Mann Co.-forsyningskasse

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Warning: Display title "Mann Co.-forsyningskasse" overrides earlier display title "Mann Co. Forsynings Kasse".
Where's your precious Hippo-crates now?
The Scout

Mann Co. Supply Crates eller Forsyningskasse er en tool item som kan bare fås via item drop system. Den ser ut som en skips trekasse , med en masse kjettinger bundet rundt hele kassen og er låst med en stor lås. Mann Co. Supply Crates kan bare bli åpnet med en Mann Co. Forsynings Nøkkel.

Når en kasse åpnes, dukker det opp en fem sekunders tids nedregner, og det låter som at kjettingene tas vekk og kassen blir åpnet og dukker opp med følgende ord: "Uncrating the loots..." .Spilleren vil få da en gjenstand , som står i deskripsjonen på kassen ulik fra hvilken serie det er. Denne gjenstanden vil dermed blir annonsert inne i serveren i samme format som når en person finner en gjenstand også kalt dropped Items. Nøkkelen og trekassen vil bli erstattet men den nye gjenstanden

Contents

Noter: Skjeldne gjenstander dropper også fra disse kassene i ulike serier. Det antas at det er droppet en uniform fordeling

Series #1 (No Longer Drops)

Series #2 (No Longer Drops)

Series #3 (No Longer Drops)

Series #4 (No Longer Drops)

Series #5 (No Longer Drops)

Series #6 - Festive Winter Crate (No Longer Drops)

Backpack Festive Winter Crate.png
 Festlig vinterkasse 
Level 10
Crate Series #6
 
This crate is unusually festive.
Its contents are unknown and
normal keys don't fit the lock.

You'd better hold onto it.
There'll probably be a way to open it later.


Denne gjenstanden utløper den Dec 31, 2010 (23:00:00).

Added in the 10 desember 2010 Patch.

Denne craten kunne ikke bli åpnet med en normal Mann Co. Supply Crate Key. Dermed måtte den blå åpnet med en Festive Winter Crate Key som man kunne kjøpe i Mann Co. Butikken som ble sluppet ut som en spesial ting med i Australian Christmas hendelsen, eller med en Stocking Stuffer Key. Begge to gikk ut den 31 Desember, 2010. Når den utgikk, forsvant trekassene bare plutselig for og ble erstattet med enten Serie 1-5 kasser eller ett våpen.

Drop rate er tilgjenglig Toahpt's og Epsilonsss' SPUF tråder og kalkulert here.


Series #7

Added in the 10 desember 2010 Patch.


Series #8

Added in the 10 desember 2010 Patch.


Series #9

Added in the 10 desember 2010 Patch.


Notes

*Drop rate is the observed drop rate.
**Estimated drop rate is an estimate as to what Valve has set the drop rate to be.
*** Please note that the unusual "drop rate" in crates series 3, 4 and 5 haven't been fully calculated yet.

Crate-opening demonstration

Update history

19 november 2010 Patch

  • Crates Series 1 and 2 no longer drop in game. (People with Series 1 and 2 crates still had the attributes set to 1 and 2, but they took on the schema ID of Series 3 and 4 crates, respectively.)

10 desember 2010 Patch

  • Updated the Mann Co. Supply Crate description.
  • Added Festive Winter Crates.
  • Crates Series 3, 4, and 5 no longer drop in game. (the Series 3, 4, and 5 crates are listed as 7, 8, and 9 respectively if viewed online. These crates have not changed in attributes, but are expected to change schema ID to the newer crates. The series 1 and 2 (with 3 and 4 ID) are listed as 7 and 8.)

See also

Trivia

  • Selv om Valve fant opp boksen, så synes den ikke inne i spille-filene; men teksturen, kan bli funnet. Boksen selv bruker samme modell som
models/props_hydro/barrel_crate_half.mdl .
  • I Mac update traileren, står det en RED Soldat som ser oppe i en boks full med hatter, hinter at det skulle komme til å eksistere trekasser føre Mann-Conomy Update var ute.
  • Mann Co. Supply Crates kan bli funnet via item drop system men tar mye plass ettersom man får andre saker også .[1]

References

  1. Email from Robin, Oktober 3, 2010.