Template:PatchDiff/June 3, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
165165Uyj penego berCharge, aby uzyska niezniszczalno dla siebie i celu swojego mediguna!"
166166"[english]classinfo_medic" "Fill your berCharge by healing your team mates!
167167Use a full berCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
168N/A"classinfo_heavy" "Wpraw w ruch luf miniguna nie strzelajc, aby przygotowa si na nadejcie nieprzyjaci!"
N/A168"classinfo_heavy" "Wpraw w ruch luf miniguna, nie strzelajc, aby przygotowa si na nadejcie nieprzyjaci!"
169169"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
170170"classinfo_pyro" "Zastawiaj puapki na nieprzyjaciela za rogami budynkw!
171171Twj miotacz ognia jest tym skuteczniejszy, im bliej jeste celu!"
339339"[english]TF_playerid_object_recharging" "Recharging: %s1%"
340340"TF_playerid_healer" "Leczcy:"
341341"[english]TF_playerid_healer" "Healer: "
342N/A"TF_playerid_healtarget" "Leczony:"
N/A342"TF_playerid_healtarget" "Leczony: "
343343"[english]TF_playerid_healtarget" "Healing: "
344344"TF_playerid_friendlyspy_disguise" "Przebrany jako %s1 %s2"
345345"[english]TF_playerid_friendlyspy_disguise" "Disguised as %s1 %s2"
15531553"[english]Tip_4_3" "As a Demoman, set off sticky bombs beneath your feet to pipe bomb jump up to great heights."
15541554"Tip_4_4" "Bdc Demomanem, staraj si umieszcza bomby samoprzylepne na cianach i sufitach, gdzie bd trudne do zauwaenia."
15551555"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot sticky bombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
1556N/A"Tip_5_Count" "22"
1557N/A"[english]Tip_5_Count" "22"
N/A1556"Tip_5_Count" "21"
N/A1557"[english]Tip_5_Count" "21"
15581558"Tip_5_1" "Bdc Medykiem, uyj swojego mediguna do leczenia towarzyszy i daj im do 150%% ich normalnego zdrowia."
15591559"[english]Tip_5_1" "As a Medic, use your medigun to heal teammates, and buff them up to 150%% of their normal health."
15601560"Tip_5_2" "Grajc Medykiem, naaduj swj berCharge, leczc czonkw zespou. Po naadowaniu nacinij klawisz %attack2%, aby sta si niezniszczalnym."
15651565"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you fill your berCharge faster by healing teammates who are more hurt."
15661566"Tip_5_5" "Grajc Medykiem, zwracaj uwag na towarzyszy wzywajcych ci na pomoc. Aby ich znale, uyj medycznych dymkw na ekranie."
15671567"[english]Tip_5_5" "As a Medic, keep alert for teammates calling for your help. Use the Medic arrows onscreen to find them."
1568N/A"Tip_6_Count" "13"
1569N/A"[english]Tip_6_Count" "13"
N/A1568"Tip_6_Count" "12"
N/A1569"[english]Tip_6_Count" "12"
15701570"Tip_6_1" "Bdc Grubym, trzymaj wcinity klawisz %attack2%, aby utrzymywa w ruchu luf miniguna i by gotowym do starcia ze zbliajcymi si nieprzyjacimi."
15711571"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% to keep your minigun spinning, ready for approaching enemies."
15721572"Tip_6_2" "Gruby jest wielkim kumplem Medyka. Musisz mie Medyka w zasigu wzroku, aby mg wycelowa w ciebie swojego mediguna."
16191619"[english]Tip_9_4" "As an Engineer, build dispensers to provide your teammates with health and ammo. They also generate metal for you to use."
16201620"Tip_9_5" "Inynier moe budowa teleporty, aby pomc swoim towarzyszom w szybszym dotarciu na lini frontu."
16211621"[english]Tip_9_5" "As an Engineer, build teleporters to help your team reach the front line faster."
1622N/A"Tip_9_6" "Bdc Inynierem uwaaj na Szpiegw nieprzyjaciela, ktrzy podkadaj sapery pod zbudowane przez ciebie konstrukcje. Uyj klucza, aby pozby si saperw."
N/A1622"Tip_9_6" "Bdc Inynierem, uwaaj na Szpiegw nieprzyjaciela, ktrzy podkadaj sapery pod zbudowane przez ciebie konstrukcje. Uyj klucza, aby pozby si saperw."
16231623"[english]Tip_9_6" "As an Engineer, keep an eye out for enemy Spies attaching sappers to your buildings. Use your wrench to remove sappers."
16241624"Tip_HLTV" "Ogldasz kana SourceTV."
16251625"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
19971997"[english]TF_Defending" "Defending"
19981998"TF_Dlg_NotOnlineEnabled" "Konieczna jest subskrypcja Xbox LIVE typu Gold, aby uzyska dostp do tej funkcji. Czy chcesz wybra inny profil?"
19991999"[english]TF_Dlg_NotOnlineEnabled" "You need an Xbox LIVE Gold Membership to access this feature. Would you like to select a different profile?"
2000N/A"TF_Dlg_NotOnlineSignedIn" "Aby uzyska dostp do tej funkcji naley zalogowa si w Xbox LIVE. Chcesz si teraz zalogowa?"
N/A2000"TF_Dlg_NotOnlineSignedIn" "Aby uzyska dostp do tej funkcji, naley zalogowa si w Xbox LIVE. Chcesz si teraz zalogowa?"
20012001"[english]TF_Dlg_NotOnlineSignedIn" "You need to sign in to Xbox LIVE to access this feature. Would you like to sign in now?"
20022002"TF_Dlg_SearchingForGames" "Wyszukiwanie gier..."
20032003"[english]TF_Dlg_SearchingForGames" "Searching for games..."
35793579"[english]EditLoadout" "EDIT LOADOUT"
35803580"SelectClassLoadout" "WYBIERZ KLAS, ABY ZMIENI WYPOSAENIE"
35813581"[english]SelectClassLoadout" "SELECT A CLASS TO MODIFY LOADOUT"
3582N/A"NoSteamNoItems" "WYPOSAENIE NIEDOSTPNE - BRAK POCZENIA ZE STEAM"
3583N/A"[english]NoSteamNoItems" "LOADOUT NOT AVAILABLE - COULD NOT CONNECT TO STEAM"
N/A3582"NoSteamNoItems" "WYPOSAENIE NIEDOSTPNE - BRAK POCZENIA Z SERWEREM PRZEDMIOTW"
N/A3583"[english]NoSteamNoItems" "LOADOUT NOT AVAILABLE - COULD NOT CONNECT TO ITEM SERVER"
35843584"LoadoutChangesUpdate" "UWAGA: ZMIANY W WYPOSAENIU UAKTYWNI SI PO ODRODZENIU."
35853585"[english]LoadoutChangesUpdate" "NOTE: LOADOUT CHANGES WILL TAKE EFFECT ON RESPAWN."
35863586"EquipYourClass" "UYJ BRONI %loadoutclass%"
43514351"[english]TF_Arena_ScoreBoard_Spectators" "%s1 players waiting to play: %s2"
43524352"TF_ServerNoSteamConn_Title" "UWAGA!"
43534353"[english]TF_ServerNoSteamConn_Title" "WARNING!"
4354N/A"TF_ServerNoSteamConn_Explanation" "Serwer, na ktrym grasz, utraci poczenie z sieci Steam. Oznacza to, e na tym serwerze nie bdzie dostpne twoje wyposaenie."
4355N/A"[english]TF_ServerNoSteamConn_Explanation" "The server you are playing on has lost connection to Steam. As a result, your loadout will not be available on this server."
N/A4354"TF_ServerNoSteamConn_Explanation" "Serwer, na ktrym grasz, utraci poczenie z serwerem przedmiotw. Oznacza to, e na tym serwerze nie bdzie dostpne twoje wyposaenie."
N/A4355"[english]TF_ServerNoSteamConn_Explanation" "The server you are playing on has lost connection to the item server. As a result, your loadout will not be available on this server."
43564356"TF_MMO_LFG" "Poszukuj grupy"
43574357"[english]TF_MMO_LFG" "Looking For Group"
43584358"TF_MMO_Quest1" "Musisz zabi %s1 przeciwnikw typu %s2, aby ukoczy to zadanie."
45154515"[english]Tip_1_16" "As a Scout, use the Bonk! Energy Drink to avoid sentries and other damage."
45164516"Tip_2_5" "W peni naadowany strza w gow z karabinu snajperskiego potrafi natychmiastowo zabi wikszo klas."
45174517"[english]Tip_2_5" "As a Sniper, a fully charged sniper rifle head shot can kill most classes instantly."
4518N/A"Tip_2_6" "Uyj LKM-u Snajpera, aby rozprawi si z pobliskimi wrogami."
N/A4518"Tip_2_6" "Uyj PM-u Snajpera, aby rozprawi si z pobliskimi wrogami."
45194519"[english]Tip_2_6" "As a Sniper, use your secondary submachine gun to deal with nearby enemies."
45204520"Tip_2_7" "Strza z owcy Snajpera bdzie niecelny, jeli przytrzymasz ciciw na duej ni 5 sekund. Moesz to zresetowa, naciskajc %attack2%."
45214521"[english]Tip_2_7" "As a Sniper, your shot will miss if the Huntsman is pulled back longer than 5 seconds. Reset it by hitting %attack2%."
45274527"[english]Tip_2_10" "As a Sniper, your Razorback emits a loud electric sound when a Spy attempts to backstab you. Listen for it!"
45284528"Tip_2_11" "Grajc jako Snajper moesz uy Sikwondo, aby ugasi pomienie na sobie i swoich towarzyszach."
45294529"[english]Tip_2_11" "As a Sniper, use Jarate to douse flames on yourself and on teammates."
4530N/A"Tip_2_12" "Wszystkie obraenia na wrogach, ktrzy zostali oblani Sikwondo s krytyczne."
N/A4530"Tip_2_12" "Wszystkie obraenia na wrogach, ktrzy zostali oblani Sikwondo s minikrytyczne."
45314531"[english]Tip_2_12" "As a Sniper, all hits on enemies who have been doused with Jarate are minicrits."
45324532"Tip_2_13" "Plemienne Ostrze Snajpera, po trafieniu we wroga, powoduje u niego krwawienie. Wykorzystaj to do wyledzenia wrogich Szpiegw."
45334533"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Tribalman's Shiv causes a bleed on hit. This can be useful for tracking down Spies."
45994599"[english]Tip_5_11" "As a Medic, mess with the enemy by using the \"berCharge ready!\" voice command to pretend you have an berCharge prepared."
46004600"Tip_5_12" "Medyk moe nadleczy kilku towarzyszy naraz, aby pochonli wicej obrae."
46014601"[english]Tip_5_12" "As a Medic, you can keep multiple targets overhealed allowing them to absorb more damage."
4602N/A"Tip_5_13" "Pia do koci Medyka uderza 20%% szybciej ni berpia. Uyj piy do koci w sytuacjach defensywnych, gdzie berCharge nie jest a tak wany."
4603N/A"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your bonesaw swings 20%% faster than the bersaw. Use the bonesaw in defensive situations where berCharge isn't as important."
4604N/A"Tip_5_14" "Pamitaj, e twoje strzykawki Medyka lec pod pewnym ktem. Celuj ponad wroga, aby w niego trafi."
4605N/A"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs. Aim higher than your intended target to land successful hits."
4606N/A"Tip_5_15" "Grajc Medykiem zapamitaj, e krytyczne trafienia nie maj wpywu na dziaka stranicze. Uyj Kritzkriega w miejscu penym graczy."
4607N/A"[english]Tip_5_15" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on sentry guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
4608N/A"Tip_5_16" "berpia Medyka zwiksza poziom berCharge nawet wtedy, gdy trafisz w Skauta, ktry jest pod wpywem Bonka! Atomowego Kopu."
4609N/A"[english]Tip_5_16" "As a Medic, the bersaw will still gain you berCharge if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
4610N/A"Tip_5_17" "Grajc Medykiem zapamitaj, e uycie berCharge nie oznacza, e jeste w peni bezpieczny. Nadal moe odepchn ci eksplozja lub sprone powietrze Pyro."
4611N/A"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using berCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for Pyro air blasts and explosive knock back."
4612N/A"Tip_5_18" "Grajc Medykiem z wczonym berCharge, staraj si podej jak najbliej dziaka straniczego, aby twoi towarzysze mogli podej wystarczajco blisko, aby je zniszczy."
4613N/A"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an berCharge try to get as close to sentries as possible so your teammates can get close enough to destroy them."
4614N/A"Tip_5_19" "Karabin strzykawkowy Medyka automatycznie leczy 3 punkty zdrowia na sekund, podczas gdy Blutsauger leczy 1 punkt zdrowia na sekund."
4615N/A"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default syringe gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second."
4616N/A"Tip_5_20" "berpia Medyka nie powiksza poziomu naadowania berCharge, jeli trafiony wrg jest przebranym Szpiegiem."
4617N/A"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Ubersaw will not gain you berCharge if the enemy being hit is a disguised Spy."
4618N/A"Tip_5_21" "Drwina Kritzkriega leczy Medykowi 10 punktw zdrowia. Uyj jej, jeli nie ma w pobliu apteczek lub innych Medykw."
4619N/A"[english]Tip_5_21" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
4620N/A"Tip_5_22" "Bdc Medykiem, zwracaj uwag na innych Medykw w twojej druynie. Utrzymanie ich przy yciu pozwoli przetrwa reszcie druyny."
4621N/A"[english]Tip_5_22" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive too."
N/A4602"Tip_5_13" "Pamitaj, e twoje strzykawki Medyka lec pod pewnym ktem. Celuj ponad wroga, aby w niego trafi."
N/A4603"[english]Tip_5_13" "As a Medic, remember that syringes travel in arcs. Aim higher than your intended target to land successful hits."
N/A4604"Tip_5_14" "Grajc Medykiem zapamitaj, e krytyczne trafienia nie maj wpywu na dziaka stranicze. Uyj Kritzkriega w miejscu penym graczy."
N/A4605"[english]Tip_5_14" "As a Medic, remember that critical hits have no effect on sentry guns. Use the Kritzkrieg in areas full of players instead."
N/A4606"Tip_5_15" "berpia Medyka zwiksza poziom berCharge nawet wtedy, gdy trafisz w Skauta, ktry jest pod wpywem Bonka! Atomowego Kopu."
N/A4607"[english]Tip_5_15" "As a Medic, the bersaw will still gain you berCharge if the enemy being hit is a Scout phasing with Bonk! Atomic Punch."
N/A4608"Tip_5_16" "Grajc Medykiem zapamitaj, e uycie berCharge nie oznacza, e jeste w peni bezpieczny. Nadal moe odepchn ci eksplozja lub sprone powietrze Pyro."
N/A4609"[english]Tip_5_16" "As a Medic, using berCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for Pyro air blasts and explosive knock back."
N/A4610"Tip_5_17" "Grajc Medykiem z wczonym berCharge, staraj si podej jak najbliej dziaka straniczego, aby twoi towarzysze mogli podej wystarczajco blisko, aby je zniszczy."
N/A4611"[english]Tip_5_17" "As a Medic, when attacking with an berCharge try to get as close to sentries as possible so your teammates can get close enough to destroy them."
N/A4612"Tip_5_18" "Karabin strzykawkowy Medyka automatycznie leczy 3 punkty zdrowia na sekund, podczas gdy Blutsauger leczy 1 punkt zdrowia na sekund."
N/A4613"[english]Tip_5_18" "As a Medic, your default syringe gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second."
N/A4614"Tip_5_19" "berpia Medyka nie powiksza poziomu naadowania berCharge, jeli trafiony wrg jest przebranym Szpiegiem."
N/A4615"[english]Tip_5_19" "As a Medic, the Ubersaw will not gain you berCharge if the enemy being hit is a disguised Spy."
N/A4616"Tip_5_20" "Drwina Kritzkriega leczy Medykowi 10 punktw zdrowia. Uyj jej, jeli nie ma w pobliu apteczek lub innych Medykw."
N/A4617"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Kritzkrieg's taunt heals 10 health. Use it when there are no health kits or other Medics nearby."
N/A4618"Tip_5_21" "Bdc Medykiem, zwracaj uwag na innych Medykw w twojej druynie. Utrzymanie ich przy yciu pozwoli przetrwa reszcie druyny."
N/A4619"[english]Tip_5_21" "As a Medic, pay attention to other Medics on your team. Keeping multiple Medics alive will help keep the rest of the team alive too."
46224620"Tip_6_5" "Kanapka Grubego moe uratowa ci ycie. Znajd bezpieczne miejsce do zjedzenia jej! W przeciwnym wypadku kto moe ci niegrzecznie przerwa."
46234621"[english]Tip_6_5" "As a Heavy, your Sandvich can be a life saver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
46244622"Tip_6_6" "Bdc Grubym, masz najwicej punktw zdrowia w twojej druynie."
46254623"[english]Tip_6_6" "As a Heavy, you have the most health on your team."
46264624"Tip_6_7" "Grajc Grubym zapamitaj, e nie stracisz prdkoci, kiedy rozkrcisz luf miniguna w powietrzu. Wykorzystaj to, aby zaskoczy wrogw za rogiem."
46274625"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, you don't lose momentum while spinning up your minigun in the air. Use this to surprise enemies around corners."
4628N/A"Tip_6_8" "Kanapka Grubego moe uleczy innych! Nacinij %attack2%, aby rzuci j na ziemi dla swoich towarzyszy lub siebie. Nie martw si, bdzie leaa na czystym talerzu."
4629N/A"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
4630N/A"Tip_6_9" "Pici Grubego atakuj 20%% szybciej ni Krytyczne Grzmoty Bokserskie. Uyj ich wraz z Kanapk, aby szybko pozby si wrogw atakujcych ci w porze lunchu."
4631N/A"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, your fists swing 20%% faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers."
4632N/A"Tip_6_10" "Bdc Grubym, moesz upuci Kanapk klawiszem %attack2%. Upuszczona Kanapka leczy 50%% zdrowia."
4633N/A"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate 50%% of their maximum health."
4634N/A"Tip_6_11" "Aby Gruby po upuszczeniu lub zjedzeniu kanapki mg dosta now, musi odczeka pewien czas lub odwiedzi szafk z apteczkami i amunicj."
4635N/A"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
4636N/A"Tip_6_12" "Rozkrcanie lufy Miniguna Grubego moe zmarnowa 5 sekund obrae krytycznych uzyskanych po zabiciu wroga Krytycznymi Grzmotami Bokserskimi. No ze sob strzelb, aby uzyska jak najlepszy efekt."
4637N/A"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, your minigun's spin-up can waste the Killing Gloves of Boxing's 5-second critical buff. Carry your shotgun with the K.G.B. to maximize the critical boost!"
4638N/A"Tip_6_13" "Kanapka moe zosta upuszczona przez Grubego, naciskajc %attack2%. Moesz dziki temu ugasi poncych towarzyszy lub uratowa swojego Medyka."
4639N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
N/A4626"Tip_6_8" "Pici Grubego atakuj szybciej ni Krytyczne Grzmoty Bokserskie. Uyj ich wraz z Kanapk, aby szybko pozby si wrogw atakujcych ci w porze lunchu."
N/A4627"[english]Tip_6_8" "As a Heavy, your fists swing faster than the Killing Gloves of Boxing. Equip them with the Sandvich to quickly dispatch lunchtime attackers."
N/A4628"Tip_6_9" "Bdc Grubym, moesz upuci Kanapk klawiszem %attack2%. Upuszczona Kanapka leczy tak samo jak rednia apteczka."
N/A4629"[english]Tip_6_9" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2%. A dropped Sandvich can heal a teammate similar to a health kit."
N/A4630"Tip_6_10" "Aby Gruby po upuszczeniu lub zjedzeniu kanapki mg dosta now, musi odczeka pewien czas lub odwiedzi szafk z apteczkami i amunicj."
N/A4631"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
N/A4632"Tip_6_11" "Rozkrcanie lufy Miniguna Grubego moe zmarnowa 5 sekund obrae krytycznych uzyskanych po zabiciu wroga Krytycznymi Grzmotami Bokserskimi. No ze sob strzelb, aby uzyska jak najlepszy efekt."
N/A4633"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your minigun's spin-up can waste the Killing Gloves of Boxing's 5-second critical buff. Carry your shotgun with the K.G.B. to maximize the critical boost!"
N/A4634"Tip_6_12" "Kanapka moe zosta upuszczona przez Grubego, naciskajc %attack2%. Moesz dziki temu ugasi poncych towarzyszy lub uratowa swojego Medyka."
N/A4635"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
46404636"Tip_7_7" "Miotacz ognia Pyro moe podpali przebranych wrogich Szpiegw. Zwracaj uwag na dziwnie zachowujcych si towarzyszy!"
46414637"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, your flame thrower can ignite enemy Spies disguised as your team. Spy check teammates that act suspicious!"
46424638"Tip_7_8" "Bdc Pyro, wykorzystaj dodatkowe obraenia Gasiekiery, podpalajc swoich wrogw."
46534649"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, you do not ignite from fire. Use your shotgun or fire axe against enemy Pyros to counter this."
46544650"Tip_7_14" "Dupalacz Pyro zada krytyczne obraenia, gdy zaatakujesz wroga od tyu!"
46554651"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Backburner is more useful for ambushing the enemy as it gets bonus damage when attacking from behind!"
4656N/A"Tip_7_15" "Strzay z pistoletu sygnaowego bd krytyczne, jeli poncy wrg bdzie znajdowa si w znacznej odlegoci."
4657N/A"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, the Flare Gun can do mini-crits if fired at enemies who are already burning if hit at medium to long range."
N/A4652"Tip_7_15" "Strzay z pistoletu sygnaowego bd krytyczne, jeli wrg jest ju podpalony."
N/A4653"[english]Tip_7_15" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
46584654"Tip_7_16" "Miotacz ognia oraz Pistolet Sygnaowy Pyro nie bd dziaa pod wod."
46594655"[english]Tip_7_16" "As a Pyro, your flame thrower or Flare Gun will not work underwater."
46604656"Tip_7_17" "Grajc jako Pyro, nacinij %attack2% majc standardowy miotacz ognia, aby uy strumienia spronego powietrza. Uyj go, aby odbi nadchodzce pociski, ugasi poncych towarzyszy, a nawet odepchn wrogw!"
46954691"[english]Tip_8_21" "As a Spy, you can take enemy teleporters while disguised. Surprise!"
46964692"Tip_8_22" "Grajc jako niewidzialny Szpieg, staraj si nie wpada na wrogw, gdy twoja sylwetka stanie si troch widzialna dla innych."
46974693"[english]Tip_8_22" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
4698N/A"Tip_8_23" "Bdc Szpiegiem, staraj si nie zosta podpalonym podczas bycia niewidzialnym, gdy wrogowie mog ci ujrze, nawet gdy jeste niewidzialny."
4699N/A"[english]Tip_8_23" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you and you cannot recloak!"
N/A4694"Tip_8_23" "Bdc Szpiegiem, nie pozwl si podpali. Ogie sprawia, e stajesz si widoczny nawet podczas uywania zegarka!"
N/A4695"[english]Tip_8_23" "As a Spy, if you're set on fire while cloaked, the enemy can see you!"
47004696"Tip_8_24" "Grajc Szpiegiem, uywaj swojego rewolweru, aby zabi cele o niskim stanie zdrowia lub do zabicia klas niebezpiecznych na maych odlegociach, takich jak Pyro."
47014697"[english]Tip_8_24" "As a Spy, use your revolver to pick off targets that are low on health, or to deal with classes that are dangerous to get near, such as Pyros."
47024698"Tip_8_25" "Grajc Szpiegiem, moesz szybko zabi Inyniera dgniciem w plecy i zniszczy dziako stranicze saperem, zanim si odwrci i zacznie w ciebie strzela."
53055301"[english]Humiliation_Count" "x%s1"
53065302"Humiliation_Kill" "RYBJSTWO!"
53075303"[english]Humiliation_Kill" "FISH KILL!"
5308N/A"TF_Gift" "Upominek"
N/A5304"TF_Gift" "Prezent"
53095305"[english]TF_Gift" "Gift"
53105306"TF_Gift_EntireServer" "Fura prezentw"
53115307"[english]TF_Gift_EntireServer" "Pile o' Gifts"
56055601"[english]NewItemMethod_Purchased" "You �Purchased�:"
56065602"NewItemMethod_FoundInCrate" "�Odpakowano�:"
56075603"[english]NewItemMethod_FoundInCrate" "You �Unboxed�:"
5608N/A"NewItemMethod_Gifted" "�Otrzymano upominek�:"
N/A5604"NewItemMethod_Gifted" "�Otrzymano prezent�:"
56095605"[english]NewItemMethod_Gifted" "You �Received a Gift�:"
56105606"NewItemMethod_Promotion" "�Otrzymano promocyjny produkt ze sklepu�:"
56115607"[english]NewItemMethod_Promotion" "You �Received a Store Promotion Item�:"
58255821"[english]Attrib_LimitedUse" "This is a limited use item. Uses: %s1"
58265822"Attrib_EventDate" "Data otrzymania: %s1"
58275823"[english]Attrib_EventDate" "Date Received: %s1"
5828N/A"Attrib_GifterAccountID" "Upominek od: %s1"
N/A5824"Attrib_GifterAccountID" "Prezent od: %s1"
58295825"[english]Attrib_GifterAccountID" "\nGift from: %s1"
58305826"Attrib_AttachedParticle" "Efekt: %s1"
58315827"[english]Attrib_AttachedParticle" "Effect: %s1"
59235919"[english]Item_Purchased" "�%s1� has purchased:: %s2 %s3"
59245920"Item_FoundInCrate" "�%s1� odpakowuje:: %s2 %s3"
59255921"[english]Item_FoundInCrate" "�%s1� has unboxed:: %s2 %s3"
5926N/A"Item_Gifted" "�%s1� otrzymuje upominek:: %s2 %s3"
N/A5922"Item_Gifted" "�%s1� otrzymuje prezent:: %s2 %s3"
59275923"[english]Item_Gifted" "�%s1� has received a gift:: %s2 %s3"
59285924"Item_Earned" "�%s1� uzyskuje:: %s2 %s3"
59295925"[english]Item_Earned" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
62136209"[english]TF_UseItem_Text" "Are you sure you want to use %item_name%? It has %uses_left% use(s) before it will be removed from your inventory."
62146210"TF_UseItem_Success" "Pomylnie uyto przedmiotu w slocie dziaania!"
62156211"[english]TF_UseItem_Success" "The item in the action slot was used successfully!"
6216N/A"TF_UseItem_GiftNoPlayers" "W aktualnej grze nie znajduj si inni gracze, ktrzy mog otrzyma Twj upominek!"
N/A6212"TF_UseItem_GiftNoPlayers" "W aktualnej grze nie znajduj si inni gracze, ktrzy mog otrzyma twj prezent!"
62176213"[english]TF_UseItem_GiftNoPlayers" "There are no other players present in your current game to receive your gift!"
62186214"TF_UseItem_Error" "Wystpi bd podczas prby uycia przedmiotu w slocie dziaania."
62196215"[english]TF_UseItem_Error" "There was an error trying to use the item in your action slot."
62206216"TF_UseItem_MiniGameAlreadyStarted" "Ju uruchomiono t mini-gr."
62216217"[english]TF_UseItem_MiniGameAlreadyStarted" "That mini-game has already been started."
6222N/A"TF_GiftedItems" "Gracz %s1 przekaza upominek graczowi %s2!"
N/A6218"TF_GiftedItems" "Gracz %s1 przekazuje prezent graczowi %s2!"
62236219"[english]TF_GiftedItems" "�%s1� has given a gift to �%s2!�"
6224N/A"TF_GifterText_Random" "Wybrano losowo osob, ktra otrzyma upominek od gracza %giver%!"
N/A6220"TF_GifterText_Random" "Wybrano losowo osob, ktra otrzyma prezent od gracza %giver%!"
62256221"[english]TF_GifterText_Random" "�%recipient%� was selected at random to receive a gift from �%giver%�!"
62266222"TF_GifterText_All" "Gracz %giver% rozda kilka upominkw!"
62276223"[english]TF_GifterText_All" "�%giver%� has given out a bunch of gifts!"
89788974"TF_PolishWarBabushka" "Nakrycie Hetmana"
89798975"[english]TF_PolishWarBabushka" "Hetman's Headpiece"
89808976"TF_PolishWarBabushka_Desc" "Wojna bez Kozakw jest jak wdka bez gobkw."
8981N/A"[english]TF_PolishWarBabushka_Desc" "Cossacks and war go together like gobki and Wdka."
N/A8977"[english]TF_PolishWarBabushka_Desc" "Cossacks and war go together like gobki and wdka."
89828978"TF_JanissaryHat" "Janczarskie Kece"
89838979"[english]TF_JanissaryHat" "Janissary Ketche"
89848980"TF_JanissaryHat_Desc" "Pierwsza staa armia noszca mundury chciaa dobitnie o tym fakcie wszystkich poinformowa."
93499345"[english]TF_OptionCategory_Misc" "Miscellaneous Options"
93509346"TF_OptionCategory_Replay" "Opcje powtrek"
93519347"[english]TF_OptionCategory_Replay" "Replay Options"
N/A9348"TF_Saxxy" "Saxxy"
N/A9349"[english]TF_Saxxy" "The Saxxy"
N/A9350"Replay_Err_NotEnoughBlocksForReconstruction" "Za mao blokw do rekonstrukcji powtrki."
N/A9351"[english]Replay_Err_NotEnoughBlocksForReconstruction" "Not enough blocks for replay reconstruction."
93529352}
93539353}