Przeklęta voodoo dusza Snajpera

From Team Fortress Wiki
< Voodoo-Cursed Sniper Soul
Revision as of 15:40, 5 November 2012 by Ikkon (talk | contribs) (Created page with "{{Item infobox | type = misc | image = Zombified_Sniper_RED.png | used-by = Sniper | released = {{update link|Spectral Halloween Speci...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
That helmet's going to make a nice bowl for ya brains!
The Sniper-zombie

Voodoo-Cursed Sniper Soul to przedmiot dodatkowy dla Snajpera.Przedmiot ten zmienia Snajpera w zombie.Poza zwykłymi zmianami kiedy Snajper zacznie używać drwiny z bronią białą po zdjęciu kapelusza zastanie odkryty mózg Snajpera.

Przedmiot ten może być noszony tylko w Halloween oraz przy pełni księżyca,w innych przypadkach przedmiot będzie niewidzialny.Jeśli na serwerze jest włączony tryb Halloween'owy przedmiot będzie wydzialny.


Update history

Aktualizacja z 26 października 2012 (Spectral Halloween Special)

  • The Voodoo-Cursed Sniper Soul został dodany do gry.