Aktualizacja z 4 lutego 2010

From Team Fortress Wiki
< February 4, 2010 Patch
Revision as of 14:50, 26 February 2012 by WindBOT (talk | contribs) (Auto: templateParamFilter, patchLayoutFilter (Requested on User:WindBOT/PageRequests))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Naprawiono crash klienta podczas przeszukiwania nazw przedmiotów
  • Naprawiono crash klienta spowodowany przez wybranie losowej postaci w oknie wyboru klasy i następne wybranie opcji "Edytuj ekwipunek"