Przeklęta voodoo dusza Medyka

From Team Fortress Wiki
< Voodoo-Cursed Medic Soul
Revision as of 15:32, 5 November 2012 by Ikkon (talk | contribs) (Created page with "{{Item infobox | type = misc | image = Zombified_Medic_RED.png | used-by = Medic | released = {{update link|Spectral Halloween Special...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
My-my blood is entirely out of my body. Vhat a curious feeling!
The Medic finding himself as a zombie

Voodoo-Cursed Medic Soul to przedmiot dodatkowy dla Medyka. Przedmiot ten zmienia Medyka w zombie.

Przedmiot ten może być noszony tylko w Halloween oraz przy pełni księżyca,w innych przypadkach przedmiot będzie niewidzialny.Jeśli na serwerze jest włączony tryb Halloween'owy przedmiot będzie wydzialny.

Update history

Aktualizacja z 26 października 2012 (Spectral Halloween Special)

  • The Voodoo-Cursed Medic Soul was added to the game.