Template:PatchDiff/August 9, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
12011201"[english]game_WaitingForPlayers" "Waiting For Players"
12021202"game_Overtime" "Förlängning"
12031203"[english]game_Overtime" "Overtime"
1204N/A"game_Setup" "Konfigurering"
N/A1204"game_Setup" "Förberedelse"
12051205"[english]game_Setup" "Setup"
12061206"EnterStalemate" "Sudden Death-Läge!\nInget mer återskapande!"
12071207"[english]EnterStalemate" "Sudden Death Mode!\nNo more respawning!"
49994999"[english]TR_Dust_Hint_Medic" "The Medic!"
50005000"TR_Dust_Hint_Engineer" "Teknikern!"
50015001"[english]TR_Dust_Hint_Engineer" "The Engineer!"
5002N/A"TR_Dust_Hint_SetupGate" "Konfigureringsporten"
N/A5002"TR_Dust_Hint_SetupGate" "Förberedelseport"
50035003"[english]TR_Dust_Hint_SetupGate" "Setup Gate"
50045004"TR_Target_EndDialog" "Bra jobbat! Du har klarat av Soldatens vapenträning! Sätt dina färdigheter på prov och fortsätt till %s2 genom att trycka på NÄSTA-knappen."
50055005"[english]TR_Target_EndDialog" "Good job! You've completed Soldier training and unlocked Basic Training! Return to the main menu by pressing DONE and select Basic Training to explore a round of Team Fortress 2."
95159515"[english]TR_Melee" "Melee"
95169516"TR_StandardWeaponSet" "STANDARD-VAPENUPPSÄTTNING"
95179517"[english]TR_StandardWeaponSet" "STANDARD WEAPON SET"
N/A9518"TR_Soldier_MoveTitle" "Förflyttning"
N/A9519"[english]TR_Soldier_MoveTitle" "Movement"
95189520"TR_Soldier_MoveOut" "Lämna detta rum och fortsätt till skjutbanan."
95199521"[english]TR_Soldier_MoveOut" "Leave this room and proceed to the firing range."
95209522"TR_Soldier_JumpTitle" "Hoppa"
97089710"TF_SplendidScreen_Style3" "Pil"
97099711"[english]TF_SplendidScreen_Style3" "Arrow"
97109712"TF_SplendidScreen_Style4" "Tagg & Pil"
9711N/A"[english]TF_SplendidScreen_Style4" "Spike & Arrow"
N/A9713"[english]TF_SplendidScreen_Style4" "Spike And Arrow"
97129714"TF_TrialNeedSpace_Title" "Behöver du mer plats?"
97139715"[english]TF_TrialNeedSpace_Title" "Need more space?"
97149716"TF_TrialNeedSpace_Text" "Ditt förråd är fullt. Köp ett föremål från Mann Co-butiken och ditt konto kommer att uppgraderas automatiskt med 250 extra platser i ditt förråd!"
1001910021"[english]Replay_CleaningDisk" "Doing one-time cleanup of unneeded data. This may take a minute..."
1002010022"Store_Summer" "Sommar!"
1002110023"[english]Store_Summer" "Summer!"
N/A10024"TF_Duel_TempBanned_Initiator" "Din förra duell upphörde oväntat, så du kan inte duellera igen förrän om minst tio minuter."
N/A10025"[english]TF_Duel_TempBanned_Initiator" "Your last duel ended unexpectedly, so you cannot duel again for at least ten minutes."
1002210026"Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Detta vapen kräver ingen ammo."
1002310027"[english]Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Does not require ammo"
1002410028"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Detta vapen utdelar mindre skada mot byggnader."
1002910033"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Projectile penetrates enemy targets"
1003010034"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Detta vapens projektiler kan inte reflekteras."
1003110035"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Projectile cannot be deflected"
N/A10036"TF_CowMangler" "Komanglaren 5000"
N/A10037"[english]TF_CowMangler" "The Cow Mangler 5000"
1003210038"TF_Armory_Item_Attrib_OnActive" "Det här vapnet har attributet �FÖR BÄRAREN� som bara tillämpas när det är �AKTIVT�. Medan de flesta \"för bäraren\"-attribut tillämpas för spelaren när föremålet används i utrustningen gäller dessa attribut endast när vapnet finns i spelarens aktiva vapen."
1003310039"[english]TF_Armory_Item_Attrib_OnActive" "This weapon has �ON WEARER� attributes that only apply when it's �ACTIVE�. Whereas most On Wearer attributes are applied to the player when the item is equipped in the loadout, these attributes only apply when this weapon is the player's actively wielded weapon."
1003410040}