Template:PatchDiff/April 25, 2016 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
91889188"[english]TFAdvancedOptions" "TF2 Advanced Options"
91899189"Tooltip_EnableHUDMinMode" "Mini-HUD-läget använder en mindre och mer kompakt HUD.\n\nViss förklarande information tas bort också, så du bör vara bekant med standard-HUD:en innan du aktiverar Mini-HUD."
91909190"[english]Tooltip_EnableHUDMinMode" "Minimal HUD mode uses a smaller, denser HUD so that you can see more.\n\nSome explanatory information is removed as well, so you should be familiar with the standard HUD before you turn on Minimal HUD."
9191N/A"Tooltip_classautokill" "Om den är aktiverad, kommer du genast att döda dig själv närhelst du ändrar klass medan du är ute på fältet.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer du ändra till din nya klass nästa gång du återskapas."
N/A9191"Tooltip_classautokill" "☑: Du kommer genast döda dig själv närhelst du byter klass medan du är ute på fältet.\n\n☐: Du kommer byta till din nya klass nästa gång du återskapas."
91929192"[english]Tooltip_classautokill" "If set, then you'll immediately kill yourself whenever you change class while out in the field.\n\nIf unset, you'll change to your new class the next time you respawn."
9193N/A"Tooltip_loadoutrespawn" "Om den är aktiverad, kommer du genast att återskapas närhelst du ändrar din utrustning när du befinner dig inom en återskapningszon.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer dina utrustningsändringar träda i kraft nästa gång du återskapas."
N/A9193"Tooltip_loadoutrespawn" "☑: Du kommer genast att återskapas närhelst du ändrar din utrustning när du befinner dig i en återskapningszon.\n\n☐: Dina utrustningsändringar kommer träda i kraft nästa gång du återskapas."
91949194"[english]Tooltip_loadoutrespawn" "If set, then you'll respawn immediately whenever you change your loadout while inside a respawn zone.\n\nIf unset, your loadout changes will take effect the next time you respawn."
9195N/A"Tooltip_medigun_autoheal" "Om den är aktiverad, kommer din Sjukvårdares hälsovapen att låsa fast på ditt hälsomål tills du trycker på eldgivningsknappen igen.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer du behöva hålla inne knappen för att låsa fast Sjukvårdarens hälsovapen."
N/A9195"Tooltip_medigun_autoheal" "☑: Din Sjukvårdares hälsovapen kommer att låsas fast på ditt hälsomål tills du trycker på eldgivningsknappen igen.\n\n☐: Du kommer behöva hålla inne knappen för att låsa fast hälsovapnet."
91969196"[english]Tooltip_medigun_autoheal" "If set, your Medic's medigun will stay locked onto your heal target until you press the fire button again.\n\nIf unset, you'll be required to hold the button down to keep the medigun locked on."
9197N/A"Tooltip_autozoom" "Om den är aktiverad, kommer Krypskyttens krypskyttegevär automatiskt zoomas tillbaka efter omladdning, om du var inzoomad när du sköt."
N/A9197"Tooltip_autozoom" "☑: Krypskyttens gevär kommer automatiskt zoomas in efter omladdning, om du var inzoomad när du sköt."
91989198"[english]Tooltip_autozoom" "If set, the Sniper's sniper rifle will automatically zoom back in after it reloads, if you were zoomed in when you shot."
9199N/A"Tooltip_autoreload" "Om den är aktiverad, kommer du automatiskt ladda om ditt vapen närhelst du inte skjuter, om vapnet behöver laddas om och du har ammo."
N/A9199"Tooltip_autoreload" "☑: Du kommer automatiskt ladda om ditt vapen närhelst du inte skjuter, om vapnet behöver laddas om och du har ammo."
92009200"[english]Tooltip_autoreload" "If set, you'll automatically reload your weapon whenever you're not firing, if the weapon needs reloading and you have ammo."
9201N/A"Tooltip_takesshots" "Om den är aktiverad, kommer en skärmdump på den slutgiltiga poänglistan automatiskt att sparas vid slutet på varje karta du spelar."
N/A9201"Tooltip_takesshots" "☑: En skärmbild på den slutgiltiga poänglistan kommer tas automatiskt vid slutet av varje match."
92029202"[english]Tooltip_takesshots" "If set, you'll automatically have a screenshot taken of the final scoreboard at the end of every map you play."
9203N/A"Tooltip_rememberactiveweapon" "Om den är aktiverad, kommer du att återskapas hållandes i samma vapen som du höll i när du dog (förutsatt att du fortfarande har den utrustad)"
N/A9203"Tooltip_rememberactiveweapon" "☑: Du kommer återskapas hållandes i samma vapen som du höll i när du dog (förutsatt att du fortfarande har den utrustad)."
92049204"[english]Tooltip_rememberactiveweapon" "If set, you'll respawn holding the same weapon you were holding when you died (assuming you still have it equipped in your loadout)."
9205N/A"Tooltip_rememberlastweapon" "Om den är aktiverad, kommer återskapning inte påverka vapnet du byter till när du trycker på \"föregående vapen\"-knappen.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer ditt sekundära vapen alltid att ställas in som ditt \"föregående vapen\" när du återskapas."
N/A9205"Tooltip_rememberlastweapon" "☑: Återskapning kommer inte påverka vapnet du byter till när du trycker på \"föregående vapen\"-knappen.\n\n☐: Ditt sekundära vapen kommer alltid att bli ditt \"föregående vapen\" när du återskapas."
92069206"[english]Tooltip_rememberlastweapon" "If set, respawning won't affect the weapon you'll switch to when you hit your 'previous weapon' key.\n\nIf unset, your 'previous weapon' will always be set to be your secondary weapon when you respawn."
92079207"Tooltip_drawviewmodel_option" "Om den inte är aktiverad, kommer ditt vapen i förstapersonsperspektiv inte att visas."
92089208"[english]Tooltip_drawviewmodel_option" "If unset, the first person view of your active weapon won't be drawn."
9209N/A"Tooltip_flipviewmodel_option" "Om den är aktiverad, kommer ditt vapen att visas på den vänstra sidan av skärmen istället för höger."
N/A9209"Tooltip_flipviewmodel_option" "☑: Ditt vapen kommer att visas på den vänstra sidan av skärmen istället för den högra."
92109210"[english]Tooltip_flipviewmodel_option" "If set, the first person view of your active weapon will be drawn on the left hand side of the screen, instead of the right."
9211N/A"Tooltip_DisableSprays" "Om den är aktiverad, kommer du inte se andra spelares spraybilder."
N/A9211"Tooltip_DisableSprays" "☑: Du kommer inte se andra spelares spraybilder."
92129212"[english]Tooltip_DisableSprays" "If set, you won't see other player's spraypaint images."
9213N/A"Tooltip_colorblindassist" "Om den är aktiverad, kommer flera effekter i spelet som är svårare för färgblinda spelare att se att använda alternativa och mer synliga effekter."
N/A9213"Tooltip_colorblindassist" "☑: Flera effekter i spelet som är svårare för färgblinda spelare att se, kommer att använda alternativa och mer synliga effekter."
92149214"[english]Tooltip_colorblindassist" "If set, several in-game effects that are harder for colorblind players to see will use alternate, more visible effects."
9215N/A"Tooltip_DisableHTMLMOTD" "Om den är aktiverad, kommer inte HTML-versioner av servrars välkomstskärmar att visas för dig."
N/A9215"Tooltip_DisableHTMLMOTD" "☑: HTML-versioner av servrars välkomstskärmar kommer inte att visas för dig."
92169216"[english]Tooltip_DisableHTMLMOTD" "If set, you won't be shown HTML versions of server's Message Of The Day welcome screens."
9217N/A"Tooltip_SpectateCarriedItems" "Om den är aktiverad, kommer du att visas de utrustade föremålen som används av spelaren du åskådar."
N/A9217"Tooltip_SpectateCarriedItems" "☑: De utrustade föremålen som används av spelaren du åskådar kommer att visas."
92189218"[english]Tooltip_SpectateCarriedItems" "If set, you'll be shown the loadout items being used by the player you're spectating."
92199219"Tooltip_UseAdvancedTourneyGUI" "Den Avancerade Åskådar-HUD:en används endast i turneringsläget, och är utformad för att visa dig mer information i 6 v 6-matcher."
92209220"[english]Tooltip_UseAdvancedTourneyGUI" "The Advanced Spectator HUD is used in tournament mode only, and is designed to show you more information in 6 v 6 matches."
9221N/A"Tooltip_DisableWeatherParticles" "Om den är aktiverad, kommer du inte att se partikeleffekter som bandesignern som skapade kartan du spelar på har markerat som \"väder\". Detta kan hjälpa din renderingsprestanda på banor med effekter såsom regn eller snö."
N/A9221"Tooltip_DisableWeatherParticles" "☑: Du kommer inte att se partikeleffekter som bandesigner som skapade banan har markerat som \"väder\". Detta kan hjälpa din renderingsprestanda på banor med effekter såsom regn eller snö."
92229222"[english]Tooltip_DisableWeatherParticles" "If set, you won't see particle effects marked as 'weather' by the level designer who created the map you're on. This can help your rendering performance on levels with effects like rain or snow."
92239223"Tooltip_simple_disguise_menu_option" "Den kortfattade Förklädnadsmenyn för Spionen är en alternativ meny som kräver fler knapptryckningar i förklädningsprocessen, men som endast använder sifferknapparna 1 till 4."
92249224"[english]Tooltip_simple_disguise_menu_option" "The Concise Disguise Menu for the Spy is an alternate menu that requires more keypresses in the disguising process, but only uses the number keys 1 through 4."
9225N/A"Tooltip_CombatText" "Om den är aktiverad, kommer du se tillfogad skada över huvudena på fiender när du skadar dem."
N/A9225"Tooltip_CombatText" "☑: Du kommer se tillfogad skada över huvudena på fiender när du skadar dem."
92269226"[english]Tooltip_CombatText" "If set, you'll see damage amounts appear over the heads of enemies whenever you damage them."
9227N/A"Tooltip_Hitbeeps" "Om den är aktiverad, kommer du höra ett \"träffljud\" när du skadar en fiende."
N/A9227"Tooltip_Hitbeeps" "☑: Du kommer höra ett \"träffljud\" när du skadar en fiende."
92289228"[english]Tooltip_Hitbeeps" "If set, you'll hear a 'hit sound' that's played whenever you damage an enemy."
9229N/A"Tooltip_HealTargetMarker" "Om den är aktiverad, kommer en markör visas ovanför det allierade målet som du helar med ditt hälsovapen."
N/A9229"Tooltip_HealTargetMarker" "☑: En markör kommer visas ovanför det allierade målet som du helar med ditt hälsovapen."
92309230"[english]Tooltip_HealTargetMarker" "If set, a marker will be displayed above the friendly target that you're currently healing with your medigun."
9231N/A"Tooltip_AutoMedicCallers" "Om den är aktiverad, kommer du få en automatisk begäran om hjälp från lagkamrater i närheten när deras hälsa sjunker under en tröskel."
N/A9231"Tooltip_AutoMedicCallers" "☑: Du kommer få automatiska begäran om hjälp från lagkamrater i närheten när deras hälsa sjunker under en tröskel."
92329232"[english]Tooltip_AutoMedicCallers" "If set, you'll receive an automatic request for assistance from any nearby team mates when their health falls below a threshold."
92339233"Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "Tröskeln vid vilken dina lagkamrater kommer att automatiskt begära hjälp."
92349234"[english]Tooltip_AutoMedicCallThreshold" "The threshold at which your team mates will automatically request assistance."
9235N/A"Tooltip_UseGlowEffect" "Om den är aktiverad, kommer bombvagnar och informationsportföljer att använda glödeffekter för att framhäva deras platser på kartan."
N/A9235"Tooltip_UseGlowEffect" "☑: Bombvagnar och informationsportföljer kommer använda glödeffekter för att framhäva dem på banan."
92369236"[english]Tooltip_UseGlowEffect" "If set, the Payload carts and CTF intelligence briefcases will use glow effects to highlight their locations in the map."
9237N/A"Tooltip_UseSteamCloud" "Om den är aktiverad, kommer dina TF2-konfigurationsfiler att lagras på Steam Cloud."
N/A9237"Tooltip_UseSteamCloud" "☑: Dina TF2-konfigurationsfiler kommer att lagras på Steam Cloud."
92389238"[english]Tooltip_UseSteamCloud" "If set, your TF2 configuration files will be stored on the Steam Cloud."
9239N/A"Tooltip_ShowNotificationsInGame" "Om den är aktiverad, kommer du att få pop-up-meddelanden i spelet vid olika händelser, som t.ex. bytesförfrågan.\n\nOm den inte är aktiverad, kommer meddelandena bara att visas när du återgår till huvudmenyn."
N/A9239"Tooltip_ShowNotificationsInGame" "☑: Du kommer att få pop-up-meddelanden i spelet vid olika händelser, som t.ex. bytesförfrågan.\n\n☐: Meddelanden kommer endast att visas när du återgår till huvudmenyn."
92409240"[english]Tooltip_ShowNotificationsInGame" "If set, you'll receive in-game notification popups for various events, like trade requests.\n\nIf unset, the notifications will only be visible when you return to the main menu."
92419241"Tooltip_Multiplayer_Decal_Limit" "Det maximala antalet dekaler som kan existera samtidigt. Dekaler används för visuella effekter som t.ex. kulhål. Högre siffror kommer att resultera i mer ihållande dekaler, på bekostnad av prestanda."
92429242"[english]Tooltip_Multiplayer_Decal_Limit" "The maximum number of decals that can exist at once. Decals are used for visual effects like bullet impacts. Higher numbers will result in more persistent decals, at the expense of performance."
92489248"[english]Tooltip_httpproxy" "If you're behind a HTTP proxy, you'll need to specify it here, or you won't be able to upload movies to YouTube."
92499249"TFOption_replay_enableeventbasedscreenshots" "Ta händelsebaserade skärmdumpar under repriser"
92509250"[english]TFOption_replay_enableeventbasedscreenshots" "Take event-based screenshots during replays"
9251N/A"Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "Om den är aktiverad, kommer skärmdumpar automatiskt att tas under repriser när något intressant händer (du dödar en fiende, du aktiverar en ÜberLaddning, etc). På vissa grafikkort kan detta orsaka renderingsryckningar."
N/A9251"Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "☑: Skärmbilder kommer att tas automatiskt när något intressant händer (du dödar en fiende, du aktiverar en ÜberLaddning, etc). För vissa grafikkort kan detta orsaka renderingsryckningar."
92529252"[english]Tooltip_replay_enableeventbasedscreenshots" "If set, screenshots will automatically be taken, during replays, whenever something interesting happens (you kill an enemy, you deploy an ÜberCharge, etc). On some graphics cards this can cause rendering hitches."
92539253"TFOption_replay_screenshotresolution" "Ta högupplösta repris-skärmdumpar"
92549254"[english]TFOption_replay_screenshotresolution" "Take high-resolution replay screenshots"
9255N/A"Tooltip_replay_screenshotresolution" "Om den är aktiverad, kommer repris-skärmdumpar att tas i hög upplösning. På vissa grafikkort kan detta orsaka renderingsryckningar."
N/A9255"Tooltip_replay_screenshotresolution" "☑: Reprisbilder kommer att tas i hög upplösning. För vissa grafikkort kan detta orsaka renderingsryckningar."
92569256"[english]Tooltip_replay_screenshotresolution" "If set, replay screenshots will be taken in high resolution. On some graphics cards this can cause rendering hitches."
92579257"TFOption_replay_maxscreenshots" "Max antal skärmdumpar per repris"
92589258"[english]TFOption_replay_maxscreenshots" "Max screenshots per replay"
1028010280"[english]ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
1028110281"TF_sniperbell" "Spela upp ett ljud när krypskyttegeväret är fullt laddat"
1028210282"[english]TF_sniperbell" "Play a sound when the Sniper rifle is fully charged"
10283N/A"Tooltip_sniperbell" "Om aktiverat, kommer krypskyttegeväret automatiskt spela upp ett ljud när det är fullt laddat."
N/A10283"Tooltip_sniperbell" "☑: Krypskyttens gevär kommer spela upp ett ljud när det är fulladdat."
1028410284"[english]Tooltip_sniperbell" "If set, the Sniper rifle will automatically play a sound when fully charged."
1028510285"Econ_holiday_restriction_birthday" "Säsongsbegränsning: TF:s födelsedag"
1028610286"[english]Econ_holiday_restriction_birthday" "Holiday Restriction: TF Birthday"
1030010300"[english]Store_Popular" "Top Sellers"
1030110301"Store_CGTradingSale" " "
1030210302"[english]Store_CGTradingSale" ""
10303N/A"Tooltip_FreezeCamHide" "Om aktiverat, kommer HUD:en gömmas under frysskärmsbilder."
N/A10303"Tooltip_FreezeCamHide" "☑: HUD:en kommer döljas när frysskärmsbilder tas."
1030410304"[english]Tooltip_FreezeCamHide" "If set, the HUD will be hidden during freezecam screenshots."
1030510305"Store_MostPopular" "Dagens mest populära föremål:"
1030610306"[english]Store_MostPopular" "Today's Most Popular Items:"
1088210882"[english]IT_KeyboardCommand_ItemTest" "[F7] Show Test Item UI"
1088310883"IT_KeyboardCommand_ItemTestBots" "[F8] Visa bottkontrolls-gränssnittet"
1088410884"[english]IT_KeyboardCommand_ItemTestBots" "[F8] Show Bot Control UI"
10885N/A"Tooltip_SteamScreenshots" "Om aktiverat, så kommer skärmdumpar automatiskt sparas till Steam."
N/A10885"Tooltip_SteamScreenshots" "☑: Skärmbilder kommer sparas till Steam automatiskt."
1088610886"[english]Tooltip_SteamScreenshots" "If set, screenshots will automatically be saved to Steam."
1088710887"Store_TryItem" "Testa den!"
1088810888"[english]Store_TryItem" "Test It Out!"
1161511615"TF_AllFather" "Allfadern"
1161611616"[english]TF_AllFather" "The All-Father"
1161711617"TF_AllFather_Desc" "Under civilisationens historia har det vita skägget kommit att symbolisera visdom och status. Visa världen att det är möjligt att ha skägg OCH vara dum med denna tung artillerist- och soldatspecifika ansiktsprydnad. Far åt pipan, civilisationen!"
11618N/A"[english]TF_AllFather_Desc" "Throughout the history of civilization, the white beard has come to symbolize wisdom and status. Show the world it's possible to be bearded AND stupid with this Heavy- and Soldier-specific face-nest. Shove it, civilization!"
N/A11618"[english]TF_AllFather_Desc" "Throughout the history of civilization, the white beard has come to symbolize wisdom and status. Show the world it's possible to be bearded AND stupid with this face-nest. Shove it, civilization!"
1161911619"TF_JingleHell" "Bjällerbältet"
1162011620"[english]TF_JingleHell" "The Jingle Belt"
1162111621"TF_JingleHell_Desc" "Dråpbjällror kommer att klinga i de långsamt stekande öronen på dina brännoffer."
1203112031"[english]TF_Set_HiddenDetective" "Eliminating The Impossible"
1203212032"Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Minskar mysterielösningstiden med upp till %s1%"
1203312033"[english]Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduces mystery solving time by up to %s1%"
12034N/A"Tooltip_hud_fastswitch" "Aktivera denna om du vill kunna byta vapen utan att behöva använda vapenvalmenyn."
N/A12034"Tooltip_hud_fastswitch" "☑: Du kan nu byta vapen utan att behöva använda vapenvalmenyn."
1203512035"[english]Tooltip_hud_fastswitch" "If set, you can change weapons without using the weapon selection menu."
1203612036"TF_Wearable_Backpack" "Ryggsäck"
1203712037"[english]TF_Wearable_Backpack" "Backpack"
1249312493"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
1249412494"TF_nocrosshaironscopezoom" "KRYPSKYTT: Göm siktet när du är inzoomad"
1249512495"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in"
12496N/A"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "Om valt kommer standard- och anpassade korshår automatiskt försvinna vid in-zoomning med alla krypskyttegevär, och endast lämna gevärets lasersikte."
N/A12496"Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "☑: Korshår kommer vid inzoomning med Krypskyttens gevär att automatiskt försvinna, och endast visa gevärets lasersikte."
1249712497"[english]Tooltip_nocrosshaironscopezoomn" "If set, when zoomed in with any sniper rifles, the default and custom crosshairs will automatically disappear leaving only the rifle targeting laser."
1249812498"TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mystisk Promo 2"
1249912499"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo2" "Mysterious Promo 2"
1308713087"[english]TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "This crate contains an item, but it isn't clear what. The crate will disappear on July 11th, so you should open it before it's gone!"
1308813088"TF_vote_no_maps" "Inga kartor tillgängliga"
1308913089"[english]TF_vote_no_maps" "No maps available"
13090N/A"Tooltip_SpectatePyroVision" "Om valt, så kommer världen bli sedd med Pyrosyn när du åskådar"
N/A13090"Tooltip_SpectatePyroVision" "☑: Världen kommer att ses med Pyrosyn när du åskådar."
1309113091"[english]Tooltip_SpectatePyroVision" "If set, world will be viewed under Pyrovision when spectating"
13092N/A"Tooltip_ReplayPyroVision" "Om valt, så kommer repriser bli sedda med Pyrosyn"
N/A13092"Tooltip_ReplayPyroVision" "☑: Repriser kommer att ses med Pyrosyn."
1309313093"[english]Tooltip_ReplayPyroVision" "If set, replays are viewed with Pyrovision enabled"
1309413094"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_1st" "ESL Season VI Premier Division 1:a Plats"
1309513095"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVI_Premier_1st" "ESL Season VI Premier Division 1st Place"
1808018080"[english]Attrib_CallingCardOnKill" "Leave a Calling Card on your victims."
1808118081"TF_CombatTextDoesntBlock" "Skadetext förhindrar inte åverkan ovanför huvudet (t ex \"CRIT!\")"
1808218082"[english]TF_CombatTextDoesntBlock" "Damage text doesn't prevent overhead effects (e.g. \"CRIT!\")"
18083N/A"Tooltip_CombatTextDoesntBlock" "Om aktiverat, så kommer skadetext inte förhindra att bonuseffekt-texter dyker upp ovanför spelarnas huvuden också. (t.ex. \"CRIT!\")"
N/A18083"Tooltip_CombatTextDoesntBlock" "Skadetext förhindrar inte att bonuseffekt-texter dyker upp ovanför spelarnas huvuden likaså. (t.ex. \"CRIT!\")"
1808418084"[english]Tooltip_CombatTextDoesntBlock" "If set, damage text won't prevent bonus-effect text from appearing above players' heads as well. (e.g. \"CRIT!\")"
1808518085"TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
1808618086"[english]TF_MVM_Map_Ghost_Town" "Ghost Town"
1854818548"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogConfirm" "Yes"
1854918549"GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogCancel" "Nej"
1855018550"[english]GameUI_HudPlayerClassUsePlayerModelDialogCancel" "No"
18551N/A"ToolTip_HudPlayerClassUsePlayerModel" "Om aktiverat så kommer spelarens klass-HUD använda spelarens riktiga modell."
N/A18551"ToolTip_HudPlayerClassUsePlayerModel" "Använd spelarens aktuella modell i spelarens klass-HUD."
1855218552"[english]ToolTip_HudPlayerClassUsePlayerModel" "If set, the player class HUD will use the player's actual model."
18553N/A"Tooltip_RomeVisionOptIn" "Om den är aktiverad, kommer Romsyn aktiveras i Mann mot maskin om någon spelare på servern har den Hela Halvan i sin ryggsäck."
N/A18553"Tooltip_RomeVisionOptIn" "☑: Romsyn kommer aktiveras i Mann mot maskin, om en spelare på servern har den Hela Halvan i sin ryggsäck."
1855418554"[english]Tooltip_RomeVisionOptIn" "If set, Romevision will be enabled in Mann vs. Machine mode if any player on the server has The Hardy Laurel in their backpack."
1855518555"ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\nDen här %s1 är obytbar och kommer göra din %s2 obytbar!"
1855618556"[english]ToolStrangifierUntradableWarning" "\n\nThis %s1 is untradable and will make your %s2 untradable!"
2164121641Dropped tickets return to their home after 15 seconds."
2164221642"TF_TargetID_Disable_Floating" "TargetID - Avaktivera flytande hälsomätare"
2164321643"[english]TF_TargetID_Disable_Floating" "TargetID - Disable Floating HealthBar"
21644N/A"ToolTip_TargetID_Disable_Floating" "Om aktiverat, placeras TargetID-hälsomätaren inuti karaktärens namnskylt"
N/A21644"ToolTip_TargetID_Disable_Floating" "☑: Placerar TargetID-hälsomätaren inuti karaktärens namnskylt"
2164521645"[english]ToolTip_TargetID_Disable_Floating" "If set, places TargetID HealthBar inside the character nameplate"
2164621646"TF_TargetID_Alpha" "TargetID Alpha"
2164721647"[english]TF_TargetID_Alpha" "TargetID Alpha"
2198421984"[english]TF_short2014_engineer_nerd_hair_style1" "Helmet"
2198521985"TF_WinterCrate2014_Naughty" "Stygg Vinterlåda 2014"
2198621986"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty" "Naughty Winter Crate 2014"
21987N/A"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Denna lådas innehåll är okänt.\nBara stygga nycklar passar i låset.\nNågra, men inte alla, föremål i denna låda är märkliga...\n\nDess innehåll är begränsat och kommer bara från denna låda\nEfter 16/2/2015 kan inte denna låda öppnas längre."
N/A21987"TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "Den här lådan är ett minne från forna tider. Den är enbart dekorativ och kan inte längre öppnas."
2198821988"[english]TF_WinterCrate2014_Naughty_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2198921989"TF_WinterCrate2014_Nice" "Snäll Vinterlåda 2014"
2199021990"[english]TF_WinterCrate2014_Nice" "Nice Winter Crate 2014"
21991N/A"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Denna låda innehåller begränsade kosmetiska föremål från gemenskapen.\nBara snälla nycklar passar i låset.\nNågra, men inte alla, föremål i denna låda är märkliga...\n\nDess innehåll är begränsat och kommer bara från denna låda\nEfter 16/2/2015 kan inte denna låda öppnas längre."
N/A21991"TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "Den här lådan är ett minne från forna tider. Den är enbart dekorativ och kan inte längre öppnas."
2199221992"[english]TF_WinterCrate2014_Nice_Desc" "A memento from an age long past, this crate is purely decorative and can no longer be opened."
2199321993"TF_EOTL_medal" "End of the Line-Gemenskapsuppdateringsmedalj"
2199421994"[english]TF_EOTL_medal" "End of the Line Community Update Medal"
2454824548"TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break-kampanjpass"
2454924549"[english]TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break Campaign Pass"
2455024550"TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Aktivering av kampanjpasset för Tough Break ger ett Tough Break-frimärke som ger tillgång till kontrakt under kampanjen.\nGer även en Hemlig Smissas 2015-gåva.\n\nTough Break-kampanjen tar slut 4 april, 2016"
24551N/A"[english]TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Activating the Tough Break Campaign Pass grants a Tough Break Stamp that grants access to contracts during the campaign.\nAlso grants a Smissmas 2015 Mystery Gift.\n\nThe Tough Break Campaign ends on April 4, 2016"
N/A24551"[english]TF_InactiveOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign ended on April 4, 2016.\n\nActivating the Tough Break Campaign Pass granted a Tough Break Campaign Stamp that would grant access to contracts and track stats during the campaign."
2455224552"TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "-Bidra till skapare av gemenskapskartor\n-Tillgång till kontrakt som belönar event-exklusiva föremål när de slutförs."
2455324553"[english]TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "-Contribute to community map makers\n-Access to contracts that reward event-exclusive items when completed"
2455424554"TF_ActivatedOperation2Pass" "Kampanjfrimärke för Tough Break"
2455524555"[english]TF_ActivatedOperation2Pass" "Tough Break Campaign Stamp"
2455624556"TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "Kampanjfrimärket för Tough Break ger tillgång till kontrakt under kampanjen.\nFrimärket kan gå upp i nivå genom att tjäna in Kontraktpoäng från avklarade kontrakt.\nFrimärket går upp i nivå vid 1000, 2000 och 3000 Kontraktpoäng.\nTough Break-kampanjen slutar 4 april, 2016"
24557N/A"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign Stamp grants access to contracts during the campaign.\nYou can level up the coin by earning Contract Points from completed contracts.\nThe stamp levels up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points.\nThe Tough Break Campaign ends on April 4, 2016"
N/A24557"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign ended on April 4, 2016.\n\nThe Tough Break Campaign Stamp granted access to contracts and tracked stats during the campaign. You could level up the stamp by earning Contract Points from completed contracts. The stamp would level up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points."
2455824558"TF_ToughBreakCase01" "Pyroland-vapenlåda"
2455924559"[english]TF_ToughBreakCase01" "Pyroland Weapons Case"
2456024560"TF_ToughBreakCase01_Desc" "Denna låda är låst och kräver en\nTough Break-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål från \"Pyroland\"-kollektionen."
2481624816"TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Visa alternativa klassikoner på resultattavlan"
2481724817"[english]TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Display alternate class icons on the scoreboard"
2481824818"MMenu_Update" "Tough Break-uppdatering"
24819N/A"[english]MMenu_Update" "The Tough Break Update"
N/A24819"[english]MMenu_Update" "Featured"
2482024820"Store_ViewMarket" "Visa i marknaden"
2482124821"[english]Store_ViewMarket" "View On Market"
2482224822"Store_StartingAt" "Från"
2513025130"[english]TF_Common_StatClock_desc" "Applies a Strange Stat Clock onto a Civilian Grade Weapon."
2513125131"tf_dingalingaling_last_effect" "Sista träff-ljud"
2513225132"[english]tf_dingalingaling_last_effect" "Last Hit Sounds"
N/A25133"Context_MannCoTrade" "Mann Co. Trade"
N/A25134"[english]Context_MannCoTrade" "Mann Co. Trade"
2513325135"Context_TradeUp" "Byt upp föremålsklass"
2513425136"[english]Context_TradeUp" "Item Grade Trade-Up"
2513525137"Context_CommonStatClock" "Civilistens Statistikklocka"