Template:PatchDiff/April 18, 2014 Patch/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1849318493"[english]Dynamic_Recipe_Matching_Items" "List of all compatible items:"
1849418494"Dynamic_Recipe_No_Matching_Items" "Ve tvém batohu se nenachází žádné použitelné předměty"
1849518495"[english]Dynamic_Recipe_No_Matching_Items" "There are no compatible items in your backpack"
18496N/A"Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "Minimálně jeden ze vstupních předmětů nelze vyměnit. V důsledku toho nebude výstupní předměty možné vyměnít stejně jako tento %s1. Opravdu chceš pokračovat?"
18497N/A"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "At least one input item is not tradable. As a result, any output items will become not tradable as well as this %s1. Are you sure you want to continue?"
N/A18496"Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "Jeden nebo více vstupních předmětů nelze vyměnit. V důsledku toho nebude výstupní předměty možné vyměnít stejně jako tento %s1. Opravdu chceš pokračovat?"
N/A18497"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "One or more input items is not tradable. As a result, any output items will become not tradable as well as this %s1. Are you sure you want to continue?"
1849818498"Dynamic_Recipe_Partial_Completion_Warning" "Vstupní předměty budou natrvalo zničeny a použity pro vytvoření %s1.\nTento krok nelze vzít zpět."
1849918499"[english]Dynamic_Recipe_Partial_Completion_Warning" "Input items will be permanently destroyed and applied towards completing this %s1.\nThis cannot be undone."
1850018500"Dynamic_Recipe_Response_Success" "Povedlo se!"
2028520285"[english]TF_BaronialBadge" "The Baronial Badge"
2028620286"TF_BaronialBadge_Desc" " "
2028720287"[english]TF_BaronialBadge_Desc" ""
N/A20288"TF_Welcome_april_fools" "Apríl!"
N/A20289"[english]TF_Welcome_april_fools" "Welcome and April Fools!"
N/A20290"TF_Medal_InfoShow2014" "InfoShow TF2 Tournament Participant"
N/A20291"[english]TF_Medal_InfoShow2014" "InfoShow TF2 Tournament Participant"
N/A20292"TF_Medal_InfoShow2014_Desc" "InfoShow LAN Party 2014"
N/A20293"[english]TF_Medal_InfoShow2014_Desc" "InfoShow LAN Party 2014"
N/A20294"KillEaterEvent_CosmeticKills" "Zabití"
N/A20295"[english]KillEaterEvent_CosmeticKills" "Kills"
N/A20296"KillEaterEvent_FullHealthKills" "Zabití s plným zdravím"
N/A20297"[english]KillEaterEvent_FullHealthKills" "Full Health Kills"
N/A20298"TF_StrangePart_CosmeticKills" "Strange Cosmetic Part: Kills"
N/A20299"[english]TF_StrangePart_CosmeticKills" "Strange Cosmetic Part: Kills"
N/A20300"TF_StrangePart_CosmeticKills_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvému Strange kosmetickému předmětu ti umožní sledovat, kolik jsi při jeho nesení zabil nepřátel."
N/A20301"[english]TF_StrangePart_CosmeticKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality cosmetic will enable it to track the total number of kills you have while wearing that item."
N/A20302"TF_StrangePart_FullHealthKills" "Strange Part: Full Health Kills"
N/A20303"[english]TF_StrangePart_FullHealthKills" "Strange Part: Full Health Kills"
N/A20304"TF_StrangePart_FullHealthKills_Desc" "Přidání této Strange Part ke tvé Strange zbrani ti umožní sledovat počet nepřátel, které jsi zabil, zatímco jsi měl plné zdraví nebo jsi byl přeléčený."
N/A20305"[english]TF_StrangePart_FullHealthKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of players you kill with that weapon while at Full Health or Overhealed."
N/A20306"TF_ItemDynamic_Recipe_No_Partial_Completion" "Tento recept nelze částečně zkompletovat."
N/A20307"[english]TF_ItemDynamic_Recipe_No_Partial_Completion" "This recipe cannot be partially completed."
N/A20308"Dynamic_Recipe_Outputs_No_Partial_Complete" "Vyžaduje všechny následující předměty najednou:"
N/A20309"[english]Dynamic_Recipe_Outputs_No_Partial_Complete" "Must consume all at once:"
N/A20310"Dynamic_Recipe_Untradable_Checkbox" "Zobrazit nevyměnitelné předměty"
N/A20311"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Checkbox" "Show untradable items"
N/A20312"TF_SupplyCrateRation" "Mann Co. Supply Munition"
N/A20313"[english]TF_SupplyCrateRation" "Mann Co. Supply Munition"
N/A20314"Econ_Revolving_Loot_List_Killstreak_Kits" "Tato krabice obsahuje jeden z následujících Killstreak Kitů.\nKity z této krabice mohou být verze Specialized nebo Professional."
N/A20315"[english]Econ_Revolving_Loot_List_Killstreak_Kits" "This crate contains one of the following Killstreak Kit.\nKits obtained might be Specialized or Professional."
N/A20316"TF_LittleBear" "Little Bear"
N/A20317"[english]TF_LittleBear" "The Little Bear"
N/A20318"TF_LittleBear_Desc" "Poslední výdobytek komunistické kapesní ochranné technologie."
N/A20319"[english]TF_LittleBear_Desc" "Make sure the contents of your pockets are distributed fairly with the latest in Communist pocket enforcement."
2028820320}
2028920321}