Battle-Worn Robot KB-808

From Team Fortress Wiki
< Battle-Worn Robot KB-808
Revision as of 09:57, 5 January 2017 by Starscream (talk | contribs) (Updated.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Battle-Worn Robot KB-808 je craftovací ingredience přidána v Patch z 21. listopadu 2013.

Je to jedna ze vstupních ingrediencí do Killstreak Kit Fabricatoru pro vytvoření Killstreak Kitu.

Minulé změny

Patch z 21. listopadu 2013 (Two Cities Update)

  • [Nezmíněno] Battle-Worn Robot KB-808 byl přidán do hry.

Patch z 29. srpna 2016

  • [Nezmíněno] Aktualizováno vlákno s typem předmětu pro Součástky z robotů.