Template:PatchDiff/September 21, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
233233"[english]TF_nextmap" "Next map : %s1"
234234"TF_PlayingTo" "Hraje se do: %rounds%"
235235"[english]TF_PlayingTo" "Playing to: %rounds%"
236N/A"TF_Cloak" "NEVIDITELNOST"
N/A236"TF_Cloak" "NEVID."
237237"[english]TF_Cloak" "CLOAK"
238238"TF_Metal" "KOV"
239239"[english]TF_Metal" "METAL"
601601"[english]Msg_Dominating" "is DOMINATING"
602602"Msg_Revenge" "se POMSTIL"
603603"[english]Msg_Revenge" "got REVENGE on"
604N/A"Msg_PickedUpFlag" "sebral kufřík s informacemi!"
N/A604"Msg_PickedUpFlag" "sebral kufřík!"
605605"[english]Msg_PickedUpFlag" "picked up the intelligence!"
606N/A"Msg_CapturedFlag" "zabral kufřík s informacemi!"
N/A606"Msg_CapturedFlag" "zabral kufřík!"
607607"[english]Msg_CapturedFlag" "captured the intelligence!"
608N/A"Msg_DefendedFlag" "ubránil kufřík s informacemi!"
N/A608"Msg_DefendedFlag" "ubránil kufřík!"
609609"[english]Msg_DefendedFlag" "defended the intelligence!"
610610"TF_OK" "OK"
611611"[english]TF_OK" "OK"
771771"[english]Badwater_cap_3" "Third Capture point"
772772"Badwater_cap_4" "Finální kontrolní bod"
773773"[english]Badwater_cap_4" "Final Capture point"
774N/A"2fort_red_setup_goal" "Vezmi kufřík s informacemi ze suterénu napřátel. Vrať ho do svého suterénu pro vítězství!"
N/A774"2fort_red_setup_goal" "Vezmi kufřík z nepřátelského suterénu. Pro vítězství ho vrať do svého suterénu!"
775775"[english]2fort_red_setup_goal" "Grab the Intelligence Briefcase from the enemy basement. Return to your basement to win!"
776N/A"2fort_blue_setup_goal" "Vezmi kufřík s informacemi ze suterénu napřátel. Vrať ho do svého suterénu pro vítězství!"
N/A776"2fort_blue_setup_goal" "Vezmi kufřík z nepřátelského suterénu. Pro vítězství ho vrať do svého suterénu!"
777777"[english]2fort_blue_setup_goal" "Grab the Intelligence Briefcase from the enemy basement. Return to your basement to win!"
778778"Granary_red_setup_goal" "Zaber všech pět kontrolních bodů pro vítězství!"
779779"[english]Granary_red_setup_goal" "Capture all five Control Points to win the game!"
913913"[english]Winpanel_WinningCapture" "Winning capture: %s1"
914914"Winreason_AllPointsCaptured" "%s1 zabrali všechny kontrolní body"
915915"[english]Winreason_AllPointsCaptured" "%s1 captured all control points"
916N/A"Winreason_FlagCaptureLimit" "%s1 sebrali nepřátelský kufřík s informacemi %s2 krát"
N/A916"Winreason_FlagCaptureLimit" "%s1 zabrali %s2 krát nepřátelský kufřík"
917917"[english]Winreason_FlagCaptureLimit" "%s1 captured the enemy intelligence %s2 times"
918918"Winreason_OpponentsDead" "%s1 zabili všechny nepřátele během náhlé smrti"
919919"[english]Winreason_OpponentsDead" "%s1 killed all opponents during sudden death"
10411041"[english]TF_AD_AttackersSecuredPoint" "Attackers Secured\nCommand Point %s1 !!"
10421042"TF_AD_FlagReturned" "Vlajka byla navrácena do základny."
10431043"[english]TF_AD_FlagReturned" "Flag has returned to base."
1044N/A"TF_CTF_PlayerPickup" "SEBRAL JSI NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFORMACEMI!\n\nVrať se do ZÁKLADNY!"
N/A1044"TF_CTF_PlayerPickup" "SEBRAL JSI NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK!\n\nVrať se do ZÁKLADNY!"
10451045"[english]TF_CTF_PlayerPickup" "You PICKED UP the ENEMY INTELLIGENCE!\n\nReturn to BASE!"
1046N/A"TF_CTF_PlayerTeamPickup" "Tvůj tým sebral nepřátelský kufřík s informacemi!"
N/A1046"TF_CTF_PlayerTeamPickup" "Tvůj tým SEBRAL nepřátelský KUFŘÍK!"
10471047"[english]TF_CTF_PlayerTeamPickup" "Your team PICKED UP the ENEMY INTELLIGENCE!"
1048N/A"TF_CTF_OtherTeamPickup" "Váš kufřík s informacemi byl sebrán!"
N/A1048"TF_CTF_OtherTeamPickup" "Váš KUFŘÍK byl SEBRÁN!"
10491049"[english]TF_CTF_OtherTeamPickup" "Your INTELLIGENCE has been PICKED UP!"
1050N/A"TF_CTF_PlayerCapture" "SEBRAL jsi NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFORMACEMI!"
N/A1050"TF_CTF_PlayerCapture" "ZABRAL jsi NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK!"
10511051"[english]TF_CTF_PlayerCapture" "You CAPTURED the ENEMY INTELLIGENCE!"
1052N/A"TF_CTF_PlayerTeamCapture" "Tvůj tým SEBRAL NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFORMACEMI!"
N/A1052"TF_CTF_PlayerTeamCapture" "Tvůj tým ZABRAL NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK!"
10531053"[english]TF_CTF_PlayerTeamCapture" "Your team CAPTURED the ENEMY INTELLIGENCE!"
1054N/A"TF_CTF_OtherTeamCapture" "Váš KUFŘÍK S INFORMACEMI byl SEBRÁN!"
N/A1054"TF_CTF_OtherTeamCapture" "Váš KUFŘÍK byl ZABRÁN!"
10551055"[english]TF_CTF_OtherTeamCapture" "Your INTELLIGENCE was CAPTURED!"
1056N/A"TF_CTF_PlayerDrop" "Upustil jsi NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFORMACEMI!"
N/A1056"TF_CTF_PlayerDrop" "Upustil jsi NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK!"
10571057"[english]TF_CTF_PlayerDrop" "You dropped the ENEMY INTELLIGENCE!"
1058N/A"TF_CTF_PlayerTeamDrop" "NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFROMACEMI byl upuštěn!"
N/A1058"TF_CTF_PlayerTeamDrop" "NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK byl upuštěn!"
10591059"[english]TF_CTF_PlayerTeamDrop" "The ENEMY INTELLIGENCE was dropped!"
1060N/A"TF_CTF_OtherTeamDrop" "Váš KUFŘÍK S INFORMACEMI byl upuštěn!"
N/A1060"TF_CTF_OtherTeamDrop" "Váš KUFŘÍK byl upuštěn!"
10611061"[english]TF_CTF_OtherTeamDrop" "Your INTELLIGENCE has been dropped!"
1062N/A"TF_CTF_PlayerTeamReset" "Váš KUFŘÍK S INORMACEMI byl navrácen!"
N/A1062"TF_CTF_PlayerTeamReset" "Váš KUFŘÍK byl navrácen!"
10631063"[english]TF_CTF_PlayerTeamReset" "Your INTELLIGENCE has been returned!"
1064N/A"TF_CTF_OtherTeamReset" "NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFORMACEMI byl navrácen!"
N/A1064"TF_CTF_OtherTeamReset" "NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK byl navrácen!"
10651065"[english]TF_CTF_OtherTeamReset" "The ENEMY INTELLIGENCE was returned!"
1066N/A"TF_CTF_Wrong_Goal" "Vezmi KUFŘÍK S INFORMACEMI do VAŠÍ ZÁKLADNY."
N/A1066"TF_CTF_Wrong_Goal" "Vezmi KUFŘÍK do VAŠÍ ZÁKLADNY."
10671067"[english]TF_CTF_Wrong_Goal" "Take the INTELLIGENCE back to YOUR BASE."
1068N/A"TF_CTF_No_Invuln" "Nemůžeš být NEZRANITELNÝ, když neseš NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFORMACEMI!"
N/A1068"TF_CTF_No_Invuln" "Nemůžeš být NEZRANITELNÝ, když neseš NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK!"
10691069"[english]TF_CTF_No_Invuln" "You cannot be INVULNERABLE while carrying the ENEMY INTELLIGENCE!"
1070N/A"TF_CTF_No_Tele" "Když neseš NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK S INFORMACEMI, tak se nemůžeš TELEPORTOVAT!"
N/A1070"TF_CTF_No_Tele" "Když neseš NEPŘÁTELSKÝ KUFŘÍK, tak se nemůžeš TELEPORTOVAT!"
10711071"[english]TF_CTF_No_Tele" "You cannot TELEPORT while carrying the ENEMY INTELLIGENCE!"
10721072"Team_Capture_Linear" "Předchozí\nbod\nnení vlastněn!"
10731073"[english]Team_Capture_Linear" "Preceding\npoint\nnot owned!"
12311231"[english]Intro_ctf_blue_return_and_cap" "Return the briefcase to the desk in your team's basement to capture it and score."
12321232"Intro_ctf_blue_defend" "Nezapomeň pomoct bránit kufřík svého týmu před nepřítelem!"
12331233"[english]Intro_ctf_blue_defend" "Don't forget to help defend your team's briefcase from the enemy!"
1234N/A"Intro_attack_defense_intro" "Tohle je útok / obrana mapa, \nModří se snaží zabrat oblasti, zatímco Červení se jim v tom snaží zabránit."
N/A1234"Intro_attack_defense_intro" "Toto je útok / obrana mapa, \nModří se snaží zabrat oblasti, zatímco Červení se jim v tom snaží zabránit."
12351235"[english]Intro_attack_defense_intro" "This is an attack defense map, \nBLU tries to capture areas while RED tries to stop them."
12361236"Intro_attack_defense_capping" "Modří musí stát blízko kontrolního bodu, aby ho zabrali.\nUkazatele na obrazovce zobrazují postup zabírání."
12371237"[english]Intro_attack_defense_capping" "BLU must stand near the Capture Point to capture it.\nThe HUD shows your capture progress."
15151515"[english]Tip_3_1" "As a Soldier, you can rocket jump to great heights or distances by simultaneously jumping and firing a rocket on nearby surfaces; crouching as you jump will increase the momentum you gain from the rocket."
15161516"Tip_3_2" "Když hraješ za Soldiera, miř rakety nepřátelům pod nohy, aby se nemohli vyhnout výbušnému poškození."
15171517"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
1518N/A"Tip_3_3" "Když hraješ za Soldiera, neustále se ujišťuj, zda je tvůj raketomet nabitý. Pro manuální přebití stiskni %reload% nebo si v Pokročilém nastavení nastav automatické přebíjení."
N/A1518"Tip_3_3" "Když hraješ za Soldiera, neustále se ujišťuj, zda je tvůj raketomet nabitý. Pro manuální přebití stiskni %reload% nebo si v Pokročilých možnostech nastav automatické přebíjení."
15191519"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
15201520"Tip_3_4" "Když hraješ za Soldiera, vystavuješ se nebezpečí poškození od výbuchu střelbou raket na blízké nepřátele. Změň proto na jinou zbraň pro vyhnutí se tomuto poškození."
15211521"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
20392039"[english]TF_suddendeath" "SUDDEN DEATH!"
20402040"TF_suddendeath_mode" "MÓD NÁHLÉ SMRTI!"
20412041"[english]TF_suddendeath_mode" "SUDDEN DEATH MODE!"
2042N/A"TF_suddendeath_join" "Pohodlně se usaď a počkej, než tenhle drobný spor skončí."
N/A2042"TF_suddendeath_join" "Pohodlně se usaď a počkej, než tento drobný spor skončí."
20432043"[english]TF_suddendeath_join" "Sit back and relax while you wait for this petty conflict to end."
20442044"TF_suddendeath_timer" "Došel vám čas. Hlídej si záda a dokonči nepřátele. Žádné spawnování."
20452045"[english]TF_suddendeath_timer" "You've run out of time. Watch your back and finish 'em off. No more spawning."
20472047"[english]TF_suddendeath_limit" "Map time limit reached. No more spawning, so make this count."
20482048"TF_IM_WellCTF_Intro" "Well (CTF) je mapa, na níž se kradou vlajky"
20492049"[english]TF_IM_WellCTF_Intro" "Well (CTF) is a Capture the Flag map"
2050N/A"TF_IM_WellCTF_ToWin" "Pro získání bodu seber nepřátelský kufřík s informacemi a dones ho na váš kontrolní bod"
N/A2050"TF_IM_WellCTF_ToWin" "Pro získání bodu seber nepřátelský kufřík a dones ho na váš kontrolní bod"
20512051"[english]TF_IM_WellCTF_ToWin" "To win a point, steal the enemies intelligence briefcase and return it to your capture point"
20522052"TF_IM_WellCTF_IntelDrop" "Upuštěné kufříky se vrátí do jejich základny po 60 sekundách"
20532053"[english]TF_IM_WellCTF_IntelDrop" "Dropped briefcases will return to their base in 60 seconds"
20542054"TF_IM_2Fort_Intro" "2Fort je mapa, na níž se kradou vlajky"
20552055"[english]TF_IM_2Fort_Intro" "2Fort is a Capture the Flag map"
2056N/A"TF_IM_2Fort_ToWin" "Pro získání bodu seber nepřátelský kufřík s informacemi a dones ho do vašeho sklepení."
N/A2056"TF_IM_2Fort_ToWin" "Pro získání bodu seber nepřátelský kufřík a dones ho do vašeho sklepení."
20572057"[english]TF_IM_2Fort_ToWin" "To win a point, steal the enemies intelligence briefcase and return it to your basement"
2058N/A"TF_IM_2Fort_IntelStatus" "Stav a umístění obou kufříků s informacemi lze nalézt na spodku obrazovky"
N/A2058"TF_IM_2Fort_IntelStatus" "Stav a umístění obou kufříků lze nalézt na spodu obrazovky"
20592059"[english]TF_IM_2Fort_IntelStatus" "The status and location of both intelligence briefcases can be found at the base of your screen"
20602060"TF_IM_2Fort_IntelDrop" "Upuštěné kufříky se vrátí do jejich sklepení po 60 sekundách"
20612061"[english]TF_IM_2Fort_IntelDrop" "Dropped briefcases will return to their basement in 60 seconds"
23832383"[english]TF_PYRO_KILL_SPIES_DESC" "Ignite 5 Spies who have a sapper on a friendly building."
23842384"TF_PYRO_KILL_CARRIERS_NAME" "Cooking the Books"
23852385"[english]TF_PYRO_KILL_CARRIERS_NAME" "Cooking the Books"
2386N/A"TF_PYRO_KILL_CARRIERS_DESC" "Zapal 5 nepřátel odnášejících váš kufřík s informacemi."
N/A2386"TF_PYRO_KILL_CARRIERS_DESC" "Zapal 5 nepřátel odnášejících váš kufřík."
23872387"[english]TF_PYRO_KILL_CARRIERS_DESC" "Ignite 5 enemies carrying your intelligence."
23882388"TF_PYRO_REVEAL_SPIES_NAME" "Spontaneous Combustion"
23892389"[english]TF_PYRO_REVEAL_SPIES_NAME" "Spontaneous Combustion"
25352535"[english]TF_HEAVY_KILL_TAUNT_DESC" "Kill an enemy with a taunt."
25362536"TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Crime and Punishment"
25372537"[english]TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Crime and Punishment"
2538N/A"TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Zabij 10 nepřátel odnášejících váš kufřík s informacemi."
N/A2538"TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Zabij 10 nepřátel odnášejících váš kufřík."
25392539"[english]TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Kill 10 enemies carrying your intelligence."
25402540"TF_HEAVY_KILL_MEDIC_PAIR_NAME" "Class Struggle"
25412541"[english]TF_HEAVY_KILL_MEDIC_PAIR_NAME" "Class Struggle"
27352735"[english]TF_SCOUT_DOUBLEJUMP_KILL_DESC" "Kill 20 players while double-jumping."
27362736"TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_NAME" "Round-Tripper"
27372737"[english]TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_NAME" "Round-Tripper"
2738N/A"TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_DESC" "Odnes 25 krát kufřík s informacemi."
N/A2738"TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_DESC" "25krát zaber nepřátelský kufřík."
27392739"[english]TF_SCOUT_FLAG_CAP_GRIND_DESC" "Capture the enemy intelligence 25 times."
27402740"TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_NAME" "Triple Steal"
27412741"[english]TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_NAME" "Triple Steal"
2742N/A"TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_DESC" "V jediném kole na ctf mapě odnes třikrát nepřátelský kufřík s informacemi."
N/A2742"TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_DESC" "V jediném kole na ctf mapě třikrát zaber nepřátelský kufřík."
27432743"[english]TF_SCOUT_THREE_FLAGCAPS_DESC" "Capture the enemy intelligence 3 times in a single CTF round."
27442744"TF_SCOUT_DODGE_DAMAGE_NAME" "Artful Dodger"
27452745"[english]TF_SCOUT_DODGE_DAMAGE_NAME" "Artful Dodger"
28072807"[english]TF_SCOUT_CARRIER_KILL_CARRIER_DESC" "Kill an opposing player that has your intelligence while holding theirs."
28082808"TF_SCOUT_CAP_FLAG_WITHOUT_ATTACKING_NAME" "No-Hitter"
28092809"[english]TF_SCOUT_CAP_FLAG_WITHOUT_ATTACKING_NAME" "No-Hitter"
2810N/A"TF_SCOUT_CAP_FLAG_WITHOUT_ATTACKING_DESC" "Ukradni a poté zaber nepřátelský kufřík s informacemi bez jediného výstřelu."
N/A2810"TF_SCOUT_CAP_FLAG_WITHOUT_ATTACKING_DESC" "Ukradni a poté zaber nepřátelský kufřík bez jediného výstřelu."
28112811"[english]TF_SCOUT_CAP_FLAG_WITHOUT_ATTACKING_DESC" "Steal and then capture the enemy intelligence without firing a shot."
28122812"TF_SCOUT_LONG_DISTANCE_RUNNER_NAME" "Race for the Pennant"
28132813"[english]TF_SCOUT_LONG_DISTANCE_RUNNER_NAME" "Race for the Pennant"
34993499"[english]TF_CaptureZone" "Capture Zone"
35003500"TF_Resupply" "Zásobovací"
35013501"[english]TF_Resupply" "Resupply"
3502N/A"TF_Intelligence" "Kufřík s informacemi"
N/A3502"TF_Intelligence" "Kufřík"
35033503"[english]TF_Intelligence" "Intelligence"
35043504"TF_Exit" "Konec"
35053505"[english]TF_Exit" "Exit"
41074107"[english]Attrib_MedalIndex_Description" "Medal no. %s1"
41084108"Attrib_RocketJumpDmgReduction" "%s1% poškození od rocket-jumpů"
41094109"[english]Attrib_RocketJumpDmgReduction" "%s1% blast damage from rocket jumps"
4110N/A"Attrib_Selfmade_Description" "Tohle jsem vyrobil já!"
N/A4110"Attrib_Selfmade_Description" "Toto jsem vyrobil já!"
41114111"[english]Attrib_Selfmade_Description" "I made this!"
41124112"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "%s1% poškození proti budovám"
41134113"[english]Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "%s1% damage vs buildings"
42834283"[english]TF_Arena_ClientDisconnect" "%s1 is joining team %s2 to replace %s3"
42844284"TF_Arena_ProTip" "Tip: Vítězné týmy nikdy nesedí na střídačce"
42854285"[english]TF_Arena_ProTip" "Tip: Winning teams never have to sit out"
4286N/A"TF_Arena_Careful" "Opatrně! Pokud prohraješ tohle kolo, tak si možná nezahraješ to příští!"
N/A4286"TF_Arena_Careful" "Opatrně! Pokud prohraješ toto kolo, tak si možná nezahraješ to příští!"
42874287"[english]TF_Arena_Careful" "Careful! If you lose this round you might have to sit out the next!"
4288N/A"TF_Arena_SitOut" "Tvůj tým prohrál. Tohle kolo nehraješ, protože hrají lidé, jež nehráli doteď."
N/A4288"TF_Arena_SitOut" "Tvůj tým prohrál. Toto kolo nehraješ, protože hrají lidé, jež nehráli doteď."
42894289"[english]TF_Arena_SitOut" "Your team lost. You're sitting out this round because other people were waiting to play."
42904290"TF_Arena_Welcome" "Team Fortress 2 Aréna"
42914291"[english]TF_Arena_Welcome" "Team Fortress 2 Arena"
45554555"[english]Tip_4_16" "As a Demoman, collect heads by killing enemies with the Eyelander. Each head increases your maximum health and also gives you a speed boost!"
45564556"Tip_5_6" "Když hraješ za Medica, tvoje ÜberCharge se nabíjí mnohem rychleji během času na přípravu."
45574557"[english]Tip_5_6" "As a Medic, your ÜberCharge will build much faster during setup time."
4558N/A"Tip_5_7" "Když hraješ za Medica, tak nemůžeš zabrat kontrolní bod nebo sebrat kufřík s informacemi, zatímco jsi nesmrtelný."
N/A4558"Tip_5_7" "Když hraješ za Medica, tak nemůžeš zabrat kontrolní bod nebo sebrat kufřík, zatímco jsi nesmrtelný."
45594559"[english]Tip_5_7" "As a Medic, you cannot capture a Control Point or pick up the Intelligence while invulnerable."
45604560"Tip_5_8" "Když hraješ za Medica, přeléči na začátku kola Soldiery a Demomany, aby mohli využít zdraví navíc k rocket a sticky-jumpování."
45614561"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
45774577"[english]Tip_5_17" "As a Medic, using ÜberCharge to be invulnerable to damage does not mean you are free from harm. Watch out for the Pyro's compression blast and explosive knock back."
45784578"Tip_5_18" "Když hraješ za Medica a útočíš se spuštěnou Überchargí, snaž se dostat co nejblíž k Sentry, aby se k ní mohli spoluhráči více přiblížit a tím pádem ji rychleji zničit."
45794579"[english]Tip_5_18" "As a Medic, when attacking with an ÜberCharge, try to get Sentry Guns to target you so that your teammates can get close enough to destroy them."
4580N/A"Tip_5_19" "Když hraješ za Medica, tvůj standartní Syringe Gun ti léčí 3 body zdraví za sekundu v porovnání s Blutsaugerem, který léčí pouze 1 bod zdraví za sekundu. Použij Syringe Gun, když hraješ defenzivně, jelikož rychlejší rychlejší obnovování zdraví je pro tebe výhodou."
N/A4580"Tip_5_19" "Když hraješ za Medica, tvůj standartní Syringe Gun ti léčí 3 body zdraví za sekundu v porovnání s Blutsaugerem, který léčí pouze 1 bod zdraví za sekundu. Použij Syringe Gun, když hraješ defenzivně, jelikož rychlejší obnovování zdraví je pro tebe výhodou."
45814581"[english]Tip_5_19" "As a Medic, your default Syringe Gun automatically heals you over time by 3 health per second compared to the Blutsauger's 1 health per second. Use the Syringe Gun when playing defensively, as the passive healing rate will provide you with an advantage."
45824582"Tip_5_20" "Když hraješ za Medica a praštíš přestrojeného Spye pomocí Übersaw, tak ti nepřibyde Übercharge."
45834583"[english]Tip_5_20" "As a Medic, the Übersaw will not increase your ÜberCharge meter if the enemy being hit is a disguised Spy."
47354735"[english]ChallengeSubText" "Why don't you give him a shot?"
47364736"ChallengeSubTextB" "Proč ji nezastřelíš?"
47374737"[english]ChallengeSubTextB" "Why don't you give her a shot?"
4738N/A"ChallengeRecord" "Překonej tohle:"
N/A4738"ChallengeRecord" "Překonej toto:"
47394739"[english]ChallengeRecord" "Beat this:"
47404740"ChallengeDetails" "%s1 jako %s2"
47414741"[english]ChallengeDetails" "%s1 as a %s2"
51575157"[english]TF_ENGINEER_SENTRY_KILL_CAPS_DESC" "Use a sentry gun to kill 25 enemy players that are capturing a point."
51585158"TF_ENGINEER_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Trade Secrets"
51595159"[english]TF_ENGINEER_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Trade Secrets"
5160N/A"TF_ENGINEER_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Zabij 20 nepřátel odnášejících váš kufřík s informacemi."
N/A5160"TF_ENGINEER_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Zabij 20 nepřátel odnášejících váš kufřík."
51615161"[english]TF_ENGINEER_KILL_FLAG_CARRIERS_DESC" "Kill 20 players carrying the intelligence."
51625162"TF_ENGINEER_WASTE_METAL_GRIND_NAME" "Death Metal"
51635163"[english]TF_ENGINEER_WASTE_METAL_GRIND_NAME" "Death Metal"
53395339"[english]TF_Duel_Medal_Gold" "Gold Dueling Badge"
53405340"TF_Duel_Medal_Plat" "Platinum Dueling Badge"
53415341"[english]TF_Duel_Medal_Plat" "Platinum Dueling Badge"
5342N/A"TF_Duel_Medal_Bronze_Desc" "Tenhle odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
N/A5342"TF_Duel_Medal_Bronze_Desc" "Tento odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho úroveň vyhráváním duelů!"
53435343"[english]TF_Duel_Medal_Bronze_Desc" "This badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
53445344"TF_Duel_Medal_Silver_Desc" "Získán na 25. levelu.\nTento odznak zaznamenává tvé duely.\nZvyš jeho level vyhráváním duelů!"
53455345"[english]TF_Duel_Medal_Silver_Desc" "Earned at level 25.\nThis badge tracks your duel statistics.\nIncrease its level by winning duels!"
53855385"[english]TF_Scout_Hat_1_Desc" "You'll be batting a thousand (skulls in) when you don this red piece of plastic!"
53865386"TF_Sniper_Hat_1_Desc" "Vytrhnout zuby z mrtvýho krokodýla dokáže každej starej trouba.\nAle jenom pořádnej chlap je dokáže vytrhnout z živýho."
53875387"[english]TF_Sniper_Hat_1_Desc" "Any old sap can pull teeth from a dead crocodile.\nIt takes a man to pull teeth from a live one."
5388N/A"TF_Soldier_Hat_1_Desc" "Tahle helma nijak nepropaguje kouření nebo hazardní hry."
N/A5388"TF_Soldier_Hat_1_Desc" "Tato helma nijak nepropaguje kouření nebo hazardní hry."
53895389"[english]TF_Soldier_Hat_1_Desc" "This hat does not in any way, shape, or form, promote smoking or gambling."
53905390"TF_Medic_Hat_1_Desc" "Relikvie přenesená z jedné války do druhé.\nTvému nepříteli dojde pointa."
53915391"[english]TF_Medic_Hat_1_Desc" "A relic from one war brought into another.\nYour enemy will get the point."
53925392"TF_Engineer_Hat_1_Desc" "Pro Engineery se zářivými nápady."
53935393"[english]TF_Engineer_Hat_1_Desc" "For Engineers with bright ideas."
5394N/A"TF_Spy_Hat_1_Desc" "Tahle hladká, příjemná, z hedvábí vyrobená kráska udělá z každého amatérského zabijáka profesionálního vraha."
N/A5394"TF_Spy_Hat_1_Desc" "Tato hladká, příjemná, z hedvábí vyrobená kráska udělá z každého amatérského zabijáka profesionálního vraha."
53955395"[english]TF_Spy_Hat_1_Desc" "This smooth, suave, silk-lined beauty can turn any amateur backstabber into a handsome rogue."
5396N/A"TF_Engineer_Cowboy_Hat_Desc" "Přestože vypadá jako obyčejný kovbojský klobouk, obsahuje tenhle výrobek moderní vědy více pohyblivých částí než Sentry na druhém levelu."
N/A5396"TF_Engineer_Cowboy_Hat_Desc" "Přestože vypadá jako obyčejný kovbojský klobouk, obsahuje tento výrobek moderní vědy více pohyblivých částí než Sentry na druhém levelu."
53975397"[english]TF_Engineer_Cowboy_Hat_Desc" "Though it looks like a simple ten-gallon hat, this modern feat of engineering actually contains more moving parts than a level 2 Sentry Gun."
5398N/A"TF_Heavy_Ushanka_Hat_Desc" "Tahle čepice byla vyrobena z medvědích rukou.\nTen medvěd byl zabit holýma rukama."
N/A5398"TF_Heavy_Ushanka_Hat_Desc" "Tato čepice byla vyrobena z medvědích rukou.\nTen medvěd byl zabit holýma rukama."
53995399"[english]TF_Heavy_Ushanka_Hat_Desc" "This hat was made of bear hands.\nThat bear was killed with bare hands."
54005400"TF_Heavy_Stocking_cap_Desc" "Protože když jsi nejtvrdší chlapík v pevnosti, nikdo nekritizuje tvůj smysl pro módu."
54015401"[english]TF_Heavy_Stocking_cap_Desc" "Because when you're the toughest Mother Hubbard in the fort, nobody's criticizing your fashion sense."
54755475"[english]TF_MedicGatsby_Desc" "While lacking the cachet of other hats, the Gatsby nonetheless possesses its own sartorial elegance. Its understated and affable charm appeals to everyone, whether playing a round of golf with friends or performing non-elective surgery with a well-polished bonesaw."
54765476"TF_HeavyDorag_Desc" "Nošení tohohle šátku 12 sekund stojí 400 000 dolarů."
54775477"[english]TF_HeavyDorag_Desc" "It costs $400,000 to wear this bandanna for 12 seconds."
5478N/A"TF_Parasite_Hat_Desc" "Tenhle malý roztomilý tvor kdysi, v jiný čas a na jiném místě, sužoval lidské životy. Teď se ti vozí na hlavě a chrání tě před sluncem."
N/A5478"TF_Parasite_Hat_Desc" "Tento malý roztomilý tvor kdysi, v jiný čas a na jiném místě, sužoval lidské životy. Teď se ti vozí na hlavě a chrání tě před sluncem."
54795479"[english]TF_Parasite_Hat_Desc" "This cute little guy was once the scourge of humanity in another time and place. Now he's content to ride on your head and keep the sun off."
54805480"TF_TheFamiliarFez" "Familiar Fez"
54815481"[english]TF_TheFamiliarFez" "Familiar Fez"
55095509"[english]TF_SoldierRomanHelmet_Desc" "An antique from the late\nImperial Gallic period."
55105510"TF_PyroFiestaSombrero" "Old Guadalajara"
55115511"[english]TF_PyroFiestaSombrero" "Old Guadalajara"
5512N/A"TF_PyroFiestaSombrero_Desc" "Tenhle klobouk okoření každou situaci."
N/A5512"TF_PyroFiestaSombrero_Desc" "Tento klobouk okoření každou situaci."
55135513"[english]TF_PyroFiestaSombrero_Desc" "This hat adds spice to any occasion."
55145514"TF_PyroPlunger" "Handyman's Handle"
55155515"[english]TF_PyroPlunger" "Handyman's Handle"
58615861"[english]TF_Unique_Gloves_of_Running_Urgently" "The Gloves of Running Urgently"
58625862"TF_Soldier_Medal_Web_Sleuth_Desc" "Udělena těm několika statečným vojákům, kteří drželi stráž i navzdory potřebě spánku, výživy, či společenského života."
58635863"[english]TF_Soldier_Medal_Web_Sleuth_Desc" "Given to those few brave soldiers whom stood guard valiantly without sleep, nourishment, or a social life."
5864N/A"TF_Employee_Badge_A_Desc" "Nos tohle na své hrudi pyšně, vojáku. Každý, koho zabiješ, zjistí, že tu nebyl první."
N/A5864"TF_Employee_Badge_A_Desc" "Nos toto na své hrudi pyšně, vojáku. Každý, koho zabiješ, zjistí, že tu nebyl první."
58655865"[english]TF_Employee_Badge_A_Desc" "Display this on your chest proudly, soldier. Each time you kill someone, they'll know they weren't the first."
58665866"TF_Employee_Badge_B_Desc" "Jistě, někteří to dělají déle. Ale ty jsi potvrdil, že to někdo může dělat lépe."
58675867"[english]TF_Employee_Badge_B_Desc" "Sure, some may have been doing it longer. But you've proven few can do it better."
60366036"[english]Store_Checkout" "Checkout"
60376037"Store_AddToCart" "Přidat do košíku"
60386038"[english]Store_AddToCart" "Add to Cart"
6039N/A"StoreViewCartTitle" "Tvůj nákupní košík"
N/A6039"StoreViewCartTitle" "Váš nákupní košík"
60406040"[english]StoreViewCartTitle" "Your Shopping Cart"
60416041"Store_ContinueShopping" "Pokračovat v nákupu"
60426042"[english]Store_ContinueShopping" "Continue Shopping"
60766076"[english]StoreUpdate_OverlayRequired" "You must enable the Steam Community in-game and restart TF2 to use the Mann Co. Store."
60776077"StoreUpdate_SteamRequired" "Pro používání Mann Co. obchodu je vyžadováno připojení na Steam."
60786078"[english]StoreUpdate_SteamRequired" "A connection to Steam is required to use the Mann Co. Store."
6079N/A"StoreCheckout_NoItems" "Tvůj nákupní košík je prázdný!"
N/A6079"StoreCheckout_NoItems" "Váš nákupní košík je prázdný!"
60806080"[english]StoreCheckout_NoItems" "Your shopping cart is empty!"
60816081"StoreCheckout_TooManyItems" "Máš příliš mnoho předmětů v nákupním košíku!"
60826082"[english]StoreCheckout_TooManyItems" "You have too many items in your shopping cart!"
60906090"[english]StoreCheckout_Fail" "The Mann Co. Store is currently closed."
60916091"StoreCheckout_InvalidParam" "Programátor to zkazil! Došel k nám nesprávný parametr. Zkus nakoupit znovu."
60926092"[english]StoreCheckout_InvalidParam" "A programmer messed up! An invalid parameter was passed to the game coordinator. Try the purchase again."
6093N/A"StoreCheckout_InternalError" "Vypadá to, že nastala chyba při zahajování nebo aktualizování tvé transakce. Počkej prosím minutu a zkus to znovu, nebo kontaktuj zákaznickou podporu pro pomoc."
N/A6093"StoreCheckout_InternalError" "Došlo k chybě při inicializaci nebo aktualizaci transakce. Vyčkejte chvíli a opakujte akci nebo požádejte o pomoc službu podpory."
60946094"[english]StoreCheckout_InternalError" "There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance."
60956095"StoreCheckout_NotApproved" "Nepodařilo se nám schválit tvou platbu. Zkus nakoupit za chvíli znovu."
60966096"[english]StoreCheckout_NotApproved" "The game coordinator was unable to approve your transaction with Steam. Please try the purchase again later."
62866286"[english]TF_TradeWindow_Verifying" "Offer changed, waiting..."
62876287"TF_TradeWindow_ChatPrompt" "Chat :"
62886288"[english]TF_TradeWindow_ChatPrompt" "Chat :"
6289N/A"TF_TradeWindow_WarnPassword" "Nikdy nikomu neříkej své heslo."
N/A6289"TF_TradeWindow_WarnPassword" "Nikdy nikomu neříkejte své heslo."
62906290"[english]TF_TradeWindow_WarnPassword" "Never tell your password to anyone."
62916291"TF_TradeWindow_Tip_1" "Klikni na hráčův avatar napravo od jeho jména, aby ses podíval na jeho profil a ověřil identitu."
62926292"[english]TF_TradeWindow_Tip_1" "Click on the other player's avatar to the right of their name to view their profile and verify their identity."
64266426"[english]TF_Armory_Item_Gift1" "This �Action Item� gives a random item to a single other player on your server."
64276427"TF_Armory_Item_Gift24" "Tento �Funkční předmět� dá náhodný předmět všem ostatním hráčům ze serveru, na kterém jsi. Maximální počet hráčů je 23."
64286428"[english]TF_Armory_Item_Gift24" "This �Action Item� gives a random item to every other player on your server, up to a maximum of 23 other players."
6429N/A"TF_PassiveAttribs" "Aktuální vlastnosti na nositeli:"
N/A6429"TF_PassiveAttribs" "Aktuální vlastnosti nositele:"
64306430"[english]TF_PassiveAttribs" "Current on-wearer attributes:"
64316431"TF_PassiveAttribs_None" "Žádné"
64326432"[english]TF_PassiveAttribs_None" "None"
68886888"[english]cp_manor_event_authors" "Tim 'YM' Johnson\nAlex 'Rexy' Kreeger"
68896889"TF_Contributed" "Díky %playername% za podpoření této mapy!"
68906890"[english]TF_Contributed" "Thanks %playername% for supporting this map!"
6891N/A"TF_DuelLeaderboard_Title" "Nejvíce vyhraných duelů v této sezóně"
N/A6891"TF_DuelLeaderboard_Title" "Vyhraných duelů v této sezóně"
68926892"[english]TF_DuelLeaderboard_Title" "Top Duel Wins This Season"
68936893"TF_MapAuthors_Community_Title" "Komunitní mapa vytvořená:"
68946894"[english]TF_MapAuthors_Community_Title" "A Community Map Made By"
70687068"[english]Store_MapsDesc" "When you purchase a map stamp, all the proceeds (net of any applicable tax) will go directly to the creators of the map.\n\nIn addition, you'll also receive this nifty World Traveler's Hat for free! Not only does it track your contributions, but also a special particle effect will be visible when you play on a map you've contributed towards."
70697069"Store_IntroTitle_Winter1" "Šťastné Australské Vánoce!"
70707070"[english]Store_IntroTitle_Winter1" "Happy Australian Christmas!"
7071N/A"Store_IntroText_Winter1" "Vánoce? Hanukkah? Kwanzaa? Party u Ayn Randa? Ať už slavíš co chceš tento rok, my jsme otevřeni 24 hodin, 7 dní v týdnu! Přesně tak! Jsme připraveni vzít si tvoje peníze. Tento víkend najdeš v Mann Co. obchodě velké slevy na předměty z Polycount balíčku, zbraně, čepice a mnoho dalších věcí. Kup je hned, něž si naši účetní uvědomí, co jsme to udělali!\n\nPospěš si, protože tahle nabídka tu nebude věčně!"
N/A7071"Store_IntroText_Winter1" "Vánoce? Hanukkah? Kwanzaa? Párty u Ayn Randa? Ať už tento rok slavíš, co chceš, my jsme otevřeni 24 hodin, 7 dní v týdnu! Přesně tak! Jsme připraveni vzít si tvoje peníze. Tento víkend najdeš v Mann Co. obchodě velké slevy na předměty z Polycount balíčku, zbraně, čepice a mnoho dalších věcí. Kup je hned, něž si naši účetní uvědomí, co jsme to udělali!\n\nPospěš si, protože tato nabídka tu nebude věčně!"
70727072"[english]Store_IntroText_Winter1" "Christmas? Hanukkah? Kwanzaa? Non-Occasional Get-Together at Ayn Rand's House? Whatever you're celebrating this year, we'll be here, open twenty-four hours a day, every day! That's right! We are ready to take your money. This weekend the Mann Co. Store is having deep discounts on our Polycount Pack items, weapons, hats and more. Buy them now, before the accountants realize what we're doing!\n\nHurry, because this offer ends soon!"
70737073"Store_IntroTitle_Winter2" "Team Fortress Kritzmas výprodej!"
70747074"[english]Store_IntroTitle_Winter2" "Team Fortress Kritzmas Sale!"
73787378"[english]TF_NoiseMaker_Shogun" "Noise Maker - Koto"
73797379"TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "Emperor's Assortment"
73807380"[english]TF_Bundle_ShogunPromoComplete" "The Emperor's Assortment"
7381N/A"TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Získej všech 8 předmětů.\nTahle haiku nelže.\nZískej. Všech. 8. Předmětů:"
N/A7381"TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Získej všech 8 předmětů.\nTato haiku nelže.\nZískej. Všech. 8. Předmětů:"
73827382"[english]TF_Bundle_ShogunPromoComplete_Desc" "Get all eight items.\nThis haiku is not lying.\nGet. All. Eight. Items:"
73837383"TF_SoldierSashimono" "Concheror"
73847384"[english]TF_SoldierSashimono" "Concheror"
74687468"[english]Replay_EnterYourName" "Enter a name here to help you identify this Replay later."
74697469"Replay_StartDownloadAuto" "Zahájit stahování, hned jak je soubor s replayem dostupný."
74707470"[english]Replay_StartDownloadAuto" "Start download automatically when Replay file is available on server."
7471N/A"Replay_NeverShowAgain" "Nikdy tohle znovu nezobrazovat!"
N/A7471"Replay_NeverShowAgain" "Nikdy toto znovu nezobrazovat!"
74727472"[english]Replay_NeverShowAgain" "Never show this again!"
74737473"Replay_NameYourTake" "POJMENUJ SVŮJ ZÁZNAM"
74747474"[english]Replay_NameYourTake" "NAME YOUR TAKE"
74907490"[english]Replay_DiscardChanges" "You have unsaved changes. Discard?\n\nNOTE: You can save by clicking the menu button in the top left and selecting SAVE or SAVE AS."
74917491"Replay_ExitEditorTitle" "Hotovo?"
74927492"[english]Replay_ExitEditorTitle" "Done?"
7493N/A"Replay_BackToReplays" "Tohle tě vezme zpět do sbírky tvých replayů."
N/A7493"Replay_BackToReplays" "Toto tě vezme zpět do sbírky tvých replayů."
74947494"[english]Replay_BackToReplays" "This will take you back to your replays."
74957495"ReplayBrowserDlg_Downloaded" "Staženo"
74967496"[english]ReplayBrowserDlg_Downloaded" "Downloaded"
75327532"[english]Replay_UnrenderedReplays" "TEMPORARY REPLAYS (%s1) :"
75337533"Replay_SavedMovies" "ULOŽENÁ VIDEA (%s1) :"
75347534"[english]Replay_SavedMovies" "SAVED MOVIES (%s1) :"
7535N/A"Replay_ConversionWarning" "Tohle jsou dočasné replaye, pokud nebudou uloženy, mohou být smazány při další aktualizaci hry."
N/A7535"Replay_ConversionWarning" "Toto jsou dočasné replaye, pokud nebudou uloženy, mohou být smazány při další aktualizaci hry."
75367536"[english]Replay_ConversionWarning" "These are temporary, and unless saved, may be lost with the next game update."
75377537"Replay_RenderAll" "ULOŽIT VŠE..."
75387538"[english]Replay_RenderAll" "SAVE ALL..."
77727772"[english]Replay_AspectRatio" "Aspect Ratio"
77737773"Replay_Reset" "Resetovat"
77747774"[english]Replay_Reset" "Reset"
7775N/A"Replay_ReplayIntroTitle" "replay - přečti si tohle!"
N/A7775"Replay_ReplayIntroTitle" "replay - přečti si toto!"
77767776"[english]Replay_ReplayIntroTitle" "replay - read this!"
7777N/A"Replay_ConfirmDisconnectFromServer" "Tohle ukončí tvoji současnou hru."
N/A7777"Replay_ConfirmDisconnectFromServer" "Toto ukončí tvoji současnou hru."
77787778"[english]Replay_ConfirmDisconnectFromServer" "This will end your current game."
77797779"Replay_FirstPerson" "Z první osoby"
77807780"[english]Replay_FirstPerson" "First-person"
78667866"[english]Replay_ExportMovieError_Title" "Error"
78677867"Replay_ExportMovieError_Text" "Tento film nelze vyexportovat do zadané lokace. Ujisti se, zda máš dostatek místa na disku a potřebná práva."
78687868"[english]Replay_ExportMovieError_Text" "Unable to export the movie to the location specified. Please ensure that there is enough disk space and that you have sufficient permissions."
7869N/A"Replay_ExportMovieSuccess_Title" "Úspěch"
N/A7869"Replay_ExportMovieSuccess_Title" "Povedlo se"
78707870"[english]Replay_ExportMovieSuccess_Title" "Success"
78717871"Replay_ExportMovieSuccess_Text" "Film byl úspěšně vyexportován!"
78727872"[english]Replay_ExportMovieSuccess_Text" "The movie has been exported successfully!"
81728172"[english]YouTube_Upload_Title" "YouTube™ Upload"
81738173"YouTube_Upload_Success" "Film byl úspěšně nahrán na YouTube!"
81748174"[english]YouTube_Upload_Success" "Movie uploaded to YouTube successfully!"
8175N/A"YouTube_Upload_Failure" "Nastal problém při nahrávání filmu. Zkontroluj prosím nastavení svého internetového připojení a zkus to znovu."
N/A8175"YouTube_Upload_Failure" "Při nahrávání filmu nastal problém. Zkontroluj prosím nastavení svého internetového připojení a zkus to znovu."
81768176"[english]YouTube_Upload_Failure" "There was a problem uploading the movie. Please check your internet connection settings and try again."
81778177"YouTube_Upload_InvalidChars_Title" "Znaky '<', '>' nebo '&' se nemohou vyskytovat v názvu."
81788178"[english]YouTube_Upload_InvalidChars_Title" "The characters '<', '>', or '&' are not allowed in the title."
85508550"[english]TF_Coach_Slot2Desc" "Go Here"
85518551"TF_Coach_StudentHasDied" "Tvůj student zemřel!"
85528552"[english]TF_Coach_StudentHasDied" "Your student has died!"
8553N/A"TF_Coach_AttackThis" "Zaútoč na tohle"
N/A8553"TF_Coach_AttackThis" "Zaútoč na toto"
85548554"[english]TF_Coach_AttackThis" "Attack This"
85558555"TF_Coach_AttackHere" "Zaútoč tady"
85568556"[english]TF_Coach_AttackHere" "Attack Here"
8557N/A"TF_Coach_DefendThis" "Ubraň tohle"
N/A8557"TF_Coach_DefendThis" "Ubraň toto"
85588558"[english]TF_Coach_DefendThis" "Defend This"
85598559"TF_Coach_DefendHere" "Braň tady"
85608560"[english]TF_Coach_DefendHere" "Defend Here"
89208920"[english]TF_BucketHat_Desc" "Zombie tested, braaaains approved."
89218921"TF_TrafficCone" "Dead Cone"
89228922"[english]TF_TrafficCone" "Dead Cone"
8923N/A"TF_TrafficCone_Desc" "Zastav nepřátele smrtí, když máš na sobě tenhle stylový silniční kužel."
N/A8923"TF_TrafficCone_Desc" "Zastav nepřátele smrtí, když máš na sobě tento stylový silniční kužel."
89248924"[english]TF_TrafficCone_Desc" "You'll stop them dead wearing this stylish traffic cone."
89258925"Replay_Waiting" "ČEKÁM"
89268926"[english]Replay_Waiting" "WAITING"
92349234"[english]Tooltip_AutoMedicCallers" "If set, you'll receive an automatic request for assistance from any nearby team mates when their health falls below a threshold."
92359235"Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "Mez, po jejímž překročení začnou tví spoluhráči automaticky volat o pomoc."
92369236"[english]Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "The threshold at which your team mates will automatically request assistance."
9237N/A"Tooltip_UseGlowEffect" "Pokud je možnost zaškrtnuta, je okolo payload vozíků a kufříků s informacemi svítivý obrys, který zvýrazňuje jejich polohu na mapě."
N/A9237"Tooltip_UseGlowEffect" "Pokud je možnost zaškrtnuta, je okolo payload vozíků a kufříků svítivý obrys, který zvýrazňuje jejich polohu na mapě."
92389238"[english]Tooltip_UseGlowEffect" "If set, the Payload carts and CTF intelligence briefcases will use glow effects to highlight their locations in the map."
92399239"Tooltip_UseSteamCloud" "Pokud je možnost zaškrtnuta, budou se tvé konfigurační soubory z TF2 ukládat na Steam Cloud."
92409240"[english]Tooltip_UseSteamCloud" "If set, your TF2 configuration files will be stored on the Steam Cloud."
95209520"[english]TF_MM_GenericFailure_Title" "Error"
95219521"TF_MM_GenericFailure" "Nastal problém při komunikaci se Steam serverem. Ověř, zda jsi připojen na Steam a zkus to znovu."
95229522"[english]TF_MM_GenericFailure" "There was a problem communicating with the Steam servers. Make sure you are signed on to Steam and try again later."
9523N/A"TF_MM_ResultsDialog_Title" "Výsledky hledání"
N/A9523"TF_MM_ResultsDialog_Title" "Výsledky vyhledávání"
95249524"[english]TF_MM_ResultsDialog_Title" "Search Results"
95259525"TF_MM_ResultsDialog_ServerNotFound" "Nejsou k dispozici žádné herní servery, které odpovídají zadaným kritériím. Zkus to prosím znovu."
95269526"[english]TF_MM_ResultsDialog_ServerNotFound" "There are no available game servers that meet your search criteria. Please try again."
96269626"[english]TF_BonkBoy" "Bonk Boy"
96279627"TF_CosaNostraCap" "Cosa Nostra Cap"
96289628"[english]TF_CosaNostraCap" "Cosa Nostra Cap"
9629N/A"TF_CosaNostraCap_Desc" "Pokud by pohled mohl zabíjet, tak by tenhle klobouk udělal z tvé hlavy komplice vraždy."
N/A9629"TF_CosaNostraCap_Desc" "Pokud by pohled mohl zabíjet, tak by tento klobouk udělal z tvé hlavy komplice vraždy."
96309630"[english]TF_CosaNostraCap_Desc" "If looks could kill, this dapper fellow would make your head an accomplice to murder."
96319631"TF_Enforcer" "Enforcer"
96329632"[english]TF_Enforcer" "The Enforcer"
96989698"[english]TF_HelpedNewUserHat_Desc" "Give your teacher the gift of insight, paper clip and rubber band included."
96999699"TF_CaponesCapper" "Capo's Capper"
97009700"[english]TF_CaponesCapper" "Capo's Capper"
9701N/A"TF_CaponesCapper_Desc" "Tenhle klobouk ti dovolí páchat všemožné zločiny — ne však proti módě."
N/A9701"TF_CaponesCapper_Desc" "Tento klobouk ti dovolí páchat všemožné zločiny — ne však proti módě."
97029702"[english]TF_CaponesCapper_Desc" "This dashing number will help you commit crimes of all kinds—except against fashion."
97039703"TF_DesertMarauder" "Desert Marauder"
97049704"[english]TF_DesertMarauder" "Desert Marauder"
99359935"[english]TF_Trial_CannotTrade_Title" "Upgrade Today!"
99369936"TF_Trial_CannotTrade_Text" "Hráči s účty zdarma nemohou zahájit vyměňování. Povyš svůj účet na prémiový pro možnost vyměňování!"
99379937"[english]TF_Trial_CannotTrade_Text" "Free accounts cannot initiate trades. Upgrade now and you'll be able to trade!"
9938N/A"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Soldier" "Tohle je Mann Co. obchod! Prodává se v něm mnoho vražedných předmětů schválených MNOU! Také v něm lze najít nádherné čepice! Jdi! a NAKUP! NAKUP! NAKUP!"
N/A9938"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Soldier" "Toto je Mann Co. obchod! Prodává se v něm mnoho vražedných předmětů schválených MNOU! Také v něm lze najít nádherné čepice! Jdi! a NAKUP! NAKUP! NAKUP!"
99399939"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Soldier" "This is the Mann Co. store! There are many deadly items inside of it endorsed by ME! There are also hats and they are LOVELY! Go! SHOP! SHOP! SHOP!"
9940N/A"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Heavy" "Tohle je Mann Co. obchod. Koupit, či nekoupit, o to se Heavy nezajímá. Ale tobě možná pomůže, když si koupíš nějaký klobouk na tvoji malou dětskou hlavu. Ale to není Heavyho problém."
N/A9940"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Heavy" "Toto je Mann Co. obchod. Koupit, či nekoupit, o to se Heavy nezajímá. Ale tobě možná pomůže, když si koupíš nějaký klobouk na tvoji malou dětskou hlavu. Ale to není Heavyho problém."
99419941"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Heavy" "This is Mann Co. store. Buy, don't buy, Heavy does not care. Hat would help your tiny baby head not look so stupid maybe. But not Heavy's problem."
99429942"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Spy" "Pánové. Pracovali jste tvrdě. Zasloužíte si vypadat co nejlépe. Proč si tedy nekoupit kvalitní věci, které vám padnou?"
99439943"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Spy" "Gentlemen. You work hard. You deserve to look your best. Why not treat yourself to quality items befitting a charming rogue of your stature?"
99519951"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Scout" "I know what yer thinkin'. 'That there is one beeyootiful man. Where does he shop?' The Mann Co. Store, dummy. No money? Get a job and come back."
99529952"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Sniper" "Proč si neprojdeš Mann Co. obchod? Pořádně si ty nádherné předměty prohlédni!"
99539953"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Sniper" "Why not go on walkabout to the Mann Co. Store? Take a gander at those beaut items, mate! "
9954N/A"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Engineer" "Nebudu ti lhát, tohle je opravdu dobrá nabídka. Vzmuž se a kup si něco v Mann Co. obchodě. Nebudeš toho litovat, synu."
N/A9954"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Engineer" "Nebudu ti lhát, toto je opravdu dobrá nabídka. Vzmuž se a kup si něco v Mann Co. obchodě. Nebudeš toho litovat, synu."
99559955"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Engineer" "I ain't gonna buffalo ya, this here's the real deal. Cowboy up and go buy somethin' at the Mann Co. Store. Son, you will not regret it."
99569956"TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Poděkuj svému příteli!"
99579957"[english]TF_Trial_SelectMostHelpfulFriend_Title" "Thank Your Friend!"
1038110381"[english]Store_ClassFilterLabel" "Classes:"
1038210382"Store_ItemTypeFilterLabel" "Typ předmětu:"
1038310383"[english]Store_ItemTypeFilterLabel" "Item Type:"
10384N/A"Store_SortByLabel" "Třídit dle:"
N/A10384"Store_SortByLabel" "Seřadit podle:"
1038510385"[english]Store_SortByLabel" "Sort By:"
1038610386"Store_ViewMore" "ZOBRAZIT VÍCE"
1038710387"[english]Store_ViewMore" "VIEW MORE"
1062710627"[english]TF_ConscientiousObjector_Desc" "We gave peace a chance. It didn't work.\n\nCustom decals can be applied to this item."
1062810628"TF_SniperHat1" "Your Worst Nightmare"
1062910629"[english]TF_SniperHat1" "Your Worst Nightmare"
10630N/A"TF_SniperHat1_Desc" "Tenhle šátek tě naučí jíst věci, ze kterých by i kozel zvracel. Například jiné kozly."
N/A10630"TF_SniperHat1_Desc" "Tento šátek tě naučí jíst věci, ze kterých by i kozel zvracel. Například jiné kozly."
1063110631"[english]TF_SniperHat1_Desc" "This bandanna will teach you to eat things that would make a billy goat puke. Like another billy goat."
1063210632"TF_HeavyHat1" "One-Man Army"
1063310633"[english]TF_HeavyHat1" "The One-Man Army"
1063510635"[english]TF_HeavyHat1_Desc" "You send that many men against a bandanna like this, don't forget one thing: A good supply of body bags."
1063610636"TF_SpyHat1" "Counterfeit Billycock"
1063710637"[english]TF_SpyHat1" "The Counterfeit Billycock"
10638N/A"TF_SpyHat1_Desc" "Tenhle klobouk je špión."
N/A10638"TF_SpyHat1_Desc" "Tento klobouk je špión."
1063910639"[english]TF_SpyHat1_Desc" "This hat is a spy."
1064010640"TF_HeavyHat2" "Outdoorsman"
1064110641"[english]TF_HeavyHat2" "The Outdoorsman"
10642N/A"TF_HeavyHat2_Desc" "Sekej dřevo. Jez sirup. Žij v Kanadě. Tenhle klobouk tě nechá dělat všechno."
N/A10642"TF_HeavyHat2_Desc" "Sekej dřevo. Jez sirup. Žij v Kanadě. Tento klobouk tě nechá dělat všechno."
1064310643"[english]TF_HeavyHat2_Desc" "Chop wood. Eat syrup. Live in Canada. This hat lets you do it all."
1064410644"TF_DemoHat1" "Tavish DeGroot Experience"
1064510645"[english]TF_DemoHat1" "The Tavish DeGroot Experience"
1071510715"[english]TF_MedicStethoscope_Desc" "Look like you know what you're doing when you pronounce people dead."
1071610716"TF_SpyHat2" "L'Inspecteur"
1071710717"[english]TF_SpyHat2" "L'Inspecteur"
10718N/A"TF_SpyHat2_Desc" "Není nikoho, kdo by se nebál policisty z Francie. To je důvod, proč je tenhle klobouk tak efektivní."
N/A10718"TF_SpyHat2_Desc" "Není nikoho, kdo by se nebál policisty z Francie. To je důvod, proč je tento klobouk tak efektivní."
1071910719"[english]TF_SpyHat2_Desc" "Nobody is not scared of a policeman from France. That is why this hat is so effective."
1072010720"TF_PhotoBadge" "Photo Badge"
1072110721"[english]TF_PhotoBadge" "Photo Badge"
1073110731"[english]TF_StampableMedal_Desc" "Because it's cheaper and less painful than a tattoo.\n\nCustom decals can be applied to this item."
1073210732"TF_SniperHat2" "Swagman's Swatter"
1073310733"[english]TF_SniperHat2" "The Swagman's Swatter"
10734N/A"TF_SniperHat2_Desc" "Tohle je nejlepší klobouk. Nemohli bychom to říct, kdyby to nebyla pravda. Tenhle je ten nejlepší."
N/A10734"TF_SniperHat2_Desc" "Toto je nejlepší klobouk. Nemohli bychom to říct, kdyby to nebyla pravda. Tento je ten nejlepší."
1073510735"[english]TF_SniperHat2_Desc" "This is the best hat. We couldn't say it if it weren't true. This one's the best."
1073610736"TF_PyroHat3" "Flamboyant Flamenco"
1073710737"[english]TF_PyroHat3" "The Flamboyant Flamenco"
1080110801"[english]ToolCustomizeTextureOKButton" "Apply"
1080210802"ToolCustomizeTextureBrowseDialogTitle" "Vyber vlastní obrázek."
1080310803"[english]ToolCustomizeTextureBrowseDialogTitle" "Select custom image file."
10804N/A"ToolCustomizeTextureConfirmWarning" "Tenhle krok spotřebuje decal tool a nelze jej vzít zpět.\n\nTvůj obrázek musí splňovat podmínky zapsané v Steam Subscriber Agreement. Nahráním závadného obrázku může dojít k jeho smazání nebo smazání celého předmětu. Nelze poté požadovat náhradu.\n\nPokud si nejsi jistý, zda je obrázek v pořádku, nenahrávej ho."
N/A10804"ToolCustomizeTextureConfirmWarning" "Tento krok spotřebuje Decal tool a nelze jej vzít zpět.\n\nTvůj obrázek musí splňovat podmínky zapsané ve Smlouvě o užívání služby Steam. Nahráním závadného obrázku může dojít k jeho smazání nebo smazání celého předmětu. Nelze poté požadovat náhradu.\n\nPokud si nejsi jistý, zda je obrázek v pořádku, nenahrávej ho."
1080510805"[english]ToolCustomizeTextureConfirmWarning" "This action will consume your decal tool and cannot be undone.\n\nYour image must comply with the Steam Subscriber Agreement. Uploading images containing offensive or infringing material may result in the removal of the image or the item. No refund or replacement will be offered.\n\nIf you're aren't sure it's OK, don't upload it."
1080610806"ToolCustomizeTexturePleaseWait" "Prosím čekej, než se nanese obrázek."
1080710807"[english]ToolCustomizeTexturePleaseWait" "Please wait while your decal is applied."
1142911429"[english]Attrib_Always_Tradable" "Always Tradable"
1143011430"StoreCheckout_ItemNotForSale" "Jeden nebo více požadovaných předmětů není určeno k prodeji."
1143111431"[english]StoreCheckout_ItemNotForSale" "One or more of the items requested are not for sale."
11432N/A"StoreCheckout_DiscountFail" "Zdá se, že nastala chyba s aplikací slevy na jeden nebo více předmětů. Zkus to prosím znovu nebo kontaktuj zákaznickou podporu."
N/A11432"StoreCheckout_DiscountFail" "Zdá se, že nastala chyba s aplikací slevy na jeden nebo více předmětů. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte zákaznickou podporu."
1143311433"[english]StoreCheckout_DiscountFail" "There seems to have been an error applying a discount to one or more items. Please try again or contact support."
1143411434"StoreCheckout_InvalidItem" "Požadovaný předmět neexistuje nebo není určen k prodeji."
1143511435"[english]StoreCheckout_InvalidItem" "The requested item does not exist or is not for sale."
1145111451"[english]TF_SharpDresser_Desc" "Every merc's crazy for a sharp-dressed man. With 15th century murder-knives extruding from his cufflinks."
1145211452"TF_TopNotch" "Top Notch"
1145311453"[english]TF_TopNotch" "The Top Notch"
11454N/A"TF_TopNotch_Desc" "Vítej ve společenství tak exkluzivním, že se i Ilumináti můžou jít zahrabat. Jak moc exkluzivním? Jsi jediným členem. Tohle je naprosto jedinečný předmět. Tak ho prosímtě nezcraftuj."
N/A11454"TF_TopNotch_Desc" "Vítej ve společenství tak exkluzivním, že se i Ilumináti můžou jít zahrabat. Jak moc exkluzivním? Jsi jediným členem. Toto je naprosto jedinečný předmět. Tak ho prosímtě nezcraftuj."
1145511455"[english]TF_TopNotch_Desc" "Welcome to a secret society so exclusive it makes the Illuminati look like a Costco. How exclusive? You are the only member. This is the only item of its kind in all of existence. So don't craft it, Miney."
1145611456"Web_StoreCheckout_PurchaseCompleteNoItems" "Tvůj nákup je hotový! Všimni si, že zakoupené předměty byly přidány do tvého inventáře. Pokud tvůj nákup obsahoval známky map, tak na tebe čeká klobouk World Traveler's Hat!"
1145711457"[english]Web_StoreCheckout_PurchaseCompleteNoItems" "Your purchase is complete! Note that no new items were added to your inventory. If your purchase included any map stamps, your World Traveler's Hat awaits you!"
1160311603"[english]TF_ShinyBauls_Desc" "Just a like the Soldier's actual grenades, these shiny glass baubles are purely ornamental. "
1160411604"TF_SandvichSafe" "Sandvich Safe"
1160511605"[english]TF_SandvichSafe" "The Sandvich Safe"
11606N/A"TF_SandvichSafe_Desc" "Udržuj Sandvich v bezpečí pomocí Sandvich Safe. Tenhle popis stačí. Kup si to."
N/A11606"TF_SandvichSafe_Desc" "Udržuj Sandvich v bezpečí pomocí Sandvich Safe. Tento popis stačí. Kup si to."
1160711607"[english]TF_SandvichSafe_Desc" "Keep sandvich safe with sandvich safe. Okay, is good, no more description. Buy."
1160811608"TF_IncineratorsInsulator" "Head Warmer"
1160911609"[english]TF_IncineratorsInsulator" "The Head Warmer"
1188011880"[english]Msg_Captured_Multiple" "captured"
1188111881"TF_WarswornHelmet" "Warsworn Helmet"
1188211882"[english]TF_WarswornHelmet" "The Warsworn Helmet"
11883N/A"TF_WarswornHelmet_Desc" "Ať už jsi žoldák z Granary, Gravel Pitu, Badlands, či jakéhokoliv fantasy světa, řekne tahle helma všem tvým potencionálním zaměstnavatelům vše, co potřebují vědět: Že jsi schopný udělat opravdu ošklivé věci pro peníze."
N/A11883"TF_WarswornHelmet_Desc" "Ať už jsi žoldák z Granary, Gravel Pitu, Badlands, či jakéhokoliv fantasy světa, řekne tato helma všem tvým potencionálním zaměstnavatelům vše, co potřebují vědět: Že jsi schopný udělat opravdu ošklivé věci pro peníze."
1188411884"[english]TF_WarswornHelmet_Desc" "Whether you're a mercenary in the granaries and gravel pits of the Badlands or an immense fantasy world, this helmet tells potential employers everything they need to know: You will do horrible, horrible things for money."
1188511885"TF_BolganHelmet" "Bolgan"
1188611886"[english]TF_BolganHelmet" "The Bolgan"
1188811888"[english]TF_BolganHelmet_Desc" "Protect the all-important empty socket part of your face while giving enemies an irresistible target: unimportant exposed parts like your mouth, nose and generally all the non-socket parts of your face."
1188911889"TF_ReckoningBadge" "Bolgan Family Crest"
1189011890"[english]TF_ReckoningBadge" "The Bolgan Family Crest"
11891N/A"TF_ReckoningBadge_Desc" "Tenhle stylový odznak všem ukáže, že jeden z tvých příbuzných byl pravděpodobně intimně spojen s kyklopem."
N/A11891"TF_ReckoningBadge_Desc" "Tento stylový odznak všem ukáže, že jeden z tvých příbuzných byl pravděpodobně intimně spojen s kyklopem."
1189211892"[english]TF_ReckoningBadge_Desc" "This stylish bronze badge lets people know that at some crucial point in your family genealogy, one of your family members became intimately involved with a monster cyclops."
1189311893"TF_Wearable_MysticalLamp" "Tajemná lampa"
1189411894"[english]TF_Wearable_MysticalLamp" "Mystical Lamp"
1192211922"[english]TF_ScoutBoombox_Desc" "Walkin' down the street to the hardcore beat while his Mann Co. boom vibrates the concrete."
1192311923"TF_Jag_Badge" "Merc Medal"
1192411924"[english]TF_Jag_Badge" "The Merc Medal"
11925N/A"TF_Jag_Badge_Desc" "Existuje společnost, o jejíž existenci vědí pouze tři lidé. Tohle je medaile, kterou si předávají vždy, když jeden z nich vykoná dobrou práci."
N/A11925"TF_Jag_Badge_Desc" "Existuje společnost, o jejíž existenci vědí pouze tři lidé. Toto je medaile, kterou si předávají vždy, když jeden z nich vykoná dobrou práci."
1192611926"[english]TF_Jag_Badge_Desc" "There exists an agency so secret that only three people on the planet even know of its existence. This is the medal they give each other when one of them does a great job."
1192711927"TF_Jag_Haircut" "Battle Bob"
1192811928"[english]TF_Jag_Haircut" "The Battle Bob"
1193411934"[english]TF_Jag_Haircut_Style_WithHelmet" "With Helmet"
1193511935"TF_Jag_Shadow" "Bushman's Boonie"
1193611936"[english]TF_Jag_Shadow" "The Bushman's Boonie"
11937N/A"TF_Jag_Shadow_Desc" "Každý ví, že hlava potřebuje dvojnásobnou kamufláž, než jakou mají jiné části těla. Zeptej se kohokoliv z armády a on tě zabije a schová tvé tělo, protože tahle všeobecně známá informace je TAJNÁ."
N/A11937"TF_Jag_Shadow_Desc" "Každý ví, že hlava potřebuje dvojnásobnou kamufláž, než jakou mají jiné části těla. Zeptej se kohokoliv z armády a on tě zabije a schová tvé tělo, protože tato všeobecně známá informace je TAJNÁ."
1193811938"[english]TF_Jag_Shadow_Desc" "Everybody knows that the head part of your body needs twice as much camouflage as all the other parts. Ask anyone in the army and they'll kill you and hide the body, because that widely-known information is CLASSIFIED."
1193911939"TF_Conquistador" "Conquistador"
1194011940"[english]TF_Conquistador" "The Conquistador"
1199211992"[english]Attrib_NonEconomyItem" "Not Tradable, Usable in Crafting, or Gift Wrappable"
1199311993"StoreCheckout_NotEnoughRoom_MaxSize" "Nemáš dostatek místa v batohu, aby sis mohl koupit tolik předmětů."
1199411994"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom_MaxSize" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items."
11995N/A"TF_Armory_Item_WeddingRing" "Tohle je �prsten�. Nelze ho přímo vyměnit, ale můžeš ho nabídnout někomu blízkému.\n\nPříjemce má možnost buďto tvůj návrh přijmout, což se dozví celý TF2 svět, nebo zamítnout, a tím z tebe udělat osamělého, smutného žoldáka.\n\nK tomuto předmětu dostaneš zdarma Name Tag a Gift Wrap."
N/A11995"TF_Armory_Item_WeddingRing" "Toto je �prsten�. Nelze ho přímo vyměnit, ale můžeš ho nabídnout někomu blízkému.\n\nPříjemce má možnost buďto tvůj návrh přijmout, což se dozví celý TF2 svět, nebo zamítnout, a tím z tebe udělat osamělého, smutného žoldáka.\n\nK tomuto předmětu dostaneš zdarma Name Tag a Gift Wrap."
1199611996"[english]TF_Armory_Item_WeddingRing" "This is a �Ring�. It cannot be directly traded, but it can be gifted to someone dear as a proposal.\n\nThe receiver has the option of accepting your proposal, announcing your joy to the entire TF2 universe, or rejecting you, leaving you a sad, lonely mercenary.\n\nThis item comes with a free name tag and gift wrap."
1199711997"TF_Wearable_Shirt" "Košile"
1199811998"[english]TF_Wearable_Shirt" "Shirt"
1216412164"[english]Tip_5_31" "As a Medic, the Overdose increases your speed proportionally to the amount in your ÜberCharge meter! Equip the Overdose when you need to reach the front lines or make a quick escape!"
1216512165"Tip_6_7" "Když hraješ za Heavyho, použij svůj Sandvich k vyléčení! Stiskem %attack2% ho hodíš na zem, odkud ho mohou spoluhráči sebrat jako lékárničku. Neboj se, na zem spadne s talířem, a tak se nezašpiní."
1216612166"[english]Tip_6_7" "As a Heavy, use your Sandvich to heal up! Use %attack2% to throw it on the ground for friendly players to pick up as health. Don't worry, it comes with a plate to keep it clean."
12167N/A"Tip_6_13" "Když hraješ za Heavyho, Gloves of Running Urgently výrazně zrychlí tvůj pohyb, ale při používání ti ubírají zdraví. Využij bonus k rychlosti pro rychlý přesun do první linie nebo k překvapení nepřátel."
12168N/A"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but drain your health while in use. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
N/A12167"Tip_6_13" "Když hraješ za Heavyho, Gloves of Running Urgently výrazně zrychlí tvůj pohyb, ale při jejich používání dostáváš mini-kritické zásahy. Využij bonus k rychlosti pro rychlý přesun do první linie nebo k překvapení nepřátel."
N/A12168"[english]Tip_6_13" "As a Heavy, the Gloves of Running Urgently increase your speed dramatically but you take mini-crits while using them. Use the speed bonus to quickly reach the frontlines or to ambush enemies."
1216912169"Tip_6_14" "Když hraješ za Heavyho, Brass Beast uděluje dodatečné poškození, ale při používání snižuje tvoji pohyblivost. Jelikož je s ním těžké sledovat nepřátele, použij ho při obraně."
1217012170"[english]Tip_6_14" "As a Heavy, the Brass Beast inflicts additional damage but decreases your mobility while in use. Use it when playing defensively, as you will find it more difficult to successfully pursue fleeing enemies."
12171N/A"Tip_6_15" "Když hraješ za Heavyho, Dalokohs Bar dočasně zvyšuje zdraví, což lze využít v bitvě nebo pro chvilkové doplnění zdraví po použití Gloves of Running Urgently."
12172N/A"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle or help offset the health drain of the Gloves of Running Urgently."
N/A12171"Tip_6_15" "Když hraješ za Heavyho, Dalokohs Bar dočasně zvyšuje zdraví, čehož lze využít pro výhodu v bitvě."
N/A12172"[english]Tip_6_15" "As a Heavy, the Dalokohs Bar's temporary health increase can be a powerful advantage in battle."
1217312173"Tip_6_16" "Když hraješ za Heavyho, Fists of Steel ti díky jejich redukci poškození od vzdálených nepřátel lépe pomohou bránit se proti nepřátelským Sniperům. Použij je při přesouvání se přes otevřené prostory!"
1217412174"[english]Tip_6_16" "As a Heavy, the Fists of Steel's ranged weapon damage reduction helps to counter the threat of enemy Snipers. Use them to protect yourself while moving through open areas!"
1217512175"Tip_6_17" "Když hraješ za Heavyho, udělují Warrior's Spirit dodatečné poškození, což je činí velmi efektivní v boji. Jejich nevýhodou je malé snížení zdraví, které může zkrátit délku tvého života."
1245612456"[english]TF_CozyCamper_Desc" ""
1245712457"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� získal:: %s2 %s3"
1245812458"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
12459N/A"TF_Armory_Item_StrangePart" "Tenhle předmět je Strange Part. Lze jej použít na Strange předmět, který již vlastníš, umožňujíc tak sledovat novou statistiku u daného předmětu."
N/A12459"TF_Armory_Item_StrangePart" "Tento předmět je Strange Part. Lze jej použít na Strange předmět, který již vlastníš, umožňujíc tak sledovat novou statistiku u daného předmětu."
1246012460"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
1246112461"TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
1246212462"[english]TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
1251812518"[english]TF_HeavyBoxingTowel_Desc" "Make sure you never throw in the towel, even accidentally, by keeping it nice and close, where it can't run off and surrender like a coward when you're not looking."
1251912519"KillEaterEventType_KillsDuringFullMoon" "Zabití během úplňku"
1252012520"[english]KillEaterEventType_KillsDuringFullMoon" "Kills Under A Full Moon"
12521N/A"KillEaterEventType_PosthumousKills" "Posmrtná zabití"
N/A12521"KillEaterEventType_PosthumousKills" "Posmrtných zabití"
1252212522"[english]KillEaterEventType_PosthumousKills" "Posthumous Kills"
1252312523"KillEaterEventType_AlliesExtinguished" "Uhašených spoluhráčů"
1252412524"[english]KillEaterEventType_AlliesExtinguished" "Allies Extinguished"
1273012730"[english]TF_DemoTreasureChest_Style2" "Right Hip"
1273112731"TF_DemoTreasureChest_Style3" "Levý bok"
1273212732"[english]TF_DemoTreasureChest_Style3" "Left Hip"
12733N/A"Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Nositel nemůže nést kufřík s informacemi"
N/A12733"Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Nositel nemůže nést kufřík"
1273412734"[english]Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Wearer cannot carry the intelligence briefcase"
1273512735"Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% bonus k poškození, když je nositel nepřestrojený"
1273612736"[english]Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% damage bonus while undisguised"
1275812758"[english]TF_Item_CheeseWheel" "Cheese Wheel"
1275912759"TF_Item_CheeseWheel_Type" "Kolečko sýru"
1276012760"[english]TF_Item_CheeseWheel_Type" "Cheese Wheel"
12761N/A"TF_Item_CheeseWheel_Desc" "Tenhle sýr se nezdá tak tajemným do té doby, než si všimneš těch děr od kulek. Někdo se k němu dostal dřív jak my."
N/A12761"TF_Item_CheeseWheel_Desc" "Tento sýr se nezdá tak tajemným do té doby, než si všimneš těch děr od kulek. Někdo se k němu dostal dřív jak my."
1276212762"[english]TF_Item_CheeseWheel_Desc" "This cheese doesn't seem so mysterious until you realize it's full of bullet holes. Somebody got to this cheese before it could talk."
1276312763"TF_Item_SecretDiary" "Secret Diary"
1276412764"[english]TF_Item_SecretDiary" "Secret Diary"
1277612776"[english]TF_Item_BarnDoorPlank" "Barn Door Plank"
1277712777"TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Prkno"
1277812778"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
12779N/A"TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "Tohle prkno ze stodoly nevypadá vůbec tajemně, dokud se na něj nepodíváš pod hodně dobrým mikroskopem. Hele, vedle těhle atomů je kůň. Ty maličký atomy se střídají v jízdě na něm. Safra, jak se tam dostal kůň? Záhada."
N/A12779"TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "Toto prkno ze stodoly nevypadá vůbec tajemně, dokud se na něj nepodíváš pod hodně dobrým mikroskopem. Hele, vedle těch atomů je kůň. Ty maličký atomy se střídají v jízdě na něm. Safra, jak se tam dostal kůň? Záhada."
1278012780"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "This barn door plank doesn't look mysterious at all, until you view it at an atomic level. Hey, there's a horse there next to all those atoms. They're taking turns riding the horse. Man, how did a horse get there? Pretty darn mysterious."
1278112781"TF_Item_DamagedCapacitor" "Barely-Melted Capacitor"
1278212782"[english]TF_Item_DamagedCapacitor" "Barely-Melted Capacitor"
1295212952"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Burned_Desc" "The Pyromania Update just got so hot, it burned up all of your mysterious treasures.\n\nYou can craft this together with any three other burned items, but only until 7/11/2012!"
1295312953"TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Fireproof Secret Diary"
1295412954"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof" "Fireproof Secret Diary"
12955N/A"TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "Maličko doutná, ale jinak se zdá v pořádku. Tahle věc musí být ze stejného materiálu, do kterého navlékali starověké astronauty."
N/A12955"TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "Maličko doutná, ale jinak se zdá v pořádku. Tato věc musí být ze stejného materiálu, do kterého navlékali starověké astronauty."
1295612956"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "It's smoldering a little, but otherwise it seems okay. This thing must be built out of the same stuff they make ancient astronauts from."
1295712957"RummageThroughAsh" "Prohledat"
1295812958"[english]RummageThroughAsh" "Rummage"
1396013960"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% Blast Resistance"
1396113961"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% odolnost - kulky"
1396213962"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% Bullet Resistance"
13963N/A"Attrib_CritBoost_shortdesc" "Spouští kritické zásahy"
N/A13963"Attrib_CritBoost_shortdesc" "Kritické zásahy"
1396413964"[english]Attrib_CritBoost_shortdesc" "Become Crit Boosted"
1396513965"Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Spouští Übercharge"
1396613966"[english]Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Become Übercharged"
13967N/A"Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Doplňuje zásobníky a náboje"
N/A13967"Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Doplňuje náboje"
1396813968"[english]Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Refill Clips and Ammo"
1396913969"Attrib_Recall_shortdesc" "Teleport na respawn"
1397013970"[english]Attrib_Recall_shortdesc" "Teleport To Spawn"
1399413994"[english]Attrib_RageOnDamage_shortdesc" "Knockback Rage"
1399513995"Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Ničí projektily"
1399613996"[english]Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Destroy Projectiles"
13997N/A"Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Průraznost projektilu"
N/A13997"Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Průraznost projektilů"
1399813998"[english]Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Projectile Penetration"
1399913999"Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% rychlost cíle"
1400014000"[english]Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% Speed On Target"
1412214122"[english]TF_PVE_GameTotal" "Game Total"
1412314123"TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Celkem sesbíraných kreditů"
1412414124"[english]TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Total Credits Collected"
14125N/A"TF_PVE_CurrencyCollected" "Sesbíraných kreditů"
N/A14125"TF_PVE_CurrencyCollected" "Kreditů"
1412614126"[english]TF_PVE_CurrencyCollected" "Credits Collected"
1412714127"TF_PVE_Collected" "Sesbíráno"
1412814128"[english]TF_PVE_Collected" "Collected"
1413214132"[english]TF_PVE_Bonus" "Bonus"
1413314133"TF_PVE_Rating" "Hodnocení"
1413414134"[english]TF_PVE_Rating" "Rating"
14135N/A"TF_PVE_CreditRating" "Hodnocení kreditů"
N/A14135"TF_PVE_CreditRating" "Hodnocení"
1413614136"[english]TF_PVE_CreditRating" "Credit Rating"
1413714137"TF_PVE_Deaths" "Smrtí"
1413814138"[english]TF_PVE_Deaths" "Deaths"
1458614586"[english]TF_Demo_Robot_Grenades_Desc" "For the first time in history, batteries are included with your purchase of Demo's battery Bandolier. Because, well, you're purchasing batteries. We should have said, for the first time in history [except for all those times you bought batteries]."
1458714587"TF_Scout_Robot_Cap" "Robot Running Man"
1458814588"[english]TF_Scout_Robot_Cap" "The Robot Running Man"
14589N/A"TF_Scout_Robot_Cap_Desc" "Myslel by sis, že tahle robotická čepice Scouta zpomalí, ale on je ve skutečnosti pořád stejně rychlý! To je tím, jak pije všechno to mléko. Určitě jsi nečekal, že se z tohoto předmětu vyklube reklama na mléko, že ne? Dnes jsme plní překvapení. Jen počkej, až půjdeš dnes večer spát! Nemůžeme se dočkat!"
N/A14589"TF_Scout_Robot_Cap_Desc" "Myslel by sis, že tato robotická čepice Scouta zpomalí, ale on je ve skutečnosti pořád stejně rychlý! To je tím, jak pije všechno to mléko. Určitě jsi nečekal, že se z tohoto předmětu vyklube reklama na mléko, že ne? Dnes jsme plní překvapení. Jen počkej, až půjdeš dnes večer spát! Nemůžeme se dočkat!"
1459014590"[english]TF_Scout_Robot_Cap_Desc" "You'd think this robot cap would slow Scout down, but he's actually just as fast! It's all that milk he drinks. You didn't expect this item to be a thinly veiled milk advertisement, did you? We're full of surprises today. Just wait until you try to go to sleep tonight! Ohhh boy!"
1459114591"TF_Sniper_Robot_Hat" "Bolted Bushman"
1459214592"[english]TF_Sniper_Robot_Hat" "The Bolted Bushman"
1460614606"[english]TF_MM_NotCurrentVersionMessage" "Please restart Team Fortress to download the latest update."
1460714607"TF_Player_ReadyToggle" "Připravit se"
1460814608"[english]TF_Player_ReadyToggle" "Toggle Player Ready"
N/A14609"TF_Wearable_Hair" "Vlasy"
N/A14610"[english]TF_Wearable_Hair" "Hair"
N/A14611"TF_Wearable_Bones" "Kosti"
N/A14612"[english]TF_Wearable_Bones" "Bones"
N/A14613"TF_CopHelmet_Style0" "Policista"
N/A14614"[english]TF_CopHelmet_Style0" "Peacekeeper"
N/A14615"TF_CopHelmet_Style1" "Inkognito"
N/A14616"[english]TF_CopHelmet_Style1" "Lawless"
N/A14617"TF_XCOM_Hair" "Crafty Hair"
N/A14618"[english]TF_XCOM_Hair" "The Crafty Hair"
N/A14619"TF_XCOM_Hair_Desc" "Pokud se někdy chystáš bojovat s mimozemšťany, nasaď si tyhle vlasy. Mimozemšťané se totiž bojí trčících, pečlivě nagelovaných vlasů, takže jenom pohled na tebe je vystraší natolik, že vezmou nohy na ramena a vrátí se zpátky na Mars. Nebo možná ne a zemřeš. Tak jako tak, budeš vypadat tvrďácky."
N/A14620"[english]TF_XCOM_Hair_Desc" "If you're ever planning on fighting aliens, this is the hair to have. Aliens are afraid of angular, painstakingly coiffed hair, so the mere sight of you will send them running back to Mars. Or, alternatively, we're completely wrong and you're going to die. Either way, though, you're going to look stylin'."
N/A14621"TF_XCOM_Pyro" "Area 451"
N/A14622"[english]TF_XCOM_Pyro" "Area 451"
N/A14623"TF_XCOM_Pyro_Desc" "Toto je vědecky přesná reprezentace toho, jak by mohla vypadat Pyrova hlava v případě, že mimozemšťané zaútočí na Badlands a pomocí svých speciálních mimozemských schopností změní naše hlavy na jim podobné. Zkoušeli jsme udělat i ostatní třídy, nicméně jsme po udělání Heavyho nemohli přestat plakat a zvracet, takže nám nezbyl čas."
N/A14624"[english]TF_XCOM_Pyro_Desc" "If aliens ever invaded Badlands and used their special alien powers to make all of our heads look like alien heads, this is a scientifically accurate representation of what Pyro would look like. We tried doing similar mock-ups with the rest of the TF team, but we finished one of Heavy and haven't stopped crying and vomiting long enough to do the other ones."
N/A14625"TF_XCOM_Pin" "Vigilant Pin"
N/A14626"[english]TF_XCOM_Pin" "The Vigilant Pin"
N/A14627"TF_XCOM_Pin_Desc" "Tento odznak všem hrdě ukazuje, že alespoň trochu věříš v to, že mimozemšťané existují. Však to znáš; zamyšleně ses díval na nebe; párkrát jsi viděl určitá znamení. Pokud se mimozemšťané někdy doopravdy objeví, můžeš všem hrdě ukazovat tento odznak a dokázat jim tak, že jsi s tím počítal."
N/A14628"[english]TF_XCOM_Pin_Desc" "This pin proudly states to all that you are at least vaguely aware of the possibility that maybe aliens exist. You've been to some of those conventions; you've looked pensively into the sky; you've watched Signs a couple of times. If extraterrestrials ever show up, you can proudly show others this badge and proclaim that you once entertained the possibility that this was maybe going to happen one day. "
N/A14629"TF_ProfessorHair_Style0" "Šílené"
N/A14630"[english]TF_ProfessorHair_Style0" "Manic"
N/A14631"TF_ProfessorHair_Style1" "Zkrocené"
N/A14632"[english]TF_ProfessorHair_Style1" "Tamed"
N/A14633"TF_BigCountry_Style0" "Nelson"
N/A14634"[english]TF_BigCountry_Style0" "Nelson"
N/A14635"TF_BigCountry_Style1" "Brooks"
N/A14636"[english]TF_BigCountry_Style1" "Brooks"
N/A14637"TF_DemoBeardPipe" "Bearded Bombardier"
N/A14638"[english]TF_DemoBeardPipe" "The Bearded Bombardier"
N/A14639"TF_DemoBeardPipe_Desc" "Demo vypadá skoro jako Santa Claus. Oba mají také rozsáhlé znalosti o moderních výbušninách, oba nesnáší Judy Garland a nyní můžete oba spatřit s okouzlujícími vousy a čoudící dýmkou v ústech."
N/A14640"[english]TF_DemoBeardPipe_Desc" "Demo is already a lot like Santa Claus. They both have extensive knowledge of modern explosives, they both hate Judy Garland, and now, they can both sport a charming beard and corn cob pipe."
N/A14641"TF_DemoBeardPipe_Style0" "Neformální"
N/A14642"[english]TF_DemoBeardPipe_Style0" "Whatever"
N/A14643"TF_DemoBeardPipe_Style1" "Formální"
N/A14644"[english]TF_DemoBeardPipe_Style1" "Formal"
N/A14645"TF_EngineerPocketCat" "Pocket Purrer"
N/A14646"[english]TF_EngineerPocketCat" "The Pocket Purrer"
N/A14647"TF_EngineerPocketCat_Desc" "Málo známý fakt: kočky jsou fantastickými inženýry. Až příště nějakou potkáš, zeptej se jí. Pokud nemluvíš kočičím jazykem, tak „mňau“ znamená „ten nosník je vychýlen oproti jeho nosiči typu g“. To jim hodně řekne."
N/A14648"[english]TF_EngineerPocketCat_Desc" "Little known fact: cats are fantastic engineers. Go ahead and ask about it next time you see one. In case you don't speak feline, \"meow\" means \"that cantilever is deflected over its g-type joist girder.\" It's probably going to say that a lot."
N/A14649"TF_HeavyMustacheHat" "Soviet Gentleman"
N/A14650"[english]TF_HeavyMustacheHat" "The Soviet Gentleman"
N/A14651"TF_HeavyMustacheHat_Desc" "Heavy je mužem intrik a každý muž takových schopností jako on si zaslouží perfektně sednoucí klobouk a knírek. To proto, aby si lidé při pohledu na něj mohli vzrušeně šeptat věci jako: „Zajímalo by mě, jak dlouho si ten knír pěstoval?“ a „Co asi schovává pod tím kloboukem?“."
N/A14652"[english]TF_HeavyMustacheHat_Desc" "Heavy is a man of intrigue, and every intrigue-man worth his salt deserves a fine hat and moustache to sport. That way, people can excitedly whisper things like: \"I wonder how long it took him to grow that moustache\" and \"what do you think he keeps under his hat?\""
N/A14653"TF_MedicGasMask" "Medi-Mask"
N/A14654"[english]TF_MedicGasMask" "Medi-Mask"
N/A14655"TF_MedicGasMask_Desc" "Medic se zúčastnil myšlenkového experimentu, při kterém si nasadil tuto masku, vypustil do místnosti plné lidí neškodný plyn a začal křičet „Pane Bože, z cisterny unikl jedovatý plyn!“, aby zjistil, jak se lidé zachovají. Prozatím byly testy neprůkazné, nicméně pár lidí zemřelo. A to je zajímavé."
N/A14656"[english]TF_MedicGasMask_Desc" "As a thought experiment, Medic has taken to wearing this mask, releasing innocuous gas into a room and screaming, \"Dear god – the poison tanker has burst!\" to see what people will do. So far, the tests have been inconclusive. Although, a couple people have died. So that's interesting."
N/A14657"TF_ScoutTrackJacket" "Track Terrorizer"
N/A14658"[english]TF_ScoutTrackJacket" "The Track Terrorizer"
N/A14659"TF_ScoutTrackJacket_Desc" "Při svém pobytu na střední škole se Scout na krátkou chvíli přidal do běžeckého týmu, na což chtěl balit holky. O tři dny později byl vyhozen, protože učitelům došlo, že je mu 23 let, a ani není zapsán na jejich škole."
N/A14660"[english]TF_ScoutTrackJacket_Desc" "For a brief stint in high school, Scout joined the track team in one of his many schemes to pick up girls. He was kicked off the team after three days when everyone realized he was 23-years-old and also not enrolled in the school."
N/A14661"TF_SniperPocketKoala" "Koala Compact"
N/A14662"[english]TF_SniperPocketKoala" "The Koala Compact"
N/A14663"TF_SniperPocketKoala_Desc" "Sleduj, jak se tví nepřátelé třesou strachy při pohledu na tuto malou koalu! Poslouchej, jak křičí zděšením nad jejím hrozivým malým kloboučkem! Zavětři, jak si podělali kalhoty kvůli její velikosti! Varování: možná ani ty nebudeš schopný postavit se té hrůze!"
N/A14664"[english]TF_SniperPocketKoala_Desc" "Watch as your enemies quake in fear at the sight of this tiny koala! Hear them scream at his horrifying little hat! Smell them reel in alarm at how deviously small it is! Warning: You may not be able to stand the terror yourself!"
N/A14665"TF_SniperPocketKoala_Style0" "Dvojčata"
N/A14666"[english]TF_SniperPocketKoala_Style0" "Twins"
N/A14667"TF_SniperPocketKoala_Style1" "Chudý Ir"
N/A14668"[english]TF_SniperPocketKoala_Style1" "Poor and Irish"
N/A14669"TF_SoldierWarPig" "War Pig"
N/A14670"[english]TF_SoldierWarPig" "The War Pig"
N/A14671"TF_SoldierWarPig_Desc" "Soldierovi kolegové si stěžovali na to, že jeho nemožnost vidět negativně ovlivňuje jeho schopnosti. A tak si Soldier přidělal k helmě pár brýlí a vrátil se zpět na bojiště. Jeho schopnosti se nezlepšily, ale už od něj alespoň nikdo nic neočekává."
N/A14672"[english]TF_SoldierWarPig_Desc" "After complaints that obstructed vision was affecting his performance, Soldier slapped some goggles on a helmet and charged back into the fray. His performance did not improve, but on the upside, everyone has stopped expecting anything from him."
N/A14673"TF_SoldierWarPig_Style0" "Nespoutaný"
N/A14674"[english]TF_SoldierWarPig_Style0" "Uninhibited"
N/A14675"TF_SoldierWarPig_Style1" "Nápadný"
N/A14676"[english]TF_SoldierWarPig_Style1" "Conspicuous"
N/A14677"TF_SpyCardHat" "Hat of Cards"
N/A14678"[english]TF_SpyCardHat" "Hat of Cards"
N/A14679"TF_SpyCardHat_Desc" "Proč jsem právě vzal jednu kartu z tohoto klobouku, abych podváděl v pokeru? Možná bys měl klást jiné otázky, jako třeba „Co dělají mé nože v tvých střevech?!“, nebo „Kde je nejbližší nemocnice?!“ a „Je krev doopravdy tak důležitá, jak všichni říkají?!“."
N/A14680"[english]TF_SpyCardHat_Desc" "Why did we just take one of those cards out of our hats to blatantly cheat at poker? Maybe what you should be asking is this: why are our knives…in your gut?! You might also want to ask: where is the nearest hospital?! And: is blood as important as everyone claims?!"
N/A14681"TF_Pyro_FireworksBag" "Pyrotechnic Tote"
N/A14682"[english]TF_Pyro_FireworksBag" "The Pyrotechnic Tote"
N/A14683"TF_Pyro_FireworksBag_Desc" "Každý den může být Silvestr, stačí tomu věřit. A taky pomáhá, když máš batoh plný pyrotechniky (například Pyrotechnic Tote), kterou můžeš ve vhodnou chvíli vypustit a přerušit tak lidi, kteří se ti snaží vysvětlit, že si jen tak nemůžeš vzít den volna, jíst párky v rohlíku a ožralý se potulovat parkem. Je tohle vůbec Amerika, strýčku Same? Nemůžeme si snad svobodně zvracet na svoje vlastní boty?"
N/A14684"[english]TF_Pyro_FireworksBag_Desc" "Any day can be the Fourth of July if you just believe. It also helps if you have a bag of fireworks – like the Pyrotechnic Tote - you can set off to distract people when they try to tell you that you can’t take the day off to eat hot dogs and get drunk at the park. Is this not America, Samuel? Do we not have the freedom to vomit in our own shoes?"
N/A14685"KillEaterEventType_ScoutsKilled" "Zabitých Scoutů"
N/A14686"[english]KillEaterEventType_ScoutsKilled" "Scouts Killed"
N/A14687"KillEaterEventType_InvisibleSpiesKilled" "Zabitých neviditelných Spyů"
N/A14688"[english]KillEaterEventType_InvisibleSpiesKilled" "Cloaked Spies Killed"
N/A14689"KillEaterEventType_SapperDestroyed" "Odstraněných Sapperů"
N/A14690"[english]KillEaterEventType_SapperDestroyed" "Sappers Removed"
N/A14691"TF_StrangePart_ScoutsKilled" "Strange Part: Scouts Killed"
N/A14692"[english]TF_StrangePart_ScoutsKilled" "Strange Part: Scouts Killed"
N/A14693"TF_StrangePart_ScoutsKilled_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zabitých Scoutů."
N/A14694"[english]TF_StrangePart_ScoutsKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Scouts you kill with that weapon."
N/A14695"TF_StrangePart_InvisibleSpyKills" "Strange Part: Cloaked Spies Killed"
N/A14696"[english]TF_StrangePart_InvisibleSpyKills" "Strange Part: Cloaked Spies Killed"
N/A14697"TF_StrangePart_InvisibleSpyKills_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zabitých neviditelných Spyů."
N/A14698"[english]TF_StrangePart_InvisibleSpyKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of spies you kill while they're invisible."
N/A14699"TF_StrangePart_SappersDestroyed" "Strange Part: Sappers Destroyed"
N/A14700"[english]TF_StrangePart_SappersDestroyed" "Strange Part: Sappers Destroyed"
N/A14701"TF_StrangePart_SappersDestroyed_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet s ní zničených Sapperů."
N/A14702"[english]TF_StrangePart_SappersDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemy sappers you destroy with it."
N/A14703"TF_Tool_FallKey2012" "Fall Key"
N/A14704"[english]TF_Tool_FallKey2012" "Fall Key"
N/A14705"TF_Tool_FallKey2012_Desc" "Použitelný k otevření Fall krabic.\n\nPo 20.9.2012 se změní na normální klíč."
N/A14706"[english]TF_Tool_FallKey2012_Desc" "Used to open Fall Crates.\n\nAfter 9/20/2012 this will turn into a normal key."
N/A14707"TF_FallCrate2012" "Fall Crate"
N/A14708"[english]TF_FallCrate2012" "Fall Crate"
N/A14709"TF_FallCrate2012_Desc" "Obsah krabice je neznámý a do zámku\npasují pouze Fall klíče.\n\nZevnitř krabice vychází vůně komunity.\n\nPo 20.9.2012 tato krabice zmizí."
N/A14710"[english]TF_FallCrate2012_Desc" "This crate's contents are unknown and only\nFall Keys fit the lock.\n\nA sense of community can be felt emanating from the inside.\n\nAfter 9/20/2012 this crate will disappear."
1460914711}
1461014712}