Aktualizacja z 20 listopada 2007

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

 • Zmieniono część kodu sieciowego, w celu pomocy niektórym klientom, którzy doświadczali częstych wyrzuceń z gry, powodowanych przez lagi
 • Dodano komendę sv_pure do serwerów, domyślnie jest wyłączona. Wpisz w konsoli "sv_pure", aby otrzymać pełny opis
 • Dodano komendę DoAskConnect do wzorca pluginu serwera
 • Dodano wpisy do dziennika serwera dla: Round_Start, Round_Setup_Begin, Round_Setup_End, Round_Overtime, Round_SuddenDeath, Round_Stalemate, Round_Win, Round_Length, Mini_Round_Selected, Mini_Round_Start, Mini_Round_Win i Mini_Round_Length
 • Wpisy do dziennika serwera dla Round_Win i zmiany poziomu będą teraz szczegółowo opisywać wyniki drużyn i ilość graczy
 • Zaktualizowano wpisy do dziennika serwera dla zdobytych flag, aby dokładniej opisywały ilość przejęć i wartość tf_flag_caps_per_round
 • Usunięto część przestarzałych matematycznych zmiennych CVAR, służących do wyłączania SSE/MMX
 • Naprawiono błąd kolizji terenu, który pozwalał graczom na dostanie się pod powierzchnię terenu na niektórych mapach
 • Naprawiono exploit skok/drwina
 • Naprawiono przesuwanie okna na wierzch zamiast pod spód, po uruchomieniu dedykowanego serwera dla systemu Windows w trybie -console
 • Naprawiono błąd dedykowanego serwera dla systemu Windows (w trybie -console), gdzie pisanie czegokolwiek w konsoli było powolne i żmudne
 • Naprawiono błąd podczas aktualizowania pseudonimu trzydziestego drugiego gracza na serwerze
 • Usunięto dodatkowy znak ASCII (0x01) na początku napisu "connected" w konsoli
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować lekkie opóźnienie uruchamiania silnika