Template:PatchDiff/April 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
46294629"Tip_7_12" "Pyro iken, alev almazsın. Düşman Pyro'ya av tüfeğinle veya baltanla saldır."
46304630"[english]Tip_7_12" "As a Pyro, you cannot be ignited by fire-based weapons. Use your Shotgun or melee weapons against enemy Pyros in order to counter this."
46314631"Tip_7_13" "Pyro iken, Sırtyakar ile düşmanın arkasından baskın yapıp saldırarak ölümcül hasarlar verebilirsin!"
4632N/A"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner very effective when ambushing the enemy as it inflicts critical hits when attacking from behind."
N/A4632"[english]Tip_7_13" "As a Pyro, the Backburner is very effective when ambushing the enemy because it inflicts critical hits when attacking from behind."
46334633"Tip_7_14" "Pyro iken, yanmakta olan düşmanlara İşaret Fişeği ile kritik vuruşlar yapabilirsin."
46344634"[english]Tip_7_14" "As a Pyro, the Flare Gun can cause critical hits if fired at enemies who are already burning."
46354635"Tip_7_15" "Pyro iken, alev silahın ve İşaret Fişeğin su altında çalışmaz."
46674667"Tip_8_19" "Spy iken, %lastdisguise% tuşuyla otomatik olarak tekrar en son girdiğin kılığa bürünürsün."
46684668"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
46694669"Tip_8_20" "Spy iken, kılık değiştirdiğinde düşman ışınlayıcılarını kullanabilirsin. Sürpriz!"
4670N/A"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters while disguised. Surprise!"
N/A4670"[english]Tip_8_20" "As a Spy, you can take enemy Teleporters. Surprise!"
46714671"Tip_8_21" "Spy iken, pelerin kulanımdayken düşmanlarına değersen yerini belli edersin."
46724672"[english]Tip_8_21" "As a Spy, bumping into enemies while cloaked makes you slightly visible to everyone."
46734673"Tip_8_22" "Spy iken, pelerin kullanımdayken yanarsan, düşmanların seni görebilir!"
1202112021"[english]Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduces mystery solving time by up to %s1%"
1202212022"Tooltip_hud_fastswitch" "Eğer seçiliyse, silahlarını silah seçim ekranını kullanmadan değiştirebilirsin."
1202312023"[english]Tooltip_hud_fastswitch" "If set, you can change weapons without using the weapon selection menu."
N/A12024"TF_Wearable_Backpack" "Çanta"
N/A12025"[english]TF_Wearable_Backpack" "Backpack"
N/A12026"TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12027"[english]TF_Wearable_Robot" "Robot"
N/A12028"TF_PyroCandle" "MUMLU YOL GÖSTERİCİ"
N/A12029"[english]TF_PyroCandle" "The Waxy Wayfinder"
N/A12030"TF_PyroCandle_Desc" "Nihayet, hayatını rüzgarda titreyen bir mum gibi yaşa. (Rüzgar dahil değildir.)"
N/A12031"[english]TF_PyroCandle_Desc" "Finally live your life like a candle in the wind. (Wind not included.)"
N/A12032"TF_ShootManyRobotsPack" "HURDA PAKETİ"
N/A12033"[english]TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
N/A12034"TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Neden tüm eğlenceden ön tarafın nasibini alsın ki? Paris'in ön gözde çöplüklerinden toplanan bu hurda paketiyle kaportanın üstüne bir kaporta daha ekle."
N/A12035"[english]TF_ShootManyRobotsPack_Desc" "Why let your front have all the fun? Add more junk to the upper part of your trunk with this selection from the finest junkyards in Paris."
N/A12036"Tip_1_17" "Scout iken, Kritik Kola kullanırken dikkatli ol. Onu sürpriz ataklar için saklamak ve hız avantajını kullanmak kritik hasar almaktan kaçınmana yardımcı olabilir."
N/A12037"[english]Tip_1_17" "As a Scout, be careful when using Crit-A-Cola. Saving it for surprise attacks and taking advantage of your speed can help you avoid taking mini-crit damage."
N/A12038"Tip_1_18" "Scout iken, sen ve takım arkadaşların Bozuk Süt ile ıslanmış düşmanlarınıza vurduğunuzda sağlık kazanırsınız. Takımının hayatta kalması için onu savaşırken kullan."
N/A12039"[english]Tip_1_18" "As a Scout, you and your allies regain lost health when hitting enemies drenched in Mad Milk. Initiate fights with it to improve your team's survivability."
N/A12040"Tip_1_19" "Scout iken, Boston'lı Vurucu ile rakiplerini kanatabilirsin ama ıskaladığında zararı sen görürsün. Kanama, sağlık paketleriyle hemen iyileştirilebilir."
N/A12041"[english]Tip_1_19" "As a Scout, the Boston Basher causes foes to bleed when struck, but missing will cause self-inflicted bleeding. Bleeding can be quickly cured with health kits."
N/A12042"Tip_1_20" "Scout iken, Güneş Asası ile yanan rakiplerine kritik hasar verebilirsin ancak diğer yönlerde Sopa'dan zayıftır. Tam verim almak için dost Pyro'larla birlikte çalış."
N/A12043"[english]Tip_1_20" "As a Scout, the Sun-on-a-Stick deals critical damage to burning foes, but is otherwise weaker than the Bat. Work with friendly Pyros to make full use of it."
N/A12044"Tip_1_21" "Scout iken, Harp Müptelası ile belrili bir hedefin mini kritik hasar almasını sağlayabilirsin. Bu hasar desteğinden tam verim almak için takım arkadaşlarını ve diğer silahlarını kullan."
N/A12045"[english]Tip_1_21" "As a Scout, a Fan O'War hit turns subsequent attacks against the target into mini-crits. Use allies and other weapons to get the most from the damage boost."
N/A12046"Tip_1_22" "Scout iken, Soda Patlangacı ile kazandığın mini kritiklerin sadece onu değil, ikincil ve yakın dövüş silahlarını da etkilediğini unutma!"
N/A12047"[english]Tip_1_22" "As a Scout, the Mini-Crits achieved through the Soda Popper's Hype Meter will also affect your secondary and melee weapons!"
N/A12048"Tip_1_23" "Scout iken, Püskürtücü kullanırken gözün sağlığında olsun. Kötü zamanlanmış bir üçlü zıplama hayatına mâl olabilir."
N/A12049"[english]Tip_1_23" "As a Scout, watch your health when using the Atomizer. A poorly-timed triple jump could cost you your life!"
N/A12050"Tip_1_24" "Scout iken, dörtlü zıplayış için Püskürtücü'nün üçlü zıplama ve Kontrolsüz Güç'ün geri tepme etkisini birleştirebilirsin!"
N/A12051"[english]Tip_1_24" "As a Scout, you can utilize both the Force-A-Nature's knockback and Atomizer's triple jump for a quadruple jump combination!"
N/A12052"Tip_1_25" "Scout iken, Püskürtücü ile üçlü zıplama yapabilirsin! Bunu düşmanlarını savuşturmak ve erişmesi güç yerlere ulaşmak için kullan!"
N/A12053"[english]Tip_1_25" "As a Scout, the Atomizer will allow you to perform a triple jump! Use it to outmaneuver enemies and access hard-to-reach areas!"
N/A12054"Tip_1_26" "Scout iken, Soda Patlangacı'nın mini kritiklerinin kendiliğinden aktif hale geldiğini ve yedeklenemeyeceğini unutma. Hareketlerini iyi planla ki bu etki doğru zamanda aktif hale gelsin."
N/A12055"[english]Tip_1_26" "As a Scout, the Soda Popper's mini-crits are automatically activated once your Hype Meter fills, and cannot be stored. Plan your movements so that the buff is activated at the right moment!"
N/A12056"Tip_1_27" "Scout iken, Kanat'ın Tabanca'dan daha çok hasar verdiğini ama daha ufak kapasiteye sahip olduğunu unutma. Rakibine isabet ettirdiğinden emin olmak için Kanat'ı yakın mesafede kullan!"
N/A12057"[english]Tip_1_27" "As a Scout, the Winger inflicts more damage than the Pistol, but this is offset by its reduced magazine size. Use the Winger at close range in order to ensure that you hit your target!"
N/A12058"Tip_1_28" "Scout iken, Kısa Fren'in orta ve uzun mesafede çok etkili olduğunu ve tehlikeli düşmanlarınla arandaki mesafeni koruyabileceğini unutma."
N/A12059"[english]Tip_1_28" "As a Scout, the Shortstop is very effective at medium to long range, allowing you to maintain your distance from dangerous enemies."
N/A12060"Tip_1_29" "Scout iken, Paketleyici Suikastçi'nin ikinci saldırısını (%attack2%) düşmanların kanama hasarını arttırmak için kullan! Rakiplerine uzaktan zarar vermek için kullan."
N/A12061"[english]Tip_1_29" "As a Scout, the Wrap Assassin's secondary attack (%attack2%) can be used to inflict bleeding damage on enemies! Use it to damage enemies from a distance."
N/A12062"Tip_2_13" "Sniper iken, Sidney Uykucusu'nun sadece düşmanlara Kavate fırlattığını unutma. Normal Kavate gibi takım arkadaşlarını söndürmeyeceği için boşa cephane harcamış olacaksın."
N/A12063"[english]Tip_2_13" "As a Sniper, the Sydney Sleeper only applies Jarate to enemies. Do not waste your ammo trying to extinguish burning teammates as you would with normal Jarate."
N/A12064"Tip_2_14" "Sniper iken, senin için Kavate'n ve Çalıbiçer'in mükemmel bir çifttir. Rakibini Kavate ile ıslat ve kritik hasar için onlara Çalıbiçer ile vur."
N/A12065"[english]Tip_2_14" "As a Sniper, your Jarate and Bushwacka make the perfect combo. Soak the enemy in Jarate and hit them with the Bushwacka for an automatic critical hit."
N/A12066"Tip_2_15" "Sniper iken, %100 şarj olmuş bir Sidney Uykucusu ile çoğu sınıfı tek vuruşta öldürebilirsin."
N/A12067"[english]Tip_2_15" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can kill most classes in one shot at 100% charge."
N/A12068"Tip_2_16" "Sniper iken, Darwin'in Tehlike Kalkanı ile fazladan 25 puan sağlık kazanırsın. En önemli şey hayatta kalmak olduğunda onu kullan."
N/A12069"[english]Tip_2_16" "As a Sniper, Darwin's Danger Shield adds an additional 25 health. Use it when survival is a top priority."
N/A12070"Tip_2_17" "Sniper iken, Avcı'n zum yapma özelliği olmamasına karşın kısa ve orta mesafede çok etkilidir."
N/A12071"[english]Tip_2_17" "As a Sniper, the Huntsman is very effective at short to medium range despite its inability to zoom in."
N/A12072"Tip_2_18" "Sniper iken, Sidney Uykucusu ile rakibine Kavate etkisini ancak %50 daha üstü şarjlarda yapılmış atışlar ile verebilirsin, bu yüzden ateş ederken acele etme."
N/A12073"[english]Tip_2_18" "As a Sniper, the Sydney Sleeper will apply a Jarate effect to an enemy if the shot has been charged to 50% or higher, so take your time when shooting."
N/A12074"Tip_2_19" "Sniper iken, Sidney Uykucusu ile başarılı bir vuruş yaparak düşmanını Kavate'ye bulayabilirsin. Bu sayede düşmanını ilk vuruşta öldüremesen bile takım arkadaşlarının işini kolaylaştırabilmen onu etkili bir silah haline getiriyor."
N/A12075"[english]Tip_2_19" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can coat an enemy with Jarate upon a successful hit. This makes it an effective weapon when supporting your team from afar even if you do not kill the enemy with your first shot."
N/A12076"Tip_arena_9" "Pyro iken takım arkadaşlarına sürekli Spy kontrolü yaparak Spy'ların diğer takıma stratejik avantaj kazandırmasını engelle."
N/A12077"[english]Tip_arena_9" "As a Pyro, Spy check teammates vigorously in order to prevent Spies from giving the other team a strategic advantage."
N/A12078"NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "�Kazandığın�:"
N/A12079"[english]NewItemMethod_PeriodicScoreReward" "You �Earned�:"
N/A12080"ToolStrangePartApplyConfirm" "BU GARİP PARÇA'YI BU EŞYAYA EKLEMEK İSTEDİĞİNDEN EMİN MİSİN?\n\nUNUTMA: TEK BİR EŞYA SADECE %maximum_strange_part_slots% PARÇA TAŞIYABİLİR.\n%subject_item_def_name% İSİMLİ EŞYANIN %remaining_strange_part_slots% BOŞ YERİ VAR."
N/A12081"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free slots remaining."
1202412082"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Bozulan Yapılar"
1202512083"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
N/A12084"KillEaterEventType_PlayersTickled" "Kazanılan Gıdıklama Kavgaları"
N/A12085"[english]KillEaterEventType_PlayersTickled" "Tickle Fights Won"
N/A12086"KillEaterEventType_MenTreaded" "Ezilen Rakipler"
N/A12087"[english]KillEaterEventType_MenTreaded" "Opponents Flattened"
N/A12088"KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Öldürülen Heavyler"
N/A12089"[english]KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Heavies Killed"
1202612090"KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Yok Edilen Yapılar"
1202712091"[english]KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Buildings Destroyed"
N/A12092"KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Püskürtülenler"
N/A12093"[english]KillEaterEventType_ProjectilesReflected" "Projectiles Reflected"
N/A12094"KillEaterEventType_HeadshotKills" "Kafalarından Vurulan Leşler"
N/A12095"[english]KillEaterEventType_HeadshotKills" "Headshot Kills"
1202812096"KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Havada Vurulan Leşler"
1202912097"[english]KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Airborne Enemy Kills"
N/A12098"KillEaterEventType_GibKills" "Patlatılan Leşler"
N/A12099"[english]KillEaterEventType_GibKills" "Gib Kills"
N/A12100"TF_StrangePart_Empty" "GARİP PARÇA"
N/A12101"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
N/A12102"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek yeni bir istatistik daha tutabilmeni sağlayacak!"
N/A12103"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
N/A12104"TF_StrangePart_HeaviesKilled" "GARİP PARÇA: ÖLDÜRÜLEN HEAVYLER"
N/A12105"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled" "Strange Part: Heavies Killed"
N/A12106"TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla kaç Heavy öldürdüğünü takip edebilmeni sağlayacak!"
N/A12107"[english]TF_StrangePart_HeaviesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Heavies you kill with that weapon."
N/A12108"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "GARİP PARÇA: YOK EDİLEN YAPILAR"
N/A12109"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed" "Strange Part: Buildings Destroyed"
N/A12110"TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla kaç yapıyı yok ettiğini takip edebilmeni sağlayacak!"
N/A12111"[english]TF_StrangePart_BuildingsDestroyed_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of buildings you destroy with that weapon."
N/A12112"TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "GARİP PARÇA: PÜSKÜRTÜLENLER"
N/A12113"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected" "Strange Part: Projectiles Reflected"
N/A12114"TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla kaç kez püskürtme yaptığını takip edebilmeni sağlayacak!"
N/A12115"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
N/A12116"TF_StrangePart_HeadshotKills" "GARİP PARÇA: KAFALARINDAN VURULAN LEŞLER"
N/A12117"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
N/A12118"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla kafadan vuruş yaparak öldürdüğün düşman sayısını takip edebilmeni sağlayacak!"
N/A12119"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of headshot kills you make with that weapon."
N/A12120"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "GARİP PARÇA: HAVADA VURULAN LEŞLER"
N/A12121"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
N/A12122"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla havada vurarak öldürdüğün düşman sayısını takip edebilmeni sağlayacak!"
N/A12123"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of airborne enemies you kill with that weapon."
N/A12124"TF_StrangePart_GibKilled" "GARİP PARÇA: PATLATILAN LEŞLER"
N/A12125"[english]TF_StrangePart_GibKilled" "Strange Part: Gib Kills"
N/A12126"TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Bu Garip Parça'yı Garip silahına eklemek bu silahla patlatarak öldürdüğün düşman sayısını takip edebilmeni sağlayacak!"
N/A12127"[english]TF_StrangePart_GibKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you gib with that weapon."
N/A12128"KillEater_HolidayPunchRank0" "GARİP"
N/A12129"[english]KillEater_HolidayPunchRank0" "Strange"
N/A12130"KillEater_HolidayPunchRank1" "SIRADAN"
N/A12131"[english]KillEater_HolidayPunchRank1" "Unremarkable"
N/A12132"KillEater_HolidayPunchRank2" "NEREDEYSE EĞLENDİRİCİ"
N/A12133"[english]KillEater_HolidayPunchRank2" "Almost Amusing"
N/A12134"KillEater_HolidayPunchRank3" "BİRAZ NEŞELİ"
N/A12135"[english]KillEater_HolidayPunchRank3" "Mildly Mirthful"
N/A12136"KillEater_HolidayPunchRank4" "BİR ŞEKİLDE TUHAF"
N/A12137"[english]KillEater_HolidayPunchRank4" "Somewhat Droll"
N/A12138"KillEater_HolidayPunchRank5" "KIÇA ŞAPLAK ATICI"
N/A12139"[english]KillEater_HolidayPunchRank5" "Thigh-Slapping"
N/A12140"KillEater_HolidayPunchRank6" "BELİRGİN ŞEKİLDE NEŞELİ"
N/A12141"[english]KillEater_HolidayPunchRank6" "Notably Cheery"
N/A12142"KillEater_HolidayPunchRank7" "FAZLASIYLA ALAYCI"
N/A12143"[english]KillEater_HolidayPunchRank7" "Sufficiently Wry"
N/A12144"KillEater_HolidayPunchRank8" "GERÇEKTEN KORKULAN"
N/A12145"[english]KillEater_HolidayPunchRank8" "Truly Feared"
N/A12146"KillEater_HolidayPunchRank9" "İNANILMAZ GIRGIR"
N/A12147"[english]KillEater_HolidayPunchRank9" "Spectacularly Jocular"
N/A12148"KillEater_HolidayPunchRank10" "HOVARDA"
N/A12149"[english]KillEater_HolidayPunchRank10" "Riotous"
N/A12150"KillEater_HolidayPunchRank11" "ŞEYTANİ KOMİK"
N/A12151"[english]KillEater_HolidayPunchRank11" "Wicked Funny"
N/A12152"KillEater_HolidayPunchRank12" "TAMAMEN KEYİFSİZ"
N/A12153"[english]KillEater_HolidayPunchRank12" "Totally Unamusing"
N/A12154"KillEater_HolidayPunchRank13" "KESİNLİKLE ALAYCI"
N/A12155"[english]KillEater_HolidayPunchRank13" "Positively Persiflagious"
N/A12156"KillEater_HolidayPunchRank14" "SOMURTKANLIK GİDERİCİ"
N/A12157"[english]KillEater_HolidayPunchRank14" "Frown-Annihilating"
N/A12158"KillEater_HolidayPunchRank15" "SIRITIŞ ARTTIRICI"
N/A12159"[english]KillEater_HolidayPunchRank15" "Grin-Inducing"
N/A12160"KillEater_HolidayPunchRank16" "SUNUCU BOŞALTICI"
N/A12161"[english]KillEater_HolidayPunchRank16" "Server-Clearing"
N/A12162"KillEater_HolidayPunchRank17" "EPİK"
N/A12163"[english]KillEater_HolidayPunchRank17" "Epic"
N/A12164"KillEater_HolidayPunchRank18" "EFSANEVİ"
N/A12165"[english]KillEater_HolidayPunchRank18" "Legendary"
N/A12166"KillEater_HolidayPunchRank19" "AVUSTRALYALI"
N/A12167"[english]KillEater_HolidayPunchRank19" "Australian"
N/A12168"KillEater_HolidayPunchRank20" "MANN CO. SEÇİMİ"
N/A12169"[english]KillEater_HolidayPunchRank20" "Mann Co. Select"
N/A12170"KillEater_ManTreadsRank0" "GARİP"
N/A12171"[english]KillEater_ManTreadsRank0" "Strange"
N/A12172"KillEater_ManTreadsRank1" "ZORLA GELEN"
N/A12173"[english]KillEater_ManTreadsRank1" "Broken-In"
N/A12174"KillEater_ManTreadsRank2" "ZORLUKLA GİYİLEN"
N/A12175"[english]KillEater_ManTreadsRank2" "Scarcely Worn"
N/A12176"KillEater_ManTreadsRank3" "BİRAZ KORKUTUCU"
N/A12177"[english]KillEater_ManTreadsRank3" "Mildly Minatory"
N/A12178"KillEater_ManTreadsRank4" "EZİCİ DERECEDE EZİCİ"
N/A12179"[english]KillEater_ManTreadsRank4" "Crushingly Crushing"
N/A12180"KillEater_ManTreadsRank5" "ŞÜPHELENİLMEYEN"
N/A12181"[english]KillEater_ManTreadsRank5" "Inauspicious"
N/A12182"KillEater_ManTreadsRank6" "GERÇEKTEN GÖLGELİ"
N/A12183"[english]KillEater_ManTreadsRank6" "Profoundly Penumbric"
N/A12184"KillEater_ManTreadsRank7" "FAZLASIYLA ÖRTÜCÜ"
N/A12185"[english]KillEater_ManTreadsRank7" "Sufficiently Eclipsing"
N/A12186"KillEater_ManTreadsRank8" "GERÇEKTEN DEĞİŞTİRİCİ"
N/A12187"[english]KillEater_ManTreadsRank8" "Truly Tenebrific"
N/A12188"KillEater_ManTreadsRank9" "İNANILMAZ DÜŞÜCÜ"
N/A12189"[english]KillEater_ManTreadsRank9" "Spectacularly Fell"
N/A12190"KillEater_ManTreadsRank10" "MODA BULAŞTIRAN"
N/A12191"[english]KillEater_ManTreadsRank10" "Fashion-Splattered"
N/A12192"KillEater_ManTreadsRank11" "ŞEYTANİ KOKAN"
N/A12193"[english]KillEater_ManTreadsRank11" "Wicked Stinky"
N/A12194"KillEater_ManTreadsRank12" "KESİNLİKLE DÜZTABAN"
N/A12195"[english]KillEater_ManTreadsRank12" "Positively Planar"
N/A12196"KillEater_ManTreadsRank13" "TAMAMEN RAHAT"
N/A12197"[english]KillEater_ManTreadsRank13" "Totally Comfortable"
N/A12198"KillEater_ManTreadsRank14" "YÜZ DÜZLEŞTİRİCİ"
N/A12199"[english]KillEater_ManTreadsRank14" "Face-Flattening"
N/A12200"KillEater_ManTreadsRank15" "ÖFKELENDİRİCİ"
N/A12201"[english]KillEater_ManTreadsRank15" "Rage-Inducing"
N/A12202"KillEater_ManTreadsRank16" "SUNUCU BOŞALTICI"
N/A12203"[english]KillEater_ManTreadsRank16" "Server-Clearing"
N/A12204"KillEater_ManTreadsRank17" "EPİK"
N/A12205"[english]KillEater_ManTreadsRank17" "Epic"
N/A12206"KillEater_ManTreadsRank18" "EFSANEVİ"
N/A12207"[english]KillEater_ManTreadsRank18" "Legendary"
N/A12208"KillEater_ManTreadsRank19" "AVUSTRALYALI"
N/A12209"[english]KillEater_ManTreadsRank19" "Australian"
N/A12210"KillEater_ManTreadsRank20" "HALE'İN ÖZEL"
N/A12211"[english]KillEater_ManTreadsRank20" "Hale's Custom"
N/A12212"KillEater_SapperRank0" "GARİP"
N/A12213"[english]KillEater_SapperRank0" "Strange"
N/A12214"KillEater_SapperRank1" "SIRADAN"
N/A12215"[english]KillEater_SapperRank1" "Unremarkable"
N/A12216"KillEater_SapperRank2" "GÜÇ BELA ŞOK EDİCİ"
N/A12217"[english]KillEater_SapperRank2" "Scarcely Shocking"
N/A12218"KillEater_SapperRank3" "BİRAZ MANYETİK"
N/A12219"[english]KillEater_SapperRank3" "Mildly Magnetizing"
N/A12220"KillEater_SapperRank4" "BİR ŞEKİLDE GÖREV YAPICI"
N/A12221"[english]KillEater_SapperRank4" "Somewhat Inducting"
N/A12222"KillEater_SapperRank5" "ŞANSSIZ"
N/A12223"[english]KillEater_SapperRank5" "Unfortunate"
N/A12224"KillEater_SapperRank6" "BELİRGİN ŞEKİLDE SİLİCİ"
N/A12225"[english]KillEater_SapperRank6" "Notably Deleterious"
N/A12226"KillEater_SapperRank7" "FAZLASIYLA MAHVEDİCİ"
N/A12227"[english]KillEater_SapperRank7" "Sufficiently Ruinous"
N/A12228"KillEater_SapperRank8" "GERÇEKTEN YÖNETİCİ"
N/A12229"[english]KillEater_SapperRank8" "Truly Conducting"
N/A12230"KillEater_SapperRank9" "İNANILMAZ ALDATICI"
N/A12231"[english]KillEater_SapperRank9" "Spectacularly Pseudoful"
N/A12232"KillEater_SapperRank10" "İYON BULAŞTIRICI"
N/A12233"[english]KillEater_SapperRank10" "Ion-Spattered"
N/A12234"KillEater_SapperRank11" "ŞEYTANİ DİNAMİK"
N/A12235"[english]KillEater_SapperRank11" "Wickedly Dynamizing"
N/A12236"KillEater_SapperRank12" "KESİNLİKLE PLAZMATİK"
N/A12237"[english]KillEater_SapperRank12" "Positively Plasmatic"
N/A12238"KillEater_SapperRank13" "TAMAMEN NORMAL"
N/A12239"[english]KillEater_SapperRank13" "Totally Ordinary"
N/A12240"KillEater_SapperRank14" "DEVRE ERİTİCİ"
N/A12241"[english]KillEater_SapperRank14" "Circuit-Melting"
N/A12242"KillEater_SapperRank15" "BOŞLUK ARTTIRICI"
N/A12243"[english]KillEater_SapperRank15" "Nullity-Inducing"
N/A12244"KillEater_SapperRank16" "SUNUCU BOŞALTICI"
N/A12245"[english]KillEater_SapperRank16" "Server-Clearing"
N/A12246"KillEater_SapperRank17" "EPİK"
N/A12247"[english]KillEater_SapperRank17" "Epic"
N/A12248"KillEater_SapperRank18" "EFSANEVİ"
N/A12249"[english]KillEater_SapperRank18" "Legendary"
N/A12250"KillEater_SapperRank19" "AVUSTRALYALI"
N/A12251"[english]KillEater_SapperRank19" "Australian"
N/A12252"KillEater_SapperRank20" "MANN CO. SEÇİMİ"
N/A12253"[english]KillEater_SapperRank20" "Mann Co. Select"
1203012254"Attrib_ToolEscrowUntilDate" "%s1 Sonra Kullanılabilir"
1203112255"[english]Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Usable After: %s1"
N/A12256"Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Birkaç Gün Sonra Kullanılabilir Olacak"
N/A12257"[english]Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Becomes Usable After a Few Days"
1203212258"Attrib_AimingNoFlinch" "Nişan alırken sarsılmaz"
1203312259"[english]Attrib_AimingNoFlinch" "No flinching when aiming"
N/A12260"Attrib_AimingKnockbackResistance" "Nişan alırken geri itilme %s1% azaltılır"
N/A12261"[english]Attrib_AimingKnockbackResistance" "Knockback reduced by %s1% when aiming"
1203412262"Attrib_SniperAimingMoveSpeed_Decreased" "Nişan alırken %s1% daha yavaş hareket hızı"
1203512263"[english]Attrib_SniperAimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% slower move speed when aiming"
N/A12264"TF_CozyCamper" "MİSKİN KAMPÇI"
N/A12265"[english]TF_CozyCamper" "The Cozy Camper"
1203612266"Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� tarafından kazanılan:: %s2 %s3"
1203712267"[english]Item_PeriodicScoreReward" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
N/A12268"TF_Armory_Item_StrangePart" "Bu eşya bir Garip Parça. Yeni bir istatistik takip etmeni sağlaması için mevcut Garip eşyalarından birine uygulayabilirsin."
N/A12269"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
N/A12270"TF_DailyMapStampRewardHat" "PUL KOLEKSİYONCUSU"
N/A12271"[english]TF_DailyMapStampRewardHat" "Philateler"
N/A12272"TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "TF2 harita yaratıcı topluluğunu, dün herkesten daha fazla harita pulu alarak desteklediğin için tebrikler! Yarın el değiştirene kadar bunu gururla taşı!"
N/A12273"[english]TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more yesterday to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12274"TF_WeeklyMapStampRewardHat" "EN DEĞERLİ PUL KOLEKSİYONCUSU"
N/A12275"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat" "Philatelest"
N/A12276"TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "TF2 harita yaratıcı topluluğunu, bu hafta herkesten daha fazla harita pulu alarak desteklediğin için tebrikler! Haftaya el değiştirene kadar bunu gururla taşı!"
N/A12277"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more last week to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands next week!"
N/A12278"TF_DailyGiftGiverRewardHat" "HEDİYELER DİYARINDAN HEDİYECİ ADAM"
N/A12279"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gifting Man From Gifting Land"
N/A12280"TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Dün bütün TF2 oyuncuları arasında en çok hediye veren kişi olduğun için tebrikler! Yarın el değiştirene kadar bunu gururla taşı!"
N/A12281"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12282"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "HEDİYELER DİYARINDAN EN DEĞERLİ HEDİYECİ ADAM"
N/A12283"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat" "Most Giftingest Gifting Man In Gifting Land"
N/A12284"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Geçtiğimiz hafta bütün TF2 oyuncuları arasında en çok hediye veren kişi olduğun için tebrikler! Haftaya el değiştirene kadar bunu gururla taşı!"
N/A12285"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
N/A12286"TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "DÜELLOCU"
N/A12287"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Dueler"
N/A12288"TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Dün bütün TF2 oyuncuları arasında en çok düello kazanan kişi olduğun için tebrikler! Yarın el değiştirene kadar bunu gururla taşı!"
N/A12289"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A12290"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "EN DEĞERLİ DÜELLOCU"
N/A12291"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat" "Duelest"
N/A12292"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Geçtiğimiz hafta bütün TF2 oyuncuları arasında en çok düello kazanan kişi olduğun için tebrikler! Haftaya el değiştirene kadar bunu gururla taşı!"
N/A12293"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1203812294}
1203912295}