Aktualizacja z 16 kwietnia 2019

From Team Fortress Wiki
< April 16, 2019 Patch
Revision as of 12:46, 22 April 2019 by Denied (talk | contribs) (Updated)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono błąd powodujący u wielu osób niepowodzenie w wyszukiwaniu gier ze względu na zmiany w sieci Steam.
  • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne.