Limitowane serie

From Team Fortress Wiki
< Mann Co. Supply Crate‎ | Seriesless crates
Revision as of 14:33, 27 July 2014 by Laserman (talk | contribs) (Retranslated into Polish.)

Jump to: navigation, search

Aktywne serie

Poniższe skrzynie dostępne są poprzez system losowych przedmiotów.

Skrzynka Zapasów Mann Co.

Backpack Mann Co. Stockpile Crate.png
 Skrzynka zapasów Mann Co. 
Skrzynka z Zapasami poziomu 20
 
This crate contains four items randomly selected from a small set. You can adjust which four items are selected from your backpack.

You need a Mann Co. Stockpile Crate Key to open this. You can pick one up at the Mann Co. Store.

Aktualizacja z 18 czerwca 2014 dodała tę skrzynię do gry.

Taśma Prób Nagraniowych Mann Co.

Backpack Mann Co. Audition Reel.png
 Taśma prób nagraniowych Mann Co. 
Skrzynka z Zapasami poziomu 10
 
This locked reel contains a random taunt from the Love And War update and also has a rare chance to contain an unusual taunt with special effects!

You need a standard Mann Co. Supply Crate Key to open this. You can pick one up at the Mann Co. Store.

Aktualizacja z 18 czerwca 2014 dodała tę skrzynię do gry.

Uwagi

*Szansa na wypakowanie jest zaobserwowaną szansą.
**Szacowana szansa na wypakowanie jest przybliżoną szansą na wypakowanie ustaloną przez Valve.