Template:PatchDiff/August 10, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
16881688"Building_hud_tele_times_used_360" "Użyć:\n%timesused%"
16891689"[english]Building_hud_tele_times_used_360" "Used:\n%timesused%"
16901690"Building_hud_sentry_not_built" "Działko strażnicze\nNiezbudowane"
1691N/A"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry Gun\nNot Built"
N/A1691"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nNot Built"
16921692"Building_hud_dispenser_not_built" "Zasobnik\nNiezbudowany"
16931693"[english]Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nNot Built"
16941694"Building_hud_tele_enter_not_built" "Wejście\nNiezbudowane"
39573957"[english]Attrib_Spread_Positive" "%s1% more accurate"
39583958"Attrib_BatLaunchesBalls" "Atak alternatywny: wybija piłkę ogłuszającą wroga"
39593959"[english]Attrib_BatLaunchesBalls" "Alt-Fire: Launches a ball that stuns opponents"
3960N/A"Attrib_DmgPenaltyVsNonStunned" "%s1% obrażeń zadanych nieogłuszonym graczom"
N/A3960"Attrib_DmgPenaltyVsNonStunned" "%s1% obrażeń, gdy cel nie jest ogłuszony"
39613961"[english]Attrib_DmgPenaltyVsNonStunned" "%s1% damage vs non-stunned players"
39623962"Attrib_ZoomSpeedMod_Disabled" "Korzystanie z lunety nie ogranicza prędkości ruchu"
39633963"[english]Attrib_ZoomSpeedMod_Disabled" "No move speed penalty from zoom"
97489748"[english]TF_SplendidScreen_Style4" "Spike And Arrow"
97499749"TF_TrialNeedSpace_Title" "Potrzebujesz więcej miejsca?"
97509750"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
9751N/A"TF_TrialNeedSpace_Text" "Twój ekwipunek jest całkowicie pełny. Zakup dowolny przedmiot ze Sklepu Mann Co., a twoje konto zostanie ulepszone, dając Ci dodatkowe 250 miejsc na przedmioty w ekwipunku!"
9752N/A"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
N/A9751"TF_TrialNeedSpace_Text" "Twój ekwipunek jest całkowicie pełny. Zakup dowolny przedmiot ze Sklepu Mann Co., a twoje konto zostanie ulepszone, dając ci dodatkowe 250 miejsc na przedmioty w ekwipunku!"
N/A9752"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
97539753"TF_TrialNeedSpace_Store" "Do sklepu!"
97549754"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
97559755"TF_TrialNeedSpace_No" "Usuń rzeczy"
1191611916"[english]TF_SomethingSpecial" "Something Special For Someone Special"
1191711917"TF_SomethingSpecial_Desc" " "
1191811918"[english]TF_SomethingSpecial_Desc" ""
11919N/A"TF_Bundle_Winter2011ScoutElf" "Paczka - Mały Podejrzany Wspólnik Mikołaja"
N/A11919"TF_Bundle_Winter2011ScoutElf" "Pakiet - Mały Podejrzany Wspólnik Mikołaja"
1192011920"[english]TF_Bundle_Winter2011ScoutElf" "Santa's Little Accomplice Bundle"
1192111921"TF_Bundle_Winter2011ScoutElf_Desc" "Jak w ponadczasowym, świątecznym klasyku - Śniąteczna Opowieść:"
1192211922"[english]TF_Bundle_Winter2011ScoutElf_Desc" "As seen in the timeless holiday classic, A Smissmas Story:"
1326213262"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div4" ""
1326313263"TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5" " "
1326413264"[english]TF_TournamentMedal_ESL_SeasonVII_Div5" ""
13265N/A"TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional" "Pakiet Miejskiego Profesjonalisty"
N/A13265"TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional" "Pakiet - Miejski Profesjonalista"
1326613266"[english]TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional" "Urban Professional Bundle"
1326713267"TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional_Desc" "Nic nie budzi takiego respektu jak wełniana czapka, okulary przeciwsłoneczne i niesamowicie duży karabin snajperski:"
1326813268"[english]TF_Bundle_Summer2012_UrbanProfessional_Desc" "Nothing commands respect like a beanie, sunglasses and an incredibly large sniper rifle:"
13269N/A"TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver" "Pakiet Śmietnikowego Śmiałka"
N/A13269"TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver" "Pakiet - Śmietnikowy Śmiałek"
1327013270"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver" "Dumpster Diver Bundle"
1327113271"TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Nareszcie! Doświadcz dreszczu przygody towarzyszącego byciu bezdomnym z zacisza własnego domu:"
1327213272"[english]TF_Bundle_Summer2012_DumpsterDiver_Desc" "Finally! Experience the thrill of being homeless from the comfort of your own home:"
13273N/A"TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy" "Pakiet Wroga Publicznego"
N/A13273"TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy" "Pakiet - Wróg Publiczny"
1327413274"[english]TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy" "Public Enemy Bundle"
1327513275"TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy_Desc" "Zastanawiasz się, czy założyć własny syndykat zbrodni? Zbadaj gangsterski grunt, korzystając z pakietu Wróg Publiczny:"
1327613276"[english]TF_Bundle_Summer2012_PublicEnemy_Desc" "Deciding whether or not to start your own crime syndicate? Test the gangster waters with the Public Enemy Bundle:"
1332013320"[english]TF_Pyrovision_Vignette_Dynamic" "Dynamic"
1332113321"StoreCheckout_LimitedQuantityItemsUnavailable" "Wybrane przedmioty wyprzedano."
1332213322"[english]StoreCheckout_LimitedQuantityItemsUnavailable" "There are not enough of those items left available for purchase."
N/A13323"TF_MM_NoGC_Title" "Błąd"
N/A13324"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
N/A13325"TF_MM_NoGC" "Nie połączono z usługą koordynatora gier TF. Spróbuj ponownie za kilka minut."
N/A13326"[english]TF_MM_NoGC" "Not currently connected to the TF game coordinator service. Please try again in a few minutes."
N/A13327"TF_Matchmaking_Party" "Zespół"
N/A13328"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
N/A13329"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Szukaj: nowe gry lub gry w toku"
N/A13330"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: new games or games in progress"
N/A13331"TF_Matchmaking_SearchForNew" "Szukaj: tylko nowe gry"
N/A13332"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: new games only"
N/A13333"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Dłużej niż zwykle."
N/A13334"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Longer than average."
N/A13335"TF_Matchmaking_About1Minute" "Około 1 minuty"
N/A13336"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
N/A13337"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minut(y)"
N/A13338"[english]TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutes"
N/A13339"TF_Matchmaking_NoData" "?"
N/A13340"[english]TF_Matchmaking_NoData" "?"
N/A13341"TF_Matchmaking_AnySecondNow" "W każdej chwili!"
N/A13342"[english]TF_Matchmaking_AnySecondNow" "Any second now!"
N/A13343"TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (zarządca)"
N/A13344"[english]TF_Matchmaking_LeaderName" "%s1 (leader)"
N/A13345"TF_Matchmaking_PleaseWait" "Proszę czekać"
N/A13346"[english]TF_Matchmaking_PleaseWait" "Please wait"
N/A13347"TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Przywracanie połączenia z koordynatorem gry TF2..."
N/A13348"[english]TF_Matchmaking_RestoringConnection" "Restoring connection to TF2 game coordinator..."
N/A13349"TF_Matchmaking_Searching" "Wyszukiwanie %s1"
N/A13350"[english]TF_Matchmaking_Searching" "Searching%s1"
N/A13351"TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Wyszukiwanie najbliższych kompatybilnych graczy i serwerów gier."
N/A13352"[english]TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Searching for compatible players and gameservers near you."
N/A13353"TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Przewidywany czas oczekiwania:"
N/A13354"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
N/A13355"TF_Matchmaking_Gameservers" "Serwery gier:"
N/A13356"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
N/A13357"TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "Puste: %s1\nW grze, niepełne: %s2\nW grze, zapełnione: %s3"
N/A13358"[english]TF_Matchmaking_GameserversInDetails" "%s1 empty\n%s2 in progress available\n%s3 in progress full"
N/A13359"TF_Matchmaking_StartSearch" "Wyszukaj >>"
N/A13360"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
N/A13361"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Anuluj wyszukiwanie"
N/A13362"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
N/A13363"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Dołącz do gry w toku, jeśli to możliwe."
N/A13364"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress if available."
N/A13365"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "Lider zespołu musi rozpocząć wyszukiwanie."
N/A13366"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
N/A13367"TF_Matchmaking_Invite" "Zaproś"
N/A13368"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
N/A13369"TF_Matchmaking_StartParty" "Utwórz zespół"
N/A13370"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
N/A13371"TF_Matchmaking_Back" "<< Wstecz"
N/A13372"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
N/A13373"TF_Matchmaking_Next" "Dalej >>"
N/A13374"[english]TF_Matchmaking_Next" "Next >>"
N/A13375"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Opuść zespół"
N/A13376"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
N/A13377"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Szybka gra [Beta]"
N/A13378"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Quickplay [Beta]"
N/A13379"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Wypróbować szybką grę beta?"
N/A13380"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
N/A13381"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Możesz utworzyć zespół wraz ze swoimi znajomymi i znaleźć razem serwer gry.\n\nJuż nigdy nie dołączysz do pustego serwera!"
N/A13382"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "You can form a search party with friends and find a gameserver together.\n\nNever get matched into an empty server again!"
N/A13383"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Wypróbuj"
N/A13384"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
N/A13385"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nie, dzięki"
N/A13386"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "No thanks"
N/A13387"TF_Cleaver" "TASAK"
N/A13388"[english]TF_Cleaver" "CLEAVER"
N/A13389"TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A13390"[english]TF_playerid_ammo" "  %s1"
N/A13391"TF_Weapon_Jar_Cleaver" "Tasak"
N/A13392"[english]TF_Weapon_Jar_Cleaver" "Cleaver"
N/A13393"TF_Wearable_Tattoos" "Tatuaże"
N/A13394"[english]TF_Wearable_Tattoos" "Tattoos"
N/A13395"TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Paczka Triady"
N/A13396"[english]TF_Bundle_SleepingDogsBundle" "Triad Bundle"
N/A13397"TF_Bundle_SleepingDogsBundle_Desc" "Spraw, by członkowie niezwykle brutalnego i zakonspirowanego azjatyckiego podziemnego syndykatu zbrodni myśleli, że należysz do ich organizacji! Powszechnie wiadomo, że pierwszym co otrzymujesz po wstąpieniu w szeregi chińskiej mafii jest tasak do mięsa, tatuaże i specjalny hełm chińskiej mafii, który ochroni twoją głowę, gdy wystrzelą cię ze starożytnego chińskiego przestępczego działa ku członkom wrogiego gangu. Jednak zbierz je, będąc na parterze, bo chińska mafia w końcu zda sobie sprawę z istnienia tego pakietu i zmieni zawartość swojego nieodpłatnego inicjacyjnego koszyka."
N/A13398"[english]TF_Bundle_SleepingDogsBundle_Desc" "Trick an incredibly violent and secretive underground Asian crime syndicate into thinking you're one of them! It's a well-known fact that the first thing you get when you join the Chinese mafia is a meat cleaver, a bunch of tattoos, and a special Chinese mafia helmet that will protect your head when you launch yourself at rival gangs out of an ancient Chinese crime cannon. Get in on the ground floor, though, because eventually the Chinese mafia is going to get wise to this bundle and change the contents of their complementary initiation gift basket."
N/A13399"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "Pakiet - QuakeCon"
N/A13400"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
N/A13401"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Uczcij QuakeCon 2012 tym oto zestawem kultowych przedmiotów z dwudziestu lat historii gier."
N/A13402"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Celebrate QuakeCon 2012 with this assortment of iconic items from twenty years of gaming history."
N/A13403"TF_Awes_Medal" "Odznaka Awesomenauty"
N/A13404"[english]TF_Awes_Medal" "Awesomenauts Badge"
N/A13405"TF_Awes_Medal_Desc" "Ta odznaka to dowód uznania od innej grupy najemników. Tylko uznania, ok? Nie żeby cię lubili ani nic z tych rzeczy. I wcale nie chcieliby przypominać o tym zaproszeniu na imprezę, które przysłali ci kilka tygodni temu. To bezwzględni zabójcy, zrozumiano? A tak przy okazji, na imprezie będzie dip szpinakowy."
N/A13406"[english]TF_Awes_Medal_Desc" "This badge is a sign of acknowledgment from another mercenary group. Just acknowledgment, all right? It's not like they like you or anything. It's not like they wish you'd maybe follow up on that Merc Party Invite they sent you a couple weeks ago. They're stone cold killers, you understand? Also there will be spinach dip at the party."
N/A13407"TF_Awes_Sniper" "Samotna Gwiazda"
N/A13408"[english]TF_Awes_Sniper" "The Lone Star"
N/A13409"TF_Awes_Sniper_Desc" "To ty pociągasz za sznurki w tej tutaj krainie. Zasługujesz na wielki kapelusz z gwiazdą. Rozmiar kapelusza jest wprost proporcjonalny do ilości sznurków. Tak przy okazji - pociągasz za wszystkie. Doprawdy, nie mamy pojęcia, jak ludzie są w stanie budzić szacunek bez tego kapelusza."
N/A13410"[english]TF_Awes_Sniper_Desc" "You're runnin' the show in these here parts; you deserve a big hat with a star. The size of the hat is indicative of how much of the show you're running – which is all of it, by the way. Honestly, we really don't know how people get respect without this hat."
N/A13411"TF_Awes_Pyro" "Rakietowy Rusek"
N/A13412"[english]TF_Awes_Pyro" "The Russian Rocketeer"
N/A13413"TF_Awes_Pyro_Desc" "Ostatnia nowinka w dziedzinie napędu dla kosmicznych naczelnych! Ten plecak rakietowy testowały wyłącznie małpy. Nie możemy chyba bardziej podkreślić tego, jak niewiele lotów z ludźmi wykonano podczas testów tego produktu!"
N/A13414"[english]TF_Awes_Pyro_Desc" "The latest in space-primate propulsion, this jet pack has been tested exclusively by apes! We can't stress enough how few human flight tests we've conducted with this product!"
N/A13415"TF_SD_Minigun" "Wejście Smoka"
N/A13416"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo Long Heatmaker"
N/A13417"TF_SD_Cleaver" "Latająca Gilotyna"
N/A13418"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
N/A13419"TF_SD_Cleaver_Style0" "Spragniony"
N/A13420"[english]TF_SD_Cleaver_Style0" "Thirsty"
N/A13421"TF_SD_Cleaver_Style1" "Bardziej spragniony"
N/A13422"[english]TF_SD_Cleaver_Style1" "Thirstier"
N/A13423"TF_SD_Sign" "Neonowy Niszczyciel"
N/A13424"[english]TF_SD_Sign" "The Neon Annihilator"
N/A13425"TF_SD_Chain" "Ozdoba Opryszka"
N/A13426"[english]TF_SD_Chain" "The Triad Trinket"
N/A13427"TF_SD_Chain_Desc" "Ubiór czyni człowieka, a biżuteria czyni z niego pośmiewisko, jeśli jest źle dobrana. Ten prosty złoty łańcuszek jest idealnym rozwiązaniem, które zdaje się mówić: „Tak, noszę naszyjnik, a tiarę zostawiłem w domu.”"
N/A13428"[english]TF_SD_Chain_Desc" "Clothes make the man, and jewelry makes the man look ridiculous if not worn correctly. This understated gold chain strikes a perfect balance that says, \"Yes, I'm wearing a necklace, but I left the tiara at home.\""
N/A13429"TF_SD_Chain_Style0" "Goły"
N/A13430"[english]TF_SD_Chain_Style0" "Bare"
N/A13431"TF_SD_Chain_Style1" "Niedźwiedź"
N/A13432"[english]TF_SD_Chain_Style1" "Bear"
N/A13433"TF_SD_Tattoos" "Tatuaż Twardziela"
N/A13434"[english]TF_SD_Tattoos" "The Champ Stamp"
N/A13435"TF_SD_Tattoos_Desc" "Pokaż tym chińskim gangom, kto tu rządzi, nosząc ich odjazdowe tatuaże i jednocześnie nie uczestnicząc w ich kompletnie nielegalnych, przestępczych porozumieniach! Uwaga: Ale swoich nowych tatuaży ŻADNEMU z członków chińskiej mafii NIE pokazuj."
N/A13436"[english]TF_SD_Tattoos_Desc" "Show Chinese organized crime gangs who's boss by wearing their cool tattoos without actually participating in any of their totally illegal criminal conspiracies! Note: DO NOT actually show your new tattoo to ANYONE in a Chinese organized crime gang."
N/A13437"TF_SD_Glasses" "Marksowe Oblicze"
N/A13438"[english]TF_SD_Glasses" "The Marxman"
N/A13439"TF_SD_Glasses_Desc" "Wszyscy wiedzą, że śmiech to zdrowie, ale czy wiesz, że śmiech stanowi również świetne przebranie? Nie? W takim razie dobrze, że nie jesteś gliną przenikającym w szeregi chińskiej mafii. Zaraz, poczekaj. Jesteś. A TERAZ NIE ŻYJESZ. Zrozum, żółtodziobie, te okulary są prześmieszne."
N/A13440"[english]TF_SD_Glasses_Desc" "Everyone knows laughter is the best medicine. But did you know that laughter is also the best disguise? No? Well, good thing you're not a cop infiltrating the Chinese mafia, then. Oh wait you are. AND NOW YOU'RE DEAD. Look, rookie, these glasses are hilarious."
N/A13441"TF_SD_Glasses_Style0" "Bez cygara"
N/A13442"[english]TF_SD_Glasses_Style0" "No Cigar"
N/A13443"TF_SD_Glasses_Style1" "Tak, cygaro"
N/A13444"[english]TF_SD_Glasses_Style1" "Yes, Cigar"
N/A13445"TF_SD_Helmet" "Ludzka Kula Armatnia"
N/A13446"[english]TF_SD_Helmet" "The Human Cannonball"
N/A13447"TF_SD_Helmet_Desc" "Zapytaj dowolnego kaskadera, co wkłada na głowę, nim da się wystrzelić z działa, a odpowiedź w każdym przypadku będzie taka sama: szkliste, nieobecne spojrzenie będące rezultatem wielokrotnych urazów głowy. Urazów głowy, którym mógłby zapobiec ten oto elegancki kask."
N/A13448"[english]TF_SD_Helmet_Desc" "Ask any daredevil what they strap onto their heads before getting shot out of a cannon and the answer will be the same: a glassy, unfocused stare from years of head trauma. Head trauma that could have been prevented with this sharp-looking crash helmet."
N/A13449"TF_SD_Helmet_Style0" "Niszczyciel"
N/A13450"[english]TF_SD_Helmet_Style0" "Crash"
N/A13451"TF_SD_Helmet_Style1" "Dopalacz"
N/A13452"[english]TF_SD_Helmet_Style1" "Burn"
N/A13453"TF_SD_Helmet_Style2" "Szpaner"
N/A13454"[english]TF_SD_Helmet_Style2" "Override"
N/A13455"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% obrażeń zadawanych przez sapera"
N/A13456"[english]Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% sapper damage penalty"
N/A13457"Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% wytrzymałości sapera"
N/A13458"[english]Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% sapper health penalty"
N/A13459"Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Tworzy krąg ognia, gdy w gotowości"
N/A13460"[english]Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Sustains a ring of flames while deployed"
N/A13461"Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "Zużywa %s1 sztuk amunicji na sekundę, gdy w gotowości"
N/A13462"[english]Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammo consumed per second while deployed"
N/A13463"Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Odwraca proces budowy wrogiej konstrukcji"
N/A13464"[english]Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverses enemy building construction"
N/A13465"Attrib_Cleaver_Description" "Rzuć w swoich wrogów, aby krwawili!\nDługodystansowe trafienia są minikrytyczne"
N/A13466"[english]Attrib_Cleaver_Description" "Throw at your enemies to make them bleed!\nLong distance hits cause mini-crits"
N/A13467"Attrib_CritVsStunned" "Trafienia krytyczne, gdy cel jest ogłuszony"
N/A13468"[english]Attrib_CritVsStunned" "100% critical hit vs stunned players"
N/A13469"Attrib_CritVsWet" "Trafienia krytyczne, gdy cel jest mokry"
N/A13470"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
N/A13471"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Puste serwery gier:"
N/A13472"[english]TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Empty gameservers:"
N/A13473"TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Aktywne serwery gier:"
N/A13474"[english]TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Active gameservers:"
N/A13475"TF_Matchmaking_GameserversFull" "Zapełnione serwery gier:"
N/A13476"[english]TF_Matchmaking_GameserversFull" "Full gameservers:"
N/A13477"TF_Matchmaking_Players" "Graczy w kolejce:"
N/A13478"[english]TF_Matchmaking_Players" "Players in queue:"
N/A13479"TF_Matchmaking_Worldwide" "Cały świat"
N/A13480"[english]TF_Matchmaking_Worldwide" "Worldwide"
N/A13481"TF_Matchmaking_NearYou" "Najbliżej ciebie"
N/A13482"[english]TF_Matchmaking_NearYou" "Near You"
N/A13483"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Błąd"
N/A13484"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
N/A13485"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Nie udało się zaakceptować zaproszenia do zespołu. Mógł on zostać już rozwiązany."
N/A13486"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Failed to accept invite to join search party. The party may have already been disbanded."
1332313487}
1332413488}