Template:PatchDiff/January 18, 2020 Patch/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
383383"[english]TF_Chat_AllSpec" "�*SPEC* �%s1� :  %s2"
384384"TF_Name_Change" "�* �%s1� zmienia pseudonim na �%s2"
385385"[english]TF_Name_Change" "�* �%s1� changed name to �%s2"
386N/A"Econ_holiday_restriction_halloween" "Dostępne tylko w Halloween"
N/A386"Econ_holiday_restriction_halloween" "Dostępne tylko podczas Halloween"
387387"[english]Econ_holiday_restriction_halloween" "Holiday Restriction: Halloween"
388388"TF_Weapon_Bat" "Kij"
389389"[english]TF_Weapon_Bat" "Bat"
82038203"[english]YouTube_UploadDlg_MovieTitle" "Title"
82048204"YouTube_UploadDlg_MovieDesc" "Opis"
82058205"[english]YouTube_UploadDlg_MovieDesc" "Description"
8206N/A"YouTube_UploadDlg_Disclaimer" "Naciśnięcie przycisku „Wyślij” spowoduje przesłanie filmu do twojego kanału YouTube. Jednocześnie potwierdzasz, że film jest zgody z zasadami korzystania z serwisu YouTube."
N/A8206"YouTube_UploadDlg_Disclaimer" "Naciśnięcie przycisku „Wyślij” spowoduje przesłanie filmu na twój kanał na YouTube. Jednocześnie potwierdzasz, że twój film spełnia Warunki korzystania serwisu YouTube."
82078207"[english]YouTube_UploadDlg_Disclaimer" "By clicking 'Upload,' you will upload to your own YouTube channel. You hereby confirm that your movie complies with the YouTube Terms of Service."
82088208"YouTube_UploadDlg_Terms" "Zasady korzystania z YouTube"
82098209"[english]YouTube_UploadDlg_Terms" "YouTube T.O.S."
1031910319"[english]TF_sniperbell" "Play a sound when the Sniper rifle is fully charged"
1032010320"Tooltip_sniperbell" "Włączenie tej opcji spowoduje, że karabin snajperski odtworzy sygnał dźwiękowy, gdy zostanie w pełni naładowany."
1032110321"[english]Tooltip_sniperbell" "If set, the Sniper rifle will automatically play a sound when fully charged."
10322N/A"Econ_holiday_restriction_birthday" "Dostępne tylko w urodziny TF"
N/A10322"Econ_holiday_restriction_birthday" "Dostępne tylko podczas urodzin TF"
1032310323"[english]Econ_holiday_restriction_birthday" "Holiday Restriction: TF Birthday"
1032410324"TF_NoiseMaker_TFBirthday" "Terkotka - urodziny TF"
1032510325"[english]TF_NoiseMaker_TFBirthday" "Noise Maker - TF Birthday"
1111211112"[english]Store_HomePageTitle" "Receive a %s1 for every %s2 you spend in a single purchase!"
1111311113"Store_HomePageTitleRedText" "DARMOWY PRZEDMIOT"
1111411114"[english]Store_HomePageTitleRedText" "FREE ITEM"
11115N/A"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Dostępne tylko w Halloween lub podczas pełni księżyca"
N/A11115"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Dostępne tylko podczas Halloween lub pełni Księżyca"
1111611116"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon"
1111711117"TF_Wearable_Mask" "Maska"
1111811118"[english]TF_Wearable_Mask" "Mask"
1151811518"[english]TF_POMSON_HUD" "POMSON"
1151911519"TF_KNIFE" "NÓŻ"
1152011520"[english]TF_KNIFE" "KNIFE"
11521N/A"Econ_holiday_restriction_christmas" "Dostępne tylko w święta Bożego Narodzenia"
N/A11521"Econ_holiday_restriction_christmas" "Dostępne tylko podczas Śniąt"
1152211522"[english]Econ_holiday_restriction_christmas" "Holiday Restriction: Smissmas"
1152311523"TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "PDA budowy"
1152411524"[english]TF_Weapon_PDA_Engineer_Builder" "Construction PDA"
1173611736"[english]Foundry_cap_blue_cp2" "the BLU Stockyard"
1173711737"Foundry_cap_blue_cp1" "bazę BLU"
1173811738"[english]Foundry_cap_blue_cp1" "the BLU Base"
11739N/A"Achievement_Group_2100" "Wydarzenie bożonarodzeniowe (%s1 z %s2)"
N/A11739"Achievement_Group_2100" "Wydarzenie śniąteczne (%s1 z %s2)"
1174011740"[english]Achievement_Group_2100" "Smissmas Event (%s1 of %s2)"
1174111741"Achievement_Group_2200" "Paczka mapy Foundry (%s1 z %s2)"
1174211742"[english]Achievement_Group_2200" "Foundry Pack (%s1 of %s2)"
1309413094"[english]Attrib_CanOverload" "Overloading the chamber will cause a misfire"
1309513095"Attrib_HypeOnDamage" "Przy trafieniu we wroga: ładuje Odlot"
1309613096"[english]Attrib_HypeOnDamage" "On Hit: Builds Hype"
13097N/A"Attrib_HypeResetsOnJump" "Skok redukuje sprint"
N/A13097"Attrib_HypeResetsOnJump" "Skoki w powietrzu redukują Sprint"
1309813098"[english]Attrib_HypeResetsOnJump" "Boost reduced on air jumps"
1309913099"Attrib_PyroYearNumber" "Świadek pożogi z roku %s1"
1310013100"[english]Attrib_PyroYearNumber" "Witnessed the %s1 inferno"
1343413434"[english]Attrib_Uses_Ammo_While_Aiming" "Consumes an additional %s1 ammo per second while spun up"
1343513435"Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Odwraca proces budowy wrogiej konstrukcji"
1343613436"[english]Attrib_Sapper_Degenerates_Buildings" "Reverses enemy building construction"
13437N/A"Attrib_Cleaver_Description" "Rzuć w swoich wrogów, by krwawili!\n\nDługodystansowe trafienia zmniejszają czas odnawiania"
N/A13437"Attrib_Cleaver_Description" "Rzuć w swoich wrogów, by krwawili!\nDługodystansowe trafienia zmniejszają czas odnawiania"
1343813438"[english]Attrib_Cleaver_Description" "Throw at your enemies to make them bleed! Long distance hits reduce recharge time"
1343913439"Attrib_CritVsStunned" "Trafienia krytyczne, gdy cel jest ogłuszony"
1344013440"[english]Attrib_CritVsStunned" "100% critical hit vs stunned players"
1545715457"[english]TF_MM_Rejoin_AbandonText_NoPenalty" "Game in progress found. Rejoin or Abandon?\n\nRepeatedly abandoning games will result in substantial increases to the length of your matchmaking ban."
1545815458"TF_MVM_Tour_ExpertDifficulty_Warning" "OSTRZEŻENIE: misje na poziomie eksperta są O WIELE TRUDNIEJSZE, niż na poziomie zaawansowanym oraz wymagają silnej współpracy pomiędzy wszystkimi sześcioma członkami drużyny.\n\nZaleca się, by wszyscy gracze ukończyli służbę wojskową na poziomie zaawansowanym, zanim przystąpią do rozgrywki w trybie eksperta."
1545915459"[english]TF_MVM_Tour_ExpertDifficulty_Warning" "WARNING: Expert missions are MUCH HARDER than advanced missions and require all six team members to be strong contributors.\n\nWe recommend all players complete an advanced tour of duty before attempting expert mode."
15460N/A"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Ograniczenie świąteczne: Halloween / Pełnia księżyca / Walentynki"
N/A15460"Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Dostępne tylko podczas Halloween, pełni Księżyca lub Walentynek"
1546115461"[english]Econ_holiday_restriction_halloween_or_fullmoon_or_valentines" "Holiday Restriction: Halloween / Full Moon / Valentine's Day"
1546215462"TF_Wearable_Lantern" "Lampion"
1546315463"[english]TF_Wearable_Lantern" "Lantern"
2251522515"[english]ItemHistory_Action_RemoveItemKillStreak_Remove" "Removed Killstreak effects"
2251622516"ItemHistory_Action_TradeRollback_Remove" "Transakcja została cofnięta"
2251722517"[english]ItemHistory_Action_TradeRollback_Remove" "Trade was rolled back"
22518N/A"ItemHistory_Action_CDKeyRevoke" "Numer seryjny został unieważniony"
N/A22518"ItemHistory_Action_CDKeyRevoke" "Unieważniono klucz"
2251922519"[english]ItemHistory_Action_CDKeyRevoke" "CD key revoked"
2252022520"ItemHistory_Action_WeddingRing_Remove" "Użyto przy wręczaniu pierścionka ślubnego"
2252122521"[english]ItemHistory_Action_WeddingRing_Remove" "Used in wedding ring process"
2565625656"[english]Attrib_DmgTaken_From_Fire_ReducedActive" "+%s1% fire damage resistance while deployed"
2565725657"Attrib_MoveSpeed_Bonus_ShieldRequired" "+%s1% prędkości ruchu dla noszącego (wymaga tarczy)"
2565825658"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus_ShieldRequired" "+%s1% faster move speed on wearer (shield required)"
25659N/A"Attrib_BoostOnDamage" "Przy trafieniu we wroga: ładuje sprint\nSprint zwiększa szybkość ruchu"
N/A25659"Attrib_BoostOnDamage" "Przy trafieniu we wroga: ładuje Sprint\nSprint zwiększa szybkość ruchu"
2566025660"[english]Attrib_BoostOnDamage" "On Hit: Builds Boost\nRun speed increased with Boost"
2566125661"Attrib_LunchboxAddsAmmo" "Odnawia amunicję i zdrowie"
2566225662"[english]Attrib_LunchboxAddsAmmo" "Restores ammo as well as health"
3054730547"[english]TF_TournamentMedal_Insomnia65_Contributor" "Insomnia 65 Contributor"
3054830548"TF_TournamentMedal_CTCharity_1st" "Cap that Charity - 1. miejsce"
3054930549"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_1st" "Cap that Charity 1st Place"
30550N/A"TF_TournamentMedal_CTCharity_1st_Desc" "Wstrząsnęliście międzynarodową sceną tak bardzo, że naruszyliście u podstaw plany podboju świata i poufne, rządowe afery. Zapomnijcie o Piątce z Cambridge, wy zdobyliście tytuł Szóstki z 2Fort."
N/A30550"TF_TournamentMedal_CTCharity_1st_Desc" "Wstrząsnęliście międzynarodową sceną tak bardzo, że naruszyliście u podstaw plany podboju świata i poufne, rządowe afery. Zapomnijcie o Piątce z Cambridge, wy zdobyliście tytuł Szóstki z 2Fort.\n\nDziękujemy za wsparcie turnieju – zebraliśmy 1749,22£ w walce przeciwko rakowi piersi!"
3055130551"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_1st_Desc" "You have now stirred the international pot so many times that you are practically a connoisseur when it comes to juicy world agendas and reserved governmental tidbits. Forget the Cambridge Five, you guys have acquired the title of the 2Fort Six.\n\nThank you for helping the event raise £1,749.22 in the fight against breast cancer!"
3055230552"TF_TournamentMedal_CTCharity_2nd" "Cap that Charity - 2. miejsce"
3055330553"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_2nd" "Cap that Charity 2nd Place"
30554N/A"TF_TournamentMedal_CTCharity_2nd_Desc" "Ci goście na szczycie myślą, że spuścili wam łomot, ale nie wiedzą o tym, że trzymacie ręce w rękawiczkach na pulsie w kwestii giełdy i jedna z waszych wtyk poinformowała was, że ceny złota spadną na łeb na szyję, a srebro znowu będzie w modzie. Nawet jeśli oni faktycznie wygrali, to wy, bogacze, będziecie się śmiać ostatni."
N/A30554"TF_TournamentMedal_CTCharity_2nd_Desc" "Ci goście na szczycie myślą, że spuścili wam łomot, ale nie wiedzą o tym, że trzymacie ręce w rękawiczkach na pulsie w kwestii giełdy i jedna z waszych wtyk poinformowała was, że ceny złota spadną na łeb na szyję, a srebro znowu będzie w modzie. Nawet jeśli oni faktycznie wygrali, to wy, bogacze, będziecie się śmiać ostatni.\n\nDziękujemy za wsparcie turnieju – zebraliśmy 1749,22£ w walce przeciwko rakowi piersi!"
3055530555"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_2nd_Desc" "The guys at the top might think they got you beat, but what they don't realize is that you keep your gloved fingers on the pulse of the stock market and one of your insiders recently informed you that gold prices are going to crash while silver is going to be the new black. So while they actually won, you still get to have the last, wealthy laugh.\n\nThank you for helping the event raise £1,749.22 in the fight against breast cancer!"
3055630556"TF_TournamentMedal_CTCharity_3rd" "Cap that Charity - 3. miejsce"
3055730557"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_3rd" "Cap that Charity 3rd Place"
30558N/A"TF_TournamentMedal_CTCharity_3rd_Desc" "Bycie złym z powodu uzyskania tego miejsca na podium to „nie” przez duże „N”. Nie zapomnijcie, że tajne służby Jej Królewskiej Mości zapłaciły wam z góry i że wasza licencja na zabijanie jest wciąż ważna. Nawet jeśli czujecie, że świat to za mało, to diamenty są wieczne i wciąż możecie żyć w obliczu śmierci, a śmierć nadejdzie jutro w pokoju."
N/A30558"TF_TournamentMedal_CTCharity_3rd_Desc" "Bycie złym z powodu uzyskania tego miejsca na podium to „nie” przez duże „N”. Nie zapomnijcie, że tajne służby Jej Królewskiej Mości zapłaciły wam z góry i że wasza licencja na zabijanie jest wciąż ważna. Nawet jeśli czujecie, że świat to za mało, to diamenty są wieczne i wciąż możecie żyć w obliczu śmierci, a śmierć nadejdzie jutro w pokoju.\n\nDziękujemy za wsparcie turnieju – zebraliśmy 1749,22£ w walce przeciwko rakowi piersi!"
3055930559"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_3rd_Desc" "Being upset about this position is a big Dr. No-No. Don't forget that the Majesty's Secret Service paid you in advance and that your license to kill still is validated. Even if you feel that the world isn't enough, diamonds are forever and you are free to wake up to the living daylights and die another day in peace.\n\nThank you for helping the event raise £1,749.22 in the fight against breast cancer!"
3056030560"TF_TournamentMedal_CTCharity_Participant" "Cap that Charity - uczestnik"
3056130561"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_Participant" "Cap that Charity Participant"
30562N/A"TF_TournamentMedal_CTCharity_Participant_Desc" "Może i nie znajdujesz się na liście kontaktowej grubych ryb, gdy potrzebne są poufne informacje na temat spraw wagi światowej, ale z pewnością możesz liczyć na strzałkę od lokalnej knajpy, kiedy w grę wchodzi dojście do ostrego sosu, którego używa konkurencja. Także nie bądź dla siebie za surowy: twoje działania wciąż pomagają małym płotkom."
N/A30562"TF_TournamentMedal_CTCharity_Participant_Desc" "Może i nie znajdujesz się na liście kontaktowej grubych ryb, gdy potrzebne są poufne informacje na temat spraw wagi światowej, ale z pewnością możesz liczyć na strzałkę od lokalnej knajpy, kiedy w grę wchodzi dojście do ostrego sosu, którego używa konkurencja. Także nie bądź dla siebie za surowy: twoje działania wciąż pomagają małym płotkom.\n\nDziękujemy za wsparcie turnieju – zebraliśmy 1749,22£ w walce przeciwko rakowi piersi!"
3056330563"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_Participant_Desc" "You might not be called-up when the big shots require concealed information on international affairs, but you can be sure your local burger joint will give you a call when they want to find out what hot sauce the rival fast food chain is using. So don't be too disappointed in yourself; you can still make a change for the small fries.\n\nThank you for helping the event raise £1,749.22 in the fight against breast cancer!"
3056430564"TF_TournamentMedal_CTCharity_Donor" "Cap that Charity - darczyńca"
3056530565"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_Donor" "Cap that Charity Donor"
30566N/A"TF_TournamentMedal_CTCharity_Donor_Desc" "Lata podstępów, falsyfikacji i tajnych odkryć mogą sprawić, że nabędziesz sporo bagażu emocjonalnego. Mając to na uwadze (i jeszcze więcej w kieszeni), przetarłeś szlak dla wielu ludzi, którzy również będą mogli zrzucić kamień z serca. Dziękujemy za twój udział w tym małym wydarzeniu charytatywnym!"
N/A30566"TF_TournamentMedal_CTCharity_Donor_Desc" "Lata podstępów, falsyfikacji i tajnych odkryć mogą sprawić, że nabędziesz sporo bagażu emocjonalnego. Mając to na uwadze (i jeszcze więcej w kieszeni), przetarłeś szlak dla wielu ludzi, którzy również będą mogli zrzucić kamień z serca. Dziękujemy za twój udział w tym małym wydarzeniu charytatywnym!\n\nDziękujemy za wsparcie turnieju – zebraliśmy 1749,22£ w walce przeciwko rakowi piersi!"
3056730567"[english]TF_TournamentMedal_CTCharity_Donor_Desc" "Years of deceit, falsification and secret discoveries can leave you with a lot you just want to get off your chest. With this understanding, and a lot of generosity, you have paved the way for a lot of other people to get a burden off their chest too. So thank you for taking part in this little charity event!\n\nThank you for helping the event raise £1,749.22 in the fight against breast cancer!"
3056830568"TF_sum19_bottle_cap_style1" "Bonk"
3056930569"[english]TF_sum19_bottle_cap_style1" "Bonk"
3102931029"[english]TF_hwn2019_horrible_horns_WithNoHat" "No Hat"
3103031030"TF_hwn2019_horrible_horns_WithHat" "Z czapką"
3103131031"[english]TF_hwn2019_horrible_horns_WithHat" "Hat"
N/A31032"TF_TournamentMedal_Season37" "Sezon 37"
N/A31033"[english]TF_TournamentMedal_Season37" "Season 37"
N/A31034"TF_TournamentMedal_Season38" "Sezon 38"
N/A31035"[english]TF_TournamentMedal_Season38" "Season 38"
N/A31036"TF_TournamentMedal_Season39" "Sezon 39"
N/A31037"[english]TF_TournamentMedal_Season39" "Season 39"
N/A31038"TF_TournamentMedal_Season40" "Sezon 40"
N/A31039"[english]TF_TournamentMedal_Season40" "Season 40"
N/A31040"TF_TournamentMedal_2022" "2022"
N/A31041"[english]TF_TournamentMedal_2022" "2022"
N/A31042"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_First" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite - 1. miejsce"
N/A31043"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_First" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite 1st Place"
N/A31044"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_Second" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite - 2. miejsce"
N/A31045"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_Second" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite 2nd Place"
3103231046"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_Third" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite - 3. miejsce"
3103331047"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_Third" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite 3rd Place"
N/A31048"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_Participant" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite - uczestnik"
N/A31049"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Invite_Participant" "South American Vanilla Fortress Highlander Invite Participant"
N/A31050"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_First" "South American Vanilla Fortress Highlander Open - 1. miejsce"
N/A31051"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_First" "South American Vanilla Fortress Highlander Open 1st Place"
N/A31052"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_Second" "South American Vanilla Fortress Highlander Open - 2. miejsce"
N/A31053"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_Second" "South American Vanilla Fortress Highlander Open 2nd Place"
3103431054"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_Third" "South American Vanilla Fortress Highlander Open - 3. miejsce"
3103531055"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_Third" "South American Vanilla Fortress Highlander Open 3rd Place"
N/A31056"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_Participant" "South American Vanilla Fortress Highlander Open - uczestnik"
N/A31057"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Open_Participant" "South American Vanilla Fortress Highlander Open Participant"
N/A31058"TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Supporter" "South American Vanilla Fortress Highlander - pomocnik"
N/A31059"[english]TF_TournamentMedal_SA_Vanilla_Highlander_Supporter" "South American Vanilla Fortress Highlander Supporter"
N/A31060"TF_Wearable_Garland" "Wieniec"
N/A31061"[english]TF_Wearable_Garland" "Garland"
N/A31062"TF_Wearable_Speaker" "Głośnik"
N/A31063"[english]TF_Wearable_Speaker" "Speaker"
3103631064"TF_StockingStuffer_2019" "Skarpeta wypchana podarunkami 2019"
3103731065"[english]TF_StockingStuffer_2019" "Gift-Stuffed Stocking 2019"
3103831066"Winter2019Cosmetics_collection" "Zimowa kolekcja ozdób 2019"
3103931067"[english]Winter2019Cosmetics_collection" "Winter 2019 Cosmetics Collection"
3104031068"Winter2019Cosmetics_collection_desc" "Przedmioty z zimowej kolekcji ozdób 2019:"
3104131069"[english]Winter2019Cosmetics_collection_desc" "Items from the Winter 2019 Cosmetics Collection:"
N/A31070"Winter2019Paintkits_collection" "Zimowa kolekcja 2019"
N/A31071"[english]Winter2019Paintkits_collection" "Winter 2019 Collection"
N/A31072"Winter2019Paintkits_collection_desc" "Przedmioty z zimowej kolekcji 2019:"
N/A31073"[english]Winter2019Paintkits_collection_desc" "Items from the Winter 2019 Collection:"
3104231074"Footer_Winter2019Cosmetics" "Zawartość może być w jakości kuriozum, a nakrycia głowy w jakości nietypowy okaz"
3104331075"[english]Footer_Winter2019Cosmetics" "Contents may be Strange or an Unusual Winter 2019 Hat"
3104431076"TF_Winter2019CosmeticCase" "Zimowa skrzynia ozdób 2019"
3104531077"[english]TF_Winter2019CosmeticCase" "Winter 2019 Cosmetic Case"
N/A31078"TF_Winter2019CosmeticCase_desc" "Ta skrzynia jest zamknięta i wymaga do otwarcia\nklucza do zimowej skrzyni ozdób 2019.\n\nZawiera stworzony przez społeczność przedmiot\nz zimowej kolekcji ozdób 2019."
N/A31079"[english]TF_Winter2019CosmeticCase_desc" "This case is locked and requires a\nWinter 2019 Cosmetic Key to open.\n\nContains a community made item\nfrom the Winter 2019 Cosmetic Collection."
N/A31080"TF_Winter2019CosmeticCase_AdText" "- Zawiera ozdoby społeczności.\n- Wymaga do otwarcia klucza do zimowej skrzyni ozdób 2019.\n- Zawartość może być w jakości kuriozum, a nakrycia głowy w jakości nietypowy okaz."
N/A31081"[english]TF_Winter2019CosmeticCase_AdText" "-Contains Community Cosmetics\n-Requires a Winter 2019 Cosmetic Key to open\n-Contents may be Strange or an Unusual Winter 2019 Hat"
3104631082"TF_Tool_Winter2019CosmeticKey" "Klucz do zimowej skrzyni ozdób 2019"
3104731083"[english]TF_Tool_Winter2019CosmeticKey" "Winter 2019 Cosmetic Key"
3104831084"TF_Tool_Winter2019CosmeticKey_desc" "Służy do otwarcia zimowej skrzyni ozdób 2019."
3104931085"[english]TF_Tool_Winter2019CosmeticKey_desc" "Used to open a Winter 2019 Cosmetic Case"
N/A31086"TF_Tool_Winter2019CosmeticKey_AdText" "- Służy do otwarcia zimowej skrzyni ozdób 2019.\n- Zawartość może być w jakości kuriozum, a nakrycia głowy w jakości nietypowy okaz."
N/A31087"[english]TF_Tool_Winter2019CosmeticKey_AdText" "-Used to open a Winter 2019 Cosmetic Case\n-Contents may be Strange or an Unusual Winter 2019 Hat"
N/A31088"TF_Winter2019WarPaintCase" "Zimowa skrzynia barw wojennych 2019"
N/A31089"[english]TF_Winter2019WarPaintCase" "Winter 2019 War Paint Case"
N/A31090"TF_Winter2019WarPaintCase_desc" "Pomaluj swój majstersztyk jedną z tych stworzonych przez społeczność barw wojennych."
N/A31091"[english]TF_Winter2019WarPaintCase_desc" "Paint your master piece with one of these community-made War Paints."
N/A31092"TF_Winter2019WarPaintCase_AdText" "- Zawiera barwy wojenne z zimowej kolekcji 2019."
N/A31093"[english]TF_Winter2019WarPaintCase_AdText" "-Contains a War Paint from the Winter 2019 Collection"
N/A31094"TF_Tool_Winter2019WarPaintKey" "Klucz do zimowej skrzyni barw wojennych 2019"
N/A31095"[english]TF_Tool_Winter2019WarPaintKey" "Winter 2019 War Paint Key"
N/A31096"TF_Tool_Winter2019WarPaintKey_desc" "Służy do otwarcia zimowej skrzyni barw wojennych 2019."
N/A31097"[english]TF_Tool_Winter2019WarPaintKey_desc" "Used to Open a Winter 2019 War Paint Case"
N/A31098"TF_Tool_Winter2019WarPaintKey_AdText" "- Służy do otwarcia zimowej skrzyni barw wojennych 2019."
N/A31099"[english]TF_Tool_Winter2019WarPaintKey_AdText" "-Used to Open a Winter 2019 War Paint Case"
N/A31100"Attrib_Particle134" "migoczące światełka"
N/A31101"[english]Attrib_Particle134" "Sparkling Lights"
N/A31102"Attrib_Particle135" "spadające sople"
N/A31103"[english]Attrib_Particle135" "Frozen Icefall"
N/A31104"Attrib_Particle136" "rozproszone gluony"
N/A31105"[english]Attrib_Particle136" "Fragmented Gluons"
N/A31106"Attrib_Particle137" "rozproszone kwarki"
N/A31107"[english]Attrib_Particle137" "Fragmented Quarks"
N/A31108"Attrib_Particle138" "rozproszone fotony"
N/A31109"[english]Attrib_Particle138" "Fragmented Photons"
N/A31110"Attrib_Particle139" "defragmentacja rzeczywistości"
N/A31111"[english]Attrib_Particle139" "Defragmenting Reality"
N/A31112"Attrib_Particle141" "fragmentacja rzeczywistości"
N/A31113"[english]Attrib_Particle141" "Fragmenting Reality"
N/A31114"Attrib_Particle142" "refragmentacja rzeczywistości"
N/A31115"[english]Attrib_Particle142" "Refragmenting Reality"
N/A31116"Attrib_Particle143" "spadający śnieg"
N/A31117"[english]Attrib_Particle143" "Snowfallen"
N/A31118"Attrib_Particle144" "oślepiający śnieg"
N/A31119"[english]Attrib_Particle144" "Snowblinded"
N/A31120"Attrib_Particle145" "pyrolandowy sen na jawie"
N/A31121"[english]Attrib_Particle145" "Pyroland Daydream"
N/A31122"Attrib_Particle3031" "dobroduszne cudeńka"
N/A31123"[english]Attrib_Particle3031" "Good-Hearted Goodies"
N/A31124"Attrib_Particle3032" "zimowy duszek"
N/A31125"[english]Attrib_Particle3032" "Wintery Wisp"
N/A31126"Attrib_Particle3033" "arktyczna zorza"
N/A31127"[english]Attrib_Particle3033" "Arctic Aurora"
N/A31128"Attrib_Particle3034" "zimowy duch"
N/A31129"[english]Attrib_Particle3034" "Winter Spirit"
N/A31130"Attrib_Particle3035" "świąteczny duch"
N/A31131"[english]Attrib_Particle3035" "Festive Spirit"
N/A31132"Attrib_Particle3036" "magiczny duch"
N/A31133"[english]Attrib_Particle3036" "Magical Spirit"
N/A31134"TF_dec19_bumble_beenie" "Trzmiela czapa"
N/A31135"[english]TF_dec19_bumble_beenie" "Bumble Beenie"
N/A31136"TF_dec19_pebbles_the_penguin" "Pingwin Pierzuś"
N/A31137"[english]TF_dec19_pebbles_the_penguin" "Pebbles the Penguin"
N/A31138"TF_dec19_yule_hog" "Szapoklak z szynki"
N/A31139"[english]TF_dec19_yule_hog" "Yule Hog"
N/A31140"TF_dec19_gingerbread_mann" "Lukrowy ludzik"
N/A31141"[english]TF_dec19_gingerbread_mann" "Gingerbread Mann"
N/A31142"TF_dec19_gingerbread_mann_style0" "Piernikowa podobizna"
N/A31143"[english]TF_dec19_gingerbread_mann_style0" "Candied Resemblance"
N/A31144"TF_dec19_gingerbread_mann_style1" "Słodki Saxton"
N/A31145"[english]TF_dec19_gingerbread_mann_style1" "Sugar Saxton"
N/A31146"TF_dec19_smissmas_saxton" "Śniąteczny Saxton"
N/A31147"[english]TF_dec19_smissmas_saxton" "Smissmas Saxton"
N/A31148"TF_dec19_globetrotter" "Okrągły odkrywca"
N/A31149"[english]TF_dec19_globetrotter" "Globetrotter"
N/A31150"TF_dec19_globetrotter_style0" "Śnieg"
N/A31151"[english]TF_dec19_globetrotter_style0" "Snow"
N/A31152"TF_dec19_globetrotter_style1" "Kurz"
N/A31153"[english]TF_dec19_globetrotter_style1" "Dust"
N/A31154"TF_dec19_citizen_cane" "Cukrowy cudak"
N/A31155"[english]TF_dec19_citizen_cane" "Citizen Cane"
N/A31156"TF_dec19_citizen_cane_style0" "Okulary"
N/A31157"[english]TF_dec19_citizen_cane_style0" "Glasses"
N/A31158"TF_dec19_citizen_cane_style1" "Bez okularów"
N/A31159"[english]TF_dec19_citizen_cane_style1" "No Glasses"
N/A31160"TF_dec19_candy_crown" "Piernikowe panisko"
N/A31161"[english]TF_dec19_candy_crown" "Candy Crown"
N/A31162"TF_dec19_glittering_garland" "Wymuskany wieniec"
N/A31163"[english]TF_dec19_glittering_garland" "Glittering Garland"
N/A31164"TF_dec19_winter_wrap_up" "Zimowe zakrycie"
N/A31165"[english]TF_dec19_winter_wrap_up" "Winter Wrap Up"
N/A31166"TF_dec19_public_speaker" "Chodząca rozgłośnia"
N/A31167"[english]TF_dec19_public_speaker" "Public Speaker"
N/A31168"TF_dec19_discovision" "Discowizja"
N/A31169"[english]TF_dec19_discovision" "Discovision"
N/A31170"TF_dec19_provisions_cap" "Czapka zapasów"
N/A31171"[english]TF_dec19_provisions_cap" "Provisions Cap"
N/A31172"TF_dec19_telefragger_toque" "Toczek telefraggera"
N/A31173"[english]TF_dec19_telefragger_toque" "Telefragger Toque"
N/A31174"TF_dec19_pocketmedes" "Kieszonkomedes"
N/A31175"[english]TF_dec19_pocketmedes" "Pocket-Medes"
N/A31176"TF_dec19_pocketmedes_style0" "Kieszeń"
N/A31177"[english]TF_dec19_pocketmedes_style0" "Pocket"
N/A31178"TF_dec19_pocketmedes_style1" "Pas"
N/A31179"[english]TF_dec19_pocketmedes_style1" "Strap"
N/A31180"TF_dec19_spiky_viking" "Kolczasty wiking"
N/A31181"[english]TF_dec19_spiky_viking" "Spiky Viking"
N/A31182"TF_dec19_spiky_viking_style0" "Samoprzylepny"
N/A31183"[english]TF_dec19_spiky_viking_style0" "Ye Sticketh Style"
N/A31184"TF_dec19_spiky_viking_style1" "Staroświecki"
N/A31185"[english]TF_dec19_spiky_viking_style1" "Ye Olde Style"
N/A31186"TF_dec19_missing_piece" "Brakujący element"
N/A31187"[english]TF_dec19_missing_piece" "Missing Piece"
N/A31188"TF_dec19_mislaid_sweater" "Zapodziany sweter"
N/A31189"[english]TF_dec19_mislaid_sweater" "Mislaid Sweater"
3105031190}
3105131191}