken op dezelfde manier. Als je je uitrusting tijdens een missie verandert, blijven je upgrades achter op die wapens, mocht je ze opnieuw gaan gebruiken."
1443514436"[english]TF_MvM_UpgradeExplanation_Text" "If you change class during a Mission, your upgrades will remain on the previously upgraded class. This wrench icon denotes any classes that have been upgraded. Although these upgrades are not transferred between classes, they remain should you return to that class.\n\nWeapon upgrades work in the same way. If you change your weapon loadout during a Mission, your upgrades remain with those weapons should you re-equip them."
1443614437"TF_MvM_RequiresTicket_Title" "Ticket verplicht"
1443714438"[english]TF_MvM_RequiresTicket_Title" "Ticket Required"
1783217833"[english]Attrib_Particle62" "Disco Beat Down"
1783317834"TF_ImportFile_LoadFailedImageNot32Bits" "Afbeelding moet 32-bits zijn en een alpha-masker gebruiken die de omtrek van de afbeelding aangeeft"
1783417835"[english]TF_ImportFile_LoadFailedImageNot32Bits" "Icon image must be 32-bits include an alpha mask that outlines the icon"
17835N/A"TF_ImportFile_LoadFailedImageDoesNotFitInsideSafeZone" "Icoonafbeelding past niet binnen de veilige zone van 512x328. Rugzakiconen worden bijgesneden aan de boven- en onderkant tot 512x328. De bovenste en onderste 512x92 pixels in het diffuus en alpha moeten zwart zijn (RGBA 0 0 0 0)."
N/A17836"TF_ImportFile_LoadFailedImageDoesNotFitInsideSafeZone" "Pictogramafbeelding past niet binnen de veilige zone van 512x328 pixels. Rugzakpictogrammen worden bijgesneden aan de boven- en onderkant tot 512x328 pixels. De bovenste en onderste 512x92 pixels in het diffuus en alpha moeten zwart zijn (RGBA 0 0 0 0)."
1783617837"[english]TF_ImportFile_LoadFailedImageDoesNotFitInsideSafeZone" "Icon image does not fit inside the safe zone of 512x328. Backpack icons are cropped down from top and bottom to 512x328. The upper and lower 512x92 pixels in the diffuse and alpha must be black (RGBA 0 0 0 0)."
1783717838"TF_gunpointcoilhat" "De Crosslinkers Spoel"
1783817839"[english]TF_gunpointcoilhat" "The Crosslinker's Coil"
1884218843"[english]TF_SpellbookPage_Desc" "This spellbook page still has some magical energy left.\n\nIf you have any spellbooks lying around you can put this page in from your backpack."
1884318844"TF_ServerEnchantmentType" "Serverbetovering"
1884418845"[english]TF_ServerEnchantmentType" "Server Enchantment"
18845N/A"TF_Eternaween" "Betovering: Eeuwigween"
18846N/A"[english]TF_Eternaween" "Enchantment: Eternaween"
N/A18846"TF_Eternaween" "Eeuwigween"
N/A18847"[english]TF_Eternaween" "Eternaween"
1884718848"TF_Eternaween_Desc" "Deze serverwijde betovering kan gebruikt worden om Halloween-/vollemaanvoorwerpen 2 uur lang op een server toe te staan.\n\nHet gebruik van deze betovering zal een stemming starten om toestemming van de andere spelers op\nde server te krijgen. Dit voorwerp zal verbruikt worden zodra de serverbetovering eindigt."
1884818849"[english]TF_Eternaween_Desc" "This server-wide enchantment can be used to enable Halloween/Full Moon items on a registered server for two hours.\n\nCasting this enchantment will open a vote to gather consent from the other players on the\nserver. This item will be consumed when the server enchantment ends."
1884918850"TF_Eternaween__EventAlreadyActive" "Je kunt Eeuwigween nu niet gebruiken. Het Halloween-/vollemaanevenement is al actief!"
1977619777"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL10_6v6_Division6_Third_Place" "OWL 10 Division 6 Third Place"
1977719778"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL10_6v6_Division6_Participant" "OWL 10 Divisie 6-deelnemer"
1977819779"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL10_6v6_Division6_Participant" "OWL 10 Division 6 Participant"
N/A19780"TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_First_Place" "AU Highlander Community League eerste plaats"
N/A19781"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_First_Place" "AU Highlander Community League First Place"
N/A19782"TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Second_Place" "AU Highlander Community League tweede plaats"
N/A19783"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Second_Place" "AU Highlander Community League Second Place"
N/A19784"TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Third_Place" "AU Highlander Community League derde plaats"
N/A19785"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Third_Place" "AU Highlander Community League Third Place"
N/A19786"TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Participant" "AU Highlander Community League-deelnemer"
N/A19787"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Participant" "AU Highlander Community League Participant"
1977919788"TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Season1" "Seizoen 1"
1978019789"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_Highlander_Community_Season1" "Season 1"
1978119790"TF_Medal_HeartOfGold" "Hart van Goud"
1980619815"[english]TF_Winter2013_SpiritDispenser" "The Portable Smissmas Spirit Dispenser"
1980719816"TF_Winter2013_SpiritDispenser_Desc" "Verkregen door het ontwerpen van de Steam-feestdagenuitverkoop 2013-badge."
1980819817"[english]TF_Winter2013_SpiritDispenser_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
N/A19818"TF_Winter2013_BattleHood" "Smissmas's Gevechtskap"
N/A19819"[english]TF_Winter2013_BattleHood" "The War on Smissmas Battle Hood"
N/A19820"TF_Winter2013_BattleHood_Desc" "Verkregen door het ontwerpen van de Steam-feestdagenuitverkoop 2013-badge."
N/A19821"[english]TF_Winter2013_BattleHood_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1980919822"TF_Winter2013_BattleHood_Style0" "Geen helm"
1981019823"[english]TF_Winter2013_BattleHood_Style0" "No Helmet"
1981119824"TF_Winter2013_BattleHood_Style1" "Helm"
1981219825"[english]TF_Winter2013_BattleHood_Style1" "Helmet"
N/A19826"TF_Winter2013_BattleSocks" "De Smissmass-oorlog gevechtssokken"
N/A19827"[english]TF_Winter2013_BattleSocks" "The War on Smissmas Battle Socks"
N/A19828"TF_Winter2013_BattleSocks_Desc" "Verkregen door het ontwerpen van de Steam-feestdagenuitverkoop 2013-badge."
N/A19829"[english]TF_Winter2013_BattleSocks_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1981319830"TF_Winter2013_SmissmasSack" "De zak vol Smissmas"
1981419831"[english]TF_Winter2013_SmissmasSack" "The Sack Fulla Smissmas"
1981519832"TF_Winter2013_SmissmasSack_Desc" "Verkregen door het ontwerpen van de Steam-feestdagenuitverkoop 2013-badge."
1981619833"[english]TF_Winter2013_SmissmasSack_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1981719834"TF_Winter2013_Caribou" "De Smissmas-kariboe"
1981819835"[english]TF_Winter2013_Caribou" "The Smissmas Caribou"
N/A19836"TF_Winter2013_Caribou_Desc" "Verkregen door het maken van de Steam-feestdagenuitverkoop 2013-badge."
N/A19837"[english]TF_Winter2013_Caribou_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
N/A19838"TF_Winter2013_Randolph_Desc" "Verkregen door het ontwerpen van de Steam-feestdagenuitverkoop 2013-badge."
N/A19839"[english]TF_Winter2013_Randolph_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1981919840"KillEaterEvent_PlayerWearingUnusualKill" "Bijzonder-dragende spelers gedood"
1982019841"[english]KillEaterEvent_PlayerWearingUnusualKill" "Unusual-Wearing Player Kills"
1982119842"KillEaterEvent_BurningPlayerKill" "Brandende spelers gedood"
1983419855"[english]KillEaterEventType_SpiesKilled" "Spies Killed"
1983519856"TF_StrangePart_SpiesKilled" "Vreemd Onderdeel: Spy's gedood"
1983619857"[english]TF_StrangePart_SpiesKilled" "Strange Part: Spies Killed"
19837N/A"TF_StrangePart_KillcamTaunts" "Vreemd onderdeel: Bespottingen tijdens freezecams"
N/A19858"TF_StrangePart_SpiesKilled_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het het aantal Spies dat je met dat wapen hebt gedood bijhouden."
N/A19859"[english]TF_StrangePart_SpiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Spies you kill with that weapon."
N/A19860"TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills" "Vreemd onderdeel: Spelers gedood met bijzondere cosmetische voorwerpen"
N/A19861"[english]TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills" "Strange Part: Unusual-Wearing Player Kills"
N/A19862"TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het de hoeveelheid vijanden die bijzondere cosmetische voorwerpen dragen die je hebt gedood bijhouden."
N/A19863"[english]TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies wearing Unusual-quality cosmetic items you kill with that weapon."
N/A19864"TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled" "Vreemd onderdeel: brandende vijanden gedood"
N/A19865"[english]TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled" "Strange Part: Burning Enemy Kills"
N/A19866"TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen toe te voegen, zal het het aantal vijanden die doodgaan doordat ze actief aan het verbranden zijn bijhouden."
N/A19867"[english]TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of actively burning enemies you kill with that weapon."
N/A19868"TF_StrangePart_KillstreaksEnded" "Vreemd Onderdeel: Killstreaks beëindigd"
N/A19869"[english]TF_StrangePart_KillstreaksEnded" "Strange Part: Killstreaks Ended"
N/A19870"TF_StrangePart_KillstreaksEnded_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het het aantal killstreaks dat je hebt beëindigt bijhouden."
N/A19871"[english]TF_StrangePart_KillstreaksEnded_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemy player killstreaks you end with that weapon."
N/A19872"TF_StrangePart_KillcamTaunts" "Vreemd cosmetisch onderdeel: Bespottingen tijdens freezecams"
1983819873"[english]TF_StrangePart_KillcamTaunts" "Strange Cosmetic Part: Freezecam Taunt Appearances"
N/A19874"TF_StrangePart_KillcamTaunts_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen toe te voegen, zal het het aantal keren dat je een bespotting doet in de freezecam van de tegenstanders bijgehouden worden."
N/A19875"[english]TF_StrangePart_KillcamTaunts_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality cosmetic item will enable it to track the number of times you appear in enemy freezecams taunting while wearing it."
1983919876"TF_StrangePart_DamageDealt" "Vreemd onderdeel: Schade uitgedeeld"
1984019877"[english]TF_StrangePart_DamageDealt" "Strange Part: Damage Dealt"
N/A19878"TF_StrangePart_DamageDealt_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het de totale hoeveelheid schade die je hebt toegericht bij andere spelers bijhouden."
N/A19879"[english]TF_StrangePart_DamageDealt_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the total amount of damage you deal to other players with that weapon."
1984119880"TF_StrangePart_FiresSurvived" "Vreemd onderdeel: Branden overleefd"
1984219881"[english]TF_StrangePart_FiresSurvived" "Strange Cosmetic Part: Fires Survived"
N/A19882"TF_StrangePart_FiresSurvived_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het het aantal keer dat je branden hebt overleefd bijhouden."
N/A19883"[english]TF_StrangePart_FiresSurvived_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality cosmetic item will enable it to track the times you survive being lit on fire."
1984319884"TF_StrangePart_AllyHealing" "Vreemd onderdeel: Vriendschappelijke genezingen"
1984419885"[english]TF_StrangePart_AllyHealing" "Strange Part: Allied Healing Done"
N/A19886"TF_StrangePart_AllyHealing_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen toe te voegen, zal het het aantal directe gezondheid dat je herstelt bij teamgenoten bijhouden."
N/A19887"[english]TF_StrangePart_AllyHealing_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the total number of allied health points you directly restore with that weapon."
N/A19888"TF_StrangePart_PointBlankKills_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het het aantal vijanden dat je van dichtbij hebt vermoord bijhouden."
N/A19889"[english]TF_StrangePart_PointBlankKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of players you kill with that weapon from point-blank range."
1984519890"TF_WinterCrate2013_Naughty" "Stout winterkrat 2013"
1984619891"[english]TF_WinterCrate2013_Naughty" "Naughty Winter Crate 2013"
N/A19892"TF_WinterCrate2013_Naughty_Desc" "Een aandenken aan een lang verleden tijd. Dit krat is puur decoratief en kan niet meer worden geopend."
N/A19893"[english]TF_WinterCrate2013_Naughty_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
N/A19894"TF_WinterCrate2013_Nice" "Goed Winterkrat 2013"
N/A19895"[english]TF_WinterCrate2013_Nice" "Nice Winter Crate 2013"
N/A19896"TF_WinterCrate2013_Nice_Desc" "Een aandenken aan een lang verleden tijd. Dit krat is puur decoratief en kan niet meer worden geopend."
N/A19897"[english]TF_WinterCrate2013_Nice_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
N/A19898"TF_Tool_WinterKey2013_Naughty" "Stoute Winterkratsleutel 2013"
N/A19899"[english]TF_Tool_WinterKey2013_Naughty" "Naughty Winter Crate Key 2013"
N/A19900"TF_Tool_WinterKey2013_Nice" "Goede Winterkratsleutel 2013"
N/A19901"[english]TF_Tool_WinterKey2013_Nice" "Nice Winter Crate Key 2013"
1984719902"TF_StockingStuffer_2013" "Met geschenken gevulde sok"
1984819903"[english]TF_StockingStuffer_2013" "Gift-Stuffed Stocking"
1984919904"TF_StockingStuffer_2013_Desc" "Bevat een assortiment lekkers voor brave Huurlinkjes."
1987819933"[english]TF_Weapon_Wrangler_Festive2013" "Festive Wrangler"
1987919934"TF_xms2013_pyro_arctic_suit" "Het Onder Nulpak"
1988019935"[english]TF_xms2013_pyro_arctic_suit" "The Sub Zero Suit"
N/A19936"TF_xms2013_spy_jacket" "Holst van de Nacht"
N/A19937"[english]TF_xms2013_spy_jacket" "Dead of Night"
1988119938"TF_xms2013_sniper_jacket" "De Sneeuwschepper"
1988219939"[english]TF_xms2013_sniper_jacket" "The Snow Scoper"
1988319940"TF_xms2013_medic_hood" "Het Nonschap"
1989619953"[english]TF_xms2013_heavy_pants" "Mann of the House"
1989719954"TF_xms2013_scout_squirrel" "De Vrolijke Noten"
1989819955"[english]TF_xms2013_scout_squirrel" "Chucklenuts"
N/A19956"TF_xms2013_pyro_wood" "Brandhout"
N/A19957"[english]TF_xms2013_pyro_wood" "Tiny Timber"
1989919958"TF_xms2013_festive_beard" "Feestelijke Baardverlichting"
1990019959"[english]TF_xms2013_festive_beard" "Face Full of Festive"
1990119960"TF_xms2013_ruffled_beard" "De Warrige Ruprecht"
1990419963"[english]TF_xms2013_sniper_golden_garment" "The Golden Garment"
1990519964"TF_xms2013_scout_drummer_shirt" "De Kleine Drummermann"
1990619965"[english]TF_xms2013_scout_drummer_shirt" "The Little Drummer Mann"
N/A19966"TF_xms2013_scout_drummer_hat" "De Scout-shako"
N/A19967"[english]TF_xms2013_scout_drummer_hat" "The Scout Shako"
N/A19968"TF_xms2013_pyro_tailor_hat" "De Speelgoedkleermaker"
N/A19969"[english]TF_xms2013_pyro_tailor_hat" "The Toy Tailor"
1990719970"TF_xms2013_sniper_layer_vest" "De Extra Laag"
1990819971"[english]TF_xms2013_sniper_layer_vest" "The Extra Layer"
N/A19972"TF_xms2013_dogfighter_jacket" "De Pilotenparka"
N/A19973"[english]TF_xms2013_dogfighter_jacket" "The Dogfighter"
1990919974"TF_xms2013_scout_skicap" "Lopersopwarming"
1991019975"[english]TF_xms2013_scout_skicap" "Runner's Warm-Up"
1991119976"TF_xms2013_demo_plaid_boots" "Hooglanderhakken"
1991219977"[english]TF_xms2013_demo_plaid_boots" "Highland High Heels"
N/A19978"TF_xms2013_demo_plaid_hat" "De Tartan Tyroler"
N/A19979"[english]TF_xms2013_demo_plaid_hat" "Tartan Tyrolean"
1991319980"TF_xms2013_soviet_stache" "Dictator"
1991419981"[english]TF_xms2013_soviet_stache" "Dictator"
1991519982"TF_Sapper" "SAPPER"
1995220019"[english]TF_Wearable_Quiver" "Quiver"
1995320020"TF_Wearable_Apron" "Schort"
1995420021"[english]TF_Wearable_Apron" "Apron"
N/A20022"TF_RobotHeavy_Promo" "Robotheavy-verzamelfiguurpromo"
N/A20023"[english]TF_RobotHeavy_Promo" "Robot Heavy Collectible Figure Promo"
1995520024"TF_RobotHeavy_Promo_Desc" " "
1995620025"[english]TF_RobotHeavy_Promo_Desc" ""
1995720026"Gametype_Any" "Alle"
2003020099"[english]TF_Quickplay_RandomCrits_Disabled_Summary" "No random crits"
2003120100"TF_Quickplay_RandomCrits_DontCare" "Maakt niet uit"
2003220101"[english]TF_Quickplay_RandomCrits_DontCare" "Don't care"
N/A20102"TF_Quickplay_RandomCrits_DontCare_Summary" "Elke soort voltreffers"
N/A20103"[english]TF_Quickplay_RandomCrits_DontCare_Summary" "Any random crits"
2003320104"TF_Quickplay_DamageSpread" "Schadeverspreiding"
2003420105"[english]TF_Quickplay_DamageSpread" "Damage spread"
2003520106"TF_Quickplay_DamageSpread_Default" "Ingeschakeld (standaard)"
2004020111"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Disabled_Summary" "No damage spread"
2004120112"TF_Quickplay_DamageSpread_DontCare" "Maakt niet uit"
2004220113"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_DontCare" "Don't care"
N/A20114"TF_Quickplay_DamageSpread_DontCare_Summary" "Enige verspreide schade"
N/A20115"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_DontCare_Summary" "Any Damage spread"
2004320116"TF_ImportFile_ImageUnsupportedFileType" "Kon %file% niet laden\nGeen ondersteund bestandstype"
2004420117"[english]TF_ImportFile_ImageUnsupportedFileType" "Couldn't load %file%\nUnsupported file type"
2004520118"TF_ImportFile_ImageResolutionOverLimit" "Kon %file% niet laden\nResolutie moet tussen %width%x%height% zitten"
2010820181"[english]TF_sbox2014_war_pants" "Combat Slacks"
2010920182"TF_sbox2014_toowoomba_tunic" "De Toowoomba Tuniek"
2011020183"[english]TF_sbox2014_toowoomba_tunic" "The Toowoomba Tunic"
N/A20184"TF_sbox2014_sammy_cap" "De sandvich-pet"
N/A20185"[english]TF_sbox2014_sammy_cap" "The Sammy Cap"
2011120186"TF_sbox2014_camo_headband" "De undercoveroperator"
2011220187"[english]TF_sbox2014_camo_headband" "The Deep Cover Operator"
2011320188"TF_sbox2014_ticket_boy" "De Ticketjongen"
2015420229"[english]TF_BaronialBadge_Desc" ""
2015520230"TF_Welcome_april_fools" "Welkom en 1 april!"
2015620231"[english]TF_Welcome_april_fools" "Welcome and April Fools!"
N/A20232"TF_Medal_InfoShow2014" "InfoShow TF2 Tournament Deelnemer"
N/A20233"[english]TF_Medal_InfoShow2014" "InfoShow TF2 Tournament Participant"
2015720234"TF_Medal_InfoShow2014_Desc" "InfoShow LAN Party 2014"
2015820235"[english]TF_Medal_InfoShow2014_Desc" "InfoShow LAN Party 2014"
2015920236"KillEaterEvent_CosmeticKills" "Doden"
2016020237"[english]KillEaterEvent_CosmeticKills" "Kills"
N/A20238"KillEaterEvent_FullHealthKills" "Volledige gezondheids-doden"
N/A20239"[english]KillEaterEvent_FullHealthKills" "Full Health Kills"
2016120240"TF_StrangePart_CosmeticKills" "Vreemd cosmetisch onderdeel: doden"
2016220241"[english]TF_StrangePart_CosmeticKills" "Strange Cosmetic Part: Kills"
N/A20242"TF_StrangePart_CosmeticKills_Desc" "Dit vreemd onderdeel toevoegen aan een cosmetisch voorwerp van vreemde kwaliteit laat het toe om je aantal kills tijdens het dragen van dit voorwerp bij te houden."
N/A20243"[english]TF_StrangePart_CosmeticKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality cosmetic will enable it to track the total number of kills you have while wearing that item."
N/A20244"TF_StrangePart_FullHealthKills" "Vreemd onderdeel: kills met volledige gezondheid"
N/A20245"[english]TF_StrangePart_FullHealthKills" "Strange Part: Full Health Kills"
N/A20246"TF_StrangePart_FullHealthKills_Desc" "Dit vreemd onderdeel toevoegen aan een wapen van vreemde kwaliteit laat het toe om je aantal kills met dat wapen aan volledige gezondheid of overgeneesd bij te houden."
N/A20247"[english]TF_StrangePart_FullHealthKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of players you kill with that weapon while at Full Health or Overhealed."
2016320248"TF_ItemDynamic_Recipe_No_Partial_Completion" "Dit recept kan niet gedeeltelijk worden voltooid."
2016420249"[english]TF_ItemDynamic_Recipe_No_Partial_Completion" "This recipe cannot be partially completed."
2016520250"Dynamic_Recipe_Outputs_No_Partial_Complete" "Alles moet in één keer geconsumeerd worden:"
2016820253"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Checkbox" "Show untradable items"
2016920254"TF_SupplyCrateRation" "Mann Co. Munitielevering"
2017020255"[english]TF_SupplyCrateRation" "Mann Co. Supply Munition"
N/A20256"Econ_Revolving_Loot_List_Killstreak_Kits" "Dit krat bevalt 1 van de volgende Killstreak Kit(s).\nVerkregen Kits zijn mogelijk Specialized of Professional."
N/A20257"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Killstreak_Kits" "This crate contains one of the following Killstreak Kit.\nKits obtained might be Specialized or Professional."
2017120258"TF_LittleBear" "De Kleine Beer"
2017220259"[english]TF_LittleBear" "The Little Bear"
2017320260"TF_LittleBear_Desc" "Wees er zeker van dat de inhoud van je zakken op eerlijke wijze wordt verdeeld, met het nieuwste in communistische zakkenhandhaving."
2023420321"[english]TF_Weapon_Parachute" "Parachute"
2023520322"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL11_6v6_Premier_Division_First_Place" "OWL 11 Premier Division Eerste plaats"
2023620323"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL11_6v6_Premier_Division_First_Place" "OWL 11 Premier Division First Place"
N/A20324"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL11_6v6_Premier_Division_Second_Place" "OWL 11 Premier Division Tweede plaats"
N/A20325"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL11_6v6_Premier_Division_Second_Place" "OWL 11 Premier Division Second Place"
2023720326"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL11_6v6_Premier_Division_Third_Place" "OWL 11 Premier Division Derde plaats"
2023820327"[english]TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL11_6v6_Premier_Division_Third_Place" "OWL 11 Premier Division Third Place"
2023920328"TF_TournamentMedal_OzFortress_OWL11_6v6_Premier_Division_Participant" "OWL 11 Premier Division Deelnemer"
2034420433"[english]TF_Wearable_EyePatch" "Eye Patch"
2034520434"TF_Wearable_Chin" "Kin"
2034620435"[english]TF_Wearable_Chin" "Chin"
N/A20436"TF_ToweringPillarOfSummerShades_Desc" " "
N/A20437"[english]TF_ToweringPillarOfSummerShades_Desc" ""
N/A20438"TF_Summer2014_Level0" "Zomerstarterskit"
N/A20439"[english]TF_Summer2014_Level0" "Summer Starter Kit"
N/A20440"TF_Summer2014_Level0_Desc" "Uitgereikt aan deelnemers van het Steam Zomeravontuur 2014.\n\nDit bevat een aantal verschillende voorwerpen en kan worden geopend vanuit je rugzakscherm!"
N/A20441"[english]TF_Summer2014_Level0_Desc" "Granted for participation in the Steam Summer Adventure 2014.\n\nThis contains a sampling of items and can be opened from your backpack screen!"
N/A20442"TF_Summer2014_Level1" "Zomeravontuur-pakket"
N/A20443"[english]TF_Summer2014_Level1" "Summer Adventure Pack"
N/A20444"TF_Summer2014_Level1_Desc" "Uitgereikt aan deelnemers van het Steam Zomeravontuur 2014.\n\nDit bevat een aantal verschillende voorwerpen, inclusief minstens 1 zomers cosmetisch object, en kan worden geopend vanuit je rugzakscherm!"
N/A20445"[english]TF_Summer2014_Level1_Desc" "Granted for participation in the Steam Summer Adventure 2014.\n\nThis contains a sampling of items, including at least one special Summer cosmetic item, and can be opened from your backpack screen!"
2034720446"TF_ScoutFancyShirt" "De �Paisley Pro"
2034820447"[english]TF_ScoutFancyShirt" "The �Paisley Pro"
N/A20448"TF_ScoutFancyShirt_Desc" " "
N/A20449"[english]TF_ScoutFancyShirt_Desc" ""
2034920450"TF_ScoutFancyShoes" "De Argyle Ace"
2035020451"[english]TF_ScoutFancyShoes" "The Argyle Ace"
N/A20452"TF_ScoutFancyShoes_Desc" " "
N/A20453"[english]TF_ScoutFancyShoes_Desc" ""
2035120454"TF_ScoutFancyHair" "De Pommade Prins"
2035220455"[english]TF_ScoutFancyHair" "The Pomade Prince"
N/A20456"TF_ScoutFancyHair_Desc" " "
N/A20457"[english]TF_ScoutFancyHair_Desc" ""
2035320458"TF_DemoSombrero" "De Allbrero"
2035420459"[english]TF_DemoSombrero" "The Allbrero"
N/A20460"TF_DemoSombrero_Desc" " "
N/A20461"[english]TF_DemoSombrero_Desc" ""
2035520462"TF_DemomanMargaritaShades" "Dubbel zien"
2035620463"[english]TF_DemomanMargaritaShades" "Seeing Double"
N/A20464"TF_DemomanMargaritaShades_Desc" " "
N/A20465"[english]TF_DemomanMargaritaShades_Desc" ""
N/A20466"TF_DemomanBeerGrenades_Desc" " "
N/A20467"[english]TF_DemomanBeerGrenades_Desc" ""
2035720468"TF_Bundle_LW_Weapons" "Liefde en Oorlog-wapenbundel"
2035820469"[english]TF_Bundle_LW_Weapons" "Love And War Weapons Bundle"
2035920470"TF_Bundle_LW_Weapons_Desc" "Bevat de complete set nieuwe spelwapens van de Liefde en Oorlog-update:"
2037420485"[english]Hud_Menu_Taunt_Title" "Taunt"
2037520486"Hud_Menu_Taunt_Cancel" "Druk op '%lastinv%' om te annuleren"
2037620487"[english]Hud_Menu_Taunt_Cancel" "Hit '%lastinv%' to Cancel"
N/A20488"Hud_Menu_Taunt_Weapon" "Druk op '%taunt%' om een wapenbespotting uit te voeren of deel te nemen aan een partnerbespotting"
N/A20489"[english]Hud_Menu_Taunt_Weapon" "Hit '%taunt%' to Weapon Taunt or join a partner taunt"
2037720490"Hud_Menu_Taunt_NoItem" "Geen voorwerp"
2037820491"[english]Hud_Menu_Taunt_NoItem" "No Item"
2037920492"TF_PARACHUTE_KILL_GRIND_NAME" "Snoekduik"
2038020493"[english]TF_PARACHUTE_KILL_GRIND_NAME" "Nose Dive"
N/A20494"TF_PARACHUTE_KILL_GRIND_DESC" "Dood 10 parachuterende spelers."
N/A20495"[english]TF_PARACHUTE_KILL_GRIND_DESC" "Kill 10 parachuting players."
2038120496"TF_MELEE_KILL_CLASSIC_RIFLE_SNIPER_NAME" "Boksbal"
2038220497"[english]TF_MELEE_KILL_CLASSIC_RIFLE_SNIPER_NAME" "Punching Bag"
N/A20498"TF_MELEE_KILL_CLASSIC_RIFLE_SNIPER_DESC" "Gebruik een slagwapen om 10 Snipers te doden die de Klassieker gebruiken."
N/A20499"[english]TF_MELEE_KILL_CLASSIC_RIFLE_SNIPER_DESC" "Melee kill 10 Snipers using The Classic."
2038320500"TF_KILL_CHARGING_DEMO_NAME" "Noodrem"
2038420501"[english]TF_KILL_CHARGING_DEMO_NAME" "Emergency Brake"
2038520502"TF_KILL_CHARGING_DEMO_DESC" "Dood een aanstormende Demoman."
2038620503"[english]TF_KILL_CHARGING_DEMO_DESC" "Kill a charging Demoman."
N/A20504"TF_TAUNT_CONGA_KILL_NAME" "Feestverpester"
N/A20505"[english]TF_TAUNT_CONGA_KILL_NAME" "Party Crasher"
N/A20506"TF_TAUNT_CONGA_KILL_DESC" "Dood binnen 5 seconden 3 spelers die de polonaise dansen."
N/A20507"[english]TF_TAUNT_CONGA_KILL_DESC" "Kill 3 players who are doing the Conga within 5 seconds."
2038720508"TF_TAUNT_CONGA_LINE_NAME" "Polonaise"
2038820509"[english]TF_TAUNT_CONGA_LINE_NAME" "Conga Line"
N/A20510"TF_TAUNT_CONGA_LINE_DESC" "Dans de polonaise met 10 of meer spelers tegelijkertijd."
N/A20511"[english]TF_TAUNT_CONGA_LINE_DESC" "Do the Conga with 10 or more players at the same time."
N/A20512"TF_TAUNT_RPS_ROCK_NAME" "Op de rotsen"
N/A20513"[english]TF_TAUNT_RPS_ROCK_NAME" "On The Rocks"
2038920514"TF_TAUNT_RPS_ROCK_DESC" "Verlies met Steen, Papier, Schaar drie keer op een rij met Steen."
2039020515"[english]TF_TAUNT_RPS_ROCK_DESC" "Lose at Rock, Paper, Scissors 3 times in a row with Rock."
2039120516"TF_TAUNT_RPS_SCISSORS_NAME" "Rennen met scharen"
2039220517"[english]TF_TAUNT_RPS_SCISSORS_NAME" "Running With Scissors"
2039320518"TF_TAUNT_RPS_SCISSORS_DESC" "Win met Steen, Papier, Schaar drie keer op een rij met Schaar."
2039420519"[english]TF_TAUNT_RPS_SCISSORS_DESC" "Win at Rock, Paper, Scissors 3 times in a row with Scissors."
N/A20520"TF_TAUNT_DOSIDO_MELLE_KILL_NAME" "Mag ik ook meeprofiteren?"
N/A20521"[english]TF_TAUNT_DOSIDO_MELLE_KILL_NAME" "May I Cut In, Too?"
N/A20522"TF_TAUNT_WHILE_CAPPING_NAME" "Showboat"
N/A20523"[english]TF_TAUNT_WHILE_CAPPING_NAME" "Showboat"
N/A20524"TF_TAUNT_WHILE_CAPPING_DESC" "Voer 10 partnerbespottingen uit met een teamgenoot terwijl je een controlepost verovert."
N/A20525"[english]TF_TAUNT_WHILE_CAPPING_DESC" "Do 10 partner taunts with a teammate while capturing a control point."
2039520526"TF_PYRO_IGNITE_PLAYER_BEING_FLIPPED_NAME" "Flip-kebab"
2039620527"[english]TF_PYRO_IGNITE_PLAYER_BEING_FLIPPED_NAME" "Flip-Kabob"
N/A20528"TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_SPY_GRIND_NAME" "Terug in Zaken"
N/A20529"[english]TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_SPY_GRIND_NAME" "Back in Business"
N/A20530"TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_SPY_GRIND_DESC" "Dood 20 Spy's langs achteren met de Rugbeuker."
N/A20531"[english]TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_SPY_GRIND_DESC" "While using the Back Scatter, kill 20 spies from behind."
2039720532"TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_HEAVY_MEDIC_PAIR_NAME" "Ruggen Tegen Elkaar"
2039820533"[english]TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_HEAVY_MEDIC_PAIR_NAME" "Back 2 Back"
N/A20534"TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_HEAVY_MEDIC_PAIR_DESC" "Dood een Heavy/Medic-paar binnen de 20 seconden met de Rugbeuker."
N/A20535"[english]TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_HEAVY_MEDIC_PAIR_DESC" "While using the Back Scatter, kill a Heavy/Medic pair within 20 seconds of each other."
N/A20536"TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_FRIENDS_GRIND_NAME" "Verbroken banden"
N/A20537"[english]TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_FRIENDS_GRIND_NAME" "Severed Ties"
N/A20538"TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_FRIENDS_GRIND_DESC" "Dood 20 vrienden langs achteren met de Rugbeuker."
N/A20539"[english]TF_SCOUT_BACKSCATTER_KILL_FRIENDS_GRIND_DESC" "While using the Back Scatter, kill 20 friends from behind."
2039920540"TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_NOSCOPE_HEADSHOT_NAME" "Heupschot"
2040020541"[english]TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_NOSCOPE_HEADSHOT_NAME" "Hipshot"
N/A20542"TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_NOSCOPE_HEADSHOT_DESC" "Dood 10 vijanden met de klassieker met een volledig opgeladen, niet ingezoomd headshot."
N/A20543"[english]TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_NOSCOPE_HEADSHOT_DESC" "While using The Classic, kill 10 enemies with a full charge, no-scope headshot."
2040120544"TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_HEADSHOT_JUMPER_NAME" "Arendsoog"
2040220545"[english]TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_HEADSHOT_JUMPER_NAME" "Eagle Eye"
N/A20546"TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_GIB_GRIND_NAME" "Eerste snede"
N/A20547"[english]TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_GIB_GRIND_NAME" "Prime Cuts"
N/A20548"TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_GIB_GRIND_DESC" "Dood alle 9 klassen met de klassieker, binnen een ronde."
N/A20549"[english]TF_SNIPER_CLASSIC_RIFLE_GIB_GRIND_DESC" "While using The Classic, gib all 9 classes during a single round."
2040320550"TF_SNIPER_PARACHUTE_GRIND_NAME" "Vlucht geannuleerd"
2040420551"[english]TF_SNIPER_PARACHUTE_GRIND_NAME" "Flight Cancelled"
N/A20552"TF_SPY_KILL_BACKSCATTER_SCOUT_NAME" "Vlugge vingers"
N/A20553"[english]TF_SPY_KILL_BACKSCATTER_SCOUT_NAME" "Fast Fingers"
N/A20554"TF_SPY_KILL_BACKSCATTER_SCOUT_DESC" "Steek een Scout die de Rugbeuker gebruikt in zijn rug."
N/A20555"[english]TF_SPY_KILL_BACKSCATTER_SCOUT_DESC" "Backstab a Scout that is using the Back Scatter."
2040520556"TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_GROUP_NAME" "Overhand"
2040620557"[english]TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_GROUP_NAME" "Upper Hand"
N/A20558"TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_GROUP_DESC" "Dood 3 spelers tijdens dezelfde parachutesprong."
N/A20559"[english]TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_GROUP_DESC" "Kill 3 players during the same parachute deploy."
N/A20560"TF_SOLDIER_PARACHUTE_DISTANCE_NAME" "Project Excelsior"
N/A20561"[english]TF_SOLDIER_PARACHUTE_DISTANCE_NAME" "Project Excelsior"
2040720562"TF_SOLDIER_PARACHUTE_DISTANCE_DESC" "Zweef 19.47 mijl aan een parachute."
2040820563"[english]TF_SOLDIER_PARACHUTE_DISTANCE_DESC" "Parachute 19.47 miles."
2040920564"TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_PARACHUTE_NAME" "Luchtgevecht"
2041020565"[english]TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_PARACHUTE_NAME" "Dogfight"
2041120566"TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_PARACHUTE_DESC" "Dood een speler tijdens een parachutesprong terwijl je er zelf ook een maakt."
2041220567"[english]TF_SOLDIER_PARACHUTE_KILL_PARACHUTE_DESC" "Kill a parachuting player while parachuting."
N/A20568"TF_SOLDIER_AIRSTRIKE_MAX_CLIP_NAME" "Maximaal Potentieel"
N/A20569"[english]TF_SOLDIER_AIRSTRIKE_MAX_CLIP_NAME" "Maximum Potential"
N/A20570"TF_SOLDIER_AIRSTRIKE_MAX_CLIP_DESC" "Verzamel genoeg slachtoffers om het maximum aantal patronen te krijgen voor de luchtaanval."
N/A20571"[english]TF_SOLDIER_AIRSTRIKE_MAX_CLIP_DESC" "Collect enough casualties to get the max clip for the Air Strike."
2041320572"TF_SOLDIER_AIRSTRIKE_GROUP_KILL_NAME" "Bommen Los!"
2041420573"[english]TF_SOLDIER_AIRSTRIKE_GROUP_KILL_NAME" "Bombs Away!"
2041520574"TF_DEMOMAN_PARACHUTE_KILL_GROUP_NAME" "Luchtaanval"
2041620575"[english]TF_DEMOMAN_PARACHUTE_KILL_GROUP_NAME" "Air Raid"
N/A20576"TF_DEMOMAN_PARACHUTE_KILL_GROUP_DESC" "Dood 3 spelers tijdens dezelfde parachutesprong."
N/A20577"[english]TF_DEMOMAN_PARACHUTE_KILL_GROUP_DESC" "Kill 3 players during the same parachute deploy."
2041720578"TF_DEMOMAN_PARACHUTE_DISTANCE_NAME" "Operatie Hoge Duik"
2041820579"[english]TF_DEMOMAN_PARACHUTE_DISTANCE_NAME" "Operation High Dive"
2041920580"TF_DEMOMAN_PARACHUTE_DISTANCE_DESC" "Zweef 19.47 mijl aan een parachute."
2042420585"[english]TF_DEMOMAN_PARACHUTE_KILL_PARACHUTE_DESC" "Kill a parachuting player while parachuting."
2042520586"TF_DEMOMAN_KILL_PLAYER_YOU_DIDNT_SEE_NAME" "180 graden"
2042620587"[english]TF_DEMOMAN_KILL_PLAYER_YOU_DIDNT_SEE_NAME" "U-Turn"
N/A20588"TF_DEMOMAN_KILL_PLAYER_YOU_DIDNT_SEE_DESC" "Dood een vijand die je niet kon zien toen je begon te stormen."
N/A20589"[english]TF_DEMOMAN_KILL_PLAYER_YOU_DIDNT_SEE_DESC" "Kill an enemy that you couldn't see at the beginning of your charge."
2042720590"TF_DEMOMAN_QUICK_KILLS_NAME" "Kettingreactie"
2042820591"[english]TF_DEMOMAN_QUICK_KILLS_NAME" "Chain Reaction"
N/A20592"TF_DEMOMAN_QUICK_KILLS_DESC" "Dood 3 tegenstanders met de schildaanval van de Demoman binnen de 6 seconden."
N/A20593"[english]TF_DEMOMAN_QUICK_KILLS_DESC" "Get 3 kills within 6 seconds using the Demoman charge."
N/A20594"TF_DEMOMAN_CHARGE_KILL_CHARGING_DEMO_NAME" "Kopbotsing"
N/A20595"[english]TF_DEMOMAN_CHARGE_KILL_CHARGING_DEMO_NAME" "Head-On Collision"
N/A20596"TF_DEMOMAN_CHARGE_KILL_CHARGING_DEMO_DESC" "Dood een aanstormende Demoman terwijl je zelf stormt."
N/A20597"[english]TF_DEMOMAN_CHARGE_KILL_CHARGING_DEMO_DESC" "Kill a charging Demoman while charging."
2042920598"ItemSel_TAUNT" "- BESPOTTING"
2043020599"[english]ItemSel_TAUNT" "- TAUNT"
2043120600"UseKey" "MET EEN SLEUTEL OPENEN"
2043220601"[english]UseKey" "OPEN WITH A KEY"
2043320602"Recharge" "HERLADEN"
2043420603"[english]Recharge" "RECHARGE"
N/A20604"ShuffleContents" "SCHUDDEN"
N/A20605"[english]ShuffleContents" "SHUFFLE"
N/A20606"ShufflingContents" "SCHUDDEN..."
N/A20607"[english]ShufflingContents" "SHUFFLING..."
N/A20608"ShuffleContents_Title" "Kratinhoud schudden"
N/A20609"[english]ShuffleContents_Title" "Shuffle Crate Contents"
N/A20610"EditSlots" "VAKKEN BEWERKEN"
N/A20611"[english]EditSlots" "EDIT SLOTS"
N/A20612"EditSlots_SelectItemPanel" "ITEM KIEZEN OM IN SLOT TE GEBRUIKEN"
N/A20613"[english]EditSlots_SelectItemPanel" "SELECT ITEM TO USE IN SLOT"
2043520614"LoadoutSlot_Taunt" "Bespotting 1"
2043620615"[english]LoadoutSlot_Taunt" "Taunt 1"
2043720616"LoadoutSlot_Taunt2" "Bespotting 2"
2044820627"[english]LoadoutSlot_Taunt7" "Taunt 7"
2044920628"LoadoutSlot_Taunt8" "Bespotting 8"
2045020629"[english]LoadoutSlot_Taunt8" "Taunt 8"
N/A20630"LoadoutSlot_TauntSlot" "Bespottingsvakken"
N/A20631"[english]LoadoutSlot_TauntSlot" "Taunt Slots"
2045120632"TF_StrangePart" "Vreemd onderdeel"
2045220633"[english]TF_StrangePart" "Strange Part"
N/A20634"TF_StrangePartRestriction" "Vreemd filter"
N/A20635"[english]TF_StrangePartRestriction" "Strange Filter"
N/A20636"TF_KillStreakifierToolA" "Killstreak-kit"
N/A20637"[english]TF_KillStreakifierToolA" "Killstreak Kit"
N/A20638"TF_KillStreakifierToolB" "Gespecialiseerde Killstreak-kit"
N/A20639"[english]TF_KillStreakifierToolB" "Specialized Killstreak Kit"
N/A20640"TF_KillStreakifierToolC" "Professionele Killstreak-kit"
N/A20641"[english]TF_KillStreakifierToolC" "Professional Killstreak Kit"
2045320642"TF_ChemSetCrate_Name" "Ongeopende Scheikundeset"
2045420643"[english]TF_ChemSetCrate_Name" "Unopened Chemistry Set"
2045520644"TF_LockedCrate" "Voorraadkist"
2045820647"[english]TF_SupplyCrate_BLTaunt" "Mann Co. Audition Reel"
2045920648"TF_BreadBox" "Brooddoos"
2046020649"[english]TF_BreadBox" "Bread Box"
N/A20650"TF_BreadBox_Desc" "Dit gelimiteerd voorwerp kan enkel Ontworpen worden. \nKan niet meer gecreëerd worden na 9 juli 2014."
N/A20651"[english]TF_BreadBox_Desc" "This limited time item can only be made by Crafting.\nCannot be created after July 9th, 2014."
N/A20652"Econ_Breadbox_Lootlist_Header" "Bevat één van volgende voorwerpen\ngeïnspireerd door de TF2 Film 'Expiration Date'"
N/A20653"[english]Econ_Breadbox_Lootlist_Header" "Contains one of the following items\ninspired by the TF2 Movie 'Expiration Date'"
N/A20654"Econ_Breadbox_Lootlist_Footer" "Sommige, maar niet alle voorwerpen in deze doos zijn van Vreemde kwaliteit..."
N/A20655"[english]Econ_Breadbox_Lootlist_Footer" "Some, but not all, of the items in this box are Strange..."
N/A20656"Econ_Revolving_Loot_List_Rare_Series_1" "of een extreem zeldzame, bijzondere hoed uit serie #1!"
N/A20657"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Rare_Series_1" "or an Exceedingly Rare Series #1 Unusual Hat!"
N/A20658"Econ_Revolving_Loot_List_Rare_Series_2" "of een extreem zeldzame, bijzondere hoed uit serie #2!"
N/A20659"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Rare_Series_2" "or an Exceedingly Rare Series #2 Unusual Hat!"
N/A20660"Econ_Revolving_Loot_List_Rare_Series_3" "of een extreem zeldzame, bijzondere hoed uit serie #3!"
N/A20661"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Rare_Series_3" "or an Exceedingly Rare Series #3 Unusual Hat!"
N/A20662"Econ_Revolving_Unusual_Taunt" "of een extreem zeldzame, bijzondere bespotting!"
N/A20663"[english]Econ_Revolving_Unusual_Taunt" "or an Exceedingly Rare Unusual Taunt!"
2046120664"TF_Set_short2014_ScoutPack" "Het Wreed Goede Ninja-pakket"
2046220665"[english]TF_Set_short2014_ScoutPack" "The Wicked Good Ninja Pack"
2046320666"Attrib_AxtinguisherProperties" "100% voltreffers tegen brandende spelers van achteren.\nMinivoltreffers tegen brandende spelers van voren."
2046820671"[english]Attrib_DeployTime_DecreasedSingle" "Deploys %s1% faster"
2046920672"Attrib_ChargeTurnControlFull" "Volledige draaibesturing tijdens het stormen"
2047020673"[english]Attrib_ChargeTurnControlFull" "Full turning control while charging"
20471N/A"Attrib_EngyBuildingHealthPenalty" "%s1% max constructiegezondheid"
N/A20674"Attrib_EngyBuildingHealthPenalty" "%s1% max. constructiegezondheid"
2047220675"[english]Attrib_EngyBuildingHealthPenalty" "%s1% max building health"
2047320676"Attrib_SniperCritNoScope" "Laad schoten op en vuur ze onafhankelijk van zoom af"
2047420677"[english]Attrib_SniperCritNoScope" "Charge and fire shots independent of zoom"
2051020713"[english]Attrib_Particle3009" "Silver Cyclone"
2051120714"Attrib_Particle3010" "Megaknal"
2051220715"[english]Attrib_Particle3010" "Mega Strike"
N/A20716"TF_TideTurner" "De Tijkeerder"
N/A20717"[english]TF_TideTurner" "The Tide Turner"
2051320718"TF_TideTurner_Desc" " "
2051420719"[english]TF_TideTurner_Desc" ""
2051520720"TF_Weapon_BreadBite" "De Broodbeet"
2052620731"[english]TF_Weapon_MutatedMilk" "Mutated Milk"
2052720732"TF_Weapon_BaseJumper" "De basejumper"
2052820733"[english]TF_Weapon_BaseJumper" "The B.A.S.E. Jumper"
N/A20734"TF_Weapon_BackScatter" "De Rugbeuker"
N/A20735"[english]TF_Weapon_BackScatter" "The Back Scatter"
2052920736"TF_Weapon_BackScatter_Desc" " "
2053020737"[english]TF_Weapon_BackScatter_Desc" ""
2053120738"Attrib_BackAttackMinicrits" "Raakt doelwitten met minivoltreffers wanneer ze van achter op korte afstand worden beschoten"
2053220739"[english]Attrib_BackAttackMinicrits" "Mini-crits targets when fired at their back from close range"
2053320740"TF_Weapon_AirStrike" "De luchtaanval"
2053420741"[english]TF_Weapon_AirStrike" "The Air Strike"
N/A20742"TF_Weapon_AirStrike_Desc" " "
N/A20743"[english]TF_Weapon_AirStrike_Desc" ""
2053520744"TauntsExplanation_Title" "Bespottinguitrusting"
2053620745"[english]TauntsExplanation_Title" "Taunts Loadout"
2053720746"Store_Cosmetics" "Cosmetica"
2053820747"[english]Store_Cosmetics" "Cosmetics"
2053920748"Store_Taunts" "Bespottingen"
2054020749"[english]Store_Taunts" "Taunts"
N/A20750"TF_TauntDemomanNuke" "Bespotting: Goed Benutte Sterke Drank"
N/A20751"[english]TF_TauntDemomanNuke" "Taunt: Spent Well Spirits"
2054120752"TF_TauntDemomanNuke_Desc" "Demoman-bespotting"
2054220753"[english]TF_TauntDemomanNuke_Desc" "Demoman Taunt"
N/A20754"TF_TauntDemomanWoohoo" "Bespotting: Bezopen"
N/A20755"[english]TF_TauntDemomanWoohoo" "Taunt: Oblooterated"
2054320756"TF_TauntDemomanWoohoo_Desc" "Demoman-bespotting"
2054420757"[english]TF_TauntDemomanWoohoo_Desc" "Demoman Taunt"
N/A20758"TF_TauntEngineerRancho" "Bespotting: Rancho relaxo"
N/A20759"[english]TF_TauntEngineerRancho" "Taunt: Rancho Relaxo"
2054520760"TF_TauntEngineerRancho_Desc" "Engineer-bespotting"
2054620761"[english]TF_TauntEngineerRancho_Desc" "Engineer Taunt"
2054720762"TF_TauntMedicXRay_Desc" "Medic-bespotting"
2054820763"[english]TF_TauntMedicXRay_Desc" "Medic Taunt"
N/A20764"TF_TauntPyroPartyTrick" "Bespotting: Feesttrucje"
N/A20765"[english]TF_TauntPyroPartyTrick" "Taunt: Party Trick"
2054920766"TF_TauntPyroPartyTrick_Desc" "Pyro-bespotting"
2055020767"[english]TF_TauntPyroPartyTrick_Desc" "Pyro Taunt"
N/A20768"TF_TauntScoutBatMan" "Bespotting: 'n Duizendtal Neergeknuppeld"
N/A20769"[english]TF_TauntScoutBatMan" "Taunt: Battin' a Thousand"
2055120770"TF_TauntScoutBatMan_Desc" "Scout-bespotting"
2055220771"[english]TF_TauntScoutBatMan_Desc" "Scout Taunt"
2055320772"TF_TauntScoutChickenBucket" "Bespotting: Gefrituurd verlangen"
2056020779"[english]TF_TauntSniperISeeYou_Desc" "Sniper Taunt"
2056120780"TF_TauntSoldierCoffee_Desc" "Soldier-bespotting"
2056220781"[english]TF_TauntSoldierCoffee_Desc" "Soldier Taunt"
N/A20782"TF_TauntSpyBuyALife" "Bespotting: Koop Een Leven"
N/A20783"[english]TF_TauntSpyBuyALife" "Taunt: Buy A Life"
2056320784"TF_TauntSpyBuyALife_Desc" "Spy-bespotting"
2056420785"[english]TF_TauntSpyBuyALife_Desc" "Spy Taunt"
N/A20786"TF_TauntAllClassConga" "Bespotting: Polonaise"
N/A20787"[english]TF_TauntAllClassConga" "Taunt: Conga"
N/A20788"TF_TauntAllClassSquareDance" "Bespotting: Squaredans"
N/A20789"[english]TF_TauntAllClassSquareDance" "Taunt: Square Dance"
N/A20790"TF_TauntAllClassSquareDance_Desc" "Dit is een partner-bespotting. Druk op de bespottingsknop om mee te doen."
N/A20791"[english]TF_TauntAllClassSquareDance_Desc" "This is a partner taunt. Press the taunt key to toggle."
N/A20792"TF_TauntAllClassFlip" "Bespotting: Sublieme Salto"
N/A20793"[english]TF_TauntAllClassFlip" "Taunt: Flippin' Awesome"
N/A20794"TF_TauntAllClassFlip_Desc" "Dit is een partner-bespotting. Druk op de bespottingsknop om mee te doen."
N/A20795"[english]TF_TauntAllClassFlip_Desc" "This is a partner taunt. Press the taunt key to toggle."
2056520796"TF_TauntAllClassRPS" "Bespotting: Steen, papier, schaar"
2056620797"[english]TF_TauntAllClassRPS" "Taunt: Rock, Paper, Scissors"
N/A20798"TF_TauntAllClassRPS_Desc" "Dit is een partner-bespotting. Druk op de bespottingsknop om mee te doen..\nStrijdende teamleden zullen strijden om leven of dood."
N/A20799"[english]TF_TauntAllClassRPS_Desc" "This is a partner taunt. Press the taunt key to toggle.\nOpposing teams will face off to the death."
2056720800"TF_TauntAllClassSkullcracker" "Bespotting: Schedelbreker"
2056820801"[english]TF_TauntAllClassSkullcracker" "Taunt: Skullcracker"
N/A20802"TF_TauntAllClassSkullcracker_Desc" "Dit is een partner-bespotting. Druk op de bespottingsknop om mee te doen."
N/A20803"[english]TF_TauntAllClassSkullcracker_Desc" "This is a partner taunt. Press the taunt key to toggle."
N/A20804"TF_short2014_ninja_boots" "De Rode Sokken"
N/A20805"[english]TF_short2014_ninja_boots" "The Red Socks"
N/A20806"TF_short2014_engineer_nerd_chin" "Slagersetalage"
N/A20807"[english]TF_short2014_engineer_nerd_chin" "The Level Three Chin"
2056920808"TF_short2014_engineer_nerd_feet" "De eenzame instappers"
2057020809"[english]TF_short2014_engineer_nerd_feet" "The Lonesome Loafers"
2057120810"TF_short2014_medic_nietzsche" "Ze Übermensch"
2057220811"[english]TF_short2014_medic_nietzsche" "Ze Übermensch"
2057320812"TF_short2014_all_eyepatch" "De Blikvanger"
2057420813"[english]TF_short2014_all_eyepatch" "The Eye-Catcher"
N/A20814"TF_short2014_pyro_chickenhat" "Medewerker van de Mmmph"
N/A20815"[english]TF_short2014_pyro_chickenhat" "Employee of the Mmmph"
N/A20816"TF_short2014_fowl_fryer" "De Frituurmeester"
N/A20817"[english]TF_short2014_fowl_fryer" "The Frymaster"
N/A20818"TF_short2014_chronoscarf" "De chronosjaal"
N/A20819"[english]TF_short2014_chronoscarf" "The Chronoscarf"
2057520820"TF_short2014_chemists_pride" "Het Gevaar"
2057620821"[english]TF_short2014_chemists_pride" "The Danger"
2057720822"TF_short2014_vintage_director" "Vive La France"
2058820833"[english]TF_TournamentMedal_UGC4v4_Steel_Participant" "UGC 4vs4 Steel Participant"
2058920834"TF_TournamentMedal_TumblrVsReddit_Season2" "Seizoen 2"
2059020835"[english]TF_TournamentMedal_TumblrVsReddit_Season2" "Season 2"
N/A20836"TF_Map_pl_cactuscanyon" "Cactus Canyon - BÈTA"
N/A20837"[english]TF_Map_pl_cactuscanyon" "Cactus Canyon - BETA"
N/A20838"TF_Map_rd_asteroid" "RD Asteroid - BÈTA"
N/A20839"[english]TF_Map_rd_asteroid" "RD Asteroid - BETA"
2059120840"TF_RD_RobotsUnderAttack" "Je ROBOTS worden AANGEVALLEN!"
2059220841"[english]TF_RD_RobotsUnderAttack" "Your ROBOTS are UNDER ATTACK!"
2059320842"Gametype_RobotDestruction" "Robotvernietiging"
2062320872"[english]TF_robo_scout_bolt_boy_style0" "No Hat"
2062420873"TF_robo_scout_bolt_boy_style1" "Hoed"
2062520874"[english]TF_robo_scout_bolt_boy_style1" "Hat"
N/A20875"TF_Spycrab_Promo" "Spykrab promo"
N/A20876"[english]TF_Spycrab_Promo" "Spycrab Promo"
N/A20877"TF_Spycrab_Promo_Desc" " "
N/A20878"[english]TF_Spycrab_Promo_Desc" ""
N/A20879"KillEaterEvent_RobotScoutKill" "Vernietigde Robotscouts"
N/A20880"[english]KillEaterEvent_RobotScoutKill" "Robot Scouts Destroyed"
N/A20881"TF_StrangePart_TauntingPlayerKills_Desc" "Door dit vreemde onderdeel aan een vreemd wapen naar keuze toe te voegen, zal het het aantal bespottende spelers die je doodt bijhouden."
N/A20882"[english]TF_StrangePart_TauntingPlayerKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of taunting players you kill with that weapon."
N/A20883"TF_StrangePart_RobotScoutKills" "Vreemd onderdeel: Vernietigde Robotscouts"
N/A20884"[english]TF_StrangePart_RobotScoutKills" "Strange Part: Robot Scouts Destroyed"
N/A20885"TF_spycrab" "Spykrab"
N/A20886"[english]TF_spycrab" "Spycrab"
2062620887"TF_spycrab_Desc" " "
2062720888"[english]TF_spycrab_Desc" ""
2062820889"TF_RPS_Promo" "RPS-promo"
2063320894"[english]TF_Horace" "Horace"
2063420895"TF_Horace_Desc" " "
2063520896"[english]TF_Horace_Desc" ""
N/A20897"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_1st" "ETF2L Highlander Open 1e plaats"
N/A20898"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_1st" "ETF2L Highlander Open 1st Place"
N/A20899"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_2nd" "ETF2L Highlander Open 2e plaats"
N/A20900"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_2nd" "ETF2L Highlander Open 2nd Place"
N/A20901"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_3rd" "ETF2L Highlander Open 3e plaats"
N/A20902"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_3rd" "ETF2L Highlander Open 3rd Place"
N/A20903"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_Participant" "ETF2L Highlander Open deelnemer"
N/A20904"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open_Participant" "ETF2L Highlander Open Participant"
2063620905"TF_TournamentMedal_Season21" "Seizoen 21"
2063720906"[english]TF_TournamentMedal_Season21" "Season 21"
2063820907"TF_TournamentMedal_Season22" "Seizoen 22"
2064320912"[english]TF_TournamentMedal_Season24" "Season 24"
2064420913"TF_TournamentMedal_Season25" "Seizoen 25"
2064520914"[english]TF_TournamentMedal_Season25" "Season 25"
N/A20915"TF_RETF2_EE22_6v6_Winner" "RETF2 EE22 6v6 winnaar"
N/A20916"[english]TF_RETF2_EE22_6v6_Winner" "RETF2 EE22 6v6 Winner"
N/A20917"TF_RETF2_EE22_6v6_Participant" "RETF2 EE22 6v6 deelnemer"
N/A20918"[english]TF_RETF2_EE22_6v6_Participant" "RETF2 EE22 6v6 Participant"
N/A20919"TF_RETF2_EE22_4v4_Winner" "RETF2 EE22 4v4 winnaar"
N/A20920"[english]TF_RETF2_EE22_4v4_Winner" "RETF2 EE22 4v4 Winner"
N/A20921"TF_RETF2_EE22_4v4_Participant" "RETF2 EE22 4v4 deelnemer"
N/A20922"[english]TF_RETF2_EE22_4v4_Participant" "RETF2 EE22 4v4 Participant"
N/A20923"TF_RETF2_EE22_Dodgeball_Winner" "RETF2 EE22 Dodgeball winnaar"
N/A20924"[english]TF_RETF2_EE22_Dodgeball_Winner" "RETF2 EE22 Dodgeball Winner"
N/A20925"TF_RETF2_EE22_Dodgeball_Participant" "RETF2 EE22 Dodgeball-deelnemer"
N/A20926"[english]TF_RETF2_EE22_Dodgeball_Participant" "RETF2 EE22 Dodgeball Participant"
N/A20927"TF_RETF2_EE22_Pan_Tournament_Winner" "RETF2 EE22 Pan-toernooi winnaar"
N/A20928"[english]TF_RETF2_EE22_Pan_Tournament_Winner" "RETF2 EE22 Pan Tournament Winner"
N/A20929"TF_RETF2_EE22_Pan_Tournament_Participant" "RETF2 EE22 Pan-toernooi deelnemer"
N/A20930"[english]TF_RETF2_EE22_Pan_Tournament_Participant" "RETF2 EE22 Pan Tournament Participant"
N/A20931"TF_RETF2_EE22_Contributor" "RETF2 EE22 bijdrager"
N/A20932"[english]TF_RETF2_EE22_Contributor" "RETF2 EE22 Contributor"
2064620933"TF_SteamWorkshop_Tag_Halloween" "Halloween"
2064720934"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Halloween" "Halloween"
2064820935"TF_SteamWorkshop_Tag_Taunt" "Bespotting"
2064920936"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_Taunt" "Taunt"
2065020937"TF_ImportFile_AnimationSource" "Animatie"
2065120938"[english]TF_ImportFile_AnimationSource" "Animation"
N/A20939"TF_ImportFile_AnimationVCD" "VCD (optioneel)"
N/A20940"[english]TF_ImportFile_AnimationVCD" "VCD (optional)"
N/A20941"TF_ImportFile_AnimationDuration" "Bespottingsduur: %s1"
N/A20942"[english]TF_ImportFile_AnimationDuration" "Taunt Duration : %s1"
2065220943"TF_ImportFile_SelectAnimationSource" "Selecteer animatie"
2065320944"[english]TF_ImportFile_SelectAnimationSource" "Select Animation"
2065420945"TF_ImportFile_AnimationSourceFileType" "*.smd,*.dmx,*.fbx"
2065520946"[english]TF_ImportFile_AnimationSourceFileType" "*.smd,*.dmx,*.fbx"
N/A20947"TF_ImportFile_SelectAnimationVCD" "Selecteer animatie-VCD"
N/A20948"[english]TF_ImportFile_SelectAnimationVCD" "Select Animation VCD"
2065620949"TF_ImportFile_AnimationVCDFileType" "*.vcd"
2065720950"[english]TF_ImportFile_AnimationVCDFileType" "*.vcd"
N/A20951"TF_ImportFile_EditQCI" "QCI bewerken"
N/A20952"[english]TF_ImportFile_EditQCI" "Edit QCI"
2065820953"TF_ItemPrefab_taunt" "bespotting (bèta)"
2065920954"[english]TF_ItemPrefab_taunt" "taunt (beta)"
2066020955"TF_ImportPreview_Taunt" "Bespotting"
2066320958"[english]ItemTypeDescLimited" "%s3Level %s1 %s2"
2066420959"LimitedQualityDesc" "Beperkt"
2066520960"[english]LimitedQualityDesc" "Limited "
N/A20961"TF_LimitedSummerCrate2014" "Gelimiteerde Nazomerkrat"
N/A20962"[english]TF_LimitedSummerCrate2014" "Limited Late Summer Crate"
N/A20963"Attrib_AiMercSetBonusPos" "Verhoogde Nostromo Napalmer-schade tegen de Geïsoleerde Pakket-set"
N/A20964"[english]Attrib_AiMercSetBonusPos" "Increased Nostromo Napalmer damage against Isolationist Pack Set"
N/A20965"TF_Set_AI_Merc_Pack" "De Geïsoleerde Huurling"
N/A20966"[english]TF_Set_AI_Merc_Pack" "The Isolated Merc"
N/A20967"TF_XenoSuit_Desc" " "
N/A20968"[english]TF_XenoSuit_Desc" ""
N/A20969"TF_AlienCranium_Desc" " "
N/A20970"[english]TF_AlienCranium_Desc" ""
N/A20971"TF_BiomechBackpack_Desc" " "
N/A20972"[english]TF_BiomechBackpack_Desc" ""
N/A20973"TF_NostromoNapalmer_Desc" " "
N/A20974"[english]TF_NostromoNapalmer_Desc" ""
N/A20975"TF_MK50" "De MK 50"
N/A20976"[english]TF_MK50" "The MK 50"
N/A20977"TF_MK50_Desc" " "
N/A20978"[english]TF_MK50_Desc" ""
N/A20979"TF_TournamentMedal_2014" "2014"
N/A20980"[english]TF_TournamentMedal_2014" "2014"
N/A20981"TF_TournamentMedal_BETA_LAN_1st" "BETA LAN 1e plaats"
N/A20982"[english]TF_TournamentMedal_BETA_LAN_1st" "BETA LAN 1st Place"
N/A20983"TF_TournamentMedal_BETA_LAN_2nd" "BETA LAN 2e plaats"
N/A20984"[english]TF_TournamentMedal_BETA_LAN_2nd" "BETA LAN 2nd Place"
N/A20985"TF_TournamentMedal_BETA_LAN_3rd" "BETA LAN 3e plaats"
N/A20986"[english]TF_TournamentMedal_BETA_LAN_3rd" "BETA LAN 3rd Place"
N/A20987"TF_TournamentMedal_BETA_LAN_Participant" "BETA LAN deelnemer"
N/A20988"[english]TF_TournamentMedal_BETA_LAN_Participant" "BETA LAN Participant"
N/A20989"TF_Wearable_Jacket" "Jas"
N/A20990"[english]TF_Wearable_Jacket" "Jacket"
N/A20991"TF_RD_RedFinale" "Red wint over:"
N/A20992"[english]TF_RD_RedFinale" "Red wins in:"
N/A20993"TF_RD_BlueFinale" "Blue wint over:"
N/A20994"[english]TF_RD_BlueFinale" "Blue wins in:"
N/A20995"TF_LimitedSummerKey2014" "Gelimiteerde Nazomerkrat-sleutel"
N/A20996"[english]TF_LimitedSummerKey2014" "Limited Late Summer Crate Key"
N/A20997"TF_LimitedSummerKey2014_Desc" "Wordt gebruikt om Gelimiteerde Nazomerkratten te openen.\nNazomerkratten bevatten gelimiteerde voorwerpen die enkel van deze kratten afkomstig zijn.\n\nNa 13/10/2014 zal deze sleutel veranderen in een normale sleutel."
N/A20998"[english]TF_LimitedSummerKey2014_Desc" "Used to open Limited Late Summer Crates.\nLate Summer Crates contain limited items that only come from it.\n\nAfter 10/13/2014 this will turn into a normal key."
N/A20999"TF_sept2014_lady_killer" "De Ladykiller"
N/A21000"[english]TF_sept2014_lady_killer" "The Lady Killer"
N/A21001"TF_sept2014_lone_survivor" "De Enige Overlevende"
N/A21002"[english]TF_sept2014_lone_survivor" "The Lone Survivor"
N/A21003"TF_sept2014_mann_of_the_seven_sees" "Mann van de Zeven Zien"
N/A21004"[english]TF_sept2014_mann_of_the_seven_sees" "Mann of the Seven Sees"
N/A21005"TF_sept2014_hillbilly_speedbump" "Plattelandse Verkeersdrempel"
N/A21006"[english]TF_sept2014_hillbilly_speedbump" "Hillbilly Speed-Bump"
N/A21007"TF_sept2014_unshaved_bear" "De Ongeschoren Beer"
N/A21008"[english]TF_sept2014_unshaved_bear" "The Unshaved Bear"
2066621009}
2066721010}

File info

Note: this encoding of this file has been changed from UCS-2 Little Endian (UTF-16) to UTF-8 (without BOM) to reduce filesize. The content of the file still matches the original version from root\tf\resource.

Licensing

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date/TimeDimensionsUserComment
current18:14, 15 October 2014 (1.59 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for October 15, 2014 Patch.
18:07, 1 October 2014 (1.57 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for October 1, 2014 Patch.
16:03, 25 September 2014 (1.56 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 25, 2014 Patch.
18:17, 15 September 2014 (1.56 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 15, 2014 Patch.
16:09, 10 September 2014 (1.56 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 10, 2014 Patch.
15:32, 25 August 2014 (1.56 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for August 25, 2014 Patch.
16:50, 21 August 2014 (1.55 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for August 21, 2014 Patch.
02:19, 18 July 2014 (1.55 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for July 17, 2014 Patch.
18:25, 8 July 2014 (1.54 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for July 8, 2014 Patch.
04:02, 24 June 2014 (1.53 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for June 23, 2014 Patch.
05:04, 21 June 2014 (1.53 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for June 20, 2014 Patch.
19:14, 11 June 2014 (1.53 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for June 11, 2014 Patch.
17:59, 15 May 2014 (1.53 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for May 15, 2014 Patch.
15:37, 29 April 2014 (1.53 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for April 29, 2014 Patch.
20:05, 19 April 2014 (1.53 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for April 18, 2014 Patch.
10:34, 2 April 2014 (1.53 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for April 1, 2014 Patch.
23:41, 5 March 2014 (1.52 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for March 5, 2014 Patch.
20:51, 23 January 2014 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 23, 2014 Patch.
21:49, 9 January 2014 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 9, 2014 Patch.
21:45, 9 January 2014 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 9, 2014 Patch.
21:39, 9 January 2014 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 9, 2014 Patch.
21:32, 9 January 2014 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 9, 2014 Patch.
21:32, 9 January 2014 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 9, 2014 Patch.
20:58, 9 January 2014 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 9, 2014 Patch.
19:00, 18 December 2013 (1.5 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for December 18, 2013 Patch.
23:24, 6 November 2013 (1.47 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for November 6, 2013 Patch.
22:36, 31 October 2013 (1.44 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for October 31, 2013 Patch.
23:36, 29 October 2013 (1.43 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for October 29, 2013 Patch.
17:33, 10 October 2013 (1.35 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for October 10, 2013 Patch.
16:03, 16 September 2013 (1.34 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 16, 2013 Patch.
17:34, 3 September 2013 (1.34 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 3, 2013 Patch.
19:18, 20 August 2013 (1.34 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for August 20, 2013 Patch.
18:21, 2 July 2013 (1.34 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for July 2, 2013 Patch.
10:29, 6 June 2013 (1.33 MB)Moussekateer (Talk | contribs)
13:05, 19 March 2013 (1.28 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for March 19, 2013 Patch.
17:44, 12 March 2013 (1.26 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for March 12, 2013 Patch.
16:22, 14 February 2013 (1.25 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for February 14, 2013 Patch.
15:45, 1 February 2013 (1.18 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for February 1, 2013 Patch.
19:15, 24 January 2013 (1.16 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 24, 2013 Patch.
17:12, 16 January 2013 (1.15 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 16, 2013 Patch.
18:34, 8 January 2013 (1.15 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for January 8, 2013 Patch.
17:45, 20 December 2012 (1.14 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for December 20, 2012 Patch.
15:39, 4 December 2012 (1.14 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for December 4, 2012 Patch.
15:46, 16 November 2012 (1.12 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for November 16, 2012 Patch.
17:56, 2 November 2012 (1.1 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for November 2, 2012 Patch 2.
18:56, 26 October 2012 (1.09 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for October 26, 2012 Patch.
15:34, 9 October 2012 (1.09 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for October 9, 2012 Patch.
15:25, 27 September 2012 (1.08 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 27, 2012 Patch.
16:42, 21 September 2012 (1.07 MB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 21, 2012 Patch.
14:07, 6 September 2012 (1,020 KB)MousseBOT (Talk | contribs)Uploaded new revision of tf_dutch.txt for September 4, 2012 Patch.
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • You cannot overwrite this file.