Template:PatchDiff/August 17, 2012 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
145145"[english]TF_Taunt" "Taunt"
146146"TF_FeignArmed" "-UZBROJONY-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148N/A"classinfo_scout" "Zdobywasz punkty kontrolne szybciej niż inne klasy!
149N/AWykonuj podwójne skoki w powietrzu!"
150N/A"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151N/Adouble jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Siła strzału twojego karabinu snajperskiego rośnie, gdy korzystasz z lunety!
153N/ACeluj w głowę, aby oddać krytyczny strzał!"
154N/A"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155N/Aaim for the head to do critical hits!"
156N/A"classinfo_soldier" "Strzelaj z wyrzutni rakiet pod nogi nieprzyjaciela!
157N/AUżywaj wyrzutni rakiet do wykonywania rakietowych skoków!"
158N/A"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159N/AUse your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Detonuj bomby samoprzylepne, gdy wróg się do nich zbliży!
161N/AWykonuj bombowe skoki, stając na bombach samoprzylepnych i podskakując w chwili ich detonacji!"
162N/A"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
163N/AStickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
164N/A"classinfo_medic" "Ładuj ÜberCharge, lecząc towarzyszy!
165N/AAktywacja ÜberCharge czyni ciebie i cel twojego Mediguna niezniszczalnymi!"
166N/A"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
167N/AUse a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
168N/A"classinfo_heavy" "Przygotuj się na nadejście wroga, wprawiając w ruch lufę miniguna!"
169N/A"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
170N/A"classinfo_pyro" "Wykorzystuj rogi budynków, by atakować z zaskoczenia!
171N/ASkuteczność twojego miotacza ognia jest tym większa, im bliżej jesteś celu!"
172N/A"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
173N/AYour flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
174N/A"classinfo_spy" "Przebieraj się za nieprzyjaciela, by infiltrować jego bazę!
175N/AUnikaj wykrycia, stając się niewidzialnym!
176N/AZabijaj wrogów jednym ciosem w plecy!
177N/ANiszcz działka strażnicze wroga, zakładając na nie sapery!"
178N/A"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
179N/Acloak yourself to avoid being seen!
180N/ABackstab your enemies with your knife for an instant kill!
181N/APlant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
182N/A"classinfo_engineer" "Zbieraj metal z upuszczonej broni - posłuży jako materiał konstrukcyjny!
183N/ABroń swojej bazy, budując działka strażnicze! Możesz ulepszyć je do poziomu 3!
184N/ALecz towarzyszy i zaopatruj ich w amunicję, budując zasobniki!
185N/APomóż drużynie dotrzeć na linię frontu, budując teleporty!"
186N/A"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
187N/ABuild sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
188N/ABuild dispensers to supply your teammates with health & ammo!
189N/ABuild teleporters to help team mates get to the front lines!"
190N/A"classinfo_random" "Pozwól na losowe wybranie swojej klasy."
191N/A"[english]classinfo_random" "Let the game randomly choose a class for you."
N/A148"ClassTips_1_1" "Zdobywasz punkty kontrolne szybciej niż inne klasy!"
N/A149"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
N/A150"ClassTips_2_1" "Siła strzału twojego karabinu snajperskiego rośnie, gdy korzystasz z lunety!"
N/A151"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
N/A152"ClassTips_3_1" "Strzelaj z wyrzutni rakiet pod nogi nieprzyjaciela!"
N/A153"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
N/A154"ClassTips_4_1" "Detonuj bomby samoprzylepne, gdy wróg się do nich zbliży!"
N/A155"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
N/A156"ClassTips_5_1" "Ładuj ÜberCharge, lecząc towarzyszy!"
N/A157"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
N/A158"ClassTips_6_1" "Przygotuj się na nadejście wroga, wprawiając w ruch lufę miniguna!"
N/A159"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
N/A160"ClassTips_7_1" "Wykorzystuj rogi budynków, by atakować z zaskoczenia!"
N/A161"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
N/A162"ClassTips_8_1" "Przebieraj się za nieprzyjaciela, by infiltrować jego bazę!"
N/A163"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
N/A164"ClassTips_9_1" "Zbieraj metal z upuszczonej broni - posłuży jako materiał konstrukcyjny!"
N/A165"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
N/A166"ClassTips_12_1" "Pozwól na losowe wybranie swojej klasy."
N/A167"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
192168"TF_Welcome" "Witaj"
193169"[english]TF_Welcome" "Welcome"
194170"TF_Welcome_birthday" "Witaj! Wszystkiego najlepszego TF!"
305281"[english]game_respawntime_now" "Prepare to respawn"
306282"game_respawntime_in_sec" "Odrodzenie za: 1 sekundę"
307283"[english]game_respawntime_in_sec" "Respawn in: 1 second"
308N/A"game_respawntime_in_secs" "Odrodzenie za: %s1 sekund"
N/A284"game_respawntime_in_secs" "Odrodzenie za: %s1 sekund(y)"
309285"[english]game_respawntime_in_secs" "Respawn in: %s1 seconds"
310286"game_respawntime_stalemate" "Brak odradzania w nagłej śmierci"
311287"[english]game_respawntime_stalemate" "No respawning in Sudden Death"
39033879"[english]Attrib_FireRate_Positive" "+%s1% faster firing speed"
39043880"Attrib_FireRate_Negative" "-%s1% częstotliwości ataku"
39053881"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
3906N/A"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% więcej nadleczenia"
3907N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "%s1% more overheal"
N/A3882"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% maksymalnego nadleczenia"
N/A3883"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
39083884"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Bonus nadleczenia nie obniża się"
39093885"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
39103886"Attrib_OverhealDecay_Positive" "+%s1% czasu nadleczenia"
40854061"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Increased" "+%s1% projectile speed"
40864062"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% prędkości pocisku"
40874063"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
4088N/A"Attrib_OverhealAmount_Negative" "-%s1% maks. nadleczenia"
4089N/A"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% less max overheal"
N/A4064"Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% maks. nadleczenia"
N/A4065"[english]Attrib_OverhealAmount_Negative" "%s1% max overheal"
40904066"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% prędkości ruchu dla noszącego"
40914067"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
40924068"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% zdrowia z apteczek dla noszącego"
44654441"[english]TF_Unique_TribalmanKukri" "The Tribalman's Shiv"
44664442"TF_Unique_BattleAxe" "Czerepołamacz Szkota"
44674443"[english]TF_Unique_BattleAxe" "The Scotsman's Skullcutter"
4468N/A"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Po wypiciu twoja szybkość ruchu zwiększy o 25%, a obrażenia\notrzymywane oraz zadawane są minikrytyczne."
4469N/A"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done\nand damage taken will be mini-crits."
N/A4444"TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "Po wypiciu poruszasz się o 25% szybciej, a obrażenia otrzymywane i zadawane są minikrytyczne."
N/A4445"[english]TF_Unique_EnergyDrink_CritCola_Desc" "While under the effects, +25% movement speed and damage done and damage taken will be mini-crits."
44704446"TF_Employee_Badge_A" "Weteran"
44714447"[english]TF_Employee_Badge_A" "Grizzled Veteran"
44724448"TF_Employee_Badge_B" "Łowca Głów"
57355711"[english]TF_Date_GMT" " GMT"
57365712"Attrib_CannotTrade" "Nie podlega wymianie"
57375713"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable"
5738N/A"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Po udanym dźgnięciu w plecy
5739N/Aszybko przebierasz się za ofiarę"
5740N/A"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim"
N/A5714"Attrib_DisguiseOnBackstab" "Po udanym dźgnięciu w plecy szybko przebierasz się za ofiarę (jeśli cel był człowiekiem)"
N/A5715"[english]Attrib_DisguiseOnBackstab" "Upon a successful backstab against a human target, you rapidly disguise as your victim"
57415716"Attrib_CannotDisguise" "Uniemożliwia korzystanie z zestawu przebrań"
57425717"[english]Attrib_CannotDisguise" "Wearer cannot disguise"
57435718"Attrib_SilentKiller" "Cichy zabójca: brak dźwięku ataku\nprzy dźgnięciach w plecy"
99529927"[english]TF_Vote_Column_Issue" "Vote Issue"
99539928"TF_Vote_Column_Name" "Głosuj za osobą"
99549929"[english]TF_Vote_Column_Name" "Vote Target"
N/A9930"TF_Vote_Column_Properties" " "
N/A9931"[english]TF_Vote_Column_Properties" ""
99559932"TF_Trial_PlayTraining_Title" "Wymagane szkolenie!"
99569933"[english]TF_Trial_PlayTraining_Title" "Need Training!"
99579934"TF_Trial_PlayTraining_Text" "Jako posiadacz darmowego konta musisz zagrać przynajmniej 10 minut szkolenia lub treningu offline, aby zagrać w sieci z innymi."
1089610873"[english]Attrib_AirBlastPushScale" "+%s1% airblast push force"
1089710874"TF_TreasureHat_3_Style" "K.N.B.i.S."
1089810875"[english]TF_TreasureHat_3_Style" "H.O.U.W.A.R."
10899N/A"MMenu_SteamWorkshop" "Warsztat Steam"
10900N/A"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Steam Workshop"
N/A10876"MMenu_SteamWorkshop" "Warsztat"
N/A10877"[english]MMenu_SteamWorkshop" "Workshop"
1090110878"Store_Maps_Title" "WSPOMÓŻ TWÓRCÓW MAP SPOŁECZNOŚCI I OTRZYMAJ CZAPKĘ!"
1090210879"[english]Store_Maps_Title" "SUPPORT COMMUNITY MAP MAKERS AND GET A HAT!"
1090310880"Store_Maps_SubTitle" "Wszystkie zyski ze sprzedaży znaczków map (po odjęciu podatków) są przekazywane bezpośrednio twórcy danej mapy."
1310813085"[english]Attrib_CancelFallingDamage" "Wearer never takes falling damage"
1310913086"Attrib_RageGainOnKill" "Daje Skupienie za zabójstwa i asysty"
1311013087"[english]Attrib_RageGainOnKill" "Gain Focus on kills and assists"
13111N/A"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% zadawanych obrażeń przy strzale w ciało"
13112N/A"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage penalty on body shot"
N/A13088"Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% obrażeń przy strzale w ciało"
N/A13089"[english]Attrib_DamageDone_Bodyshot_Negative" "%s1% damage on body shot"
1311313090"Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Skupienie aktywuje się przy strzale, gdy jego poziom jest pełny\nPodczas Skupienia: +25% szybkości ładowania strzału i brak oddalenia widoku"
1311413091"[english]Attrib_SniperRageDisplayOnly" "Focus activates on Fire when Focus meter is full\nIn Focus: +25% faster charge and no unscoping"
1311513092"Attrib_Projectile_Spread_Angle_Negative" "+%s1 stopnie losowego odchylenia pocisku"
1332613303"[english]TF_MM_NoGC" "Not currently connected to the TF game coordinator service. Please try again in a few minutes."
1332713304"TF_Matchmaking_Party" "Zespół"
1332813305"[english]TF_Matchmaking_Party" "Party"
13329N/A"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Szukaj: nowe gry lub gry w toku"
13330N/A"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: new games or games in progress"
N/A13306"TF_Matchmaking_SearchForAll" "Szukaj: gry w toku"
N/A13307"[english]TF_Matchmaking_SearchForAll" "Search for: Games in progress"
1333113308"TF_Matchmaking_SearchForNew" "Szukaj: tylko nowe gry"
13332N/A"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: new games only"
13333N/A"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Dłużej niż zwykle."
13334N/A"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "Longer than average."
N/A13309"[english]TF_Matchmaking_SearchForNew" "Search for: New games only"
N/A13310"TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
N/A13311"[english]TF_Matchmaking_LongerThanAverage" "?"
1333513312"TF_Matchmaking_About1Minute" "Około 1 minuty"
1333613313"[english]TF_Matchmaking_About1Minute" "About 1 minute"
1333713314"TF_Matchmaking_NumMinutes" "%s1 minut(y)"
1335013327"[english]TF_Matchmaking_Searching" "Searching%s1"
1335113328"TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Wyszukiwanie najbliższych kompatybilnych graczy i serwerów gier."
1335213329"[english]TF_Matchmaking_SearchingDescription" "Searching for compatible players and gameservers near you."
13353N/A"TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Przewidywany czas oczekiwania:"
N/A13330"TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Czas oczekiwania:"
1335413331"[english]TF_Matchmaking_EstimatedWaitTime" "Estimated wait time:"
1335513332"TF_Matchmaking_Gameservers" "Serwery gier:"
1335613333"[english]TF_Matchmaking_Gameservers" "Gameservers:"
1336013337"[english]TF_Matchmaking_StartSearch" "Start Search >>"
1336113338"TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Anuluj wyszukiwanie"
1336213339"[english]TF_Matchmaking_CancelSearch" "<< Cancel Search"
13363N/A"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Dołącz do gry w toku, jeśli to możliwe."
13364N/A"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress if available."
N/A13340"TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Dołącz do gry w toku"
N/A13341"[english]TF_Matchmaking_JoinInProgress" "Join game in progress"
1336513342"TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "Lider zespołu musi rozpocząć wyszukiwanie."
1336613343"[english]TF_Matchmaking_LobbyLeaderMustStart" "The party leader must start the search."
1336713344"TF_Matchmaking_Invite" "Zaproś"
1336813345"[english]TF_Matchmaking_Invite" "Invite"
1336913346"TF_Matchmaking_StartParty" "Utwórz zespół"
13370N/A"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Start Party"
N/A13347"[english]TF_Matchmaking_StartParty" "Create Party"
1337113348"TF_Matchmaking_Back" "<< Wstecz"
1337213349"[english]TF_Matchmaking_Back" "<< Back"
1337313350"TF_Matchmaking_Next" "Dalej >>"
1337413351"[english]TF_Matchmaking_Next" "Next >>"
1337513352"TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Opuść zespół"
1337613353"[english]TF_Matchmaking_LeaveParty" "<< Leave Party"
13377N/A"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Szybka gra [Beta]"
13378N/A"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Quickplay [Beta]"
N/A13354"TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Gra wieloosobowa"
N/A13355"[english]TF_Matchmaking_HeaderQuickplay" "Multiplayer"
1337913356"TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Wypróbować szybką grę beta?"
1338013357"[english]TF_QuickplayBeta_OptIn_Title" "Try Quickplay Beta?"
1338113358"TF_QuickplayBeta_OptIn_Message" "Możesz utworzyć zespół wraz ze swoimi znajomymi i znaleźć razem serwer gry.\n\nJuż nigdy nie dołączysz do pustego serwera!"
1341213389"[english]TF_Awes_Pyro" "The Russian Rocketeer"
1341313390"TF_Awes_Pyro_Desc" "Ostatnia nowinka w dziedzinie napędu dla kosmicznych naczelnych! Ten plecak rakietowy testowały wyłącznie małpy. Nie możemy chyba bardziej podkreślić tego, jak niewiele lotów z ludźmi wykonano podczas testów tego produktu!"
1341413391"[english]TF_Awes_Pyro_Desc" "The latest in space-primate propulsion, this jet pack has been tested exclusively by apes! We can't stress enough how few human flight tests we've conducted with this product!"
N/A13392"TF_SD_Sapper" "Magnetofon Urzędasa"
N/A13393"[english]TF_SD_Sapper" "The Red-Tape Recorder"
1341513394"TF_SD_Minigun" "Wejście Smoka"
13416N/A"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo Long Heatmaker"
N/A13395"[english]TF_SD_Minigun" "The Huo-Long Heater"
1341713396"TF_SD_Cleaver" "Latająca Gilotyna"
1341813397"[english]TF_SD_Cleaver" "The Flying Guillotine"
1341913398"TF_SD_Cleaver_Style0" "Spragniony"
1346813447"[english]Attrib_CritVsStunned" "100% critical hit vs stunned players"
1346913448"Attrib_CritVsWet" "Trafienia krytyczne, gdy cel jest mokry"
1347013449"[english]Attrib_CritVsWet" "100% critical hit vs wet players"
13471N/A"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Puste serwery gier:"
N/A13450"TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Puste serwery:"
1347213451"[english]TF_Matchmaking_GameserversEmpty" "Empty gameservers:"
13473N/A"TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Aktywne serwery gier:"
N/A13452"TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Aktywne serwery:"
1347413453"[english]TF_Matchmaking_GameserversSlotsAvail" "Active gameservers:"
13475N/A"TF_Matchmaking_GameserversFull" "Zapełnione serwery gier:"
N/A13454"TF_Matchmaking_GameserversFull" "Zapełnione serwery:"
1347613455"[english]TF_Matchmaking_GameserversFull" "Full gameservers:"
1347713456"TF_Matchmaking_Players" "Graczy w kolejce:"
1347813457"[english]TF_Matchmaking_Players" "Players in queue:"
1348413463"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailTitle" "Error"
1348513464"TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Nie udało się zaakceptować zaproszenia do zespołu. Mógł on zostać już rozwiązany."
1348613465"[english]TF_Matchmaking_AcceptInviteFailMessage" "Failed to accept invite to join search party. The party may have already been disbanded."
N/A13466"ClassTips_1_Count" "8"
N/A13467"[english]ClassTips_1_Count" "8"
N/A13468"ClassTips_1_2" "Wykonuj podwójne skoki w powietrzu!"
N/A13469"[english]ClassTips_1_2" "Double jump while in the air!"
N/A13470"ClassTips_1_3_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13471"[english]ClassTips_1_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13472"ClassTips_1_4_MvM" "Masz zwiększony zasięg zbierania kredytów"
N/A13473"[english]ClassTips_1_4_MvM" "You collect credits in a large radius"
N/A13474"ClassTips_1_5_MvM" "Kredyty przywracają ci zdrowie"
N/A13475"[english]ClassTips_1_5_MvM" "You gain health from credits"
N/A13476"ClassTips_1_6_MvM" "Odradzaj się natychmiastowo!"
N/A13477"[english]ClassTips_1_6_MvM" "Instantly respawn!"
N/A13478"ClassTips_1_7_MvM" "Ulepszone Wściekłe Mleko spowalnia cele"
N/A13479"[english]ClassTips_1_7_MvM" "Mad Milk upgrade slows targets"
N/A13480"ClassTips_1_8_MvM" "Ulepszony Piaskun „naznacza śmiercią” cele trafione piłką"
N/A13481"[english]ClassTips_1_8_MvM" "Sandman upgrade allows baseballs to apply Marked-For-Death effect"
N/A13482"ClassTips_2_Count" "7"
N/A13483"[english]ClassTips_2_Count" "7"
N/A13484"ClassTips_2_2" "Celuj w głowy, by zadawać krytyczne obrażenia!"
N/A13485"[english]ClassTips_2_2" "Aim for the head to do critical hits!"
N/A13486"ClassTips_2_3_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13487"[english]ClassTips_2_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13488"ClassTips_2_4_MvM" "Ulepszone Sikwondo spowalnia cele"
N/A13489"[english]ClassTips_2_4_MvM" "Jarate upgrade slows targets"
N/A13490"ClassTips_2_5_MvM" "Ulepszaj czas ponownego użycia lunety i ładowania strzału"
N/A13491"[english]ClassTips_2_5_MvM" "Upgrade your re-scope and charge speed"
N/A13492"ClassTips_2_6_MvM" "Zwiększ obrażenia swojej broni!"
N/A13493"[english]ClassTips_2_6_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13494"ClassTips_2_7_MvM" "Ulepszaj pociski i strzały, by przebijały się przez przeciwników"
N/A13495"[english]ClassTips_2_7_MvM" "Upgrade bullets and arrows to pass through all enemies"
N/A13496"ClassTips_3_Count" "7"
N/A13497"[english]ClassTips_3_Count" "7"
N/A13498"ClassTips_3_2" "Używaj swojej wyrzutni rakiet do wykonywania rakietowych skoków!"
N/A13499"[english]ClassTips_3_2" "Use your rocket launcher to rocket jump!"
N/A13500"ClassTips_3_3_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13501"[english]ClassTips_3_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13502"ClassTips_3_4_MvM" "Zwiększ obrażenia swojej broni!"
N/A13503"[english]ClassTips_3_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13504"ClassTips_3_5_MvM" "Ulepszaj szybkostrzelność i czas przeładowania"
N/A13505"[english]ClassTips_3_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
N/A13506"ClassTips_3_6_MvM" "Ulepszaj pojemność magazynka i rezerwy amunicji"
N/A13507"[english]ClassTips_3_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13508"ClassTips_3_7_MvM" "Ulepszaj czas trwania wzmocnienia Sztandaru Chwały"
N/A13509"[english]ClassTips_3_7_MvM" "Upgrade your buff banner duration"
N/A13510"ClassTips_4_Count" "7"
N/A13511"[english]ClassTips_4_Count" "7"
N/A13512"ClassTips_4_2" "Skacz na bombach samoprzylepnych, stając na nich i podskakując w momencie detonacji!"
N/A13513"[english]ClassTips_4_2" "Stickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
N/A13514"ClassTips_4_3_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13515"[english]ClassTips_4_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13516"ClassTips_4_4_MvM" "Zwiększ obrażenia swojej broni!"
N/A13517"[english]ClassTips_4_4_MvM" "Upgrade your weapon damage!"
N/A13518"ClassTips_4_5_MvM" "Ulepszaj szybkostrzelność i czas przeładowania"
N/A13519"[english]ClassTips_4_5_MvM" "Upgrade firing and reload speed"
N/A13520"ClassTips_4_6_MvM" "Ulepszaj pojemność magazynka i rezerwy amunicji"
N/A13521"[english]ClassTips_4_6_MvM" "Upgrade ammo and clip capacity"
N/A13522"ClassTips_4_7_MvM" "Ulepszaj czas odnawiania Szarży"
N/A13523"[english]ClassTips_4_7_MvM" "Upgrade your Shield Charge cooldown"
N/A13524"ClassTips_5_Count" "7"
N/A13525"[english]ClassTips_5_Count" "7"
N/A13526"ClassTips_5_2" "Używaj pełnego ładunku ÜberCharge, by zapewnić nieśmiertelność sobie i celowi swojego mediguna!"
N/A13527"[english]ClassTips_5_2" "Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
N/A13528"ClassTips_5_3_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13529"[english]ClassTips_5_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13530"ClassTips_5_4_MvM" "Ulepszaj swojego mediguna, zwiększając tempo, w jakim leczy"
N/A13531"[english]ClassTips_5_4_MvM" "Upgrade your medigun's healing rate"
N/A13532"ClassTips_5_5_MvM" "Ulepszaj stopień i czas trwania nadleczenia"
N/A13533"[english]ClassTips_5_5_MvM" "Upgrade your overheal amount and duration"
N/A13534"ClassTips_5_6_MvM" "Ulepszaj tempo ładowania i czas trwania Übercharge"
N/A13535"[english]ClassTips_5_6_MvM" "Upgrade your Ubercharge charge rate and duration"
N/A13536"ClassTips_5_7_MvM" "Dziel się efektem Manierki Wzmacniającej z leczonym celem!"
N/A13537"[english]ClassTips_5_7_MvM" "Share Power Up Canteen effects with your heal target!"
N/A13538"ClassTips_6_Count" "7"
N/A13539"[english]ClassTips_6_Count" "7"
N/A13540"ClassTips_6_2_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13541"[english]ClassTips_6_2_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13542"ClassTips_6_3_MvM" "Ulepszaj swoją szybkostrzelność"
N/A13543"[english]ClassTips_6_3_MvM" "Upgrade your firing speed"
N/A13544"ClassTips_6_4_MvM" "Zwiększaj pojemność swojej rezerwy amunicji"
N/A13545"[english]ClassTips_6_4_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
N/A13546"ClassTips_6_5_MvM" "Ulepsz swoje pociski, by przebijały się przez przeciwników"
N/A13547"[english]ClassTips_6_5_MvM" "Upgrade bullets to pass through enemies"
N/A13548"ClassTips_6_6_MvM" "Niszcz nadlatujące rakiety i granaty!"
N/A13549"[english]ClassTips_6_6_MvM" "Shoot down rockets and grenades!"
N/A13550"ClassTips_6_7_MvM" "Drwiny i odnoszone rany ładują furię, która sprawia, że twój minigun odrzuca trafione cele na sporą odległość!"
N/A13551"[english]ClassTips_6_7_MvM" "Gain rage on damage and taunt to add massive knockback to your minigun!"
N/A13552"ClassTips_7_Count" "7"
N/A13553"[english]ClassTips_7_Count" "7"
N/A13554"ClassTips_7_2" "Twój miotacz ognia jest tym skuteczniejszy, im bliżej jesteś celu!"
N/A13555"[english]ClassTips_7_2" "Your flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
N/A13556"ClassTips_7_3_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13557"[english]ClassTips_7_3_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13558"ClassTips_7_4_MvM" "Ulepszenie strumienia sprężonego powietrza pomaga w powstrzymywaniu szybkich celów i robotów niosących bomby"
N/A13559"[english]ClassTips_7_4_MvM" "Airblast upgrade helps stop bomb carriers and runners"
N/A13560"ClassTips_7_5_MvM" "Ulepszaj obrażenia i czas trwania podpalenia miotaczem ognia"
N/A13561"[english]ClassTips_7_5_MvM" "Upgrade flamethrower's afterburn damage and duration"
N/A13562"ClassTips_7_6_MvM" "Zwiększaj pojemność swojej rezerwy amunicji"
N/A13563"[english]ClassTips_7_6_MvM" "Upgrade your ammo capacity"
N/A13564"ClassTips_7_7_MvM" "Zwiększaj bezpośrednie obrażenia swojego miotacza ognia"
N/A13565"[english]ClassTips_7_7_MvM" "Upgrade your flamethrower's direct damage"
N/A13566"ClassTips_8_Count" "8"
N/A13567"[english]ClassTips_8_Count" "8"
N/A13568"ClassTips_8_2" "Korzystaj z niewidzialności, by uniknąć wykrycia!"
N/A13569"[english]ClassTips_8_2" "Cloak yourself to avoid being seen!"
N/A13570"ClassTips_8_3" "Błyskawicznie likwiduj przeciwników dźgnięciem w plecy!"
N/A13571"[english]ClassTips_8_3" "Backstab your enemies with your knife for an instant kill!"
N/A13572"ClassTips_8_4" "Niszcz działka straznicze przeciwnika, umieszczając na nich sapery!"
N/A13573"[english]ClassTips_8_4" "Plant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
N/A13574"ClassTips_8_5_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13575"[english]ClassTips_8_5_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13576"ClassTips_8_6_MvM" "Ulepszony saper ogłusza i spowalnia znajdujące się w jego pobliżu roboty"
N/A13577"[english]ClassTips_8_6_MvM" "Sapper upgrade stuns and slows robots in a radius"
N/A13578"ClassTips_8_7_MvM" "Sprawiasz, że twoja drużyna jest w stanie dostrzec niewidzialnych szpiegów przeciwnika, którzy nazbyt się do ciebie zbliżą!"
N/A13579"[english]ClassTips_8_7_MvM" "You make cloaked enemy spies around you visible to your team!"
N/A13580"ClassTips_8_8_MvM" "Ulepsz swój nóż Penetracją Pancerza, by pomóc w niszczeniu Gigantycznych Robotów!"
N/A13581"[english]ClassTips_8_8_MvM" "Add Armor Piercing to your knife to help take down Giant Robots!"
N/A13582"ClassTips_9_Count" "8"
N/A13583"[english]ClassTips_9_Count" "8"
N/A13584"ClassTips_9_2" "Buduj działka strażnicze, by bronić swojej bazy! Ulepszaj je do poziomu 3!"
N/A13585"[english]ClassTips_9_2" "Build sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!"
N/A13586"ClassTips_9_3" "Buduj teleporty, aby pomóc swoim towarzyszom w dotarciu na linię frontu!"
N/A13587"[english]ClassTips_9_3" "Build teleporters to help team mates get to the front lines!"
N/A13588"ClassTips_9_4_MvM" "== W Mann-kontra-Maszyny =="
N/A13589"[english]ClassTips_9_4_MvM" "== In Mann-vs-Machine =="
N/A13590"ClassTips_9_5_MvM" "Ulepsz swoje działko, by szybciej strzelało!"
N/A13591"[english]ClassTips_9_5_MvM" "Upgrade your sentry to shoot faster!"
N/A13592"ClassTips_9_6_MvM" "Buduj wiele działek strzażniczych!"
N/A13593"[english]ClassTips_9_6_MvM" "Build multiple sentries!"
N/A13594"ClassTips_9_7_MvM" "Ulepsz swoje teleporty, by działały w obie strony!"
N/A13595"[english]ClassTips_9_7_MvM" "Make your teleporters bi-directional!"
N/A13596"ClassTips_9_8_MvM" "Ulepsz swój zasobnik, by zwiększyć zasięg leczenia i uzupełniania zapasów"
N/A13597"[english]ClassTips_9_8_MvM" "Upgrade your dispenser's heal and resupply range"
N/A13598"ClassTips_12_Count" "1"
N/A13599"[english]ClassTips_12_Count" "1"
N/A13600"TF_Welcome_mann_vs_machine" "Witaj"
N/A13601"[english]TF_Welcome_mann_vs_machine" "Welcome"
N/A13602"TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Minigun Robobójcy"
N/A13603"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLoot" "Botkiller Minigun"
N/A13604"TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Medigun Robobójcy"
N/A13605"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLoot" "Botkiller Medi Gun"
N/A13606"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A13607"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLoot" "Botkiller Rocket Launcher"
N/A13608"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Miotacz ognia Robobójcy"
N/A13609"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLoot" "Botkiller Flame Thrower"
N/A13610"TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Dubeltówka Robobójcy"
N/A13611"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLoot" "Botkiller Scattergun"
N/A13612"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Wyrzutnia bomb samoprzylepnych Robobójcy"
N/A13613"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLoot" "Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13614"TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Klucz Robobójcy"
N/A13615"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLoot" "Botkiller Wrench"
N/A13616"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Karabin snajperski Robobójcy"
N/A13617"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLoot" "Botkiller Sniper Rifle"
N/A13618"TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Nóż Robobójcy"
N/A13619"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLoot" "Botkiller Knife"
N/A13620"TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Złoty minigun Robobójcy"
N/A13621"[english]TF_Weapon_Minigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Minigun"
N/A13622"TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Złoty medigun Robobójcy"
N/A13623"[english]TF_Weapon_Medigun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Medi Gun"
N/A13624"TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Złota wyrzutnia rakiet Robobójcy"
N/A13625"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Rocket Launcher"
N/A13626"TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Złoty miotacz ognia Robobójcy"
N/A13627"[english]TF_Weapon_Flamethrower_MVMLootGold" "Gold Botkiller Flame Thrower"
N/A13628"TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Złota dubeltówka Robobójcy"
N/A13629"[english]TF_Weapon_Scattergun_MVMLootGold" "Gold Botkiller Scattergun"
N/A13630"TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Złota wyrzutnia bomb samoprzylepnych"
N/A13631"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_MVMLootGold" "Gold Botkiller Stickybomb Launcher"
N/A13632"TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Złoty klucz Robobójcy"
N/A13633"[english]TF_Weapon_Wrench_MVMLootGold" "Gold Botkiller Wrench"
N/A13634"TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Złoty karabin snajperski Robobójcy"
N/A13635"[english]TF_Weapon_SniperRifle_MVMLootGold" "Gold Botkiller Sniper Rifle"
N/A13636"TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Złoty nóż Robobójcy"
N/A13637"[english]TF_Weapon_Knife_MVMLootGold" "Gold Botkiller Knife"
N/A13638"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan - Uczestnik"
N/A13639"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant" "Ready Steady Pan Participant"
N/A13640"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Sezon 1"
N/A13641"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Participant_Season1" "Season 1"
N/A13642"TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Sezon 1\nDziękujemy za pomoc!"
N/A13643"[english]TF_TournamentMedal_Ready_Steady_Pan_Helper_Season1" "Season 1\nThanks for Helping!"
N/A13644"TF_Wearable_Cigar" "Cygaro"
N/A13645"[english]TF_Wearable_Cigar" "Cigar"
N/A13646"TF_Wearable_Botkiller" "Robobójca"
N/A13647"[english]TF_Wearable_Botkiller" "Botkiller"
N/A13648"TF_Usable_PowerupBottle" "Mannierka Wzmacniająca"
N/A13649"[english]TF_Usable_PowerupBottle" "Power Up Canteen"
N/A13650"TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Po użyciu na krótki czas zapewnia efekt wzmocnienia. Może przechowywać tylko jeden typ wzmocnienia i musi zostać wcześniej napełniona przy Stacji Ulepszeń."
N/A13651"[english]TF_Usable_PowerupBottle_Desc" "Applies a bonus effect for a limited amount of time when used. Must first be filled at an Upgrade Station and can only be filled with one bonus type at a time."
N/A13652"TF_Bundle_HA_Gold" "Złoty Pakiet Hero Academy"
N/A13653"[english]TF_Bundle_HA_Gold" "Hero Academy Gold Pack"
N/A13654"TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "Ten bohaterski pakiet zawiera egzemplarz podarunkowy gry Hero Academy na Steam wraz ze wszystkimi DLC oraz wszystkie cztery nakrycia głowy inspirowane tą grą:"
N/A13655"[english]TF_Bundle_HA_Gold_Desc" "This heroic bundle contains a gift copy of Hero Academy with all DLC on Steam, as well as all four Hero Academy-themed hats:"
N/A13656"SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy z armiami Council i TF2"
N/A13657"[english]SteamPackage_HA_Council" "Hero Academy with Council and TF2 Armies"
N/A13658"SteamPackage_HA_DarkElves" "Armia Mrocznych Elfów z Hero Academy"
N/A13659"[english]SteamPackage_HA_DarkElves" "Hero Academy Dark Elves Army"
N/A13660"SteamPackage_HA_Dwarves" "Armia Krasnoludów z Hero Academy"
N/A13661"[english]SteamPackage_HA_Dwarves" "Hero Academy Dwarves Army"
N/A13662"SteamPackage_HA_Tribe" "Armia Plemienna z Hero Academy"
N/A13663"[english]SteamPackage_HA_Tribe" "Hero Academy Tribe Army"
N/A13664"SteamPackage_HA_GoldPack" "Złoty Pakiet Hero Academy (wszystkie DLC)"
N/A13665"[english]SteamPackage_HA_GoldPack" "Hero Academy Gold Pack (all DLC)"
N/A13666"TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Pakiet Promocyjny Archimedesa"
N/A13667"[english]TF_Bundle_ArchimedesPromo" "Archimedes Promo"
N/A13668"TF_Bundle_STSBundle" "Pakiet Steam Translation Server"
N/A13669"[english]TF_Bundle_STSBundle" "Steam Translation Bundle"
N/A13670"TF_HA_Demo" "Hełm Grenadiera"
N/A13671"[english]TF_HA_Demo" "The Grenadier Helm"
N/A13672"TF_HA_Demo_Desc" "Argghhh! Jesteś wściekły! I mały! I chcesz to wyrazić jednym elementem garderoby! Przywdziej więc ten oto Hełm Grenadiera i poślij swoich wrogów do tego kręgu krasnoludzkiego piekła, który uznasz za stosowny."
N/A13673"[english]TF_HA_Demo_Desc" "Argghhh! You're angry! And you're small! And you need to convey these facts through a single accessory! Strap on the Grenadier Helm and send your enemies to whatever level of Dwarfish hell you deem appropriate."
N/A13674"TF_HA_Pyro" "Plemienne Kości"
N/A13675"[english]TF_HA_Pyro" "The Tribal Bones"
N/A13676"TF_HA_Pyro_Desc" "Zaden rytuał kończący się bezsensowną zagładą ludzkiego życia na życzenie rozgniewanego bóstwa nie jest kompletny bez naszyjnika „Plemienne Kości”. Jak tajemniczym zrządzeniem losu mawiały wszystkie nasze matki: jeśli bierzesz się za ofiary z ludzi, musisz jakoś wyglądać."
N/A13677"[english]TF_HA_Pyro_Desc" "No ritual that results in the senseless destruction of human life at the behest of an angry god is complete without a Tribal Bones necklace. Like all of our mothers weirdly happened to say, if you're going to do some human sacrifices, you gotta look the part."
N/A13678"TF_HA_Scout" "Włosy Mnicha Pustki"
N/A13679"[english]TF_HA_Scout" "The Void Monk Hair"
N/A13680"TF_HA_Scout_Desc" "Zademonstruj pełnię elegancji dopełnioną charakterystyczną dla elfów nutką tajemnicy, będąc przy tym tylko w połowie tak pretensjonalnym jak one, dzieki Włosom Mnicha Pustki. W zestawie: zniewieściały wdzięk. Ale to przecież już masz, nieprawdaż, ty przystojny diable?"
N/A13681"[english]TF_HA_Scout_Desc" "Channel all the elegance and mystique of an elf with only half the pretention with the Void Monk Hair. Also included with purchase: effeminate good looks. But you already had those, didn't you, you handsome devil."
N/A13682"TF_HA_Spy" "Kaptur Ninja"
N/A13683"[english]TF_HA_Spy" "The Ninja Cowl"
N/A13684"TF_HA_Spy_Desc" "Jeśli jest coś, co kocha każda kobieta/każdy mężczyzna, to tym czymś jest tajemnica. A czy jest coś bardziej tajemniczego, niż ukrycie twarzy pod Kapturem Ninja? „Ojej, w ogóle nie widzę twarzy tego człowieka!”, zakrzykną. „Musi skrywać straszliwą tajemnicę, którą odkryję dzięki mojej miłości.”"
N/A13685"[english]TF_HA_Spy_Desc" "If there's one thing that the ladies/men love, it's mystery. And what's more mysterious than covering your entire face with a Ninja Cowl? \"Oh my, I can't see any of that man's face!\" they'll exclaim. \"He must have a terrible secret I will uncover with my love.\""
N/A13686"TF_Pet_Robro" "RoBro 3000"
N/A13687"[english]TF_Pet_Robro" "The RoBro 3000"
N/A13688"TF_Pet_Robro_Desc" "RoBro 3000 to nie tylko towarzysz broni, na którym możesz polegać! Na polu bitwy, na mieście, w sypialni czy na klopie, RoBro zawsze będzie ci przyjacielem, bo nie ma przycisku wyłączającego i nie da się go dezaktywować. Ponadto RoBro będzie cię nieustannie nagrywał, czy tego chcesz, czy nie. Co ciekawe, nie instalowaliśmy tej funkcji - to coś, co robi z tylko sobie znanych, tajemniczych pobudek!"
N/A13689"[english]TF_Pet_Robro_Desc" "The RoBro 3000 doesn't just watch your back in battle! Whether you're on the battlefield, out on the town, sleeping in bed or on the toilet, you'll always have a friend in the RoBro, which comes with no \"OFF\" switch and cannot be shut down. The RoBro even tapes everything you do, whether you want it to or not. It's not even a feature we installed on the RoBro—it's just something it does for its own mysterious reasons!"
N/A13690"TF_Archimedes" "Archimedes"
N/A13691"[english]TF_Archimedes" "Archimedes"
N/A13692"TF_Archimedes_Desc" "Zanim Archimedes trafił pod opiekę Medyka, zarabiał na życie jako gołąb weselny. To lukratywna posada, ale zawsze czuł, że czegoś mu brakowało. Dzień, w którym Medyk ukradł tamtego vana cateringowego na weselu premiera, uważa za najlepszy w swoim życiu. Od tego czasu zakopuje się w klatkach piersiowych niczego niespodziewających się pacjentów."
N/A13693"[english]TF_Archimedes_Desc" "Before Archimedes came into the Medic's care, he made his living through wedding dovery. A lucrative trade, but he always felt something was missing. He looks back on the day that the Medic stole that catering van during the prime minister's wedding as the best day of his life. He's been burrowing into the chests of unwitting patients ever since."
N/A13694"TF_MvM_ChallengeBadge" "Odznaka Operacji Stalowa Pułapka"
N/A13695"[english]TF_MvM_ChallengeBadge" "Operation Steel Trap Badge"
N/A13696"TF_SoldierCigar_Desc" "Czasem cygaro to po prostu cygaro. A czasami, jak w przypadku ręcznie zwijanego cygara Żołnierza, to żwir, obornik, ludzkie włosy i przyprawy do taco owinięte w stare plastry."
N/A13697"[english]TF_SoldierCigar_Desc" "Sometimes a cigar is just a cigar. And sometimes, as is the case with this hand-rolled Soldier cigar, it's gravel, manure, human hair, and taco seasoning wrapped up in old band-aids."
N/A13698"koth_king_authors" "Valentin „3DNJ” Levillain"
N/A13699"[english]koth_king_authors" "Valentin '3DNJ' Levillain"
N/A13700"TF_KongKing" "Kong King"
N/A13701"[english]TF_KongKing" "Kong King"
N/A13702"TF_MapToken_KongKing" "Znaczek mapy - Kong King"
N/A13703"[english]TF_MapToken_KongKing" "Map Stamp - Kong King"
N/A13704"TF_MapToken_KongKing_Desc" "Mapa typu Król wzgórza\n\nAutor: Valentin „3DNJ” Levillain\n\nZakupienie tego przedmiotu bezpośrednio wspiera twórcę mapy Kong King. Okaż swoje wsparcie dla niego!"
N/A13705"[english]TF_MapToken_KongKing_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Valentin '3DNJ' Levillain\n\nPurchasing this item directly supports the creator of the Kong King community map. Show your support today!"
N/A13706"Msg_DefendedBomb" "broni bomby!"
N/A13707"[english]Msg_DefendedBomb" "defended the bomb!"
N/A13708"TF_Object_Sentry_Disp" "Jednorazowe działko strażnicze"
N/A13709"[english]TF_Object_Sentry_Disp" "Disposable Sentry Gun"
N/A13710"Tournament_WaitingForTeam" "Oczekiwanie na zorganizowanie się drużyny"
N/A13711"[english]Tournament_WaitingForTeam" "Waiting for team to organize"
N/A13712"Tournament_Countdown_NoCancel" "Rozpoczęcie za %s1 sekund(y)..."
N/A13713"[english]Tournament_Countdown_NoCancel" "Starting in %s1 seconds..."
N/A13714"Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Rozpoczęcie za %s1 sekundę..."
N/A13715"[english]Tournament_Countdown_Sec_NoCancel" "Starting in %s1 second..."
N/A13716"Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13717"[english]Tournament_CountDownTime" "%s1"
N/A13718"Tournament_PlayerReady" "Gotowy"
N/A13719"[english]Tournament_PlayerReady" "Ready"
N/A13720"Tournament_PlayerNotReady" "Niegotowy"
N/A13721"[english]Tournament_PlayerNotReady" "Not Ready"
N/A13722"Tournament_PlayerExpected" "Łączenie"
N/A13723"[english]Tournament_PlayerExpected" "Connecting"
N/A13724"Tournament_Instructions_Ready" "F4 = Gotowość"
N/A13725"[english]Tournament_Instructions_Ready" "F4 = Toggle Ready"
N/A13726"Tournament_Instructions_Waiting" "Oczekiwanie na graczy"
N/A13727"[english]Tournament_Instructions_Waiting" "Waiting For Players"
N/A13728"Gametype_MVM" "Mann kontra Maszyny"
N/A13729"[english]Gametype_MVM" "Mann vs. Machine"
N/A13730"StatSummary_Label_BestMVMMoments" "NAJLEPSZE CHWILE W MKM"
N/A13731"[english]StatSummary_Label_BestMVMMoments" "YOUR BEST MVM MOMENTS"
N/A13732"Building_hud_disp_sentry_not_built" "Jednorazowe działko\nNiezbudowane"
N/A13733"[english]Building_hud_disp_sentry_not_built" "Disposable Sentry\nNot Built"
N/A13734"Achievement_Group_2300" "Pakiet Mann kontra Maszyny (%s1 z %s2)"
N/A13735"[english]Achievement_Group_2300" "Mann vs. Machine Pack (%s1 of %s2)"
N/A13736"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Stalowe Fragnolie"
N/A13737"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_NAME" "Steel Fragnolias"
N/A13738"TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "Pomyślnie ukończ wszystkie fale w misji."
N/A13739"[english]TF_MVM_COMPLETE_POP_FILE_DESC" "Complete all waves successfully in a mission."
N/A13740"TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Zdobądź premię kredytów na końcu fali."
N/A13741"[english]TF_MVM_EARN_MONEY_BONUS_DESC" "Earn a credit bonus at the end of a wave."
N/A13742"TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Zbierz wszystkie dodatkowe kredyty w misji służby wojskowej."
N/A13743"[english]TF_MVM_ADVANCED_EARN_ALL_BONUSES_DESC" "Earn all credit bonuses in a Tour of Duty mission."
N/A13744"TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Podnieś kupkę kredytów, która lada chwila zniknie."
N/A13745"[english]TF_MVM_PICKUP_MONEY_ABOUT_TO_EXPIRE_DESC" "Pick up a credit pile that is about to expire."
N/A13746"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13747"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_NAME" "T-1000000"
N/A13748"TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_DESC" "Zbierz ogółem 1 000 000 kredytów."
N/A13749"[english]TF_MVM_COLLECT_MONEY_GRIND_DESC" "Collect 1,000,000 credits in your career."
N/A13750"TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Bractwo stali"
N/A13751"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_NAME" "Brotherhood of Steel"
N/A13752"TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Ukończ misję wraz z 5 osobami ze swojej listy znajomych."
N/A13753"[english]TF_MVM_PLAY_GAME_FRIENDS_DESC" "Complete a mission with 5 people on your Friends list."
N/A13754"TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Zniszcz dwa czołgi w ciągu 5 sekund."
N/A13755"[english]TF_MVM_DESTROY_TWO_TANKS_DESC" "Destroy two tanks within 5 seconds of each other."
N/A13756"TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_DESC" "Zniszcz czołg podczas końcowego odliczania, gdy bomba została podłożona."
N/A13757"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_WHILE_DEPLOYING_DESC" "Destroy the tank during the final seconds of the bomb being deployed."
N/A13758"TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Zniszcz czołg w ciągu 20 sekund od jego pojawienia się."
N/A13759"[english]TF_MVM_DESTROY_TANK_QUICKLY_DESC" "Destroy a tank within 20 seconds of its arrival."
N/A13760"TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13761"[english]TF_MVM_COMPLETE_WAVE_WITHOUT_DYING_NAME" "Deus Ex Machina"
N/A13762"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Duch w Maszynie"
N/A13763"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_NAME" "Ghost in the Machine"
N/A13764"TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Zniszcz robota niosącego bombę w 5 sekund po użyciu Mannierki z ładunkiem „Teleportacja do strefy odrodzenia”."
N/A13765"[english]TF_MVM_USE_TELEPORT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Teleport to Spawn' and then kill the bomb carrier within 5 seconds."
N/A13766"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Krytyczny terror"
N/A13767"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_NAME" "Kritical Terror"
N/A13768"TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Zniszcz gigantycznego robota, używając Mannierki z ładunkiem „Premia krytyczna”."
N/A13769"[english]TF_MVM_USE_CRIT_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Crit Boost' to destroy a giant robot."
N/A13770"TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_NAME" "Niemiecka inżynieria"
N/A13771"[english]TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_NAME" "German Engineering"
N/A13772"TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_DESC" "Zniszcz 15 robotów, używając Mannierki z ładunkiem „ÜberCharge”."
N/A13773"[english]TF_MVM_USE_UBER_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'ÜberCharge' to destroy 15 robots."
N/A13774"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Edycja -> Cofnij"
N/A13775"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_NAME" "Undelete"
N/A13776"TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "Podczas fali ataku zbuduj nowe działko strażnicze w 3 sekundy po zniszczeniu poprzedniego, używając Mannierki z ładunkiem „Błyskawiczne ulepszenie konstrukcji”."
N/A13777"[english]TF_MVM_USE_BUILD_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Instant Building Upgrade' to build a new sentry gun within 3 seconds of your previous sentry gun's destruction during a wave."
N/A13778"TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "Podczas fali ataku odnów wyczerpaną rezerwę amunicji, używając Mannierki z ładunkiem „Ładowanie amunicji”."
N/A13779"[english]TF_MVM_USE_AMMO_BOTTLE_DESC" "Use a canteen charged with 'Ammo Reload' to refill an empty weapon slot during a wave."
N/A13780"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "Aktualizacja systemu"
N/A13781"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_NAME" "System Upgrade"
N/A13782"TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Wykup wszystkie ulepszenia broni podstawowej."
N/A13783"[english]TF_MVM_MAX_PRIMARY_UPGRADES_DESC" "Max out all primary weapon upgrades."
N/A13784"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maksymalna wydajność"
N/A13785"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_NAME" "Maximum Performance"
N/A13786"TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Wykup wszystkie odporności, grając jedną klasą."
N/A13787"[english]TF_MVM_MAX_PLAYER_RESISTANCES_DESC" "Max out all resistances on a single class."
N/A13788"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Blokada silnika"
N/A13789"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_NAME" "Engine Block"
N/A13790"TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Nie dopuść, by bomba dotarła do strefy alarmowej podczas ostatniej fali ataku w misji Służby Wojskowej."
N/A13791"[english]TF_MVM_NO_ALARMS_IN_FINAL_WAVE_DESC" "Prevent the bomb from ever reaching an alarm zone during the final wave of a Tour of Duty mission."
N/A13792"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Ładunek negatywny"
N/A13793"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_NAME" "Negative Charge"
N/A13794"TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "Podczas jednej fali ataku zabij 5 Medyków gotowych do użycia ÜberCharge."
N/A13795"[english]TF_MVM_KILL_MEDICS_CHARGED_DESC" "Kill 5 Medics that are ready to deploy an ÜberCharge in a wave."
N/A13796"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Krzemowa rzeźnia"
N/A13797"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_NAME" "Silicon Slaughter"
N/A13798"TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Zniszcz 100 000 robotów."
N/A13799"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_GRIND_DESC" "Destroy 100,000 robots."
N/A13800"TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metalowa masakra"
N/A13801"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_NAME" "Metal Massacre"
N/A13802"TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_DESC" "Zniszcz 1 000 000 robotów."
N/A13803"[english]TF_MVM_KILL_ROBOT_MEGA_GRIND_DESC" "Destroy 1,000,000 robots."
N/A13804"TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_NAME" "Ctrl + Atak + Delete"
N/A13805"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_NAME" "Ctrl + Assault + Delete"
N/A13806"TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Zniszcz niszczyciela działek, nim ten dotrze do celu."
N/A13807"[english]TF_MVM_KILL_SENTRY_BUSTER_DESC" "Destroy a sentry buster before it reaches its target."
N/A13808"TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "Grając Szpiegiem, dezaktywuj saperem 10 robotów jednocześnie."
N/A13809"[english]TF_MVM_SPY_SAP_ROBOTS_DESC" "As a Spy, sap 10 robots at once."
N/A13810"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turbodoładowanie"
N/A13811"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_NAME" "Turbocharger"
N/A13812"TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "Grając Żołnierzem, podczas jednej fali ataku wzmocnij efektem sztandaru 4 lub więcej towarzyszy jednocześnie."
N/A13813"[english]TF_MVM_SOLDIER_BUFF_TEAM_DESC" "As a Soldier, buff 4 or more teammates at the same time during a wave."
N/A13814"TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_DESC" "Grając Medykiem, podziel się Mannierką 5 razy podczas jednej fali ataku."
N/A13815"[english]TF_MVM_MEDIC_SHARE_BOTTLES_DESC" "As a Medic, share your canteen 5 times in a wave."
N/A13816"TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_DESC" "Jako Demoman zniszcz 10 robotów pojedynczą detonacją."
N/A13817"[english]TF_MVM_DEMO_GROUP_KILL_DESC" "As a Demoman, kill 10 robots in a single detonation."
N/A13818"TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Czy androidy śnią?"
N/A13819"[english]TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_NAME" "Do Androids Dream?"
N/A13820"TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_DESC" "Grając Skautem, użyj Piaskuna, by naznaczyć śmiercią 15 robotów w tej samej fali ataku."
N/A13821"[english]TF_MVM_SCOUT_MARK_FOR_DEATH_DESC" "As a Scout, using the Sandman mark for death 15 robots in a wave."
N/A13822"TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_DESC" "Zabij 4 przeciwników jednocześnie jako Snajper."
N/A13823"[english]TF_MVM_SNIPER_KILL_GROUP_DESC" "As a Sniper, kill 4 enemies simultaneously."
N/A13824"TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_NAME" "Twardy reset"
N/A13825"[english]TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_NAME" "Hard Reset"
N/A13826"TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_DESC" "Jako Pyro zresetuj bombę 3 razy w pojedynczej fali."
N/A13827"[english]TF_MVM_PYRO_BOMB_RESET_DESC" "As a Pyro, reset the bomb 3 times in a single wave."
N/A13828"TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "Grając Inżynierem, ucieknij ze swoim działkiem przed gotowym do detonacji niszczycielem działek."
N/A13829"[english]TF_MVM_ENGINEER_ESCAPE_SENTRY_BUSTER_DESC" "As an Engineer, escape with your sentry as a sentry buster is about to detonate."
N/A13830"ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Służba nr %s1 %s2"
N/A13831"[english]ItemTypeDescCustomLevelString_MvMTour" "Tour No. %s1 %s2"
N/A13832"Attrib_MvMLootReceiverAccountID" "Nagroda dla %s1"
N/A13833"[english]Attrib_MvMLootReceiverAccountID" "Awarded to %s1"
N/A13834"Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "(Zawiera prezent Steam w postaci „%s1”)"
N/A13835"[english]Attrib_Store_IncludesSteamGiftPackage" "( Includes Steam Gift Copy of \"%s1\" )"
N/A13836"Attrib_RageOnDamage" "+%s1 szału na punkt obrażeń\nZadrwij, aby odpychać cele podczas zadawania obrażeń"
N/A13837"[english]Attrib_RageOnDamage" "+%s1 rage on damage\nTaunt to knock back targets on damage"
N/A13838"Attrib_PowerupCharges" "Aktualna liczba ładunków: %s1"
N/A13839"[english]Attrib_PowerupCharges" "Currently holds %s1 charges"
N/A13840"Attrib_PowerupMaxCharges" "Maksymalna liczba ładunków: %s1"
N/A13841"[english]Attrib_PowerupMaxCharges" "Holds a maximum of %s1 charges"
N/A13842"Attrib_PowerupDuration" "Każdy ładunek trwa %s1 sekund(y)"
N/A13843"[english]Attrib_PowerupDuration" "Each charge lasts %s1 seconds"
N/A13844"Attrib_CritBoost" "Po użyciu: Premia krytyczna przez 5 sekund\n(oraz podwojenie szybkości strzelania działka strażniczego)"
N/A13845"[english]Attrib_CritBoost" "Consumable: Become Crit Boosted for 5 seconds\n(and double your sentry's firing speed)"
N/A13846"Attrib_Ubercharge" "Po użyciu: Übercharge przez 5 sekund\n(oraz osłona działka przed obrażeniami)"
N/A13847"[english]Attrib_Ubercharge" "Consumable: Become Übercharged for 5 seconds\n(and shield your sentry from damage)"
N/A13848"Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% tempa ładowania"
N/A13849"[english]Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in recharge rate"
N/A13850"Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% maks. zapasu amunicji do broni różnej dla noszącego"
N/A13851"[english]Attrib_MaxammoGrenades1_Increased" "+%s1% max misc ammo on wearer"
N/A13852"Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% maks. wytrzymałości konstrukcji"
N/A13853"[english]Attrib_EngyBuildingHealthBonus" "+%s1% max building health"
N/A13854"Attrib_EngySentryDamageBonus" "+%s1% obrażeń zadawanych przez działko strażnicze"
N/A13855"[english]Attrib_EngySentryDamageBonus" "+%s1% Sentry Gun damage bonus"
N/A13856"Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Używa celownika laserowego"
N/A13857"[english]Attrib_DrawBeamWhenScoped" "Uses laser sight"
N/A13858"Attrib_Recall" "Po użyciu: Natychmiastowy teleport do punktu odradzania się"
N/A13859"[english]Attrib_Recall" "Consumable: Instantly teleport to spawn"
N/A13860"Attrib_UberDurationBonus" "Czas trwania ładunku Übercharge zwiększony o %s1 sekund(y)"
N/A13861"[english]Attrib_UberDurationBonus" "Über duration increased %s1 seconds"
N/A13862"Attrib_RefillAmmo" "Po użyciu: Natychmiastowa odnowa całej amunicji dla każdego rodzaju broni"
N/A13863"[english]Attrib_RefillAmmo" "Consumable: Instantly refill all weapon clips and ammo"
N/A13864"Attrib_FastReload" "+%s1% szybkości przeładowywania"
N/A13865"[english]Attrib_FastReload" "+%s1% faster reload time"
N/A13866"Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% długości wzmocnienia"
N/A13867"[english]Attrib_BuffTime_Increased" "+%s1% buff duration"
N/A13868"Attrib_BuildRateBonus" "+%s1% szybkości budowania"
N/A13869"[english]Attrib_BuildRateBonus" "+%s1% faster build speed"
N/A13870"Attrib_AttackProjectiles" "Pociski niszczą nadlatujące rakiety i granaty"
N/A13871"[english]Attrib_AttackProjectiles" "Bullets destroy rockets and grenades in-flight"
N/A13872"Attrib_AccurScalesDmg" "Celność skaluje obrażenia"
N/A13873"[english]Attrib_AccurScalesDmg" "Accuracy scales damage"
N/A13874"Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% dodatkowej waluty z paczek"
N/A13875"[english]Attrib_CurrencyBonus" "+%s1% bonus currency from packs"
N/A13876"Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% wysokości skoku"
N/A13877"[english]Attrib_JumpHeightBonus" "+%s1% greater jump height"
N/A13878"Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% szybkości ruchu na celach"
N/A13879"[english]Attrib_AppliesSnareEffect" "%s1% movement speed on targets"
N/A13880"Attrib_BuildingInstaUpgrade" "Po użyciu: Natychmiastowe ulepszenie wszystkich konstrukcji do maks. poziomu"
N/A13881"[english]Attrib_BuildingInstaUpgrade" "Consumable: Instantly upgrade all buildings to max level"
N/A13882"Attrib_BiDirectionalTP" "Teleportów można używać w obie strony"
N/A13883"[english]Attrib_BiDirectionalTP" "Teleporters can be used in both directions"
N/A13884"Attrib_JarateBackstabber" "Przy dźgnięciu w plecy: oblewa Sikwondem dźgającego"
N/A13885"[english]Attrib_JarateBackstabber" "When backstabbed: Jarate attacker"
N/A13886"Attrib_SentryFireRate_Increased" "+%s1% szybkostrzelności działka strażniczego"
N/A13887"[english]Attrib_SentryFireRate_Increased" "+%s1% sentry firing speed"
N/A13888"Attrib_SentryRadius_Increased" "+%s1% zasięgu działka strażniczego"
N/A13889"[english]Attrib_SentryRadius_Increased" "+%s1% sentry range"
N/A13890"Attrib_DispenserRadius_Increased" "+%s1% zasięgu zasobnika"
N/A13891"[english]Attrib_DispenserRadius_Increased" "+%s1% dispenser range"
N/A13892"Attrib_EngyDisposableSentries" "Dodatkowe działka jednorazowe: +%s1"
N/A13893"[english]Attrib_EngyDisposableSentries" "Build +%s1 additional disposable-sentry"
N/A13894"Attrib_StunWaistHighAirborne" "Przy trafieniu: ogłuszenie na %s1 sekund(y) jeśli pas przeciwnika\njest powyżej lub na poziomie oczu"
N/A13895"[english]Attrib_StunWaistHighAirborne" "On Hit: If enemy's belt is at or above eye level,\nstun them for %s1 seconds"
N/A13896"Attrib_ShotPenetration" "Pociski przechodzą przez wielu wrogów"
N/A13897"[english]Attrib_ShotPenetration" "Shots go through multiple enemies"
N/A13898"Attrib_HeadshotDamageIncrease" "Strzały w głowę zadają +%s1% dodatkowych obrażeń"
N/A13899"[english]Attrib_HeadshotDamageIncrease" "Headshots deal an extra +%s1% damage"
N/A13900"Attrib_ExplosiveSniperShot" "Zwiększa promień wybuchu podczas strzału w głowę i obrażenia pobliskim wrogom"
N/A13901"[english]Attrib_ExplosiveSniperShot" "Increased headshot explosion radius and damage to nearby enemies"
N/A13902"Attrib_MeleeRate_Positive" "+%s1% szybkości ataku bronią wręcz"
N/A13903"[english]Attrib_MeleeRate_Positive" "+%s1% faster melee attack speed"
N/A13904"Attrib_MeleeRate_Negative" "%s1% szybkości ataku bronią wręcz"
N/A13905"[english]Attrib_MeleeRate_Negative" "%s1% slower melee attack speed"
N/A13906"Attrib_Penetration_Heavy" "Naboje penetrują +%s1 wrogów"
N/A13907"[english]Attrib_Penetration_Heavy" "Bullets penetrate +%s1 enemies"
N/A13908"Attrib_ArmorPiercing" "Pozwala dźgać w plecy Gigantyczne Roboty za %s1% obrażeń"
N/A13909"[english]Attrib_ArmorPiercing" "Allow backstabs against Giant Robots at %s1% damage"
N/A13910"Attrib_CannotBeBackstabbed" "Nie można dźgnąć w plecy"
N/A13911"[english]Attrib_CannotBeBackstabbed" "Cannot be backstabbed"
N/A13912"Attrib_ShareConsumable" "Efekt użycia Mannierki Wzmacniającej jest dzielony z leczonym celem"
N/A13913"[english]Attrib_ShareConsumable" "Using your Power Up Canteen will apply the same bonus effect to your heal target"
N/A13914"Attrib_CritVsDisguised" "Trafienia krytyczne, gdy cel jest przebrany"
N/A13915"[english]Attrib_CritVsDisguised" "100% critical hit vs disguised players"
N/A13916"Attrib_CritVsNonBurning" "Trafienia krytyczne, gdy cel nie pali się"
N/A13917"[english]Attrib_CritVsNonBurning" "100% critical hit vs non-burning players"
N/A13918"Attrib_KillForcesAttackerLaugh" "Po zabiciu: gromki śmiech"
N/A13919"[english]Attrib_KillForcesAttackerLaugh" "On Kill: Burst into joyous laughter"
N/A13920"Attrib_ClipSize_Atomic" "+%s1 wielkości magazynka"
N/A13921"[english]Attrib_ClipSize_Atomic" "+%s1 clip size"
N/A13922"Attrib_MoveSpeed_Bonus_shortdesc" "+%s1% szybkości poruszania się"
N/A13923"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus_shortdesc" "+%s1% Movement Speed"
N/A13924"Attrib_JumpHeightBonus_shortdesc" "+%s1% wysokości skoku"
N/A13925"[english]Attrib_JumpHeightBonus_shortdesc" "+%s1% Jump Height"
N/A13926"Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% szybkości odnawiania amunicji"
N/A13927"[english]Attrib_AmmoRegen_shortdesc" "+%s1% Ammo Regen"
N/A13928"Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1% szybkości odnawiania metalu"
N/A13929"[english]Attrib_MetalRegen_shortdesc" "+%s1% Metal Regen"
N/A13930"Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% szybkości regeneracji zdrowia"
N/A13931"[english]Attrib_HealthRegen_shortdesc" "+%s1% Health Regen"
N/A13932"Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced_shortdesc" "+%s1% odporności na ogień"
N/A13933"[english]Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced_shortdesc" "+%s1% Fire Resistance"
N/A13934"Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced_shortdesc" "+%s1% odporności na trafienia krytyczne"
N/A13935"[english]Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced_shortdesc" "+%s1% Crit Resistance"
N/A13936"Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% odporności na odepchnięcie podmuchem"
N/A13937"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced_shortdesc" "+%s1% Blast Resistance"
N/A13938"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% odporności na pociski"
N/A13939"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced_shortdesc" "+%s1% Bullet Resistance"
N/A13940"Attrib_CritBoost_shortdesc" "Premia krytyczna"
N/A13941"[english]Attrib_CritBoost_shortdesc" "Become Crit Boosted"
N/A13942"Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Übercharge"
N/A13943"[english]Attrib_Ubercharge_shortdesc" "Become Übercharged"
N/A13944"Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Odnawia magazynki i amunicję"
N/A13945"[english]Attrib_RefillAmmo_shortdesc" "Refill Clips and Ammo"
N/A13946"Attrib_Recall_shortdesc" "Teleportacja do strefy odrodzenia"
N/A13947"[english]Attrib_Recall_shortdesc" "Teleport To Spawn"
N/A13948"Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Ulepszenia konstrukcji"
N/A13949"[english]Attrib_BuildingInstaUpgrade_shortdesc" "Building Upgrade"
N/A13950"Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% rozmiaru magazynka"
N/A13951"[english]Attrib_ClipSize_Positive_shortdesc" "+%s1% Clip Size"
N/A13952"Attrib_MaxammoPrimary_Increased_shortdesc" "+%s1% ilości amunicji"
N/A13953"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammo Capacity"
N/A13954"Attrib_MaxammoSecondary_Increased_shortdesc" "+%s1% ilości amunicji"
N/A13955"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Increased_shortdesc" "+%s1% Ammo Capacity"
N/A13956"Attrib_FastReload_shortdesc" "+%s1% szybkości przeładowania"
N/A13957"[english]Attrib_FastReload_shortdesc" "+%s1% Reload Speed"
N/A13958"Attrib_DamageDone_Positive_shortdesc" "+%s1% obrażeń"
N/A13959"[english]Attrib_DamageDone_Positive_shortdesc" "+%s1% Damage"
N/A13960"Attrib_FireRate_Positive_shortdesc" "+%s1% szybkostrzelności"
N/A13961"[english]Attrib_FireRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Firing Speed"
N/A13962"Attrib_MeleeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% szybkości ataku"
N/A13963"[english]Attrib_MeleeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Attack Speed"
N/A13964"Attrib_ProjectileSpeed_Increased_shortdesc" "+%s1% prędkości pocisku"
N/A13965"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Increased_shortdesc" "+%s1% Projectile Speed"
N/A13966"Attrib_Penetration_shortdesc" "Penetrujące pociski"
N/A13967"[english]Attrib_Penetration_shortdesc" "Projectile Penetration"
N/A13968"Attrib_HealOnKill_shortdesc" "+%s1 zdrowia po zabiciu"
N/A13969"[english]Attrib_HealOnKill_shortdesc" "+%s1 Health On Kill"
N/A13970"Attrib_RageOnDamage_shortdesc" "Odpychanie podczas szału"
N/A13971"[english]Attrib_RageOnDamage_shortdesc" "Knockback Rage"
N/A13972"Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Niszczenie pocisków"
N/A13973"[english]Attrib_AttackProjectiles_shortdesc" "Destroy Projectiles"
N/A13974"Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Penetrujące pociski"
N/A13975"[english]Attrib_Penetration_Heavy_shortdesc" "Projectile Penetration"
N/A13976"Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% szybkości celu"
N/A13977"[english]Attrib_AppliesSnareEffect_shortdesc" "%s1% Speed On Target"
N/A13978"Attrib_BleedingDuration_shortdesc" "+%s1s czasu krwawienia celu"
N/A13979"[english]Attrib_BleedingDuration_shortdesc" "+%s1s Bleed On Target"
N/A13980"Attrib_SRifleChargeRate_Increased_shortdesc" "+%s1% szybkości ładowania"
N/A13981"[english]Attrib_SRifleChargeRate_Increased_shortdesc" "%s1% Faster Charge"
N/A13982"Attrib_ExplosiveSniperShot_shortdesc" "Wybuchowe strzały w głowę"
N/A13983"[english]Attrib_ExplosiveSniperShot_shortdesc" "Explosive Headshot"
N/A13984"Attrib_CritBoost_OnKill_shortdesc" "Po zabiciu: +%s1s premii krytycznej"
N/A13985"[english]Attrib_CritBoost_OnKill_shortdesc" "+%s1s Crits On Kill"
N/A13986"Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Penetracja pancerza"
N/A13987"[english]Attrib_ArmorPiercing_shortdesc" "Armor Penetration"
N/A13988"Attrib_BuffTime_Increased_shortdesc" "+%s1% długości wzmocnienia"
N/A13989"[english]Attrib_BuffTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Buff Duration"
N/A13990"Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% tempa ładowania"
N/A13991"[english]Attrib_EffectBarRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Recharge Rate"
N/A13992"Attrib_BuildRateBonus_shortdesc" "+%s1% szybkości budowy"
N/A13993"[english]Attrib_BuildRateBonus_shortdesc" "+%s1% Build Speed"
N/A13994"Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "Dwukierunkowe teleportery"
N/A13995"[english]Attrib_BiDirectionalTP_shortdesc" "2-Way Teleporters"
N/A13996"Attrib_EngyDisposableSentries_shortdesc" "+%s1 jednorazowe działko"
N/A13997"[english]Attrib_EngyDisposableSentries_shortdesc" "+%s1 Disposable Sentry"
N/A13998"Attrib_SentryFireRate_Increased_shortdesc" "+%s1% szybkostrzelności działka"
N/A13999"[english]Attrib_SentryFireRate_Increased_shortdesc" "+%s1% Sentry Firing Speed"
N/A14000"Attrib_DispenserRadius_Increased_shortdesc" "+%s1% zasięgu zasobnika"
N/A14001"[english]Attrib_DispenserRadius_Increased_shortdesc" "+%s1% Dispenser Range"
N/A14002"Attrib_MaxammoMetal_Increased_shortdesc" "+%s1% maks. ilości metalu"
N/A14003"[english]Attrib_MaxammoMetal_Increased_shortdesc" "+%s1% Max Metal Capacity"
N/A14004"Attrib_EngyBuildingHealthBonus_shortdesc" "+%s1% wytrzymałości konstrukcji"
N/A14005"[english]Attrib_EngyBuildingHealthBonus_shortdesc" "+%s1% Building Health"
N/A14006"Attrib_HealRate_Positive_shortdesc" "+%s1% tempa leczenia"
N/A14007"[english]Attrib_HealRate_Positive_shortdesc" "+%s1% Heal Rate"
N/A14008"Attrib_OverhealAmount_Positive_shortdesc" "+%s1% maks. nadleczenia"
N/A14009"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive_shortdesc" "+%s1% Max Overheal"
N/A14010"Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% tempa ładowania ÜberCharge"
N/A14011"[english]Attrib_UberchargeRate_Positive_shortdesc" "+%s1% ÜberCharge Rate"
N/A14012"Attrib_OverhealDecay_Positive_shortdesc" "+%s1% czasu trwania nadleczenia"
N/A14013"[english]Attrib_OverhealDecay_Positive_shortdesc" "+%s1% Overheal Time"
N/A14014"Attrib_UberDurationBonus_shortdesc" "+%s1s czasu trwania Übera"
N/A14015"[english]Attrib_UberDurationBonus_shortdesc" "+%s1s Über Duration"
N/A14016"Attrib_ShareConsumable_shortdesc" "Dziel się wzmocnieniem"
N/A14017"[english]Attrib_ShareConsumable_shortdesc" "Share Power Ups"
N/A14018"Attrib_WpnBurnDmg_Increased_shortdesc" "+%s1% obrażeń od podpalenia"
N/A14019"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Increased_shortdesc" "+%s1% Burn Damage"
N/A14020"Attrib_WpnBurnTime_Increased_shortdesc" "+%s1% czasu trwania podpalenia"
N/A14021"[english]Attrib_WpnBurnTime_Increased_shortdesc" "+%s1% Burn Time"
N/A14022"Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% siły podmuchu"
N/A14023"[english]Attrib_AirBlastPushScale_shortdesc" "+%s1% Airblast Force"
N/A14024"Attrib_ChargeImpactDamageIncreased_shortdesc" "+%s1% obrażeń od szarży"
N/A14025"[english]Attrib_ChargeImpactDamageIncreased_shortdesc" "+%s1% Charge Damage"
N/A14026"Attrib_ChargeRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% tempa ładowania szarży"
N/A14027"[english]Attrib_ChargeRechargeRateIncreased_shortdesc" "+%s1% Charge Recharge"
N/A14028"Attrib_MarkForDeath_shortdesc" "Piłka oznacza cel"
N/A14029"[english]Attrib_MarkForDeath_shortdesc" "Ball Marks Target"
N/A14030"Attrib_MvMChallengesCompletedSummary" "Ukończonych wyzwań: %s1"
N/A14031"[english]Attrib_MvMChallengesCompletedSummary" "Challenges completed: %s1"
N/A14032"Attrib_MvMChallengeCompletedDetail" "Ukończone: %s1 %s2"
N/A14033"[english]Attrib_MvMChallengeCompletedDetail" "Completed: %s1 %s2"
N/A14034"TF_Minigun_Deflector" "Deflektor"
N/A14035"[english]TF_Minigun_Deflector" "The Deflector"
N/A14036"Item_MvMBadgeCompletionReward" "�%s1� znajduje:: %s2 %s3"
N/A14037"[english]Item_MvMBadgeCompletionReward" "�%s1� has found:: %s2 %s3"
N/A14038"Item_MvMSquadSurplusReward" "�%s1� znajduje:: %s2 %s3"
N/A14039"[english]Item_MvMSquadSurplusReward" "�%s1� has found:: %s2 %s3"
N/A14040"MMenu_PlayMultiplayer" "Tryb wieloosobowy"
N/A14041"[english]MMenu_PlayMultiplayer" "Play Multiplayer"
N/A14042"MMenu_PlayCoop" "Tryb kooperacji"
N/A14043"[english]MMenu_PlayCoop" "Play Co-op"
N/A14044"MMenu_Servers" "Serwery"
N/A14045"[english]MMenu_Servers" "Servers"
N/A14046"MMenu_PlayPVE" "MkM!"
N/A14047"[english]MMenu_PlayPVE" "MvM!"
N/A14048"TF_Coach_MannVsMachine_Title" "W Mann kotra Maszyny"
N/A14049"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Title" "In Mann vs. Machine"
N/A14050"TF_Coach_MannVsMachine_Text" "Nie można wysłać prośby o trenera podczas gry w trybie Mann kotra Maszyny."
N/A14051"[english]TF_Coach_MannVsMachine_Text" "You cannot request a coach while playing Mann vs. Machine."
N/A14052"TF_MM_Disconnect_Title" "Uwaga!"
N/A14053"[english]TF_MM_Disconnect_Title" "Warning!"
N/A14054"TF_MM_Disconnect" "Rozłączysz się z serwerem, na którym teraz grasz. Kontynuować?"
N/A14055"[english]TF_MM_Disconnect" "You will be disconnected from the server you are playing on. Proceed?"
N/A14056"TF_vote_changechallenge" "Zmienić aktualną misję na %s1?"
N/A14057"[english]TF_vote_changechallenge" "Change current mission to %s1?"
N/A14058"TF_vote_passed_changechallenge" "Zmienianie misji na %s1"
N/A14059"[english]TF_vote_passed_changechallenge" "Changing mission to %s1"
N/A14060"TF_vote_no_challenges" "Brak dostępnych misji"
N/A14061"[english]TF_vote_no_challenges" "No missions available"
N/A14062"TF_Trial_MainMenu_Upsell_Robot_Heavy" "READY\n10 PRINT \"ROBOT GRUBY POTRZEBUJE CZAPKI\"\n20 GOTO SKLEP\nRUN"
N/A14063"[english]TF_Trial_MainMenu_Upsell_Robot_Heavy" "READY\n10 PRINT \"ROBOT HEAVY NEEDS HAT\"\n20 GOTO STORE\nRUN"
N/A14064"TF_PVE_Combo" "COMBO"
N/A14065"[english]TF_PVE_Combo" "COMBO"
N/A14066"TF_PVE_Combo_Success" "SUKCES!"
N/A14067"[english]TF_PVE_Combo_Success" "SUCCESS!"
N/A14068"TF_PVE_RestoreToCheckpointDetailed" "Przywracanie punktu zapisu: wszystkie ulepszenia i kredyty wrócą do stanu sprzed ataku fali!"
N/A14069"[english]TF_PVE_RestoreToCheckpointDetailed" "Restoring Checkpoint: All upgrades and credits will be restored to their previous saved state!"
N/A14070"TF_PVE_UpgradeTitle" "Wybierz przedmiot do ulepszenia"
N/A14071"[english]TF_PVE_UpgradeTitle" "Select an item to upgrade"
N/A14072"TF_PVE_UpgradeAmount" "Kredytów"
N/A14073"[english]TF_PVE_UpgradeAmount" "Credits"
N/A14074"TF_PVE_UpgradeAttrib" "Wybierz ulepszenie do zastosowania"
N/A14075"[english]TF_PVE_UpgradeAttrib" "Select an upgrade to apply"
N/A14076"TF_PVE_UpgradeCost" "Koszt: %s1"
N/A14077"[english]TF_PVE_UpgradeCost" "Cost: %s1"
N/A14078"TF_PVE_UpgradeMaxed" "Osiągnięto maksimum"
N/A14079"[english]TF_PVE_UpgradeMaxed" "Max Reached"
N/A14080"TF_PVE_UpgradeCancel" "Anuluj"
N/A14081"[english]TF_PVE_UpgradeCancel" "Cancel"
N/A14082"TF_PVE_UpgradeDone" "Akceptuj"
N/A14083"[english]TF_PVE_UpgradeDone" "Accept"
N/A14084"TF_PVE_MissonEnemies" "Inni"
N/A14085"[english]TF_PVE_MissonEnemies" "Other"
N/A14086"TF_PVE_WaveEnemies" "Mięso armatnie"
N/A14087"[english]TF_PVE_WaveEnemies" "Fodder"
N/A14088"TF_PVE_Wave" "Fala"
N/A14089"[english]TF_PVE_Wave" "Wave"
N/A14090"TF_PVE_WaveCount" "Fala %s1"
N/A14091"[english]TF_PVE_WaveCount" "Wave %s1"
N/A14092"TF_PVE_WaveCountFail" "Fala %s1 nieudana"
N/A14093"[english]TF_PVE_WaveCountFail" "Wave %s1 Failed"
N/A14094"TF_PVE_WaveComplete" "Fala ukończona!"
N/A14095"[english]TF_PVE_WaveComplete" "Wave Complete!"
N/A14096"TF_PVE_Currency" "Kredyty"
N/A14097"[english]TF_PVE_Currency" "Credits"
N/A14098"TF_PVE_GameTotal" "Łączny czas gry"
N/A14099"[english]TF_PVE_GameTotal" "Game Total"
N/A14100"TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Zebranych w sumie kredytów"
N/A14101"[english]TF_PVE_TotalCurrencyCollected" "Total Credits Collected"
N/A14102"TF_PVE_CurrencyCollected" "Zebranych kredytów"
N/A14103"[english]TF_PVE_CurrencyCollected" "Credits Collected"
N/A14104"TF_PVE_Collected" "Zebranych"
N/A14105"[english]TF_PVE_Collected" "Collected"
N/A14106"TF_PVE_Missed" "Pominiętych"
N/A14107"[english]TF_PVE_Missed" "Missed"
N/A14108"TF_PVE_Bonus" "Dodatkowych"
N/A14109"[english]TF_PVE_Bonus" "Bonus"
N/A14110"TF_PVE_Rating" "Ocena"
N/A14111"[english]TF_PVE_Rating" "Rating"
N/A14112"TF_PVE_CreditRating" "Ocena kredytów"
N/A14113"[english]TF_PVE_CreditRating" "Credit Rating"
N/A14114"TF_PVE_Deaths" "Zgonów"
N/A14115"[english]TF_PVE_Deaths" "Deaths"
N/A14116"TF_PVE_Upgrades" "Ulepszeń"
N/A14117"[english]TF_PVE_Upgrades" "Upgrades"
N/A14118"TF_PVE_Buybacks" "Wykupień"
N/A14119"[english]TF_PVE_Buybacks" "Buybacks"
N/A14120"TF_PVE_Bottles" "Mannierka"
N/A14121"[english]TF_PVE_Bottles" "Canteen"
N/A14122"TF_PVE_BottlesUsed" "Użytych Mannierek"
N/A14123"[english]TF_PVE_BottlesUsed" "Canteens Used"
N/A14124"TF_PVE_TeamStatistics" "Statystyki drużyny"
N/A14125"[english]TF_PVE_TeamStatistics" "Team Statistics"
N/A14126"TF_PVE_YourStatistics" "Twoje statystyki"
N/A14127"[english]TF_PVE_YourStatistics" "Your Statistics"
N/A14128"TF_PVE_You" "Ty"
N/A14129"[english]TF_PVE_You" "You"
N/A14130"TF_PVE_MissionSummaryScheme" "Podsumowanie misji: %s1 (%s2)"
N/A14131"[english]TF_PVE_MissionSummaryScheme" "Mission Summary : %s1 (%s2)"
N/A14132"TF_PVE_MissionSummaryDefault" "Podsumowanie misji: %s1"
N/A14133"[english]TF_PVE_MissionSummaryDefault" "Mission Summary : %s1"
N/A14134"TF_PVE_Vote_MissionRestart" "Głosowanie za powtórzeniem misji"
N/A14135"[english]TF_PVE_Vote_MissionRestart" "Vote To Restart Mission"
N/A14136"TF_PVE_Active_Upgrades" "Aktywne ulepszenia"
N/A14137"[english]TF_PVE_Active_Upgrades" "Active Upgrades"
N/A14138"TF_PVE_Inactive_Upgrades" "Nieaktywne ulepszenia"
N/A14139"[english]TF_PVE_Inactive_Upgrades" "Unequipped Upgrades"
N/A14140"TF_PVE_Hint_Header" "Wskazówki antyrobotyczne Mann Co."
N/A14141"[english]TF_PVE_Hint_Header" "Mann Co. Anti-Robot Tips"
N/A14142"TF_PVE_Buyback" "Naciśnij '%use_action_slot_item%', by zapłacić %s1 kredytów i NATYCHMIAST SIĘ ODRODZIĆ!"
N/A14143"[english]TF_PVE_Buyback" "Hit '%use_action_slot_item%' to pay %s1 credits and RESPAWN INSTANTLY!"
N/A14144"TF_PVE_Upgraded_Player" "�%player%� kupuje ulepszenie „�%upgrade%�”."
N/A14145"[english]TF_PVE_Upgraded_Player" "�%player%� has purchased the �%upgrade%� upgrade."
N/A14146"TF_PVE_Upgraded_Item" "�%player%� kupuje ulepszenie „�%upgrade%�” dla przedmiotu: �%item%�."
N/A14147"[english]TF_PVE_Upgraded_Item" "�%player%� has purchased the �%upgrade%� upgrade for their �%item%�."
N/A14148"TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� używa %credits% kredytów i wykupuje powrót do gry!"
N/A14149"[english]TF_PVE_Player_BuyBack" "�%player%� has �bought back� into the game for '%credits%' credits!"
N/A14150"TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "Brak Mannierki Wzmacniającej!\n\nMannierki można użyć, naciskając '%use_action_slot_item%', by uzyskać potężne wzmocnienie takie jak zwiększenie zadawanych obrażeń czy nieśmiertelność.\n\nZdobądź swoją, wypełniając dowolną misję Mann kontra Maszyny lub wytwarzając ją ze złomu."
N/A14151"[english]TF_PVE_No_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEarn one by completing any Mann vs. Machine Mission or craft one from spare Scrap Metal!"
N/A14152"TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "Brak Mannierki Wzmacniającej!\n\nMannierki można użyć, naciskając '%use_action_slot_item%', by uzyskać potężne wzmocnienie takie jak zwiększenie zadawanych obrażeń czy nieśmiertelność.\n\nUmieść ją teraz w slocie działania!"
N/A14153"[english]TF_PVE_Unequipped_Powerup_Bottle" "No Power Up Canteen equipped!\n\nCanteens can be activated with '%use_action_slot_item%' to provide powerful effects such as extra damage and invincibility.\n\nEquip it now in your Action Slot!"
N/A14154"TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Użyj teraz"
N/A14155"[english]TF_PVE_Quick_Equip_Bottle" "Equip Now"
N/A14156"TF_PVE_Player_UsedUberBottle" "�%player%� używa Mannierki z ÜBERCHARGE!"
N/A14157"[english]TF_PVE_Player_UsedUberBottle" "�%player%� has used their �ÜBERCHARGE� Power Up Canteen!"
N/A14158"TF_PVE_Player_UsedRecallBottle" "�%player%� używa Mannierki z TELEPORTEM!"
N/A14159"[english]TF_PVE_Player_UsedRecallBottle" "�%player%� has used their �RECALL� Power Up Canteen!"
N/A14160"TF_PVE_Player_UsedRefillAmmoBottle" "�%player%� używa Mannierki z ODNOWĄ AMUNICJI!"
N/A14161"[english]TF_PVE_Player_UsedRefillAmmoBottle" "�%player%� has used their �AMMO REFILL� Power Up Canteen!"
N/A14162"TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� używa Mannierki z ULEPSZENIEM KONSTRUKCJI!"
N/A14163"[english]TF_PVE_Player_UsedBuildingUpgrade" "�%player%� has used their �UPGRADE BUILDINGS� Power Up Canteen!"
N/A14164"TF_PVE_Server_Message_Reset" "Kolejna misja załaduje się za %s1 sekund(y)..."
N/A14165"[english]TF_PVE_Server_Message_Reset" "Loading next mission in %s1 seconds..."
N/A14166"TF_PVE_Server_Message_Kick" "Misja dobiegnie końca za %s1 sekund(y)..."
N/A14167"[english]TF_PVE_Server_Message_Kick" "Shutting down mission in %s1 seconds..."
N/A14168"TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "„%use_action_slot_item%”, aby aktywować"
N/A14169"[english]TF_PVE_UsePowerup_MinMode" "'%use_action_slot_item%' to Activate"
N/A14170"TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "„%use_action_slot_item%”, aby otrzymać premię krytyczną"
N/A14171"[english]TF_PVE_UsePowerup_CritBoost" "'%use_action_slot_item%' to become Crit Boosted"
N/A14172"TF_PVE_UsePowerup_Ubercharge" "„%use_action_slot_item%”, aby dostać Übercharge'a"
N/A14173"[english]TF_PVE_UsePowerup_Ubercharge" "'%use_action_slot_item%' to become Übercharged"
N/A14174"TF_PVE_UsePowerup_Recall" "„%use_action_slot_item%”, aby teleportować się do miejsca odradzania"
N/A14175"[english]TF_PVE_UsePowerup_Recall" "'%use_action_slot_item%' to Teleport to spawn"
N/A14176"TF_PVE_UsePowerup_RefillAmmo" "„%use_action_slot_item%”, aby uzupełnić magazynki i amunicję"
N/A14177"[english]TF_PVE_UsePowerup_RefillAmmo" "'%use_action_slot_item%' to Refill Clip and Ammo"
N/A14178"TF_PVE_UsePowerup_BuildinginstaUpgrade" "„%use_action_slot_item%”, aby ulepszyć wszystkie budowle"
N/A14179"[english]TF_PVE_UsePowerup_BuildinginstaUpgrade" "'%use_action_slot_item%' to Upgrade All Buildings"
N/A14180"TF_PVE_ROBOT_scout" "Robo Skaut: Mało życia, lecz bardzo szybki"
N/A14181"[english]TF_PVE_ROBOT_scout" "Robo Scout: Low Health but really fast"
N/A14182"TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Pogromca wieżyczek: Wyszukuje i niszczy działka strażnicze"
N/A14183"[english]TF_PVE_ROBOT_sentry_buster" "Sentry Buster: Goes after Sentries"
N/A14184"TF_PVE_ROBOT_tank" "Czołg: Powolny, solidnie opancerzony, wiezie bombę"
N/A14185"[english]TF_PVE_ROBOT_tank" "Tank: Slow moving, high armor, carries a bomb"
N/A14186"TF_PVE_IM_Intro" "Mann kontra Maszyny stawia cię przeciw hordzie robotów!"
N/A14187"[english]TF_PVE_IM_Intro" "Mann vs. Machine pits you against a horde of robots!"
N/A14188"TF_PVE_IM_IntroBomb" "Broń swojej bazy przed robotami niosącymi bombę."
N/A14189"[english]TF_PVE_IM_IntroBomb" "Defend your base from robots carrying a bomb."
N/A14190"TF_PVE_IM_IntroCredit" "Roboty i czołgi pozostawiają kredyty, gdy zostają zniszczone"
N/A14191"[english]TF_PVE_IM_IntroCredit" "Robots and tanks drop credits when destroyed"
N/A14192"TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Kredyty pozostawione na ziemi znikają po chwili"
N/A14193"[english]TF_PVE_IM_IntroCreditDecay" "Credits left on the ground will disappear after a short period"
N/A14194"TF_PVE_IM_IntroCreditDist" "Kredyty są rozdzielane po równo pomiędzy graczami."
N/A14195"[english]TF_PVE_IM_IntroCreditDist" "Credits are divided equally among all players."
N/A14196"TF_PVE_IM_IntroUpgrades" "Wydaj swoje kredyty na ulepszenia!"
N/A14197"[english]TF_PVE_IM_IntroUpgrades" "Spend your credits on upgrades!"
N/A14198"TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Przetrwaj ostatnią falę ataku, by zwyciężyć!"
N/A14199"[english]TF_PVE_IM_IntroSurvive" "Survive to the final wave to claim victory!"
N/A14200"StatPanel_MVM_Kills_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie zabójstw."
N/A14201"[english]StatPanel_MVM_Kills_Best" "You had more kills as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14202"StatPanel_MVM_Captures_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie przejęć."
N/A14203"[english]StatPanel_MVM_Captures_Best" "You had more captures as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14204"StatPanel_MVM_Defenses_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie defensyw."
N/A14205"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Best" "You defended more points as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14206"StatPanel_MVM_DamageDealt_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie zadanych punktów obrażeń."
N/A14207"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Best" "You've caused more damage as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14208"StatPanel_MVM_PlayTime_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w długości życia."
N/A14209"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Best" "You stayed alive as %s1 longer that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14210"StatPanel_MVM_Healing_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie uleczonych punktów zdrowia."
N/A14211"[english]StatPanel_MVM_Healing_Best" "You healed more as %s1 that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14212"StatPanel_MVM_Invulnerable_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się pobić rekord w liczbie uzyskania niezniszczalności."
N/A14213"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Best" "You went invulnerable more that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14214"StatPanel_MVM_KillAssists_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie asyst w zabijaniu."
N/A14215"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Best" "You had more kill assists that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14216"StatPanel_MVM_Backstabs_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się pobić rekord w liczbie dźgnięć w plecy."
N/A14217"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Best" "You had more backstabs that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14218"StatPanel_MVM_HealthLeached_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się pobić rekord w ilości ukradzionego zdrowia od wrogich Medyków i zasobników."
N/A14219"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Best" "You stole more health from enemy Medics and dispensers that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14220"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się pobić rekord w liczbie zbudowanych konstrukcji."
N/A14221"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Best" "You built more buildings that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14222"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie zniszczonych konstrukcji."
N/A14223"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Best" "You destroyed more buildings that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14224"StatPanel_MVM_Headshots_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się pobić rekord w liczbie zabójstw strzałem w głowę."
N/A14225"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Best" "You had more headshots that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14226"StatPanel_MVM_SentryKills_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się pobić rekord w liczbie zabójstw działkiem strażniczym."
N/A14227"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Best" "Your sentry gun had more kills that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14228"StatPanel_MVM_Teleports_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się pobić rekord w liczbie teleportacji."
N/A14229"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Best" "Your teleporter was used more that round of Mann vs. Machine than your previous best."
N/A14230"StatPanel_MVM_Dominations_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie defensyw."
N/A14231"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Best" "You dominated more new opponents that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14232"StatPanel_MVM_Revenge_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie dokonanych odwetów."
N/A14233"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Best" "You got revenge on more opponents that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14234"StatPanel_MVM_PointsScored_Best" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się pobić rekord w liczbie posiadanych punktów."
N/A14235"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Best" "You scored more points that round of Mann vs. Machine as %s1 than your previous best."
N/A14236"StatPanel_MVM_Kills_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie zabójstw."
N/A14237"[english]StatPanel_MVM_Kills_Tie" "You tied your record for kills as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14238"StatPanel_MVM_Captures_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie przejęć."
N/A14239"[english]StatPanel_MVM_Captures_Tie" "You tied your record for captures as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14240"StatPanel_MVM_Defenses_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie defensyw."
N/A14241"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Tie" "You tied your record for defenses as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14242"StatPanel_MVM_DamageDealt_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie zadanych obrażeń."
N/A14243"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Tie" "You tied your record for damage dealt as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14244"StatPanel_MVM_PlayTime_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w długości życia."
N/A14245"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Tie" "You tied your record for time alive as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14246"StatPanel_MVM_Healing_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie uleczonych punktów zdrowia."
N/A14247"[english]StatPanel_MVM_Healing_Tie" "You tied your record for healing as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14248"StatPanel_MVM_Invulnerable_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się wyrównać rekord w byciu niezniszczalnym."
N/A14249"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Tie" "You tied your record for invulns that round of Mann vs. Machine."
N/A14250"StatPanel_MVM_KillAssists_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie asyst w zabijaniu."
N/A14251"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Tie" "You tied your record for kill assists as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14252"StatPanel_MVM_Backstabs_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się wyrównać rekord w liczbie dźgnięć w plecy."
N/A14253"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Tie" "You tied your record for backstabs that round of Mann vs. Machine."
N/A14254"StatPanel_MVM_HealthLeached_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się wyrównać rekord w ilości wykradzionego zdrowia."
N/A14255"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Tie" "You tied your record for health stolen from the enemy that round of Mann vs. Machine."
N/A14256"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się wyrównać rekord w liczbie zbudowanych konstrukcji."
N/A14257"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Tie" "You tied your record for buildings built that round of Mann vs. Machine."
N/A14258"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie zniszczonych konstrukcji."
N/A14259"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Tie" "You tied your record for buildings destroyed as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14260"StatPanel_MVM_Headshots_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się wyrównać rekord w liczbie zabójstw strzałem w głowę."
N/A14261"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Tie" "You tied your record for headshots that round of Mann vs. Machine."
N/A14262"StatPanel_MVM_SentryKills_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się wyrównać rekord w liczbie zabójstw działkiem strażniczym."
N/A14263"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Tie" "You tied your record for kills by your sentry gun that round of Mann vs. Machine."
N/A14264"StatPanel_MVM_Teleports_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się wyrównać rekord w liczbie teleportacji."
N/A14265"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Tie" "You tied your record for teleports that round of Mann vs. Machine."
N/A14266"StatPanel_MVM_Dominations_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie zdominowanych wrogów."
N/A14267"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Tie" "You tied your record for opponents dominated as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14268"StatPanel_MVM_Revenge_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie dokonanych odwetów."
N/A14269"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Tie" "You tied your record for revenge as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14270"StatPanel_MVM_PointsScored_Tie" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się wyrównać rekord w liczbie posiadanych punktów."
N/A14271"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Tie" "You tied your record for points scored as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14272"StatPanel_MVM_Kills_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie zabitych."
N/A14273"[english]StatPanel_MVM_Kills_Close" "You came close to your record for kills as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14274"StatPanel_MVM_Captures_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie przejęć."
N/A14275"[english]StatPanel_MVM_Captures_Close" "You came close to your record for captures as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14276"StatPanel_MVM_Defenses_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie defensyw."
N/A14277"[english]StatPanel_MVM_Defenses_Close" "You came close to your record for defenses as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14278"StatPanel_MVM_DamageDealt_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie zadanych obrażeń."
N/A14279"[english]StatPanel_MVM_DamageDealt_Close" "You came close to your record for damage dealt as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14280"StatPanel_MVM_PlayTime_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w długości życia."
N/A14281"[english]StatPanel_MVM_PlayTime_Close" "You came close to your record for time alive as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14282"StatPanel_MVM_Healing_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie uleczonych punktów zdrowia."
N/A14283"[english]StatPanel_MVM_Healing_Close" "You came close to your record for healing as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14284"StatPanel_MVM_Invulnerable_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie uzyskanych niezniszczalności."
N/A14285"[english]StatPanel_MVM_Invulnerable_Close" "You came close to your record for invulns that round of Mann vs. Machine."
N/A14286"StatPanel_MVM_KillAssists_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie asyst w zabijaniu."
N/A14287"[english]StatPanel_MVM_KillAssists_Close" "You came close to your record for kill assists as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14288"StatPanel_MVM_Backstabs_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie dźgnięć w plecy."
N/A14289"[english]StatPanel_MVM_Backstabs_Close" "You came close to your record for backstabs that round of Mann vs. Machine."
N/A14290"StatPanel_MVM_HealthLeached_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się zbliżyć do rekordu w ilości wykradzionego zdrowia."
N/A14291"[english]StatPanel_MVM_HealthLeached_Close" "You came close to your record for health stolen from the enemy that round of Mann vs. Machine."
N/A14292"StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie zbudowanych konstrukcji."
N/A14293"[english]StatPanel_MVM_BuildingsBuilt_Close" "You came close to your record for buildings built that round of Mann vs. Machine."
N/A14294"StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie zniszczonych konstrukcji."
N/A14295"[english]StatPanel_MVM_BuildingsDestroyed_Close" "You came close to your record for buildings destroyed as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14296"StatPanel_MVM_Headshots_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie zabójstw strzałem w głowę."
N/A14297"[english]StatPanel_MVM_Headshots_Close" "You came close to your record for headshots that round of Mann vs. Machine."
N/A14298"StatPanel_MVM_SentryKills_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie zabójstw działkiem strażniczym."
N/A14299"[english]StatPanel_MVM_SentryKills_Close" "You came close to your record for kills by your sentry gun that round of Mann vs. Machine."
N/A14300"StatPanel_MVM_Teleports_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie teleportacji."
N/A14301"[english]StatPanel_MVM_Teleports_Close" "You came close to your record for teleports that round of Mann vs. Machine."
N/A14302"StatPanel_MVM_Dominations_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie zdominowanych przeciwników."
N/A14303"[english]StatPanel_MVM_Dominations_Close" "You came close to your record for opponents dominated as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14304"StatPanel_MVM_Revenge_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie dokonanych odwetów."
N/A14305"[english]StatPanel_MVM_Revenge_Close" "You came close to your record for revenge as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14306"StatPanel_MVM_PointsScored_Close" "W tej rundzie Mann kontra Maszyny jako %s1 udało ci się zbliżyć do rekordu w liczbie posiadanych punktów."
N/A14307"[english]StatPanel_MVM_PointsScored_Close" "You came close to your record for points scored as %s1 that round of Mann vs. Machine."
N/A14308"TF_Token" "Żeton"
N/A14309"[english]TF_Token" "Token"
N/A14310"TF_Ticket" "Bilet"
N/A14311"[english]TF_Ticket" "Ticket"
N/A14312"TF_MvM_HeaderCoop" "Kooperacja"
N/A14313"[english]TF_MvM_HeaderCoop" "Co-op"
N/A14314"TF_MvM_HeaderPractice" "Obóz rekrutów"
N/A14315"[english]TF_MvM_HeaderPractice" "Co-op Boot Camp"
N/A14316"TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann kontra Maszyny"
N/A14317"[english]TF_MvM_HeaderMannVsMachine" "Mann vs. Machine"
N/A14318"TF_MvM_ChallengeTicket" "Bilet Służby Wojskowej"
N/A14319"[english]TF_MvM_ChallengeTicket" "Tour of Duty Ticket"
N/A14320"TF_MvM_BootCamp" "Obóz rekrutów"
N/A14321"[english]TF_MvM_BootCamp" "Boot Camp"
N/A14322"TF_MvM_SelectChallenge" "Wybierz misję >>"
N/A14323"[english]TF_MvM_SelectChallenge" "Select Mission >>"
N/A14324"TF_MvM_PracticeExplaination" "Zagraj na serwerze społeczności!"
N/A14325"[english]TF_MvM_PracticeExplaination" "Play on a community gameserver!"
N/A14326"TF_MvM_LearnMore" "Przewodnik po MKM"
N/A14327"[english]TF_MvM_LearnMore" "MVM Guide Book"
N/A14328"TF_MvM_TourOfDuty" "Służba wojskowa:"
N/A14329"[english]TF_MvM_TourOfDuty" "Tour of Duty:"
N/A14330"TF_MvM_Difficulty" "Poziom trudności"
N/A14331"[english]TF_MvM_Difficulty" "Difficulty"
N/A14332"TF_MvM_Mission" "Misja"
N/A14333"[english]TF_MvM_Mission" "Mission"
N/A14334"TF_MvM_Tour_1" "Operacja Stalowa Pułapka"
N/A14335"[english]TF_MvM_Tour_1" "Operation Steel Trap"
N/A14336"TF_MvM_Normal" "Normalny"
N/A14337"[english]TF_MvM_Normal" "Normal"
N/A14338"TF_MvM_Advanced" "Zaawansowany"
N/A14339"[english]TF_MvM_Advanced" "Advanced"
N/A14340"TF_MvM_Complete" "Ukończony"
N/A14341"[english]TF_MvM_Complete" "Complete"
N/A14342"TF_MvM_Tour" "Służba wojskowa"
N/A14343"[english]TF_MvM_Tour" "Tour of Duty"
N/A14344"TF_MvM_TourCount" "Służba nr %s1"
N/A14345"[english]TF_MvM_TourCount" "Tour No.%s1"
N/A14346"TF_MvM_AnyChallenge" "Dowolna misja"
N/A14347"[english]TF_MvM_AnyChallenge" "Any Mission"
N/A14348"TF_MvM_Tours" "Służby"
N/A14349"[english]TF_MvM_Tours" "Tours"
N/A14350"TF_MvM_BuyMore" "Zakup"
N/A14351"[english]TF_MvM_BuyMore" "Purchase"
N/A14352"TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Ulepszenia klas i broni"
N/A14353"[english]TF_MvM_UpgradeExplanation_Title" "Class And Weapon Upgrades"
N/A14354"TF_ShowInStore" "Pokaż w sklepie"
N/A14355"[english]TF_ShowInStore" "Show in store"
N/A14356"TF_MVM_Support" "Wsparcie"
N/A14357"[english]TF_MVM_Support" "Support"
N/A14358"TF_MVM_NoClassChange" "Zmiany klasy nie są dozwolone."
N/A14359"[english]TF_MVM_NoClassChange" "Class changes are not allowed."
N/A14360"TF_MVM_NoClassChangeAfterSetup" "Zmiany klasy są dozwolone tylko pomiędzy falami."
N/A14361"[english]TF_MVM_NoClassChangeAfterSetup" "Class changes are only allowed between waves."
N/A14362"TF_MVM_Challenge_Invasion" "inwazja"
N/A14363"[english]TF_MVM_Challenge_Invasion" "invasion"
N/A14364"TF_MVM_Challenge_Endurance" "wytrzymałość"
N/A14365"[english]TF_MVM_Challenge_Endurance" "endurance"
N/A14366"TF_MVM_Map_CoalTown" "Coal Town"
N/A14367"[english]TF_MVM_Map_CoalTown" "Coal Town"
N/A14368"TF_MVM_Map_Decoy" "Decoy"
N/A14369"[english]TF_MVM_Map_Decoy" "Decoy"
N/A14370"TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
N/A14371"[english]TF_MVM_Map_Mannworks" "Mannworks"
N/A14372"TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Kurs Kolizyjny"
N/A14373"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown1" "Crash Course"
N/A14374"TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destrukcja"
N/A14375"[english]TF_MVM_Challenge_CoalTown2" "Ctrl+Alt+Destruction"
N/A14376"TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manewry"
N/A14377"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks1" "Manouvers"
N/A14378"TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Masakra Maszyn"
N/A14379"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks2" "Machine Massacre"
N/A14380"TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Miażdżenie Mechanizmów"
N/A14381"[english]TF_MVM_Challenge_Mannworks3" "Mech Mutilation"
N/A14382"TF_MVM_Victory_Complete" "Misja wykonana"
N/A14383"[english]TF_MVM_Victory_Complete" "Mission Complete"
N/A14384"TF_MVM_Victory_TourProgress" "Postęp służby"
N/A14385"[english]TF_MVM_Victory_TourProgress" "Tour Progress"
N/A14386"TF_MVM_Victory_TourComplete" "Wykonano!"
N/A14387"[english]TF_MVM_Victory_TourComplete" "Complete!"
N/A14388"TF_MVM_Victory_Loot" "Łup"
N/A14389"[english]TF_MVM_Victory_Loot" "Loot"
N/A14390"TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Zagraj ze znajomymi!"
N/A14391"[english]TF_Matchmaking_PlayWithFriends" "Play With Friends!"
N/A14392"Tip_MvM_2_1" "Wskazówka: Ulepsz swój Sztandar Chwał, aby zwiększać obrażenia pobliskich towarzyszy"
N/A14393"[english]Tip_MvM_2_1" "Tip: Upgrade your buff banner to multiply all nearby teammates damage"
N/A14394"Tip_MvM_8_1" "Wskazówka: Ulepsz Sikwondo, by spowalniać roboty i pomóc w zabiciu co wytrzymalszych przeciwników"
N/A14395"[english]Tip_MvM_8_1" "Tip: Upgrade Jarate to slow down robots and assist in killing higher health enemies"
N/A14396"Tip_MvM_10_2" "Wskazówka: Będziesz potrzebować mnóstwa ulepszeń, aby obronić się przed maszynami w kolejnych falach."
N/A14397"[english]Tip_MvM_10_2" "Tip: You will need plenty of upgrades to defend against later waves in a mission"
N/A14398"Tip_MvM_10_6" "Wskazówka: Hologramy pokazują ścieżkę, którą będzie podążać robo-kurier z bombą."
N/A14399"[english]Tip_MvM_10_6" "Tip: Holograms show the path that the bomb carrier robot will follow"
N/A14400"Tip_MvM_10_7" "Wskazówka: Możesz zmienić swoją klasę i broń jeśli to konieczne. Pamiętaj, twoje ulepszenia w dalszym ciągu pozostają w broni i postaciach!"
N/A14401"[english]Tip_MvM_10_7" "Tip: You can change your class and weapons if necessary. Remember, your upgrades will remain on those weapons and classes!"
N/A14402"NewItemMethod_MvMBadgeCompletionReward" "Otrzymujesz łup:"
N/A14403"[english]NewItemMethod_MvMBadgeCompletionReward" "You �Earned Loot�:"
N/A14404"TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Wykupienia na falę"
N/A14405"[english]TF_ScoreBoard_GraphBuyBack" "Buy Backs Per Wave"
N/A14406"TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Zgony na falę"
N/A14407"[english]TF_ScoreBoard_GraphDeaths" "Deaths Per Wave"
N/A14408"TF_ScoreBoard_GraphCurrency" "Kredyty na falę"
N/A14409"[english]TF_ScoreBoard_GraphCurrency" "Credits Per Wave"
N/A14410"TF_ScoreBoard_Wave" "Fala"
N/A14411"[english]TF_ScoreBoard_Wave" "Wave"
N/A14412"TF_ScoreBoard_Upgrade" "Ulepszenie"
N/A14413"[english]TF_ScoreBoard_Upgrade" "Upgrade"
N/A14414"TF_ScoreBoard_UpgradeTarget" "Działa na:"
N/A14415"[english]TF_ScoreBoard_UpgradeTarget" "Applied To"
N/A14416"TF_ScoreBoard_UpgradeTargetSelf" "Siebie"
N/A14417"[english]TF_ScoreBoard_UpgradeTargetSelf" "Self"
N/A14418"Winpanel_PVE_Evil_Wins" "Fala nieudana"
N/A14419"[english]Winpanel_PVE_Evil_Wins" "Wave Failed"
N/A14420"Winpanel_PVE_Bomb_Deployed" "Bomba została podłożona!"
N/A14421"[english]Winpanel_PVE_Bomb_Deployed" "The bomb was deployed!"
N/A14422"TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat" "U-clank-a"
N/A14423"[english]TF_Heavy_Robot_Ushanka_Hat" "The U-clank-a"
N/A14424"TF_Pyro_Robot_Backpack" "Plecak Pyrobotyczny"
N/A14425"[english]TF_Pyro_Robot_Backpack" "The Pyrobotics Pack"
N/A14426"TF_CSGO_AWP_Desc" "Ta kontrowersyjna, samopowtarzalna piękność została zakazana w tysiącach krajów z jednego, dobrego powodu: tym czymś naprawdę można kogoś zranić."
N/A14427"[english]TF_CSGO_AWP_Desc" "This controversial bolt-action beaut is banned in thousands of countries, and with good reason: You could really hurt someone with this thing."
1348714428}
1348814429}