Template:PatchDiff/December 22, 2015 Patch/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
39493949"[english]Attrib_SniperNoCharge" "No zoom or damage charge"
39503950"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Döljningstyp: Falsk död.\nLämna en falsk kropp när du tar skada,\nbli temporärt osynlig, snabb och skyddad mot skada."
39513951"[english]Attrib_CloakIsFeignDeath" "Cloak Type: Feign Death.\nLeave a fake corpse on taking damage\nand temporarily gain invisibility, speed and damage resistance."
3952N/A"Attrib_CloakIsMovementBased" "Döljningstyp: Rörelsekänslig.\nOsynlighetsklockans kraftanvändning baseras på din rörelsehastighet."
3953N/A"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nCloak drain rate based on movement speed."
N/A3952"Attrib_CloakIsMovementBased" "Döljningstyp: Rörelsekänslig.\nAlternativattack: Bli osynlig. Kan ej attackera medans osynlig. Genom att stöta in i fiender gör dig något synlig för dem.\nOsynlighetsklockans kraftanvändning baseras på din rörelsehastighet."
N/A3953"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nAlt-Fire: Turn invisible. Cannot attack while invisible. Bumping in to enemies will make your slightly visible to enemies.\nCloak drain rate based on movement speed."
39543954"Attrib_NoDoubleJump" "Inaktiverar dubbelhopp"
39553955"[english]Attrib_NoDoubleJump" "Disables double jump"
39563956"Attrib_AbsorbDmgWhileCloaked" "Absorberar %s1% skada medan du är dold"
39613961"[english]Attrib_BackstabShield" "Blocks a single backstab attempt"
39623962"Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% långsammare förflyttningshastighet för bäraren"
39633963"[english]Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% slower move speed on wearer"
3964N/A"Attrib_Jarate_Description" "Nedstänkta fiender tar mini-kritiska träffar\nÄven användbart till att släcka en eld"
3965N/A"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nAlso handy for putting out a fire"
N/A3964"Attrib_Jarate_Description" "Nedstänkta fiender tar mini-kritiska träffar\nÄven användbart till att släcka en eld.\\Genom att släcka en allierad minskar cooldown med 20%"
N/A3965"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nCan be used to extinguish fires.\nExtinguishing an ally reduces the cooldown by 20%"
39663966"Attrib_HealthRegen" "+%s1 hälsa återställs per sekund för bäraren"
39673967"[english]Attrib_HealthRegen" "+%s1 health regenerated per second on wearer"
39683968"Attrib_HealthDrain" "%s1 hälsa förbrukas per sekund för bäraren"
40874087"[english]Attrib_StickyArmTimePenalty" "%s1 sec slower bomb arm time"
40884088"Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sekund kortare bombarmeringstid"
40894089"[english]Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sec faster bomb arm time"
4090N/A"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-kritiska träffar mot mål som slungats upp i luften av explosioner"
4091N/A"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions"
N/A4090"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-kritiska träffar mot mål som slungats upp i luften av explosioner, änterhakar eller fiendeattacker"
N/A4091"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions, grapple hooks or enemy attacks"
40924092"Attrib_StickiesDetonateStickies" "Kan förstöra fiendens klisterbomber"
40934093"[english]Attrib_StickiesDetonateStickies" "Able to destroy enemy stickybombs"
40944094"Attrib_SpeedBoostWhenActive" "%s1% ökad hastighet vid aktivt vapen"
41774177"[english]TF_TTG_SamRevolver" "The Big Kill"
41784178"TF_Unique_Makeshiftclub" "Plågtåget"
41794179"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
4180N/A"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Det här vapnet har hög räckvidd i närstrid.\nGer ökad hastighet och hälsa\nför varje huvud du hugger av."
4181N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
4182N/A"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alternativattack: Rusa mot dina fiender.\nFå en kritisk träff med ditt närstridsvapen efter kollision med en fiende på avstånd."
4183N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
N/A4180"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Ger ökad hastighet och hälsa.\nför varje huvud du hugger av."
N/A4181"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
N/A4182"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alternativattack: Rusa mot dina fiender och ta bort debuffs.\nFå en kritisk träff med ditt närstridsvapen efter kollision med en fiende på avstånd."
N/A4183"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
41844184"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Det ultimata valet inom halv-dolda vapen.\nDet råder ingen tvekan om att du behöver den här pistolen,\nfrågan är bara: var ska du förvara den?"
41854185"[english]TF_TTG_MaxGun_Desc" "The ultimate in semi-concealed weaponry.\nThere's no question you need this gun,\nthe only question is: where will you keep it?"
41864186"TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Kombinerar stil med eldkraft.\nSedan länge exklusiv för Freelance Polisen\nnu tillgänglig för andra blodtörstiga legosoldater."
54895489"[english]TF_TheShortstop_Desc" "Holds a 4-shot clip and reloads its entire clip at once.\n\nMann Co.'s latest in high attitude\nbreak-action personal defense."
54905490"TF_TheHolyMackerel_Desc" "Att bli slagen med en fisk måste vara förnedrande."
54915491"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
5492N/A"TF_MadMilk_Desc" "Spelare helar 60% av den skada som\nåsamkas en fiende täckt med mjölk. Också händigt för att släcka en eld."
5493N/A"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nAlso handy for putting out a fire."
N/A5492"TF_MadMilk_Desc" "Spelare helar 60% av den skada som\nåsamkas en fiende täckt med mjölk.\nKan användas för att släcka eld.\nAtt släcka en allierad sänker cooldown med 20%"
N/A5493"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nCan be used to extinguish fires.\nExtinguishing an ally reduces the cooldown by 20%"
54945494"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "En speciell raketkastare för att lära dig\nrakethoppartrick och mönster med. Detta vapen gör NOLL skada."
54955495"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns.\nThis weapon deals ZERO damage."
54965496"TF_ScoutBombingRun" "Bomb-Rush"
64696469"[english]TF_DemomanPirate_Desc" "Because there's no alliteration\nlike alliteration with an 'ARR!'"
64706470"TF_loadoutrespawn" "Återskapas automatiskt efter ändringar i utrustningen i återskapningszoner."
64716471"[english]TF_loadoutrespawn" "Automatically respawn after loadout changes in respawn zones."
6472N/A"RefurbishItem" "Återställ"
6473N/A"[english]RefurbishItem" "Restore"
N/A6472"RefurbishItem" "Återställ?"
N/A6473"[english]RefurbishItem" "Restore?"
64746474"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Ta Bort Färg?"
64756475"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
64766476"RefurbishItem_RemovePaint" "Ta bort den anpassade färgen %confirm_dialog_token% från det här föremålet, så att det får tillbaka sin originalfärg?\n\n(Färgen kommer att kasseras)"
66776677"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump" "The Sticky Jumper"
66786678"TF_HalloweenBoss_Axe" "Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare"
66796679"[english]TF_HalloweenBoss_Axe" "The Horseless Headless Horsemann's Headtaker"
6680N/A"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Det här vapnet har en stor närstridsräckvidd.\nBesatt av onda andar liknande\nde som bor i Ögländaren."
6681N/A"[english]TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "This weapon has a large melee range.\nCursed by dark spirits similar to\nthose that dwell within the Eyelander."
N/A6680"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Besatt av onda andar liknande\nde som bor i Ögländaren."
N/A6681"[english]TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Cursed by dark spirits similar to\nthose that dwell within the Eyelander."
66826682"Item_GiftWrapped" "�%s1� har slagit in en gåva:: %s2 %s3"
66836683"[english]Item_GiftWrapped" "�%s1� has wrapped a gift:: %s2 %s3"
66846684"Store_Halloween" "Halloween"
70327032"[english]Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
70337033"Attrib_FiresHealingBolts" "Avfyrar speciella armborstpilar som helar lagkamrater och gör skada baserat på förflyttningssträcka"
70347034"[english]Attrib_FiresHealingBolts" "Fires special bolts that heal teammates and deal damage based on distance traveled"
7035N/A"Attrib_EnablesAOEHeal" "Vid Hån: Applicerar en helande effekt på alla lagkamrater i närheten"
7036N/A"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "On Taunt: Applies a healing effect to all nearby teammates"
N/A7035"Attrib_EnablesAOEHeal" "Alternativattack: Applicerar en helande effekt på alla lagkamrater i närheten"
N/A7036"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "Alt-Fire: Applies a healing effect to all nearby teammates"
70377037"Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sek ökning i anfallstid"
70387038"[english]Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sec increase in charge duration"
70397039"Attrib_DropHealthPackOnKill" "Vid Dödande Träff: En liten förbandslåda släpps"
74227422"[english]Attrib_Store_Purchased" "Will Not Be Tradable or Usable in Crafting"
74237423"Attrib_Sanguisuge" "Vid rygghugg: Absorberar hälsan från ditt offer."
74247424"[english]Attrib_Sanguisuge" "On Backstab: Absorbs the health from your victim."
7425N/A"Attrib_Honorbound" "Ärebundet: När det väl är draget kan det inte tas undan förrän det dödar."
7426N/A"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn cannot be sheathed until it kills."
N/A7425"Attrib_Honorbound" "Ärebundet: När vapnet är draget gör den 50 skada mot dig själv om den tas undan, såvida det inte dödar."
N/A7426"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills."
74277427"Attrib_MarkForDeath" "Vid Träff: En måltavla åt gången blir dödsmärkt, som får all skada som tas att bli mini-kritiska träffar"
74287428"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
7429N/A"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Vid Dödande Träff: Återställer dig till %s1% hälsa."
7430N/A"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "On Kill: Restores you to %s1% health"
N/A7429"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Återställ %s1% av grundhälsa vid dödande träff"
N/A7430"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74317431"IT_ExistingItem" "Eller ett existerande föremål:"
74327432"[english]IT_ExistingItem" "Or an existing item:"
74337433"TF_call_vote" "Starta omröstning"
98029802"[english]TF_Set_General" "The General's Formals"
98039803"TF_Set_Gangland_Spy" "Hedersmannen"
98049804"[english]TF_Set_Gangland_Spy" "The Man of Honor"
9805N/A"Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Mini-kritiska träffar mot luftburna mål i %s1 sekunder efter framdragning"
9806N/A"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Mini-crits airborne targets for %s1 seconds after being deployed"
98079805"Attrib_CritWhileAirborne" "Utdelar kritiska träffar medan bäraren rakethoppar"
98089806"[english]Attrib_CritWhileAirborne" "Deals crits while the wielder is rocket jumping"
98099807"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Grundläggande uppladdningshastighet  %s1% lägre"
1181911817"[english]TF_Set_Scout_Winter_2011" "Santa's Little Accomplice"
1182011818"Attrib_ExtinguishRevenge" "Alternativattack: Släck brinnande lagkamrater för att få garanterade kritiska träffar"
1182111819"[english]Attrib_ExtinguishRevenge" "Alt-Fire: Extinguish teammates to gain guaranteed critical hits"
11822N/A"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "All eldskada laddar upp \"Mmmph\", aktivera för att återställa hälsa och utdela kritiska träffar under flera sekunder"
11823N/A"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "All fire damage charges 'Mmmph', activate to refill health and crit for several seconds"
1182411820"Attrib_AirblastDisabled" "Ingen luftstöt"
1182511821"[english]Attrib_AirblastDisabled" "No airblast"
1182611822"Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "Vid träff: Offer förlorar upp till %s1% döljning"
1661716613"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice" "Nice Winter Crate Key 2012"
1661816614"TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Används för att öppna Snälla Vinterlådor 2012.\nDen här nyckeln kommer inte att öppna Stygga lådor.\n\nEfter 2013/1/3 omvandlas den till en vanlig nyckel."
1661916615"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Used to open Nice Winter Crate 2012.\nThis key will not open Naughty crates.\n\nAfter 1/3/2013 this will turn into a normal key."
16620N/A"Attrib_Medigun_Resists" "Tryck på omladdningsknappen för att växla mellan resistanstyper.\nMedan du helar ger den både dig och ditt mål konstant 10% resistans mot den valda skadetypen.\nDu helas med 10% av den matchade skadan som din patient tar."
16621N/A"[english]Attrib_Medigun_Resists" "Press your reload key to cycle through resist types.\nWhile healing, provides you and your target with a constant 10% resistance to the selected damage type.\nYou are healed for 10% of the matched incoming damage on your patient."
N/A16616"Attrib_Medigun_Resists" "Tryck på omladdningsknappen för att växla mellan resistanstyper.\nMedan du helar ger den både dig och ditt mål konstant 10% resistans mot den valda skadetypen."
N/A16617"[english]Attrib_Medigun_Resists" "Press your reload key to cycle through resist types.\nWhile healing, provides you and your target with a constant 10% resistance to the selected damage type."
1662216618"Attrib_SoldierBackpackRange" "Effektradie +%s1%"
1662316619"[english]Attrib_SoldierBackpackRange" "Effect Radius +%s1%"
1662416620"Attrib_LifeleechOnDamage" "Livstjälande %s1%"
1879118787"[english]TF_Spell_Meteor" "Meteor Shower"
1879218788"TF_Spell_LightningBall" "Blixtboll"
1879318789"[english]TF_Spell_LightningBall" "Ball o' Lightning"
18794N/A"TF_NineIron_Desc" "Det här vapnet har en stor närstridsräckvidd.\nGer högre hastighet och hälsa\nför varje huvud du tar."
18795N/A"[english]TF_NineIron_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
N/A18790"TF_NineIron_Desc" "Ger högre hastighet och hälsa\nför varje huvud du tar."
N/A18791"[english]TF_NineIron_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
1879618792"ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s1%s3%s2%s4"
1879718793"[english]ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s1%s3%s2%s4"
1879818794"ItemNameQualityFormat" "%s1%s4 %s3%s2"
2086720863"[english]Attrib_AirControl" "%s1% increased air control."
2086820864"Attrib_HypeDecays" "Hype minskar med tiden."
2086920865"[english]Attrib_HypeDecays" "Hype Decays Over Time."
20870N/A"Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Ökad attackhastighet vid explosionshopp"
20871N/A"[english]Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Increased attack speed while blast jumping"
N/A20866"Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Ökad attackhastighet och mindre sprängradie vid explosionshopp"
N/A20867"[english]Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Increased attack speed and smaller blast radius while blast jumping"
2087220868"Attrib_AirBombardment" "Skjuter 3 skott vid explosionshopp"
2087320869"[english]Attrib_AirBombardment" "Fires 3 barrages while explosive jumping"
2087420870"Attrib_IncreaesBlastJumpForce" "Ökad kraft för explosionshopp"
2090320899"[english]Attrib_Particle3010" "Mega Strike"
2090420900"TF_TideTurner" "Vindvändaren"
2090520901"[english]TF_TideTurner" "The Tide Turner"
20906N/A"TF_TideTurner_Desc" "Alternativattack: Rusa mot dina fiender.\nFå en kritisk träff med ditt närstridsvapen efter kollision med en fiende på avstånd."
20907N/A"[english]TF_TideTurner_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
N/A20902"TF_TideTurner_Desc" "Alternativattack: Rusa mot dina fiender och ta bort debuffs.\nFå en mini-kritisk träff med ditt närstridsvapen efter kollision med en fiende på avstånd."
N/A20903"[english]TF_TideTurner_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a mini-crit melee strike after impacting an enemy at distance."
2090820904"TF_Weapon_BreadBite" "Brödbettet"
2090920905"[english]TF_Weapon_BreadBite" "The Bread Bite"
2091020906"TF_Weapon_BreadBite_Desc" "Inspirerad av TF2-filmen 'Expiration Date'"
2279722793"[english]Powerhouse_cap_middle" "the RIVER"
2279822794"Winreason_FlagCaptureLimit_One" "%s1 erövrade fiendens information %s2 gång"
2279922795"[english]Winreason_FlagCaptureLimit_One" "%s1 captured the enemy intelligence %s2 time"
22800N/A"GameType_Featured" "Gun Mettle"
22801N/A"[english]GameType_Featured" "Gun Mettle"
2280222796"Hint_inspect_weapon" "Håll ned '%s1'-tangenten för att inspektera ditt vapen."
2280322797"[english]Hint_inspect_weapon" "Hold '%s1' key to inspect your weapon."
2280422798"TF_ScoreBoard_Context_Mute" "Stäng av ljud"
2319123185"[english]TF_Claidheamohmor_desc" "This weapon has a large melee range"
2319223186"TF_PersianPersuader_Desc" "Det här vapnet har en stor närstridsräckvidd"
2319323187"[english]TF_PersianPersuader_Desc" "This weapon has a large melee range"
23194N/A"TF_SplendidScreen_desc" "Alternativattack: Rusa mot dina fiender.\nFå en kritisk träff med ditt närstridsvapen efter kollision med en fiende."
23195N/A"[english]TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy."
N/A23188"TF_SplendidScreen_desc" "Alternativattack: Rusa mot dina fiender och ta bort debuffs.\nFå en kritisk träff med ditt närstridsvapen efter kollision med en fiende."
N/A23189"[english]TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy."
2319623190"Item_QuestOutput" "�%s1� har avklarat ett kontrakt och fått:: %s2 %s3"
2319723191"[english]Item_QuestOutput" "�%s1� has completed a Contract and received:: %s2 %s3"
2319823192"paintkitweapon" "Dekorerat vapen"
2323123225"[english]QuestLogExplanation_Text" "Here you're able to choose which quests to track and work towards completing."
2323223226"Context_InspectModel" "Inspektera föremål"
2323323227"[english]Context_InspectModel" "Inspect Item"
23234N/A"Store_MarketPlace" "BLÄDDRA STEAMS GEMENSKAPSMARKNAD"
23235N/A"[english]Store_MarketPlace" "BROWSE STEAM COMMUNITY MARKET"
2323623228"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Tänk på"
2323723229"[english]Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Please note"
2323823230"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassText" "Du spelar för närvarande med DirectX 8. Dekorerade vapen är inkompatibla med detta läge."
2324923241"[english]TF_UseOperationPassFail_Text" "An error occurred.\nPlease Try again later."
2325023242"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Title" "Kan inte använda pass"
2325123243"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Title" "Cannot Use Pass"
23252N/A"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "Ett kampanjmynt är redan aktivt.\n\nEndast ett kampanjmynt kan vara aktivt vid ett tillfälle."
23253N/A"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "A campaign coin is already active.\n\nOnly one campaign coin may be active at a time."
N/A23244"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "Ett kampanjpass har redan aktiverats för den aktuella kampanjen."
N/A23245"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "A campaign pass has already been activated for the current campaign"
2325423246"TF_UseOperationPass_Title" "Aktivera pass?"
2325523247"[english]TF_UseOperationPass_Title" "Activate Pass?"
23256N/A"TF_UseOperationPass_Text" "Inlösning av kampanjpasset ger tillgång till kontrakt under kampanjens gång.\n\nDet resulterande kampanjmyntet kan inte bytas."
23257N/A"[english]TF_UseOperationPass_Text" "Redeeming the campaign pass grants access to contracts for the duration of the campaign.\n\nThe resulting campaign coin cannot be traded."
N/A23248"TF_UseOperationPass_Text" "Inlösning av kampanjpasset ger tillgång till kontrakt under kampanjens gång.\n\nDen resulterande kampanjpolletten kan inte bytas."
N/A23249"[english]TF_UseOperationPass_Text" "Redeeming the campaign pass grants access to contracts for the duration of the campaign.\n\nThe resulting campaign token cannot be traded."
2325823250"TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Kan inte radera"
2325923251"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Cannot Delete"
23260N/A"TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "Kampanjmyntet kan inte tas bort när kampanjen är aktiv."
23261N/A"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "The campaign coin cannot be deleted while the campaign is active."
N/A23252"TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "Kampanjpolletten kan inte tas bort när kampanjen är aktiv."
N/A23253"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "The campaign token cannot be deleted while the campaign is active."
2326223254"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Aktiverat"
2326323255"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Enabled"
2326423256"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Skadespridning"
2326523257"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Damage spread"
23266N/A"TF_GameModeDesc_Featured" "Spela de utvalda banorna i \"Gun Mettle\"-uppdateringen."
23267N/A"[english]TF_GameModeDesc_Featured" "Tour the featured maps for the Gun Mettle Update."
23268N/A"TF_GameModeDetail_Featured" "Välj detta alternativ för att gå med i en spelserver som ständigt kör de utvalda banorna från \"Gun Mettle\"-uppdateringen."
23269N/A"[english]TF_GameModeDetail_Featured" "Select this option to join a game server that continually runs the featured maps for the Gun Mettle Update."
N/A23258"TF_GameModeDesc_Featured" "Spela de utvalda banorna i \"Tough Break\"-uppdateringen."
N/A23259"[english]TF_GameModeDesc_Featured" "Tour the featured maps for the Tough Break Update."
N/A23260"TF_GameModeDetail_Featured" "Välj detta alternativ för att gå med i en spelserver som ständigt kör de utvalda banorna från \"Tough Break\"-uppdateringen."
N/A23261"[english]TF_GameModeDetail_Featured" "Select this option to join a game server that continually runs the featured maps for the Tough Break Update."
2327023262"TF_Pass" "Pass"
2327123263"[english]TF_Pass" "Pass"
2327223264"TF_MVM_Tour_ExpertDifficulty_Denied" "VARNING: Expertuppdrag är MYCKET SVÅRARE än avancerade uppdrag.\n\nDu måste bevisa ditt kurage genom att klara minst en avancerad tjänstgöring innan du kan påbörja denna utmaning.\n"
2329723289"[english]TF_Competitive_Pass" "Competitive Matchmaking Beta Pass"
2329823290"TF_Competitive_Pass_Desc" "Visa upp detta pass i betan för tävlingsinriktat spelläge för åtkomst till rankade spel."
2329923291"[english]TF_Competitive_Pass_Desc" "Present this pass in the Competitive Mode Beta to gain access to ranked ladder games."
23300N/A"TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Beta-pass krävs"
23301N/A"[english]TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Beta Access Pass Required"
N/A23292"TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Pass krävs"
N/A23293"[english]TF_Competitive_RequiresPass_Title" "Pass Required"
2330223294"TF_Competitive_RequiresPass" "För att spela i tävlingsinriktade lägen krävs ett Beta-pass för tävlingsinriktad matchning."
23303N/A"[english]TF_Competitive_RequiresPass" "To play in ranked competitive modes, you must own a Competitive Matchmaking Beta Pass."
N/A23295"[english]TF_Competitive_RequiresPass" "To play in competitive modes, you must own a Competitive Matchmaking Beta Pass."
2330423296"TF_Competitive_Disconnect" "Matchen är över. Tack för att du spelade!"
2330523297"[english]TF_Competitive_Disconnect" "The match is over. Thanks for playing!"
2330623298"TF_ItemDynamicQuest_Use" "Inspektera"
2334123333"[english]Questlog_Reward" "Rewards"
2334223334"QuestLog_Title" "Kontraktlåda"
2334323335"[english]QuestLog_Title" "Contracts Drawer"
23344N/A"QuestLog_NeedPassForContracts" "För att få kontrakt\naktivera ett Gun Mettle Kampanjpass"
23345N/A"[english]QuestLog_NeedPassForContracts" "To receive contracts\nactivate a Gun Mettle Campaign Pass."
2334623336"QuestLog_NoQuests" "Inga kontrakt tillgängliga just nu.\nKom tillbaka senare."
2334723337"[english]QuestLog_NoQuests" "No contracts available right now.\nCheck back later."
2334823338"Questlog_Progress" "Framsteg"
2360523595"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSuijin_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Suijin."
2360623596"GunMettleCosmetics_collection" "Gun Mettle-kosmetiksamling"
2360723597"[english]GunMettleCosmetics_collection" "Gun Mettle Cosmetics Collection"
23608N/A"GunMettleCosmetics_collection_desc" "Föremål från \"Gun Mettle\"-kosmetiska föremålssamlingen:"
N/A23598"GunMettleCosmetics_collection_desc" "Föremål från kosmetiksamlingen för Gun Mettle:"
2360923599"[english]GunMettleCosmetics_collection_desc" "Items from the Gun Mettle Cosmetics Collection:"
2361023600"Footer_GunMettleCosmetics" "Innehåll kan vara märklig eller en ovanlig \"Gun Mettle\"-hatt"
2361123601"[english]Footer_GunMettleCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Gun Mettle Hat"
2414524135"[english]Attrib_Particle106" "Eldritch Flame"
2414624136"Item_QuestMerasmissionOutput" "�%s1� har slutfört ett Merasmuppdrag och fick: %s2 %s3"
2414724137"[english]Item_QuestMerasmissionOutput" "�%s1� has completed a Merasmission and received:: %s2 %s3"
24148N/A"MMenu_Update" "Föremål i fokus"
24149N/A"[english]MMenu_Update" "Featured Items"
2415024138"Context_Unusual" "Ovanlig"
2415124139"[english]Context_Unusual" "Unusual"
2415224140"Context_StrangeParts" "Märkliga Delar"
2422924217"[english]QuestLog_Identify_Merasmus" "Click to break seal"
2423024218"QuestLog_TurningIn_Merasmus" "Genomföranderitual"
2423124219"[english]QuestLog_TurningIn_Merasmus" "Performing ritual"
24232N/A"TF_Quest_RequestLoanerItems" "Begär lånade föremål"
N/A24220"TF_Quest_RequestLoanerItems" "Begär låneföremål"
2423324221"[english]TF_Quest_RequestLoanerItems" "Request Loaner Items"
2423424222"TF_QuestExpirationWarning_Halloween" "Försvinner:\n%s1\n"
2423524223"[english]TF_QuestExpirationWarning_Halloween" "Vanishes:\n%s1\n"
2438024368"[english]TF_Competitive_Convars_CantProceed" "Competitive Mode requires DirectX 9 or higher. Remove -dxlevel from launch options and restart TF2."
2438124369"TF_Powerup_Supernova_Deploy" "Använd änterhakens SEKUNDÄRA ATTACK för en Supernova-attack!"
2438224370"[english]TF_Powerup_Supernova_Deploy" "Grapple SECONDARY FIRE to deploy Supernova attack!"
N/A24371"TF_Medal_SpecialSnowflake" "Speciell snöflinga"
N/A24372"[english]TF_Medal_SpecialSnowflake" "Special Snowflake"
N/A24373"TF_Medal_SpecialSnowflake_Desc" "Visa den globala uppvärmningen vem som bestämmer genom att bära en fejkad snöflinga på bröstet. Given till deltagarna av Workshop Wonderland 2015 gemenskapsmonter!"
N/A24374"[english]TF_Medal_SpecialSnowflake_Desc" "Tell Global Warming who's boss by wearing a fake snowflake on your chest. Awarded to the participants of the Workshop Wonderland 2015 community showcase!"
N/A24375"TF_Medal_GiftOfGiving" "Gift of Giving"
N/A24376"[english]TF_Medal_GiftOfGiving" "Gift of Giving"
N/A24377"TF_Medal_GiftOfGiving_Desc" "Ge lite, få lite. För de barmhärtiga hjärtan av guld under välgörenhetseventet under Workshop Wonderland 2015 gemenskapsmontern!"
N/A24378"[english]TF_Medal_GiftOfGiving_Desc" "Give a little, get a little. For the charitable hearts of gold during the charity drive of the Workshop Wonderland 2015 community showcase!"
N/A24379"TF_bak_arkham_cowl" "Arkham-huva"
N/A24380"[english]TF_bak_arkham_cowl" "Arkham Cowl"
N/A24381"TF_bak_firefly" "Eldflugemasken"
N/A24382"[english]TF_bak_firefly" "The Firefly"
N/A24383"TF_bak_batarm" "Slagmannens armskydd"
N/A24384"[english]TF_bak_batarm" "Batter's Bracers"
N/A24385"TF_bak_hood_of_sorrows" "Sorgens kapuschong"
N/A24386"[english]TF_bak_hood_of_sorrows" "The Hood of Sorrows"
N/A24387"TF_bak_fear_monger" "Panikmakare"
N/A24388"[english]TF_bak_fear_monger" "Fear Monger"
N/A24389"TF_bak_pocket_villians" "Fickformatsskurkar"
N/A24390"[english]TF_bak_pocket_villians" "Pocket Villians"
N/A24391"TF_bak_caped_crusader" "Läderlappens mantel"
N/A24392"[english]TF_bak_caped_crusader" "The Caped Crusader"
N/A24393"TF_bak_buttler" "Buttlern"
N/A24394"[english]TF_bak_buttler" "Buttler"
N/A24395"TF_bak_teufort_knight" "Teufort Knight"
N/A24396"[english]TF_bak_teufort_knight" "Teufort Knight"
N/A24397"TF_bak_sidekicks_side_slick" "Hjälpredans ögonbindel"
N/A24398"[english]TF_bak_sidekicks_side_slick" "Sidekick's Side Slick"
N/A24399"TF_bak_bat_backup" "Läderlappens reserv"
N/A24400"[english]TF_bak_bat_backup" "The Bat Backup"
N/A24401"TF_bak_crook_combatant" "Stridande skurk"
N/A24402"[english]TF_bak_crook_combatant" "Crook Combatant"
N/A24403"TF_bak_batbelt" "Läderlappens bälte"
N/A24404"[english]TF_bak_batbelt" "Batbelt"
N/A24405"TF_bak_arkham_cowl_AdText" "-Batman Arkham Knight promoobjekt\n-Hatt till alla klasser"
N/A24406"[english]TF_bak_arkham_cowl_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-All Class Hat"
N/A24407"TF_bak_firefly_AdText" "-Batman Arkham Knight promoobjekt\n-Huvudersättare till Pyro"
N/A24408"[english]TF_bak_firefly_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-Pyro Head replacement"
N/A24409"TF_bak_fear_monger_AdText" "-Batman Arkham Knight promoobjekt\n-Huvudersättare till Pyro"
N/A24410"[english]TF_bak_fear_monger_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-Pyro Head replacement"
N/A24411"TF_Set_bak_sixties_sidekick" "60-talets hjälpreda"
N/A24412"[english]TF_Set_bak_sixties_sidekick" "Sixties Sidekick"
N/A24413"Scoreboard_TimeLeftLabel" "Servertid kvar:"
N/A24414"[english]Scoreboard_TimeLeftLabel" "Server Time Left:"
N/A24415"Scoreboard_TimeLeftNew" "%s1:%s2:%s3"
N/A24416"[english]Scoreboard_TimeLeftNew" "%s1:%s2:%s3"
N/A24417"Scoreboard_TimeLeftNoHoursNew" "%s1:%s2"
N/A24418"[english]Scoreboard_TimeLeftNoHoursNew" "%s1:%s2"
N/A24419"Scoreboard_NoTimeLimitNew" "Ingen tidsgräns"
N/A24420"[english]Scoreboard_NoTimeLimitNew" "No time limit"
N/A24421"Scoreboard_ChangeOnRoundEndNew" "Banbyte vid avslutad runda..."
N/A24422"[english]Scoreboard_ChangeOnRoundEndNew" "Map change on round end..."
N/A24423"TF_CloakDagger" "RÖRELSE"
N/A24424"[english]TF_CloakDagger" "MOTION"
N/A24425"TF_Feign" "FEJKA"
N/A24426"[english]TF_Feign" "FEIGN"
N/A24427"TF_BOLT" "BOLT"
N/A24428"[english]TF_BOLT" "BOLT"
N/A24429"TF_SmgCharge" "CRIKEY"
N/A24430"[english]TF_SmgCharge" "CRIKEY"
N/A24431"TF_Weapon_FlameThrower_desc" "Alternativattack: Frigör en luftstöt som knuffar tillbaka fiender och projektiler, och släcker allierade som brinner.\nAtt släcka en allierad som brinner ger dig 20 HP."
N/A24432"[english]TF_Weapon_FlameThrower_desc" "Alt-Fire: Release a blast of air that pushes enemies and projectiles and extinguish allies that are on fire.\nExtinguishing an ally on fire gives you 20 health."
N/A24433"TF_Weapon_PipebombLauncher_desc" "Alternativattack: Detonerar alla klisterbomber"
N/A24434"[english]TF_Weapon_PipebombLauncher_desc" "Alt-Fire: Detonate all Stickybombs"
N/A24435"TF_Weapon_Knife_desc" "Attackera en fiende bakifrån för att göra ett rygghugg som dödar denne omedelbart."
N/A24436"[english]TF_Weapon_Knife_desc" "Attack an enemy from behind to Backstab them for a one hit kill."
N/A24437"TF_Weapon_Spy_Sapper_desc" "Placera på fiendebyggnader för att inaktivera och sakta tömma deras hälsa. Att placera en Sapper undanröjer inte din förklädnad."
N/A24438"[english]TF_Weapon_Spy_Sapper_desc" "Place on enemy buildings to disable and slowly drain away its health. Placing a sapper does not remove your disguise"
N/A24439"TF_Weapon_Watch_desc" "Alternativattack: Bli osynlig. Kan inte attackera vid osynlighet. Att stöta på fiender gör en något synlig för fiender."
N/A24440"[english]TF_Weapon_Watch_desc" "Alt-Fire: Turn invisible. Cannot attack while invisible. Bumping in to enemies will make your slightly visible to enemies"
N/A24441"TF_TournamentMedal_2016" "2016"
N/A24442"[english]TF_TournamentMedal_2016" "2016"
N/A24443"TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak" "Tough Break Banpaket"
N/A24444"[english]TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak" "Tough Break Community Maps Bundle"
N/A24445"TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak_Desc" "Inkluderar ett kartfrimärke och ett Märkligt Filter för varje gemenskapsbana från \"Tough Break\"-kampanjen."
N/A24446"[english]TF_Bundle_MapTokens_ToughBreak_Desc" "Includes one Map Stamp and one Strange Filter for each community-made map from the Tough Break campaign."
N/A24447"TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo" "Batman Arkham Knight Promo"
N/A24448"[english]TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo" "Batman Arkham Knight Promo"
N/A24449"TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" "
N/A24450"
N/A24451"[english]TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" ""
N/A24452"pl_snowycoast_authors" "E-Arkham\nFissionMetroid101"
N/A24453"[english]pl_snowycoast_authors" "E-Arkham\nFissionMetroid101"
N/A24454"cp_vanguard_authors" "Maxime 'Fubar' Dupuis\nKevin 'Ravidge' Brook\nGavin 'Equinoxo' Sawford"
N/A24455"[english]cp_vanguard_authors" "Maxime 'Fubar' Dupuis\nKevin 'Ravidge' Brook\nGavin 'Equinoxo' Sawford"
N/A24456"ctf_landfall_authors" "Andrew 'Dr. Spud' Thompson\nWade 'Nineaxis' Fabry\nMark 'Shmitz' Major\n"
N/A24457"[english]ctf_landfall_authors" "Andrew 'Dr. Spud' Thompson\nWade 'Nineaxis' Fabry\nMark 'Shmitz' Major\n"
N/A24458"koth_highpass_authors" "Yannick 'Bloodhound' Milhahn\n'Psy'\nJesús 'Drawer' Vera"
N/A24459"[english]koth_highpass_authors" "Yannick 'Bloodhound' Milhahn\n'Psy'\nJesús 'Drawer' Vera"
N/A24460"TF_Map_Snowycoast" "Snowycoast"
N/A24461"[english]TF_Map_Snowycoast" "Snowycoast"
N/A24462"TF_MapToken_Snowycoast" "Kart-frimärke - Snowycoast"
N/A24463"[english]TF_MapToken_Snowycoast" "Map Stamp - Snowycoast"
N/A24464"TF_MapToken_Snowycoast_Desc" "En Bomb-karta\n\nGjord av E-Arkham och FissionMetroid101\n\nAtt köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Snowycoast. Visa ditt stöd idag!"
N/A24465"[english]TF_MapToken_Snowycoast_Desc" "A Payload Map\n\nMade by E-Arkham and FissionMetroid101\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Snowycoast community map. Show your support today!"
N/A24466"TF_MapToken_Snowycoast_AdText" "-Att köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Snowycoast."
N/A24467"[english]TF_MapToken_Snowycoast_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Snowycoast community map."
N/A24468"TF_Map_Vanguard" "Vanguard"
N/A24469"[english]TF_Map_Vanguard" "Vanguard"
N/A24470"TF_MapToken_Vanguard" "Kart-frimärke - Vanguard"
N/A24471"[english]TF_MapToken_Vanguard" "Map Stamp - Vanguard"
N/A24472"TF_MapToken_Vanguard_Desc" "En Kontrollspunktskarta\n\nGjord av Maxime 'Fubar' Dupuis, Kevin 'Ravidge' Brook, och Gavin 'Equinoxo' Sawford\n\nAtt köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Vanguard. Visa ditt stöd idag!"
N/A24473"[english]TF_MapToken_Vanguard_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Maxime 'Fubar' Dupuis, Kevin 'Ravidge' Brook, and Gavin 'Equinoxo' Sawford\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Vanguard community map. Show your support today!"
N/A24474"TF_MapToken_Vanguard_AdText" "-Att köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Vanguard. "
N/A24475"[english]TF_MapToken_Vanguard_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Vanguard community map."
N/A24476"TF_Map_Landfall" "Landfall"
N/A24477"[english]TF_Map_Landfall" "Landfall"
N/A24478"TF_MapToken_Landfall" "Kart-frimärke - Landfall"
N/A24479"[english]TF_MapToken_Landfall" "Map Stamp - Landfall"
N/A24480"TF_MapToken_Landfall_Desc" "En \"erövra flaggan\"-karta\n\nGjord av Andrew 'Dr. Spud' Thompson, Wade 'Nineaxis' Fabry, och Mark 'Shmitz' Major\n\nAtt köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Landfall. Visa ditt stöd idag!"
N/A24481"[english]TF_MapToken_Landfall_Desc" "A Capture the Flag Map\n\nMade by Andrew 'Dr. Spud' Thompson, Wade 'Nineaxis' Fabry, and Mark 'Shmitz' Major\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Landfall community map. Show your support today!"
N/A24482"TF_MapToken_Landfall_AdText" "-Att köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Landfall."
N/A24483"[english]TF_MapToken_Landfall_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Landfall community map."
N/A24484"TF_Map_Highpass" "Highpass"
N/A24485"[english]TF_Map_Highpass" "Highpass"
N/A24486"TF_MapToken_Highpass" "Kart-frimärke - Highpass"
N/A24487"[english]TF_MapToken_Highpass" "Map Stamp - Highpass"
N/A24488"TF_MapToken_Highpass_Desc" "En \"Herre på Täppan\"-bana\n\nGjord av Yannick 'Bloodhound' Milhahn, 'Psy', och Jesús 'Drawer' Vera\n\nAtt köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Highpass. Visa ditt stöd idag!"
N/A24489"[english]TF_MapToken_Highpass_Desc" "A King of the Hill Map\n\nMade by Yannick 'Bloodhound' Milhahn, 'Psy', and Jesús 'Drawer' Vera\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Highpass community map. Show your support today!"
N/A24490"TF_MapToken_Highpass_AdText" "-Att köpa det här föremålet stödjer direkt skaparna av gemenskapskartan Highpass."
N/A24491"[english]TF_MapToken_Highpass_AdText" "-Purchasing this item directly supports the creators of the Highpass community map."
N/A24492"TF_Map_Snowycoast_StrangePrefix" " Kyld"
N/A24493"[english]TF_Map_Snowycoast_StrangePrefix" " Chilled"
N/A24494"TF_Map_Vanguard_StrangePrefix" " Hammrad"
N/A24495"[english]TF_Map_Vanguard_StrangePrefix" " Hammered"
N/A24496"TF_Map_Landfall_StrangePrefix" " Rustik"
N/A24497"[english]TF_Map_Landfall_StrangePrefix" " Rustic"
N/A24498"TF_Map_Highpass_StrangePrefix" " Solbränd"
N/A24499"[english]TF_Map_Highpass_StrangePrefix" " Sun-Baked"
N/A24500"GameType_Featured" "Tough Break"
N/A24501"[english]GameType_Featured" "Tough Break"
N/A24502"NewItemMethod_QuestLoaner" "Du �lånar för ett kontrakt�:"
N/A24503"[english]NewItemMethod_QuestLoaner" "You're �borrowing for a Contract�:"
N/A24504"RefurbishItem_RemoveGifterTitle" "Ta bort givarens namn?"
N/A24505"[english]RefurbishItem_RemoveGifterTitle" "Remove Gifter's name?"
N/A24506"RefurbishItem_RemoveGifterCombo" "Ta bort givarens namn"
N/A24507"[english]RefurbishItem_RemoveGifterCombo" "Remove Gifter's name"
N/A24508"RefurbishItem_RemoveGifter" "Ta bort givarens namn från föremålet?"
N/A24509"[english]RefurbishItem_RemoveGifter" "Remove the Gifter's name from this item?"
N/A24510"ToolFestivizerConfirm" "Är du säker på att du vill pynta föremålet?"
N/A24511"[english]ToolFestivizerConfirm" "Are you sure you want to Festivize this item?"
N/A24512"TF_Commerce" "-- Handel --"
N/A24513"[english]TF_Commerce" "-- Commerce --"
N/A24514"TF_StorePrice" "Butik : %s1"
N/A24515"[english]TF_StorePrice" "Store  : %s1"
N/A24516"TF_MarketPrice" "Marknad : %s1"
N/A24517"[english]TF_MarketPrice" "Market : %s1"
N/A24518"TF_MarketUnavailable" "Marknad : Otillgänglig"
N/A24519"[english]TF_MarketUnavailable" "Market : Unavailable"
N/A24520"TF_Tool_StrangeCountTransfer" "Verktyg för överföring av märklig räknare"
N/A24521"[english]TF_Tool_StrangeCountTransfer" "Strange Count Transfer Tool"
N/A24522"TF_Tool_StrangeCountTransfer_desc" "Tar poängen från ett Märkligt föremål och lägger till dem i ett annat. Räkningen på ursprungsföremålet återställs. Poäng för Märkliga delar överförs och återställs bara om en matchande märklig del hittas. Kan endast användas mellan märkliga föremål av samma bastyp."
N/A24523"[english]TF_Tool_StrangeCountTransfer_desc" "Takes the Strange scores from one item and adds them on to another. The count for the source item is reset to zero. Strange part scores are only transferred and zeroed if a matching strange part is found. Can only be used between strange items of the same base type."
N/A24524"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast" "Märkligt filter: Snowycoast (Gemenskap)"
N/A24525"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast" "Strange Filter: Snowycoast (Community)"
N/A24526"TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Snowycoast."
N/A24527"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapSnowycoast_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Snowycoast."
N/A24528"TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard" "Märkligt filter: Vanguard (Gemenskap)"
N/A24529"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard" "Strange Filter: Vanguard (Community)"
N/A24530"TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Vanguard."
N/A24531"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapVanguard_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Vanguard."
N/A24532"TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall" "Märkligt filter: Landfall (Gemenskap)"
N/A24533"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall" "Strange Filter: Landfall (Community)"
N/A24534"TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Landfall."
N/A24535"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapLandfall_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Landfall."
N/A24536"TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass" "Märkligt filter: Highpass (Gemenskap)"
N/A24537"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass" "Strange Filter: Highpass (Community)"
N/A24538"TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass_Desc" "Lägg till detta Märkliga Filter på ett föremål av Märklig kvalitet och välj ett statistikvärde som den räknar så kommer det värdet begränsas till att bara räkna på Highpass."
N/A24539"[english]TF_StrangeFilter_CommunityMapHighpass_Desc" "Adding this Strange Filter to a Strange-quality item and selecting one of the stats that it tracks will restrict that stat to only counting events on Highpass."
N/A24540"ToughBreakCosmetics_collection" "Tough Break-kosmetiksamling"
N/A24541"[english]ToughBreakCosmetics_collection" "Tough Break Cosmetics Collection"
N/A24542"ToughBreakCosmetics_collection_desc" "Föremål från kosmetiksamlingen för Tough Break:"
N/A24543"[english]ToughBreakCosmetics_collection_desc" "Items from the Tough Break Cosmetics Collection:"
N/A24544"Footer_ToughBreakCosmetics" "Innehållet kan vara Märkligt eller en Ovanlig Tough Break-hatt"
N/A24545"[english]Footer_ToughBreakCosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
N/A24546"TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break-kosmetiklåda"
N/A24547"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase" "Tough Break Cosmetic Case"
N/A24548"TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "Denna låda är låst och kräver en\nTough Break-kosmetiknyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål gjort av gemenskapen \nfrån \"Tough Break\"-kosmetiksamlingen."
N/A24549"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item \nfrom the Tough Break Cosmetic Collection."
N/A24550"TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Innehåller kosmetiska föremål från gemenskapen\n-Behöver en Tough Break-kosmetiknyckel för att öppnas\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig \"Tough Break\"-hatt"
N/A24551"[english]TF_ToughBreakCosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Tough Break Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
N/A24552"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Tough Break-kosmetiknyckel "
N/A24553"[english]TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey" "Tough Break Cosmetic Key"
N/A24554"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_desc" "Används till att öppna en Tough Break-kosmetiklåda"
N/A24555"[english]TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_desc" "Used to Open a Tough Break Cosmetic Case"
N/A24556"TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_AdText" "-Används till att öppna en Tough Break-kosmetiklåda\n-Innehåll kan vara märkligt eller en ovanlig \"Tough Break\"-hatt"
N/A24557"[english]TF_Tool_ToughBreakCosmeticKey_AdText" "-Used to open a Tough Break Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Tough Break Hat"
N/A24558"operation_tough_break_master_collection" "Tough Break-kollektioner"
N/A24559"[english]operation_tough_break_master_collection" "The Tough Break Collections"
N/A24560"tough_break_drop_collection_01" "Harvest-kollektionen"
N/A24561"[english]tough_break_drop_collection_01" "Harvest Collection"
N/A24562"tough_break_drop_collection_01_desc" "Föremål från Harvest-kollektionen"
N/A24563"[english]tough_break_drop_collection_01_desc" "Items from the Harvest Collection"
N/A24564"tough_break_drop_collection_02" "Gentlemanne-kollektionen"
N/A24565"[english]tough_break_drop_collection_02" "Gentlemanne's Collection"
N/A24566"tough_break_drop_collection_02_desc" "Föremål från Gentlemanne-kollektionen"
N/A24567"[english]tough_break_drop_collection_02_desc" "Items from the Gentlemanne's Collection"
N/A24568"tough_break_case_collection_01" "Pyroland-kollektionen"
N/A24569"[english]tough_break_case_collection_01" "Pyroland Collection"
N/A24570"tough_break_case_collection_01_desc" "Föremål från Pyroland-kollektionen"
N/A24571"[english]tough_break_case_collection_01_desc" "Items from the Pyroland Collection"
N/A24572"tough_break_case_collection_02" "Warbird-kollektionen"
N/A24573"[english]tough_break_case_collection_02" "Warbird Collection"
N/A24574"tough_break_case_collection_02_desc" "Föremål från Warbird-kollektionen"
N/A24575"[english]tough_break_case_collection_02_desc" "Items from the Warbird Collection"
N/A24576"TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break-kampanjpass"
N/A24577"[english]TF_InactiveOperation2Pass" "Tough Break Campaign Pass"
N/A24578"TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Aktivering av kampanjpasset för Tough Break ger ett Tough Break-frimärke som ger tillgång till kontrakt under kampanjen.\nGer även en Hemlig Smissas 2015-gåva.\n\nTough Break-kampanjen tar slut 31 mars, 2016"
N/A24579"[english]TF_InactiveOperation2Pass_desc" "Activating the Tough Break Campaign Pass grants a Tough Break Stamp that grants access to contracts during the campaign.\nAlso grants a Smissmas 2015 Mystery Gift.\n\nThe Tough Break Campaign ends on March 31, 2016"
N/A24580"TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "-Bidra till skapare av gemenskapskartor\n-Tillgång till kontrakt som belönar event-exklusiva föremål när de slutförs."
N/A24581"[english]TF_InactiveOperation2Pass_AdText" "-Contribute to community map makers\n-Access to contracts that reward event-exclusive items when completed"
N/A24582"TF_ActivatedOperation2Pass" "Kampanjfrimärke för Tough Break"
N/A24583"[english]TF_ActivatedOperation2Pass" "Tough Break Campaign Stamp"
N/A24584"TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "Kampanjfrimärket för Tough Break ger tillgång till kontrakt under kampanjen.\nFrimärket kan gå upp i nivå genom att tjäna in Kontraktpoäng från avklarade kontrakt.\nFrimärket går upp i nivå vid 1000, 2000 och 3000 Kontraktpoäng.\nTough Break-kampanjen slutar 31 mars, 2016"
N/A24585"[english]TF_ActivatedOperation2Pass_desc" "The Tough Break Campaign Stamp grants access to contracts during the campaign.\nYou can level up the coin by earning Contract Points from completed contracts.\nThe stamp levels up at 1000, 2000, and 3000 Contract Points.\nThe Tough Break Campaign ends on March 31, 2016"
N/A24586"TF_ToughBreakCase01" "Pyroland-vapenlåda"
N/A24587"[english]TF_ToughBreakCase01" "Pyroland Weapons Case"
N/A24588"TF_ToughBreakCase01_Desc" "Denna låda är låst och kräver en\nTough Break-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål från \"Pyroland\"-kollektionen.\n\nÖppna innan 11 januari, 2016\nför att få en Hemlig Smissmas 2015-gåva."
N/A24589"[english]TF_ToughBreakCase01_Desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Key to open.\n\nContains an item from the Pyroland Collection.\n\nOpening before January 11, 2016,\ngrants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24590"TF_ToughBreakCase01_AdText" "-Låst Tough Break-låda\n-Kan innehålla Märkliga och Ovanliga vapen.\n\nÖppna innan 11 januari, 2016 för en Hemlig Smissas 2015-gåva."
N/A24591"[english]TF_ToughBreakCase01_AdText" "-Tough Break Locked Case\n-May contain Strange and Unusual Weapons.\n\nOpening before January 11, 2016, grants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24592"TF_ToughBreakCase02" "Warbird-vapenlåda"
N/A24593"[english]TF_ToughBreakCase02" "Warbird Weapons Case"
N/A24594"TF_ToughBreakCase02_Desc" "Denna låda är låst och kräver en\nTough Break-nyckel för att öppnas.\n\nInnehåller ett föremål från \"Warbird\"-kollektionen.\n\nÖppna innan 11 januari, 2016\nför att få en Hemlig Smissmas 2015-gåva."
N/A24595"[english]TF_ToughBreakCase02_Desc" "This Case is locked and requires a\nTough Break Key to open.\n\nContains an item from the Warbird Collection.\n\nOpening before January 11, 2016\ngrants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24596"TF_ToughBreakCase02_AdText" "-Låst Tough Break-låda\n-Kan innehålla Märkliga och Ovanliga vapen.\n\nÖppna innan 11 januari, 2016 för en Hemlig Smissas 2015-gåva."
N/A24597"[english]TF_ToughBreakCase02_AdText" "-Tough Break Locked Case\n-May contain Strange and Unusual Weapons.\n\nOpening before January 11, 2016, grants a Smissmas 2015 Mystery Gift."
N/A24598"TF_Tool_ToughBreakKey" "Tough Break-nyckel"
N/A24599"[english]TF_Tool_ToughBreakKey" "Tough Break Key"
N/A24600"TF_Tool_ToughBreakKey_Desc" "Används för att öppna Pyroland-\n eller Warbird-vapenlådor."
N/A24601"[english]TF_Tool_ToughBreakKey_Desc" "Used to open The Pyroland\nor The Warbird Weapons Case."
N/A24602"TF_Tool_ToughBreakKey_AdText" "-Används till att öppna Pyroland- eller Warbird-vapenlådor\n-Lådor kan innehålla Märkliga och Ovanliga vapen.\nLådor innehåller en extra Hemlig Smissas 2015-gåva om de används innan 11 januari, 2016."
N/A24603"[english]TF_Tool_ToughBreakKey_AdText" "-Used to open The Pyroland or The Warbird Weapons Case\n-Cases may contain Strange and Unusual Weapons.\nContains an extra Smissmas 2015 Mystery Gift if used before January 11, 2016."
N/A24604"TF_Winter_2015_Mystery" "Hemlig Smissmas 2015-gåva"
N/A24605"[english]TF_Winter_2015_Mystery" "Smissmas 2015 Mystery Gift"
N/A24606"TF_Winter_2015_Mystery_desc" "En hemlig gåva från Mann Co.\nDu kan inte öppna gåvan ännu.\n\nHar du varit stygg eller snäll?"
N/A24607"[english]TF_Winter_2015_Mystery_desc" "A Mysterious gift from Mann Co.\nYou cannot yet open this gift.\n\nHave you been Naughty or Nice?"
N/A24608"harvest_flamethrower_autumn" "Eldkastare | Höst"
N/A24609"[english]harvest_flamethrower_autumn" "The Autumn Flame Thrower"
N/A24610"harvest_flamethrower_nutcracker" "Eldkastare | Nötknäppare"
N/A24611"[english]harvest_flamethrower_nutcracker" "The Nutcracker Flame Thrower"
N/A24612"harvest_flamethrower_pumpkinpatch" "Eldkastare | Pumpaodling"
N/A24613"[english]harvest_flamethrower_pumpkinpatch" "The Pumpkin Patch Flame Thrower"
N/A24614"harvest_grenadelauncher_autumn" "Granatkastare | Höst"
N/A24615"[english]harvest_grenadelauncher_autumn" "The Autumn Grenade Launcher"
N/A24616"harvest_grenadelauncher_macabreweb" "Granatkastare | Kusligt nät"
N/A24617"[english]harvest_grenadelauncher_macabreweb" "The Macabre Web Grenade Launcher"
N/A24618"harvest_knife_boneyard" "Kniv | Benig"
N/A24619"[english]harvest_knife_boneyard" "The Boneyard Knife"
N/A24620"harvest_medigun_wildwood" "Hälsovapen | Vildskog"
N/A24621"[english]harvest_medigun_wildwood" "The Wildwood Medi Gun"
N/A24622"harvest_minigun_macabreweb" "Minigun | Kusligt nät"
N/A24623"[english]harvest_minigun_macabreweb" "The Macabre Web Minigun"
N/A24624"harvest_minigun_nutcracker" "Minigun | Nötknäppare"
N/A24625"[english]harvest_minigun_nutcracker" "The Nutcracker Minigun"
N/A24626"harvest_minigun_pumpkinpatch" "Minigun | Pumpaodling"
N/A24627"[english]harvest_minigun_pumpkinpatch" "The Pumpkin Patch Minigun"
N/A24628"harvest_pistol_macabreweb" "Pistol | Kusligt nät"
N/A24629"[english]harvest_pistol_macabreweb" "The Macabre Web Pistol"
N/A24630"harvest_pistol_nutcracker" "Pistol | Nötknäppare"
N/A24631"[english]harvest_pistol_nutcracker" "The Nutcracker Pistol"
N/A24632"harvest_revolver_boneyard" "Revolver | Benig"
N/A24633"[english]harvest_revolver_boneyard" "The Boneyard Revolver"
N/A24634"harvest_revolver_macabreweb" "Revolver | Kusligt nät"
N/A24635"[english]harvest_revolver_macabreweb" "The Macabre Web Revolver"
N/A24636"harvest_revolver_wildwood" "Revolver | Vildskog"
N/A24637"[english]harvest_revolver_wildwood" "The Wildwood Revolver"
N/A24638"harvest_rocketlauncher_autumn" "Raketgevär | Höst"
N/A24639"[english]harvest_rocketlauncher_autumn" "The Autumn Rocket Launcher"
N/A24640"harvest_scattergun_macabreweb" "Hagelbössa | Kusligt nät"
N/A24641"[english]harvest_scattergun_macabreweb" "The Macabre Web Scattergun"
N/A24642"harvest_scattergun_nutcracker" "Hagelbössa | Nötknäppare"
N/A24643"[english]harvest_scattergun_nutcracker" "The Nutcracker Scattergun"
N/A24644"harvest_shotgun_autumn" "Hagelgevär | Höst"
N/A24645"[english]harvest_shotgun_autumn" "The Autumn Shotgun"
N/A24646"harvest_smg_wildwood" "Kpist | Vildskog"
N/A24647"[english]harvest_smg_wildwood" "The Wildwood SMG"
N/A24648"harvest_sniperrifle_boneyard" "Krypskyttegevär | Benig"
N/A24649"[english]harvest_sniperrifle_boneyard" "The Boneyard Sniper Rifle"
N/A24650"harvest_sniperrifle_pumpkinpatch" "Krypskyttegevär | Pumpaodling"
N/A24651"[english]harvest_sniperrifle_pumpkinpatch" "The Pumpkin Patch Sniper Rifle"
N/A24652"harvest_sniperrifle_wildwood" "Krypskyttegevär | Vildskog"
N/A24653"[english]harvest_sniperrifle_wildwood" "The Wildwood Sniper Rifle"
N/A24654"harvest_stickybomblauncher_autumn" "Klisterbombskastare | Höst"
N/A24655"[english]harvest_stickybomblauncher_autumn" "The Autumn Stickybomb Launcher"
N/A24656"harvest_stickybomblauncher_macabreweb" "Klisterbombskastare | Kusligt nät"
N/A24657"[english]harvest_stickybomblauncher_macabreweb" "The Macabre Web Stickybomb Launcher"
N/A24658"harvest_stickybomblauncher_pumpkinpatch" "Klisterbombskastare | Pumpaodling"
N/A24659"[english]harvest_stickybomblauncher_pumpkinpatch" "The Pumpkin Patch Stickybomb Launcher"
N/A24660"harvest_wrench_autumn" "Skiftnyckel | Höst"
N/A24661"[english]harvest_wrench_autumn" "The Autumn Wrench"
N/A24662"harvest_wrench_boneyard" "Skiftnyckel | Benig"
N/A24663"[english]harvest_wrench_boneyard" "The Boneyard Wrench"
N/A24664"harvest_wrench_nutcracker" "Skiftnyckel | Nötknäppare"
N/A24665"[english]harvest_wrench_nutcracker" "The Nutcracker Wrench"
N/A24666"pyroland_flamethrower_rainbow" "Eldkastare | Regnbåge"
N/A24667"[english]pyroland_flamethrower_rainbow" "The Rainbow Flame Thrower"
N/A24668"pyroland_flamethrower_balloonicorn" "Eldkastare | Ballonghörning"
N/A24669"[english]pyroland_flamethrower_balloonicorn" "The Balloonicorn Flame Thrower"
N/A24670"pyroland_grenadelauncher_rainbow" "Granatkastare | Regnbåge"
N/A24671"[english]pyroland_grenadelauncher_rainbow" "The Rainbow Grenade Launcher"
N/A24672"pyroland_grenadelauncher_sweetdreams" "Granatkastare | Söta drömmar"
N/A24673"[english]pyroland_grenadelauncher_sweetdreams" "The Sweet Dreams Grenade Launcher"
N/A24674"pyroland_knife_bluemew" "Kniv | Blått jam"
N/A24675"[english]pyroland_knife_bluemew" "The Blue Mew Knife"
N/A24676"pyroland_knife_braincandy" "Kniv | Sockersöt"
N/A24677"[english]pyroland_knife_braincandy" "The Brain Candy Knife"
N/A24678"pyroland_knife_stabbedtohell" "Kniv | Knivad åt helvete"
N/A24679"[english]pyroland_knife_stabbedtohell" "The Stabbed to Hell Knife"
N/A24680"pyroland_medigun_flowerpower" "Hälsovapen | Flower Power"
N/A24681"[english]pyroland_medigun_flowerpower" "The Flower Power Medi Gun"
N/A24682"pyroland_minigun_mistercuddles" "Herr Sötnos"
N/A24683"[english]pyroland_minigun_mistercuddles" "The Mister Cuddles"
N/A24684"pyroland_minigun_braincandy" "Minigun | Sockersöt"
N/A24685"[english]pyroland_minigun_braincandy" "The Brain Candy Minigun"
N/A24686"pyroland_pistol_bluemew" "Pistol | Blått jam"
N/A24687"[english]pyroland_pistol_bluemew" "The Blue Mew Pistol"
N/A24688"pyroland_pistol_braincandy" "Pistol | Sockersöt"
N/A24689"[english]pyroland_pistol_braincandy" "The Brain Candy Pistol"
N/A24690"pyroland_pistol_shottohell" "Pistol | Skjuten åt helvete"
N/A24691"[english]pyroland_pistol_shottohell" "The Shot to Hell Pistol"
N/A24692"pyroland_revolver_flowerpower" "Revolver | Flower Power"
N/A24693"[english]pyroland_revolver_flowerpower" "The Flower Power Revolver"
N/A24694"pyroland_rocketlauncher_bluemew" "Raketgevär | Blått jam"
N/A24695"[english]pyroland_rocketlauncher_bluemew" "The Blue Mew Rocket Launcher"
N/A24696"pyroland_rocketlauncher_braincandy" "Raketgevär | Sockersöt"
N/A24697"[english]pyroland_rocketlauncher_braincandy" "The Brain Candy Rocket Launcher"
N/A24698"pyroland_scattergun_bluemew" "Hagelbössa | Blått jam"
N/A24699"[english]pyroland_scattergun_bluemew" "The Blue Mew Scattergun"
N/A24700"pyroland_scattergun_flowerpower" "Hagelbössa | Flower Power"
N/A24701"[english]pyroland_scattergun_flowerpower" "The Flower Power Scattergun"
N/A24702"pyroland_scattergun_shottohell" "Hagelbössa | Skjuten åt helvete"
N/A24703"[english]pyroland_scattergun_shottohell" "The Shot to Hell Scattergun"
N/A24704"pyroland_shotgun_flowerpower" "Hagelgevär | Flower Power"
N/A24705"[english]pyroland_shotgun_flowerpower" "The Flower Power Shotgun"
N/A24706"pyroland_smg_bluemew" "Kpist | Blått jam"
N/A24707"[english]pyroland_smg_bluemew" "The Blue Mew SMG"
N/A24708"pyroland_sniperrifle_balloonicorn" "Krypskyttegevär | Ballonghörning"
N/A24709"[english]pyroland_sniperrifle_balloonicorn" "The Balloonicorn Sniper Rifle"
N/A24710"pyroland_sniperrifle_rainbow" "Krypskyttegevär | Regnbåge"
N/A24711"[english]pyroland_sniperrifle_rainbow" "The Rainbow Sniper Rifle"
N/A24712"pyroland_stickybomblauncher_sweetdreams" "Klisterbombskastare | Söta drömmar"
N/A24713"[english]pyroland_stickybomblauncher_sweetdreams" "The Sweet Dreams Stickybomb Launcher"
N/A24714"pyroland_wrench_torquedtohell" "Skiftnyckel | Klubbad åt helvete"
N/A24715"[english]pyroland_wrench_torquedtohell" "The Torqued to Hell Wrench"
N/A24716"gentlemanne_flamethrower_coffinnail" "Eldkastare | Spiken i kistan"
N/A24717"[english]gentlemanne_flamethrower_coffinnail" "The Coffin Nail Flame Thrower"
N/A24718"gentlemanne_grenadelauncher_coffinnail" "Granatkastare | Spiken i kistan"
N/A24719"[english]gentlemanne_grenadelauncher_coffinnail" "The Coffin Nail Grenade Launcher"
N/A24720"gentlemanne_grenadelauncher_topshelf" "Granatkastare | Översta hyllan"
N/A24721"[english]gentlemanne_grenadelauncher_topshelf" "The Top Shelf Grenade Launcher"
N/A24722"gentlemanne_knife_dressedtokill" "Kniv | Dödligt klädd"
N/A24723"[english]gentlemanne_knife_dressedtokill" "The Dressed to Kill Knife"
N/A24724"gentlemanne_knife_topshelf" "Kniv | Översta hyllan"
N/A24725"[english]gentlemanne_knife_topshelf" "The Top Shelf Knife"
N/A24726"gentlemanne_medigun_coffinnail" "Hälsovapen | Spiken i kistan"
N/A24727"[english]gentlemanne_medigun_coffinnail" "The Coffin Nail Medi Gun"
N/A24728"gentlemanne_medigun_dressedtokill" "Hälsovapen | Dödligt klädd"
N/A24729"[english]gentlemanne_medigun_dressedtokill" "The Dressed to Kill Medi Gun"
N/A24730"gentlemanne_medigun_highrollers" "Hälsovapen | Tursam"
N/A24731"[english]gentlemanne_medigun_highrollers" "The High Roller's Medi Gun"
N/A24732"gentlemanne_minigun_coffinnail" "Minigun | Spiken i kistan"
N/A24733"[english]gentlemanne_minigun_coffinnail" "The Coffin Nail Minigun"
N/A24734"gentlemanne_minigun_dressedtokill" "Minigun | Dödligt klädd"
N/A24735"[english]gentlemanne_minigun_dressedtokill" "The Dressed to Kill Minigun"
N/A24736"gentlemanne_minigun_topshelf" "Minigun | Översta hyllan"
N/A24737"[english]gentlemanne_minigun_topshelf" "The Top Shelf Minigun"
N/A24738"gentlemanne_pistol_dressedtokill" "Pistol | Dödligt klädd"
N/A24739"[english]gentlemanne_pistol_dressedtokill" "The Dressed to Kill Pistol"
N/A24740"gentlemanne_revolver_coffinnail" "Revolver | Spiken i kistan"
N/A24741"[english]gentlemanne_revolver_coffinnail" "The Coffin Nail Revolver"
N/A24742"gentlemanne_revolver_topshelf" "Revolver | Översta hyllan"
N/A24743"[english]gentlemanne_revolver_topshelf" "The Top Shelf Revolver"
N/A24744"gentlemanne_rocketlauncher_coffinnail" "Raketgevär | Spiken i kistan"
N/A24745"[english]gentlemanne_rocketlauncher_coffinnail" "The Coffin Nail Rocket Launcher"
N/A24746"gentlemanne_rocketlauncher_highrollers" "Raketgevär | Tursam"
N/A24747"[english]gentlemanne_rocketlauncher_highrollers" "The High Roller's Rocket Launcher"
N/A24748"gentlemanne_scattergun_coffinnail" "Hagelbössa | Spiken i kistan"
N/A24749"[english]gentlemanne_scattergun_coffinnail" "The Coffin Nail Scattergun"
N/A24750"gentlemanne_shotgun_coffinnail" "Hagelgevär | Spiken i kistan"
N/A24751"[english]gentlemanne_shotgun_coffinnail" "The Coffin Nail Shotgun"
N/A24752"gentlemanne_shotgun_dressedtokill" "Hagelgevär | Dödligt klädd"
N/A24753"[english]gentlemanne_shotgun_dressedtokill" "The Dressed to Kill Shotgun"
N/A24754"gentlemanne_smg_highrollers" "Kpist | Tursam"
N/A24755"[english]gentlemanne_smg_highrollers" "The High Roller's SMG"
N/A24756"gentlemanne_sniperrifle_coffinnail" "Krypskyttegevär | Spiken i kistan"
N/A24757"[english]gentlemanne_sniperrifle_coffinnail" "The Coffin Nail Sniper Rifle"
N/A24758"gentlemanne_sniperrifle_dressedtokill" "Krypskyttegevär | Dödligt klädd"
N/A24759"[english]gentlemanne_sniperrifle_dressedtokill" "The Dressed to Kill Sniper Rifle"
N/A24760"gentlemanne_stickybomblauncher_coffinnail" "Klisterbombskastare | Spiken i kistan"
N/A24761"[english]gentlemanne_stickybomblauncher_coffinnail" "The Coffin Nail Stickybomb Launcher"
N/A24762"gentlemanne_stickybomblauncher_dressedtokill" "Klisterbombskastare | Dödligt klädd"
N/A24763"[english]gentlemanne_stickybomblauncher_dressedtokill" "The Dressed to Kill Stickybomb Launcher"
N/A24764"gentlemanne_wrench_dressedtokill" "Skiftnyckel | Dödligt klädd"
N/A24765"[english]gentlemanne_wrench_dressedtokill" "The Dressed to Kill Wrench"
N/A24766"gentlemanne_wrench_topshelf" "Skiftnyckel | Översta hyllan"
N/A24767"[english]gentlemanne_wrench_topshelf" "The Top Shelf Wrench"
N/A24768"warbird_flamethrower_warhawk" "Eldkastare | Krigshök"
N/A24769"[english]warbird_flamethrower_warhawk" "The Warhawk Flame Thrower"
N/A24770"warbird_grenadelauncher_warhawk" "Granatkastare | Krigshök"
N/A24771"[english]warbird_grenadelauncher_warhawk" "The Warhawk Grenade Launcher"
N/A24772"warbird_knife_blitzkrieg" "Kniv | Blitzkrieg"
N/A24773"[english]warbird_knife_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Knife"
N/A24774"warbird_knife_airwolf" "Kniv | Airwolf"
N/A24775"[english]warbird_knife_airwolf" "The Airwolf Knife"
N/A24776"warbird_medigun_blitzkrieg" "Hälsovapen | Blitzkrieg"
N/A24777"[english]warbird_medigun_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Medi Gun"
N/A24778"warbird_medigun_corsair" "Hälsovapen | Korseld"
N/A24779"[english]warbird_medigun_corsair" "The Corsair Medi Gun"
N/A24780"warbird_minigun_butcherbird" "Minigun | Stridsflygplan"
N/A24781"[english]warbird_minigun_butcherbird" "The Butcher Bird Minigun"
N/A24782"warbird_pistol_blitzkrieg" "Pistol | Blitzkrieg"
N/A24783"[english]warbird_pistol_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Pistol"
N/A24784"warbird_revolver_blitzkrieg" "Revolver | Blitzkrieg"
N/A24785"[english]warbird_revolver_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Revolver"
N/A24786"warbird_rocketlauncher_warhawk" "Raketgevär | Krigshök"
N/A24787"[english]warbird_rocketlauncher_warhawk" "The Warhawk Rocket Launcher"
N/A24788"warbird_scattergun_killerbee" "Hagelbössa | Mördargeting"
N/A24789"[english]warbird_scattergun_killerbee" "The Killer Bee Scattergun"
N/A24790"warbird_shotgun_redbear" "Hagelgevär | Röd björn"
N/A24791"[english]warbird_shotgun_redbear" "The Red Bear Shotgun"
N/A24792"warbird_smg_blitzkrieg" "Kpist | Blitzkrieg"
N/A24793"[english]warbird_smg_blitzkrieg" "The Blitzkrieg SMG"
N/A24794"warbird_sniperrifle_airwolf" "Krypskyttegevär | Airwolf"
N/A24795"[english]warbird_sniperrifle_airwolf" "The Airwolf Sniper Rifle"
N/A24796"warbird_stickybomblauncher_blitzkrieg" "Klisterbombskastare | Blitzkrieg"
N/A24797"[english]warbird_stickybomblauncher_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Stickybomb Launcher"
N/A24798"warbird_wrench_airwolf" "Skiftnyckel | Airwolf"
N/A24799"[english]warbird_wrench_airwolf" "The Airwolf Wrench"
N/A24800"warbird_scattergun_corsair" "Hagelbössa | Korseld"
N/A24801"[english]warbird_scattergun_corsair" "The Corsair Scattergun"
N/A24802"warbird_grenadelauncher_butcherbird" "Granatkastare | Stridsflygplan"
N/A24803"[english]warbird_grenadelauncher_butcherbird" "The Butcher Bird Grenade Launcher"
N/A24804"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Bygg upp \"Mmmmph\" genom att åsamka skada.\nAlternativattack med full \"Mmmph\": Håna för att fylla på hälsa och få kritiska träffar i flera sekunder.\nOdödlig under \"Mmmph\"-hån."
N/A24805"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Build 'Mmmph' by dealing damage.\nAlt-Fire on full 'Mmmph': Taunt to refill health and gain crit for several seconds.\nInvulnerable while 'Mmmph' taunting."
N/A24806"Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% minskad skada mot byggnader"
N/A24807"[english]Attrib_DmgVsBuilding_decreased" "%s1% damage penalty vs buildings"
N/A24808"Attrib_SingleWepHolsterBonus" "Detta vapen hölstrar %s1% snabbare"
N/A24809"[english]Attrib_SingleWepHolsterBonus" "This weapon holsters %s1% faster"
N/A24810"Attrib_SingleWepDeployPenalty" "Detta vapen tas upp %s1% långsammare"
N/A24811"[english]Attrib_SingleWepDeployPenalty" "This weapon deploys %s1% slower"
N/A24812"Attrib_SingleWepHolsterPenalty" "Detta vapen hölstrar %s1% långsammare"
N/A24813"[english]Attrib_SingleWepHolsterPenalty" "This weapon holsters %s1% slower"
N/A24814"Attrib_RocketJump_DeployTime_DecreasedSingle" "Tas upp %s1% snabbare under rakethopp"
N/A24815"[english]Attrib_RocketJump_DeployTime_DecreasedSingle" "Deploys %s1% faster while rocket jumping"
N/A24816"Attrib_ChargeTime_Decrease" "%s1 sek minskning i anfallstid"
N/A24817"[english]Attrib_ChargeTime_Decrease" "%s1 sec decrease in charge duration"
N/A24818"Attrib_ChargeImpactDamageDecreased" "%s1% minskning i kollisionsskada"
N/A24819"[english]Attrib_ChargeImpactDamageDecreased" "%s1% decrease in charge impact damage"
N/A24820"Attrib_LoanerItemExpirationDate" "Detta föremål kommer tas bort när det tillhörande kontraktet lämnas in eller utgår."
N/A24821"[english]Attrib_LoanerItemExpirationDate" "This item will be removed when the associated contract is turned in or expired."
N/A24822"Attrib_LoanerItem" "Låneföremål - Kan ej bytas, användas i tillverkning eller modifieras."
N/A24823"[english]Attrib_LoanerItem" "Loaner - Cannot be traded, crafted, or modified."
N/A24824"Attrib_MiniCritBoost_WhenCharged" "Sekundär attack vid laddning ger mini-kritiska träffar i %s1 sekunder."
N/A24825"[english]Attrib_MiniCritBoost_WhenCharged" "Secondary fire when charged grants mini-crits for %s1 seconds."
N/A24826"Attrib_MiniCritBoost_ChargeRate" "Laddningsmätaren fylls efter åsamkad skada."
N/A24827"[english]Attrib_MiniCritBoost_ChargeRate" "Dealing damage fills charge meter."
N/A24828"Attrib_HitsRefillMeter" "Träffade i närstrid fyller %s1% av laddningsmätaren."
N/A24829"[english]Attrib_HitsRefillMeter" "Melee hits refill %s1% of your charge meter."
N/A24830"Attrib_NonRocketJumpAttackRatePenalty" "%s1% minskad attackhastighet när du inte explosionshoppar"
N/A24831"[english]Attrib_NonRocketJumpAttackRatePenalty" "Decreased %s1% attack speed while not blast jumping"
N/A24832"Attrib_IsASword" "Detta vapen har en stor närkampsräckvidd och\ntas upp och hölstras långsammare"
N/A24833"[english]Attrib_IsASword" "This Weapon has a large melee range and\ndeploys and holsters slower"
N/A24834"Attrib_AmmoGivesCharge" "Insamlade ammolådor ger laddning"
N/A24835"[english]Attrib_AmmoGivesCharge" "Ammo boxes collected give Charge"
N/A24836"Attrib_IsFestive" "Pyntad"
N/A24837"[english]Attrib_IsFestive" "Festivized"
N/A24838"ItemDescFestive2015" "Denna Pyntare kan appliceras på ett föremål från 2015 års vapenkollektioner."
N/A24839"[english]ItemDescFestive2015" "This Festivizer can be applied to a 2015 Weapon Collection item."
N/A24840"TF_CombatTextBatching" "Samla textade skadehändelser i strid till ett enda nummer"
N/A24841"[english]TF_CombatTextBatching" "Accumulate combat text damage events into a single number"
N/A24842"TF_ScoreBoard_PingAsText" "Visar ping-värden som text på resultattavlan"
N/A24843"[english]TF_ScoreBoard_PingAsText" "Display ping values as text on the scoreboard"
N/A24844"TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Visa alternativa klassikoner på resultattavlan"
N/A24845"[english]TF_ScoreBoard_AltClassIcons" "Display alternate class icons on the scoreboard"
N/A24846"MMenu_Update" "Tough Break-uppdatering"
N/A24847"[english]MMenu_Update" "The Tough Break Update"
N/A24848"Store_ViewMarket" "Visa i marknaden"
N/A24849"[english]Store_ViewMarket" "View On Market"
N/A24850"Store_StartingAt" "Från"
N/A24851"[english]Store_StartingAt" "Starting at"
N/A24852"Store_Market" "På marknaden"
N/A24853"[english]Store_Market" "On Market"
N/A24854"Store_MarketPlace" "GEMENSKAPSMARKNAD"
N/A24855"[english]Store_MarketPlace" "COMMUNITY MARKET"
N/A24856"TF_StrangeCount_TransferTitle" "Överför Märkliga poäng?"
N/A24857"[english]TF_StrangeCount_TransferTitle" "Transfer Strange Scores?"
N/A24858"TF_StrangeCount_TransferExplain" "Tar den Märkliga poängen från föremålet till vänster och lägger till den i föremålet till höger. Räkningen på det vänstra föremålet återställs. Poäng för Märkliga delar överförs och återställs bara om en matchande märklig del hittas. Kan endast användas mellan märkliga föremål av samma bastyp.\n\nVerktyget förbrukas efter en överföring skett."
N/A24859"[english]TF_StrangeCount_TransferExplain" "Takes the Strange scores from the item on the left and adds them to the item on the right. The left item's scores are reset to zero. Strange part scores are only transferred and zeroed if a matching strange part is found. Can only be used between strange items of the same base type.\n\nThis tool is consumed after a transfer is made."
N/A24860"TF_StrangeCount_Transfer_TypeMismatch" "Detta föremål är inte samma typ som det andra."
N/A24861"[english]TF_StrangeCount_Transfer_TypeMismatch" "This item is not the same type as the other."
N/A24862"TF_StrangeCount_Transfer_NotStrange" "Föremålet spårar ingen statistik."
N/A24863"[english]TF_StrangeCount_Transfer_NotStrange" "Item does not track any stats."
N/A24864"TF_StrangeCount_Transfer_Self" "Föremålet är redan valt."
N/A24865"[english]TF_StrangeCount_Transfer_Self" "Item is already chosen."
N/A24866"TF_StrangeCount_Transfer_NotEnoughMatches" "Inga matchande föremål att föra över statistik till."
N/A24867"[english]TF_StrangeCount_Transfer_NotEnoughMatches" "No matching items to transfer stats with."
N/A24868"Tooltip_CombatTextBatching" "Om den är aktiverad och alternativet Stridstext används, kommer skada i följd mot samma mål läggas ihop till ett enda nummer."
N/A24869"[english]Tooltip_CombatTextBatching" "If set, and using the Combat Text option, consecutive damage done to the same target will be added together into a single number."
N/A24870"TF_Matchmaking_Show" "Öppna matchning"
N/A24871"[english]TF_Matchmaking_Show" "Open Matchmaking"
N/A24872"TF_Matchmaking_Title" "Matchning"
N/A24873"[english]TF_Matchmaking_Title" "Matchmaking"
N/A24874"QuestLog_BadgeProgress" "Frimärkesframsteg för %s1"
N/A24875"[english]QuestLog_BadgeProgress" "%s1 Stamp Progress"
N/A24876"QuestLog_ContractsCompleted" "Slutförda kontrakt"
N/A24877"[english]QuestLog_ContractsCompleted" "Contracts Completed"
N/A24878"QuestLog_NeedPassForContracts" "Aktivera ett kampanjpass\nför Tough Break för att få kontrakt."
N/A24879"[english]QuestLog_NeedPassForContracts" "To receive contracts\nactivate a Tough Break Campaign Pass."
N/A24880"QuestConfirmEquipLoaners_Title" "Utrusta låneföremål?"
N/A24881"[english]QuestConfirmEquipLoaners_Title" "Equip Loaners?"
N/A24882"QuestConfirmEquipLoaners_Body" "Denna åtgärd kommer ersätta föremål i din nuvarande utrustning med låneföremål. Vill du fortsätta?"
N/A24883"[english]QuestConfirmEquipLoaners_Body" "This action will replace items in your current loadout with loaner items. Would you like to proceed?"
N/A24884"TF_Quest_EquipLoanerItems" "Utrusta låneföremål"
N/A24885"[english]TF_Quest_EquipLoanerItems" "Equip Loaner Items"
N/A24886"TF_Quest_RequiredItems" "Kontraktföremål som krävs"
N/A24887"[english]TF_Quest_RequiredItems" "Required Contract Items"
N/A24888"TF_Quest_FindServer" "Hitta server"
N/A24889"[english]TF_Quest_FindServer" "Find Server"
N/A24890"TF_TauntAllClassAerobic" "Hån: Mannrobics"
N/A24891"[english]TF_TauntAllClassAerobic" "Taunt: Mannrobics"
N/A24892"TF_TauntAllClassAerobic_Desc" "Grupphån för alla klasser\nFesta till det med denna högenergiska aerobicsdans\nAndra spelare kan gå med dig genom att aktivera sitt vapenhån\n\nTryck hånplatstangenten för att växla\nTryck på primäreld- och alternativeldknapparna för att visa upp olika danssteg\nAnvänd framåt- och bakåtknapparna för att röra dig\n och knapparna för sidrörelse för att rotera medan du dansar"
N/A24893"[english]TF_TauntAllClassAerobic_Desc" "All Class Group Taunt\nParty it up with this high energy aerobics dance\nOther players can join you by activating their weapon taunt\n\nPress the taunt slot key to toggle\nPrimary and Alt Fire show off different flair moves\nUse Forward and Back keys to move\n and the Strafe keys to rotate as you dance"
N/A24894"TF_TauntAllClassAerobic_AdText" "-Grupphån för alla klasser\n-Festa till det med denna högenergiska aerobicsdans\n-Andra spelare kan gå med dig genom att aktivera sitt vapenhån"
N/A24895"[english]TF_TauntAllClassAerobic_AdText" "-All Class Group Taunt\n-Party it up with this high energy aerobics dance\n-Other players can join in by activating their weapon taunt"
N/A24896"TF_true_scotsmans_call" "Hån: Säckiga pipor"
N/A24897"[english]TF_true_scotsmans_call" "Taunt: Bad Pipes"
N/A24898"TF_true_scotsmans_call_Desc" "Demomanhån"
N/A24899"[english]TF_true_scotsmans_call_Desc" "Demoman Taunt"
N/A24900"TF_bucking_bronco" "Hån: Hoppande hingsten"
N/A24901"[english]TF_bucking_bronco" "Taunt: Bucking Bronco"
N/A24902"TF_bucking_bronco_Desc" "Ingenjörhån"
N/A24903"[english]TF_bucking_bronco_Desc" "Engineer Taunt"
N/A24904"TF_bak_caped_crusader_style1" "Vigilanten"
N/A24905"[english]TF_bak_caped_crusader_style1" "Vigilante"
N/A24906"TF_bak_caped_crusader_style2" "Lagspelare"
N/A24907"[english]TF_bak_caped_crusader_style2" "Team Playa"
N/A24908"TF_dec15_a_well_wrapped_hat" "En väl inslagen hatt"
N/A24909"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat" "A Well Wrapped Hat"
N/A24910"TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" "
N/A24911"
N/A24912"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" ""
N/A24913"TF_dec15_gift_bringer" "Gåvogivaren"
N/A24914"[english]TF_dec15_gift_bringer" "The Gift Bringer"
N/A24915"TF_dec15_gift_bringer_desc" "
N/A24916"
N/A24917"[english]TF_dec15_gift_bringer_desc" ""
N/A24918"TF_dec15_chill_chullo" "Kyliga chullon"
N/A24919"[english]TF_dec15_chill_chullo" "The Chill Chullo"
N/A24920"TF_dec15_chill_chullo_desc" "
N/A24921"
N/A24922"[english]TF_dec15_chill_chullo_desc" ""
N/A24923"TF_dec15_scout_baseball_bag" "Slagmannens reserv"
N/A24924"[english]TF_dec15_scout_baseball_bag" "Bonk Batter's Backup"
N/A24925"TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" "
N/A24926"
N/A24927"[english]TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" ""
N/A24928"TF_dec15_winter_backup" "Vinterreserven"
N/A24929"[english]TF_dec15_winter_backup" "Winter Backup"
N/A24930"TF_dec15_winter_backup_desc" "
N/A24931"
N/A24932"[english]TF_dec15_winter_backup_desc" ""
N/A24933"TF_dec15_hot_heels" "Heta hälar"
N/A24934"[english]TF_dec15_hot_heels" "Hot Heels"
N/A24935"TF_dec15_hot_heels_desc" "
N/A24936"
N/A24937"[english]TF_dec15_hot_heels_desc" ""
N/A24938"TF_dec15_heavy_sweater" "Siberiska stickade tröjan"
N/A24939"[english]TF_dec15_heavy_sweater" "Siberian Sweater"
N/A24940"TF_dec15_heavy_sweater_desc" "
N/A24941"
N/A24942"[english]TF_dec15_heavy_sweater_desc" ""
N/A24943"TF_dec15_chicago_overcoat" "Chicagorocken"
N/A24944"[english]TF_dec15_chicago_overcoat" "Chicago Overcoat"
N/A24945"TF_dec15_chicago_overcoat_desc" "
N/A24946"
N/A24947"[english]TF_dec15_chicago_overcoat_desc" ""
N/A24948"TF_dec15_patriot_peak" "Patriotens prydnad"
N/A24949"[english]TF_dec15_patriot_peak" "The Patriot Peak"
N/A24950"TF_dec15_patriot_peak_desc" "
N/A24951"
N/A24952"[english]TF_dec15_patriot_peak_desc" ""
N/A24953"TF_dec15_diplomat" "Diplomaten"
N/A24954"[english]TF_dec15_diplomat" "The Diplomat"
N/A24955"TF_dec15_diplomat_desc" "
N/A24956"
N/A24957"[english]TF_dec15_diplomat_desc" ""
N/A24958"TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest" "Bunnyhopparens Ballistikväst"
N/A24959"[english]TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest" "Bunnyhopper's Ballistics Vest"
N/A24960"TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" "
N/A24961"
N/A24962"[english]TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" ""
N/A24963"TF_dec15_berlin_brain_bowl" "Berlinsk hjärnhjälm"
N/A24964"[english]TF_dec15_berlin_brain_bowl" "Berlin Brain Bowl"
N/A24965"TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" "
N/A24966"
N/A24967"[english]TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" ""
N/A24968"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem" "Medicinsk monark"
N/A24969"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem" "Medical Monarch"
N/A24970"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" "
N/A24971"
N/A24972"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" ""
N/A24973"TF_dec15_a_hat_to_kill_for" "En hatt att döda för"
N/A24974"[english]TF_dec15_a_hat_to_kill_for" "A Hat to Kill For"
N/A24975"TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" "
N/A24976"
N/A24977"[english]TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" ""
N/A24978"TF_dec15_shin_shredders" "Smalbensskydd"
N/A24979"[english]TF_dec15_shin_shredders" "Shin Shredders"
N/A24980"TF_dec15_shin_shredders_desc" "
N/A24981"
N/A24982"[english]TF_dec15_shin_shredders_desc" ""
2438324983}
2438424984}