Template:PatchDiff/August 10, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
12331233"[english]Intro_capturepoints" "Your team must own 5 Capture Points to win.\nThe HUD shows which team owns each capture point."
12341234"Intro_fakecapture" "Stå nær erobringspunktet for å erobre det.\nSkjermen viser progresjonen for erobringen."
12351235"[english]Intro_fakecapture" "Stand near the Capture Point to capture it.\nThe HUD shows your capture progress."
1236N/A"Intro_multcapture" "Flere lagmedlemmer erobrer punkter raskere!\nHjelp laget ditt!"
N/A1236"Intro_multcapture" "Flere lagmedlemmer erobrer punkter raskere! \nHjelp laget ditt!"
12371237"[english]Intro_multcapture" "Multiple team members capture points faster!\nHelp your team out!"
12381238"Intro_yourpoint" "Ikke la fienden erobre det siste punktet ditt!\nForsvar det, ellers taper du!"
12391239"[english]Intro_yourpoint" "Don't let the enemy capture your last point!\nDefend it or you lose!"
16881688"Building_hud_tele_times_used_360" "Brukt:\n%timesused%"
16891689"[english]Building_hud_tele_times_used_360" "Used:\n%timesused%"
16901690"Building_hud_sentry_not_built" "Sensorvåpen\nIkke bygd"
1691N/A"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry Gun\nNot Built"
N/A1691"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nNot Built"
16921692"Building_hud_dispenser_not_built" "Ladestasjon\nIkke bygd"
16931693"[english]Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nNot Built"
16941694"Building_hud_tele_enter_not_built" "Inngang\nIkke bygd"
48424842"[english]BackpackPagesExplanation_Text" "Your backpack has multiple pages of items. Use these buttons to flip between them."
48434843"BackpackDeleteExplanation_Title" "Sletter gjenstander"
48444844"[english]BackpackDeleteExplanation_Title" "Deleting Items"
4845N/A"BackpackDeleteExplanation_Text" "Hvis du får lite plass i ryggsekken din, må du slette en gjenstand for å få plass (eller enda bedre, construere et sett med gjenstander for å gjøre plass). \\N\\ nVelg en gjenstand, og klikk på denne knappen for å slette det. Du kan velge flere gjenstander ved å holde nede CTRL-tasten."
N/A4845"BackpackDeleteExplanation_Text" "Hvis du får lite plass i ryggsekken din, må du slette en gjenstand for å få plass (eller enda bedre, construere et sett med gjenstander for å gjøre plass).\n\nVelg en gjenstand, og klikk på denne knappen for å slette det. Du kan velge flere gjenstander ved å holde nede CTRL-tasten."
48464846"[english]BackpackDeleteExplanation_Text" "If you run out of room in your backpack, you'll need to delete an item to make room (or better yet, craft a set of items to make room).\n\nSelect an item and click this button to permanently delete it. You can select multiple items by holding down the CTRL key."
48474847"CraftingStartExplanation_Title" "Konstruere"
48484848"[english]CraftingStartExplanation_Title" "Crafting"
67766776"[english]TF_Tool_PaintCan_19" "The Color of a Gentlemann's Business Pants"
67776777"TF_Tool_PaintCan_20" "Mørk laks urettferdighet"
67786778"[english]TF_Tool_PaintCan_20" "Dark Salmon Injustice"
N/A6779"TF_NonUnique_Prepend_Proper" "A" [$ENGLISH]
N/A6780"[english]TF_NonUnique_Prepend_Proper" "A"
67796781"TF_TreasureHat_1" "Premiehatt"
67806782"[english]TF_TreasureHat_1" "Bounty Hat"
67816783"TF_TreasureHat_2" "Skattehatt"
82268228"[english]TR_Completed" "TRAINING COMPLETED!"
82278229"TR_Not_Completed" "IKKE FULLFØRT"
82288230"[english]TR_Not_Completed" "NOT COMPLETED"
N/A8231"TR_ClassInfo_Spy" "Spioner fungerer annerledes enn andre klasser da de foretrekker listighet og snikangrep i motsetning til direkte strid. Rollen deres dreier seg ofte om å ta ut viktige mål som Medics eller sensorposisjoner."
N/A8232"[english]TR_ClassInfo_Spy" "Spies operate differently from other classes preferring stealth and surprise as opposed to head to head combat. Their role often revolves around killing key targets such as Medics or destroying sentry positions."
82298233"TR_Locked_Demo" "Låst opp etter å ha fullført den grunnleggende treningen."
82308234"[english]TR_Locked_Demo" "Unlocked after completing Basic Training."
82318235"TR_Locked_Spy" "Låst opp etter å ha fullført treningen til Demoman."
86438647"[english]Vote_notification_text" "�%initiator% wants to call a vote"
86448648"Vote_notification_view" "Vis"
86458649"[english]Vote_notification_view" "View"
N/A8650"TF_SpaceChem_MoustachiumBar" "Moustachium Bar"
N/A8651"[english]TF_SpaceChem_MoustachiumBar" "Moustachium Bar"
N/A8652"TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Rent moustachium, høstet fra helt naturlige kilder dypt inne i den australske villmarken."
N/A8653"[english]TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Pure moustachium, harvested from all-natural sources deep within the Australian outback."
86468654"TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fiskekake-fragmenter"
86478655"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fishcake Fragment"
86488656"TF_SpaceChem_FishcakeFragment" "'Fisk'"
88398847"[english]TF_Select" "SELECT"
88408848"TF_Hype" "HYPE"
88418849"[english]TF_Hype" "HYPE"
N/A8850"TF_BetaSniperRifle1" "Beta Snikskytterrifle 1"
N/A8851"[english]TF_BetaSniperRifle1" "Beta Sniper Rifle 1"
88428852"TF_ConjurersCowl" "Trollmannens munkekutte"
88438853"[english]TF_ConjurersCowl" "The Conjurer's Cowl"
88448854"TF_ConjurersCowl_Desc" "Jeg tar på meg min trollmannshatt."
89178927"[english]Attrib_MedicKilledRevenge" "When the medic healing you is killed you\ngain 2 revenge crits"
89188928"Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "Når medicen som helbreder deg blir drept,\nfår du minikrits i %s1 sekunder"
89198929"[english]Attrib_MedicKilledMiniCritBoost" "When the medic healing you is killed\nyou gain mini-crit boost for %s1 seconds"
N/A8930"Attrib_MedicHealedDamageBonus" "Når en Medic helbreder deg,\nvil dette våpenets skade øke med %s1%"
N/A8931"[english]Attrib_MedicHealedDamageBonus" "While a medic is healing you,\nthis weapon's damage is increased by %s1%"
89208932"Attrib_MedicHealedDeployTimePenalty" "Når du ikke blir helbredet av en Medic,\ner våpenbytte %s1% langsommere"
89218933"[english]Attrib_MedicHealedDeployTimePenalty" "While not being healed by a medic,\nyour weapon switch time is %s1% longer"
N/A8934"Attrib_MinigunNoSpinSounds" "Stille morder: løpet lager ingen lyd"
N/A8935"[english]Attrib_MinigunNoSpinSounds" "Silent Killer: No barrel spin sound"
89228936"Attrib_UberchargeRate_ForHealer" "+%s1% superladningshastighet for medicen som helbreder deg\nDenne effekten virker ikke i gjenopplivningsrommet"
89238937"[english]Attrib_UberchargeRate_ForHealer" "+%s1% ÜberCharge rate for the medic healing you\nThis effect does not work in the respawn room"
89248938"Attrib_ReloadTime_Decreased_While_Healed" "%s1% raskere omladningstid mens du blir helbredet"
89478961"[english]MMenu_NewGame" "New Game"
89488962"MMenu_BrowseServers" "Bla gjennom servere"
89498963"[english]MMenu_BrowseServers" "Browse Servers"
8950N/A"MMenu_AdvOptions" "Av. innstillinger"
N/A8964"MMenu_AdvOptions" "Avansert"
89518965"[english]MMenu_AdvOptions" "Adv. Options"
89528966"MMenu_Tooltip_Achievements" "Vis prestasjoner"
89538967"[english]MMenu_Tooltip_Achievements" "View Achievements"
90439057"[english]TF_Quickplay_Complexity1" "Recommended For All Skill Levels"
90449058"TF_Quickplay_Complexity2" "Anbefalt for avanserte spillere"
90459059"[english]TF_Quickplay_Complexity2" "Recommended For Advanced Players"
N/A9060"TF_GameModeDesc_OfflinePractice" "Øv og forbedre ferdighetene dine ved å spille frakoblet mot datastyrte motstandere!"
N/A9061"[english]TF_GameModeDesc_OfflinePractice" "Practice and hone your skills by playing offline with computer controlled opponents!"
N/A9062"TF_GameModeDesc_Quickplay" "Vi setter deg inn i det beste spillet vi finner."
N/A9063"[english]TF_GameModeDesc_Quickplay" "We'll match you into the best game we can find."
N/A9064"TF_GameModeDetail_Quickplay" "Vi setter deg inn i det beste spillet vi kan finne, uavhengig av spilltype."
N/A9065"[english]TF_GameModeDetail_Quickplay" "We'll match you into the best game we can find, regardless of the game type."
90469066"TF_GameModeDesc_CTF" "Og med flagg mener vi en glødende koffert."
90479067"[english]TF_GameModeDesc_CTF" "And by flag we mean a glowing briefcase."
90489068"TF_GameModeDetail_CTF" "For å få et poeng, stjel fiendens etterretningskoffert og returner den til basen din.\n\nDu må også forhindre motstanderlaget fra å ta din etterretningskoffert til deres base."
91409160"TF_TrialNeedSpace_Title" "Trenger du mer plass?"
91419161"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
91429162"TF_TrialNeedSpace_Text" "Lageret ditt er helt full. Kjøp hvilken som helst gjenstand fra Mann Co-butikken og din konto vil bli oppgradert, noe som vil gi deg 250 ekstra lagerplasser!"
9143N/A"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
N/A9163"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
91449164"TF_TrialNeedSpace_Store" "Til butikken!"
91459165"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
91469166"TF_TrialNeedSpace_No" "Slett ting"
92179237"[english]TF_Set_General" "The General's Formals"
92189238"TF_Set_Gangland_Spy" "Æresmannen"
92199239"[english]TF_Set_Gangland_Spy" "The Man of Honor"
N/A9240"Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Minikrits på fiender i luften %s1 sekunder etter den er tatt frem"
N/A9241"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Mini-crits airborne targets for %s1 seconds after being deployed"
92209242"Attrib_CritWhileAirborne" "Gir krits mens bæreren raketthopper"
92219243"[english]Attrib_CritWhileAirborne" "Deals crits while the wielder is rocket jumping"
92229244"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Ladehastighet senkes med %s1%"
92239245"[english]Attrib_MultSniperChargePenalty" "Base charge rate decreased by %s1%"
N/A9246"Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "Når en Medic som helbreder deg blir drept\nvil gjerningsmannen bli merket for døden"
N/A9247"[english]Attrib_MedicKilledMarkedForDeath" "When the medic healing you is killed\nthe killer becomes marked for death"
92249248"Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% raseri tapt på treff"
92259249"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
92269250"Attrib_RageOnHitBonus" "%s1% raseri økt ved treff"
94699493"[english]TF_CowMangler" "The Cow Mangler 5000"
94709494"TF_RighteousBison" "Rettskaffen bison"
94719495"[english]TF_RighteousBison" "The Righteous Bison"
N/A9496"Attrib_NoCritBoost" "Kan ikke utdele kritisk skade"
N/A9497"[english]Attrib_NoCritBoost" "Cannot be crit boosted"
94729498"TF_Armory_Item_Attrib_OnActive" "Dette våpenet har �PÅ BÆRER�-attributter som bare gjelder når det er �AKTIVT�. Mens de fleste På bærer-attributtene gjelder når spilleren er utstyrt med denne gjenstanden i oppakningen, gjelder disse attributtene bare når våpenet er spillerens aktive våpen."
94739499"[english]TF_Armory_Item_Attrib_OnActive" "This weapon has �ON WEARER� attributes that only apply when it's �ACTIVE�. Whereas most On Wearer attributes are applied to the player when the item is equipped in the loadout, these attributes only apply when this weapon is the player's actively wielded weapon."
94749500"TF_TheOriginal" "Orginalen"
94859511"[english]TF_Wingstick" "Wingstick"
94869512"Replay_FirstRenderQueueAddTitle" "Gjengivelse-kø"
94879513"[english]Replay_FirstRenderQueueAddTitle" "Render Queue"
N/A9514"Replay_FirstRenderQueueAddMsg" "Du har lagt til et klipp i gjengivelseskøen. \n\nDu kan legge til flere klipp, og lagre alle sammen samtidig ved å trykke på “LAGRE ALLE” i repriseleseren."
N/A9515"[english]Replay_FirstRenderQueueAddMsg" "You have added a take to your render queue.\n\nYou can add multiple takes and save them all at once by clicking \"SAVE ALL\" in the replay browser."
94889516"TF_CRITS" "KRITS"
94899517"[english]TF_CRITS" "CRITS"
94909518"TF_Wearable_Hat" "Hatt"
98779905"[english]Econ_Bundle_Double" "%s1, %s2"
98789906"Econ_Bundle_DoubleContinued" "%s1, %s2,"
98799907"[english]Econ_Bundle_DoubleContinued" "%s1, %s2,"
N/A9908"Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedInThisSlot" "( Gjenstanden kan ikke brukes her. )"
N/A9909"[english]Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedInThisSlot" "( Item cannot be used in this slot. )"
98809910"Econ_GreyOutReason_ItemNotCraftable" "( Gjenstanden er ikke konstruerbar. )"
98819911"[english]Econ_GreyOutReason_ItemNotCraftable" "( Item is not craftable. )"
98829912"Econ_GreyOutReason_ItemNotTradable" "( Gjenstanden er ikke byttbar . )"
99659995"[english]ToolCustomizeTexturePainterlyDescription" "Works for most images."
99669996"KillEaterEventType_Humiliations" "Ydmykelser"
99679997"[english]KillEaterEventType_Humiliations" "Humiliations"
N/A9998"Attrib_CustomTexture" "Egendefinert tekstur"
N/A9999"[english]Attrib_CustomTexture" "Custom Texture"
996810000"Attrib_ExpirationDate" "Denne gjenstanden utløper den %s1."
996910001"[english]Attrib_ExpirationDate" "This item will expire on %s1."
997010002"Attrib_AirBlastPushScale" "Luftstøt skyver fiendene enda lenger"
1024310275"[english]TF_Set_Scout_Halloween_2011" "The Curse-a-Nature"
1024410276"TF_Set_Soldier_Halloween_2011" "Tinnsoldaten"
1024510277"[english]TF_Set_Soldier_Halloween_2011" "The Tin Soldier"
N/A10278"Attrib_BombinomiconEffectOnDeath" "Eksploderer spektakulært når man dør"
N/A10279"[english]Attrib_BombinomiconEffectOnDeath" "Explode spectacularly on death"
1024610280"Attrib_Particle37" "Glødende lanterne"
1024710281"[english]Attrib_Particle37" "Flaming Lantern"
1024810282"Attrib_Particle38" "Tilskyet måne"
1025510289"[english]haunted" "Haunted"
1025610290"Store_ItemDesc_Restrictions" "Restriksjoner:"
1025710291"[english]Store_ItemDesc_Restrictions" "Restrictions:"
N/A10292"Store_HolidayRestrictionText" "Kan kun brukes under spesielle arrangementer."
N/A10293"[english]Store_HolidayRestrictionText" "Only equippable during in-game events"
1025810294"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Vennligst merk"
1025910295"[english]Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Please note"
1026010296"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloween-gjenstander kan kun brukes under Halloween (til 7. november) og under fullmåner."
1032910365"[english]TF_TrnHat_Desc" "The next time someone accuses you of not being a real wizard because you refuse to (read: can't) do spells, poke them in the eye with this magically blinding pointy hat and run."
1033010366"TF_TrnHelmet" "Krigshodet"
1033110367"[english]TF_TrnHelmet" "The War Head"
N/A10368"Attrib_LunchboxAddsMinicrits" "Sett våpen modus #%s1"
N/A10369"[english]Attrib_LunchboxAddsMinicrits" "Sets weapon mode #%s1"
1033210370"Attrib_Always_Tradable" "Alltid Byttbar"
1033310371"[english]Attrib_Always_Tradable" "Always Tradable"
N/A10372"StoreCheckout_ItemNotForSale" "En eller flere av gjenstandene du søker er ikke til salgs."
N/A10373"[english]StoreCheckout_ItemNotForSale" "One or more of the items requested are not for sale."
1033410374"StoreCheckout_DiscountFail" "Det ser ut til å ha oppstått en feil med å anvende en rabatt på en eller flere gjenstander. Vennligst prøv igjen eller kontakt kundestøtte."
1033510375"[english]StoreCheckout_DiscountFail" "There seems to have been an error applying a discount to one or more items. Please try again or contact support."
N/A10376"StoreCheckout_InvalidItem" "Gjenstanden du søker eksisterer ikke eller er ikke til salgs."
N/A10377"[english]StoreCheckout_InvalidItem" "The requested item does not exist or is not for sale."
1033610378"TF_Bowtie_Desc" " "
1033710379"[english]TF_Bowtie_Desc" ""
1033810380"TF_Wearable_PocketBuddy" "Lomme-venn"
1040310445"[english]TF_WinterCrate2011_Nice_Desc" "This crate is unusually festive.\nIts contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock."
1040410446"TF_Set_DrG_Moonman" "Dr. Grordborts månemann-pakke"
1040510447"[english]TF_Set_DrG_Moonman" "Dr. Grordbort's Moonman Pack"
N/A10448"Attrib_ExtinguishRevenge" "Alt-skyt: Slukk lagkamerater for å få garanterte kritiske treff"
N/A10449"[english]Attrib_ExtinguishRevenge" "Alt-Fire: Extinguish teammates to gain guaranteed critical hits"
1040610450"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "All brannskade lader opp 'Mmmph', aktiver den for å få tilbake helse og få krit i flere sekunder"
1040710451"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "All fire damage charges 'Mmmph', activate to refill health and crit for several seconds"
1040810452"Attrib_AirblastDisabled" "Ingen luftstøt"
1041710461"[english]Attrib_RevealDisguisedVictimOnHit" "On Hit Spy: Reveal disguised Spy"
1041810462"Attrib_BatLaunchesOrnaments" "Alt-skyt: Avfyrer festlige julekuler som knuser og forårsaker blødning"
1041910463"[english]Attrib_BatLaunchesOrnaments" "Alt-Fire: Launches a festive ornament that shatters causing bleed"
N/A10464"Attrib_FreezeBackstabVictim" "Ryggdolk gjør ofrene om til is"
N/A10465"[english]Attrib_FreezeBackstabVictim" "Backstab turns victim to ice"
1042010466"Attrib_VictimsBecomeAsh" "Ofre blir gjort om til aske!"
1042110467"[english]Attrib_VictimsBecomeAsh" "Victims turn to ash!"
1042210468"Attrib_AltFireTeleportToSpawn" "Ved alt-skyt: Teleporter til gjenopplivningsrommet"
1044910495"[english]TF_SomethingSpecial_Desc" ""
1045010496"TF_Bundle_Winter2011ScoutElf" "Nissens gode hjelper-pakke"
1045110497"[english]TF_Bundle_Winter2011ScoutElf" "Santa's Little Accomplice Bundle"
N/A10498"Msg_Captured_Multiple" "erobret"
N/A10499"[english]Msg_Captured_Multiple" "captured"
1045210500"TF_Wearable_MysticalLamp" "Mystisk lampe"
1045310501"[english]TF_Wearable_MysticalLamp" "Mystical Lamp"
1045410502"TF_MapperMedal_Desc" " "
1046310511"[english]Attrib_AcceptedWeddingRingAccount1" "A perpetual bond of commitment between %s1"
1046410512"Attrib_AcceptedWeddingRingAccount2" "og %s1, for evigheten og alltid i all tid. XoXoX"
1046510513"[english]Attrib_AcceptedWeddingRingAccount2" "and %s1, forever and ever and ever. XoXoX"
N/A10514"Attrib_NonEconomyItem" "Kan ikke byttes, brukes i konstruksjoner eller pakkes inn"
N/A10515"[english]Attrib_NonEconomyItem" "Not Tradable, Usable in Crafting, or Gift Wrappable"
1046610516"StoreCheckout_NotEnoughRoom_MaxSize" "Du har ikke nok plass i ryggsekken din til å kjøpe så mange gjenstander."
1046710517"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom_MaxSize" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items."
1046810518"TF_ScoutPrepShirt_Style0" "Sommer"
1047510525"[english]TF_Tool_PaintCan_22" "After Eight"
1047610526"TF_Set_HiddenDetective" "Eliminere det umulige"
1047710527"[english]TF_Set_HiddenDetective" "Eliminating The Impossible"
N/A10528"Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduserer mysteriets løsningstid med opp til %s1%"
N/A10529"[english]Attrib_MysterySolvingTimeDecrease" "Reduces mystery solving time by up to %s1%"
1047810530"Tip_2_15" "Som Sniper, kan Sydney-soveren drepe de fleste klassene med ett skudd og 100%% ladning."
1047910531"[english]Tip_2_15" "As a Sniper, the Sydney Sleeper can kill most classes in one shot at 100%% charge."
1048010532"Tip_2_16" "Som Sniper, ved å bruke Darwin's Danger Shield vil du få 25 mer helse. Bruk den når det å overleve er veldig viktig."
1064310695"[english]Attrib_ToolEscrowUntilDate" "Usable After: %s1"
1064410696"Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Blir brukbar etter et par dager"
1064510697"[english]Attrib_Store_ToolEscrowUntilDate" "Becomes Usable After a Few Days"
N/A10698"Attrib_AimingNoFlinch" "Ingen tilbakeslag mens man sikter"
N/A10699"[english]Attrib_AimingNoFlinch" "No flinching when aiming"
1064610700"Attrib_AimingKnockbackResistance" "Tilbakeslag redusert med %s1% mens man sikter"
1064710701"[english]Attrib_AimingKnockbackResistance" "Knockback reduced by %s1% when aiming"
1064810702"TF_CozyCamper_Desc" " "
1064910703"[english]TF_CozyCamper_Desc" ""
1065010704"TF_Armory_Item_StrangePart" "Denne gjenstanden er en merkelig del. Den kan bli brukt på en gjenstand med merkelig kvalitet, som du eier, slik at den kan få ekstra statistikker."
1065110705"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
N/A10706"TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Gratulerer, i går var du den som støttet kartlagerene mest av alle på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier i morgen!"
N/A10707"[english]TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more yesterday to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A10708"TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Gratulerer, i går ga du ut flere gaver enn noen andre spillere på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier i morgen!"
N/A10709"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A10710"TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulerer, i går vant du flere dueller enn noen andre spillere på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier i morgen!"
N/A10711"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
1065210712"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Fjerne merkelig del?"
1065310713"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
1065410714"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Vil du fjerne den merkelige telleren \"%confirm_dialog_token%\" fra denne gjenstanden? (Merkelige deler vil bli forkastet)"
1067510735"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished" "Strange Part: Allies Extinguished"
1067610736"TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet lagkamerater du slukker med det våpenet."
1067710737"[english]TF_StrangePart_AlliesExtinguished_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of burning allies you extinguish with that weapon."
N/A10738"Attrib_ChanceOfHungerDecrease" "Reduserer sjansen for sult med opptil %s1%"
N/A10739"[english]Attrib_ChanceOfHungerDecrease" "Reduces chance of hunger by up to %s1%"
1067810740"Econ_Store_PurchaseType_Standard" "%s1"
1067910741"[english]Econ_Store_PurchaseType_Standard" "%s1"
1068010742"ToolGiftWrapConfirmStrange" "Er du sikker på at du vil pakke inn denne gjenstanden med gavepapir?\n\nPoengsummer på merkelige gjenstander vil bli tilbakestilt til 0 når pakket inn."
1070310765"[english]TF_StrangePart_KillsWhileExplosiveJumping_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon of your choice will enable it to track the number of enemies you kill with that weapon while airborne from a rocket/stickyjump."
1070410766"Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Brukeren kan ikke ta opp etterretningskofferten"
1070510767"[english]Attrib_CannotPickUpIntelligence" "Wearer cannot carry the intelligence briefcase"
N/A10768"Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% skadebonus uten forkledning"
N/A10769"[english]Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% damage bonus while undisguised"
1070610770"TF_Item_Goldfish" "Gullfisk"
1070710771"[english]TF_Item_Goldfish" "Goldfish"
1070810772"TF_Item_Goldfish_Type" "Gullfisk"
1074710811"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "This damaged capacitor seems to be fire-proof as well as broken. Is there anything it CAN'T do (besides work)?"
1074810812"TF_Welcome_meet_the_pyro" "Velkommen"
1074910813"[english]TF_Welcome_meet_the_pyro" "Welcome"
N/A10814"TF_Boost" "BOOST"
N/A10815"[english]TF_Boost" "BOOST"
N/A10816"Store_AvailableStyles_Header" "Tilgjengelige Stiler:"
N/A10817"[english]Store_AvailableStyles_Header" "Available Styles:"
N/A10818"TF_Bundle_EqualizerEscape" "Hakkepakken"
N/A10819"[english]TF_Bundle_EqualizerEscape" "The Pickaxe Pack"
N/A10820"TF_Bundle_EqualizerEscape_Desc" "Inneholder både Utjevneren og Rømningsplanen:"
N/A10821"[english]TF_Bundle_EqualizerEscape_Desc" "Includes both the Equalizer and the Escape Plan:"
N/A10822"TF_DoomsdayAchievementHat" "Herremannens Helsefarlige Hodeplagg"
N/A10823"[english]TF_DoomsdayAchievementHat" "The Gentle Munitionne of Leisure"
N/A10824"TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "Denne fremfragende flosshatten står støtt for å minnes ape-og-menneskeheten heroiske samarbeid i erobringen av himmelen. Inneholder ustabilt sprengstoff i form av en rakett. All ferdsel med hodeplagget skjer på eget ansvar."
N/A10825"[english]TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "This snappy all-class stovepipe commemorates man and monkey's joint attempt to conquer the heavens with a built-in rocket that, every year on the anniversary of the launch, might violently explode."
N/A10826"TF_DS_DumpsterDevice" "Bomsens Bazooka"
N/A10827"[english]TF_DS_DumpsterDevice" "Beggar's Bazooka"
N/A10828"TF_DS_FootballHelmet" "Hjelmen uten Hjem"
N/A10829"[english]TF_DS_FootballHelmet" "The Helmet Without a Home"
N/A10830"TF_DS_FootballHelmet_Desc" "Tenk på denne hjelmen som et forsterket, bærbart hjem for hodet ditt. Den er i tillegg dekket av aluminiumsfolie som hindrer alle fra å stjele dine dyrebare landstrykertanker."
N/A10831"[english]TF_DS_FootballHelmet_Desc" "Think of this helmet as a fortified, portable home for your head. It's also lined with tin foil, so nobody will be able to steal your valuable tramp-thoughts."
N/A10832"TF_DS_CanGrenades" "Kapteinens Cocktail"
N/A10833"[english]TF_DS_CanGrenades" "The Captain's Cocktails"
N/A10834"TF_DS_CanGrenades_Desc" "Oppmerksomhet, landstrykere! Er dere MANN nok til å bære rundt på bokser fylt med fordervet suppe? Er dere GALE nok til å late som om de er granater? Er dere SULTNE nok til å sannsynligvis spise suppen senere, mens ingen ser på? Vi satser på et ja!"
N/A10835"[english]TF_DS_CanGrenades_Desc" "Attention, tramps! Are you MAN enough to carry around cans full of expired soup? Are you CRAZY enough to pretend they're grenades? Are you HUNGRY enough to probably eat the soup later, when nobody's looking? We bet yes!"
N/A10836"Gametype_SD" "Spesiallevering"
N/A10837"[english]Gametype_SD" "Special Delivery"
N/A10838"TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominer en spiller som har Pyrovisjon-brillene på seg for å få ditt eget par!"
N/A10839"[english]TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominate a player using the Pyrovision Goggles and earn your own pair!"
N/A10840"Attrib_CancelFallingDamage" "Brukeren kan ikke ta fallskade"
N/A10841"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
N/A10842"Attrib_RageGainOnKill" "Får Fokus ved drap og medvirkninger"
N/A10843"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
N/A10844"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Fokus aktiveres ved avfyring når Fokus måleren er full\nI Fokus: +25% raskere opplading og siktet vil ikke forsvinne"
N/A10845"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activates on Fire when Focus meter is full\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping"
N/A10846"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 grader tilfeldig prosjektil avfyring"
N/A10847"[english]Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 degrees random projectile deviation"
N/A10848"Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold inne skyteknappen for å lade opp tre raketter\nSlipp knappen for å frigjøre bombardementet"
N/A10849"[english]Attrib_AutoFiresFullClip" "Hold Fire to load up to three rockets\nRelease Fire to unleash the barrage"
N/A10850"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Blusset slår tilbake målet ved treff\nog setter fyr på fiender innenfor en liten radius"
N/A10851"[english]Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Flare knocks back target on hit\nand ignites enemies in a small radius"
N/A10852"Attrib_CanOverload" "Overbelastning av kammeret vil føre til en feiltenning"
N/A10853"[english]Attrib_CanOverload" "Overloading the chamber will cause a misfire"
N/A10854"Attrib_HypeOnDamage" "Ved treff: Bygger Boost\nLøper dobbelt så raskt når Boost-måleren er full"
N/A10855"[english]Attrib_HypeOnDamage" "On Hit: Builds Boost\nRun at up to double speed at maximum Boost"
N/A10856"Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost tilbakestilles etter hopp"
N/A10857"[english]Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost resets on jump"
N/A10858"Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Kan ikke hente ammunisjon fra dispensere"
N/A10859"[english]Attrib_NoPrimaryAmmoFromDispensers" "Cannot collect ammo from dispensers"
N/A10860"Attrib_VisionOptInFlags" "Ved bruk: besøker Pyroland"
N/A10861"[english]Attrib_VisionOptInFlags" "On Equip: Visit Pyroland"
N/A10862"Attrib_PyrovisionOnly" "Bare synlig i Pyroland"
N/A10863"[english]Attrib_PyrovisionOnly" "Only visible in Pyroland"
N/A10864"TF_ReplayPyroVision" "Repriser blir sett gjennom øynene på en Pyro."
N/A10865"[english]TF_ReplayPyroVision" "Replay's are viewed from the eyes of a Pyro."
N/A10866"TF_GameModeDesc_SD" "Lever kofferten med Australium til raketten."
N/A10867"[english]TF_GameModeDesc_SD" "Deliver the Australium suitcase to the deployment site."
N/A10868"TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "Denne kassen inneholder en gjenstand, men det er ikke helt sikkert hva det er. Kassen vil forsvinne den 11. juli, så du burde åpne den før det er for sent!"
N/A10869"[english]TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "This crate contains an item, but it isn't clear what. The crate will disappear on July 11th, so you should open it before it's gone!"
N/A10870"TF_vote_no_maps" "Ingen tilgjengelige kart."
N/A10871"[english]TF_vote_no_maps" "No maps available"
N/A10872"TF_Matchmaking_About1Minute" "Rundt 1 minutt"
N/A10873"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
N/A10874"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutter"
N/A10875"[english]TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutes"
N/A10876"TF_Matchmaking_NoData" "?"
N/A10877"[english]TF_Matchmaking_NoData" "?"
N/A10878"TF_Matchmaking_AnySecondNow" "Når som helst nå!"
N/A10879"[english]TF_Matchmaking_AnySecondNow" "Any second now!"
N/A10880"TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leder)"
N/A10881"[english]TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leader)"
N/A10882"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Vennligst vent"
N/A10883"[english]TF_Matchmaking_PleaseWait" "Please wait"
N/A10884"TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Gjenoppretter tilkobling til TF2-spillkoordinator..."
N/A10885"[english]TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Restoring connection to TF2 game coordinator..."
N/A10886"TF_Matchmaking_Searching" "Søker%s1"
N/A10887"[english]TF_Matchmaking_Searching" "Searching%s1"
N/A10888"TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Søker etter kompatible spillere og spillservere nært deg."
N/A10889"[english]TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Searching for compatible players and gameservers near you."
N/A10890"TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Beregnet ventetid:"
N/A10891"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
N/A10892"TF_Matchmaking_Gameservers" "Spillservere:"
N/A10893"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
N/A10894"TF_Matchmaking_StartSearch" "Start søk >>"
N/A10895"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
N/A10896"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Avbryt søk"
N/A10897"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
N/A10898"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Bli med i pågående spill hvis tilgjengelig."
N/A10899"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress if available."
N/A10900"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "Gruppelederen må starte søket."
N/A10901"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
N/A10902"TF_Matchmaking_StartParty" "Start gruppe"
N/A10903"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
N/A10904"TF_Matchmaking_Back" "<< Tilbake"
N/A10905"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
N/A10906"TF_Matchmaking_Next" "Neste >>"
N/A10907"[english]TF_Matchmaking_Next" "Next >>"
N/A10908"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Forlat gruppe"
N/A10909"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
N/A10910"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prøv det ut"
N/A10911"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
N/A10912"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nei takk"
N/A10913"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "No thanks"
N/A10914"TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A10915"[english]TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A10916"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon-pakke"
N/A10917"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
N/A10918"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Feir QuakeCon 2012 med dette utvalget av ikoniske gjenstander fra tjue år av spillhistorie."
N/A10919"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Celebrate QuakeCon 2012 with this assortment of iconic items from twenty years of gaming history."
N/A10920"TF_SD_Glasses" "The Marxman"
N/A10921"[english]TF_SD_Glasses" "The Marxman"
N/A10922"Attrib_CritVsWet" "100% kritisk treff mot våte spillere"
N/A10923"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
N/A10924"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Tomme spillservere:"
N/A10925"[english]TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Empty gameservers:"
N/A10926"TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Aktive spillservere:"
N/A10927"[english]TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Active gameservers:"
N/A10928"TF_Matchmaking_GameserversFull" "Fulle spillservere:"
N/A10929"[english]TF_Matchmaking_GameserversFull" "Full gameservers:"
N/A10930"TF_Matchmaking_Players" "Spillere i kø:"
N/A10931"[english]TF_Matchmaking_Players" "Players in queue:"
N/A10932"TF_Matchmaking_Worldwide" "Verden rundt"
N/A10933"[english]TF_Matchmaking_Worldwide" "Worldwide"
N/A10934"TF_Matchmaking_NearYou" "Nært deg"
N/A10935"[english]TF_Matchmaking_NearYou" "Near You"
N/A10936"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Feil"
N/A10937"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
N/A10938"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Kunne ikke godta invitasjon til søkegruppe. Gruppen kan allerede ha blitt oppløst."
N/A10939"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Failed to accept invite to join search party. The party may have already been disbanded."
1075010940}
1075110941}