Template:PatchDiff/April 18, 2014 Patch/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1850418504"Dynamic_Recipe_No_Matching_Items" "Nie posiadasz żadnych kompatybilnych przedmiotów"
1850518505"[english]Dynamic_Recipe_No_Matching_Items" "There are no compatible items in your backpack"
1850618506"Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "Przynajmniej jeden z przedmiotów jest niewymienialny. Wskutek tego żadnego z powstałych przedmiotów nie będzie można wymienić tak jak %s1. Czy chcesz kontynuować?"
18507N/A"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "At least one input item is not tradable. As a result, any output items will become not tradable as well as this %s1. Are you sure you want to continue?"
N/A18507"[english]Dynamic_Recipe_Untradable_Text" "One or more input items is not tradable. As a result, any output items will become not tradable as well as this %s1. Are you sure you want to continue?"
1850818508"Dynamic_Recipe_Partial_Completion_Warning" "Przedmioty wejściowe zostaną zniszczone oraz zaaplikowane do skompletowania %s1.\nNie można cofnąć tej czynności."
1850918509"[english]Dynamic_Recipe_Partial_Completion_Warning" "Input items will be permanently destroyed and applied towards completing this %s1.\nThis cannot be undone."
1851018510"Dynamic_Recipe_Response_Success" "Sukces!"