Patch z 7. března 2013

From Team Fortress Wiki
< March 7, 2013 Patch
Revision as of 00:01, 13 March 2013 by Ashes (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Poznámky k patchi

Source Engine Changes (TF2, DoD:S, HL2:DM)

  • Přidán nový ConVar sb_filter_incompatible_versions, kteří bude standardně nastaven na true a tudíž nebude zobrazovat servery, které běží na neaktuální verzi.