Template:PatchDiff/August 10, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf romanian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
16881688"Building_hud_tele_times_used_360" "Folosit\n%timesused%"
16891689"[english]Building_hud_tele_times_used_360" "Used:\n%timesused%"
16901690"Building_hud_sentry_not_built" "Santinelă\nNeconstruită"
1691N/A"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry Gun\nNot Built"
N/A1691"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nNot Built"
16921692"Building_hud_dispenser_not_built" "Distribuitoare\nNeconstruită"
16931693"[english]Building_hud_dispenser_not_built" "Dispenser\nNot Built"
16941694"Building_hud_tele_enter_not_built" "Intrare\nNeconstruită"
29572957"[english]TF_SNIPER_BOW_KILL_MEDIC_PAIR_NAME" "Beaux and Arrows"
29582958"TF_SNIPER_BOW_KILL_MEDIC_PAIR_DESC" "Omoară o pereche Heavy şi Medic folosind o singură săgeată."
29592959"[english]TF_SNIPER_BOW_KILL_MEDIC_PAIR_DESC" "Kill a Heavy & Medic pair with the bow."
2960N/A"TF_SNIPER_BOW_KILL_FLAGCARRIER_NAME" "Arcaş Pungaş"
N/A2960"TF_SNIPER_BOW_KILL_FLAGCARRIER_NAME" "Robbin' Hood"
29612961"[english]TF_SNIPER_BOW_KILL_FLAGCARRIER_NAME" "Robbin' Hood"
29622962"TF_SNIPER_BOW_KILL_FLAGCARRIER_DESC" "Doboară un purtător al servietei cu o singură săgeată."
29632963"[english]TF_SNIPER_BOW_KILL_FLAGCARRIER_DESC" "Take down an intelligence carrier with a single arrow."
31193119"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SNIPER_GRIND_DESC" "Headshot 20 Snipers with the Ambassador."
31203120"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Agent Latent"
31213121"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_NAME" "Sleeper Agent"
3122N/A"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Omoară un inamic ce ţi-a declanşat moartea falsă în ultimele 20 de secunde."
N/A3122"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Omoară un inamic ce ţi-a declanşat moartea simulată în ultimele 20 de secunde."
31233123"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Kill an enemy who triggered your feign death in the last 20 seconds."
31243124"TF_SPY_AMBASSADOR_SCOUT_GRIND_NAME" "Cine Ţi-e Tăticul?"
31253125"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_SCOUT_GRIND_NAME" "Who's Your Daddy?"
38933893"[english]Attrib_UberchargeRate_Negative" "%s1% ÜberCharge rate"
38943894"Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% pagube bonus"
38953895"[english]Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% damage bonus"
3896N/A"Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% mai puţine pagube"
N/A3896"Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% penalizare de damage"
38973897"[english]Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% damage penalty"
38983898"Attrib_HealRate_Positive" "+%s1% rata de vindecare"
38993899"[english]Attrib_HealRate_Positive" "+%s1% heal rate"
40234023"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Increased" "+%s1% afterburn damage bonus"
40244024"Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% damage foc"
40254025"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% afterburn damage penalty"
4026N/A"Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% durata arderii"
N/A4026"Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% la durata arderii"
40274027"[english]Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% afterburn duration"
4028N/A"Attrib_WpnBurnTime_Reduced" "%s1% durata arderii"
N/A4028"Attrib_WpnBurnTime_Reduced" "%s1% la durata arderii"
40294029"[english]Attrib_WpnBurnTime_Reduced" "%s1% afterburn duration"
40304030"Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "+%s1% viteză mai mare la activare"
40314031"[english]Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "+%s1% faster move speed while deployed"
42074207"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
42084208"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Foc: Puterea de atac creşte\nşarjând spre inamicii tăi."
42094209"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Gain increased attack power by\ncharging toward your enemies."
4210N/A"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Supremul armament semi-ascuns.\nFără de seamă că-ţi va folosi această armă,\n dar întrebarea rămâne: unde o vei ţine?"
N/A4210"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Supremul armament semi-ascuns.\nNu încape îndoială că-ţi trebuie această armă,\n singura întrebare fiind: unde o vei ţine?"
42114211"[english]TF_TTG_MaxGun_Desc" "The ultimate in semi-concealed weaponry.\nThere's no question you need this gun,\nthe only question is: where will you keep it?"
42124212"TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Combină stilul cu puterea de oprire.\nÎnainte exclusivă pentru Poliţia Independentă,\ndar acum disponibilă şi pentru alţi mercenari însetaţi de şânge."
42134213"[english]TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Combines style with stopping power.\nLong exclusive to Freelance Police,\nnow available for other blood-thirsty mercenaries."
56135613"[english]ItemSel_ACTION" "- ACTION"
56145614"DiscardItem" "Şters Permanent"
56155615"[english]DiscardItem" "Permanently Discard"
5616N/A"BackpackApplyTool" "Selectează obiectul pe vrei să aplici %s1:"
N/A5616"BackpackApplyTool" "Selectează obiectul pe care să fie aplicat %s1:"
56175617"[english]BackpackApplyTool" "Select the item to apply the %s1 to:"
56185618"ApplyOnItem" "FOLOSEŞTE CU..."
56195619"[english]ApplyOnItem" "USE WITH..."
57815781"[english]Attrib_JarateDuration" "On Hit: Jarate applied to target for %s1 seconds"
57825782"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Purtătorul nu poate fi omorât de headshot."
57835783"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
5784N/A"Attrib_AchievementItem" "Item obținut din Realizări: Nu poate fi Schimbat"
N/A5784"Attrib_AchievementItem" "Obiect obţinut din Realizări: Nu poate fi dat la Schimb"
57855785"[english]Attrib_AchievementItem" "Achievement Item: Not Tradable"
57865786"Attrib_CannotCraft" "Nu poate fi folosit în Creare"
57875787"[english]Attrib_CannotCraft" "Not Usable in Crafting"
63756375"[english]ArmoryFilter_Engineer" "Engineer Items"
63766376"ArmoryFilter_ItemSets" "Obiecte în %s1"
63776377"[english]ArmoryFilter_ItemSets" "Items in %s1"
6378N/A"ArmoryButton_Wiki" "Comentariile Comunităţii..."
N/A6378"ArmoryButton_Wiki" "Pagina de Wiki a obiectului..."
63796379"[english]ArmoryButton_Wiki" "Item Wiki Page..."
63806380"ArmoryButton_SetDetails" "Examinează Set"
63816381"[english]ArmoryButton_SetDetails" "Examine Set"
77007700"[english]Replay_Stat_Label_20" "SENTRY KILLS"
77017701"Replay_Stat_Label_21" "TELEPORTĂRI"
77027702"[english]Replay_Stat_Label_21" "TELEPORTS"
7703N/A"Replay_Stat_Label_22" "PAGUBE DE FOC"
N/A7703"Replay_Stat_Label_22" "DAMAGE FOC"
77047704"[english]Replay_Stat_Label_22" "FIRE DAMAGE"
77057705"Replay_Stat_Label_23" "PUNCTE BONUS"
77067706"[english]Replay_Stat_Label_23" "BONUS POINTS"
93259325"[english]TF_Spectator_Bottom_Left" "Bottom Left Corner"
93269326"TF_Spectator_Bottom_Center" "Centru Jos"
93279327"[english]TF_Spectator_Bottom_Center" "Bottom Center"
N/A9328"TF_Spectator_Bottom_Right" "Colț dreapta jos"
N/A9329"[english]TF_Spectator_Bottom_Right" "Bottom Right Corner"
93289330"Selection_ShowBackpack" "Vezi Tot Rucsacul"
93299331"[english]Selection_ShowBackpack" "View Entire Backpack"
93309332"Selection_ShowSelection" "Vizualizează Obiectele Valide"
94179419"[english]TR_PracticeModeSelectTitle" "SELECT A PRACTICE MODE"
94189420"TR_PracticeMapSelectTitle" "SELECTEAZĂ O HARTĂ DE TIP %gametype%"
94199421"[english]TR_PracticeMapSelectTitle" "SELECT A %gametype% MAP"
N/A9422"TR_Locked_AttackDefense" "Se va debloca după completarea antrenamentului cu Soldier-ul."
N/A9423"[english]TR_Locked_AttackDefense" "Unlocked after completing Soldier training."
94209424"TR_Primary" "Primar"
94219425"[english]TR_Primary" "Primary"
94229426"TR_Secondary" "Secundar"
96869690"TF_TrialNeedSpace_Title" "Ai nevoie de mai mult spaţiu?"
96879691"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
96889692"TF_TrialNeedSpace_Text" "Inventarul tău este plin. Cumpără orice obiect din Magazinul Mann Co. și contul tău va deveni premium obținând încă 250 de locuri în inventar!"
9689N/A"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
N/A9693"[english]TF_TrialNeedSpace_Text" "Your inventory is completely full. Purchase any item from the Mann Co. store and your account will be upgraded giving you an additional 250 inventory slots!"
96909694"TF_TrialNeedSpace_Store" "Spre Magazin!"
96919695"[english]TF_TrialNeedSpace_Store" "To the Store!"
96929696"TF_TrialNeedSpace_No" "Şterge Chestii"
1034510349"[english]Store_ItemDesc_UsedBy" "Used by:"
1034610350"Store_ItemDesc_Slot" "Slot:"
1034710351"[english]Store_ItemDesc_Slot" "Slot:"
N/A10352"Store_ItemDesc_Tradable" "Se poate da la schimb:"
N/A10353"[english]Store_ItemDesc_Tradable" "Tradable:"
1034810354"Store_ItemDesc_Giftable" "Poate fi dăruit:"
1034910355"[english]Store_ItemDesc_Giftable" "Giftable:"
1035010356"Store_ItemDesc_Nameable" "Poate fi redenumit:"
1037710383"[english]Slot_Misc" "Misc"
1037810384"Slot_Action" "Acțiune"
1037910385"[english]Slot_Action" "Action"
N/A10386"Stat_BlastDamage" "DAMAGE EXPLOZIE"
N/A10387"[english]Stat_BlastDamage" "BLAST DAMAGE"
1038010388"Stat_DamageTaken" "DAMAGE PRIMIT"
1038110389"[english]Stat_DamageTaken" "DAMAGE TAKEN"
1038210390"Stat_Crits" "CRITICALE"
1041610424"[english]Stat_MaxSentryKills" "SENTRY KILLS"
1041710425"Stat_Teleports" "TELEPORTĂRI"
1041810426"[english]Stat_Teleports" "TELEPORTS"
N/A10427"Stat_FiredDamage" "DAMAGE FOC"
N/A10428"[english]Stat_FiredDamage" "FIRE DAMAGE"
1041910429"Stat_BonusPoints" "PUNCTE BONUS"
1042010430"[english]Stat_BonusPoints" "BONUS POINTS"
1042110431"TF_Package_Type" "Pachet"
1049810508"[english]AbuseReport_TooMuchFailedMessage" "You have either already submitted an abuse report for this player, or have submitted several abuse reports in a short time period."
1049910509"TF_ClassMenu_Go" "ÎNCEPE!"
1050010510"[english]TF_ClassMenu_Go" "GO!"
N/A10511"TF_ClassMenu_Cancel" "ANULEAZĂ (&0)"
N/A10512"[english]TF_ClassMenu_Cancel" "CANCEL (&0)"
1050110513"Econ_Bundle_Double" "%s1, %s2"
1050210514"[english]Econ_Bundle_Double" "%s1, %s2"
1050310515"Econ_Bundle_DoubleContinued" "%s1, %s2,"
1050810520"[english]Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedByThisClass" "( Item cannot be used by this class. )"
1050910521"Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedInThisSlot" "( Obiectul nu poate fi folosit în acest slot. )"
1051010522"[english]Econ_GreyOutReason_CannotBeUsedInThisSlot" "( Item cannot be used in this slot. )"
N/A10523"Econ_GreyOutReason_EquipRegionConflict" "( Obiectul intră în conflict cu alte obiecte echipate. )"
N/A10524"[english]Econ_GreyOutReason_EquipRegionConflict" "( Item conflicts with other equipped items. )"
1051110525"Econ_GreyOutReason_ItemNotCraftable" "( Obiectul nu poate fi fabricat. )"
1051210526"[english]Econ_GreyOutReason_ItemNotCraftable" "( Item is not craftable. )"
1051310527"Econ_GreyOutReason_ItemNotTradable" "( Obiectul nu poate fi dat la schimb. )"
1062210636"[english]TF_MedicStethoscope_Desc" "Look like you know what you're doing when you pronounce people dead."
1062310637"TF_SpyHat2" "L'Inspecteur"
1062410638"[english]TF_SpyHat2" "L'Inspecteur"
N/A10639"TF_SpyHat2_Desc" "Toți sunt speriați de un polițist din Franța. De aceea această pălărie este atât de eficientă."
N/A10640"[english]TF_SpyHat2_Desc" "Nobody is not scared of a policeman from France. That is why this hat is so effective."
1062510641"TF_PhotoBadge" "Photo Badge"
1062610642"[english]TF_PhotoBadge" "Photo Badge"
1062710643"TF_PhotoBadge_Desc" "Descurajează furtul de identitate.\n\nSe pot aplica texturi personalizate pe acest obiect."
1075810774"[english]IT_Bodygroup_Arrows" "Arrows (Sniper)"
1075910775"IT_Bodygroup_RightArm" "Mâna Dreaptă (Engie)"
1076010776"[english]IT_Bodygroup_RightArm" "Right Hand (Engie)"
N/A10777"Tooltip_SteamScreenshots" "Dacă este activat, pozele vor fi automat salvate în Steam."
N/A10778"[english]Tooltip_SteamScreenshots" "If set, screenshots will automatically be saved to Steam."
1076110779"Store_TryItem" "Testează-l!"
1076210780"[english]Store_TryItem" "Test It Out!"
1076310781"ItemPreview_PreviewStartedTitle" "Succes!"
1084010858"[english]TF_SteamWorkshop_DeletingFile" "Deleting Steam Workshop item."
1084110859"TF_SteamWorkshop_DeleteConfirmTitle" "Șterge Fișier"
1084210860"[english]TF_SteamWorkshop_DeleteConfirmTitle" "Delete File"
10843N/A"TF_SteamWorkshop_BrowseTheWorkshop" "Uită-te în Atelier"
N/A10861"TF_SteamWorkshop_DeleteConfirmText" "Ești sigur că vrei să ștergi acest obiect din Atelierul Steam?"
N/A10862"[english]TF_SteamWorkshop_DeleteConfirmText" "Are you sure you want to delete this Steam Workshop item?"
N/A10863"TF_SteamWorkshop_BrowseTheWorkshop" "Navighează în Atelier"
1084410864"[english]TF_SteamWorkshop_BrowseTheWorkshop" "Browse the Workshop"
1084510865"TF_PublishFile_Title" "Publică Fişierele"
1084610866"[english]TF_PublishFile_Title" "Publish Your File"
1090610926"[english]ToolCustomizeTextureStencilMatchByIntensity" "Use gradient"
1090710927"ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Potrivește culorile"
1090810928"[english]ToolCustomizeTextureStencilMatchByColor" "Match colors"
N/A10929"TF_SteamWorkshop_Timeout" "A expirat încercarea de a obține informații din Atelierul Steam."
N/A10930"[english]TF_SteamWorkshop_Timeout" "Timed out trying to get information from Steam Workshop."
1090910931"Store_HomePageTitleRedText" "OBIECT GRATIS"
1091010932"[english]Store_HomePageTitleRedText" "FREE ITEM"
1091110933"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Restricție de sărbătoare: Ziua Morților / Lună Plină"
1108011102"[english]TF_Hwn_PyroGasmask_DESC" ""
1108111103"TF_UnarmedCombat" "Luptă fără arme"
1108211104"[english]TF_UnarmedCombat" "Unarmed Combat"
N/A11105"TF_UnarmedCombat_Desc" "Ce frumos din partea lui Spy să dea o mână..."
N/A11106"[english]TF_UnarmedCombat_Desc" "So nice of the Spy to lend an arm..."
1108311107"TF_Ghost_Aspect" "Apparition's Aspect"
1108411108"[english]TF_Ghost_Aspect" "Apparition's Aspect"
1108511109"TF_Ghost_Aspect_Desc" " "
1109211116"[english]TF_InfernalImpaler" "The Infernal Impaler"
1109311117"TF_Halloween_Skullcap2011" "The Spine-Chilling Skull 2011"
1109411118"[english]TF_Halloween_Skullcap2011" "The Spine-Chilling Skull 2011"
N/A11119"TF_Halloween_Skullcap2011_Desc" "Re-exprimă-ți ura nemuritoare pentru cei vii anual cu această pălărie de ură cu temă de craniu."
N/A11120"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Desc" "Re-express your undying hatred for the living annually with this skull-themed hate hat."
1109511121"TF_Halloween_Skullcap2011_Style1" "The Spine-Tingling Skull"
1109611122"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Style1" "The Spine-Tingling Skull"
N/A11123"TF_Halloween_Skullcap2011_Style1_Desc" "Exprimă-ți neplăcerea pentru cei ce trăiesc."
N/A11124"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Style1_Desc" "Express your dislike for the living."
1109711125"TF_Halloween_Skullcap2011_Style2" "The Spine-Cooling Skull"
1109811126"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Style2" "The Spine-Cooling Skull"
N/A11127"TF_Halloween_Skullcap2011_Style2_Desc" "Exprimă-ți disprețul pentru cei ce trăiesc."
N/A11128"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Style2_Desc" "Express your disdain for the living."
1109911129"TF_Halloween_Skullcap2011_Style3" "The Spine-Twisting Skull"
1110011130"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Style3" "The Spine-Twisting Skull"
N/A11131"TF_Halloween_Skullcap2011_Style3_Desc" "Exprimă-ți nemulțumirea față de cei ce trăiesc."
N/A11132"[english]TF_Halloween_Skullcap2011_Style3_Desc" "Express your discontent with the living."
1110111133"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Hat" "The MONOCULUS!"
1110211134"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Hat" "The MONOCULUS!"
1110311135"TF_Halloween_Seal_Mask" "The Seal Mask"
1112011152"[english]TF_HALLOWEEN_EYEBALL_BOSS_DEATHCAM_NAME" "MONOCULUS!"
1112111153"TF_HALLOWEEN_EYEBOSS_KILL_DESC" "Omoară-l pe MONOCULUS!"
1112211154"[english]TF_HALLOWEEN_EYEBOSS_KILL_DESC" "Kill MONOCULUS!"
N/A11155"TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_NAME" "Pune-te cu Burta pe o Carte Bună"
N/A11156"[english]TF_HALLOWEEN_LOOT_ISLAND_NAME" "Dive Into a Good Book"
1112311157"TF_Set_Demo_Halloween_2011" "The Highland Hound"
1112411158"[english]TF_Set_Demo_Halloween_2011" "The Highland Hound"
1112511159"TF_Set_Scout_Halloween_2011" "The Curse-a-Nature"
1117411208"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Killers" "�%player%� has defeated �MONOCULUS!�\n"
1117511209"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Stun" "�%player%� l-a năucit pe �MONOCULUS!�\n"
1117611210"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Stun" "�%player%� has stunned �MONOCULUS!�\n"
N/A11211"TF_Halloween_Underworld" "�%s1� a scăpat din lumea de dincolo!\n"
N/A11212"[english]TF_Halloween_Underworld" "�%s1� has escaped the underworld!\n"
1117711213"AbuseReport_Player" "Jucător abuziv"
1117811214"[english]AbuseReport_Player" "Abusive Player"
1117911215"AbuseReport_GameServer" "Server de joc abuziv"
1121411250"[english]TF_TrnHat" "The Point and Shoot"
1121511251"TF_TrnHelmet" "The War Head"
1121611252"[english]TF_TrnHelmet" "The War Head"
N/A11253"TF_TrnHelmet_Desc" "Protejează-ți gândurile de dragoni, vrăjitorii, și alte pericole cu acestă mască de luptă țepoasă."
N/A11254"[english]TF_TrnHelmet_Desc" "Protect your thought-horde from dragons, sorcery, and other make-believe dangers with this spiky lead battle-mask."
1121711255"Attrib_SetItemTintRGB" "Codul nuanței culorii obiectului: %s1"
1121811256"[english]Attrib_SetItemTintRGB" "Item tint color code: %s1"
1121911257"Attrib_LunchboxAddsMinicrits" "Setează modul armei la #%s1"
1122011258"[english]Attrib_LunchboxAddsMinicrits" "Sets weapon mode #%s1"
1122111259"Attrib_NoiseMaker" "Noise Maker"
1122211260"[english]Attrib_NoiseMaker" "Noise Maker"
11223N/A"Attrib_Always_Tradable" "Poate fi dat totdeauna la trade"
N/A11261"Attrib_Always_Tradable" "Mereu negociabil"
1122411262"[english]Attrib_Always_Tradable" "Always Tradable"
N/A11263"StoreCheckout_ItemNotForSale" "Unul sau mai multe obiecte dintre obiectele cerute nu sunt la reducere."
N/A11264"[english]StoreCheckout_ItemNotForSale" "One or more of the items requested are not for sale."
N/A11265"Web_StoreCheckout_PurchaseComplete" "Tranzacția s-a încheiat cu succes! Obiectele cumpărate se află acum în rucsacul tău."
N/A11266"[english]Web_StoreCheckout_PurchaseComplete" "Your purchase is complete! Purchased items are now in your inventory."
1122511267"Web_StoreCheckout_NoItems" "Tranzacția a fost efectuată! Țineți cont că nici un obiect nou nu a fost adăugat în inventar."
1122611268"[english]Web_StoreCheckout_NoItems" "Your purchase is complete! Note that no new items were added to your inventory."
1122711269"TF_Bowtie" "Dr. Whoa"
1130611348"[english]TF_Wearable_FuelTank" "Fuel Tank"
1130711349"TF_Wearable_Lunchbox" "Lunchbox"
1130811350"[english]TF_Wearable_Lunchbox" "Lunchbox"
N/A11351"TF_Wearable_Coat" "Coat"
N/A11352"[english]TF_Wearable_Coat" "Coat"
1130911353"TF_Wearable_Stocking" "Stocking"
1131011354"[english]TF_Wearable_Stocking" "Stocking"
N/A11355"TF_Wearable_Armband" "Armband"
N/A11356"[english]TF_Wearable_Armband" "Armband"
N/A11357"TF_Wearable_Bells" "Bells"
N/A11358"[english]TF_Wearable_Bells" "Bells"
1131111359"TF_NoiseMaker_Winter2011" "Noise Maker - Winter Holiday"
1131211360"[english]TF_NoiseMaker_Winter2011" "Noise Maker - Winter Holiday"
1131311361"TF_Pomson" "The Pomson 6000"
1159011638"[english]TF_WeddingRing_AcceptProposal" "I do!"
1159111639"TF_WeddingRing_RejectProposal" "Anulează"
1159211640"[english]TF_WeddingRing_RejectProposal" "Cancel"
N/A11641"TF_WeddingRing_ClientMessageTitle" "Noutăți interesante!"
N/A11642"[english]TF_WeddingRing_ClientMessageTitle" "Exciting news!"
1159311643"TF_DemoSnappedPupil" "The Snapped Pupil"
1159411644"[english]TF_DemoSnappedPupil" "The Snapped Pupil"
1159511645"TF_Winter2011_WinterFurCap_Style0" "Hunter"
1164411694"[english]TF_Wearable_Robot" "Robot"
1164511695"TF_PyroCandle" "The Waxy Wayfinder"
1164611696"[english]TF_PyroCandle" "The Waxy Wayfinder"
N/A11697"TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
N/A11698"[english]TF_ShootManyRobotsPack" "The Scrap Pack"
1164711699"KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Heavy Uciși"
1164811700"[english]KillEaterEventType_HeaviesKilled" "Heavies Killed"
1164911701"KillEaterEventType_BuildingsDestroyed" "Clădiri Distruse"
1166011712"[english]KillEater_HolidayPunchRank17" "Epic"
1166111713"KillEater_ManTreadsRank18" "Legendar"
1166211714"[english]KillEater_ManTreadsRank18" "Legendary"
N/A11715"Attrib_AimingKnockbackResistance" "Recul redus cu %s1% când ocheşti"
N/A11716"[english]Attrib_AimingKnockbackResistance" "Knockback reduced by %s1% when aiming"
N/A11717"TF_SniperAppleArrow_Style0" "Mortal"
N/A11718"[english]TF_SniperAppleArrow_Style0" "Deadly"
N/A11719"TF_SniperAppleArrow_Style1" "Periculos"
N/A11720"[english]TF_SniperAppleArrow_Style1" "Dangerous"
N/A11721"TF_SniperAppleArrow_Style2" "Gustos"
N/A11722"[english]TF_SniperAppleArrow_Style2" "Tasty"
N/A11723"TF_ScoutHeadband" "The Front Runner"
N/A11724"[english]TF_ScoutHeadband" "The Front Runner"
N/A11725"TF_ScoutHeadband_Style1" "Indiferent"
N/A11726"[english]TF_ScoutHeadband_Style1" "Indifferent"
N/A11727"TF_SuperMNC_Pyro" "The Triclops"
N/A11728"[english]TF_SuperMNC_Pyro" "The Triclops"
1166311729"TF_SuperMNC_Pyro_Desc" "Fă-ţi inamicii să creadă că poţi vedea mai bine! Uite şiretlicul: Nu o să poţi să vezi totul!"
1166411730"[english]TF_SuperMNC_Pyro_Desc" "Fool your enemies into thinking you can see better! Here's the trick: You won't be able to see at all!"
1166511731"Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% damage bonus când nu eşti deghizat"
1166611732"[english]Attrib_DmgBonus_Undisguised" "+%s1% damage bonus while undisguised"
N/A11733"TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Scândură"
N/A11734"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
N/A11735"TF_Welcome_meet_the_pyro" "Bine ai venit"
N/A11736"[english]TF_Welcome_meet_the_pyro" "Welcome"
1166711737"Store_AvailableStyles_Header" "Stiluri Disponibile:"
1166811738"[english]Store_AvailableStyles_Header" "Available Styles:"
1166911739"TF_Bundle_EqualizerEscape_Desc" "Include The Equalizer şi The Escape Plan:"
1167011740"[english]TF_Bundle_EqualizerEscape_Desc" "Includes both the Equalizer and the Escape Plan:"
1167111741"TF_Lollichop" "The Lollichop"
1167211742"[english]TF_Lollichop" "The Lollichop"
N/A11743"TF_ScorchShot" "The Scorch Shot"
N/A11744"[english]TF_ScorchShot" "The Scorch Shot"
N/A11745"TF_Rainblower" "The Rainblower"
N/A11746"[english]TF_Rainblower" "The Rainblower"
N/A11747"TF_Pyrovision_Goggles" "Pyrovision Goggles"
N/A11748"[english]TF_Pyrovision_Goggles" "Pyrovision Goggles"
1167311749"TF_Wearable_Pyrovision_Goggles_Type" "Pyrovision Goggles"
1167411750"[english]TF_Wearable_Pyrovision_Goggles_Type" "Pyrovision Goggles"
1167511751"TF_Pet_Balloonicorn" "The Balloonicorn"
1167611752"[english]TF_Pet_Balloonicorn" "The Balloonicorn"
N/A11753"TF_PyroMusicDevice" "Infernal Orchestrina"
N/A11754"[english]TF_PyroMusicDevice" "Infernal Orchestrina"
N/A11755"TF_PyroBongos" "The Burning Bongos"
N/A11756"[english]TF_PyroBongos" "The Burning Bongos"
1167711757"TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Baby Face's Blaster"
1167811758"[english]TF_Weapon_PEP_Scattergun" "Baby Face's Blaster"
1167911759"TF_Weapon_PEP_Pistol" "Pretty Boy's Pocket Pistol"
1168811768"[english]TF_DemoParrot_Desc" "This shoulder-mounted feathered friend comes in any color you like, and is so full of whiskey it couldn't fly off if it wanted to. Great to have around if you decide to eat it—just turn your head and bite!"
1168911769"Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% vulnerabilitate la damage pentru purtător"
1169011770"[english]Attrib_DmgTaken_Increased" "%s1% damage vulnerability on wearer"
N/A11771"Attrib_CancelFallingDamage" "Purtătorul nu primește niciodată damage din cădere"
N/A11772"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
1169111773"Attrib_RageGainOnKill" "Obține Focus din omorâri și asistări"
1169211774"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
1169311775"Attrib_FlaregunPelletsWithKnockback" "Proiectilul împinge înapoi ţinta la lovire\nşi aprinde inamicii într-o rază mică"
1169811780"[english]Attrib_PyrovisionOnly" "Only visible in Pyroland"
1169911781"TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "The Escape Plan"
1170011782"[english]TF_Unique_Pickaxe_EscapePlan" "The Escape Plan"
N/A11783"TF_SpectatePyroVision" "Când ești Spectator, vezi lumea prin ochii unui Pyro."
N/A11784"[english]TF_SpectatePyroVision" "When Spectating, view world from the eyes of a Pyro."
N/A11785"TF_vote_no_maps" "Nici o hartă disponibilă"
N/A11786"[english]TF_vote_no_maps" "No maps available"
1170111787"Tooltip_SpectatePyroVision" "Dacă este setat, lumea va fi văzută prin Pyrovision când eşti spectator"
1170211788"[english]Tooltip_SpectatePyroVision" "If set, world will be viewed under Pyrovision when spectating"
1170311789"Tooltip_ReplayPyroVision" "Dacă este setat, reluările sunt văzute cu Pyrovision activaţi"
1170411790"[english]Tooltip_ReplayPyroVision" "If set, replays are viewed with Pyrovision enabled"
1170511791"TF_Pyrovision_Vignette" "Graniță Pyrovision"
1170611792"[english]TF_Pyrovision_Vignette" "Pyrovision Border"
N/A11793"TF_MM_NoGC_Title" "Eroare"
N/A11794"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
1170711795}
1170811796}