Template:PatchDiff/February 14, 2013 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
1588015880"[english]TF_PublishFile_Import" "Import..."
1588115881"TF_ImportFile_Title" "Importera föremål"
1588215882"[english]TF_ImportFile_Title" "Import Item"
15883N/A"TF_ImportFile_NameLabel" "Namn"
15884N/A"[english]TF_ImportFile_NameLabel" "Name"
15885N/A"TF_ImportFile_TypeLabel" "Typ"
15886N/A"[english]TF_ImportFile_TypeLabel" "Type"
15887N/A"TF_ImportFile_Models" "Modeller:"
15888N/A"[english]TF_ImportFile_Models" "Models:"
N/A15883"TF_ImportFile_NameLabel" "Föremålsnamn"
N/A15884"[english]TF_ImportFile_NameLabel" "Item Name"
N/A15885"TF_ImportFile_TypeLabel" "Föremålstyp"
N/A15886"[english]TF_ImportFile_TypeLabel" "Item Type"
N/A15887"TF_ImportFile_Models" "Klass:"
N/A15888"[english]TF_ImportFile_Models" "Class:"
1588915889"TF_ImportFile_Browse" "..."
1589015890"[english]TF_ImportFile_Browse" "..."
1589115891"TF_ImportFile_LOD0" "Högdetaljerat"
15892N/A"[english]TF_ImportFile_LOD0" "High detail"
N/A15892"[english]TF_ImportFile_LOD0" "High LOD"
1589315893"TF_ImportFile_LOD1" "Medeldetaljerat"
15894N/A"[english]TF_ImportFile_LOD1" "Medium detail"
N/A15894"[english]TF_ImportFile_LOD1" "Medium LOD"
1589515895"TF_ImportFile_LOD2" "Lågdetaljerat"
15896N/A"[english]TF_ImportFile_LOD2" "Low detail"
N/A15896"[english]TF_ImportFile_LOD2" "Low LOD"
1589715897"TF_ImportFile_Skins" "Utseenden:"
1589815898"[english]TF_ImportFile_Skins" "Skins:"
15899N/A"TF_ImportFile_RedSkin" "Standard (Lag Red)"
15900N/A"[english]TF_ImportFile_RedSkin" "Default (Red Team)"
15901N/A"TF_ImportFile_RedSkinShort" "Utseende1"
15902N/A"[english]TF_ImportFile_RedSkinShort" "Skin1"
15903N/A"TF_ImportFile_BluSkin" "Alternativ (Blått lag)"
15904N/A"[english]TF_ImportFile_BluSkin" "Alternate (Blu Team)"
15905N/A"TF_ImportFile_BluSkinShort" "Utseende2"
15906N/A"[english]TF_ImportFile_BluSkinShort" "Skin2"
N/A15899"TF_ImportFile_RedSkin" "Lag Red"
N/A15900"[english]TF_ImportFile_RedSkin" "Red Team"
N/A15901"TF_ImportFile_RedSkinShort" "Lag Red"
N/A15902"[english]TF_ImportFile_RedSkinShort" "Red Team"
N/A15903"TF_ImportFile_BluSkin" "Blått lag (valfritt)"
N/A15904"[english]TF_ImportFile_BluSkin" "Blu Team (optional)"
N/A15905"TF_ImportFile_BluSkinShort" "Blått lag"
N/A15906"[english]TF_ImportFile_BluSkinShort" "Blu Team"
1590715907"TF_ImportFile_CustomSkin" "Anpassad"
1590815908"[english]TF_ImportFile_CustomSkin" "Custom"
1590915909"TF_ImportFile_Paintable" "Färgningsbar"
1591015910"[english]TF_ImportFile_Paintable" "Paintable"
15911N/A"TF_ImportFile_Material0" "Primärt material"
15912N/A"[english]TF_ImportFile_Material0" "Primary Material"
15913N/A"TF_ImportFile_Material1" "Sekundärt material"
15914N/A"[english]TF_ImportFile_Material1" "Secondary Material"
N/A15911"TF_ImportFile_Material0" "Första material"
N/A15912"[english]TF_ImportFile_Material0" "First Material"
N/A15913"TF_ImportFile_Material1" "Andra material"
N/A15914"[english]TF_ImportFile_Material1" "Second Material"
1591515915"TF_ImportFile_Preview" "Förhandsvisa"
1591615916"[english]TF_ImportFile_Preview" "Preview"
1591715917"TF_ImportFile_Build" "Slutför"
1634816348"[english]TF_TheDigitDivulger" "The Digit Divulger"
1634916349"TF_TheDigitDivulger_Desc" "Håll dina händer varma och dina fingrar frysande med dessa färgningsbara fingerlösa handskar i läder och mocka."
1635016350"[english]TF_TheDigitDivulger_Desc" "Keep your hands warm and your fingers freezing with these paintable leather and suede fingerless gloves."
16351N/A"TF_TheDigitDivulger_Style0" "Läder"
16352N/A"[english]TF_TheDigitDivulger_Style0" "Leather"
16353N/A"TF_TheDigitDivulger_Style1" "Mocka"
16354N/A"[english]TF_TheDigitDivulger_Style1" "Suede"
N/A16351"TF_TheDigitDivulger_Style0" "Läder Öppen"
N/A16352"[english]TF_TheDigitDivulger_Style0" "Leather Open"
N/A16353"TF_TheDigitDivulger_Style1" "Mocka Öppen"
N/A16354"[english]TF_TheDigitDivulger_Style1" "Suede Open"
1635516355"TF_HeavysHockeyHair" "Tunga Artilleristens Hockeyfrilla"
1635616356"[english]TF_HeavysHockeyHair" "Heavy's Hockey Hair"
1635716357"TF_HeavysHockeyHair_Desc" "Hedra den urgamla traditionen av att banka dina fiender medvetslösa på isen genom att använda den stiliga och praktiska frisyren från dårar och tacklare världen över."
1680816808"[english]TF_Weapon_GrenadeLauncher_Festive2012" "Festive Grenade Launcher"
1680916809"TF_Pet_BalloonicornPlush_Promo" "Ballonghörningspromo"
1681016810"[english]TF_Pet_BalloonicornPlush_Promo" "Pet Balloonicorn Promo"
N/A16811"TF_Pet_BalloonicornPlush_Promo_Desc" " "
N/A16812"[english]TF_Pet_BalloonicornPlush_Promo_Desc" ""
1681116813"ItemTypeDescStrangeFilterSubStr" " (bara %s1)"
1681216814"[english]ItemTypeDescStrangeFilterSubStr" " (only %s1)"
1681316815"TF_PrizePlushy" "Prisdjur"
1681616818"[english]TF_PrizePlushy_Desc" "No more carnival games for you! Why buy three throws for a dollar and a chance to win a prize plushy for your paramour when you can just get one from the source and carry it around with you wherever you go!"
1681716819"TF_GrizzledGrowth" "Grånande Utväxt"
1681816820"[english]TF_GrizzledGrowth" "Grizzled Growth"
N/A16821"TF_GrizzledGrowth_Desc" "Vare sig det är den robusta charmen i din hakas lockar, eller ångorna från den övermogna pomadan, så kommer damerna sannolikt att falla för dig när du är i närheten. Raka bort det medan de är omtumlade och låtsas att du räddade dem från en björnattack när de vaknar till. Fungerar varje gång."
N/A16822"[english]TF_GrizzledGrowth_Desc" "Whether it's the rugged charm of your chin locks or the fumes from the overripe pomade, the ladies are sure to swoon whenever you're near. Shave it off while they're dazed and pretend you saved them from a bear attack when they awake. Works every time."
1681916823"TF_LastStraw" "Sista Strået"
1682016824"[english]TF_LastStraw" "Last Straw"
N/A16825"TF_LastStraw_Desc" "Älskar du bonnalivet? Hatar du solen? Ja, skym skallen din, hämta högaffeln och håll bössan i närheten så att du kan skrämma bort inkräktande odjur."
N/A16826"[english]TF_LastStraw_Desc" "Do you love farmin'? Do you hate the sun? Well shade yer noggin, grab yer hoe, and keep yer scattergun handy to scare off any varmints might come a-trespassin'."
N/A16827"TF_TheDigitDivulger_Style2" "Läder Stängd"
N/A16828"[english]TF_TheDigitDivulger_Style2" "Leather Closed"
N/A16829"TF_TheDigitDivulger_Style3" "Mocka Stängd"
N/A16830"[english]TF_TheDigitDivulger_Style3" "Suede Closed"
N/A16831"TF_ImportPreview_PoseLabel" "Pose"
N/A16832"[english]TF_ImportPreview_PoseLabel" "Pose"
N/A16833"TF_ImportPreview_PoseSTAND" "Stående"
N/A16834"[english]TF_ImportPreview_PoseSTAND" "Stand"
N/A16835"TF_ImportPreview_PoseCROUCH" "Hukande"
N/A16836"[english]TF_ImportPreview_PoseCROUCH" "Crouch"
N/A16837"TF_ImportPreview_PoseRUN" "Springande"
N/A16838"[english]TF_ImportPreview_PoseRUN" "Run"
N/A16839"TF_ImportPreview_Action0" "Skrattande"
N/A16840"[english]TF_ImportPreview_Action0" "Laugh"
N/A16841"TF_ShowMarketDataOnItems_Always" "Alltid"
N/A16842"[english]TF_ShowMarketDataOnItems_Always" "Always"
1682116843}
1682216844}