Template:PatchDiff/August 12, 2014 Patch/tf/resource/tf turkish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1979219792"[english]TF_TF2mixup_Community_Event_2013_Promo" "TF2mixup Community Event 2013 Promo"
1979319793"TF_Winter2013_SpiritDispenser" "The Taşınabilir Smissmas Ruh Dispanseri"
1979419794"[english]TF_Winter2013_SpiritDispenser" "The Portable Smissmas Spirit Dispenser"
N/A19795"TF_Winter2013_SpiritDispenser_Desc" "Steam Yılbaşı İndirimi 2013 Rozeti işlendiğinde elde edildi."
N/A19796"[english]TF_Winter2013_SpiritDispenser_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1979519797"TF_Winter2013_BattleHood" "The Smissmas'deki Savaş Başlığı"
1979619798"[english]TF_Winter2013_BattleHood" "The War on Smissmas Battle Hood"
N/A19799"TF_Winter2013_BattleHood_Desc" "Steam Yılbaşı İndirimi 2013 Rozeti işlendiğinde elde edildi."
N/A19800"[english]TF_Winter2013_BattleHood_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1979719801"TF_Winter2013_BattleHood_Style0" "Miğfer Yok"
1979819802"[english]TF_Winter2013_BattleHood_Style0" "No Helmet"
1979919803"TF_Winter2013_BattleHood_Style1" "Miğfer"
1980019804"[english]TF_Winter2013_BattleHood_Style1" "Helmet"
1980119805"TF_Winter2013_BattleSocks" "The Smissmas'deki Savaş Çorapları"
1980219806"[english]TF_Winter2013_BattleSocks" "The War on Smissmas Battle Socks"
N/A19807"TF_Winter2013_BattleSocks_Desc" "Steam Yılbaşı İndirimi 2013 Rozeti işlendiğinde elde edildi."
N/A19808"[english]TF_Winter2013_BattleSocks_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1980319809"TF_Winter2013_SmissmasSack" "The Smissmas Hediye Çuvalı"
1980419810"[english]TF_Winter2013_SmissmasSack" "The Sack Fulla Smissmas"
N/A19811"TF_Winter2013_SmissmasSack_Desc" "Steam Yılbaşı İndirimi 2013 Rozeti işlendiğinde elde edildi."
N/A19812"[english]TF_Winter2013_SmissmasSack_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1980519813"TF_Winter2013_Caribou" "The Smissmas Geyiği"
1980619814"[english]TF_Winter2013_Caribou" "The Smissmas Caribou"
N/A19815"TF_Winter2013_Caribou_Desc" "Steam Yılbaşı İndirimi 2013 Rozeti işlendiğinde elde edildi."
N/A19816"[english]TF_Winter2013_Caribou_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1980719817"TF_Winter2013_Randolph" "Kırmızı Burunlu Geyik Randolph"
1980819818"[english]TF_Winter2013_Randolph" "Randolph the Blood-Nosed Caribou"
N/A19819"TF_Winter2013_Randolph_Desc" "Steam Yılbaşı İndirimi 2013 Rozeti işlendiğinde elde edildi."
N/A19820"[english]TF_Winter2013_Randolph_Desc" "Granted by crafting the Steam Holiday Sale 2013 badge."
1980919821"KillEaterEvent_PlayerWearingUnusualKill" "Olağandışı-Kuşanmış Oyuncu Leşleri"
1981019822"[english]KillEaterEvent_PlayerWearingUnusualKill" "Unusual-Wearing Player Kills"
1981119823"KillEaterEvent_BurningPlayerKill" "Yanan Oyuncu Leşleri"
1981219824"[english]KillEaterEvent_BurningPlayerKill" "Burning Player Kills"
N/A19825"KillEaterEvent_KillstreaksEnded" "Sona Eren Öldürme Serileri"
N/A19826"[english]KillEaterEvent_KillstreaksEnded" "Killstreaks Ended"
N/A19827"KillEaterEvent_KillcamTaunts" "Fotoğraf Kamerası Alay Hareketi Görünümleri"
N/A19828"[english]KillEaterEvent_KillcamTaunts" "Freezecam Taunt Appearances"
1981319829"KillEaterEvent_DamageDealt" "Verilen Hasar"
1981419830"[english]KillEaterEvent_DamageDealt" "Damage Dealt"
N/A19831"KillEaterEvent_FiresSurvived" "Atlatılan Yangınlar"
N/A19832"[english]KillEaterEvent_FiresSurvived" "Fires Survived"
N/A19833"KillEaterEvent_AllyHealingDone" "Tamamlanan Müttefik İyileştirmeleri"
N/A19834"[english]KillEaterEvent_AllyHealingDone" "Allied Healing Done"
N/A19835"KillEaterEvent_PointBlankKill" "Çok Yakından Öldürmeler"
N/A19836"[english]KillEaterEvent_PointBlankKill" "Point Blank Kills"
1981519837"KillEaterEventType_SpiesKilled" "Öldürülen Spy'lar"
1981619838"[english]KillEaterEventType_SpiesKilled" "Spies Killed"
N/A19839"TF_StrangePart_SpiesKilled" "Garip Parça: Öldürülen Spy'lar"
N/A19840"[english]TF_StrangePart_SpiesKilled" "Strange Part: Spies Killed"
N/A19841"TF_StrangePart_SpiesKilled_Desc" "Bu Garip Parçayı Garip Kaliteye sahip silahına eklemek, bu silahla kaç Spy öldürdüğünü takip edebilmeni sağlayacak."
N/A19842"[english]TF_StrangePart_SpiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Spies you kill with that weapon."
N/A19843"TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills" "Garip Parça: Sıradışı Giyinen Oyuncu Öldürmeleri"
N/A19844"[english]TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills" "Strange Part: Unusual-Wearing Player Kills"
N/A19845"TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills_Desc" "Bu Garip Parçayı Garip Kaliteye sahip silahına eklemek, bu silahla kaç sıradışı kıyafetler giyen düşman öldürdüğünü takip edebilmeni sağlayacak."
N/A19846"[english]TF_StrangePart_PlayersWearingUnusualsKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemies wearing Unusual-quality cosmetic items you kill with that weapon."
N/A19847"TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled" "Garip Parça: Yanan Düşman Öldürmeleri"
N/A19848"[english]TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled" "Strange Part: Burning Enemy Kills"
N/A19849"TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled_Desc" "Bu Garip Parçayı Garip Kaliteye sahip silahına eklemek, bu silahla kaç yanan düşmanı öldürdüğünü takip edebilmeni sağlayacak."
N/A19850"[english]TF_StrangePart_BurningEnemiesKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of actively burning enemies you kill with that weapon."
N/A19851"TF_StrangePart_KillstreaksEnded" "Garip Parça: Sona Eren Öldürme Serileri"
N/A19852"[english]TF_StrangePart_KillstreaksEnded" "Strange Part: Killstreaks Ended"
N/A19853"TF_StrangePart_KillstreaksEnded_Desc" "Bu Garip Parçayı Garip Kaliteye sahip silahına eklemek, bu silahla kaç düşmanının öldürme serisini sona erdirdiğini takip edebilmeni sağlayacak."
N/A19854"[english]TF_StrangePart_KillstreaksEnded_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of enemy player killstreaks you end with that weapon."
N/A19855"TF_StrangePart_KillcamTaunts" "Garip Kozmetik Parça: Fotoğraf Kamerası Alay Hareketi Görünümleri"
N/A19856"[english]TF_StrangePart_KillcamTaunts" "Strange Cosmetic Part: Freezecam Taunt Appearances"
N/A19857"TF_StrangePart_KillcamTaunts_Desc" "Bu Garip Parçayı Garip Kaliteye sahip kozmetik eşyaya eklemek, bu eşyayı giyerken düşmanının fotoğraf kamerasına kaç defa alay hareketi yaptığını takip edebilmeni sağlayacak."
N/A19858"[english]TF_StrangePart_KillcamTaunts_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality cosmetic item will enable it to track the number of times you appear in enemy freezecams taunting while wearing it."
N/A19859"TF_StrangePart_DamageDealt" "Garip Parça: Verilen Hasar"
N/A19860"[english]TF_StrangePart_DamageDealt" "Strange Part: Damage Dealt"
N/A19861"TF_StrangePart_DamageDealt_Desc" "Bu Garip Parçayı Garip Kaliteye sahip silahına eklemek, bu silahla diğer oyunculara verdiğin toplam hasarı takip edebilmeni sağlayacak."
N/A19862"[english]TF_StrangePart_DamageDealt_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the total amount of damage you deal to other players with that weapon."
N/A19863"TF_StrangePart_FiresSurvived" "Garip Kozmetik Parça: Atlatılan Yangınlar"
N/A19864"[english]TF_StrangePart_FiresSurvived" "Strange Cosmetic Part: Fires Survived"
N/A19865"TF_StrangePart_FiresSurvived_Desc" "Bu Garip Parçayı Garip Kaliteye sahip kozmetik eşyaya eklemek, bu eşyayı giyerken kaç defa yangın atlattığını takip edebilmeni sağlayacak."
N/A19866"[english]TF_StrangePart_FiresSurvived_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality cosmetic item will enable it to track the times you survive being lit on fire."
1981719867"TF_WinterCrate2013_Nice" "Güzel Kış Kasası 2013"
1981819868"[english]TF_WinterCrate2013_Nice" "Nice Winter Crate 2013"
N/A19869"TF_Tool_GiftWrap_Global" "Hediyecınık"
N/A19870"[english]TF_Tool_GiftWrap_Global" "Giftapult"
N/A19871"TF_Tool_Gift_Global_Received_Desc" "Bu paket rastgele çevrimiçi bir yabancı tarafından Hediyecınık ile teslim edilmiştir. Bunu sırt çantandan açabilirsin."
N/A19872"[english]TF_Tool_Gift_Global_Received_Desc" "This package was delivered by Giftapult from a random online stranger. You can open it from your backpack."
1981919873"Attrib_ShortCircuitPositive" "İsabet halinde mermi harcamaz"
1982019874"[english]Attrib_ShortCircuitPositive" "Consumes no ammo on hit"
N/A19875"TF_xms2013_pyro_arctic_suit" "Sıfır Derece Takımı"
N/A19876"[english]TF_xms2013_pyro_arctic_suit" "The Sub Zero Suit"
N/A19877"TF_xms2013_medic_hood" "Rahibelik"
N/A19878"[english]TF_xms2013_medic_hood" "The Nunhood"
N/A19879"TF_xms2013_medic_robe" "Ölüm Meleği"
N/A19880"[english]TF_xms2013_medic_robe" "The Angel of Death"
N/A19881"TF_xms2013_kissking" "Öpücük Kral"
N/A19882"[english]TF_xms2013_kissking" "The Kiss King"
N/A19883"TF_xms2013_medic_knecht_hat" "Mantık Adamı"
N/A19884"[english]TF_xms2013_medic_knecht_hat" "The Mann of Reason"
N/A19885"TF_xms2013_heavy_pants" "Evin Adamı"
N/A19886"[english]TF_xms2013_heavy_pants" "Mann of the House"
N/A19887"TF_xms2013_pyro_tailor_hat" "Oyuncak Terzisi"
N/A19888"[english]TF_xms2013_pyro_tailor_hat" "The Toy Tailor"
N/A19889"TF_xms2013_scout_skicap" "Koşucu'nun Isınması"
N/A19890"[english]TF_xms2013_scout_skicap" "Runner's Warm-Up"
N/A19891"TF_xms2013_soviet_stache" "Diktatör"
N/A19892"[english]TF_xms2013_soviet_stache" "Dictator"
1982119893"TF_Brainiac_Style_Helmet" "BAŞLIKLI"
1982219894"[english]TF_Brainiac_Style_Helmet" "With Helmet"
1982319895"TF_Brainiac_Style_NoHelmet" "BAŞLIKSIZ"