Template:PatchDiff/August 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-BEVÆPNET-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"classinfo_scout" "Du erobrer punkter raskere enn andre klasser!
N/A148"ClassTips_1_1" "Du erobrer punkter raskere enn andre klasser!
149149Dobbelthopp mens du er i luften!"
150N/A"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151N/Adouble jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Snikskytterriflen din lader opp for å gjøre mer skade mens du zoomer inn!
N/A150"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
N/A151"ClassTips_2_1" "Snikskytterriflen din lader opp for å gjøre mer skade mens du zoomer inn!
153152sikt på hodet for kritiske treff som gjør trippel skade!"
154N/A"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155N/Aaim for the head to do critical hits!"
156N/A"classinfo_soldier" "Skyt med bazookaen mot beina til fienden!
N/A153"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
N/A154"ClassTips_3_1" "Skyt med bazookaen mot beina til fienden!
157155Bruk bazookaen til å raketthoppe!"
158N/A"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159N/AUse your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Detoner klisterbombene når fienden er nær dem!
N/A156"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
N/A157"ClassTips_4_1" "Detoner klisterbombene når fienden er nær dem!
161158Gjør et klisterbombehopp ved å stå på en klisterbombe og hoppe når du detonerer den!"
162N/A"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
163N/AStickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
164N/A"classinfo_medic" "Fyll superladningen ved å helbrede lagkamerater!
N/A159"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
N/A160"ClassTips_5_1" "Fyll superladningen ved å helbrede lagkamerater!
165161Bruk en full superladning for å gjøre både deg og pasienten din usårbare!"
166N/A"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
167N/AUse a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
168N/A"classinfo_heavy" "Spinn minivåpenet uten å skyte for å være klar for fiender som nærmer seg!"
169N/A"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
170N/A"classinfo_pyro" "Angrip fiender på hjørner!
N/A162"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
N/A163"ClassTips_6_1" "Spinn minivåpenet uten å skyte for å være klar for fiender som nærmer seg!"
N/A164"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
N/A165"ClassTips_7_1" "Angrip fiender på hjørner!
171166Flammekasteren din er mer effektiv jo nærmere du er målet ditt!"
172N/A"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
173N/AYour flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
174N/A"classinfo_spy" "Forkle deg som en av fiendene og infiltrer fiendens base!
N/A167"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
N/A168"ClassTips_8_1" "Forkle deg som en av fiendene og infiltrer fiendens base!
175169Gjør deg usynlig for å unngå å bli sett!
176170Stikk fiendene dine i ryggen med en kniv for å drepe umiddelbart!
177171Sett sappere på fiendens sentryer for å ødelegge dem!"
178N/A"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
179N/Acloak yourself to avoid being seen!
180N/ABackstab your enemies with your knife for an instant kill!
181N/APlant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
182N/A"classinfo_engineer" "Samle metall fra falne våpen til å bygge med!
N/A172"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
N/A173"ClassTips_9_1" "Samle metall fra falne våpen til å bygge med!
183174Bygg sentryer for å forsvare basen din! Oppgrader dem til nivå 3!
184175Bygg dispensere for å gi lagkameratene dine helse og ammo!
185176Bygg teleportere for å hjelpe lagkameratene dine med å komme seg raskt til frontlinjene!"
186N/A"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
187N/ABuild sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
188N/ABuild dispensers to supply your teammates with health & ammo!
189N/ABuild teleporters to help team mates get to the front lines!"
190N/A"classinfo_random" "La spillet velge en tilfeldig klasse for deg."
191N/A"[english]classinfo_random" "Let the game randomly choose a class for you."
N/A177"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
N/A178"ClassTips_12_1" "La spillet velge en tilfeldig klasse for deg."
N/A179"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
192180"TF_Welcome" "Velkommen"
193181"[english]TF_Welcome" "Welcome"
194182"TF_Welcome_birthday" "Velkommen, og gratulerer med dagen TF!"
39043892"Attrib_FireRate_Negative" "%s1% langsommere avfyringshastighet"
39053893"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
39063894"Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% mer overhelbredelse"
3907N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% more overheal"
N/A3895"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
39083896"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Bonus for overhelbredelse forsvinner ikke"
39093897"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
39103898"Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% lengre overhelbredelsestid"
40864074"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% prosjektilhastighet"
40874075"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
40884076"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% mindre maks. overhelbredelse"
4089N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% less max overheal"
N/A4077"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% max overheal"
40904078"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% raskere bevegelseshastighet for bæreren"
40914079"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
40924080"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% helse fra pakker for bæreren"
44664454"TF_Unique_BattleAxe" "Skottens Skallekutter"
44674455"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
44684456"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Mens under virkningene, skaden gjort\nog skade tatt vil bli minikrits."
4469N/A"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done\nand damage taken will be mini-crits."
N/A4457"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done and damage taken will be mini-crits."
44704458"TF_Employee_Badge_A" "Gråsprengt Veteran"
44714459"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44724460"TF_Employee_Badge_B" "Leiesoldat for skjebne"
57325720"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable"
57335721"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Etter et vellykket knivstikk forkles
57345722du raskt som offeret."
5735N/A"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim"
N/A5723"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57365724"Attrib_CannotDisguise" "Bæreren kan ikke forkles"
57375725"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
57385726"Attrib_SilentKiller" "Lydløs morder: ingen angrepsstøy fra ryggdolk"
83408328"[english]TR_DemoRush_CombatHint1Title" "Grenade Tip"
83418329"TR_DemoRush_CombatHint2Title" "Klisterbombe-tips"
83428330"[english]TR_DemoRush_CombatHint2Title" "Sticky Bomb Tip"
N/A8331"TR_DemoRush_TipSentryTitle" "Sensorvåpen-tips"
N/A8332"[english]TR_DemoRush_TipSentryTitle" "Sentry Tip"
N/A8333"TR_DemoRush_TipGrenadeTitle" "Granat-tips"
N/A8334"[english]TR_DemoRush_TipGrenadeTitle" "Grenade Tip"
83438335"TR_DemoRush_TipPathTitle" "Alternative ruter"
83448336"[english]TR_DemoRush_TipPathTitle" "Alternate Routes"
83458337"TR_DemoRush_HintCart" "Nyttelastvogn"
83628354"[english]TR_Eng1_DemoTipTitle" "The Demo Problem"
83638355"TR_Eng1_SpyTitle" "Spionen"
83648356"[english]TR_Eng1_SpyTitle" "The Spy"
N/A8357"TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Utfør et dødelig angrep ved å dolke fiender i ryggen!"
N/A8358"[english]TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Deliver a lethal blow by stabbing opponents from behind!"
83658359"TF_IM_TargetEng_Intro" "Velkommen til Engineer-trening!"
83668360"[english]TF_IM_TargetEng_Intro" "Welcome to Engineer training!"
83678361"TF_Coach_StudentCommands" "For å gi retningslinjer til studenten din"
90239017"[english]TF_Training_SelectMode" "GET STARTED"
90249018"TF_Training_Title" "VELG ET TRENINGSMODUS"
90259019"[english]TF_Training_Title" "SELECT A TRAINING MODE"
N/A9020"TF_Training_Desc_BasicTraining" "Lær deg hvordan du spiller klassene."
N/A9021"[english]TF_Training_Desc_BasicTraining" "Learn the ins and outs of a class."
N/A9022"TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Test ferdighetene dine mot datastyrte spillere."
N/A9023"[english]TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Sharpen your skills on bots."
90269024"TF_Training_StartTraining" "START TRENING"
90279025"[english]TF_Training_StartTraining" "START TRAINING"
90289026"TF_StartPractice" "START ØVING"
90439041"[english]TF_MM_ResultsDialog_Title" "Search Results"
90449042"TF_Quickplay_PlayNow" "Spill nå!"
90459043"[english]TF_Quickplay_PlayNow" "Play Now!"
N/A9044"TF_Quickplay_Title" "Start å spille"
N/A9045"[english]TF_Quickplay_Title" "Start Playing"
90469046"TF_Quickplay_LetsGo" "Kom an!"
90479047"[english]TF_Quickplay_LetsGo" "Let's Go!"
90489048"TF_Quickplay_Favorites" "Kun favorittservere"
90499049"[english]TF_Quickplay_Favorites" "Favorite Servers Only"
90509050"TF_Quickplay_Refresh" "Oppdater"
90519051"[english]TF_Quickplay_Refresh" "Refresh"
N/A9052"TF_Quickplay_StopRefresh" "Stopp oppdatering"
N/A9053"[english]TF_Quickplay_StopRefresh" "Stop Refreshing"
90529054"TF_Quickplay_PleaseWait" "Henter serverinformasjon, vennligst vent..."
90539055"[english]TF_Quickplay_PleaseWait" "Retrieving server information, please wait..."
90549056"TF_Quickplay_NoServers" "Ingen servere tilgjengelig for øyeblikket"
99959997"[english]ToolCustomizeTexturePainterlyDescription" "Works for most images."
99969998"KillEaterEventType_Humiliations" "Ydmykelser"
99979999"[english]KillEaterEventType_Humiliations" "Humiliations"
N/A10000"TF_SupplyCrateRare" "Berget Mann Co.-forsyningskasse"
N/A10001"[english]TF_SupplyCrateRare" "Salvaged Mann Co. Supply Crate"
999810002"Attrib_CustomTexture" "Egendefinert tekstur"
999910003"[english]Attrib_CustomTexture" "Custom Texture"
1000010004"Attrib_ExpirationDate" "Denne gjenstanden utløper den %s1."
1000210006"Attrib_AirBlastPushScale" "Luftstøt skyver fiendene enda lenger"
1000310007"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1000410008"MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
10005N/A"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
N/A10009"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1000610010"Store_LearnMore" "LÆR MER"
1000710011"[english]Store_LearnMore" "LEARN MORE"
1000810012"Store_TryItOut" "PRØV DEN UT"
1038110385"[english]TF_Wearable_PocketBuddy" "Pocket Buddy"
1038210386"TF_PyroRage" "MMMPH"
1038310387"[english]TF_PyroRage" "MMMPH"
N/A10388"TF_KNIFE" "KNIV"
N/A10389"[english]TF_KNIFE" "KNIFE"
1038410390"TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "Konstruksjons-PDA"
1038510391"[english]TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "Construction PDA"
1038610392"TF_Weapon_Minigun_Festive2011" "Festlig Minigun"
1050110507"[english]TF_Wearable_MysticalLamp" "Mystical Lamp"
1050210508"TF_MapperMedal_Desc" " "
1050310509"[english]TF_MapperMedal_Desc" ""
N/A10510"TF_ScoutBoombox_Desc" "Han rusler ned gata til en heftig rytme mens hans Mann Co. Boom vibrerer betongen."
N/A10511"[english]TF_ScoutBoombox_Desc" "Walkin' down the street to the hardcore beat while his Mann Co. boom vibrates the concrete."
1050410512"KillEaterEventType_FeignDeaths" "Falske dødsfall"
1050510513"[english]KillEaterEventType_FeignDeaths" "Deaths Feigned"
1050610514"TF_Wearable_Photograph" "Fotografi"
1050710515"[english]TF_Wearable_Photograph" "Photograph"
N/A10516"TF_WeddingRing_ClientMessageBody" "�%receiver_name%� har akseptert �%gifter_name%� sin \"�%ring_name%�\"! Gratulerer!"
N/A10517"[english]TF_WeddingRing_ClientMessageBody" "�%receiver_name%� has accepted �%gifter_name%�'s \"�%ring_name%�\"! Congratulations!"
1050810518"TF_WeddingRing" "Noe spesielt til en spesiell"
1050910519"[english]TF_WeddingRing" "Something Special For Someone Special"
1051010520"Attrib_AcceptedWeddingRingAccount1" "Et evig bånd av forpliktelse mellom %s1"
1058710597"[english]TF_StrangePart_ProjectilesReflected_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of projectiles you reflect with that weapon."
1058810598"TF_StrangePart_HeadshotKills" "Merkelig del: Hodeskudd-drap"
1058910599"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills" "Strange Part: Headshot Kills"
N/A10600"TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet hodeskudd-drap du utfører med det våpenet."
N/A10601"[english]TF_StrangePart_HeadshotKills_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of headshot kills you make with that weapon."
1059010602"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Merkelig del: Luftbårne fiender drept"
1059110603"[english]TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled" "Strange Part: Airborne Enemies Killed"
1059210604"TF_StrangePart_AirborneEnemiesKilled_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dreper mens du er i luften med det våpenet."
1070510717"[english]TF_Armory_Item_StrangePart" "This item is a Strange Part. It can be applied to one Strange-quality item you already own, enabling it to track an additional new statistic."
1070610718"TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Gratulerer, i går var du den som støttet kartlagerene mest av alle på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier i morgen!"
1070710719"[english]TF_DailyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more yesterday to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A10720"TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Gratulerer, i forrige uke var du den som støttet kartlagerene mest av alle på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier neste uke!"
N/A10721"[english]TF_WeeklyMapStampRewardHat_Desc" "Congratulations on doing more last week to support the TF2 map-making community through map stamps than anyone else! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1070810722"TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Gratulerer, i går ga du ut flere gaver enn noen andre spillere på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier i morgen!"
1070910723"[english]TF_DailyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A10724"TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Gratulerer, i forrige uke ga du ut flere gaver enn noen andre spillere på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier neste uke!"
N/A10725"[english]TF_WeeklyGiftGiverRewardHat_Desc" "Congratulations on giving out more gifts last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1071010726"TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulerer, i går vant du flere dueller enn noen andre spillere på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier i morgen!"
1071110727"[english]TF_DailyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels yesterday than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands tomorrow!"
N/A10728"TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Gratulerer, i forrige uke vant du flere dueller enn noen andre spillere på TF2! Bruk denne hatten med stolthet, før den bytter eier neste uke!"
N/A10729"[english]TF_WeeklyDuelWinnerRewardHat_Desc" "Congratulations on winning more duels last week than any other TF2 player! Wear this with pride before it changes hands next week!"
1071210730"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Fjerne merkelig del?"
1071310731"[english]RefurbishItem_RemoveMakersStrangePartTitle" "Remove Strange Part?"
1071410732"RefurbishItem_RemoveMakersStrangePart" "Vil du fjerne den merkelige telleren \"%confirm_dialog_token%\" fra denne gjenstanden? (Merkelige deler vil bli forkastet)"
1071710735"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScoresTitle" "Reset Counters?"
1071810736"RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Fjerne alle tellerpoengene på denne merkelige gjenstanden? Dette vil sette alle verdier til 0."
1071910737"[english]RefurbishItem_RemoveStrangeScores" "Clear all of the score counters on this strange item? This will set all of the values to 0."
N/A10738"TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Skjul hjelpesiktet når du zoomer."
N/A10739"[english]TF_nocrosshaironscopezoom" "SNIPER: Hide crosshair when zoomed in."
1072010740"KillEaterEventType_KillsDuringFullMoon" "Drap under fullmåne"
1072110741"[english]KillEaterEventType_KillsDuringFullMoon" "Kills Under A Full Moon"
1072210742"KillEaterEventType_PosthumousKills" "Etterlivsdrap"
1074710767"[english]TF_StrangePart_SoldiersKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Soldiers you kill with that weapon."
1074810768"TF_StrangePart_DemomenKilled" "Merkelig del: Demomen drept"
1074910769"[english]TF_StrangePart_DemomenKilled" "Strange Part: Demomen Killed"
N/A10770"TF_StrangePart_DemomenKilled_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiendtlige Demomen du dreper med det våpenet."
N/A10771"[english]TF_StrangePart_DemomenKilled_Desc" "Adding this Strange Part to a Strange-quality weapon will enable it to track the number of Demomen you kill with that weapon."
1075010772"TF_StrangePart_DominationKills" "Merkelig del: Dominasjonsdrap"
1075110773"[english]TF_StrangePart_DominationKills" "Strange Part: Domination Kills"
1075210774"TF_StrangePart_DominationKills_Desc" "Hvis du legger denne merkelige delen til et selvvalgt våpen av merkelig kvalitet, vil den holde tellingen på antallet fiender du dominerer ved å drepe dem med det våpenet."
1081310835"[english]TF_Welcome_meet_the_pyro" "Welcome"
1081410836"TF_Boost" "BOOST"
1081510837"[english]TF_Boost" "BOOST"
N/A10838"TF_SniperRage" "FOKUS"
N/A10839"[english]TF_SniperRage" "FOCUS"
1081610840"Store_AvailableStyles_Header" "Tilgjengelige Stiler:"
1081710841"[english]Store_AvailableStyles_Header" "Available Styles:"
1081810842"TF_Bundle_EqualizerEscape" "Hakkepakken"
1082310847"[english]TF_DoomsdayAchievementHat" "The Gentle Munitionne of Leisure"
1082410848"TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "Denne fremfragende flosshatten står støtt for å minnes ape-og-menneskeheten heroiske samarbeid i erobringen av himmelen. Inneholder ustabilt sprengstoff i form av en rakett. All ferdsel med hodeplagget skjer på eget ansvar."
1082510849"[english]TF_DoomsdayAchievementHat_Desc" "This snappy all-class stovepipe commemorates man and monkey's joint attempt to conquer the heavens with a built-in rocket that, every year on the anniversary of the launch, might violently explode."
N/A10850"TF_Lollichop_Desc" "Fyll (splitt) dine venners mager (hoder) med herlig godteri (kaldt stål) ved hjelp av denne forvokste søtsaken. (Aktiverer Pyrovisjon.)"
N/A10851"[english]TF_Lollichop_Desc" "Fill (split) your buddies' tummies (skulls) with delicious candy (cold steel) with this oversized sugary treat. (Equips Pyrovision.)"
N/A10852"TF_Rainblower_Desc" "Dine venner (fiender) vil hvine av glede (slukes av flammer) når du skyller dem i glitrende regnbuer (helvetesild). (Aktiverer Pyrovisjon.)"
N/A10853"[english]TF_Rainblower_Desc" "Your friends (enemies) will squeal with delight (be consumed with fire) when you cover them in sparkly rainbows (all-consuming fire). (Equips Pyrovision.)"
N/A10854"TF_PyroMusicDevice_Desc" "Dine bestevenner (fiender) vil snu på surefjesene sine (se døden i øynene) mens de danser lykkelig til (løper for livet fra) disse muntre melodiene (hjerteskjærende begravelsessalmene). (Aktiverer Pyrovisjon.)"
N/A10855"[english]TF_PyroMusicDevice_Desc" "Your BFFs (enemies) will turn their frowns upside down (confront their own mortality) as they dance a merry jig to (run in terror from) these cheery tunes (soul-destroying funeral dirges). (Equips Pyrovision.)"
N/A10856"TF_PEP_ScoutBag_Desc" "Denne sekken kommer med lærstropper slik at alle pengene dine ikke faller ut. Stroppene er ikke særlig godt festet, så noe av pengene vil nok falle ut, slik at alle jentene kan se hvor rik du er. (Svaret er: Veldig rik. Og kjekk.)"
N/A10857"[english]TF_PEP_ScoutBag_Desc" "This duffel comes with leather straps so all your money doesn't fall out. The leather straps also don't tighten all the way, so some money WILL fall out, and ladies will know how rich you are. (Answer: Very. Also handsome.)"
1082610858"TF_DS_DumpsterDevice" "Bomsens Bazooka"
1082710859"[english]TF_DS_DumpsterDevice" "Beggar's Bazooka"
1082810860"TF_DS_FootballHelmet" "Hjelmen uten Hjem"
1083310865"[english]TF_DS_CanGrenades" "The Captain's Cocktails"
1083410866"TF_DS_CanGrenades_Desc" "Oppmerksomhet, landstrykere! Er dere MANN nok til å bære rundt på bokser fylt med fordervet suppe? Er dere GALE nok til å late som om de er granater? Er dere SULTNE nok til å sannsynligvis spise suppen senere, mens ingen ser på? Vi satser på et ja!"
1083510867"[english]TF_DS_CanGrenades_Desc" "Attention, tramps! Are you MAN enough to carry around cans full of expired soup? Are you CRAZY enough to pretend they're grenades? Are you HUNGRY enough to probably eat the soup later, when nobody's looking? We bet yes!"
N/A10868"TF_PyroHazmat_Style1" "Forsterket"
N/A10869"[english]TF_PyroHazmat_Style1" "Reinforced"
N/A10870"TF_PyroHazmat_Style2" "Strømlinjeformet"
N/A10871"[english]TF_PyroHazmat_Style2" "Streamlined"
N/A10872"TF_HeavyShirt_Style0" "Utendørs"
N/A10873"[english]TF_HeavyShirt_Style0" "Outdoorsmen"
N/A10874"TF_HeavyShirt_Style1" "Blodpøl"
N/A10875"[english]TF_HeavyShirt_Style1" "Blood Bin"
N/A10876"doomsday_setup_goal" "Lever kofferten med Australium til raketthodet for å vinne spillet!"
N/A10877"[english]doomsday_setup_goal" "Deliver the Australium to the rocket warhead to win the game!"
1083610878"Gametype_SD" "Spesiallevering"
1083710879"[english]Gametype_SD" "Special Delivery"
N/A10880"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Flybesetningen"
N/A10881"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Flight Crew"
N/A10882"TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_NAME" "En sak å kjempe for"
N/A10883"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_NAME" "The Fight Stuff"
N/A10884"TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_DESC" "Vinn 138 runder."
N/A10885"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_WIN_ROUNDS_DESC" "Win 138 Rounds."
N/A10886"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Rakettforskning for ni"
N/A10887"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_EACH_CLASS_NAME" "Plan Nine to Outer Space"
N/A10888"TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "Skyt opp raketten som alle de 9 klassene."
N/A10889"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PLAY_EACH_CLASS_DESC" "Launch the rocket as all 9 classes."
N/A10890"TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_ENEMIES_ON_ELEVATOR_DESC" "Drep 3 spillere på heisen i løpet av 10 sekunder."
N/A10891"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_ENEMIES_ON_ELEVATOR_DESC" "Kill 3 players riding the elevator within 10 seconds."
N/A10892"TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Rakettran"
N/A10893"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_BACK_AND_WIN_NAME" "Rocket Booster"
N/A10894"TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Vinn en runde etter at det fiendtlige laget har åpnet lokket på raketten."
N/A10895"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_PUSH_BACK_AND_WIN_DESC" "Win a round after the enemy team has opened the rocket lid."
N/A10896"TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_CARRIERS_DESC" "Drep 6 fiender som har Australiumet i løpet av én runde."
N/A10897"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_KILL_CARRIERS_DESC" "Kill 6 enemies carrying the Australium during the same round."
N/A10898"TF_MAPS_DOOMSDAY_RIDE_THE_ELEVATOR_DESC" "Vinn en runde med minst 5 lagkamerater på heisen."
N/A10899"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_RIDE_THE_ELEVATOR_DESC" "Win a round with at least 5 teammates on the elevator."
N/A10900"TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_NAME" "Romapestreker"
N/A10901"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_NAME" "Space Camp"
N/A10902"TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_DESC" "Drep en fiende i området med den ødelagte kassen mens de prøver å plukke opp det nøytrale Australiumet."
N/A10903"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DENY_NEUTRAL_PICKUP_DESC" "Kill an enemy within the broken crate area while they attempt to pick up the neutral Australium."
N/A10904"TF_MAPS_DOOMSDAY_DEFEND_CARRIER_NAME" "Oppskytsengel"
N/A10905"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DEFEND_CARRIER_NAME" "Escape Ferocity"
N/A10906"TF_MAPS_DOOMSDAY_DEFEND_CARRIER_DESC" "Drep en fiende som har skadet Australium-bæreren i løpet av de siste 3 sekundene."
N/A10907"[english]TF_MAPS_DOOMSDAY_DEFEND_CARRIER_DESC" "Kill an enemy who has damaged the Australium carrier in the last 3 seconds."
N/A10908"TF_TEAM_PYROVISION_NAME" "Massehysteri"
N/A10909"[english]TF_TEAM_PYROVISION_NAME" "Mass Hysteria"
N/A10910"TF_TEAM_PYROVISION_DESC" "Ha 6 lagkamerater som bruker Pyrovisjon samtidig."
N/A10911"[english]TF_TEAM_PYROVISION_DESC" "Have 6 teammates using Pyrovision at the same time."
1083810912"TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominer en spiller som har Pyrovisjon-brillene på seg for å få ditt eget par!"
1083910913"[english]TF_DOMINATE_FOR_GOGGLES_DESC" "Dominate a player using the Pyrovision Goggles and earn your own pair!"
1084010914"Attrib_CancelFallingDamage" "Brukeren kan ikke ta fallskade"
1086510939"[english]TF_ReplayPyroVision" "Replay's are viewed from the eyes of a Pyro."
1086610940"TF_GameModeDesc_SD" "Lever kofferten med Australium til raketten."
1086710941"[english]TF_GameModeDesc_SD" "Deliver the Australium suitcase to the deployment site."
N/A10942"TF_GameModeDetail_SD" "Begge lagene slåss om en koffert med Australium, samt æren ved å levere den.\n\nNår fienden mister kofferten må laget ditt forsvare den til kofferten har returnert til det nøytrale startområdet."
N/A10943"[english]TF_GameModeDetail_SD" "Both teams fight over a single Australium suitcase and the honor of delivering it.\n\nWhen the suitcase is dropped by the enemy you'll need to defend it until it returns to the neutral drop site."
1086810944"TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "Denne kassen inneholder en gjenstand, men det er ikke helt sikkert hva det er. Kassen vil forsvinne den 11. juli, så du burde åpne den før det er for sent!"
1086910945"[english]TF_Armory_Item_Scorched_Crate" "This crate contains an item, but it isn't clear what. The crate will disappear on July 11th, so you should open it before it's gone!"
1087010946"TF_vote_no_maps" "Ingen tilgjengelige kart."
1087110947"[english]TF_vote_no_maps" "No maps available"
N/A10948"TF_MM_NoGC_Title" "Feil"
N/A10949"[english]TF_MM_NoGC_Title" "Error"
1087210950"TF_Matchmaking_About1Minute" "Rundt 1 minutt"
1087310951"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
1087410952"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minutter"
1089610974"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Avbryt søk"
1089710975"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
1089810976"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Bli med i pågående spill hvis tilgjengelig."
10899N/A"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress if available."
N/A10977"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress"
1090010978"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "Gruppelederen må starte søket."
1090110979"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
1090210980"TF_Matchmaking_StartParty" "Start gruppe"
10903N/A"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
N/A10981"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Create Party"
1090410982"TF_Matchmaking_Back" "<< Tilbake"
1090510983"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
1090610984"TF_Matchmaking_Next" "Neste >>"
1090710985"[english]TF_Matchmaking_Next" "Next >>"
1090810986"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Forlat gruppe"
1090910987"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
N/A10988"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Hurtigspill [Beta]"
N/A10989"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1091010990"TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Prøv det ut"
1091110991"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_YesButton" "Try it out"
1091210992"TF_QuickplayBeta_OptIn_NoButton" "Nei takk"
1091710997"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle" "QuakeCon Bundle"
1091810998"TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Feir QuakeCon 2012 med dette utvalget av ikoniske gjenstander fra tjue år av spillhistorie."
1091910999"[english]TF_Bundle_QuakeCon2012Bundle_Desc" "Celebrate QuakeCon 2012 with this assortment of iconic items from twenty years of gaming history."
N/A11000"TF_SD_Cleaver_Style0" "Blodig"
N/A11001"[english]TF_SD_Cleaver_Style0" "Thirsty"
N/A11002"TF_SD_Cleaver_Style1" "Blodigere"
N/A11003"[english]TF_SD_Cleaver_Style1" "Thirstier"
1092011004"TF_SD_Glasses" "The Marxman"
1092111005"[english]TF_SD_Glasses" "The Marxman"
N/A11006"TF_SD_Glasses_Style0" "Ingen sigar"
N/A11007"[english]TF_SD_Glasses_Style0" "No Cigar"
N/A11008"TF_SD_Glasses_Style1" "Ja, sigar"
N/A11009"[english]TF_SD_Glasses_Style1" "Yes, Cigar"
N/A11010"TF_SD_Helmet_Style0" "Kollisjon"
N/A11011"[english]TF_SD_Helmet_Style0" "Crash"
N/A11012"TF_SD_Helmet_Style1" "Flamme"
N/A11013"[english]TF_SD_Helmet_Style1" "Burn"
N/A11014"TF_SD_Helmet_Style2" "Overstyring"
N/A11015"[english]TF_SD_Helmet_Style2" "Override"
N/A11016"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% mindre utgjort skade"
N/A11017"[english]Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% sapper damage penalty"
N/A11018"Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Danner en ring av ild rundt skyteren mens våpenet er aktivt"
N/A11019"[english]Attrib_Ring_Of_Fire_While_Aiming" "Sustains a ring of flames while deployed"
N/A11020"Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammunisjon blir brukt per sekund mens våpenet er aktivt"
N/A11021"[english]Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "%s1 ammo consumed per second while deployed"
N/A11022"Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverserer byggeprosessen til fiendtlige bygninger"
N/A11023"[english]Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverses enemy building construction"
1092211024"Attrib_CritVsWet" "100% kritisk treff mot våte spillere"
1092311025"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
1092411026"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Tomme spillservere:"