Przeklęta voodoo dusza Żołnierza

From Team Fortress Wiki
< Voodoo-Cursed Soldier Soul
Revision as of 14:39, 5 November 2012 by Ikkon (talk | contribs) (Created page with "{{Item infobox | type = misc | image = Zombified_Soldier_RED.png | used-by = Soldier | released = {{update link|Spectral Halloween Spe...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
I have returned from the grave to give the living haircuts!
The Soldier, resurrecting

Voodoo-Cursed Soldier Soul to przedmiot dodatkowy dla Żołnierza.Przedmiot ten zmienia żołnierza w zombie.Dodatkowo dodaje do modelu żołnierza dziurę w klatce piersiowej,która została zrobiona przez Pyro w Poznajcie Pyro

Przedmiot ten może być noszony tylko w Halloween oraz przy pełni księżyca,w innych przypadkach przedmiot będzie niewidzialny.Jeśli na serwerze jest włączony tryb Halloween'owy przedmiot będzie wydzialny.

Update history

Aktualizacja z 26 października 2012 (Spectral Halloween Special)

  • The Voodoo-Cursed Soldier Soul was added to the game.

Błędy