Aktualizacja z 27 marca 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server_srv.so
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/mvm_bigrock.bsp
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/mvm_bigrock.nav
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/rsp_s02.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/rsp_s02_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/RSP_S02_medal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/RSP_S02_medal_blu.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/all_class_oculus_screen.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/all_class/all_class_oculus_screen_blue.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_pyro_on.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_pyro_on.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_pyro_on.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_pyro_on.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_pyro_on.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_scout_on.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_scout_on.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_scout_on.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_scout_on.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/all_class_oculus_scout_on.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/rsp_s02.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/rsp_s02.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/rsp_s02.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/rsp_s02.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/all_class/rsp_s02.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro_xmas.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro_xmas.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro_xmas.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro_xmas.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro_xmas.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_fireaxe_pyro/c_fireaxe_pyro_xmas.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_riding_crop/c_riding_crop.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_riding_crop/c_riding_crop.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_riding_crop/c_riding_crop.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_riding_crop/c_riding_crop.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_riding_crop/c_riding_crop.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_riding_crop/c_riding_crop.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_voodoo_pin/c_voodoo_pin.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_voodoo_pin/c_voodoo_pin.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_voodoo_pin/c_voodoo_pin.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_voodoo_pin/c_voodoo_pin.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_voodoo_pin/c_voodoo_pin.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_voodoo_pin/c_voodoo_pin.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_xms_giftwrap/c_xms_giftwrap.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_xms_giftwrap/c_xms_giftwrap.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_xms_giftwrap/c_xms_giftwrap.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_xms_giftwrap/c_xms_giftwrap.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_xms_giftwrap/c_xms_giftwrap.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_xms_giftwrap/c_xms_giftwrap.vvd