Template:Did you know main/cs

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
  • ...že kalendář ve hře ukazuje, že červen 1968 začal ve středu, ale ve skutečnosti začal v sobotu?
  • ...že když někomu useknete hlavu, model hlavy se jen zmenší tak moc že nejde vidět a na místo ní se vytvoří useknutá hlava, která odletí?

This page holds the did you know items for the Main Page. To suggest new items, see Help:Did you know.