Aktualizacja z 24 kwietnia 2013

From Team Fortress Wiki
< April 24, 2013 Patch
Revision as of 19:07, 2 May 2013 by Ashes (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Uwaga: nie istnieje źródłowy link do aktualizacji.

Lista zmian

Nie opublikowano listy zmian.

Nieudokumentowane zmiany

  • Serwery i klienci SteamPipe[1] mogą odtąd współpracować z serwerami i klientami nie używającymi SteamPipe.[2]
  • Ślepą Sprawiedliwość można odtąd pomalować.

Uwagi

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
No files changed