Blizzard Britches

From Team Fortress Wiki
< Blizzard Britches
Revision as of 12:05, 3 April 2018 by Starscream (talk | contribs) (Created whole page.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Blizzard Britches je komunitou vytvořený, kosmetický předmět pro Scouta. Jsou to kapsáče a týmově zbarvené boty s bílými pruhy.

Blizzard Britches byl přidán na Steam Workshop.

Minulé změny

Patch z 28. března 2018 #1 (Blue Moon Pack)

  • Blizzard Britches byl přidán do hry.

Galerie