Template:PatchDiff/April 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
46384638"Tip_7_12" "Som Pyro börjar du inte brinna av eld. Använd ditt hagelgevär eller din brandyxa mot fiendepyros för att kontra detta."
46394639"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
46404640"Tip_7_13" "Som Pyro är Ryggbrännaren mer användbar i bakhåll mot fienden, eftersom den ger bonusskada bakifrån!"
4641N/A"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner very effective when ambushing the enemy as it inflicts critical hits when attacking from behind."
N/A4641"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner is very effective when ambushing the enemy because it inflicts critical hits when attacking from behind."
46424642"Tip_7_14" "Som Pyro ska du tänka på att Signalpistolen kan orsaka kritiska träffar om du skjuter med den på brinnande fiender."
46434643"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
46444644"Tip_7_15" "Som Pyro fungerar varken din eldkastare eller Signalpistol under vatten."
46764676"Tip_8_19" "Som Spion kan du trycka %lastdisguise% för att automatiskt förklä dig till din senaste förklädnad."
46774677"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
46784678"Tip_8_20" "Som Spion kan du använda fiendens teleportörer när du är förklädd. Överraskning!"
4679N/A"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters while disguised. Surprise!"
N/A4679"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters. Surprise!"
46804680"Tip_8_21" "Som Spion ska du tänka på att du blir lite synlig om du stöter ihop med fiender medan du är dold."
46814681"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
46824682"Tip_8_22" "Som Spion ska du tänka på att om du börjar brinna när du är dold kan fienden se dig!"
1204612046"[english]Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduces mystery solving time by up to %s1%"
1204712047"Tooltip_hud_fastswitch" "Aktivera denna om du vill kunna byta vapen utan att behöva använda vapenvalmenyn."
1204812048"[english]Tooltip_hud_fastswitch" "If set, you can change weapons without using the weapon selection menu."
N/A12049"TF_Wearable_Backpack" "Ryggsäck"
N/A12050"[english]TF_Wearable_Backpack" "Backpack"
N/A12051"TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12052"[english]TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12053"TF_PyroCandle" "Vaxade vägvisaren"
N/A12054"[english]TF_PyroCandle" "The Waxy Wayfinder"
N/A12055"TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Varför låta framsidan ha allt det roliga? Lägg till mer skräp på den övre delen av din baksida med detta urval från de finaste skrotupplagorna i Paris."
N/A12056"[english]TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Why let your front have all the fun? Add more junk to the upper part of your trunk with this selection from the finest junkyards in Paris."
N/A12057"Tip_1_17" "Som Spanare, var försiktig när du använder Crit-A-Cola. Spara den för överraskningsattacker och dra fördel av din snabbhet för att undvika att ta mini-kritisk skada."
N/A12058"[english]Tip_1_17" "As a Scout, be careful when using Crit-A-Cola. Saving it for surprise attacks and taking advantage of your speed can help you avoid taking mini-crit damage."
N/A12059"Tip_1_18" "Som Spanare, återställer du och dina allierade förlorad hälsa genom att träffa fiender som blivit nedstänkta i Manisk Mjölk. Initiera strider med den för att öka ditt lags överlevnadsförmåga."
N/A12060"[english]Tip_1_18" "As a Scout, you and your allies regain lost health when hitting enemies drenched in Mad Milk. Initiate fights with it to improve your team's survivability."
N/A12061"Tip_1_19" "Spanarens Bostonbankare får fiender att börja blöda när de träffas, men att missa får i stället dig själv att blöda. Blödningar kan snabbt stoppas med förbandslådor."
N/A12062"[english]Tip_1_19" "As a Scout, the Boston Basher causes foes to bleed when struck, but missing will cause self-inflicted bleeding. Bleeding can be quickly cured with health kits."
N/A12063"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Sappade byggnader"
N/A12064"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
N/A12065"KillEaterEventType_MenTreaded" "Motståndare tillplattade"
N/A12066"[english]KillEaterEventType_MenTreaded" "Opponents Flattened"
N/A12067"KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Dödade Tunga Artillerister"
N/A12068"[english]KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Heavies Killed"
N/A12069"KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Förstörda byggnader"
N/A12070"[english]KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Buildings Destroyed"
N/A12071"KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Projektiler reflekterade"
N/A12072"[english]KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Projectiles Reflected"
N/A12073"KillEaterEventType_HeadshotKills" "Dödade av Huvudskott"
N/A12074"[english]KillEaterEventType_HeadshotKills" "Headshot Kills"
N/A12075"KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Luftburna fiender dödade"
N/A12076"[english]KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Airborne Enemy Kills"
N/A12077"TF_StrangePart_Empty" "Märklig Del"
N/A12078"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
N/A12079"TF_CozyCamper" "Krypskyttens Krypin"
N/A12080"[english]TF_CozyCamper" "The Cozy Camper"
1204912081}
1205012082}