Template:PatchDiff/December 9, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf norwegian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
61546154"[english]StoreCheckout_CompleteButUnfinalized" "Unable to confirm success. If successful, your items will be delivered at a later date."
61556155"StoreCheckout_NotEnoughRoom" "Du har ikke nok plass i ryggsekken til å kjøpe så mange gjenstander."
6156N/A"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items."
N/A6156"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items. Purchase a Backpack Expander to increase your capacity."
61576157"Store_NextWeapon" "Våpen"
61586158"[english]Store_NextWeapon" "Weapon"
81398139"YouTube_LoginResults_Forbidden" "Vennligst sjekk at brukernavnet og passordet er korrekt og prøv på nytt."
81408140"[english]YouTube_LoginResults_Forbidden" "Please verify that your username and password are correct and try again."
N/A8141"YouTube_LoginResults_Failure" "Vennligst sjekk innstillingene for din internett-tilkobling og prøv igjen."
N/A8142"[english]YouTube_LoginResults_Failure" "Please check your internet connection settings and try again."
81418143"YouTube_LoginDlg_Title" "Logg inn på YouTube™"
81428144"[english]YouTube_LoginDlg_Title" "Log into YouTube™"
82558257"TR_Eng_MoveTitle" "Bygningsplassering"
82568258"[english]TR_Eng_MoveTitle" "Building Placement"
N/A8259"TR_Eng_Move" "�Flytt bygninger ved å stå ved dem og bruk �%attack2%�. Plukk opp ladestasjonen og flytt den til sensorvåpenet nå. Plasser den ved å bruke �%attack%�."
N/A8260"[english]TR_Eng_Move" "�Move� buildings by standing near them and using �%attack2%�. Pick up the �dispenser� and move it near the sentry now. Place it down using �%attack%�."
N/A8261"TR_Eng_MoveHint" "Plasser ladestasjonen her"
N/A8262"[english]TR_Eng_MoveHint" "Place Dispenser Here"
82578263"TR_Eng_TeleTitle" "Teleporteren"
82588264"[english]TR_Eng_TeleTitle" "The Teleporter"