Template:PatchDiff/April 27, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
15751575"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen weapons to refill your supply."
15761576"Tip_6_4" "Den Tunga Artilleristens minigun drar mycket ammo. Fyll på genom att plocka upp tappade vapen."
15771577"[english]Tip_6_4" "As a Heavy, your Sandvich can be a lifesaver. Try to find a safe place before eating your Sandvich or you may be rudely interrupted."
1578N/A"Tip_7_Count" "21"
N/A1578"Tip_7_Count" "32"
15791579"[english]Tip_7_Count" "32"
15801580"Tip_7_1" "Som Pyro kan du tillfoga fienden mer skada med din eldkastare ju närmare honom du är."
15811581"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
64996499"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Ta Bort Färg?"
65006500"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
65016501"RefurbishItem_RemovePaint" "Ta bort den anpassade färgen från det här föremålet, så att det får tillbaka sin originalfärg?\n\n(Färgen kommer att kasseras)"
6502N/A"[english]RefurbishItem_RemovePaint" "Remove the custom color from this item, restoring its original color?\n\n(Paint will be discarded)"
N/A6502"[english]RefurbishItem_RemovePaint" "Remove the custom color %confirm_dialog_token% from this item, restoring its original color?\n\n(Paint will be discarded)"
65036503"RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Ta Bort Namn?"
65046504"[english]RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Remove Name?"
65056505"RefurbishItem_RemoveName" "Ta bort det anpassade namnet på detta föremål, så att det får tillbaka sitt originalnamn?\n\n(Namnlapp kommer att kasseras)"
1193811938"[english]TF_Jag_Badge_Desc" "There exists an agency so secret that only three people on the planet even know of its existence. This is the medal they give each other when one of them does a great job."
1193911939"TF_Jag_Haircut" "Ligistens lugg"
1194011940"[english]TF_Jag_Haircut" "The Battle Bob"
N/A11941"TF_Jag_Haircut_Desc" "Simpel och elegant, denna smickrande hårhjälm kommer att framhäva de naturliga konturerna i ditt fasansfulla krigsansikte."
N/A11942"[english]TF_Jag_Haircut_Desc" "Simple and elegant, this slimming hair helmet will bring out the natural contours of your fearsome war face."
1194111943"TF_Jag_Haircut_Style_NoHelmet" "Utan hjälm"
1194211944"[english]TF_Jag_Haircut_Style_NoHelmet" "Without Helmet"
1194311945"TF_Jag_Haircut_Style_WithHelmet" "Med hjälm"
1206012062"[english]Tip_1_18" "As a Scout, you and your allies regain lost health when hitting enemies drenched in Mad Milk. Initiate fights with it to improve your team's survivability."
1206112063"Tip_1_19" "Spanarens Bostonbankare får fiender att börja blöda när de träffas, men att missa får i stället dig själv att blöda. Blödningar kan snabbt stoppas med förbandslådor."
1206212064"[english]Tip_1_19" "As a Scout, the Boston Basher causes foes to bleed when struck, but missing will cause self-inflicted bleeding. Bleeding can be quickly cured with health kits."
N/A12065"Tip_1_20" "Spanarens Solsticka utdelar kritisk skada mot brinnande spelare, men annars är den svagare än slagträt. Arbeta tillsammans med pyros från ditt lag för att maximera din skada."
N/A12066"[english]Tip_1_20" "As a Scout, the Sun-on-a-Stick deals critical damage to burning foes, but is otherwise weaker than the Bat. Work with friendly Pyros to make full use of it."
N/A12067"ToolStrangePartApplyConfirm" "Är du säker på att du vill lägga till denna Märkliga Del till detta föremål?\n\nKom ihåg: ett enda föremål kan bara ha %maximum_strange_part_slots% delar. Din\n%subject_item_def_name% har %remaining_strange_part_slots% lediga platser kvar."
N/A12068"[english]ToolStrangePartApplyConfirm" "Are you sure you want add this Strange Part to this item?\n\nRemember: a single item can only hold %maximum_strange_part_slots% parts. Your\n%subject_item_def_name% has %remaining_strange_part_slots% free slots remaining."
1206312069"KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Sappade byggnader"
1206412070"[english]KillEaterEventType_BuildingsSapped" "Buildings Sapped"
1206512071"KillEaterEventType_MenTreaded" "Motståndare tillplattade"
1207612082"[english]KillEaterEventType_AirborneEnemyKills" "Airborne Enemy Kills"
1207712083"TF_StrangePart_Empty" "Märklig Del"
1207812084"[english]TF_StrangePart_Empty" "Strange Part"
N/A12085"TF_StrangePart_Empty_Desc" "Genom att lägga till denna Märkliga Del till ett vapen med märklig kvalitet så kan det hålla reda på ny statistik!"
N/A12086"[english]TF_StrangePart_Empty_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track an additional new statistic!"
1207912087"TF_CozyCamper" "Krypskyttens Krypin"
1208012088"[english]TF_CozyCamper" "The Cozy Camper"
N/A12089"TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gåvomannen Från Gåvolandet"
N/A12090"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat" "Gifting Man From Gifting Land"
N/A12091"TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Duelleraren"
N/A12092"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat" "Dueler"
N/A12093"TF_EngineerChaps" "Texas Halvbyxor"
N/A12094"[english]TF_EngineerChaps" "Texas Half-Pants"
N/A12095"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Ta bort Märklig Del?"
N/A12096"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
1208112097}
1208212098}