Valve

From Team Fortress Wiki
< Valve
Revision as of 01:27, 28 March 2021 by ShadowMan44 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Dla jakości przedmitów zobacz Valve(Jakość)


Valve jest producentem gier komputerowych. Stworzyli między innymi takie gry, jak Half-Life i jego sequel Half-Life 2, Team Fortress 2, Left 4 Dead oraz Portal.