Licznik statystyki broni stopnia cywil

From Team Fortress Wiki
< Civilian Grade Stat Clock
Revision as of 15:02, 14 April 2016 by XSuicid3 (talk | contribs) (Created page with "{{Item infobox | type = tool | image = Backpack Civilian Grade Stat Clock.png | released = {{Patch name|2|29|2016}} | availability =...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Licznik statystyki broni stopnia cywil jest narzędziem które może zostać użyte na broniach Stopnia(angielski) Cywil, także Dekorowane(angielski) warianty broni. Można go pozyskać poprzez Wymiany Mann Co.(angielski).

Kiedy zostanie zaaplikowany, doda statystykę Kuriozum do broni, zezwalając na liczenie zabójstw.

Kuriozalne bronie stopnia Cywilnego mogą zostać użyte w Wymianach Mann Co. tak jak normalne bronie, ukończenie takiej wymiany poprzez łączenie 10 przedmiotów tej samej jakości da graczowi broń wyższej jakości.

Historia Aktualizacji

Aktualizacja z 29 lutego 2016

  • Dodano Licznik statystyk broni stopnia Cywil
    • Dodaje broni licznik statystki Kuriozum
    • Może zostać wytworzony poprzez łączenie broni niskiej jakości

Aktualizacja z 3 marca 2016