Limitowane serie

From Team Fortress Wiki
< Mann Co. Supply Crate‎ | Seriesless crates
Revision as of 20:20, 5 February 2015 by Laserman (talk | contribs) (Updated)

Jump to: navigation, search

Aktywne serie

Poniższe skrzynie dostępne są poprzez system losowych przedmiotów.

Taśma Wyciętych Scen Reżysera Mann Co.

Backpack Mann Co. Director's Cut Reel.png
 Taśma wyciętych scen reżysera Mann Co. 
Skrzynka poziomu 20
 
Ta skrzynka zawiera cztery przedmioty wybrane losowo z małego zbioru. Możesz dostosować ze swojego plecaka, które cztery przedmioty zostaną wybrane.

Aby ją otworzyć, potrzebny jest standardowy Klucz do Skrzynki Mann Co. Możesz kupić taki w Sklepie Mann Co.

Aktualizacja z 17 września 2014 dodała tę skrzynię do gry.

Skrzynka Zapasów Mann Co.

Backpack Mann Co. Stockpile Crate.png
 Skrzynka zapasów Mann Co. 
Skrzynka z Zapasami poziomu 20
 
This crate contains four items randomly selected from a small set. You can adjust which four items are selected from your backpack.

You need a Mann Co. Stockpile Crate Key to open this. You can pick one up at the Mann Co. Store.

Aktualizacja z 18 czerwca 2014 dodała tę skrzynię do gry.

Niedostępne skrzynie

Skrzyń znajdujących się poniżej nie można uzyskać poprzez system losowych przedmiotów, jednakże wszystkie już znajdujące się w plecakach egzemplarze tych skrzyń mogą zostać wymienione, podarowane lub otworzone za pomocą Klucza do Skrzynki Mann Co., chyba że wydarzenie, z którego pochodzą te skrzynie, nie jest już aktualne (wtedy skrzynia nie może zostać otwarta).

Otwarte Straszne Skrzynie

Otwarta Straszna Skrzynia Skauta

Backpack Unlocked Creepy Scout Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Skauta 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Żołnierza

Backpack Unlocked Creepy Soldier Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Żołnierza 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Pyro

Backpack Unlocked Creepy Pyro Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Pyro 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Demomana

Backpack Unlocked Creepy Demo Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Demomana 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Grubego

Backpack Unlocked Creepy Heavy Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Grubego 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Inżyniera

Backpack Unlocked Creepy Engineer Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Inżyniera 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Medyka

Backpack Unlocked Creepy Medic Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Medyka 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Snajpera

Backpack Unlocked Creepy Sniper Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Snajpera 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Otwarta Straszna Skrzynia Szpiega

Backpack Unlocked Creepy Spy Crate.png
 Otwarta straszna skrzynka Szpiega 
Otwarta Skrzynia poziomu 1
 
Ta straszna skrzynka będzie dostępna
tylko przez ograniczony czas. Niektóre z zawartych w niej przedmiotów
są Nawiedzone i Kuriozalne...

Ta skrzynka jest już otwarta!

Aktualizacja z 29 października 2014 dodała tę skrzynię do gry, a Aktualizacja z 13 listopada 2014 ją usunęła.

Taśma Prób Nagraniowych Mann Co.

Backpack Mann Co. Audition Reel.png
 Taśma prób nagraniowych Mann Co. 
Skrzynka Zapasów Mann Co. poziomu 10
 
Ta zamknięta taśma nagraniowa zawiera losową drwinę z aktualizacji „Miłość i wojna” oraz również ma niewielką szansę zawierać nietypową drwinę z efektami specjalnymi!

Aby ją otworzyć, potrzebny jest standardowy Klucz do Skrzynki Mann Co. Możesz kupić taki w Sklepie Mann Co.

Aktualizacja z 18 czerwca 2014 dodała tę skrzynię do systemu losowych przedmiotów; zawiera ona drwiny z Aktualizacji Miłość i Wojna.

Od 17 września 2014 roku skrzyni nie można uzyskać poprzez system losowych przedmiotów, jednakże wciąż może zostać wymieniona i otworzona.

Uwagi

*Szansa na wypakowanie jest zaobserwowaną szansą.
**Szacowana szansa na wypakowanie jest przybliżoną szansą na wypakowanie ustaloną przez Valve.