Template:PatchDiff/April 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
257257"[english]TF_nextmap" "Next map : %s1"
258258"TF_PlayingTo" "Spiller til: %rounds%"
259259"[english]TF_PlayingTo" "Playing to: %rounds%"
260N/A"TF_Cloak" "USYNLIGHET"
N/A260"TF_Cloak" "USYNLIG"
261261"[english]TF_Cloak" "CLOAK"
262262"TF_Metal" "METALL"
263263"[english]TF_Metal" "METAL"
46384638"Tip_7_12" "Som Pyro kan du ikke settes fyr på. Bruk haglen eller brannøksen din mot fiendtlige Pyroer for å kontre dette."
46394639"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
46404640"Tip_7_13" "Som Pyro kan Ryggbrenneren være mer effektiv siden den gjør ekstra skade når du angriper bakfra!"
4641N/A"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner very effective when ambushing the enemy as it inflicts critical hits when attacking from behind."
N/A4641"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner is very effective when ambushing the enemy because it inflicts critical hits when attacking from behind."
46424642"Tip_7_14" "Som Pyro kan Signalpistolen forårsake kritiske treff dersom avfyrt på fiender som allerede brenner."
46434643"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
46444644"Tip_7_15" "Som Pyro vil ikke flammekasteren eller signalpistolen din virke under vann."
46774677"Tip_8_19" "Som Spy kan du automatisk forkle deg med den forrige forkledningen du hadde ved å trykke på %lastdisguise%."
46784678"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
46794679"Tip_8_20" "Som Spion kan du ta i bruk fiendens teleportere når du er i forkledning. Overraskelse!"
4680N/A"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters while disguised. Surprise!"
N/A4680"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters. Surprise!"
46814681"Tip_8_21" "Som Spy vil du bli litt synlig for alle hvis du dulter borti en fiende mens du er usynlig."
46824682"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
46834683"Tip_8_22" "Som Spy vil fienden kunne se deg om du blir satt fyr på mens du er usynlig!"
70887088"[english]Store_IntroTitle_Winter2" "Team Fortress Kritzmas Sale!"
70897089"Store_IntroTitle_Winter3" "Siste vintersalg!"
70907090"[english]Store_IntroTitle_Winter3" "Final Cold Weather Sale!"
N/A7091"Store_IntroText_Winter3" "Det er det endelige salget for dette tiåret, muligens, og det betyr av vi selger alle tingene vi ble forhindret å selge... på LATTERLIGE PRISER! Det er riktig - det Europeiske Unions Maling Salgs traktatet for 2001 har endelig utløpt, og det Europeiske Unions Maling Salgs-traktatet for 2011 har ennå ikke blitt gradert.\n\nSkaff deg tingene nå, før de feite kattene i Brussel får ferten av det!"
N/A7092"[english]Store_IntroText_Winter3" "It's the final sale of the decade, possibly, and that means we're selling all the stuff we were prevented from selling... at LUDICROUS PRICES! That's right – the European Union Paint Sale Treaty of 2001 has finally expired, and the European Union Paint Sale Treaty of 2011 has yet to be ratified.\n\nGrab these items now, before the fat cats in Brussels get wind of it!"
70917093"Notification_System_Message" "�Systemmelding:� %message%"
70927094"[english]Notification_System_Message" "�System Message:� %message%"
70937095"TF_UseBackpackExpander_Title" "Utvid ryggsekken?"
86108612"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_CantConnect" "The session info file failed to download: Can't connect. URL: %url%"
86118613"Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_FileNonExistent" "Feil ved nedlastning av øktinfo-filen: Filen eksisterer ikke. URL: %url%"
86128614"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_FileNonExistent" "The session info file failed to download: File non-existent. URL: %url%"
N/A8615"TF_VillainsVeil_Desc" "Den gode, den dårlige og den døde."
N/A8616"[english]TF_VillainsVeil_Desc" "The good, the bad, and the dead."
N/A8617"TF_TeamCaptain_Desc" "Våre advokater sier 'JA! JA!'"
N/A8618"[english]TF_TeamCaptain_Desc" "Our lawyers say 'YES! YES!'"
86138619"TF_VillainsVeil_Style2" "Utdannet morder"
86148620"[english]TF_VillainsVeil_Style2" "Trained Killer"
86158621"TF_REPLAY_YOUTUBE_VIEWS_TIER1_NAME" "Hjemmevideo"
88948900"[english]TR_Soldier_MoveTitle" "Movement"
88958901"TR_Soldier_Move" "Bruk �%+forward%� for å bevege deg framover, �%+back%� for å bevege deg bakover, og �%+moveleft%� eller �%+moveright%� for å bevege deg side til side."
88968902"[english]TR_Soldier_Move" "Use �%+forward%� to move forward, �%+back%� to move backwards, and �%+moveleft%� or �%+moveright%� to move side to side."
N/A8903"TR_Soldier_MoveOut" "Forlat dette rommet og fortsett til skytebanen."
N/A8904"[english]TR_Soldier_MoveOut" "Leave this room and proceed to the firing range."
88978905"TR_Soldier_DuckTitle" "Sammenkryping"
88988906"[english]TR_Soldier_DuckTitle" "Crouching"
88998907"TR_Soldier_JumpTitle" "Hopp"
89028910"[english]TR_Soldier_JumpHint" "Jump Up Here"
89038911"TR_Soldier_RangeTitle" "Skytebane"
89048912"[english]TR_Soldier_RangeTitle" "Firing Range"
N/A8913"TR_Soldier_Range" "Bra jobba. Gå til skytebanen for å fortsette."
N/A8914"[english]TR_Soldier_Range" "Well done. Navigate to the firing range to continue."
89058915"TR_Progress" "%s1% Fullført"
89068916"[english]TR_Progress" "%s1% Completed"
89078917"TR_ProgressDone" "Fullført"
97469756"[english]TF_Wearable_Shoes" "Shoes"
97479757"TF_Wearable_Scarf" "Skjerf"
97489758"[english]TF_Wearable_Scarf" "Scarf"
N/A9759"TF_Wearable_Necklace" "Halsbånd"
N/A9760"[english]TF_Wearable_Necklace" "Necklace"
97499761"TF_Wearable_Stethoscope" "Stetoskop"
97509762"[english]TF_Wearable_Stethoscope" "Stethoscope"
97519763"TF_PyroHat2" "Fuglebur"
99849996"[english]TF_ManMelter" "The Manmelter"
99859997"TF_CHRISTMAS_COLLECT_GIFTS_NAME" "Valve gavefangst 2011 – TF2"
99869998"[english]TF_CHRISTMAS_COLLECT_GIFTS_NAME" "Valve Gift Grab 2011 – TF2"
N/A9999"TF_Tag_Category_Quality" "Kvalitet"
N/A10000"[english]TF_Tag_Category_Quality" "Quality"
998710001"Attrib_CannotPickUpBuildings" "Kan ikke bære bygninger"
998810002"[english]Attrib_CannotPickUpBuildings" "Cannot carry buildings"
998910003"Attrib_MeltsInFire" "Smeltes av flammer, regenereres etter %s1 sekunder"
999610010"[english]TF_Wearable_Ring" "Ring"
999710011"TF_Wearable_MysticalLamp" "Mystisk lampe"
999810012"[english]TF_Wearable_MysticalLamp" "Mystical Lamp"
N/A10013"TF_ScoutPrepShirt_Style0" "Sommer"
N/A10014"[english]TF_ScoutPrepShirt_Style0" "Summer"
N/A10015"TF_ScoutPrepShirt_Style1" "Vinter"
N/A10016"[english]TF_ScoutPrepShirt_Style1" "Winter"
N/A10017"KillEater_SapperRank18" "Legendarisk"
N/A10018"[english]KillEater_SapperRank18" "Legendary"
999910019}
1000010020}