Aktualizacja z 28 sierpnia 2013

From Team Fortress Wiki
< August 28, 2013 Patch
Revision as of 23:57, 3 September 2013 by Ashes (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono błąd związany z włączaniem serwera dedykowanego na starszych wersjach Linuksa
  • Naprawiono Postać 3D widoczną na Interfejsie Użytkownika, która mogła powodować zanikanie innych elementów Interfejsu
  • Naprawiono crash Interfejsu klienta przy byciu Szpiegiem przebranym za klasę z nieaktywnymi broniami, takimi jak Tarcza Szarży
  • Naprawiono nieaktualną poradę dotyczącą Quick-Fixa
  • Naprawiono błąd cieni Duszy Wojownika

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: hl2.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.vvd