Template:PatchDiff/August 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf danish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-ARMERET-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"classinfo_scout" "Du erobrer punkter hurtigere end andre klasser!
N/A148"ClassTips_1_1" "Du erobrer punkter hurtigere end andre klasser!
149149Dobbelthop i luften!"
150N/A"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151N/Adouble jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Din Snigskytteriffel vil blive opgraderet, så den gør større skade, når du zoomer ind!
N/A150"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
N/A151"ClassTips_2_1" "Din Snigskytteriffel vil blive opgraderet, så den gør større skade, når du zoomer ind!
153152Sigt efter hovedet for at påføre fjenden kritisk skade!"
154N/A"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155N/Aaim for the head to do critical hits!"
156N/A"classinfo_soldier" "Sigt med dit raketstyr mod fjendens fødder!
N/A153"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
N/A154"ClassTips_3_1" "Sigt med dit raketstyr mod fjendens fødder!
157155Brug dit raketstyr til at udføre rakethop!"
158N/A"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159N/AUse your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Fjerndetoner dine klæbebomber, når dine fjender er i nærheden af dem!
N/A156"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
N/A157"ClassTips_4_1" "Fjerndetoner dine klæbebomber, når dine fjender er i nærheden af dem!
161158Udfør klæbebombehop ved at stå på en klæbebombe og hoppe, mens du detonerer den!"
162N/A"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
163N/AStickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
164N/A"classinfo_medic" "Fyld din ÜberLadning op ved at helbrede dine holdkammerater!
N/A159"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
N/A160"ClassTips_5_1" "Fyld din ÜberLadning op ved at helbrede dine holdkammerater!
165161Brug en fuld ÜberLadning til at opnå usårlighed for dig og målet for dit medi-gevær!"
166N/A"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
167N/AUse a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
168N/A"classinfo_heavy" "Spin din Rullekanon uden at affyre det, så du er parat til angribende fjender!"
169N/A"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
170N/A"classinfo_pyro" "Lok fjenderne i baghold ved hjørnerne!
N/A162"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
N/A163"ClassTips_6_1" "Spin din Rullekanon uden at affyre det, så du er parat til angribende fjender!"
N/A164"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
N/A165"ClassTips_7_1" "Lok fjenderne i baghold ved hjørnerne!
171166Din flammekaster er mere effektiv, jo tættere du er på dit mål!"
172N/A"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
173N/AYour flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
174N/A"classinfo_spy" "Forklæd dig selv som en fjende, og infiltrer fjendens base!
N/A167"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
N/A168"ClassTips_8_1" "Forklæd dig selv som en fjende, og infiltrer fjendens base!
175169Skjul dig, så du undgår at blive set!
176170Stik dine fjender i ryggen med din kniv, og dræb dem med det samme!
177171Placer sappere på fjendens sentries for at ødelægge dem!"
178N/A"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
179N/Acloak yourself to avoid being seen!
180N/ABackstab your enemies with your knife for an instant kill!
181N/APlant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
182N/A"classinfo_engineer" "Saml metal fra tabte våben til at bygge med! Byg sentries til at forsvare din base! Opgrader dem til niveau 3! Byg dispensere til at forsyne dine holdkammerater med helbred og ammunition! Byg teleporte til at hjælpe dine holdkammerater med at komme frem til frontlinjerne!"
183N/A"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
184N/ABuild sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
185N/ABuild dispensers to supply your teammates with health & ammo!
186N/ABuild teleporters to help team mates get to the front lines!"
187N/A"classinfo_random" "Lad spillet vælge en tilfældig klasse for dig."
188N/A"[english]classinfo_random" "Let the game randomly choose a class for you."
N/A172"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
N/A173"ClassTips_9_1" "Saml metal fra tabte våben til at bygge med! Byg sentries til at forsvare din base! Opgrader dem til niveau 3! Byg dispensere til at forsyne dine holdkammerater med helbred og ammunition! Byg teleporte til at hjælpe dine holdkammerater med at komme frem til frontlinjerne!"
N/A174"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
N/A175"ClassTips_12_1" "Lad spillet vælge en tilfældig klasse for dig."
N/A176"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
189177"TF_Welcome" "Velkommen"
190178"[english]TF_Welcome" "Welcome"
191179"TF_Welcome_birthday" "Velkommen og tillykke med fødselsdagen TF!"
39013889"Attrib_FireRate_Negative" "%s1% langsommere affyringshastighed"
39023890"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
39033891"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% mere overhelbredelse"
3904N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% more overheal"
N/A3892"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
39053893"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overhelbredelsesbonus mistes ikke"
39063894"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
39073895"Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% længere overhelbredelsestid"
40834071"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projektilhastighed"
40844072"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
40854073"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% mindre maks. overhelbredelse"
4086N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% less max overheal"
N/A4074"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% max overheal"
40874075"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% hurtigere bevægelseshastighed for bæreren"
40884076"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
40894077"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% helbred fra pakker for bæreren"
44644452"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Kraniekløver"
44654453"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
44664454"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "+25% hastigheds- og skade-bonus ved indtagelse\nog skade taget vil være småkritisk."
4467N/A"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done\nand damage taken will be mini-crits."
N/A4455"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done and damage taken will be mini-crits."
44684456"TF_Employee_Badge_A" "Garvet Veteran"
44694457"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44704458"TF_Employee_Badge_B" "Lykkeridder"
57355723"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable"
57365724"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Efter et succesfuld backstab kan du
57375725hurtigt forklæde dig som dit offer"
5738N/A"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim"
N/A5726"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57395727"Attrib_CannotDisguise" "Bæreren kan ikke forklæde sig"
57405728"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
57415729"Attrib_SilentKiller" "Lydløs dræber: Ingen angrebslyd fra rygstik"
1075410742"TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1075510743"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
1075610744"MMenu_SteamWorkshop" "Steam-værksted"
10757N/A"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
N/A10745"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1075810746"Store_Maps_Title" "STØT FÆLLESSKABSBANESKABERE OG FÅ EN HAT!"
1075910747"[english]Store_Maps_Title" "SUPPORT COMMUNITY MAP MAKERS AND GET A HAT!"
1076010748"Store_LearnMore" "LÆR MERE"
1222012208"Attrib_CancelFallingDamage" "Bærer tager aldrig faldskade"
1222112209"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
1222212210"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% skadestraf ved kropsskud"
12223N/A"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage penalty on body shot"
N/A12211"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
1222412212"Attrib_HypeOnDamage" "Ved træffer: Opbygger boost\nLøb op til dobbelt så hurtigt ved maksimalt boost"
1222512213"[english]Attrib_HypeOnDamage" "On Hit: Builds Boost\nRun at up to double speed at maximum Boost"
1222612214"Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost nulstilles ved hop"
1228012268"TF_Matchmaking_Party" "Gruppe"
1228112269"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
1228212270"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Længere end gennemsnitligt."
12283N/A"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Longer than average."
N/A12271"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1228412272"TF_Matchmaking_About1Minute" "Omkring 1 minut"
1228512273"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
1228612274"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutter"
1230612294"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Annuller søgning"
1230712295"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
1230812296"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Tilslut spil, der er i gang, hvis muligt."
12309N/A"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress if available."
N/A12297"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress"
1231012298"TF_Matchmaking_Invite" "Inviter"
1231112299"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
1231212300"TF_Matchmaking_StartParty" "Start gruppe"
12313N/A"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
N/A12301"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Create Party"
1231412302"TF_Matchmaking_Back" "<< Tilbage"
1231512303"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
1231612304"TF_Matchmaking_Next" "Næste >>"
1231812306"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Forlad gruppe"
1231912307"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
1232012308"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Hurtigt spil [Beta]"
12321N/A"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Quickplay [Beta]"
N/A12309"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1232212310"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prøv det"
1232312311"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
1232412312"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nej tak"
1232712315"[english]TF_playerid_ammo" "  %s1"
1232812316"TF_Wearable_Tattoos" "Tatoveringer"
1232912317"[english]TF_Wearable_Tattoos" "Tattoos"
12330N/A"Attrib_CritVsStunned" "100% for kritisk skade mod lammede spillere"
N/A12318"Attrib_CritVsStunned" "100% chance for kritisk skade mod lammede spillere"
1233112319"[english]Attrib_CritVsStunned" "100% critical hit vs stunned players"
12332N/A"Attrib_CritVsWet" "100% for kritisk skade mod våde spillere"
N/A12320"Attrib_CritVsWet" "100% chance for kritisk skade mod våde spillere"
1233312321"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
1233412322"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Tomme spilservere:"
1233512323"[english]TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Empty gameservers:"