Template:PatchDiff/May 15, 2017 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
< Template:PatchDiff/May 15, 2017 Patch
Revision as of 22:55, 15 May 2017 by MousseBOT (talk | contribs) (Diff of file "tf/resource/tf_swedish.txt" for patch May 15, 2017 Patch.)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
1026310263"[english]Attrib_SapperKillsCollectCrits" "Gives one guaranteed critical hit for each\nbuilding destroyed with your sapper attached\nor backstab kill"
1026410264"Attrib_Sniper_FiresTracer" "Avfyrar spårljusammunition"
1026510265"[english]Attrib_Sniper_FiresTracer" "Fires tracer rounds"
10266N/A"Attrib_ElectricalAirblast" "Alternativattack: -15 ammo, förstör projektiler."
10267N/A"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: -15 ammo, destroy projectiles"
N/A10266"Attrib_ElectricalAirblast" "Alternativattack: -10 ammo per attack och -5 ammo per projektil förstörd"
N/A10267"[english]Attrib_ElectricalAirblast" "Alt-Fire: -10 ammo per attack and -5 ammo per projectile destroyed"
1026810268"Attrib_Particle29" "Stormig Storm"
1026910269"[english]Attrib_Particle29" "Stormy Storm"
1027010270"Attrib_Particle30" "Snöig Storm"
2129421294"[english]Vote_ScrambleTeams" "Scramble Teams"
2129521295"Vote_ChangeMission" "Byt uppdrag"
2129621296"[english]Vote_ChangeMission" "Change Mission"
21297N/A"Vote_TeamAutoBalance_Enable" "Aktivera auto-lagbalansering"
N/A21297"Vote_TeamAutoBalance_Enable" "Aktivera automatisk lagbalansering"
2129821298"[english]Vote_TeamAutoBalance_Enable" "Enable Team AutoBalance"
21299N/A"Vote_TeamAutoBalance_Disable" "Avaktivera auto-lagbalansering"
N/A21299"Vote_TeamAutoBalance_Disable" "Inaktivera automatisk lagbalansering"
2130021300"[english]Vote_TeamAutoBalance_Disable" "Disable Team AutoBalance"
2130121301"TF_short2014_tip_of_the_hats_Desc" "Gav till de raraste änglarna. Hjälper de ädlaste handlingarna. (99 procent av gemenskapens intäkter går till One Step Camp, ett lägerprogram för barn med cancer.)"
2130221302"[english]TF_short2014_tip_of_the_hats_Desc" "Tipped to the jauntiest of angles. Helps the noblest of causes. (99 percent of community revenue goes to One Step Camp, a camp program for kids with cancer.)"
2131021310"[english]TF_vote_classlimits_enable" "Enable class limit of %s1?"
2131121311"TF_vote_passed_classlimits_enable" "Klassbegränsningar aktiverade..."
2131221312"[english]TF_vote_passed_classlimits_enable" "Class limits enabled..."
21313N/A"TF_vote_classlimits_disable" "Avaktivera klassbegränsningar?"
N/A21313"TF_vote_classlimits_disable" "Inaktivera klassbegränsningar?"
2131421314"[english]TF_vote_classlimits_disable" "Disable class limits?"
21315N/A"TF_vote_passed_classlimits_disable" "Klassbegränsningar avaktiverade..."
N/A21315"TF_vote_passed_classlimits_disable" "Klassbegränsningar inaktiverade..."
2131621316"[english]TF_vote_passed_classlimits_disable" "Class limits disabled..."
2131721317"Vote_ClassLimit_Enable" "Aktivera klassbegränsningar"
2131821318"[english]Vote_ClassLimit_Enable" "Enable Class Limits"
21319N/A"Vote_ClassLimit_Disable" "Avaktivera klassbegränsningar"
N/A21319"Vote_ClassLimit_Disable" "Inaktivera klassbegränsningar"
2132021320"[english]Vote_ClassLimit_Disable" "Disable Class Limits"
2132121321"TF_PlayingToElimination" "Eliminering"
2132221322"[english]TF_PlayingToElimination" "Elimination"
2306423064"Attrib_SpeedBoostOnKill" "Få en fart-boost vid dödande träff"
2306523065"[english]Attrib_SpeedBoostOnKill" "Gain a speed boost on kill"
2306623066"Attrib_SpeedBoostOnHit" "Få en fart-boost vid träff"
23067N/A"[english]Attrib_SpeedBoostOnHit" "Gain a speed boost on hit"
N/A23067"[english]Attrib_SpeedBoostOnHit" "On Hit: Gain a speed boost"
2306823068"Attrib_spup_damage_resistance" "%s1% skademotstånd när uppsnurrad och mindre än 50% hälsa"
2306923069"[english]Attrib_spup_damage_resistance" "%s1% damage resistance when below 50% health and spun up"
2307023070"Attrib_stattrakmodule" "%s1 statistikklocka fastsatt"
2569425694"Attrib_TeleporterBuildCost" "%s1% metallkostnad när teleportörer konstrueras eller uppgraderas"
2569525695"[english]Attrib_TeleporterBuildCost" "%s1% metal cost when constructing or upgrading teleporters"
2569625696"Attrib_DmgBonusVsBurning" "%s1% skada mot brinnande spelare"
25697N/A"[english]Attrib_DmgBonusVsBurning" "%s1% damage vs burning players"
N/A25697"[english]Attrib_DmgBonusVsBurning" "%s1% damage bonus vs burning players"
2569825698"Attrib_PierceResists" "Attacker går igenom skaderesistanseffekter och bonusar"
2569925699"[english]Attrib_PierceResists" "Attacks pierce damage resistance effects and bonuses"
2570025700"TF_use_min_viewmodels_option" "Använd förminskade viewmodels"
2680626806"[english]TF_TeamFortress2_Soundtrack_Promo_Desc" ""
2680726807"TF_TeamFortress2_Soundtrack_Promo_Package" "Vad finns i Team Fortress 2 Soundtrack-lådan?"
2680826808"[english]TF_TeamFortress2_Soundtrack_Promo_Package" "What's in the Team Fortress 2 Soundtrack Box?"
26809N/A"TF_TeamFortress2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Denna förseglade Team Fortress 2 Soundtrack-låda kommer att kunna öppnas vid ett senare tillfälle."
26810N/A"[english]TF_TeamFortress2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "This sealed Team Fortress 2 Soundtrack Box will open to reveal its contents at a later date."
N/A26809"TF_TeamFortress2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Öppna Team Fortress 2 Soundtrack-lådan för att se vad som finns inuti."
N/A26810"[english]TF_TeamFortress2_Soundtrack_Promo_Package_Desc" "Open the Team Fortress 2 Soundtrack Box to reveal its contents."
N/A26811"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Guldmedalj"
N/A26812"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Gold_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Gold Medal"
N/A26813"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Silver_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Silvermedalj"
N/A26814"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Silver_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Silver Medal"
N/A26815"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Bronze_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Bronsmedalj"
N/A26816"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Bronze_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Bronze Medal"
N/A26817"TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Participation_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Deltagarmedalj"
N/A26818"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Ultiduo6_Participation_Medal" "ETF2L Ultiduo #6 Participation Medal"
N/A26819"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Gold" "ETF2L Highlander High/Mid Guldmedalj"
N/A26820"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Gold" "ETF2L Highlander High/Mid Gold Medal"
N/A26821"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Silver" "ETF2L Highlander High/Mid Silvermedalj"
N/A26822"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Silver" "ETF2L Highlander High/Mid Silver Medal"
N/A26823"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Bronze" "ETF2L Highlander High/Mid Bronsmedalj"
N/A26824"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Bronze" "ETF2L Highlander High/Mid Bronze Medal"
N/A26825"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Playoff" "ETF2L Highlander High/Mid Slutspelsmedalj"
N/A26826"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Playoff" "ETF2L Highlander High/Mid Playoff Medal"
N/A26827"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Participation" "ETF2L Highlander High/Mid Deltagarmedalj"
N/A26828"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_HighMid_Participation" "ETF2L Highlander High/Mid Participation Medal"
N/A26829"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Gold" "ETF2L Highlander Open 2 Guldmedalj"
N/A26830"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Gold" "ETF2L Highlander Open 2 Gold Medal"
N/A26831"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Silver" "ETF2L Highlander Open 2 Silvermedalj"
N/A26832"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Silver" "ETF2L Highlander Open 2 Silver Medal"
N/A26833"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Bronze" "ETF2L Highlander Open 2 Bronsmedalj"
N/A26834"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Bronze" "ETF2L Highlander Open 2 Bronze Medal"
N/A26835"TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Participation" "ETF2L Highlander Open 2 Deltagarmedalj"
N/A26836"[english]TF_TournamentMedal_ETF2L_Highlander_Open2_Participation" "ETF2L Highlander Open 2 Participation Medal"
N/A26837"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_1st" "Chapelaria 6v6 Legatus 1:a Plats"
N/A26838"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_1st" "Chapelaria 6v6 Legatus 1st Place"
N/A26839"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_2nd" "Chapelaria 6v6 Legatus 2:a Plats"
N/A26840"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_2nd" "Chapelaria 6v6 Legatus 2nd Place"
N/A26841"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_3rd" "Chapelaria 6v6 Legatus 3:e Plats"
N/A26842"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_3rd" "Chapelaria 6v6 Legatus 3rd Place"
N/A26843"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_Participant" "Chapelaria 6v6 Legatus Deltagare"
N/A26844"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Legatus_Participant" "Chapelaria 6v6 Legatus Participant"
N/A26845"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_1st" "Chapelaria 6v6 Gladiator 1:a Plats"
N/A26846"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_1st" "Chapelaria 6v6 Gladiator 1st Place"
N/A26847"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_2nd" "Chapelaria 6v6 Gladiator 2:a Plats"
N/A26848"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_2nd" "Chapelaria 6v6 Gladiator 2nd Place"
N/A26849"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_3rd" "Chapelaria 6v6 Gladiator 3:e Plats"
N/A26850"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_3rd" "Chapelaria 6v6 Gladiator 3rd Place"
N/A26851"TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_Participant" "Chapelaria 6v6 Gladiator Deltagare"
N/A26852"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_6v6_Gladiator_Participant" "Chapelaria 6v6 Gladiator Participant"
N/A26853"TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_1st" "Chapelaria Ultiduo 1:a Plats"
N/A26854"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_1st" "Chapelaria Ultiduo 1st Place"
N/A26855"TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_2nd" "Chapelaria Ultiduo 2:a Plats"
N/A26856"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_2nd" "Chapelaria Ultiduo 2nd Place"
N/A26857"TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_3rd" "Chapelaria Ultiduo 3:e Plats"
N/A26858"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_3rd" "Chapelaria Ultiduo 3rd Place"
N/A26859"TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_Participant" "Chapelaria Ultiduo Deltagare"
N/A26860"[english]TF_TournamentMedal_Chapelaria_Ultiduo_Participant" "Chapelaria Ultiduo Participant"
N/A26861"TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Gold" "RGB LAN 1:a Plats"
N/A26862"[english]TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Gold" "RGB LAN 1st Place"
N/A26863"TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Silver" "RGB LAN 2:a Plats"
N/A26864"[english]TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Silver" "RGB LAN 2nd Place"
N/A26865"TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Bronze" "RGB LAN 3:e Plats"
N/A26866"[english]TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Bronze" "RGB LAN 3rd Place"
N/A26867"TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Participant" "RGB LAN Deltagare"
N/A26868"[english]TF_TournamentMedal_RGB_LAN_Participant" "RGB LAN Participant"
N/A26869"TF_TournamentMedal_MappersVsMachines_2017" "Mappers vs. Machines Deltagarmedalj 2017"
N/A26870"[english]TF_TournamentMedal_MappersVsMachines_2017" "Mappers vs. Machines Participant Medal 2017"
N/A26871"TF_TournamentMedal_CappingTV_Gold" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl - 1:a plats"
N/A26872"[english]TF_TournamentMedal_CappingTV_Gold" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl 1st Place"
N/A26873"TF_TournamentMedal_CappingTV_Silver" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl - 2:a plats"
N/A26874"[english]TF_TournamentMedal_CappingTV_Silver" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl 2nd Place"
N/A26875"TF_TournamentMedal_CappingTV_Bronze" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl - 3:e plats"
N/A26876"[english]TF_TournamentMedal_CappingTV_Bronze" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl 3rd Place"
N/A26877"TF_TournamentMedal_CappingTV_Participant" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl - Deltagare"
N/A26878"[english]TF_TournamentMedal_CappingTV_Participant" "CappingTV Ultiduo Summer Brawl Participant"
N/A26879"TF_Wearable_Turntable" "Skivspelare"
N/A26880"[english]TF_Wearable_Turntable" "Turntable"
N/A26881"TF_AudioFile" "Audiofil"
N/A26882"[english]TF_AudioFile" "Audio File"
N/A26883"TF_AudioFile_Desc" "Hör och häpna."
N/A26884"[english]TF_AudioFile_Desc" "Made from scratch."
2681126885}
2681226886}