Template:PatchDiff/August 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf czech.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-OZBROJEN-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"classinfo_scout" "Zabíráš body rychleji, než ostatní třídy!
149N/AMůžeš dělat dvojitý skok, když jsi ve vzduchu!"
150N/A"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151N/Adouble jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Tvoje odstřelovací puška se po zamíření začne nabíjet a způsobí tak větší poškození!
153N/AMiř na hlavu pro kritický zásah!"
154N/A"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155N/Aaim for the head to do critical hits!"
156N/A"classinfo_soldier" "Střílej svým raketometem pod nohy nepřátel!
157N/APoužij svůj raketomet k rocket jumpu!"
158N/A"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159N/AUse your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Dálkově odpal sticky bomby, když se k nim přiblíží nepřátelé! Doskoč dál odpálením sticky bomby pod sebou!"
161N/A"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
162N/AStickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
163N/A"classinfo_medic" "Nabij ÜberCharge léčením členů svého týmu!
164N/APoužij nabitý ÜberCharge k získání nesmrtelnosti pro sebe a tvého pacienta!"
165N/A"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
166N/AUse a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
167N/A"classinfo_heavy" "Roztoč minigun na prázdno, abys byl připraven na blížící se nepřátele!"
168N/A"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
169N/A"classinfo_pyro" "Přepadni nepřátele zpoza rohu! Čím blíže jsi k cíli, tím je tvůj plamenomet efektivnější!"
170N/A"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
171N/AYour flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
172N/A"classinfo_spy" "Přestroj se za nepřítele a infiltruj se do nepřátelské základny! Zamaskuj se, aby tě nikdo neviděl! Backstabni pro okamžité zabití! Umísti sappery na nepřátelské Sentry, abys je zničil!"
173N/A"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
174N/Acloak yourself to avoid being seen!
175N/ABackstab your enemies with your knife for an instant kill!
176N/APlant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
177N/A"classinfo_engineer" "Sbírej kov ze zbraní na zemi pro stavění! Postav Sentry na obranu vaší základny! Vylepši je až do úrovně 3! Postav Dispensery pro zásobování tvých spoluhráčů zdravím a municí! Postav Teleporty, abys pomohl svým spoluhráčům dostat se do předních linií!"
178N/A"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
179N/ABuild sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
180N/ABuild dispensers to supply your teammates with health & ammo!
181N/ABuild teleporters to help team mates get to the front lines!"
182N/A"classinfo_random" "Nechat hru, aby za tebe náhodně vybrala povolání."
183N/A"[english]classinfo_random" "Let the game randomly choose a class for you."
N/A148"ClassTips_1_1" "Zabíráš body rychleji, než ostatní třídy!"
N/A149"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
N/A150"ClassTips_2_1" "Tvoje odstřelovací puška se po zamíření začne nabíjet a způsobí tak větší poškození!"
N/A151"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
N/A152"ClassTips_3_1" "Střílej svým raketometem pod nohy nepřátel!"
N/A153"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
N/A154"ClassTips_4_1" "Dálkově odpal sticky bomby, když se k nim přiblíží nepřátelé!"
N/A155"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
N/A156"ClassTips_5_1" "Nabij ÜberCharge léčením členů svého týmu!"
N/A157"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
N/A158"ClassTips_6_1" "Roztoč minigun na prázdno, abys byl připraven na blížící se nepřátele!"
N/A159"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
N/A160"ClassTips_7_1" "Přepadni nepřátele zpoza rohu!"
N/A161"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
N/A162"ClassTips_8_1" "Přestroj se za nepřítele a infiltruj se do nepřátelské základny!"
N/A163"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
N/A164"ClassTips_9_1" "Sbírej kov ze zbraní na zemi pro stavění budov!"
N/A165"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
N/A166"ClassTips_12_1" "Nechat hru, aby za tebe náhodně vybrala povolání."
N/A167"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
184168"TF_Welcome" "Vítej"
185169"[english]TF_Welcome" "Welcome"
186170"TF_Welcome_birthday" "Vítej a šťastné narozeniny TF2!"
13551339"[english]StatPanel_KillAssists_Best" "You had more kill assists that round as %s1 than your previous best."
13561340"StatPanel_Backstabs_Best" "V tomto kole jsi měl více backstabů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13571341"[english]StatPanel_Backstabs_Best" "You had more backstabs that round than your previous best."
1358N/A"StatPanel_HealthLeached_Best" "V tomto kole jsi ukradl více zdraví od nepřátelského Medica a Dispenseru, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A1342"StatPanel_HealthLeached_Best" "V tomto kole jsi ukradl více zdraví od nepřátelských Mediců a Dispenserů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13591343"[english]StatPanel_HealthLeached_Best" "You stole more health from enemy Medics and dispensers that round than your previous best."
13601344"StatPanel_BuildingsBuilt_Best" "V tomto kole jsi postavil více budov, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
13611345"[english]StatPanel_BuildingsBuilt_Best" "You built more buildings that round than your previous best."
14091393"[english]StatPanel_Revenge_Tie" "You tied your record for revenge as %s1 that round."
14101394"StatPanel_PointsScored_Tie" "V tomto kole jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu skórovaných bodů."
14111395"[english]StatPanel_PointsScored_Tie" "You tied your record for points scored as %s1 that round."
1412N/A"StatPanel_Kills_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití."
N/A1396"StatPanel_Kills_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití."
14131397"[english]StatPanel_Kills_Close" "You came close to your record for kills as %s1 that round."
1414N/A"StatPanel_Captures_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabrání."
N/A1398"StatPanel_Captures_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabrání."
14151399"[english]StatPanel_Captures_Close" "You came close to your record for captures as %s1 that round."
1416N/A"StatPanel_Defenses_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu obran."
N/A1400"StatPanel_Defenses_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu obran."
14171401"[english]StatPanel_Defenses_Close" "You came close to your record for defenses as %s1 that round."
1418N/A"StatPanel_DamageDealt_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v množství způsobeného poškození."
N/A1402"StatPanel_DamageDealt_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v množství způsobeného poškození."
14191403"[english]StatPanel_DamageDealt_Close" "You came close to your record for damage dealt as %s1 that round."
1420N/A"StatPanel_PlayTime_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v délce života."
N/A1404"StatPanel_PlayTime_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v délce života."
14211405"[english]StatPanel_PlayTime_Close" "You came close to your record for time alive as %s1 that round."
1422N/A"StatPanel_Healing_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v léčení."
N/A1406"StatPanel_Healing_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v léčení."
14231407"[english]StatPanel_Healing_Close" "You came close to your record for healing as %s1 that round."
1424N/A"StatPanel_Invulnerable_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu spuštěných Überchargí."
N/A1408"StatPanel_Invulnerable_Close" "V tomto kole ses přiblížil ke svému rekordu v počtu spuštěných Überchargí."
14251409"[english]StatPanel_Invulnerable_Close" "You came close to your record for invulns that round."
1426N/A"StatPanel_KillAssists_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu asistencí."
N/A1410"StatPanel_KillAssists_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu asistencí."
14271411"[english]StatPanel_KillAssists_Close" "You came close to your record for kill assists as %s1 that round."
1428N/A"StatPanel_Backstabs_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu backstabů."
N/A1412"StatPanel_Backstabs_Close" "V tomto kole ses přiblížil ke svému rekordu v počtu backstabů."
14291413"[english]StatPanel_Backstabs_Close" "You came close to your record for backstabs that round."
1430N/A"StatPanel_HealthLeached_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v množství ukradeného zdraví od nepřítele."
N/A1414"StatPanel_HealthLeached_Close" "V tomto kole ses přiblížil ke svému rekordu v množství ukradeného zdraví od nepřítele."
14311415"[english]StatPanel_HealthLeached_Close" "You came close to your record for health stolen from the enemy that round."
1432N/A"StatPanel_BuildingsBuilt_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu postavených budov."
N/A1416"StatPanel_BuildingsBuilt_Close" "V tomto kole ses přiblížil ke svému rekordu v počtu postavených budov."
14331417"[english]StatPanel_BuildingsBuilt_Close" "You came close to your record for buildings built that round."
14341418"StatPanel_BuildingsDestroyed_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zničených staveb."
14351419"[english]StatPanel_BuildingsDestroyed_Close" "You came close to your record for buildings destroyed as %s1 that round."
1436N/A"StatPanel_Headshots_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu headshotů."
N/A1420"StatPanel_Headshots_Close" "V tomto kole ses přiblížil ke svému rekordu v počtu headshotů."
14371421"[english]StatPanel_Headshots_Close" "You came close to your record for headshots that round."
1438N/A"StatPanel_SentryKills_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití pomocí Sentry."
N/A1422"StatPanel_SentryKills_Close" "V tomto kole ses přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití pomocí Sentry."
14391423"[english]StatPanel_SentryKills_Close" "You came close to your record for kills by your sentry gun that round."
1440N/A"StatPanel_Teleports_Close" "V tomto kole jsi se přiblížil ke svému rekordu v počtu teleportovaných lidí."
N/A1424"StatPanel_Teleports_Close" "V tomto kole ses přiblížil ke svému rekordu v počtu teleportovaných lidí."
14411425"[english]StatPanel_Teleports_Close" "You came close to your record for teleports that round."
1442N/A"StatPanel_Dominations_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dominací."
N/A1426"StatPanel_Dominations_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dominací."
14431427"[english]StatPanel_Dominations_Close" "You came close to your record for opponents dominated as %s1 that round."
1444N/A"StatPanel_Revenge_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu pomst."
N/A1428"StatPanel_Revenge_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu pomst."
14451429"[english]StatPanel_Revenge_Close" "You came close to your record for revenge as %s1 that round."
1446N/A"StatPanel_PointsScored_Close" "V tomto kole jsi se jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dosažených bodů."
N/A1430"StatPanel_PointsScored_Close" "V tomto kole ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dosažených bodů."
14471431"[english]StatPanel_PointsScored_Close" "You came close to your record for points scored as %s1 that round."
14481432"StatPanel_Label_Kills" "# Zabití: "
14491433"[english]StatPanel_Label_Kills" "# Kills: "
34913475"[english]Hydro_defend_BLU_base" "Prepare to defend the BLU Base!"
34923476"Hydro_defend_RED_base" "Připrav se bránit základnu červených!"
34933477"[english]Hydro_defend_RED_base" "Prepare to defend the RED Base!"
3494N/A"GAMEUI_Commentary_Console_Explanation" "'Uzly s komentářem' obsahují komentáře od vývojářů z Valve. Pro spuštění nebo vypnutí uzlu na něj zamiř a stiskni tlačítko pro PRIMÁRNÍ STŘELBU."
N/A3478"GAMEUI_Commentary_Console_Explanation" "„Uzly s komentářem“ obsahují komentáře od vývojářů z Valve. Pro spuštění nebo vypnutí uzlu na něj zamiř a stiskni tlačítko pro PRIMÁRNÍ STŘELBU."
34953479"[english]GAMEUI_Commentary_Console_Explanation" "'Commentary nodes' contain commentary by the Valve development team. To start or stop a node, aim at any balloon icon and press your PRIMARY FIRE button."
34963480"tf_Chapter1_Title" "Hydro"
34973481"[english]tf_Chapter1_Title" "Hydro"
38313815"[english]CI_Bar_Bp" "Reclaimed Metal"
38323816"CI_Bar_Cp" "Refined metal"
38333817"[english]CI_Bar_Cp" "Refined Metal"
3834N/A"TF_CraftItem" "Craft Item"
N/A3818"TF_CraftItem" "Craftovací předmět"
38353819"[english]TF_CraftItem" "Craft Item"
38363820"CI_T_C" "Token herní třídy"
38373821"[english]CI_T_C" "Class Token"
38953879"[english]Attrib_FireRate_Positive" "+%s1% faster firing speed"
38963880"Attrib_FireRate_Negative" "%s1% pomalejší střelba"
38973881"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
3898N/A"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% vyšší maximální přeléčení"
3899N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% more overheal"
N/A3882"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% k maximálnímu přeléčení"
N/A3883"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
39003884"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Přeléčení nezmizí"
39013885"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
39023886"Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% delší čas přeléčení"
40774061"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Increased" "+%s1% projectile speed"
40784062"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% rychlost projektilu"
40794063"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
4080N/A"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% nižší maximální hodnota přeléčení"
4081N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% less max overheal"
N/A4064"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% k maximálnímu přeléčení"
N/A4065"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% max overheal"
40824066"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% rychlejší pohyb"
40834067"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
40844068"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% více zdraví z lékárniček"
44574441"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44584442"TF_Unique_BattleAxe" "Scotsman's Skullcutter"
44594443"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4460N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Když jsi pod vlivem tohoto předmětu, pohybuješ se o 25% rychleji a udělené i\npřijaté poškození se mění na mini-kritické."
4461N/A"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done\nand damage taken will be mini-crits."
N/A4444"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Když jsi pod vlivem tohoto předmětu, pohybuješ se o 25% rychleji a udělené i přijaté poškození se mění na mini-kritické."
N/A4445"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done and damage taken will be mini-crits."
44624446"TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44634447"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44644448"TF_Employee_Badge_B" "Soldier of Fortune"
57275711"[english]TF_Date_GMT" " GMT"
57285712"Attrib_CannotTrade" "Nelze vyměnit"
57295713"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable"
5730N/A"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Po backstabu se automaticky přestrojíš za oběť."
5731N/A"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim"
N/A5714"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Po úspěšném backstabu lidské oběti se za ni automaticky přestrojíš."
N/A5715"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57325716"Attrib_CannotDisguise" "Uživatel se nemůže přestrojovat"
57335717"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
57345718"Attrib_SilentKiller" "Tichý zabiják: Oběť po backstabu nekřičí"
69166900"[english]TF_WorldTraveler_Desc" "Given to generous souls who have donated to community map makers. The effect will only be visible while on a map that has been donated towards!"
69176901"TF_Egypt" "Egypt"
69186902"[english]TF_Egypt" "Egypt"
6919N/A"TF_MapToken_Egypt" "Známka map - Egypt"
N/A6903"TF_MapToken_Egypt" "Známka mapy - Egypt"
69206904"[english]TF_MapToken_Egypt" "Map Stamp - Egypt"
69216905"TF_MapToken_Egypt_Desc" "Control point (Útok/Obrana) mapa\n\nVytvořená Seanem 'Heyo' Cutinem\n\nZakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Egypt. Podpoř ho ještě dnes!"
69226906"[english]TF_MapToken_Egypt_Desc" "An Attack/Defend Control Point Map\n\nMade by Sean 'Heyo' Cutino\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Egypt community map. Show your support today!"
84368420"[english]TR_Spy_EscapeEnd" "�Backstab� the remaining opponent with the same method to conclude Spy training."
84378421"TR_Spy_EndDialog" "Dobrá práce! Dokončil jsi Spyův trénink a odemkl Engineerův trénink!\n\nChceš si vyzkoušet Spye ve hře? Můžeš, a to v režimu OFFLINE PROCVIČOVÁNÍ.\n\nMyslíš, že jsi připravený hrát proti ostatním hráčům? Tak klikni v hlavním menu na ZAČÍT HRÁT."
84388422"[english]TR_Spy_EndDialog" "Well done! You've completed Spy training and unlocked Engineer training!\n\nWant to try out the Spy in a game? Why not try OFFLINE PRACTICE.\n\nReady to play online? Click START PLAYING at the main menu."
8439N/A"TR_DemoRush_IntroTitle" "Payload herní mód"
N/A8423"TR_DemoRush_IntroTitle" "Herní mód Payload"
84408424"[english]TR_DemoRush_IntroTitle" "Payload Game Mode"
84418425"TR_DemoRush_Intro" "Vítej na mapě Goldrush! Pro tréninkové účely budeš hrát pouze první část ze tří, a to bez časového limitu."
84428426"[english]TR_DemoRush_Intro" "Welcome to Goldrush! For training only the first stage of three stages will be played and there is no time limit."
89028886"[english]TF_SpaceChem_MoustachiumBar" "Moustachium Bar"
89038887"TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Čisté moustachium, vytěžené v hlubinných dolech v australském vnitrozemí."
89048888"[english]TF_SpaceChem_MoustachiumBar_Desc" "Pure moustachium, harvested from all-natural sources deep within the Australian outback."
8905N/A"TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fishcake Fragment"
N/A8889"TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Kousek rybí sušenky"
89068890"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragmentType" "Fishcake Fragment"
89078891"TF_SpaceChem_FishcakeFragment" "'Fish'"
89088892"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragment" "'Fish'"
89098893"TF_SpaceChem_FishcakeFragment_Desc" "Je to plné bílkovin."
89108894"[english]TF_SpaceChem_FishcakeFragment_Desc" "It's packed with protein."
8911N/A"TF_SpaceChem_PinFragmentType" "Pin Fragment"
N/A8895"TF_SpaceChem_PinFragmentType" "Úlomek odznaku"
89128896"[english]TF_SpaceChem_PinFragmentType" "Pin Fragment"
89138897"TF_SpaceChem_PinFragment" "Spacemetal Scrap"
89148898"[english]TF_SpaceChem_PinFragment" "Spacemetal Scrap"
89168900"[english]TF_SpaceChem_Pin" "SpaceChem Pin"
89178901"TF_SpaceChem_Pin_Desc" "<údaje o zaměstnavateli nenalezeny>"
89188902"[english]TF_SpaceChem_Pin_Desc" "<no employment record found>"
8919N/A"TF_SpaceChem_Fishcake_Type" "Fishcake"
N/A8903"TF_SpaceChem_Fishcake_Type" "Rybí sušenka"
89208904"[english]TF_SpaceChem_Fishcake_Type" "Fishcake"
89218905"TF_SpaceChem_Fishcake" "Fishcake"
89228906"[english]TF_SpaceChem_Fishcake" "Fishcake"
1086310847"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1086410848"TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1086510849"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
10866N/A"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
10867N/A"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
N/A10850"MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
N/A10851"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1086810852"Store_Maps_Title" "PODPOŘ TVŮRCE MAP A ZÍSKEJ KLOBOUK!"
1086910853"[english]Store_Maps_Title" "SUPPORT COMMUNITY MAP MAKERS AND GET A HAT!"
1087010854"Store_Maps_SubTitle" "Všechny peníze získané zakoupením známek map jdou (bez zdanění) přímo k tvůrci dané mapy."
1263812622"[english]TF_SuperMNC_Sniper" "The Flamingo Kid"
1263912623"TF_SuperMNC_Sniper_Desc" "Máš koule na to nosit tenle jasně barevný kovbojský klobouk? Ne? Proto jsme na něj přišili půlku lebky, aby sis rychleji a lépe zvykl na ten nový zážitek spojený s jeho nošením."
1264012624"[english]TF_SuperMNC_Sniper_Desc" "Are you man enough to wear this brightly colored cowboy hat? Just in case you're not, we slapped a half-a-skull on it to ease you into the exciting new world of wearing this hat."
12641N/A"TF_ShipmentBox_Type" "Shipment Box"
N/A12625"TF_ShipmentBox_Type" "Zásilková bedna"
1264212626"[english]TF_ShipmentBox_Type" "Shipment Box"
1264312627"TF_ValveStoreShipmentBox" "Valve Store Shipment Box"
1264412628"[english]TF_ValveStoreShipmentBox" "Valve Store Shipment Box"
1276012744"[english]TF_Bundle_MysteriousPromo4_Desc" "Mysterious Promo 4"
1276112745"TF_Item_Goldfish" "Goldfish"
1276212746"[english]TF_Item_Goldfish" "Goldfish"
12763N/A"TF_Item_Goldfish_Type" "Goldfish"
N/A12747"TF_Item_Goldfish_Type" "Zlatá rybka"
1276412748"[english]TF_Item_Goldfish_Type" "Goldfish"
1276512749"TF_Item_Goldfish_Desc" "Připadá ti zvláštní, že zlaté rybky nejsou TVOŘENÉ ZLATEM, ba ANI RYBAMI? Protože by ti to mělo připadat zvláštní. Jo a zlaté rybky ve skutečnosti JSOU ryby, trochu jsme to spletli. ABYCHOM TĚ JEŠTĚ VÍCE ZMÁTLI!"
1276612750"[english]TF_Item_Goldfish_Desc" "Does it strike you as mysterious that goldfish are neither MADE OF GOLD or EVEN FISH? Because it should. Also, goldfish ARE fish, we got that part wrong. TO GET YOU OFF THE SCENT!"
1276712751"TF_Item_PocketLint" "Pocket Lint"
1276812752"[english]TF_Item_PocketLint" "Pocket Lint"
12769N/A"TF_Item_PocketLint_Type" "Pocket Lint"
N/A12753"TF_Item_PocketLint_Type" "Žmolek látky"
1277012754"[english]TF_Item_PocketLint_Type" "Pocket Lint"
1277112755"TF_Item_PocketLint_Desc" "Je to rozcupovaný kus látky? Nebo žmolek látky vytažený z pupíku, který nosíš vždy při sobě? Nebo snad smetí z podpalubí bitevní lodě? Je to celkem velká záhada."
1277212756"[english]TF_Item_PocketLint_Desc" "Is it fabric lint? Navel lint you're keeping in your pocket so you don't lose it? Naval lint brushed from the hull of a battleship? This is pretty mysterious lint."
1277312757"TF_Item_CheeseWheel" "Cheese Wheel"
1277412758"[english]TF_Item_CheeseWheel" "Cheese Wheel"
12775N/A"TF_Item_CheeseWheel_Type" "Cheese Wheel"
N/A12759"TF_Item_CheeseWheel_Type" "Kolečko sýru"
1277612760"[english]TF_Item_CheeseWheel_Type" "Cheese Wheel"
1277712761"TF_Item_CheeseWheel_Desc" "Tenhle sýr se nezdá tak tajemným do té doby, než si všimneš těch děr od kulek. Někdo se k němu dostal dřív jak my."
1277812762"[english]TF_Item_CheeseWheel_Desc" "This cheese doesn't seem so mysterious until you realize it's full of bullet holes. Somebody got to this cheese before it could talk."
1277912763"TF_Item_SecretDiary" "Secret Diary"
1278012764"[english]TF_Item_SecretDiary" "Secret Diary"
12781N/A"TF_Item_SecretDiary_Type" "Secret Diary"
N/A12765"TF_Item_SecretDiary_Type" "Tajný deníček"
1278212766"[english]TF_Item_SecretDiary_Type" "Secret Diary"
1278312767"TF_Item_SecretDiary_Desc" "Narozdíl od raději nezmiňovaných her ti vlastnění tohoto předmětu neumožní spustit zvukový soubor s tajnými zápisky z něj. Proč? Protože RESPEKTUJEME SOUKROMÍ našich postav. Co skrývají? Je to pravda, žijeme v doopravdy TAJEMNÉ DOBĚ."
1278412768"[english]TF_Item_SecretDiary_Desc" "Unlike other games we could mention, owning this won't trigger a sound file narrating secret diary entries. Why? Because we RESPECT THE PRIVACY of our characters. What are they hiding? Truly we live in MYSTERIOUS TIMES."
1278512769"TF_Item_BananaPeel" "Banana Peel"
1278612770"[english]TF_Item_BananaPeel" "Banana Peel"
12787N/A"TF_Item_BananaPeel_Type" "Banana Peel"
N/A12771"TF_Item_BananaPeel_Type" "Slupka od banánu"
1278812772"[english]TF_Item_BananaPeel_Type" "Banana Peel"
1278912773"TF_Item_BananaPeel_Desc" "Kam zmizel ten banán? Radši se posaď, protože ani MY NEMÁME PÁRU. Přiznej si to, to je docela záhadné."
1279012774"[english]TF_Item_BananaPeel_Desc" "Where did the banana go? Sit down for this next part, because WE HAVE NO IDEA. Admit it, that's kind of mysterious."
1279112775"TF_Item_BarnDoorPlank" "Barn Door Plank"
1279212776"[english]TF_Item_BarnDoorPlank" "Barn Door Plank"
12793N/A"TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
N/A12777"TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Prkno"
1279412778"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Type" "Plank"
1279512779"TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "Tohle prkno ze stodoly nevypadá vůbec tajemně, dokud se na něj nepodíváš pod hodně dobrým mikroskopem. Hele, vedle těhle atomů je kůň. Ty maličký atomy se střídají v jízdě na něm. Safra, jak se tam dostal kůň? Záhada."
1279612780"[english]TF_Item_BarnDoorPlank_Desc" "This barn door plank doesn't look mysterious at all, until you view it at an atomic level. Hey, there's a horse there next to all those atoms. They're taking turns riding the horse. Man, how did a horse get there? Pretty darn mysterious."
1279712781"TF_Item_DamagedCapacitor" "Barely-Melted Capacitor"
1279812782"[english]TF_Item_DamagedCapacitor" "Barely-Melted Capacitor"
12799N/A"TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Capacitor"
N/A12783"TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Kondenzátor"
1280012784"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Type" "Capacitor"
1280112785"TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "Tento poškozený kondenzátor se zdá být ohnivzdorný. A rozbitý. Je tu něco, co NEUMÍ (kromě fungování)?"
1280212786"[english]TF_Item_DamagedCapacitor_Desc" "This damaged capacitor seems to be fire-proof as well as broken. Is there anything it CAN'T do (besides work)?"
1297212956"[english]TF_Item_SecretDiary_FireProof_Desc" "It's smoldering a little, but otherwise it seems okay. This thing must be built out of the same stuff they make ancient astronauts from."
1297312957"RummageThroughAsh" "Prohledat"
1297412958"[english]RummageThroughAsh" "Rummage"
12975N/A"TF_Ash_Type" "Ash"
N/A12959"TF_Ash_Type" "Popel"
1297612960"[english]TF_Ash_Type" "Ash"
1297712961"TF_PileOfAsh" "Pile Of Ash"
1297812962"[english]TF_PileOfAsh" "Pile Of Ash"
1307213056"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
1307313057"Attrib_RageGainOnKill" "Při zabití nebo asistenci přidává Focus"
1307413058"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
13075N/A"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% snížení poškození při zásahu těla"
13076N/A"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage penalty on body shot"
N/A13059"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% k poškození při zásahu těla"
N/A13060"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
1307713061"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Jakmile je Focus metr plný, aktivuje se při střelbě\nS Focusem: +25% rychlejší nabíjení charge a po výstřelu se pohled neoddálí"
1307813062"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activates on Fire when Focus meter is full\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping"
1307913063"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "O %s1 stupně větší náhodná odchylka projektilu"
1329013274"[english]TF_MM_NoGC" "Not currently connected to the TF game coordinator service. Please try again in a few minutes."
1329113275"TF_Matchmaking_Party" "Skupina"
1329213276"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
13293N/A"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Hledat: nové nebo probíhající hry"
13294N/A"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: new games or games in progress"
N/A13277"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Hledat: probíhající hry"
N/A13278"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: Games in progress"
1329513279"TF_Matchmaking_SearchForNew" "Hledat: pouze nové hry"
13296N/A"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: new games only"
13297N/A"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Delší než obvykle."
13298N/A"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Longer than average."
N/A13280"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: New games only"
N/A13281"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
N/A13282"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1329913283"TF_Matchmaking_About1Minute" "Okolo 1 minuty"
1330013284"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
1330113285"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minut"
1332413308"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
1332513309"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Zrušit vyhledávání"
1332613310"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
13327N/A"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Pokud je možné, připojit se do probíhající hry."
13328N/A"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress if available."
N/A13311"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Připojit se do probíhající hry"
N/A13312"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress"
1332913313"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "Vedoucí skupiny musí zahájit vyhledávání."
1333013314"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
1333113315"TF_Matchmaking_Invite" "Pozvat"
1333213316"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
13333N/A"TF_Matchmaking_StartParty" "Zahájit skupinu"
13334N/A"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
N/A13317"TF_Matchmaking_StartParty" "Vytvořit skupinu"
N/A13318"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Create Party"
1333513319"TF_Matchmaking_Back" "<< Zpět"
1333613320"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
1333713321"TF_Matchmaking_Next" "Další >>"
1333813322"[english]TF_Matchmaking_Next" "Next >>"
1333913323"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Opustit skupinu"
1334013324"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
13341N/A"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Quickplay [Beta]"
13342N/A"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Quickplay [Beta]"
N/A13325"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Hra pro více hráčů"
N/A13326"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1334313327"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Vyzkoušet Quickplay Beta?"
1334413328"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
1334513329"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Můžeš založit vyhledávací skupinu se svými přáteli a společně nalézt herní server.\n\nUž nikdy nebudeš připojen na prázdný server!"
1337813362"[english]TF_Awes_Pyro_Desc" "The latest in space-primate propulsion, this jet pack has been tested exclusively by apes! We can't stress enough how few human flight tests we've conducted with this product!"
1337913363"TF_SD_Sapper" "Red-Tape Recorder"
1338013364"[english]TF_SD_Sapper" "The Red-Tape Recorder"
13381N/A"TF_SD_Minigun" "Huo Long Heatmaker"
13382N/A"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo Long Heatmaker"
N/A13365"TF_SD_Minigun" "Huo Long Heater"
N/A13366"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo-Long Heater"
1338313367"TF_SD_Cleaver" "Flying Guillotine"
1338413368"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
1338513369"TF_SD_Cleaver_Style0" "Žíznivý"
1345013434"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
1345113435"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Nepodařilo se přijmout pozvánku do vyhledávací skupiny. Skupina už je možná rozpuštěná."
1345213436"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Failed to accept invite to join search party. The party may have already been disbanded."
N/A13437"ClassTips_1_Count" "8"
N/A13438"[english]ClassTips_1_Count" "8"
N/A13439"ClassTips_1_2" "Ve vzduchu použij dvojitý skok!"
N/A13440"[english]ClassTips_1_2" "Double jump while in the air!"
N/A13441"ClassTips_1_3_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13442"[english]ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13443"ClassTips_1_4_MvM" "Sbíráš i kredity z větší vzdálenosti"
N/A13444"[english]ClassTips_1_4_MvM" "You collect credits in a large radius"
N/A13445"ClassTips_1_5_MvM" "Získáváš zdraví po sebrání kreditů"
N/A13446"[english]ClassTips_1_5_MvM" "You gain health from credits"
N/A13447"ClassTips_1_6_MvM" "Okamžitý respawn!"
N/A13448"[english]ClassTips_1_6_MvM" "Instantly respawn!"
N/A13449"ClassTips_1_7_MvM" "Vylepšený Mad Milk zpomaluje cíle"
N/A13450"[english]ClassTips_1_7_MvM" "Mad Milk upgrade slows targets"
N/A13451"ClassTips_1_8_MvM" "Vylepšený Sandman umožňuje míčkem označit cíl pro smrt"
N/A13452"[english]ClassTips_1_8_MvM" "Sandman upgrade allows baseballs to apply Marked-For-Death effect"
N/A13453"ClassTips_2_Count" "7"
N/A13454"[english]ClassTips_2_Count" "7"
N/A13455"ClassTips_2_2" "Pro udělení kritckého zásahu miř na hlavu!"
N/A13456"[english]ClassTips_2_2" "Aim for the head to do critical hits!"
N/A13457"ClassTips_2_3_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13458"[english]ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13459"ClassTips_2_4_MvM" "Vylepšené Jarate zpomaluje cíle"
N/A13460"[english]ClassTips_2_4_MvM" "Jarate upgrade slows targets"
N/A13461"ClassTips_2_5_MvM" "Vylepši svoji rychlost znovu-přiblížení a nabíjení charge"
N/A13462"[english]ClassTips_2_5_MvM" "Upgrade your re-scope and charge speed"
N/A13463"ClassTips_2_6_MvM" "Vylepši poškození své zbraně!"
N/A13464"[english]ClassTips_2_6_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13465"ClassTips_2_7_MvM" "Vylepšené kulky a šípy proletí více nepřáteli"
N/A13466"[english]ClassTips_2_7_MvM" "Upgrade bullets and arrows to pass through all enemies"
N/A13467"ClassTips_3_Count" "7"
N/A13468"[english]ClassTips_3_Count" "7"
N/A13469"ClassTips_3_2" "Použij raketomet pro provedení rocket-jumpu!"
N/A13470"[english]ClassTips_3_2" "Use your rocket launcher to rocket jump!"
N/A13471"ClassTips_3_3_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13472"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13473"ClassTips_3_4_MvM" "Vylepši poškození své zbraně!"
N/A13474"[english]ClassTips_3_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13475"ClassTips_3_5_MvM" "Vylepši rychlost střelby a přebíjení"
N/A13476"[english]ClassTips_3_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
N/A13477"ClassTips_3_6_MvM" "Vylepši celkový počet nábojů a počet nábojů v zásobníku"
N/A13478"[english]ClassTips_3_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13479"ClassTips_3_7_MvM" "Vylepši trvání bonusu praporu"
N/A13480"[english]ClassTips_3_7_MvM" "Upgrade your buff banner duration"
N/A13481"ClassTips_4_Count" "7"
N/A13482"[english]ClassTips_4_Count" "7"
N/A13483"ClassTips_4_3_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13484"[english]ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13485"ClassTips_4_4_MvM" "Vylepši poškození své zbraně!"
N/A13486"[english]ClassTips_4_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13487"ClassTips_4_5_MvM" "Vylepši rychlost střelby a přebíjení"
N/A13488"[english]ClassTips_4_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
N/A13489"ClassTips_4_6_MvM" "Vylepši celkový počet nábojů a počet nábojů v zásobníku"
N/A13490"[english]ClassTips_4_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13491"ClassTips_4_7_MvM" "Vylepši prodlevu mezi nabitím běhu štítu"
N/A13492"[english]ClassTips_4_7_MvM" "Upgrade your Shield Charge cooldown"
N/A13493"ClassTips_5_Count" "7"
N/A13494"[english]ClassTips_5_Count" "7"
N/A13495"ClassTips_5_2" "Použij nabitou ÜberCharge pro spuštění nesmrtelnosti na sobě a svém pacientovi!"
N/A13496"[english]ClassTips_5_2" "Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
N/A13497"ClassTips_5_3_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13498"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13499"ClassTips_5_4_MvM" "Vylepši rychlost léčení svého medigunu"
N/A13500"[english]ClassTips_5_4_MvM" "Upgrade your medigun's healing rate"
N/A13501"ClassTips_5_5_MvM" "Vylepši trvání a hodnotu přeléčení"
N/A13502"[english]ClassTips_5_5_MvM" "Upgrade your overheal amount and duration"
N/A13503"ClassTips_5_6_MvM" "Vylepši rychlost nabíjení Übercharge a její trvání"
N/A13504"[english]ClassTips_5_6_MvM" "Upgrade your Ubercharge charge rate and duration"
N/A13505"ClassTips_5_7_MvM" "Sdílej efekt vylepšení z čutory se svým pacientem!"
N/A13506"[english]ClassTips_5_7_MvM" "Share Power Up Canteen effects with your heal target!"
N/A13507"ClassTips_6_Count" "7"
N/A13508"[english]ClassTips_6_Count" "7"
N/A13509"ClassTips_6_2_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13510"[english]ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13511"ClassTips_6_3_MvM" "Vylepši svou rychlost střelby"
N/A13512"[english]ClassTips_6_3_MvM" "Upgrade your firing speed"
N/A13513"ClassTips_6_4_MvM" "Vylepši svou kapacitu nábojů"
N/A13514"[english]ClassTips_6_4_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
N/A13515"ClassTips_6_5_MvM" "Vylepši kulky, aby proletěly více nepřáteli"
N/A13516"[english]ClassTips_6_5_MvM" "Upgrade bullets to pass through enemies"
N/A13517"ClassTips_6_6_MvM" "Sestřeluj rakety a granáty!"
N/A13518"[english]ClassTips_6_6_MvM" "Shoot down rockets and grenades!"
N/A13519"ClassTips_6_7_MvM" "Při poškození nabíjej vztek a ten následně aktivuj tauntem pro odhazování robotů střelami z tvého minigunu!"
N/A13520"[english]ClassTips_6_7_MvM" "Gain rage on damage and taunt to add massive knockback to your minigun!"
N/A13521"ClassTips_7_Count" "7"
N/A13522"[english]ClassTips_7_Count" "7"
N/A13523"ClassTips_7_2" "Tvůj plamenomet je tím účinnější, čím blíže jsi k cíli!"
N/A13524"[english]ClassTips_7_2" "Your flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
N/A13525"ClassTips_7_3_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13526"[english]ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13527"ClassTips_7_4_MvM" "Vylepšení odfouknutí pomáhá zastavit nosiče bomby a běžce"
N/A13528"[english]ClassTips_7_4_MvM" "Airblast upgrade helps stop bomb carriers and runners"
N/A13529"ClassTips_7_5_MvM" "Vylepši poškození dohoření a délku jeho trvání"
N/A13530"[english]ClassTips_7_5_MvM" "Upgrade flamethrower's afterburn damage and duration"
N/A13531"ClassTips_7_6_MvM" "Vylepši svou kapacitu nábojů"
N/A13532"[english]ClassTips_7_6_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
N/A13533"ClassTips_7_7_MvM" "Vylepši přímé poškození svého plamenometu"
N/A13534"[english]ClassTips_7_7_MvM" "Upgrade your flamethrower's direct damage"
N/A13535"ClassTips_8_Count" "8"
N/A13536"[english]ClassTips_8_Count" "8"
N/A13537"ClassTips_8_2" "Zneviditelni se, aby tě nikdo neviděl!"
N/A13538"[english]ClassTips_8_2" "Cloak yourself to avoid being seen!"
N/A13539"ClassTips_8_3" "Pro zabití nepřítele jednou ranou ho backstabni svým nožem!"
N/A13540"[english]ClassTips_8_3" "Backstab your enemies with your knife for an instant kill!"
N/A13541"ClassTips_8_4" "Pro zničení nepřátelských Sentry na ně umísti sapper!"
N/A13542"[english]ClassTips_8_4" "Plant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
N/A13543"ClassTips_8_5_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13544"[english]ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13545"ClassTips_8_6_MvM" "Vylepšený Sapper omračuje a zpomaluje roboty v dosahu"
N/A13546"[english]ClassTips_8_6_MvM" "Sapper upgrade stuns and slows robots in a radius"
N/A13547"ClassTips_8_7_MvM" "Díky tobě vidí spoluhráči neviditelné Spye kolem tebe!"
N/A13548"[english]ClassTips_8_7_MvM" "You make cloaked enemy spies around you visible to your team!"
N/A13549"ClassTips_8_8_MvM" "Přidej průraznost brnění svému noži pro pomoc při ničení obřích robotů!"
N/A13550"[english]ClassTips_8_8_MvM" "Add Armor Piercing to your knife to help take down Giant Robots!"
N/A13551"ClassTips_9_Count" "8"
N/A13552"[english]ClassTips_9_Count" "8"
N/A13553"ClassTips_9_2" "Postav Sentry pro ochránění své základny! Vylepši je na 3. úroveň!"
N/A13554"[english]ClassTips_9_2" "Build sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!"
N/A13555"ClassTips_9_3" "Postav Teleporty a pomoz tak spoluhráčům rychle se dostat do boje!"
N/A13556"[english]ClassTips_9_3" "Build teleporters to help team mates get to the front lines!"
N/A13557"ClassTips_9_4_MvM" "== V Mann-vs-Machine =="
N/A13558"[english]ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13559"ClassTips_9_5_MvM" "Vylepši svou Sentry, aby rychleji střílela!"
N/A13560"[english]ClassTips_9_5_MvM" "Upgrade your sentry to shoot faster!"
N/A13561"ClassTips_9_6_MvM" "Postav několik Sentry!"
N/A13562"[english]ClassTips_9_6_MvM" "Build multiple sentries!"
N/A13563"ClassTips_9_7_MvM" "Učiň svě Teleporty obousměrné!"
N/A13564"[english]ClassTips_9_7_MvM" "Make your teleporters bi-directional!"
N/A13565"ClassTips_9_8_MvM" "Vylepši dosah léčení a přidávání nábojů Dispenseru"
N/A13566"[english]ClassTips_9_8_MvM" "Upgrade your dispenser's heal and resupply range"
N/A13567"ClassTips_12_Count" "1"
N/A13568"[english]ClassTips_12_Count" "1"
N/A13569"TF_Welcome_mann_vs_machine" "Vítej"
N/A13570"[english]TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welcome"
N/A13571"TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Botkiller Minigun"
N/A13572"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Botkiller Minigun"
N/A13573"TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Botkiller Medi Gun"
N/A13574"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Botkiller Medi Gun"
N/A13575"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Botkiller Rocket Launcher"
N/A13576"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Botkiller Rocket Launcher"
N/A13577"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Botkiller Flame Thrower"
N/A13578"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Botkiller Flame Thrower"
N/A13579"TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Botkiller Scattergun"
N/A13580"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Botkiller Scattergun"
N/A13581"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13582"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13583"TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Botkiller Wrench"
N/A13584"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Botkiller Wrench"
N/A13585"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Botkiller Sniper Rifle"
N/A13586"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Botkiller Sniper Rifle"
N/A13587"TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botkiller Knife"
N/A13588"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botkiller Knife"
N/A13589"TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Minigun"
N/A13590"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Minigun"
N/A13591"TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Medi Gun"
N/A13592"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Medi Gun"
N/A13593"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
N/A13594"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
N/A13595"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Gold Botkiller Flame Thrower"
N/A13596"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Gold Botkiller Flame Thrower"
N/A13597"TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Scattergun"
N/A13598"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Scattergun"
N/A13599"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13600"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13601"TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Gold Botkiller Wrench"
N/A13602"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Gold Botkiller Wrench"
N/A13603"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
N/A13604"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
N/A13605"TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Gold Botkiller Knife"
N/A13606"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Gold Botkiller Knife"
N/A13607"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Participant"
N/A13608"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Participant"
N/A13609"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Sezóna 1"
N/A13610"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Season 1"
N/A13611"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Sezóna 1\nDěkujeme za pomoc!"
N/A13612"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Season 1\nThanks for Helping!"
N/A13613"TF_Wearable_Cigar" "Cigareta"
N/A13614"[english]TF_Wearable_Cigar" "Cigar"
N/A13615"TF_Wearable_Botkiller" "Zabiják robotů"
N/A13616"[english]TF_Wearable_Botkiller" "Botkiller"
N/A13617"TF_Usable_PowerupBottle" "Power Up Canteen"
N/A13618"[english]TF_Usable_PowerupBottle" "Power Up Canteen"
N/A13619"TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Po určitou dobu po použití aplikuje bonusový efekt. Nejprve musí být naplněna ve Vylepšovací stanici a v jednu chvíli může nést pouze jeden typ bonusu."
N/A13620"[english]TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Applies a bonus effect for a limited amount of time when used. Must first be filled at an Upgrade Station and can only be filled with one bonus type at a time."
N/A13621"TF_Bundle_HA_Gold" "Hero Academy Gold balíček"
N/A13622"[english]TF_Bundle_HA_Gold" "Hero Academy Gold Pack"
N/A13623"TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "Tento hrdinský balíček obsahuje dárkovou Steam kopii hry Hero Academy se všemi DLC a také všechny čtyři Hero Academy klobouky:"
N/A13624"[english]TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "This heroic bundle contains a gift copy of Hero Academy with all DLC on Steam, as well as all four Hero Academy-themed hats:"
N/A13625"SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy with Council and TF2 Armies"
N/A13626"[english]SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy with Council and TF2 Armies"
N/A13627"SteamPackage_HA_DarkElves" "Hero Academy Dark Elves Army"
N/A13628"[english]SteamPackage_HA_DarkElves" "Hero Academy Dark Elves Army"
N/A13629"SteamPackage_HA_Dwarves" "Hero Academy Dwarves Army"
N/A13630"[english]SteamPackage_HA_Dwarves" "Hero Academy Dwarves Army"
N/A13631"SteamPackage_HA_Tribe" "Hero Academy Tribe Army"
N/A13632"[english]SteamPackage_HA_Tribe" "Hero Academy Tribe Army"
N/A13633"SteamPackage_HA_GoldPack" "Hero Academy Gold Pack (všechna DLC)"
N/A13634"[english]SteamPackage_HA_GoldPack" "Hero Academy Gold Pack (all DLC)"
N/A13635"TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Archimedes Promo"
N/A13636"[english]TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Archimedes Promo"
N/A13637"TF_Bundle_STSBundle" "Steam Translation balíček"
N/A13638"[english]TF_Bundle_STSBundle" "Steam Translation Bundle"
N/A13639"TF_HA_Demo" "Grenadier Helm"
N/A13640"[english]TF_HA_Demo" "The Grenadier Helm"
N/A13641"TF_HA_Pyro" "Tribal Bones"
N/A13642"[english]TF_HA_Pyro" "The Tribal Bones"
N/A13643"TF_HA_Scout" "Void Monk Hair"
N/A13644"[english]TF_HA_Scout" "The Void Monk Hair"
N/A13645"TF_HA_Spy" "Ninja Cowl"
N/A13646"[english]TF_HA_Spy" "The Ninja Cowl"
N/A13647"TF_Pet_Robro" "RoBro 3000"
N/A13648"[english]TF_Pet_Robro" "The RoBro 3000"
N/A13649"TF_Archimedes" "Archimedes"
N/A13650"[english]TF_Archimedes" "Archimedes"
N/A13651"TF_MvM_ChallengeBadge" "Operation Steel Trap Badge"
N/A13652"[english]TF_MvM_ChallengeBadge" "Operation Steel Trap Badge"
N/A13653"TF_MvM_ChallengeBadge_Desc" "Přijal jsi Mann Up výzvu v operaci Olověná past"
N/A13654"[english]TF_MvM_ChallengeBadge_Desc" "You have accepted the challenge to Mann Up in Operation Steel Trap"
N/A13655"TF_SoldierCigar" "Soldier's Stogie"
N/A13656"[english]TF_SoldierCigar" "The Soldier's Stogie"
N/A13657"koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
N/A13658"[english]koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
N/A13659"TF_KongKing" "Kong King"
N/A13660"[english]TF_KongKing" "Kong King"
N/A13661"TF_MapToken_KongKing" "Známka mapy - Kong King"
N/A13662"[english]TF_MapToken_KongKing" "Map Stamp - Kong King"
N/A13663"TF_MapToken_KongKing_Desc" "King of the hill mapa\n\nVytvořená Valentinem '3DNJ' Levillainem\n\nZakoupením tohoto předmětu podpoříš přímo tvůrce mapy Kong King. Podpoř ho ještě dnes!"
N/A13664"[english]TF_MapToken_KongKing_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Valentin '3DNJ' Levillain\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Kong King community map. Show your support today!"
N/A13665"Msg_DefendedBomb" "ubránil bombu!"
N/A13666"[english]Msg_DefendedBomb" "defended the bomb!"
N/A13667"TF_Object_Sentry_Disp" "Jednorázová Sentry"
N/A13668"[english]TF_Object_Sentry_Disp" "Disposable Sentry Gun"
N/A13669"Tournament_WaitingForTeam" "Čeká se na zorganizování týmu"
N/A13670"[english]Tournament_WaitingForTeam" "Waiting for team to organize"
N/A13671"Tournament_Countdown_NoCancel" "Začátek za %s1 sekund..."
N/A13672"[english]Tournament_Countdown_NoCancel" "Starting in %s1 seconds..."
N/A13673"Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Začátek za %s1 sekundu..."
N/A13674"[english]Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Starting in %s1 second..."
N/A13675"Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13676"[english]Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13677"Tournament_PlayerReady" "Připraven"
N/A13678"[english]Tournament_PlayerReady" "Ready"
N/A13679"Tournament_PlayerNotReady" "Nepřipraven"
N/A13680"[english]Tournament_PlayerNotReady" "Not Ready"
N/A13681"Tournament_PlayerExpected" "Připojuje se"
N/A13682"[english]Tournament_PlayerExpected" "Connecting"
N/A13683"Tournament_Instructions_Ready" "F4 = Připraven"
N/A13684"[english]Tournament_Instructions_Ready" "F4 = Toggle Ready"
N/A13685"Tournament_Instructions_Waiting" "Čeká se na hráče"
N/A13686"[english]Tournament_Instructions_Waiting" "Waiting For Players"
N/A13687"Gametype_MVM" "Mann vs. Machine"
N/A13688"[english]Gametype_MVM" "Mann vs. Machine"
N/A13689"StatSummary_Label_BestMVMMoments" "TVÉ NEJLEPŠÍ MVM MOMENTY"
N/A13690"[english]StatSummary_Label_BestMVMMoments" "YOUR BEST MVM MOMENTS"
N/A13691"Building_hud_disp_sentry_not_built" "Jednorázová Sentry\nnení postavena"
N/A13692"[english]Building_hud_disp_sentry_not_built" "Disposable Sentry\nNot Built"
N/A13693"Achievement_Group_2300" "Mann vs. Machine balíček (%s1 z %s2)"
N/A13694"[english]Achievement_Group_2300" "Mann vs. Machine Pack (%s1 of %s2)"
N/A13695"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Steel Fragnolias"
N/A13696"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Steel Fragnolias"
N/A13697"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "V misi úspěšně dokonči všechny vlny."
N/A13698"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "Complete all waves successfully in a mission."
N/A13699"TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_NAME" "Wage Against the Machine"
N/A13700"[english]TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_NAME" "Wage Against the Machine"
N/A13701"TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Na konci vlny získej bonusové kredity."
N/A13702"[english]TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Earn a credit bonus at the end of a wave."
N/A13703"TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_NAME" "Frags to Riches"
N/A13704"[english]TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_NAME" "Frags to Riches"
N/A13705"TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Získej všechny bonusové kredity v Tour of Duty misi."
N/A13706"[english]TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Earn all credit bonuses in a Tour of Duty mission."
N/A13707"TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_NAME" "Fast Cache"
N/A13708"[english]TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_NAME" "Fast Cache"
N/A13709"TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Seber kredity těsně předtím, než zmizí."
N/A13710"[english]TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Pick up a credit pile that is about to expire."
N/A13711"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13712"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13713"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_DESC" "Nasbírej celkem 1,000,000 kreditů."
N/A13714"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_DESC" "Collect 1,000,000 credits in your career."
N/A13715"TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Brotherhood of Steel"
N/A13716"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Brotherhood of Steel"
N/A13717"TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Dokonči misi s 5 lidmi z tvého seznamu přátel."
N/A13718"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Complete a mission with 5 people on your Friends list."
N/A13719"TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Hack of All Trades"
N/A13720"[english]TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Hack of All Trades"
N/A13721"TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "World Tour Redux - Dokonči celou misi při hraní za jedinu třídu, a to opakuj s každou třídou."
N/A13722"[english]TF_MVM_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "World Tour Redux - Finish a mission as a single class for every class."
N/A13723"TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_NAME" "Clockwork Carnage"
N/A13724"[english]TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_NAME" "Clockwork Carnage"
N/A13725"TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Znič dva tanky nejdéle 5 sekund po sobě."
N/A13726"[english]TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Destroy two tanks within 5 seconds of each other."
N/A13727"TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_NAME" "Balls-E"
N/A13728"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_NAME" "Balls-E"
N/A13729"TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_NAME" "Clockwork Conqueror"
N/A13730"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_NAME" "Clockwork Conqueror"
N/A13731"TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Znič tank do 20 sekund po jeho příjezdu."
N/A13732"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Destroy a tank within 20 seconds of its arrival."
N/A13733"TF_MVM_DEFEND_CAP_NAME" "Spam Blocker"
N/A13734"[english]TF_MVM_DEFEND_CAP_NAME" "Spam Blocker"
N/A13735"TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_NAME" ".executioner"
N/A13736"[english]TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_NAME" ".executioner"
N/A13737"TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_DESC" "V jediné vlně znič 15 nosičů bomby předtím, než se vylepší."
N/A13738"[english]TF_MVM_KILL_BOMB_CARRIERS_DESC" "In a single wave, kill 15 bomb-carrying robots in a row before they level up."
N/A13739"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13740"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13741"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_DESC" "Ubraň vlnu v Tour of Duty misi bez toho, abys zemřel."
N/A13742"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_DESC" "Defeat a wave in a Tour of Duty mission without dying once."
N/A13743"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Raid Array"
N/A13744"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_NAME" "Raid Array"
N/A13745"TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Dokonči mise Rychlokurz, Doeův výcvik a Válečné manévry."
N/A13746"[english]TF_MVM_COMPLETE_TOUR_DESC" "Complete the Crash Course, Doe's Drill, and Manouvers missions."
N/A13747"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Ghost in the Machine"
N/A13748"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Ghost in the Machine"
N/A13749"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Použij čutoru naplněnou „teleportem na respawn“ a do 5 sekund zabij nosiče bomby."
N/A13750"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Teleport to Spawn' and then kill the bomb carrier within 5 seconds."
N/A13751"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Kritical Terror"
N/A13752"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Kritical Terror"
N/A13753"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Použij čutoru naplněnou „kritickým nabitím“ pro zničení obřího robota."
N/A13754"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Crit Boost' to destroy a giant robot."
N/A13755"TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_NAME" "German Engineering"
N/A13756"[english]TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_NAME" "German Engineering"
N/A13757"TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_DESC" "Použij čutoru naplněnou „Überchargí“ a znič 15 robotů."
N/A13758"[english]TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'ÜberCharge' to destroy 15 robots."
N/A13759"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Undelete"
N/A13760"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Undelete"
N/A13761"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "Použij čutoru naplněnou „Okamžitým vylepšením budovy“ pro postavení nové Sentry do 3 sekund po zničení tvé staré Sentry."
N/A13762"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Instant Building Upgrade' to build a new sentry gun within 3 seconds of your previous sentry gun's destruction during a wave."
N/A13763"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Shell Extension"
N/A13764"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_NAME" "Shell Extension"
N/A13765"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "Použij čutoru naplněnou „Přebitím nábojů“ pro doplnění prázdného zásobníku zbraně."
N/A13766"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Ammo Reload' to refill an empty weapon slot during a wave."
N/A13767"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "System Upgrade"
N/A13768"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "System Upgrade"
N/A13769"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Vylepši na maximum všechna vylepšení primární zbraně."
N/A13770"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Max out all primary weapon upgrades."
N/A13771"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maximum Performance"
N/A13772"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maximum Performance"
N/A13773"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Vylepši na maximum všechny odolnosti na jedné herní třídě."
N/A13774"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Max out all resistances on a single class."
N/A13775"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Engine Block"
N/A13776"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Engine Block"
N/A13777"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Během poslední vlny v Tour of Duty misi zabraň nosiči bomby dosáhnout oblasti s alarmem."
N/A13778"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Prevent the bomb from ever reaching an alarm zone during the final wave of a Tour of Duty mission."
N/A13779"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Negative Charge"
N/A13780"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Negative Charge"
N/A13781"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "V jedné vlně znič 5 Mediců připravených spustit Übercharge."
N/A13782"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "Kill 5 Medics that are ready to deploy an ÜberCharge in a wave."
N/A13783"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Silicon Slaughter"
N/A13784"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Silicon Slaughter"
N/A13785"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Znič 100,000 robotů."
N/A13786"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Destroy 100,000 robots."
N/A13787"TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metal Massacre"
N/A13788"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metal Massacre"
N/A13789"TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_DESC" "Znič 1,000,000 robotů."
N/A13790"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_DESC" "Destroy 1,000,000 robots."
N/A13791"TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_NAME" "Ctrl + Assault + Delete"
N/A13792"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_NAME" "Ctrl + Assault + Delete"
N/A13793"TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Znič Sentry Bustera předtím, než se dostane ke svému cíli."
N/A13794"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Destroy a sentry buster before it reaches its target."
N/A13795"TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_NAME" "Sly Voltage"
N/A13796"[english]TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_NAME" "Sly Voltage"
N/A13797"TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "Při hraní za Spye sappni 10 robotů najednou."
N/A13798"[english]TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "As a Spy, sap 10 robots at once."
N/A13799"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turbocharger"
N/A13800"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turbocharger"
N/A13801"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "Při hraní za Soldiera dej najednou bonus praporu 4 nebo více spoluhráčům."
N/A13802"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "As a Soldier, buff 4 or more teammates at the same time during a wave."
N/A13803"TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_NAME" "Heavy Mettle"
N/A13804"[english]TF_MVM_HEAVY_RAGE_PUSH_DEPLOYING_ROBOT_NAME" "Heavy Mettle"
N/A13805"TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_NAME" "Vial Sharing"
N/A13806"[english]TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_NAME" "Vial Sharing"
N/A13807"TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_DESC" "Při hraní za Medica sdílej 5krát svou čutoru."
N/A13808"[english]TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_DESC" "As a Medic, share your canteen 5 times in a wave."
N/A13809"TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_NAME" "Tech Wrecker"
N/A13810"[english]TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_NAME" "Tech Wrecker"
N/A13811"TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_DESC" "Při hraní za Demomana znič 10 robotů jediným výbuchem."
N/A13812"[english]TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_DESC" "As a Demoman, kill 10 robots in a single detonation."
N/A13813"TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Do Androids Dream?"
N/A13814"[english]TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Do Androids Dream?"
N/A13815"TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_DESC" "Při hraní za Scouta použij Sandman pro označení 15 robotů pro smrt."
N/A13816"[english]TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_DESC" "As a Scout, using the Sandman mark for death 15 robots in a wave."
N/A13817"TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_NAME" "Spark Plugger"
N/A13818"[english]TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_NAME" "Spark Plugger"
N/A13819"TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_DESC" "Při hraní za Snipera zabij najednou 4 nepřátele."
N/A13820"[english]TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_DESC" "As a Sniper, kill 4 enemies simultaneously."
N/A13821"TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_NAME" "Hard Reset"
N/A13822"[english]TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_NAME" "Hard Reset"
N/A13823"TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_DESC" "Při hraní za Pyra 3krát v jedné vlně resetuj bombu."
N/A13824"[english]TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_DESC" "As a Pyro, reset the bomb 3 times in a single wave."
N/A13825"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_NAME" "Real Steal"
N/A13826"[english]TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_NAME" "Real Steal"
N/A13827"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "Při hraní za Engineera uteč se svou Sentry ve chvíli, kdy je Sentry Buster připravený vybuchnout."
N/A13828"[english]TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "As an Engineer, escape with your sentry as a sentry buster is about to detonate."
N/A13829"ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Tour č. %s1 %s2"
N/A13830"[english]ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Tour No. %s1 %s2"
N/A13831"Attrib_MvMLootReceiverAccountID" "Uděleno hráči %s1"
N/A13832"[english]Attrib_MvMLootReceiverAccountID" "Awarded to %s1"
N/A13833"Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "( Obsahuje dárkovou Steam kopii hry „%s1“ )"
N/A13834"[english]Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "( Includes Steam Gift Copy of \"%s1\" )"
N/A13835"Attrib_RageOnDamage" "+%s1 k vzteku při poškození\nPo zatauntování odhazuj nepřátele svými útoky"
N/A13836"[english]Attrib_RageOnDamage" "+%s1 rage on damage\nTaunt to knock back targets on damage"
N/A13837"Attrib_PowerupCharges" "Momentálně obsahuje %s1 nabití"
N/A13838"[english]Attrib_PowerupCharges" "Currently holds %s1 charges"
N/A13839"Attrib_PowerupMaxCharges" "Maximálně může obsahovat %s1 nabití"
N/A13840"[english]Attrib_PowerupMaxCharges" "Holds a maximum of %s1 charges"
N/A13841"Attrib_PowerupDuration" "Každé nabití trvá %s1 sekund"
N/A13842"[english]Attrib_PowerupDuration" "Each charge lasts %s1 seconds"
N/A13843"Attrib_CritBoost" "Konzumovatelné: Kriticky se nabij po dobu 5 sekund\n(a zdvojnásob rychlost střelby tvé Sentry)"
N/A13844"[english]Attrib_CritBoost" "Consumable: Become Crit Boosted for 5 seconds\n(and double your sentry's firing speed)"
N/A13845"Attrib_Ubercharge" "Konzumovatelné: Überchargni se na 5 sekund\n(a ochraň svou Sentry před příchozím poškozením)"
N/A13846"[english]Attrib_Ubercharge" "Consumable: Become Übercharged for 5 seconds\n(and shield your sentry from damage)"
N/A13847"Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% zvýšena rychlost dobíjení"
N/A13848"[english]Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in recharge rate"
N/A13849"Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% k maximálnímu počtu postranních nábojů"
N/A13850"[english]Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% max misc ammo on wearer"
N/A13851"Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% k maximálnímu zdraví budovy"
N/A13852"[english]Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% max building health"
N/A13853"Attrib_EngySentryDamageBonus" "+%s1% bonus k poškození Sentry"
N/A13854"[english]Attrib_EngySentryDamageBonus" "+%s1% Sentry Gun damage bonus"
N/A13855"Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Používá laserové zaměřovadlo"
N/A13856"[english]Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Uses laser sight"
N/A13857"Attrib_Recall" "Konzumovatelné: Okamžitě se teleportuj na respawn"
N/A13858"[english]Attrib_Recall" "Consumable: Instantly teleport to spawn"
N/A13859"Attrib_UberDurationBonus" "Trvání Übercharge zvýšeno na %s1 sekund"
N/A13860"[english]Attrib_UberDurationBonus" "Über duration increased %s1 seconds"
N/A13861"Attrib_RefillAmmo" "Konzumovatelné: Okamžitě doplň zásobník a náboje své zbraně"
N/A13862"[english]Attrib_RefillAmmo" "Consumable: Instantly refill all weapon clips and ammo"
N/A13863"Attrib_FastReload" "+%s1% k rychlosti přebíjení"
N/A13864"[english]Attrib_FastReload" "+%s1% faster reload time"
N/A13865"Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% k trvání bonusu praporu"
N/A13866"[english]Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% buff duration"
N/A13867"Attrib_BuildRateBonus" "+%s1% k rychlosti stavění"
N/A13868"[english]Attrib_BuildRateBonus" "+%s1% faster build speed"
N/A13869"Attrib_AttackProjectiles" "Kulky ničí letící rakety a granáty"
N/A13870"[english]Attrib_AttackProjectiles" "Bullets destroy rockets and grenades in-flight"
N/A13871"Attrib_AccurScalesDmg" "Vyšší přesnost zvyšuje poškození"
N/A13872"[english]Attrib_AccurScalesDmg" "Accuracy scales damage"
N/A13873"Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% bonusové měny z balíčků"
N/A13874"[english]Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% bonus currency from packs"
N/A13875"Attrib_RoboSapper" "Zvětšen dosah a prodlouženo trvání robo-sapperu"
N/A13876"[english]Attrib_RoboSapper" "Increased robot Sapper radius and duration"
N/A13877"Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% k výšce skoku"
N/A13878"[english]Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% greater jump height"
N/A13879"Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% k rychlosti pohybu na cílech"
N/A13880"[english]Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% movement speed on targets"
N/A13881"Attrib_BuildingInstaUpgrade" "Konzumovatelné: Okamžitě vylepši všechny budovy na nejvyšší úroveň"
N/A13882"[english]Attrib_BuildingInstaUpgrade" "Consumable: Instantly upgrade all buildings to max level"
N/A13883"Attrib_BiDirectionalTP" "Teleporty lze použít oběma směry"
N/A13884"[english]Attrib_BiDirectionalTP" "Teleporters can be used in both directions"
N/A13885"Attrib_JarateBackstabber" "Při backstabu: Nepřítel je polit Jaratem"
N/A13886"[english]Attrib_JarateBackstabber" "When backstabbed: Jarate attacker"
N/A13887"Attrib_SentryFireRate_Increased" "+%s1% k rychlosti střelby Sentry"
N/A13888"[english]Attrib_SentryFireRate_Increased" "+%s1% sentry firing speed"
N/A13889"Attrib_SentryRadius_Increased" "+%s1% k dosahu Sentry"
N/A13890"[english]Attrib_SentryRadius_Increased" "+%s1% sentry range"
N/A13891"Attrib_DispenserRadius_Increased" "+%s1% k dosahu Dispenseru"
N/A13892"[english]Attrib_DispenserRadius_Increased" "+%s1% dispenser range"
N/A13893"Attrib_EngyDisposableSentries" "Možnost postavit +%s1 další jednorázové Sentry"
N/A13894"[english]Attrib_EngyDisposableSentries" "Build +%s1 additional disposable-sentry"
N/A13895"Attrib_StunWaistHighAirborne" "Při zásahu: Pokud je nepřítelův pas ve výšce tvých očí,\nnebo nad ní, omračíš ho na %s1 sekund"
N/A13896"[english]Attrib_StunWaistHighAirborne" "On Hit: If enemy's belt is at or above eye level,\nstun them for %s1 seconds"
N/A13897"Attrib_ShotPenetration" "Střely prostřelí více nepřátel"
N/A13898"[english]Attrib_ShotPenetration" "Shots go through multiple enemies"
N/A13899"Attrib_HeadshotDamageIncrease" "Headshoty udělují +%s1% poškození"
N/A13900"[english]Attrib_HeadshotDamageIncrease" "Headshots deal an extra +%s1% damage"
N/A13901"Attrib_ExplosiveSniperShot" "Zvýšen dosah exploze headshotu a poškození okolo stojícím nepřátelům"
N/A13902"[english]Attrib_ExplosiveSniperShot" "Increased headshot explosion radius and damage to nearby enemies"
N/A13903"Attrib_MeleeRate_Positive" "+%s1% rychlejší útok na blízko"
N/A13904"[english]Attrib_MeleeRate_Positive" "+%s1% faster melee attack speed"
N/A13905"Attrib_MeleeRate_Negative" "%s1% pomalejší útok na blízko"
N/A13906"[english]Attrib_MeleeRate_Negative" "%s1% slower melee attack speed"
N/A13907"Attrib_Penetration_Heavy" "Kulky prostřelí +%s1 nepřátel"
N/A13908"[english]Attrib_Penetration_Heavy" "Bullets penetrate +%s1 enemies"
N/A13909"Attrib_ArmorPiercing" "Umožňuje backstabnout obří roboty při poškození %s1% bodů"
N/A13910"[english]Attrib_ArmorPiercing" "Allow backstabs against Giant Robots at %s1% damage"
N/A13911"Attrib_CannotBeBackstabbed" "Nemůže být backstabnut"
N/A13912"[english]Attrib_CannotBeBackstabbed" "Cannot be backstabbed"
N/A13913"Attrib_ShareConsumable" "Použití čutory aplikuje stejný efekt i na tvého pacienta"
N/A13914"[english]Attrib_ShareConsumable" "Using your Power Up Canteen will apply the same bonus effect to your heal target"
N/A13915"Attrib_CritVsDisguised" "100% šance na kritický zásah proti přestrojeným hráčům"
N/A13916"[english]Attrib_CritVsDisguised" "100% critical hit vs disguised players"
N/A13917"Attrib_CritVsNonBurning" "100% šance na kritický zásah proti nehořícím hráčům"
N/A13918"[english]Attrib_CritVsNonBurning" "100% critical hit vs non-burning players"
N/A13919"Attrib_KillForcesAttackerLaugh" "Při zabití: Rozesměje nepřítele"
N/A13920"[english]Attrib_KillForcesAttackerLaugh" "On Kill: Burst into joyous laughter"
N/A13921"Attrib_ClipSize_Atomic" "+%s1 k velikosti zásobníku"
N/A13922"[english]Attrib_ClipSize_Atomic" "+%s1 clip size"
N/A13923"Attrib_MoveSpeed_Bonus_shortdesc" "+%s1% k rychlosti pohybu"
N/A13924"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus_shortdesc" "+%s1% Movement Speed"
N/A13925"Attrib_JumpHeightBonus_shortdesc" "+%s1% k výšce skoku"
N/A13926"[english]Attrib_JumpHeightBonus_shortdesc" "+%s1% Jump Height"
N/A13927"Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% k obnově munice"
N/A13928"[english]Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% Ammo Regen"
N/A13929"Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1% k obnově kovu"
N/A13930"[english]Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1% Metal Regen"
N/A13931"Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% k obnově zdraví"
N/A13932"[english]Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% Health Regen"
N/A13933"Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced_shortdesc" "+%s1% k odolnosti proti ohni"
N/A13934"[english]Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced_shortdesc" "+%s1% Fire Resistance"
N/A13935"Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced_shortdesc" "+%s1% k odolnosti proti kritickým zásahům"
N/A13936"[english]Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced_shortdesc" "+%s1% Crit Resistance"
N/A13937"Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% k odolnosti proti výbuchům"
N/A13938"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% Blast Resistance"
N/A13939"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% k odolnosti proti kulkám"
N/A13940"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% Bullet Resistance"
N/A13941"Attrib_CritBoost_shortdesc" "Kriticky se nabije"
N/A13942"[english]Attrib_CritBoost_shortdesc" "Become Crit Boosted"
N/A13943"Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Spouští Übercharge"
N/A13944"[english]Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Become Übercharged"
N/A13945"Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Doplňuje zásobníky a náboje"
N/A13946"[english]Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Refill Clips and Ammo"
N/A13947"Attrib_Recall_shortdesc" "Teleportuje na respawn"
N/A13948"[english]Attrib_Recall_shortdesc" "Teleport To Spawn"
N/A13949"Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Vylepšuje budovu"
N/A13950"[english]Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Building Upgrade"
N/A13951"Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% k velikosti zásobníku"
N/A13952"[english]Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% Clip Size"
N/A13953"Attrib_MaxammoPrimary_Increased_shortdesc" "+%s1% ke kapacitě nábojů"
N/A13954"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammo Capacity"
N/A13955"Attrib_MaxammoSecondary_Increased_shortdesc" "+%s1% ke kapacitě nábojů"
N/A13956"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammo Capacity"
N/A13957"Attrib_FastReload_shortdesc" "+%s1% k rychlosti přebíjení"
N/A13958"[english]Attrib_FastReload_shortdesc" "+%s1% Reload Speed"
N/A13959"Attrib_DamageDone_Positive_shortdesc" "+%s1% k poškození"
N/A13960"[english]Attrib_DamageDone_Positive_shortdesc" "+%s1% Damage"
N/A13961"Attrib_FireRate_Positive_shortdesc" "+%s1% k rychlosti střelby"
N/A13962"[english]Attrib_FireRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Firing Speed"
N/A13963"Attrib_MeleeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% k rychlosti útoku"
N/A13964"[english]Attrib_MeleeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Attack Speed"
N/A13965"Attrib_ProjectileSpeed_Increased_shortdesc" "+%s1% k rychlosti projektilu"
N/A13966"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Increased_shortdesc" "+%s1% Projectile Speed"
N/A13967"Attrib_Penetration_shortdesc" "Průraznost projektilů"
N/A13968"[english]Attrib_Penetration_shortdesc" "Projectile Penetration"
N/A13969"Attrib_HealOnKill_shortdesc" "+%s1 zdraví při zabití"
N/A13970"[english]Attrib_HealOnKill_shortdesc" "+%s1 Health On Kill"
N/A13971"Attrib_RageOnDamage_shortdesc" "Odhazování při vzteku"
N/A13972"[english]Attrib_RageOnDamage_shortdesc" "Knockback Rage"
N/A13973"Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Ničí projektily"
N/A13974"[english]Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Destroy Projectiles"
N/A13975"Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Průraznost projektilů"
N/A13976"[english]Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Projectile Penetration"
N/A13977"Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% k rychlosti cíle"
N/A13978"[english]Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% Speed On Target"
N/A13979"Attrib_BleedingDuration_shortdesc" "+%s1s trvání krvácení na cíli"
N/A13980"[english]Attrib_BleedingDuration_shortdesc" "+%s1s Bleed On Target"
N/A13981"Attrib_SRifleChargeRate_Increased_shortdesc" "%s1% rychlejší nabití charge"
N/A13982"[english]Attrib_SRifleChargeRate_Increased_shortdesc" "%s1% Faster Charge"
N/A13983"Attrib_ExplosiveSniperShot_shortdesc" "Explozivní headshot"
N/A13984"[english]Attrib_ExplosiveSniperShot_shortdesc" "Explosive Headshot"
N/A13985"Attrib_RoboSapper_shortdesc" "Síla robo-sapperu"
N/A13986"[english]Attrib_RoboSapper_shortdesc" "Robot Sapper Power"
N/A13987"Attrib_CritBoost_OnKill_shortdesc" "+%s1s kritického nabití po zabití"
N/A13988"[english]Attrib_CritBoost_OnKill_shortdesc" "+%s1s Crits On Kill"
N/A13989"Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Průraznost brnění"
N/A13990"[english]Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Armor Penetration"
N/A13991"Attrib_BuffTime_Increased_shortdesc" "+%s1% k trvání bonusu praporu"
N/A13992"[english]Attrib_BuffTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Buff Duration"
N/A13993"Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% k rychlosti dobíjení"
N/A13994"[english]Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Recharge Rate"
N/A13995"Attrib_BuildRateBonus_shortdesc" "+%s1% k rychlosti stavění"
N/A13996"[english]Attrib_BuildRateBonus_shortdesc" "+%s1% Build Speed"
N/A13997"Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "Obousměrný Teleport"
N/A13998"[english]Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "2-Way Teleporters"
N/A13999"Attrib_EngyDisposableSentries_shortdesc" "+%s1 jednorázová Sentry"
N/A14000"[english]Attrib_EngyDisposableSentries_shortdesc" "+%s1 Disposable Sentry"
N/A14001"Attrib_SentryFireRate_Increased_shortdesc" "+%s1% k rychlosti střelby Sentry"
N/A14002"[english]Attrib_SentryFireRate_Increased_shortdesc" "+%s1% Sentry Firing Speed"
N/A14003"Attrib_DispenserRadius_Increased_shortdesc" "+%s1% k dosahu Dispenseru"
N/A14004"[english]Attrib_DispenserRadius_Increased_shortdesc" "+%s1% Dispenser Range"
N/A14005"Attrib_MaxammoMetal_Increased_shortdesc" "+%s1% k maximální kapacitě kovu"
N/A14006"[english]Attrib_MaxammoMetal_Increased_shortdesc" "+%s1% Max Metal Capacity"
N/A14007"Attrib_EngyBuildingHealthBonus_shortdesc" "+%s1% ke zdraví budovy"
N/A14008"[english]Attrib_EngyBuildingHealthBonus_shortdesc" "+%s1% Building Health"
N/A14009"Attrib_HealRate_Positive_shortdesc" "+%s1% k rychlosti léčení"
N/A14010"[english]Attrib_HealRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Heal Rate"
N/A14011"Attrib_OverhealAmount_Positive_shortdesc" "+%s1% k maximálnímu přeléčení"
N/A14012"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive_shortdesc" "+%s1% Max Overheal"
N/A14013"Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% k rychlosti nabíjení Übercharge"
N/A14014"[english]Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% ÜberCharge Rate"
N/A14015"Attrib_OverhealDecay_Positive_shortdesc" "+%s1% k době trvání přeléčení"
N/A14016"[english]Attrib_OverhealDecay_Positive_shortdesc" "+%s1% Overheal Time"
N/A14017"Attrib_UberDurationBonus_shortdesc" "+%s1s k trvání Übercharge"
N/A14018"[english]Attrib_UberDurationBonus_shortdesc" "+%s1s Über Duration"
N/A14019"Attrib_ShareConsumable_shortdesc" "Sdílí náplň"
N/A14020"[english]Attrib_ShareConsumable_shortdesc" "Share Power Ups"
N/A14021"Attrib_WpnBurnDmg_Increased_shortdesc" "+%s1% k ohnivému poškození"
N/A14022"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Increased_shortdesc" "+%s1% Burn Damage"
N/A14023"Attrib_WpnBurnTime_Increased_shortdesc" "+%s1% k času hoření"
N/A14024"[english]Attrib_WpnBurnTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Burn Time"
N/A14025"Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% k síle odfouknutí"
N/A14026"[english]Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% Airblast Force"
N/A14027"Attrib_ChargeImpactDamageIncreased_shortdesc" "+%s1% k poškození běhu"
N/A14028"[english]Attrib_ChargeImpactDamageIncreased_shortdesc" "+%s1% Charge Damage"
N/A14029"Attrib_ChargeRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% k rychlosti obnovy běhu"
N/A14030"[english]Attrib_ChargeRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Charge Recharge"
N/A14031"Attrib_MarkForDeath_shortdesc" "Míček označuje cíl"
N/A14032"[english]Attrib_MarkForDeath_shortdesc" "Ball Marks Target"
N/A14033"Attrib_MvMChallengesCompletedSummary" "Výzev dokončeno: %s1"
N/A14034"[english]Attrib_MvMChallengesCompletedSummary" "Challenges completed: %s1"
N/A14035"Attrib_MvMChallengeCompletedDetail" "Dokončeno: %s1 %s2"
N/A14036"[english]Attrib_MvMChallengeCompletedDetail" "Completed: %s1 %s2"
N/A14037"TF_Minigun_Deflector" "Deflector"
N/A14038"[english]TF_Minigun_Deflector" "The Deflector"
N/A14039"Item_MvMBadgeCompletionReward" "�%s1� našel:: %s2 %s3"
N/A14040"[english]Item_MvMBadgeCompletionReward" "�%s1� has found:: %s2 %s3"
N/A14041"Item_MvMSquadSurplusReward" "�%s1� našel:: %s2 %s3"
N/A14042"[english]Item_MvMSquadSurplusReward" "�%s1� has found:: %s2 %s3"
N/A14043"MMenu_PlayMultiplayer" "Hra pro více hráčů"
N/A14044"[english]MMenu_PlayMultiplayer" "Play Multiplayer"
N/A14045"MMenu_PlayCoop" "Kooperativní hra"
N/A14046"[english]MMenu_PlayCoop" "Play Co-op"
N/A14047"MMenu_Servers" "Servery"
N/A14048"[english]MMenu_Servers" "Servers"
N/A14049"MMenu_PlayPVE" "MvM!"
N/A14050"[english]MMenu_PlayPVE" "MvM!"
N/A14051"TF_Coach_MannVsMachine_Title" "V Mann vs. Machine"
N/A14052"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
N/A14053"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Při hraní módu Mann vs. Machine si nemůžeš zažádat o trenéra."
N/A14054"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Text" "You cannot request a coach while playing Mann vs. Machine."
N/A14055"TF_MM_Disconnect_Title" "Varování!"
N/A14056"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Warning!"
N/A14057"TF_vote_changechallenge" "Změnit aktuální misi na %s1?"
N/A14058"[english]TF_vote_changechallenge" "Change current mission to %s1?"
N/A14059"TF_vote_passed_changechallenge" "Měním misi na %s1"
N/A14060"[english]TF_vote_passed_changechallenge" "Changing mission to %s1"
N/A14061"TF_vote_no_challenges" "Nejsou dostupné žádné mise"
N/A14062"[english]TF_vote_no_challenges" "No missions available"
N/A14063"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Robot_Heavy" "PŘIPRAVEN\n10 TISK „ROBOHEAVY POTŘEBUJE KLOBOUK“\n20 JÍT DO OBCOHDU\nUTÍKAT"
N/A14064"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Robot_Heavy" "READY\n10 PRINT \"ROBOT HEAVY NEEDS HAT\"\n20 GOTO STORE\nRUN"
N/A14065"TF_PVE_Combo" "KOMBO"
N/A14066"[english]TF_PVE_Combo" "COMBO"
N/A14067"TF_PVE_Combo_Success" "ÚSPĚCH!"
N/A14068"[english]TF_PVE_Combo_Success" "SUCCESS!"
N/A14069"TF_PVE_RestoreToCheckpointDetailed" "Obnovovací bod: Všechna vylepšení a kredity budou obnoveny do jejich uloženého stavu!"
N/A14070"[english]TF_PVE_RestoreToCheckpointDetailed" "Restoring Checkpoint: All upgrades and credits will be restored to their previous saved state!"
N/A14071"TF_PVE_UpgradeTitle" "Vyber předmět pro vylepšení"
N/A14072"[english]TF_PVE_UpgradeTitle" "Select an item to upgrade"
N/A14073"TF_PVE_UpgradeAmount" "Kreditů"
N/A14074"[english]TF_PVE_UpgradeAmount" "Credits"
N/A14075"TF_PVE_UpgradeAttrib" "Vyber vylepšení, které chceš použít"
N/A14076"[english]TF_PVE_UpgradeAttrib" "Select an upgrade to apply"
N/A14077"TF_PVE_UpgradeCost" "Cena: %s1"
N/A14078"[english]TF_PVE_UpgradeCost" "Cost: %s1"
N/A14079"TF_PVE_UpgradeCancel" "Zrušit"
N/A14080"[english]TF_PVE_UpgradeCancel" "Cancel"
N/A14081"TF_PVE_UpgradeDone" "Přijmout"
N/A14082"[english]TF_PVE_UpgradeDone" "Accept"
N/A14083"TF_PVE_MissonEnemies" "Další"
N/A14084"[english]TF_PVE_MissonEnemies" "Other"
N/A14085"TF_PVE_Wave" "Vlna"
N/A14086"[english]TF_PVE_Wave" "Wave"
N/A14087"TF_PVE_WaveCount" "Vlna %s1"
N/A14088"[english]TF_PVE_WaveCount" "Wave %s1"
N/A14089"TF_PVE_WaveCountFail" "Vlna %s1 nebyla ubráněna"
N/A14090"[english]TF_PVE_WaveCountFail" "Wave %s1 Failed"
N/A14091"TF_PVE_WaveComplete" "Vlna poražena!"
N/A14092"[english]TF_PVE_WaveComplete" "Wave Complete!"
N/A14093"TF_PVE_Currency" "Kreditů"
N/A14094"[english]TF_PVE_Currency" "Credits"
N/A14095"TF_PVE_GameTotal" "Celkem her"
N/A14096"[english]TF_PVE_GameTotal" "Game Total"
N/A14097"TF_PVE_Missed" "Prošvihnuto"
N/A14098"[english]TF_PVE_Missed" "Missed"
N/A14099"TF_PVE_Bonus" "Bonus"
N/A14100"[english]TF_PVE_Bonus" "Bonus"
N/A14101"TF_PVE_Rating" "Hodnocení"
N/A14102"[english]TF_PVE_Rating" "Rating"
N/A14103"TF_PVE_CreditRating" "Hodnocení kreditů"
N/A14104"[english]TF_PVE_CreditRating" "Credit Rating"
N/A14105"TF_PVE_Deaths" "Smrtí"
N/A14106"[english]TF_PVE_Deaths" "Deaths"
N/A14107"TF_PVE_Upgrades" "Vylepšení"
N/A14108"[english]TF_PVE_Upgrades" "Upgrades"
N/A14109"TF_PVE_Buybacks" "Vykoupení"
N/A14110"[english]TF_PVE_Buybacks" "Buybacks"
N/A14111"TF_PVE_Bottles" "Čutor"
N/A14112"[english]TF_PVE_Bottles" "Canteen"
N/A14113"TF_PVE_BottlesUsed" "Použitých čutor"
N/A14114"[english]TF_PVE_BottlesUsed" "Canteens Used"
N/A14115"TF_PVE_TeamStatistics" "Statistiky týmu"
N/A14116"[english]TF_PVE_TeamStatistics" "Team Statistics"
N/A14117"TF_PVE_YourStatistics" "Tvoje statistiky"
N/A14118"[english]TF_PVE_YourStatistics" "Your Statistics"
N/A14119"TF_PVE_You" "Ty"
N/A14120"[english]TF_PVE_You" "You"
N/A14121"TF_PVE_MissionSummaryScheme" "Souhrn mise : %s1 (%s2)"
N/A14122"[english]TF_PVE_MissionSummaryScheme" "Mission Summary : %s1 (%s2)"
N/A14123"TF_PVE_MissionSummaryDefault" "Souhrn mise : %s1"
N/A14124"[english]TF_PVE_MissionSummaryDefault" "Mission Summary : %s1"
N/A14125"TF_PVE_Vote_MissionRestart" "Hlasovat pro restart mise"
N/A14126"[english]TF_PVE_Vote_MissionRestart" "Vote To Restart Mission"
N/A14127"TF_PVE_Credit_Collection" "Sbírka kreditů"
N/A14128"[english]TF_PVE_Credit_Collection" "Credit Collection"
N/A14129"TF_PVE_Credit_Use" "Použitých kreditů"
N/A14130"[english]TF_PVE_Credit_Use" "Credit Use"
N/A14131"TF_PVE_Active_Upgrades" "Aktivní vylepšení"
N/A14132"[english]TF_PVE_Active_Upgrades" "Active Upgrades"
N/A14133"TF_PVE_Inactive_Upgrades" "Nepoužitých vylepšení"
N/A14134"[english]TF_PVE_Inactive_Upgrades" "Unequipped Upgrades"
N/A14135"TF_PVE_Hint_Header" "Mann Co. tipy proti robotům"
N/A14136"[english]TF_PVE_Hint_Header" "Mann Co. Anti-Robot Tips"
N/A14137"TF_PVE_Buyback" "Stiskni '%use_action_slot_item%' pro zaplacení %s1 kreditů a OKAMŽITĚ SE RESPAWNI!"
N/A14138"[english]TF_PVE_Buyback" "Hit '%use_action_slot_item%' to pay %s1 credits and RESPAWN INSTANTLY!"
N/A14139"TF_PVE_Upgraded_Player" "�%player%� si zakoupil �%upgrade%� vylepšení."
N/A14140"[english]TF_PVE_Upgraded_Player" "�%player%� has purchased the �%upgrade%� upgrade."
N/A14141"TF_PVE_Upgraded_Item" "�%player%� si zakoupil �%upgrade%� vylepšení pro jeho %item%�."
N/A14142"[english]TF_PVE_Upgraded_Item" "�%player%� has purchased the �%upgrade%� upgrade for their �%item%�."
N/A14143"TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� se �vykoupil zpět� do hry za '%credits%' kreditů!"
N/A14144"[english]TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� has �bought back� into the game for '%credits%' credits!"
N/A14145"TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "Nemáš u sebe čutoru!\n\nČutoru můžeš aktivovat stiskem „%use_action_slot_item%“ pro spuštění účinného efektu, jakým je například bonusové poškození či nesmrtelnost.\n\nZískej čutoru dokončením jakékoliv Mann vs. Machine mise nebo si ji vycraftuj ze Scrap metalů!"
N/A14146"[english]TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEarn one by completing any Mann vs. Machine Mission or craft one from spare Scrap Metal!"
N/A14147"TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "Nemáš u sebe čutoru!\n\nČutoru můžeš aktivovat stiskem „%use_action_slot_item%“ pro spuštění účinného efektu, jakým je například bonusové poškození či nesmrtelnost.\n\nVybav ji do svého Funkčního slotu!"
N/A14148"[english]TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEquip it now in your Action Slot!"
N/A14149"TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Vybavit nyní"
N/A14150"[english]TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Equip Now"
N/A14151"TF_PVE_Player_UsedCritsBottle" "�%player%� použil náplň čutory: �KRITY�!"
N/A14152"[english]TF_PVE_Player_UsedCritsBottle" "�%player%� has used their �CRITS� Power Up Canteen!"
N/A14153"TF_PVE_Player_UsedUberBottle" "�%player%� použil náplň čutory: �ÜBERCHARGE�!"
N/A14154"[english]TF_PVE_Player_UsedUberBottle" "�%player%� has used their �ÜBERCHARGE� Power Up Canteen!"
N/A14155"TF_PVE_Server_Message_Reset" "Načítám další misi za %s1 sekund..."
N/A14156"[english]TF_PVE_Server_Message_Reset" "Loading next mission in %s1 seconds..."
N/A14157"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Vypínám misi za %s1 sekund..."
N/A14158"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Shutting down mission in %s1 seconds..."
N/A14159"TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "Stiskni '%use_action_slot_item%' pro aktivování"
N/A14160"[english]TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' to Activate"
N/A14161"TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "Stiskni '%use_action_slot_item%' pro nabití se kritickými zásahy"
N/A14162"[english]TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "'%use_action_slot_item%' to become Crit Boosted"
N/A14163"TF_PVE_UsePowerup_Ubercharge" "Stiskni '%use_action_slot_item%' pro spuštění Übercharge na sobě"
N/A14164"[english]TF_PVE_UsePowerup_Ubercharge" "'%use_action_slot_item%' to become Übercharged"
N/A14165"TF_PVE_UsePowerup_Recall" "Stiskni '%use_action_slot_item%' pro teleportování se na respawn"
N/A14166"[english]TF_PVE_UsePowerup_Recall" "'%use_action_slot_item%' to Teleport to spawn"
N/A14167"TF_PVE_UsePowerup_RefillAmmo" "Stiskni '%use_action_slot_item%' pro doplnění zásobníku a nábojů"
N/A14168"[english]TF_PVE_UsePowerup_RefillAmmo" "'%use_action_slot_item%' to Refill Clip and Ammo"
N/A14169"TF_PVE_UsePowerup_BuildinginstaUpgrade" "Stiskni '%use_action_slot_item%' pro vylepšení všech budov"
N/A14170"[english]TF_PVE_UsePowerup_BuildinginstaUpgrade" "'%use_action_slot_item%' to Upgrade All Buildings"
N/A14171"TF_PVE_ROBOT_scout" "Robo Scout: Nízké zdraví, je však rychlý"
N/A14172"[english]TF_PVE_ROBOT_scout" "Robo Scout: Low Health but really fast"
N/A14173"TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Sentry Buster: Jde po Sentry"
N/A14174"[english]TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Sentry Buster: Goes after Sentries"
N/A14175"TF_PVE_ROBOT_tank" "Tank: Pomalý, silné brnění, veze bombu"
N/A14176"[english]TF_PVE_ROBOT_tank" "Tank: Slow moving, high armor, carries a bomb"
N/A14177"TF_PVE_IM_Intro" "Mann vs. Machine tě postaví proti hordě robotů!"
N/A14178"[english]TF_PVE_IM_Intro" "Mann vs. Machine pits you against a horde of robots!"
N/A14179"TF_PVE_IM_IntroBomb" "Ubraň svou základnu proti robotům nesoucím bombu."
N/A14180"[english]TF_PVE_IM_IntroBomb" "Defend your base from robots carrying a bomb."
N/A14181"TF_PVE_IM_IntroCredit" "Roboti a tanky ti po svém zničení zanechají kredity"
N/A14182"[english]TF_PVE_IM_IntroCredit" "Robots and tanks drop credits when destroyed"
N/A14183"TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Kredity spadlé na zem po chvíli zmizí"
N/A14184"[english]TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Credits left on the ground will disappear after a short period"
N/A14185"TF_PVE_IM_IntroCreditDist" "Kredity jsou spravedlivě rozděleny mezi všechny hráče."
N/A14186"[english]TF_PVE_IM_IntroCreditDist" "Credits are divided equally among all players."
N/A14187"TF_PVE_IM_IntroUpgrades" "Utrať své kredity na vylepšeních!"
N/A14188"[english]TF_PVE_IM_IntroUpgrades" "Spend your credits on upgrades!"
N/A14189"TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Přežij do poslední vlny pro vítězství nad roboty!"
N/A14190"[english]TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Survive to the final wave to claim victory!"
N/A14191"TF_PVE_Disconnect" "Děkujeme za hraní MvM. Hrajte Mann Up pro víc zábavy!"
N/A14192"[english]TF_PVE_Disconnect" "Thanks for Playing MvM. Mann Up for More!"
N/A14193"StatPanel_MVM_Kills_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi měl jako %s1 více zabití, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14194"[english]StatPanel_MVM_Kills_Best" "You had more kills as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14195"StatPanel_MVM_Captures_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi měl jako %s1 více zabrání, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14196"[english]StatPanel_MVM_Captures_Best" "You had more captures as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14197"StatPanel_MVM_Defenses_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 ubránil více bodů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14198"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Best" "You defended more points as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14199"StatPanel_MVM_DamageDealt_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 udělil více poškození, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14200"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Best" "You've caused more damage as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14201"StatPanel_MVM_PlayTime_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi byl jako %s1 naživu déle, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14202"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Best" "You stayed alive as %s1 longer that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14203"StatPanel_MVM_Healing_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyléčil více zdraví, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14204"[english]StatPanel_MVM_Healing_Best" "You healed more as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14205"StatPanel_MVM_Invulnerable_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi byl nesmrtelný vícekrát, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14206"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Best" "You went invulnerable more that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14207"StatPanel_MVM_KillAssists_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 měl více asistencí, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14208"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Best" "You had more kill assists that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14209"StatPanel_MVM_Backstabs_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi měl více backstabů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14210"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Best" "You had more backstabs that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14211"StatPanel_MVM_HealthLeached_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi ukradl více zdraví od nepřátelských Mediců a Dispenserů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14212"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Best" "You stole more health from enemy Medics and dispensers that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14213"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi postavil více budov, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14214"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Best" "You built more buildings that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14215"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 zničil více budov, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14216"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Best" "You destroyed more buildings that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14217"StatPanel_MVM_Headshots_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi dal více headshotů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14218"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Best" "You had more headshots that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14219"StatPanel_MVM_SentryKills_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine zabila tvoje Sentry více lidí, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14220"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Best" "Your sentry gun had more kills that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14221"StatPanel_MVM_Teleports_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine byl tvůj Teleport použit vícekrát, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14222"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Best" "Your teleporter was used more that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14223"StatPanel_MVM_Dominations_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 dominoval více protivníkům, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14224"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Best" "You dominated more new opponents that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14225"StatPanel_MVM_Revenge_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 pomstil více protivníkům, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14226"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Best" "You got revenge on more opponents that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14227"StatPanel_MVM_PointsScored_Best" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 získal více bodů, než kolik byl tvůj předchozí rekord."
N/A14228"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Best" "You scored more points that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14229"StatPanel_MVM_Kills_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu zabití."
N/A14230"[english]StatPanel_MVM_Kills_Tie" "You tied your record for kills as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14231"StatPanel_MVM_Captures_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu zabrání."
N/A14232"[english]StatPanel_MVM_Captures_Tie" "You tied your record for captures as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14233"StatPanel_MVM_Defenses_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu obran."
N/A14234"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Tie" "You tied your record for defenses as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14235"StatPanel_MVM_DamageDealt_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu způsobeného poškození."
N/A14236"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Tie" "You tied your record for damage dealt as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14237"StatPanel_MVM_PlayTime_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v délce života."
N/A14238"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Tie" "You tied your record for time alive as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14239"StatPanel_MVM_Healing_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v léčení."
N/A14240"[english]StatPanel_MVM_Healing_Tie" "You tied your record for healing as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14241"StatPanel_MVM_Invulnerable_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi vyrovnal svůj rekord v počtu nesmrtelností."
N/A14242"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Tie" "You tied your record for invulns that round of Mann vs. Machine."
N/A14243"StatPanel_MVM_KillAssists_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu asistencí."
N/A14244"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Tie" "You tied your record for kill assists as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14245"StatPanel_MVM_Backstabs_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi vyrovnal svůj rekord v počtu backstabů."
N/A14246"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Tie" "You tied your record for backstabs that round of Mann vs. Machine."
N/A14247"StatPanel_MVM_HealthLeached_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi vyrovnal svůj rekord v množství ukradeného zdraví od nepřítele."
N/A14248"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Tie" "You tied your record for health stolen from the enemy that round of Mann vs. Machine."
N/A14249"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi vyrovnal svůj rekord v počtu postavených budov."
N/A14250"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Tie" "You tied your record for buildings built that round of Mann vs. Machine."
N/A14251"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu zničených budov."
N/A14252"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Tie" "You tied your record for buildings destroyed as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14253"StatPanel_MVM_Headshots_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi vyrovnal svůj rekord v počtu headshotů."
N/A14254"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Tie" "You tied your record for headshots that round of Mann vs. Machine."
N/A14255"StatPanel_MVM_SentryKills_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi vyrovnal svůj rekord v počtu zabití pomocí Sentry."
N/A14256"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Tie" "You tied your record for kills by your sentry gun that round of Mann vs. Machine."
N/A14257"StatPanel_MVM_Teleports_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi vyrovnal svůj rekord v počtu teleportovaných lidí."
N/A14258"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Tie" "You tied your record for teleports that round of Mann vs. Machine."
N/A14259"StatPanel_MVM_Dominations_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu dominací."
N/A14260"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Tie" "You tied your record for opponents dominated as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14261"StatPanel_MVM_Revenge_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu pomst."
N/A14262"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Tie" "You tied your record for revenge as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14263"StatPanel_MVM_PointsScored_Tie" "V tomto kole Mann vs. Machine jsi jako %s1 vyrovnal svůj rekord v počtu dosažených bodů."
N/A14264"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Tie" "You tied your record for points scored as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14265"StatPanel_MVM_Kills_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití."
N/A14266"[english]StatPanel_MVM_Kills_Close" "You came close to your record for kills as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14267"StatPanel_MVM_Captures_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zabrání."
N/A14268"[english]StatPanel_MVM_Captures_Close" "You came close to your record for captures as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14269"StatPanel_MVM_Defenses_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu obran."
N/A14270"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Close" "You came close to your record for defenses as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14271"StatPanel_MVM_DamageDealt_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v množství způsobeného poškození."
N/A14272"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Close" "You came close to your record for damage dealt as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14273"StatPanel_MVM_PlayTime_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v délce života."
N/A14274"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Close" "You came close to your record for time alive as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14275"StatPanel_MVM_Healing_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v léčení."
N/A14276"[english]StatPanel_MVM_Healing_Close" "You came close to your record for healing as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14277"StatPanel_MVM_Invulnerable_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses přiblížil ke svému rekordu v počtu spuštěných Überchargí."
N/A14278"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Close" "You came close to your record for invulns that round of Mann vs. Machine."
N/A14279"StatPanel_MVM_KillAssists_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu asistencí."
N/A14280"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Close" "You came close to your record for kill assists as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14281"StatPanel_MVM_Backstabs_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses přiblížil ke svému rekordu v počtu backstabů."
N/A14282"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Close" "You came close to your record for backstabs that round of Mann vs. Machine."
N/A14283"StatPanel_MVM_HealthLeached_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses přiblížil ke svému rekordu v množství ukradeného zdraví od nepřítele."
N/A14284"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Close" "You came close to your record for health stolen from the enemy that round of Mann vs. Machine."
N/A14285"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses přiblížil ke svému rekordu v počtu postavených budov."
N/A14286"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Close" "You came close to your record for buildings built that round of Mann vs. Machine."
N/A14287"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu zničených budov."
N/A14288"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Close" "You came close to your record for buildings destroyed as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14289"StatPanel_MVM_Headshots_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses přiblížil ke svému rekordu v počtu headshotů."
N/A14290"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Close" "You came close to your record for headshots that round of Mann vs. Machine."
N/A14291"StatPanel_MVM_SentryKills_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses přiblížil ke svému rekordu v počtu zabití pomocí Sentry."
N/A14292"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Close" "You came close to your record for kills by your sentry gun that round of Mann vs. Machine."
N/A14293"StatPanel_MVM_Teleports_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses přiblížil ke svému rekordu v počtu teleportovaných lidí."
N/A14294"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Close" "You came close to your record for teleports that round of Mann vs. Machine."
N/A14295"StatPanel_MVM_Dominations_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dominací."
N/A14296"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Close" "You came close to your record for opponents dominated as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14297"StatPanel_MVM_Revenge_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu pomst."
N/A14298"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Close" "You came close to your record for revenge as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14299"StatPanel_MVM_PointsScored_Close" "V tomto kole Mann vs. Machine ses jako %s1 přiblížil ke svému rekordu v počtu dosažených bodů."
N/A14300"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Close" "You came close to your record for points scored as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14301"TF_Token" "Token"
N/A14302"[english]TF_Token" "Token"
N/A14303"TF_Ticket" "Tiket"
N/A14304"[english]TF_Ticket" "Ticket"
N/A14305"TF_MvM_HeaderCoop" "Kooperativní hra"
N/A14306"[english]TF_MvM_HeaderCoop" "Co-op"
N/A14307"TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann vs. Machine"
N/A14308"[english]TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann vs. Machine"
N/A14309"TF_MvM_ChallengeTicket" "Tour of Duty Ticket"
N/A14310"[english]TF_MvM_ChallengeTicket" "Tour of Duty Ticket"
N/A14311"TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Použij tento tiket v Mann vs. Machine pro hraní módu Mann Up na oficiálních serverech. Hraním módu Mann Up získáš vzácné předměty a tvůj postup bude zaznamenáván na Tour of Duty Badge."
N/A14312"[english]TF_MvM_ChallengeTicket_Desc" "Present this ticket in Mann vs. Machine to play Mann Up Mode on an official server to earn rare items and track progress on your Tour of Duty Badge."
N/A14313"TF_MvM_SquadSurplusVoucher" "Squad Surplus Voucher"
N/A14314"[english]TF_MvM_SquadSurplusVoucher" "Squad Surplus Voucher"
N/A14315"TF_MvM_SquadSurplusVoucher_Desc" "Použij tento voucher v Mann vs. Machine před začátkem hraní módu Mann Up. Po dokončení mise díky němu získáš ty a celý tvůj tým předmět navíc."
N/A14316"[english]TF_MvM_SquadSurplusVoucher_Desc" "Present this voucher in Mann vs. Machine when starting Mann Up Mode. You and every person on your team will receive an extra item drop when you complete a mission."
N/A14317"TF_MvM_MannUp" "Mann Up"
N/A14318"[english]TF_MvM_MannUp" "Mann Up"
N/A14319"TF_MvM_SelectChallenge" "Vybrat misi >>"
N/A14320"[english]TF_MvM_SelectChallenge" "Select Mission >>"
N/A14321"TF_MvM_MannVsMachineExplaination" "Vytvoř tým pro ubránění Mann Co.\nproti vlnám útočících robotů!"
N/A14322"[english]TF_MvM_MannVsMachineExplaination" "Team up to defend Mann Co.\nfrom waves of invading robots!"
N/A14323"TF_MvM_PracticeExplaination" "Hraj na komunitních herních serverech!"
N/A14324"[english]TF_MvM_PracticeExplaination" "Play on a community gameserver!"
N/A14325"TF_MvM_LearnMore" "Průvodce MVM"
N/A14326"[english]TF_MvM_LearnMore" "MVM Guide Book"
N/A14327"TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty:"
N/A14328"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty:"
N/A14329"TF_MvM_Difficulty" "Obtížnost"
N/A14330"[english]TF_MvM_Difficulty" "Difficulty"
N/A14331"TF_MvM_Mission" "Mise"
N/A14332"[english]TF_MvM_Mission" "Mission"
N/A14333"TF_MvM_Tour_1" "Operace Olověná past"
N/A14334"[english]TF_MvM_Tour_1" "Operation Steel Trap"
N/A14335"TF_MvM_Normal" "Normální"
N/A14336"[english]TF_MvM_Normal" "Normal"
N/A14337"TF_MvM_Advanced" "Pro pokročilé"
N/A14338"[english]TF_MvM_Advanced" "Advanced"
N/A14339"TF_MvM_Complete" "Dokončeno"
N/A14340"[english]TF_MvM_Complete" "Complete"
N/A14341"TF_MvM_Tour" "Tour of Duty"
N/A14342"[english]TF_MvM_Tour" "Tour of Duty"
N/A14343"TF_MvM_TourCount" "Tour č.%s1"
N/A14344"[english]TF_MvM_TourCount" "Tour No.%s1"
N/A14345"TF_MvM_AnyChallenge" "Jakákoliv mise"
N/A14346"[english]TF_MvM_AnyChallenge" "Any Mission"
N/A14347"TF_MvM_Tours" "Tour"
N/A14348"[english]TF_MvM_Tours" "Tours"
N/A14349"TF_MvM_NoMannUpTitle" "Proč Mann Up?"
N/A14350"[english]TF_MvM_NoMannUpTitle" "Why Mann Up?"
N/A14351"TF_MvM_MannUpNow" "Hraj Mann Up nyní!"
N/A14352"[english]TF_MvM_MannUpNow" "Mann Up Now!"
N/A14353"TF_MvM_InventoryTitle" "Mann Up inventář"
N/A14354"[english]TF_MvM_InventoryTitle" "Mann Up Inventory"
N/A14355"TF_MvM_BuyMore" "Zakoupit"
N/A14356"[english]TF_MvM_BuyMore" "Purchase"
N/A14357"TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "V Mann vs. Machine jsi automaticky spojen s dalšími hráči pro vytvoření týmu o 6 hráčích.\n\nPro pozvání přátel do hry vytvoř skupinu stiskem tlačítka níže."
N/A14358"[english]TF_MvM_PlayWithFriendsExplanation" "In Mann vs. Machine you are automatically matched with other players to form a team of 6.\n\nTo invite friends before being matched, start a Party by clicking the button below."
N/A14359"TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Aktivovat Squad Surplus Voucher pro tuto hru?"
N/A14360"[english]TF_MvM_ActivateSquadSurplus" "Activate a Squad Surplus Voucher for this game?"
N/A14361"TF_MvM_TicketExplanation_Title" "Tour of Duty tikety"
N/A14362"[english]TF_MvM_TicketExplanation_Title" "Tour of Duty Tickets"
N/A14363"TF_MvM_VoucherExplanation_Title" "Squad Surplus vouchery"
N/A14364"[english]TF_MvM_VoucherExplanation_Title" "Squad Surplus Vouchers"
N/A14365"TF_MvM_VoucherExplanation_Text" "Použitím Squad Surplus Voucheru získáš ty a tví spoluhráči po dokončení mise jeden předmět navíc. Pokud vlastní voucher více hráčů, získá každý hráč předmět navíc za každý voucher."
N/A14366"[english]TF_MvM_VoucherExplanation_Text" "Using a Squad Surplus Voucher will earn an additional random item drop for you and each team mate when a Mission is completed. If multiple players activate a Voucher, every player will earn an item for each Voucher."
N/A14367"TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Vylepšení tříd a zbraní"
N/A14368"[english]TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Class And Weapon Upgrades"
N/A14369"TF_MvM_RequiresTicket_Title" "Je vyžadován tiket"
N/A14370"[english]TF_MvM_RequiresTicket_Title" "Ticket Required"
N/A14371"TF_MvM_RequiresTicket" "Pro získání kořisti po hraní si musíš zakoupit Tour of Duty Ticket z Mann Co. obchodu."
N/A14372"[english]TF_MvM_RequiresTicket" "To play for loot, you'll need to purchase a Tour of Duty Ticket from the Mann Co. store."
N/A14373"TF_MvM_RequiresTicketParty" "Pro získání kořisti po hraní musí celý tým vlastnit Tour of Duty Ticket. Tikety lze zakoupit z Mann Co. obchodu."
N/A14374"[english]TF_MvM_RequiresTicketParty" "To play for loot, all party members must have a Tour of Duty Ticket. Tickets can be purchased from the Mann Co. store."
N/A14375"TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher_Title" "Je vyžadován voucher"
N/A14376"[english]TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher_Title" "Voucher Required"
N/A14377"TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher" "Pro získání předmětů navíc pro sebe a svůj tým si musíš zakoupit voucher z Mann Co. obchodu."
N/A14378"[english]TF_MvM_RequiresSquadSurplusVoucher" "To obtain surplus supplies for your team, you'll need to purchase a voucher from the Mann Co. store."
N/A14379"TF_ShowInStore" "Ukázat v obchodě"
N/A14380"[english]TF_ShowInStore" "Show in store"
N/A14381"TF_MVM_Support" "Podpora"
N/A14382"[english]TF_MVM_Support" "Support"
N/A14383"TF_MVM_NoClassChange" "Změna třídy není povolena."
N/A14384"[english]TF_MVM_NoClassChange" "Class changes are not allowed."
N/A14385"TF_MVM_NoClassChangeAfterSetup" "Změna třídy je povolena pouze mezi vlnami."
N/A14386"[english]TF_MVM_NoClassChangeAfterSetup" "Class changes are only allowed between waves."
N/A14387"TF_MVM_Challenge_Invasion" "invaze"
N/A14388"[english]TF_MVM_Challenge_Invasion" "invasion"
N/A14389"TF_MVM_Map_CoalTown" "Coal Town"
N/A14390"[english]TF_MVM_Map_CoalTown" "Coal Town"
N/A14391"TF_MVM_Map_Decoy" "Decoy"
N/A14392"[english]TF_MVM_Map_Decoy" "Decoy"
N/A14393"TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
N/A14394"[english]TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
N/A14395"TF_MVM_Challenge_Decoy1" "Doeův výcvik"
N/A14396"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy1" "Doe's Drill"
N/A14397"TF_MVM_Challenge_Decoy2" "Vymazání disku"
N/A14398"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy2" "Disk Deletion"
N/A14399"TF_MVM_Challenge_Decoy3" "Zničení dat"
N/A14400"[english]TF_MVM_Challenge_Decoy3" "Data Demolition"
N/A14401"TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Rychlokurz"
N/A14402"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Crash Course"
N/A14403"TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destrukce"
N/A14404"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destruction"
N/A14405"TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "Vyvražďovač CPU"
N/A14406"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown3" "CPU Slaughter"
N/A14407"TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Válečné manévry"
N/A14408"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manouvers"
N/A14409"TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Masakr robotů"
N/A14410"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Machine Massacre"
N/A14411"TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Zmrzačení mecha"
N/A14412"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Mech Mutilation"
N/A14413"TF_MVM_Victory_Complete" "Mise dokončena"
N/A14414"[english]TF_MVM_Victory_Complete" "Mission Complete"
N/A14415"TF_MVM_Victory_TourComplete" "Dokončena!"
N/A14416"[english]TF_MVM_Victory_TourComplete" "Complete!"
N/A14417"TF_MVM_Victory_Loot" "Kořist"
N/A14418"[english]TF_MVM_Victory_Loot" "Loot"
N/A14419"TF_MVM_Victory_SquadSurplus" "Squad Surplus"
N/A14420"[english]TF_MVM_Victory_SquadSurplus" "Squad Surplus"
N/A14421"TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Hraj s přáteli!"
N/A14422"[english]TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Play With Friends!"
N/A14423"TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Hledání zápasů pro Mann Up je momentálně vypnuto."
N/A14424"[english]TF_Matchmaking_MannUpDisabled" "Matchmaking for Mann Up is temporarily disabled."
N/A14425"Tip_MvM_1_1" "Tip: Scouti mají větší dosah sběru kreditů"
N/A14426"[english]Tip_MvM_1_1" "Tip: Scouts have a greatly increased credit collection radius"
N/A14427"Tip_MvM_1_2" "Tip: Vylepši Mad Milk pro zpomalení jím zasažených nepřátel"
N/A14428"[english]Tip_MvM_1_2" "Tip: Upgrade Mad Milk to slow affected enemy robots"
N/A14429"Tip_MvM_2_1" "Tip: Vylepši svůj bonus praporu pro zvýšení poškození tvých spoluhráčů"
N/A14430"[english]Tip_MvM_2_1" "Tip: Upgrade your buff banner to multiply all nearby teammates damage"
N/A14431"Tip_MvM_3_1" "Tip: Vylepši odfouknutí, abys s ním mohl odfouknout roboty do propasti a tím restartovat bombu, nebo robotům odfouknutím prodloužit cestu"
N/A14432"[english]Tip_MvM_3_1" "Tip: Upgrade airblast to push bomb carrying robots into pits reseting the bomb or to elongate the path"
N/A14433"Tip_MvM_4_1" "Tip: Vylepši poškození sticky bomb, abys byl schopný ihned zničit nebezpečné cíle pomocí účinných pastí."
N/A14434"[english]Tip_MvM_4_1" "Tip: Upgrade sticky bomb damage to instantly destroy high priority targets with powerful sticky traps"
N/A14435"Tip_MvM_5_1" "Tip: Kup si vylepšení vzteku pro odhazování nepřátel, do kterých střelíš"
N/A14436"[english]Tip_MvM_5_1" "Tip: Purchase rage upgrade to push enemies back as you shoot them"
N/A14437"Tip_MvM_6_1" "Tip: Použij Kritickou náplň čutory také pro dočasné zvýšení rychlosti střelby Sentry"
N/A14438"[english]Tip_MvM_6_1" "Tip: Use Crit power-up canteens to also temporarily boost sentry gun firing speed"
N/A14439"Tip_MvM_6_2" "Tip: Použij Übercharge náplň čutory také pro dočasné snížení přijímaného poškození tvé Sentry"
N/A14440"[english]Tip_MvM_6_2" "Tip: Use Uber power-up canteens to also temporarily reduce damage your sentry gun"
N/A14441"Tip_MvM_6_3" "Tip: Vylepši rychlost mlácení hasáku pro rychlejší opravování a vylepšování svých budov"
N/A14442"[english]Tip_MvM_6_3" "Tip: Upgrade wrench firing speed to quickly repair and upgrade your buildings"
N/A14443"Tip_MvM_7_1" "Tip: Medici se mohou vylepšit, aby mohli sdílet náplně své čutory i se svými pacienty"
N/A14444"[english]Tip_MvM_7_1" "Tip: Medics can upgrade to share their canteen abilities with the player they are healing"
N/A14445"Tip_MvM_8_1" "Tip: Vylepši Jarate pro zpomalení robotů a asistování při zabití nepřátel s více zdravím"
N/A14446"[english]Tip_MvM_8_1" "Tip: Upgrade Jarate to slow down robots and assist in killing higher health enemies"
N/A14447"Tip_MvM_9_1" "Tip: Vylepši svůj nůž, aby prorazil brnění obřího robota"
N/A14448"[english]Tip_MvM_9_1" "Tip: Upgrade your knife to pierce through giant robot armor"
N/A14449"Tip_MvM_9_2" "Tip: Vylepši svůj sapper, abys mohl vypnout větší skupiny obyčejných robotů a zpomalit obří roboty"
N/A14450"[english]Tip_MvM_9_2" "Tip: Upgrade your sapper to disable groups of regular robots and slow giant robots"
N/A14451"Tip_MvM_9_3" "Tip: Přestrojení oklame všechny nepřátele. Roboti si mohou všimnout backstabu poblíž a vždy si všimnou hořícího Spye"
N/A14452"[english]Tip_MvM_9_3" "Tip: Disguise fools all enemies. Robots may detect a nearby backstab and will always detect a spy on fire"
N/A14453"Tip_MvM_10_1" "Tip: Vylepšení jsou zafixována pro jednu třídu nebo zbraň, na kterou byla použita. Po první vlně nedostaneš žádné náhrady"
N/A14454"[english]Tip_MvM_10_1" "Tip: Upgrades are fixed to the class or weapon you apply them to. There are no refunds after the first wave"
N/A14455"Tip_MvM_10_2" "Tip: Při misi budeš potřebovat množství vylepšení, aby ses ubránil pozdějším vlnám"
N/A14456"[english]Tip_MvM_10_2" "Tip: You will need plenty of upgrades to defend against later waves in a mission"
N/A14457"Tip_MvM_10_3" "Tip: Vypadlé kredity po chvíli zmizí"
N/A14458"[english]Tip_MvM_10_3" "Tip: Dropped credits vanish after a short period of time"
N/A14459"Tip_MvM_10_4" "Tip: Bonusové kredity jsou uděleny pouze pokud jsou sebrány všechny kredity ve vlně"
N/A14460"[english]Tip_MvM_10_4" "Tip: Bonus credits are awarded if all the credits in a wave are collected"
N/A14461"Tip_MvM_10_5" "Tip: V Mann vs. Machine jsou dostupné nové schopnosti tříd. Prohlédni si přehled na obrazovce výběru třídy!"
N/A14462"[english]Tip_MvM_10_5" "Tip: New class abilities are available in Mann vs. Machine. See an overview on the class selection screen!"
N/A14463"Tip_MvM_10_6" "Tip: Hologramy ukazují cestu, po jaké půjdou roboti nesoucí bombu"
N/A14464"[english]Tip_MvM_10_6" "Tip: Holograms show the path that the bomb carrier robot will follow"
N/A14465"Tip_MvM_10_7" "Tip: Pokud je to nutné, můžeš změnit třídu nebo zbraně. Ale pamatuj, vylepšení se nepřenášejí na další zbraň či třídu, zůstávají na té původní!"
N/A14466"[english]Tip_MvM_10_7" "Tip: You can change your class and weapons if necessary. Remember, your upgrades will remain on those weapons and classes!"
N/A14467"Tip_MvM_10_8" "Tip: Čím déle roboti nesou bombu, tím silnějšími se stávají."
N/A14468"[english]Tip_MvM_10_8" "Tip: Robots become more powerful the longer they carry the bomb."
N/A14469"Tip_MvM_10_9" "Tip: Můžeš se okamžitě respawnout stiskem „%+use_action_slot_item%“, ale pozor, časem se to může prodražit!"
N/A14470"[english]Tip_MvM_10_9" "Tip: You can respawn quickly be pressing '%+use_action_slot_item%' but beware, it can become expensive over time!"
N/A14471"Tip_MvM_10_11" "Tip: Pro zničení základny stačí jediná bomba"
N/A14472"[english]Tip_MvM_10_11" "Tip: It only takes one bomb to destroy a facility"
N/A14473"Tip_MvM_10_12" "Tip: Nosiče bomby můžeš odhodit. Pyrovo odfouknutí a Heavyho vztek tak mohou tvému týmu pomoci s odrážením vln robotů!"
N/A14474"[english]Tip_MvM_10_12" "Tip: Bomb carriers can be pushed back. A Pyro's airblast or Heavy's rage can give your team some breathing room!"
N/A14475"NewItemMethod_MvMBadgeCompletionReward" "Získal jsi �kořist�:"
N/A14476"[english]NewItemMethod_MvMBadgeCompletionReward" "You �Earned Loot�:"
N/A14477"NewItemMethod_MvMSquadSurplusReward" "Získal jsi �Squad Surplus�:"
N/A14478"[english]NewItemMethod_MvMSquadSurplusReward" "You Received �Squad Surplus�:"
N/A14479"Attrib_SquadSurplusClaimerAccountID" "%s1 použil Squad surplus"
N/A14480"[english]Attrib_SquadSurplusClaimerAccountID" "Squad surplus claimed by: %s1"
N/A14481"TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Vykoupení za vlnu"
N/A14482"[english]TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Buy Backs Per Wave"
N/A14483"TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Smrtí za vlnu"
N/A14484"[english]TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Deaths Per Wave"
N/A14485"TF_ScoreBoard_GraphCurrency" "Kreditů za vlnu"
N/A14486"[english]TF_ScoreBoard_GraphCurrency" "Credits Per Wave"
N/A14487"TF_ScoreBoard_Wave" "Vlna"
N/A14488"[english]TF_ScoreBoard_Wave" "Wave"
N/A14489"TF_ScoreBoard_Upgrade" "Vylepšení"
N/A14490"[english]TF_ScoreBoard_Upgrade" "Upgrade"
N/A14491"Winpanel_PVE_Evil_Wins" "Vlna neubráněna"
N/A14492"[english]Winpanel_PVE_Evil_Wins" "Wave Failed"
N/A14493"TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat" "U-clank-a"
N/A14494"[english]TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat" "The U-clank-a"
N/A14495"TF_Spy_Robot_Fedora" "Stealth Steeler"
N/A14496"[english]TF_Spy_Robot_Fedora" "The Stealth Steeler"
N/A14497"TF_Pyro_Robot_Backpack" "Pyrobotics Pack"
N/A14498"[english]TF_Pyro_Robot_Backpack" "The Pyrobotics Pack"
N/A14499"TF_Medic_Robot_Backpack" "Medic Mech-bag"
N/A14500"[english]TF_Medic_Robot_Backpack" "The Medic Mech-bag"
N/A14501"TF_Soldier_Robot_Helmet" "Tin Pot"
N/A14502"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet" "The Tin Pot"
N/A14503"TF_Soldier_Robot_Helmet_Style0" "Otlučená"
N/A14504"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet_Style0" "Battered"
N/A14505"TF_Soldier_Robot_Helmet_Style1" "Standardní verze"
N/A14506"[english]TF_Soldier_Robot_Helmet_Style1" "Standard Issue"
N/A14507"TF_Demo_Robot_Grenades" "Battery Bandolier"
N/A14508"[english]TF_Demo_Robot_Grenades" "The Battery Bandolier"
N/A14509"TF_Scout_Robot_Cap" "Robot Running Man"
N/A14510"[english]TF_Scout_Robot_Cap" "The Robot Running Man"
N/A14511"TF_Sniper_Robot_Hat" "Bolted Bushman"
N/A14512"[english]TF_Sniper_Robot_Hat" "The Bolted Bushman"
N/A14513"TF_Engineer_Robot_Hat" "Tin-1000"
N/A14514"[english]TF_Engineer_Robot_Hat" "The Tin-1000"
N/A14515"TF_CSGO_AWP" "AWPer Hand"
N/A14516"[english]TF_CSGO_AWP" "The AWPer Hand"
1345314517}
1345414518}