Template:PatchDiff/April 25, 2016 Patch/tf/resource/tf bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
21012101"[english]TF_IM_Goldrush_RedWin" "RED team wins by preventing the cart from reaching their final point"
21022102"TF_IM_Goldrush_MoveCart" "Талигата се движи по релсите, когато има СИНИ играчи близо до нея"
21032103"[english]TF_IM_Goldrush_MoveCart" "The cart moves along the track when BLU players are near it"
2104N/A"TF_IM_Goldrush_CartHeals" "Талигата предоставя здраве и амуниции на СИНИЯ отбор"
N/A2104"TF_IM_Goldrush_CartHeals" "Талигата предоставя здраве и муниции на СИНИЯ отбор"
21052105"[english]TF_IM_Goldrush_CartHeals" "The cart dispenses health and ammo to the BLU team"
21062106"TF_IM_Goldrush_RollsBack" "Ако талигата не се движи в продължение на 30 секунди, тя ще тръгне назад"
21072107"[english]TF_IM_Goldrush_RollsBack" "If the cart doesn't move for 30 seconds it will start to roll backwards"
21152115"[english]TF_IM_Basin_RedWin" "RED team wins by preventing the cart from reaching their final point"
21162116"TF_IM_Basin_MoveCart" "Талигата се движи по релсите, когато има СИНИ играчи близо до нея"
21172117"[english]TF_IM_Basin_MoveCart" "The cart moves along the track when BLU players are near it"
2118N/A"TF_IM_Basin_CartHeals" "Талигата предоставя здраве и амуниции на СИНИЯ отбор"
N/A2118"TF_IM_Basin_CartHeals" "Талигата предоставя здраве и муниции на СИНИЯ отбор"
21192119"[english]TF_IM_Basin_CartHeals" "The cart dispenses health and ammo to the BLU team"
21202120"TF_IM_Basin_RollsBack" "Ако талигата не се движи в продължение на 30 секунди, тя ще тръгне назад"
21212121"[english]TF_IM_Basin_RollsBack" "If the cart doesn't move for 30 seconds it will start to roll backwards"
48634863"[english]TR_Generic_BotIntroTitle" "Weapon Application!"
48644864"TR_Generic_BotIntro" "Изпробвайте оръжията си върху няколко движещи се цели! Опонентите ще се движат из стрелбището. Знаете какво да правите."
48654865"[english]TR_Generic_BotIntro" "Try out your weapons on a few moving targets! Opponents will move around the target range. You know what to do."
4866N/A"TR_Generic_BotHealth" "Някои врагове имат повече здраве, отколкото други. Ще се наложи използването на повече амуниции, за да ги повалите!"
N/A4866"TR_Generic_BotHealth" "Някои врагове имат повече здраве, отколкото други. Ще се наложи използването на повече муниции, за да ги повалите!"
48674867"[english]TR_Generic_BotHealth" "Some enemies have more health than others. You'll have to use more ammo to take them down!"
48684868"TR_Soldier_IntroTitle" "Войникът"
48694869"[english]TR_Soldier_IntroTitle" "The Soldier"
60796079"[english]StoreUpdate_OverlayRequired" "You must enable the Steam Community in-game and restart TF2 to use the Mann Co. Store."
60806080"StoreUpdate_SteamRequired" "Нужна е връзка към Steam, за да може да използвате Манн Ко магазина."
60816081"[english]StoreUpdate_SteamRequired" "A connection to Steam is required to use the Mann Co. Store."
6082N/A"StoreCheckout_NoItems" "Вашата кошница е празна!"
N/A6082"StoreCheckout_NoItems" "Кошницата Ви е празна!"
60836083"[english]StoreCheckout_NoItems" "Your shopping cart is empty!"
60846084"StoreCheckout_TooManyItems" "Имате твърде много артикули в кошницата!"
60856085"[english]StoreCheckout_TooManyItems" "You have too many items in your shopping cart!"
61016101"[english]StoreCheckout_NotLoggedin" "You must be logged in to Steam in order to complete a purchase."
61026102"StoreCheckout_WrongCurrency" "Валутата за транзакция не съвпада с тази в портфейла Ви."
61036103"[english]StoreCheckout_WrongCurrency" "This transaction's currency doesn't match your wallet currency."
6104N/A"StoreCheckout_NoAccount" "Вашият Steam акаунт в момента е недостъпен. Моля, опитайте тази покупка отново по-късно."
N/A6104"StoreCheckout_NoAccount" "Понастоящем Steam акаунтът Ви е недостъпен. Моля, опитайте тази покупка отново по-късно."
61056105"[english]StoreCheckout_NoAccount" "Your Steam account is currently unavailable. Please try this purchase again later."
61066106"StoreCheckout_InsufficientFunds" "Нямате достатъчно средства, за да завършите покупката."
61076107"[english]StoreCheckout_InsufficientFunds" "You do not have enough funds to complete the purchase."
61086108"StoreCheckout_TimedOut" "Времето за тази транзакция изтече. Моля, опитайте да закупите отново."
61096109"[english]StoreCheckout_TimedOut" "This transaction has timed out. Please try the purchase again."
6110N/A"StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Вашият Steam акаунт е изключен и не може да направи покупката."
N/A6110"StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Steam акаунтът Ви е изключен и не може да направи покупката."
61116111"[english]StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Your Steam account is disabled and cannot make a purchase."
61126112"StoreCheckout_SteamAccountNoPurchase" "Транзакции чрез Steam портфейл бяха изключени на този акаунт."
61136113"[english]StoreCheckout_SteamAccountNoPurchase" "Steam wallet transactions have been disabled on this account."
86308630"[english]TF_Coach_AddedCoach_Text" "You have been added to the list of coaches. You can continue playing and later you may be matched with a student."
86318631"TF_Coach_RemovedCoach_Title" "Успешно!"
86328632"[english]TF_Coach_RemovedCoach_Title" "Success!"
8633N/A"TF_Coach_RemovedCoach_Text" "Бяхте премахнат от списъка с треньори."
N/A8633"TF_Coach_RemovedCoach_Text" "Бяхте премахнати от списъка с треньори."
86348634"[english]TF_Coach_RemovedCoach_Text" "You have been removed from the list of coaches."
86358635"TF_Coach_AskCoach_Title" "Започване на обучението?"
86368636"[english]TF_Coach_AskCoach_Title" "Start Coaching?"
98609860"[english]Attrib_DamageForceReduction" "%s1% reduction in push force taken from damage"
98619861"Attrib_CloakRate" "%s1 сек. увеличаване на времето за невидимост"
98629862"[english]Attrib_CloakRate" "%s1 sec increase in time to cloak"
9863N/A"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Събраните кутии с амуниции се превръщат в здраве"
N/A9863"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Събраните кутии с муниции се превръщат в здраве"
98649864"[english]Attrib_AmmoBecomesHealth" "Ammo collected from ammo boxes becomes health"
98659865"Attrib_BootsFallingStomp" "Нанася щетите от падане три пъти на играча, върху който се приземявате"
98669866"[english]Attrib_BootsFallingStomp" "Deals 3x falling damage to the player you land on"
1171311713"TF_AllFather" "Праотецът"
1171411714"[english]TF_AllFather" "The All-Father"
1171511715"TF_AllFather_Desc" "През историческия ход на цивилизацията, бялата брада се е обособила като символ на мъдростта и обществения статут. Покажете на света, че е възможно да бъдете брадат И глупав с това лицево гнездо, предназначено за Картечаря и Войника. На ти това, цивилизацио!"
11716N/A"[english]TF_AllFather_Desc" "Throughout the history of civilization, the white beard has come to symbolize wisdom and status. Show the world it's possible to be bearded AND stupid with this Heavy- and Soldier-specific face-nest. Shove it, civilization!"
N/A11716"[english]TF_AllFather_Desc" "Throughout the history of civilization, the white beard has come to symbolize wisdom and status. Show the world it's possible to be bearded AND stupid with this face-nest. Shove it, civilization!"
1171711717"TF_JingleHell" "Звънтящият колан"
1171811718"[english]TF_JingleHell" "The Jingle Belt"
1171911719"TF_JingleHell_Desc" "Убийствените звънци ще дрънчат в бавно изпечените уши на Вашите обгорени жертви."
1222912229"[english]Tip_4_28" "As a Demoman, you can use the Sticky Jumper to get to the front lines quickly. Be careful! It inflicts no damage at all, requiring you to rely on your primary and melee weapons!"
1223012230"Tip_4_29" "Като Разрушител, „Шотландската отварачка за черепи“ намалява скоростта Ви. Обмислете да го комплектувате с „Щурмовия щит“, „Разкошния параван“ или „Щурвала“, така ще балансирате намаляването на скоростта."
1223112231"[english]Tip_4_29" "As a Demoman, the Scotsman's Skullcutter will reduce your speed. Consider pairing it with the Chargin' Targe, Splendid Screen, or Tide Turner in order to offset the speed reduction."
12232N/A"Tip_4_30" "Като Разрушител, „Убедителния персиец“ превръща всичките събрани амуниции в аптечки, което предотвратява придобиването на такива за основното и второстепенните Ви оръжия. Уверете се, че всеки изстрел е от значение!"
N/A12232"Tip_4_30" "Като Разрушител, „Убедителния персиец“ превръща всичките събрани муниции в аптечки, което предотвратява придобиването на такива за основното и второстепенните Ви оръжия. Уверете се, че всеки изстрел е от значение!"
1223312233"[english]Tip_4_30" "As a Demoman, the Persian Persuader converts all ammo pickups into health packs, preventing you from acquiring ammo for your primary and secondary weapons. Make every shot count!"
1223412234"Tip_5_13" "Като Медик, Вашият „Трион за кости“ работи 25%% по-бързо от „Убер триона“. Използвайте „Триона за кости“ в защитни ситуации, когато убер заряда не е толкова важен."
1223512235"[english]Tip_5_13" "As a Medic, your Bonesaw swings 25%% faster than the Übersaw. Use the Bonesaw in defensive situations in which an ÜberCharge isn't as important."
1396613966"[english]Attrib_Ubercharge" "Consumable: Become Übercharged for 5 seconds\n(and shield your sentry from damage)"
1396713967"Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% увеличена скорост на презареждане"
1396813968"[english]Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in recharge rate"
13969N/A"Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% максимални амуниции за носителя"
N/A13969"Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% максимални муниции за носителя"
1397013970"[english]Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% max misc ammo on wearer"
1397113971"Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% максимално здраве на съоръженията"
1397213972"[english]Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% max building health"
2467024670"TF_InactiveOperation2Pass" "Пропуска за кампания „Злощастие“"
2467124671"[english]TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break Campaign Pass"
2467224672"TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Активирането на пропуска предоставя марка за „Злощастие“, даваща достъп до договори, докато трае кампанията.\nСъщо така предоставя мистериозен Смисмас подарък 2015.\n\nКампанията „Оръжеен темперамент“ приключва на 4 април 2016."
24673N/A"[english]TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Activating the Tough Break Campaign Pass grants a Tough Break Stamp that grants access to contracts during the campaign.\nAlso grants a Smissmas 2015 Mystery Gift.\n\nThe Tough Break Campaign ends on April 4, 2016"
N/A24673"[english]TF_InactiveOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign ended on April 4, 2016.\n\nActivating the Tough Break Campaign Pass granted a Tough Break Campaign Stamp that would grant access to contracts and track stats during the campaign."
2467424674"TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "—Допринасяте към обществените творци на карти;\n—Достъп до договорите, които възнаграждават ексклузивни предмети за събитието, когато бъдат завършени приключи."
2467524675"[english]TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "-Contribute to community map makers\n-Access to contracts that reward event-exclusive items when completed"
2467624676"TF_ActivatedOperation2Pass" "Марка от кампанията „Злощастие“"
2467724677"[english]TF_ActivatedOperation2Pass" "Tough Break Campaign Stamp"
2467824678"TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "Марката от кампания „Злощастие“ предоставя достъп до договори, докато тя трае.\nМожете да повишите нивото за марката, като печелите точки от завършени договори по време на кампанията.\nНивото за марката се повишава, когато достигнете 1 000, 2 000 и 3 000 точки от договорите.\nКампанията „Злощастие“ приключва на 4 април 2016."
24679N/A"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign Stamp grants access to contracts during the campaign.\nYou can level up the coin by earning Contract Points from completed contracts.\nThe stamp levels up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points.\nThe Tough Break Campaign ends on April 4, 2016"
N/A24679"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign ended on April 4, 2016.\n\nThe Tough Break Campaign Stamp granted access to contracts and tracked stats during the campaign. You could level up the stamp by earning Contract Points from completed contracts. The stamp would level up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points."
2468024680"TF_ToughBreakCase01" "Оръжейният сандък „Пироландия“"
2468124681"[english]TF_ToughBreakCase01" "Pyroland Weapons Case"
2468224682"TF_ToughBreakCase01_Desc" "Този сандък е заключен и изисква\nключ за „Злощастие“, така че да бъде отворен.\n\nСъдържа предмет от колекцията „Пироландия“."
2493824938"TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Показване на алтернативни икони за класовете в таблото с резултати"
2493924939"[english]TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Display alternate class icons on the scoreboard"
2494024940"MMenu_Update" "Обновлението „Злощастие“"
24941N/A"[english]MMenu_Update" "The Tough Break Update"
N/A24941"[english]MMenu_Update" "Featured"
2494224942"Store_ViewMarket" "Преглед на пазара"
2494324943"[english]Store_ViewMarket" "View On Market"
2494424944"Store_StartingAt" "Започващи от"