Template:PatchDiff/December 9, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
31303130"TF_SPY_CAMP_POSITION_NAME" "Tacksam Täckmantel"
31313131"[english]TF_SPY_CAMP_POSITION_NAME" "Deep Undercover"
3132N/A"TF_SPY_CAMP_POSITION_DESC" "Använd din Dolk Och Mantel och döda samma fiende 3 gånger, i samma område och samma liv."
N/A3132"TF_SPY_CAMP_POSITION_DESC" "Använd din Dolken och Manteln och döda samma fiende 3 gånger, i samma område och samma liv."
31333133"[english]TF_SPY_CAMP_POSITION_DESC" "While using the Cloak and Dagger, kill the same enemy 3 times, all within the same area in a single life."
31343134"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Milstolpe 1, Spion"
46604660"Tip_7_19" "Som Pyro använder du %attack2% för att reflektera projektiler tillbaka mot fienden! Detta inkluderar raketer, granater, Jarate och mer!"
46614661"[english]Tip_7_19" "As a Pyro, use %attack2% to reflect projectiles back at the enemy team! This includes rockets, grenades, Jarate, and more!"
4662N/A"Tip_7_20" "Som Pyro ska du komma ihåg att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% använder mycket ammo. Använd den när du behöver!"
N/A4662"Tip_7_20" "Som Pyro ska du komma ihåg att eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% använder mycket ammo. Använd den inte i onödan!"
46634663"[english]Tip_7_20" "As a Pyro, remember, the flame thrower's compression blast %attack2% can use up a lot of ammo. Use it when you need to!"
46644664"Tip_7_21" "Som Pyro använder du eldkastarens komprimerade luftstöt %attack2% till att putta undan klisterbomber. Hjälp dina Tekniker eller rensa en Kontrollpunkt!"
46724672"Tip_8_12" "Som Spion ska du tänka på att när du är dold med Dödsringaren kommer inte din siluett synas när du krockar med fiender."
46734673"[english]Tip_8_12" "As a Spy while cloaked with the Dead Ringer, your silhouette won't appear when colliding with enemies."
4674N/A"Tip_8_13" "Som Spion kommer din Dolk Och Mantel fylla på din döljningsmätare när du rör på dig så länge du inte är dold under tiden."
N/A4674"Tip_8_13" "Som Spion kommer din Dolken och Manteln fylla på din döljningsmätare när du rör på dig så länge du inte är dold under tiden."
46754675"[english]Tip_8_13" "As a Spy, the Cloak and Dagger can regenerate cloak while moving around so long as you are uncloaked when doing so."
46764676"Tip_8_14" "Som Spion kan du plocka upp ammo och tappade vapen för att fylla på din döljning när du använder din osynlighetsklocka eller Dödsringaren."
46774677"[english]Tip_8_14" "As a Spy, pick up ammo and fallen weapons to recharge cloak when using your invis watch or the Dead Ringer."
4678N/A"Tip_8_15" "Som Spion kommer din Dolk Och Mantel bara förbrukas om du rör på dig. Stå still eller ta bort döljning för att återfå förlorad laddning."
N/A4678"Tip_8_15" "Som Spion kommer din Dolken och Manteln bara förbrukas om du rör på dig. Stå still eller ta bort döljning för att återfå förlorad laddning."
46794679"[english]Tip_8_15" "As a Spy, the Cloak and Dagger will only drain if you are moving. Stand still or uncloak to regain lost charge."
4680N/A"Tip_8_16" "Som Spion syns din siluett om du rör på dig för länge när du är dold med din Dolk Och Mantel. Hitta en säker plats där du kan sitta och ladda upp din döljning igen."
N/A4680"Tip_8_16" "Som Spion syns din siluett om du rör på dig för länge när du är dold med din Dolken och Manteln. Hitta en säker plats där du kan sitta och ladda upp din döljning igen."
46814681"[english]Tip_8_16" "As a Spy, your silhouette can be seen if you move around while cloaked with the Cloak and Dagger for too long. Find a safe spot to sit and recharge."
46824682"Tip_8_17" "Som Spion ger Dödsringaren ifrån sig ett väldigt högt ljud när du tar bort din döljning. Hitta en säker plats borta från fiender när du ska ta bort döljningen."
57965796"Attrib_NoDeathFromHeadshots" "Bäraren kan inte dödas av huvudskott"
57975797"[english]Attrib_NoDeathFromHeadshots" "The wearer cannot be killed by headshots"
5798N/A"Attrib_AchievementItem" "Framstegsföremål: Kan Inte Bytas"
N/A5798"Attrib_AchievementItem" "Framstegsföremål: Kan inte bytas"
57995799"[english]Attrib_AchievementItem" "Achievement Item: Not Tradable"
58005800"Attrib_CannotCraft" "Kan Inte Användas I Tillverkning"
61586158"[english]StoreCheckout_CompleteButUnfinalized" "Unable to confirm success. If successful, your items will be delivered at a later date."
61596159"StoreCheckout_NotEnoughRoom" "Du har inte tillräckligt med utrymme i ryggsäcken för att kunna köpa så många föremål."
6160N/A"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items."
N/A6160"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items. Purchase a Backpack Expander to increase your capacity."
61616161"Store_NextWeapon" "Vapen"
61626162"[english]Store_NextWeapon" "Weapon"
73827382"TF_Unique_RiftFireMace" "Solstickan"
73837383"[english]TF_Unique_RiftFireMace" "The Sun-on-a-Stick"
7384N/A"TF_RiftFireAxe_Desc" "Förbättrar Moder Naturs ursprungliga\ndesign för vulkaner genom ökad bärbarhet.\Modern forskning kan inte förklara exakt var\nlavan kommer ifrån."
N/A7384"TF_RiftFireAxe_Desc" "Förbättrar Moder Naturs ursprungliga\ndesign för vulkaner genom ökad bärbarhet.\nModern vetenskap kan inte förklara exakt var\nlavan kommer ifrån."
73857385"[english]TF_RiftFireAxe_Desc" "Improves upon Mother Nature's original\ndesign for volcanos by increasing portability.\nModern science is unable to explain exactly\nwhere the lava is coming from."
73867386"TF_RiftFireMace_Desc" "Den taggiga änden går in i andra mannen."
95089508"TR_Soldier_DuckTitle" "Huka sig"
95099509"[english]TR_Soldier_DuckTitle" "Crouching"
9510N/A"TR_Soldier_Duck" "Använd �%+duck%� för att huka dig så att kan ta dig under dörröppningen och rör dig till den angivna positionen."
N/A9510"TR_Soldier_Duck" "Använd �%+duck%� för att huka dig under dörröppningen och rör dig sedan till den angivna positionen."
95119511"[english]TR_Soldier_Duck" "Use �%+duck%� to crouch under the doorway and move to the indicated position."
95129512"TR_Soldier_JumpTitle" "Hoppa"
1059410594"AbuseReport_SucceededMessage" "Överträdelserapporten skickades in"
1059510595"[english]AbuseReport_SucceededMessage" "Abuse report submitted"
10596N/A"AbuseReport_GenericFailureTitle" "Fel när rapporten skickades"
N/A10596"AbuseReport_GenericFailureTitle" "Det gick inte att skicka rapporten"
1059710597"[english]AbuseReport_GenericFailureTitle" "Error!"
1059810598"AbuseReport_GenericFailureMessage" "Inlämning av överträdelserapport misslyckades."
1059910599"[english]AbuseReport_GenericFailureMessage" "Abuse report submission failed."
10600N/A"AbuseReport_TooMuchFailedTitle" "Rapporten har inte bearbetats."
N/A10600"AbuseReport_TooMuchFailedTitle" "Tack!"
1060110601"[english]AbuseReport_TooMuchFailedTitle" "Thank You!"
1060210602"AbuseReport_TooMuchFailedMessage" "Antingen har du redan skickat in en överträdelserapport om den här spelaren, eller så har du skickat in flera överträdelserapporter på kort tid."
1092410924"Store_TryItem" "Testa den!"
1092510925"[english]Store_TryItem" "Test It Out!"
10926N/A"ItemPreview_Confirm" "Är du säker att du vill testa föremålet?\nDu kommer kunna använda det i en vecka.\nNär tiden är ute, kommer du inte kunna använda föremålet längre. Under\ntestperioden kan du köpa föremålet när som helst med en 25% rabatt!"
N/A10926"ItemPreview_Confirm" "Är du säker att du vill testa föremålet?\nDu kommer kunna använda det i en vecka.\nNär tiden är ute kommer föremålet försvinna. Du kan när\nsom helst under testperioden köpa föremålet med 25% rabatt!"
1092710927"[english]ItemPreview_Confirm" "Are you sure you want to take this item on a test run?\nYou will be able to use the item for one week.\nAfter that time, the item will expire. At any time\nduring the test period you can buy the item for a 25% discount!"
1092810928"ItemPreview_PreviewStartedTitle" "Lyckades!"
1137211372"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Var god notera"
1137311373"[english]Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutTitle" "Please note"
11374N/A"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloween föremål kan endast användas under Halloween (till den 7:e November) och under fullmåne."
N/A11374"Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloweenföremål kan endast användas under Halloween (till den 7:e november) och under fullmåne."
1137511375"[english]Store_ConfirmHolidayRestrictionCheckoutText" "Halloween items may only be used during Halloween (until November 7th) and during full moons."
1137611376"TF_GameModeDesc_Halloween" "Halloween-händelsebanor med bossar, gåvoutsläpp, och galenskap."
1138011380"TF_Armory_Item_Limited_Holiday" "Det här föremålet är bara tillgängligt i butiken för en begränsad tid under den här säsongshändelsen!"
1138111381"[english]TF_Armory_Item_Limited_Holiday" "This item is only available in the store for a limited time during this holiday event!"
N/A11382"TF_HalloweenItem_Reserved_Purgatory" "Den hemsökta Halloween-gåvan har mystiskt dykt upp någonstans där nere... Den första som hittar den får behålla den!"
N/A11383"[english]TF_HalloweenItem_Reserved_Purgatory" "The Haunted Halloween Gift has mysteriously appeared somewhere down below... The first one to find it gets to keep it!"
1138211384"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Appeared" "Se upp! �MONOCULUS!� smyger omkring...\n"
1138311385"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Appeared" "Beware! �MONOCULUS!� is lurking about...\n"
N/A11386"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Killed" "�MONOCULUS!� har besegrats!\n"
N/A11387"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Killed" "�MONOCULUS!� has been defeated!\n"
1138411388"TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaped" "�MONOCULUS!� har lämnat för att hemsöka en annan värld!\n"
1138511389"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_Escaped" "�MONOCULUS!� has left to haunt another realm!\n"
1139811402"TF_Halloween_Loot_Island" "�%s1� har tagit sig till Plundringsön!\n"
1139911403"[english]TF_Halloween_Loot_Island" "�%s1� has made it to Loot Island!\n"
N/A11404"AbuseReport_Player" "Överträdande spelare"
N/A11405"[english]AbuseReport_Player" "Abusive Player"
N/A11406"AbuseReport_GameServer" "Överträdande spelserver"
N/A11407"[english]AbuseReport_GameServer" "Abusive Game Server"
1140011408"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Appeared" "Se upp! �MONOCULUS! (LEVEL %level%)� smyger omkring...\n"
1140111409"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Appeared" "Beware! �MONOCULUS! (LEVEL %level%)� is lurking about...\n"
N/A11410"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Killed" "�MONOCULUS! (LEVEL %level%)� har besegrats!\n"
N/A11411"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Killed" "�MONOCULUS! (LEVEL %level%)� has been defeated!\n"
1140211412"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Escaped" "�MONOCULUS! (LEVEL %level%)� har lämnat för att hemsöka en annan värld!\n"
1140311413"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Escaped" "�MONOCULUS! (LEVEL %level%)� has left to haunt another realm!\n"
1141211422"TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Stun" "�%player%� har bedövat �MONOCULUS! (LEVEL %level%)�\n"
1141311423"[english]TF_Halloween_Eyeball_Boss_LevelUp_Stun" "�%player%� has stunned �MONOCULUS! (LEVEL %level%)�\n"
N/A11424"TF_Welcome_fullmoon" "Välkommen och njut av fullmånen!"
N/A11425"[english]TF_Welcome_fullmoon" "Welcome and Enjoy the Full Moon!"
N/A11426"TF_Luchador" "Kalla Krigets Luchador"
N/A11427"[english]TF_Luchador" "The Cold War Luchador"
N/A11428"TF_Luchador_Desc" "Det ruggigaste Soviet/Latinamerika-samarbetet sen Kubakrisen."
N/A11429"[english]TF_Luchador_Desc" "The most terrifying Soviet/Latino partnership since the Cuban Missile Crisis."
N/A11430"TF_Apocofists" "Apoka-Nävar"
N/A11431"[english]TF_Apocofists" "The Apoco-Fists"
N/A11432"TF_Apocofists_Desc" "Gör varenda en av dina fingrar till apokalypsens fyra ryttare! Det är över nitton apokalypsryttare per handske! Den största mängden apokalyps vi någonsin har vågat sätta på en hand!"
N/A11433"[english]TF_Apocofists_Desc" "Turn every one of your fingers into the Four Horsemen of the Apocalypse! That's over nineteen Horsemen of the Apocalypse per glove! The most Apocalypse we've ever dared attach to one hand!"
N/A11434"TF_Saint_Pin" "Helgonets märke"
N/A11435"[english]TF_Saint_Pin" "The Mark of the Saint"
N/A11436"Attrib_CritKillWillGib" "Fiender dödade med en kritisk träff kommer att bli smärtsamt sönderslitna."
N/A11437"[english]Attrib_CritKillWillGib" "Killing an enemy with a critical hit will dismember your victim. Painfully."
N/A11438"TF_TrnHat" "Skjutpekaren"
N/A11439"[english]TF_TrnHat" "The Point and Shoot"
N/A11440"TF_TrnHat_Desc" "Nästa gång som någon anklagar dig för att inte vara en riktig trollkarl för att du låter bli att (läs: kan inte) utföra magi, peta dem i ögat med denna magiskt bländande spetsiga hatt och spring."
N/A11441"[english]TF_TrnHat_Desc" "The next time someone accuses you of not being a real wizard because you refuse to (read: can’t) do spells, poke them in the eye with this magically blinding pointy hat and run."
N/A11442"TF_TrnHelmet" "Stridsspetsen"
N/A11443"[english]TF_TrnHelmet" "The War Head"
N/A11444"TF_TrnHelmet_Desc" "Skydda din tankehord från drakar, magi och andra påhittade faror med denna spikiga stridsmask av bly."
N/A11445"[english]TF_TrnHelmet_Desc" "Protect your thought-horde from dragons, sorcery, and other make-believe dangers with this spiky lead battle-mask."
N/A11446"Attrib_NoiseMaker" "Siren"
N/A11447"[english]Attrib_NoiseMaker" "Noise Maker"
N/A11448"Attrib_Always_Tradable" "Alltid bytbar"
N/A11449"[english]Attrib_Always_Tradable" "Always Tradable"
N/A11450"StoreCheckout_ItemNotForSale" "En eller flera begärda föremål är inte till salu."
N/A11451"[english]StoreCheckout_ItemNotForSale" "One or more of the items requested are not for sale."
N/A11452"StoreCheckout_DiscountFail" "Någonting gick fel när vi applicerade rabatten på en eller flera föremål. Var vänlig försök igen eller kontakta supporten."
N/A11453"[english]StoreCheckout_DiscountFail" "There seems to have been an error applying a discount to one or more items. Please try again or contact support."
N/A11454"StoreCheckout_InvalidItem" "Det efterfrågade föremålet finns inte eller är inte till salu."
N/A11455"[english]StoreCheckout_InvalidItem" "The requested item does not exist or is not for sale."
N/A11456"Web_StoreCheckout_PurchaseComplete" "Ditt köp är nu klart! Föremålen du köpte finns nu i ditt förråd."
N/A11457"[english]Web_StoreCheckout_PurchaseComplete" "Your purchase is complete! Purchased items are now in your inventory."
1141411458}
1141511459}