Przeklęta voodoo dusza Szpiega

From Team Fortress Wiki
< Voodoo-Cursed Spy Soul
Revision as of 15:45, 5 November 2012 by Ikkon (talk | contribs) (Created page with "{{Item infobox | type = misc | image = Zombified_Spy_RED.png | used-by = Spy | released = {{update link|Spectral Halloween Special}} |...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
I'm back, you subnormal halfwit!
The Spy, on returning from the dead

Voodoo-Cursed Spy Soul to przedmiot dodatkowy dla Szpiega.Przedmiot ten zmienia Szpiega w zombie.Poza zwykłymi zmianami Szpieg jest pozbawiony twarzy,widać tylko czaszkę.

Przedmiot ten może być noszony tylko w Halloween oraz przy pełni księżyca,w innych przypadkach przedmiot będzie niewidzialny.Jeśli na serwerze jest włączony tryb Halloween'owy przedmiot będzie wydzialny.


Update history

Aktualizacja z 26 października 2012 (Spectral Halloween Special)

  • The Voodoo-Cursed Spy Soul został dodany do gry.

Unused content

  • In the GCF, the Spy's zombie head texture has a fully textured face, complete with blood. Due to the alpha mask of the texture, the Spy's skeleton face shows instead.

Ciekawostki

Błędy

  • When the Spy speaks with this item equipped, his balaclava animates, but his skull-face does not.