Dustbowl

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Dustbowl
TF2 Dustbowl Map.jpg
Grundlæggende information
Banetype Kontrolpunkt
Filnavn: cp_dustbowl
Udvikler(e): Valve
Bane-information
Antal stadier: 3
Miljø: Ørken
Scenarie: Solrigt
Pyrovision: Ja
Bane-genstande
Healthico.png Helbredelsespakker: Smallhealth.png ×7   •   Mediumhealth.png ×8   •   Largehealth.png ×10
Ammoico.png Ammunitionskasser: Smallammo.png ×4   •   Mediumammo.png ×12   •   Largeammo.png ×7
Map Photos
Menu photos cp dustbowl.png
Map Overview
Dustbowl overview.png
I'm burnin' up.
The Engineer om ørkenheden

Dustbowl er en Kontrolpunkts bane, og er en omlavning af en Team Fortress Classic bane af samme navn. Dustbowl og Gravel Pit var de første kontrolpunkts baner til Team Fortress 2 og var en af de seks baner som oprindeligt fulgte med til TF2. Dustbowl er den eneste bane hvortil der er blevet lavet en trænings mode.

I Dustbowl er angribernes, BLUs, at vinde igennem nogle stadier for at kunne vinde kampen. Ved hvert stadie skal angriberne fange nogle kontrolpunkter, A og B, som bliver holdt af forsvarerne, RED. Punkt A skal fanges før angriberne kan overfalde punkt B. Tiden øges for hvert punkt som fanges, og når et punkt er fanget er det låst og kan ikke tages tilbage.

Som i alle Angreb/Forsvars baner er BLU angriberne imens RED forsvarer. Egypt og Gorge har et lignende design som Dustbowl.

Introduktions video

Mål

BLU angriber og skal fange begge punkter, A og B, i alle tre stadier for at vinde slaget. RED skal forhindre BLU i at opnå deres mål.

Steder

Vær opmærksom på at dette er fra fra BLUs vinkel som de forlader deres spawn.

Stadie 1, Punkt A

Detaljer på stadie 1
Dustbowl, første stadie, punkt A
Dustbowl, første stadie, punkt B

Kontrolpunkt inde i en lille bygning til venstre.

 • Angribernes spawn: Tre udgange - venstre, midten og højre. Forsvarerne kan skyde ind i Spawnområdet.
 • Bjergkløft: Den lange lige sti fra den midterste dør leder direkte til Punkt As bagdør.
 • Hovedskuret: Lige ved siden af døren til venstre. Indeholder en stor Helbredspakke og Ammunitionskasse. Stien leder direkte til kontrolpunktets hoveddør. Har kun én dør.
 • Sideskuret: Lige ved siden af døren til højre. Indeholder en mellem Helbredspakke og Ammunitionskasse. Har to døre.
 • KontrolPunkt “A” bygningen: Indeholder en stor Helbredspakke og Ammunitionskasse. Trappen leder til minetunnelen som har en stor Helbredspakke og leder til Punkt B. Har to dører plus vinduer og en balkon på anden etage.
 • Udgange Venstre tunnel, Højre tunnel og (Ovenpå) Mine tunnelen.

Stadie 1, Punkt B

KontrolPunkt B er igen inde i en bygning til venstre.

 • Tunneler: 3 tunneler leder til den anden del af stadiet.
 1. Mine tunnelen ovenpå leder til en envejsport og en åbning med dæk over og til venstre for KontrolPunkt B. Indeholder en mellem Helbredspakke og Ammunitionskasse.
 2. Stueetagen til venstre bag KontrolPunkt A.
 3. Den højre tunnel leder til en stor grotte (Højre grotte) med en udgang på første og anden etage. Indeholder en mellem Helbredspakke og Ammunitionskasse.

Broen leder fra den øverste udgang af højre grotte til envejsporten.

 • Kontrolpunkt B bygningen: Indeholder en lille Helbredspakke og Ammunitionskasse.
 • Sniper Taget: Lokaliseret over REDs spawn. Er delt i to og forbundet af Sniper Broen, og har en lille Helbredspakke og Ammunitionskasse på den ene side.
 • Forsvarernes spawn: Spawnpunktet for forsvarerne (RED hold). Det er lokaliseret under Sniper taget.

Stadie 2, Punkt A

Detaljer på stadie 2(Large file)
Dustbowl, andet stadie, punkt A
Dustbowl, andet stadie, punkt B

Det første punkt er på toppen af en bygning til venstre (fra BLUs perspektiv).

 • BLUs spawn: Dette er en lille bygning som åbner ud i dækningsgraven.
 • Dækningsgrav: To indgange leder op fra spawnet, den ene til venstre og den anden til højre. forsvarere er frie til at komme ind når kampen er begyndt.
 • Stort skur: Til højre er der to store Helbredspakker og Ammunitionskasser. Stigen på bagsiden leder op på taget.
 • Kontrolpunkts bygningen: Kontrolpunktet er på anden etage af bygningen. På anden etage er der en lille hytte som Indeholder en stor Helbredspakke og Ammunitionskasse. På første etage er der et lille åbent rum som vender imod BLU spawn med en mellem Helbredspakke og Ammunitionskasse. Der er to døres, og man kan også komme ind igennem vinduet og via nogle kasser foran til venstre eller nogle dæk bagved til venstre.
 • Kontoret: Bagerst i dette område. Der er to rum; Det til venstre indeholder en stor Helbredspakke og Ammunitionskasse. Det andet rum har et vindue som vender mod dækningsgraven.
 • Skilt:En stor Helbredspakke og Ammunitionskasse kan findes til venstre for kontoret ved et skilt.
 • Udgange: En til venstre og en til højre, begge leder mod Punkt B.

Stadie 2, Punkt B

Det andet kontrolpunkt er på en platform ved siden af REDs spawn.

 • Minetunnelen: En lang smal tunnel som begynder ved det bagerste højre hjørne af kontoret.
 • Dobbel udgangene: Disse to tunneler befinder sig paralelt overfor hinanden. Tunnelen til venstre leder til dobbel dørene, tunnelen til højre leder til dobbel dørene eler porten.
 • Porten: Langt til højre for dobbel dørene er der en envejsport for enden af en tunnel. Der er en stor helbredspakke for enden nær porten.
 • Gårdspladsen: Det store åbne område lige udenfor dobbel dørene og undgangen fra den lange minetunnel. Det er lige ved siden af den midterste bygning.
 • Den midterste bygning: En stor bygning midt i gårdsplads området. På anden etage er der to melme Helbredspakker og Ammunitionskasser. På stueetagen løber der en korridor igennem bygningen, og ender lige foran det sidste kontrolpunkt. Der er også en vej udenfor rundt om bygningen, med nogle store klippesten.
 • Kontrolpunkt B: Kontrolpunktet befinder sig på en platform nær forsvarernes spawn, med trapper på hver side.
 • RED Spawn Bygning: Dette er spawnpunktet for det forsvarende røde hold, og befinder sig lige bag kontrolpunktet.

Stadie 3, Punkt A

Detaljer på stadie 3(Large file)
Dustbowl, tredje stadie, punkt A.
Dustbowl, tredje stadie, punkt B.

Det første kontol punkt er på en platform direkte overfor BLUs udgang. RED har en genvej fra et af deres spawns til dette punkt. Denne genvej forsejles når BLU fanger punktet.

 • De tre udgange: Til venstre, i midten og til højre bag låste porte. alle portene åbnes ved rundens start hvorefter forsvarerne kan bevæge sig ind.
 • BLU Spawn: Umidelbart efter at have forladt spawnet kan spilleren tage et højresving og følge en lang korridor til en låst port, eller tage trappen mod højre eller venstre. Begge leder mod to låste porte.
 • Læsserampe: En lille bygning som indeholder en stor ammunitionskasse og en lille helbredspakke. Bygningen befinder sig mellem portene og kontrolpunktet og har et bredt vindue med udsigt til de to porte.
 • Kontrolpunkt A: Befinder sig bagerst i området på en lettere ophøjet platform.
 • Afsatsen: En afsats for enden af forsvarernes genvej til kontrolpunkt a. Når det første kontrolpunkt er blevet taget låses døren fra RED spawn.

Stadie 3, Punkt B

Det sidste kontrolpunkt befinder sig nederst på en affyringsrampe, under en raket, midt i REDs base.

 • Gyderne: Dette er de smalle gyder som leder fra kontrolpunkt A til kontrolpunkt B. de består af to etager, hvor hovedvejen ikke har nogen helbredspakker eller ammunitionskasser, og sidelokalerne på anden etage har nogle helbredspakker og ammunitionskasser.
 • Nedenunder: En sidedør som leder under basen og ind i dalen under kontrolpunkt B området.
 • Balkonhuset: har en bro over gyden og en lille helbredspakke og ammunitionskasse . det pejer mod kontrolpunkt B.
 • Sniperhuset: Overfor balkonhuset. har en mellem helbredspakke og en stor ammunitionskasse på anden etage. På første etage er der en bunker med vinduer som pejer imod den lange gyde. Der er to døre, en i gyden, den anden i bagenden af bygningen. det forsvarene hold har adgang til disse via en lille afsats.
 • Kontrolpunkt B: Dette er det sidste kontrolpunkt for denne bane og befinder sig mellem REDs to spawn udgange, under en stor raket.
 • RED Spawn: Har udgange til begge sider af Kontrolpunkt B.
 • Udstyrslokale: Foran kontrolpunktet er der et rum med en ammunitionskasse foran og en mellem helbredspakke bagi. Tilgængelig via trappe.
 • Dalen: Befinder sig under den sidste bro, dalen har én indgang, og en trappe som leder op til broen.

Strategi

Se Dustbowl strategi

Kontrolpunkt Timing

Alle kontrolpunkter tager lige lang tid at fange.

Kontrolpunkt Multiplier Sekunder
Alle kontrolpunkter ×1
6 ,000
×2
4 ,000
×3
3 ,273
×4
2 ,880


Relaterede præstationer

Achieved.png Generelt

Uigennemtrængeligt forsvar
Uigennemtrængeligt forsvar
Forsvar Dustbowl med succes uden at opgive en erobring.


Verdensrejsende
Verdensrejsende
Spil et komplet spil på 2Fort, Dustbowl, Granary, Gravel Pit, Hydro og Well (CP).


Opdateringshistorik

2. oktober 2007-opdateringen
 • Fixed players being able to use spectator points in Dustbowl that were not in play.

25. oktober 2007-opdateringen

 • Fixed issues on Dustbowl that could occur when a server emptied in the middle of a round.

20. december 2007-opdateringen

 • Now waits until either team wins fully before changing to another map on server timelimit expiring.
 • Teams now score a point per captured control point, rather than per sub round.
 • Prevented Demomen being able to launch grenades into the stage three alleys while standing at the final cap point.
 • Fixed gaps in stage gates that allowed Snipers to kill defenders during setup.
 • Fixed several model and brush perch exploits in stage three.
 • Added stair access to the upper area in stage three after the first cap.
 • Limited line-of-sight at the first control point in stage 3 to remove a griefable Sniper spot.
 • [Udokumenteret] Fixed model exploit in stage one allowing Sentry Gun/Teleporter to be placed behind chain link fence.

21. december 2007-opdateringen

 • Fixed the problem with mp_maxrounds not correctly counting the number of rounds for Dustbowl after the scoring change.

14. februar 2008-opdateringen

 • Added a new access point to the stage 2 attacker gates (drop-down left from spawn), allowing attackers a way to reach the left route without being subjected to the spam and Sentry Gun fire.
 • Fixed a gap in stage 3, cap 1 that allowed a player with to wiggle above the "ceiling" clip.
 • Fixed a gap behind stage 1, cap 1 house.
 • Fixed a high perch on stage 1, cap 1 house roof.
 • Fixed a perch offering view of nodraw textures and the skybox (stage1 cap2 rock barrier).
 • Fixed a few places where rockets/Demoman pipes could pass through non-solid models.
 • Sealed up a gap over stage 1 lower startgate.
 • Clipped off tall windows in stage 3 to prevent Sentry Guns from behind built behind them.

20. marts 2008-opdateringen

 • Updated Dustbowl with several exploit fixes.

23. februar 2012-opdateringen

 • Adjusted Blue team's func_respawnroom in stage 1 to be flush against the door.

10. juli 2013-opdateringen

 • Updated Dustbowl with several exploit fixes.
 • Fixed Pyrovision textures.
 • Fixed several map errors.

Fejl

 • På konsolversionerne er det muligt for snipere og andre klasser at skyde igennem gitteret og dræbe fjender (se Forskelle imellem platforme).
 • Imellem de to porte ved BLU spawn på stadie 3 vil klæbebomber der sprænger på ydersiden af væggen dræbe fjender som står bag væggen.
 • Projektørlyden i REDs sidste spawn spiller inkonsekvent.
 • Teleportere kan bygges i BLU spawn i hjørnet bagerst i den højre tunnel, hvilket giver Spies adgang til spawnområdet hvis det er en udgangsteleporter.

Paratviden

 • Dustbowl er en af de baner som er baseret på Team Fortress Classic baner, de andre er 2Fort, Well, og Badlands. Gameplayet i den obrindelige bane mindede om ensidet erobr flaget, hvori en spiller fra BLU skulle bringe et flag til REDs kontrolpunkter, med kun et kontrolpunkt per stadie.
 • Dustbowl var banen set til sidst i Meet the Heavy, og også brugt i Meet the Sandvich. Området som blev brugt var lige udenfor BLUs spawn på første stadie.
 • Cornwell company logoerne spredt rundt på banen refererer til Dean Cornwell, en kunstner som i som i stor stil inspirerede det visuelle design i Team Fortress 2.[1]
 • Dustbowl er med i Worms: Reloaded som et af fortene.

Galleri

Se også

Noter og Referencer

 1. Jason Mitchell, Moby Francke, Dhabih Eng, Illustrative Rendering in Team Fortress 2 (2007), retrieved 2010-10-23.