Aktualizacja z 13 sierpnia 2014

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Notki

  1. Szpiegokrab
  2. Zniszczone Robotyczne Skauty, Zabitych Drwiących Graczy

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab.vvd
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/gamestartup23.mp3
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_conga_killer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_conga_killer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_robot_scouts_killed.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/strange_part_robot_scouts_killed_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/spycrab/spycrab_color.vtf