Template:PatchDiff/July 27, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf polish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
9797"[english]TF_ScoreBoard_DominationLabel" "Domination:"
9898"TF_ScoreBoard_RevengeLabel" "Akty odwetu:"
9999"[english]TF_ScoreBoard_RevengeLabel" "Revenge:"
100N/A"TF_ScoreBoard_HealingLabel" "Uleczenia:"
N/A100"TF_ScoreBoard_HealingLabel" "Leczenie:"
101101"[english]TF_ScoreBoard_HealingLabel" "Healing:"
102102"TF_ScoreBoard_InvulnLabel" "Niezniszczalności:"
103103"[english]TF_ScoreBoard_InvulnLabel" "Invulns:"
146146"TF_FeignArmed" "-UZBROJONY-"
147147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
148148"classinfo_scout" "Zdobywasz punkty kontrolne szybciej niż inne klasy!
149N/AWykonaj podwójny skok w powietrzu!"
N/A149Wykonuj podwójne skoki w powietrzu!"
150150"[english]classinfo_scout" "You capture points faster than other classes!
151151double jump while in the air!"
152N/A"classinfo_sniper" "Twój karabin snajperski będzie miał większą siłę rażenia i dokona większych zniszczeń, jeśli skorzystasz z lunety!
N/A152"classinfo_sniper" "Siła strzału twojego karabinu snajperskiego rośnie, gdy korzystasz z lunety!
153153Celuj w głowę, aby oddać krytyczny strzał!"
154154"[english]classinfo_sniper" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!
155155aim for the head to do critical hits!"
156N/A"classinfo_soldier" "Strzel z wyrzutni rakiet pod nogi nieprzyjaciela!
157N/AUżyj wyrzutni rakiet do wykonania rakietowego skoku!"
N/A156"classinfo_soldier" "Strzelaj z wyrzutni rakiet pod nogi nieprzyjaciela!
N/A157Używaj wyrzutni rakiet do wykonywania rakietowych skoków!"
158158"[english]classinfo_soldier" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!
159159Use your rocket launcher to rocket jump!"
160N/A"classinfo_demo" "Zdetonuj bomby samoprzylepne, gdy nieprzyjaciele znajdą się w ich pobliżu!
161N/AWykonaj bombowy skok, stając na bombie samoprzylepnej i podskakując w chwili jej detonacji!"
N/A160"classinfo_demo" "Detonuj bomby samoprzylepne, gdy wróg się do nich zbliży!
N/A161Wykonuj bombowe skoki, stając na bombach samoprzylepnych i podskakując w chwili ich detonacji!"
162162"[english]classinfo_demo" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!
163163Stickybomb jump by standing on a stickybomb and jumping as you detonate it!"
164N/A"classinfo_medic" "Naładuj swój ÜberCharge, lecząc swoich towarzyszy!
165N/AUżyj pełnego ÜberCharge, aby uzyskać niezniszczalność dla siebie i celu swojego mediguna!"
N/A164"classinfo_medic" "Ładuj ÜberCharge, lecząc towarzyszy!
N/A165Aktywacja ÜberCharge czyni ciebie i cel twojego Mediguna niezniszczalnymi!"
166166"[english]classinfo_medic" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!
167167Use a full ÜberCharge to gain invulnerability for you and your medi gun target!"
168N/A"classinfo_heavy" "Wpraw w ruch lufę miniguna, nie strzelając, aby przygotować się na nadejście nieprzyjaciół!"
N/A168"classinfo_heavy" "Przygotuj się na nadejście wroga, wprawiając w ruch lufę miniguna!"
169169"[english]classinfo_heavy" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
170N/A"classinfo_pyro" "Zastawiaj pułapki na nieprzyjaciela za rogami budynków!
171N/ATwój miotacz ognia jest tym skuteczniejszy, im bliżej jesteś celu!"
N/A170"classinfo_pyro" "Wykorzystuj rogi budynków, by atakować z zaskoczenia!
N/A171Skuteczność twojego miotacza ognia jest tym większa, im bliżej jesteś celu!"
172172"[english]classinfo_pyro" "Ambush enemies at corners!
173173Your flamethrower is more effective the closer you are to your target!"
174N/A"classinfo_spy" "Przebierz się za nieprzyjaciela i dokonaj infiltracji jego bazy!
175N/AUkryj się, aby cię nie dostrzeżono!
176N/AAby natychmiast zabijać nieprzyjaciół, dźgaj ich w plecy!
177N/AAby zniszczyć działka strażnicze nieprzyjaciela, załóż na nie sapery!"
N/A174"classinfo_spy" "Przebieraj się za nieprzyjaciela, by infiltrować jego bazę!
N/A175Unikaj wykrycia, stając się niewidzialnym!
N/A176Zabijaj wrogów jednym ciosem w plecy!
N/A177Niszcz działka strażnicze wroga, zakładając na nie sapery!"
178178"[english]classinfo_spy" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!
179179cloak yourself to avoid being seen!
180180Backstab your enemies with your knife for an instant kill!
181181Plant sappers on enemy sentry guns to destroy them!"
182182"classinfo_engineer" "Zbieraj metal z upuszczonej broni - posłuży jako materiał konstrukcyjny!
183N/ABuduj działka strażnicze, aby bronić swojej bazy! Ulepsz je do poziomu 3!
184N/ABuduj zasobniki, aby zaopatrywać towarzyszy w zdrowie i amunicję!
185N/ABuduj teleporty, aby pomóc towarzyszom dotrzeć na linię frontu!"
N/A183Broń swojej bazy, budując działka strażnicze! Możesz ulepszyć je do poziomu 3!
N/A184Lecz towarzyszy i zaopatruj ich w amunicję, budując zasobniki!
N/A185Pomóż drużynie dotrzeć na linię frontu, budując teleporty!"
186186"[english]classinfo_engineer" "Collect metal from fallen weapons to build with!
187187Build sentry guns to defend your base! Upgrade them to level 3!
188188Build dispensers to supply your teammates with health & ammo!
313313"[english]game_respawntime_next_round" "Respawn in: Wait for next round"
314314"game_auto_team_balance_in" "Zespoły zostaną automatycznie zbalansowane za %s1 sekund."
315315"[english]game_auto_team_balance_in" "Teams will be auto-balanced in %s1 seconds."
316N/A"game_player_was_team_balanced" "%s1 zostaje przeniesiony(a) do drużyny przeciwnej dla zbalansowania gry"
N/A316"game_player_was_team_balanced" "%s1 - transfer do drużyny przeciwnej dla zrównoważenia rozgrywki."
317317"[english]game_player_was_team_balanced" "%s1 was moved to the other team for game balance"
318318"game_idle_kick" "%s1 był(a) nieaktywny/a zbyt długo i zostaje wyrzucony/a"
319319"[english]game_idle_kick" "%s1 has been idle for too long and has been kicked"
14551455"[english]StatPanel_PointsScored_Close" "You came close to your record for points scored as %s1 that round."
14561456"StatPanel_Label_Kills" "# Zabici: "
14571457"[english]StatPanel_Label_Kills" "# Kills: "
1458N/A"StatPanel_Label_DamageDealt" "Zadane obrażenia:"
N/A1458"StatPanel_Label_DamageDealt" "Zadane obrażenia: "
14591459"[english]StatPanel_Label_DamageDealt" "Damage dealt: "
14601460"StatPanel_Label_PlayTime" "Czas gry: "
14611461"[english]StatPanel_Label_PlayTime" "Play time: "
1462N/A"StatPanel_Label_Healing" "Uleczenia:"
N/A1462"StatPanel_Label_Healing" "Leczenie: "
14631463"[english]StatPanel_Label_Healing" "Health points healed: "
1464N/A"StatPanel_Label_Invulnerable" "Aktywowane niezniszczalności:"
N/A1464"StatPanel_Label_Invulnerable" "Aktywowane niezniszczalności: "
14651465"[english]StatPanel_Label_Invulnerable" "Invulnerable activated: "
1466N/A"StatPanel_Label_Backstabs" "# Dźgnięcia w plecy:"
N/A1466"StatPanel_Label_Backstabs" "# Dźgnięcia w plecy: "
14671467"[english]StatPanel_Label_Backstabs" "# Backstabs: "
1468N/A"StatPanel_Label_HealthLeached" "Skradzione zdrowie:"
N/A1468"StatPanel_Label_HealthLeached" "Skradzione zdrowie: "
14691469"[english]StatPanel_Label_HealthLeached" "Health leached: "
14701470"StatPanel_Label_Buildings_Built" "# Zbudowane konstrukcje: "
14711471"[english]StatPanel_Label_Buildings_Built" "# Buildings built: "
1472N/A"StatPanel_Label_SentryKills" "# Zabici działkiem:"
N/A1472"StatPanel_Label_SentryKills" "# Zabici działkiem: "
14731473"[english]StatPanel_Label_SentryKills" "# Kills by sentry: "
1474N/A"StatPanel_Label_Teleports" "# Teleportacje:"
N/A1474"StatPanel_Label_Teleports" "# Teleportacje: "
14751475"[english]StatPanel_Label_Teleports" "# uses of teleport: "
14761476"StatSummary_Label_PerformanceReport" "RAPORT O WYNIKACH"
14771477"[english]StatSummary_Label_PerformanceReport" "YOUR PERFORMANCE REPORT"
38013801"[english]RI_H" "piece of headwear"
38023802"RD_RND" "losowe"
38033803"[english]RD_RND" "random"
3804N/A"RI_Cw" "rodzaje broni klasy"
N/A3804"RI_Cw" "uzbrojenie klasy"
38053805"[english]RI_Cw" "class weapons"
38063806"RI_Ch" "nakrycie głowy klasy"
38073807"[english]RI_Ch" "class headgear"
41014101"[english]Attrib_MetalRegen" "+%s1 metal regenerated every 5 seconds on wearer"
41024102"Attrib_RocketLauncherSeeker" "Wystrzeliwuje naprowadzane laserem rakiety"
41034103"[english]Attrib_RocketLauncherSeeker" "Fires laser guided rockets"
4104N/A"Attrib_ShovelDamageBoost" "Obrażenia i prędkość poruszania zwiększają się wraz z odnoszeniem ran\nBlokuje leczenie, kiedy w użyciu"
N/A4104"Attrib_ShovelDamageBoost" "Zadawane obrażenia i prędkość rosną w miarę odnoszenia ran\nDobyty blokuje leczenie"
41054105"[english]Attrib_ShovelDamageBoost" "Damage and move speed increase\nas the user becomes injured\nBlocks healing when in use"
41064106"Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% mniejsze obrażenia od wybuchu"
41074107"[english]Attrib_Dmg_Falloff_Decreased" "%s1% splash damage fall off"
42054205"[english]TF_TTG_SamRevolver" "The Big Kill"
42064206"TF_Unique_Makeshiftclub" "Pałka Sokisty"
42074207"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
4208N/A"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Ta broń ma duży zasięg podczas walki wręcz.\nZwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
N/A4208"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Ta broń oferuje duży zasięg w walce wręcz.\nZwiększa szybkość i zdrowie\nz każdą ściętą głową."
42094209"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
42104210"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alternatywny atak: zwiększ siłę ciosu,\nszarżując na wrogów."
42114211"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Gain increased attack power by\ncharging toward your enemies."
4212N/A"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Ostateczność w broni półukrytej.\nNie pytaj po co ci ona potrzebna,\nlecz zapytaj: gdzie ją będziesz trzymać?"
N/A4212"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Szczytowe osiągnięcie\nw dziedzinie broni na wpół ukrytej.\nNie pytaj czy go potrzebujesz,\nzapytaj raczej, gdzie będziesz go trzymać."
42134213"[english]TF_TTG_MaxGun_Desc" "The ultimate in semi-concealed weaponry.\nThere's no question you need this gun,\nthe only question is: where will you keep it?"
4214N/A"TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Łączy ze sobą styl i siłę rażenia.\nNiegdyś na wyłączność członków Policji Ochotniczej,\nteraz dostępny dla innych krwiożerczych najemników."
N/A4214"TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Łączy w sobie styl i siłę rażenia.\nNiegdyś dostępny wyłącznie dla Policji Ochotniczej,\nteraz oddany do dyspozycji innych krwiożerczych najemników."
42154215"[english]TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Combines style with stopping power.\nLong exclusive to Freelance Police,\nnow available for other blood-thirsty mercenaries."
4216N/A"TF_TTG_MaxsHat_Desc" "Fachowo wykonane nakrycie głowy na filipińskich farmach\nbez przemocy. Futerał wydrążonej czaszki wchłania wilgoć,\ngdy walczysz w pocie czoła."
N/A4216"TF_TTG_MaxsHat_Desc" "Fachowo wykonane nakrycie głowy\nz przyjaznych zwierzętom farm na Filipinach.\nOprawa z wydrążonej czaszki świetnie wchłania pot\nzalewający w czasie walki czoło."
42174217"[english]TF_TTG_MaxsHat_Desc" "Expertly crafted headwear from cruelty-free farms\nin the Philippines. Hollowed-out skull casing wicks\nmoisture away when in the heat of battle."
42184218"TF_Wearable_Headgear" "Nakrycie głowy"
42194219"[english]TF_Wearable_Headgear" "Headgear"
42774277"[english]TF_ClassLimitHit" "%s1 (Full)"
42784278"TF_ClassLimitHit_None" "(pełne)"
42794279"[english]TF_ClassLimitHit_None" "(Full)"
4280N/A"TF_rememberactiveweapon" "Pamiętaj aktywną broń używaną w poprzednim życiu."
N/A4280"TF_rememberactiveweapon" "Pamiętaj aktywną broń używaną w ostatnim życiu."
42814281"[english]TF_rememberactiveweapon" "Remember the active weapon between lives."
4282N/A"TF_rememberlastweapon" "Pamiętaj poprzednią broń używaną w poprzednim życiu."
N/A4282"TF_rememberlastweapon" "Pamiętaj poprzednią broń używaną w ostatnim życiu."
42834283"[english]TF_rememberlastweapon" "Remember the 'previous weapon' between lives."
42844284"TF_colorblindassist" "Włącz tryb ślepoty barw."
42854285"[english]TF_colorblindassist" "Turn on colorblind mode."
42974297"[english]TF_HealTargetMarker" "MEDIC: Display a marker over the player you are healing"
42984298"TF_AutoMedicCallers" "MEDYK: Ranni towarzysze automatycznie wołają o pomoc"
42994299"[english]TF_AutoMedicCallers" "MEDIC: Injured teammates automatically call out"
4300N/A"TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDYK: % zdrowia do autom. prośby o pomoc"
N/A4300"TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDYK: % zdr. do autom. prośby o pomoc"
43014301"[english]TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: Auto-call Health percentage"
43024302"TF_Hitbeeps" "Odgrywaj dźwięk trafienia gdy zadasz obrażenia przeciwnikowi."
43034303"[english]TF_Hitbeeps" "Play a hit sound everytime you injure an enemy."
45554555"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Equalizer's speed bonus when at low health can also be used to quickly escape."
45564556"Tip_3_16" "Wyrównywacz Żołnierza zada dużo obrażeń, jeżeli masz niski stan zdrowia."
45574557"[english]Tip_3_16" "As a Soldier, the Equalizer does a lot of damage when you are at very low health."
4558N/A"Tip_3_17" "Medycy nie mogą uleczyć lub aktywować ÜberCharge'a na Żołnierzu trzymającym w ręku Wyrównywacz."
N/A4558"Tip_3_17" "Dobycie Wyrównywacza uniemożliwia Medykowi leczenie i użycie ÜberCharge'a."
45594559"[english]Tip_3_17" "As a Soldier, Medics cannot heal you or activate ÜberCharge on you if you have the Equalizer out."
45604560"Tip_4_5" "Grając Demomanem, możesz zdetonować swoje bomby samoprzylepne kiedy chcesz, bez względu na to, jakiej broni używasz."
45614561"[english]Tip_4_5" "As a Demoman, detonate sticky bombs at any time regardless of which weapon you're currently using."
45714571"[english]Tip_4_10" "Sticky bombs can be destroyed by shooting at them with any weapon that uses bullets. Explosions won't destroy them, but will knock them out of the way."
45724572"Tip_4_11" "Szkocki Opór Demomana świetnie spisuje się w obronie. Rozmieść bomby samoprzylepne w kilku grupach, by chronić większy obszar. Ponadto twoje bomby mogą niszczyć bomby przeciwników!"
45734573"[english]Tip_4_11" "As a Demoman, the Scottish Resistance is great for defense. Place multiple sticky bomb groups to defend a lot of territory. Your sticky bombs also destroy enemy sticky bombs!"
4574N/A"Tip_4_12" "Mając Szkocki Opór, staraj się patrzeć na swoje bomby samoprzylepne, aby je zdetonować, kiedy nadejdzie potrzeba."
N/A4574"Tip_4_12" "Używając Szkockiego Oporu, staraj się trzymać bomby samoprzylepne w zasięgu wzroku, by zdetonować je, gdy nadejdzie potrzeba."
45754575"[english]Tip_4_12" "As a Demoman with the Scottish Resistance, keep a line of sight to your sticky bombs so you can detonate them when needed."
45764576"Tip_4_13" "Ochrona przed ogniem i eksplozjami wraz z umiejętnością szarżowania Tarczy Szarży u Demomana rekompensuje obniżone zdrowie i brak losowych obrażeń krytycznych Wyszczerbca."
45774577"[english]Tip_4_13" "As a Demoman, the Chargin' Targe's explosive and fire damage resistance in addition to its charge ability compliment the Eyelander's lower max health and inability to cause random critical hits."
46314631"[english]Tip_6_10" "As a Heavy, be sure to get another Sandvich if you drop yours. Sandviches can be replenished from health kits, but only if your current health is full."
46324632"Tip_6_11" "Rozkręcanie lufy Miniguna Grubego może zmarnować 5 sekund obrażeń krytycznych uzyskanych po zabiciu wroga Krytycznymi Grzmotami Bokserskimi. Noś ze sobą strzelbę, aby uzyskać jak najlepszy efekt."
46334633"[english]Tip_6_11" "As a Heavy, your minigun's spin-up can waste the Killing Gloves of Boxing's 5-second critical buff. Carry your shotgun with the K.G.B. to maximize the critical boost!"
4634N/A"Tip_6_12" "Kanapka może zostać upuszczona przez Grubego, naciskając %attack2%. Możesz dzięki temu ugasić płonących towarzyszy lub uratować swojego Medyka."
N/A4634"Tip_6_12" "Możesz upuścić Kanapkę Grubego, naciskając %attack2%. Ratuj w ten sposób swojego Medyka i gaś płonących towarzyszy."
46354635"[english]Tip_6_12" "As a Heavy, the Sandvich can be dropped by hitting %attack2% and can extinguish burning teammates. Use this to save your Medic."
46364636"Tip_7_7" "Miotacz ognia Pyro może podpalić przebranych wrogich Szpiegów. Zwracaj uwagę na dziwnie zachowujących się towarzyszy!"
46374637"[english]Tip_7_7" "As a Pyro, your flame thrower can ignite enemy Spies disguised as your team. Spy check teammates that act suspicious!"
50675067"[english]TF_HUD_Event_GoldenWrench_D" "%s1 has destroyed Golden Wrench no. %s2!"
50685068"TF_Revenge" "ODWET"
50695069"[english]TF_Revenge" "REVENGE"
5070N/A"TF_Sandwich" "JEDZENIE"
N/A5070"TF_Sandwich" "POSIŁEK"
50715071"[english]TF_Sandwich" "FOOD"
50725072"TF_playerid_object_mini" "Mini-%s1 zbudowane przez %s2"
50735073"[english]TF_playerid_object_mini" "Mini-%s1 built by %s2"
52775277"[english]TF_Unique_Robot_Arm" "The Gunslinger"
52785278"TF_Unique_Combat_Wrench" "Południowa Gościnność"
52795279"[english]TF_Unique_Combat_Wrench" "The Southern Hospitality"
5280N/A"TF_UseGlowEffect" "Użyj efektu poświaty w celach misji na mapach typu Ładunek."
N/A5280"TF_UseGlowEffect" "Włącz poświatę wokół celów misji na mapach typu Ładunek."
52815281"[english]TF_UseGlowEffect" "Use glow effect for Payload objectives."
52825282"TF_Training" "TRENING"
52835283"[english]TF_Training" "TRAINING"
54235423"[english]TF_Sniper_Hat_1_Desc" "Any old sap can pull teeth from a dead crocodile.\nIt takes a man to pull teeth from a live one."
54245424"TF_Soldier_Hat_1_Desc" "To nakrycie głowy nie promuje w żaden sposób palenia tytoniu lub hazardu."
54255425"[english]TF_Soldier_Hat_1_Desc" "This hat does not in any way, shape, or form, promote smoking or gambling."
5426N/A"TF_Medic_Hat_1_Desc" "Relikt z jednej wojny, który znalazł się w kolejnej.\nTwój przeciwnik wnet zrozumie, o co chodzi."
N/A5426"TF_Medic_Hat_1_Desc" "Relikt z jednej wojny, który znalazł się w kolejnej.\nUbodziesz w niej nie tylko dumę przeciwnika."
54275427"[english]TF_Medic_Hat_1_Desc" "A relic from one war brought into another.\nYour enemy will get the point."
54285428"TF_Engineer_Hat_1_Desc" "Dla Inżynierów ze światłymi pomysłami."
54295429"[english]TF_Engineer_Hat_1_Desc" "For Engineers with bright ideas."
5430N/A"TF_Spy_Hat_1_Desc" "Ta gładka, stylowa, podszyta jedwabiem piękność może zamienić każdego sztyleciarza-amatora w przystojnego łotra."
N/A5430"TF_Spy_Hat_1_Desc" "Ta gładka, stylowa, podszyta jedwabiem piękność przeobrazi każdego nożownika-amatora w przystojnego łotra."
54315431"[english]TF_Spy_Hat_1_Desc" "This smooth, suave, silk-lined beauty can turn any amateur backstabber into a handsome rogue."
54325432"TF_Engineer_Cowboy_Hat_Desc" "Ten kapelusz tylko wygląda niepozornie. W rzeczywistości ten cud techniki zawiera więcej ruchomych części niż działko strażnicze drugiego poziomu."
54335433"[english]TF_Engineer_Cowboy_Hat_Desc" "Though it looks like a simple ten-gallon hat, this modern feat of engineering actually contains more moving parts than a level 2 Sentry Gun."
54375437"[english]TF_Heavy_Stocking_cap_Desc" "Because when you're the toughest Mother Hubbard in the fort, nobody's criticizing your fashion sense."
54385438"TF_Soldier_Pot_Hat_Desc" "Chroni czaszkę przed pociskami i szrapnelami.\nSłuży też do podgrzewania zupy."
54395439"[english]TF_Soldier_Pot_Hat_Desc" "Protects cranium from bullets and shrapnel.\nAlso heats soup."
5440N/A"TF_Soldier_Viking_Hat_Desc" "Skopałem ci dupsko tak mocno, że cofnęło się w czasie i dało mi ten HEŁM WIKINGA."
N/A5440"TF_Soldier_Viking_Hat_Desc" "Skopałem ci dupsko tak mocno, że cofnęło się w czasie i przyniosło mi ten HEŁM WIKINGA."
54415441"[english]TF_Soldier_Viking_Hat_Desc" "I kicked your ass so hard it went back in time and got me this VIKING HAT."
5442N/A"TF_Pyro_Chicken_Hat_Desc" "Nie ma znaczenia, jak bardzo ludzie Cię szanują, gdy właśnie płoną."
N/A5442"TF_Pyro_Chicken_Hat_Desc" "Nie ma znaczenia, czy cię szanują, czy nie, gdy właśnie płoną."
54435443"[english]TF_Pyro_Chicken_Hat_Desc" "It doesn't matter how much people respect you when they're on fire."
54445444"TF_Spy_Camera_Beard_Desc" "Czy masz coś przeciwko temu, abym odczytał te tajne dokumenty moją brodą?"
54455445"[english]TF_Spy_Camera_Beard_Desc" "You wouldn't mind if I read this top secret document with my beard, would you?"
54495449"[english]TF_Scout_Bonk_Helmet_Desc" "When drinking one radioactive beverage at a time is not enough."
54505450"TF_Scout_Newsboy_Cap_Desc" "Sensacja! Sensacja! Jesteś martwy, koleś!"
54515451"[english]TF_Scout_Newsboy_Cap_Desc" "Extra! Extra! You're frickin' dead!"
5452N/A"TF_Spy_Derby_Hat_Desc" "Świetna sprawa, gdy chcesz, aby Twoja głowa była nieco wyższa,\nale również zaokrąglona na czubku."
N/A5452"TF_Spy_Derby_Hat_Desc" "Świetna sprawa, gdy chcesz,\naby Twoja głowa była nieco wyższa,\nlecz nadal zaokrąglona na czubku."
54535453"[english]TF_Spy_Derby_Hat_Desc" "For when you wish your head was a little taller,\nbut just as round on top."
5454N/A"TF_Sniper_Straw_Hat_Desc" "Uprzejmy i wydajny kapelusz do noszenia podczas zabijania każdego, kogo spotkasz."
N/A5454"TF_Sniper_Straw_Hat_Desc" "Uprzejmy i wydajny kapelusz, który możesz nosić, zabijając każdego, kogo spotkasz."
54555455"[english]TF_Sniper_Straw_Hat_Desc" "A polite, efficient hat to wear when killing everyone you meet."
54565456"TF_Sniper_Jarate_Headband_Desc" "Tylko mistrz Sikwondo ma prawo do noszenia tej niegdyś białej bandany, której żółte zabarwienie jest efektem ciężkiego treningu."
54575457"[english]TF_Sniper_Jarate_Headband_Desc" "Only a master of Jarate earns the right to wear this once-white bandanna, stained yellow from the rigors of a harsh training regimen."
54615461"[english]TF_Hatless_Sniper_Desc" "His bullet was close.\nI lost my hat.\nMy bullet was closer.\nHe lost his head."
54625462"TF_Hatless_Engineer_Desc" "Czasem potrzebne jest nieco skromniejsze nakrycie głowy."
54635463"[english]TF_Hatless_Engineer_Desc" "Sometimes you just need a little less hat."
5464N/A"TF_HonestyHalo_Desc" "Mimo iż niektórzy zrobiliby wszystko, aby zdobyć nakrycie głowy, Ty zachowujesz stanowczość w swym braku dążenia do posiadania ozdób na głowę. I za to otrzymujesz nagrodę."
N/A5464"TF_HonestyHalo_Desc" "Mimo iż niektórzy nie zawahaliby się przed niczym, aby zdobyć kapelusz, Ty zachowujesz stanowczość w swym braku dążenia do posiadania nakrycia głowy. I za to otrzymujesz nagrodę."
54655465"[english]TF_HonestyHalo_Desc" "Though some would stop at nothing to achieve hats, you remained resolute and incorruptible in your quest for head decorations. For that, you have been rewarded."
54665466"TF_Halloween_Hat_Desc" "Brązowy papier jeszcze nigdy nie wyglądał tak lekko niepokojąco."
54675467"[english]TF_Halloween_Hat_Desc" "Brown paper never looked so mildly disturbing."
54755475"[english]TF_ModestPile_Hat_Desc" "Because a Gentleman is not one without one."
54765476"TF_MedicMask_Desc" "Ogarnij się... Zaraz będzie tu niezły bałagan."
54775477"[english]TF_MedicMask_Desc" "Scrub in... things are about to get messy."
5478N/A"TF_HeavyHair_Desc" "Twój przeciwnik dozna wstrząsu, gdy ujrzy te piękne okulary i Twój fryz."
N/A5478"TF_HeavyHair_Desc" "Te okulary i fryz sprawią, że twoi przeciwnicy będą cali roztrzęsieni. Bynajmniej nie z miłości. Mm mm oh, oh, yeah, yeah!"
54795479"[english]TF_HeavyHair_Desc" "Your opponents will be all shook up when they see these sweet shades and coif."
54805480"TF_SpyNobleHair_Desc" "Powiadają, że sprawiedliwość jest ślepa. Nie mówi się jednak, że jest również niewidzialna i że bardziej interesuje ją mord, niż sprawiedliwość."
54815481"[english]TF_SpyNobleHair_Desc" "They say justice is blind. What they don't tell you is that justice is also invisible, and also less interested in justice than murder."
54855485"[english]TF_ScoutBeanie_Desc" "Straight outta control point."
54865486"TF_PyroBrainSucker_Desc" "Przynajmniej nadal każe Ci podkładać ogień."
54875487"[english]TF_PyroBrainSucker_Desc" "At least he's still telling you to burn things."
5488N/A"TF_SoldierSamurai_Desc" "Haiku wojny.\nPokonaj przeciwnika.\nPoślij rakietę."
N/A5488"TF_SoldierSamurai_Desc" "Wojenne haiku.\nPokonaj przeciwnika.\nPoślij rakietę."
54895489"[english]TF_SoldierSamurai_Desc" "A Haiku for war.\nTo defeat one's enemies.\nHonor the crocket."
54905490"TF_SniperPithHelmet_Desc" "Idealne rozwiązanie, gdy chcesz bliżej poznać bezkresne pustkowia lub czyjeś wnętrzności."
54915491"[english]TF_SniperPithHelmet_Desc" "Perfect for exploring the outback and the inside of people's heads."
54935493"[english]TF_ScoutWhoopee_Desc" "You'd have to be a jughead not to realize this cap is the pinnacle of fashion for the discerning youth."
54945494"TF_Worms_Gear" "Robaczy Zestaw"
54955495"[english]TF_Worms_Gear" "Lumbricus Lid"
5496N/A"TF_PyroMonocle_Desc" "Najbardziej znany, samoprzylepny i ognioodporny zarost, dostępny w sprzedaży dla wymagającego dżentelmena-pirotechnika."
N/A5496"TF_PyroMonocle_Desc" "Najznakomitszy spośród dostępnych na rynku samoprzylepny i ognioodporny zarost dla wymagającego dżentelmena-pirotechnika."
54975497"[english]TF_PyroMonocle_Desc" "The most distinguished tape-on fire-retardant facial hair available, for the discerning gentleman of conflagration."
5498N/A"TF_EngineerEarmuffs_Desc" "Trudno jest obliczyć moment obrotowy ciała z uwzględnieniem wektora momentu pędu, gdy rozprasza Cię odgłos wymiany ognia i wrogów konających dookoła Ciebie. Zbuduj lepsze, bezpieczniejsze urządzenie, w ciszy zapewnianej przez Safe'n'sound!"
N/A5498"TF_EngineerEarmuffs_Desc" "Trudno jest obliczyć moment obrotowy ciała z uwzględnieniem wektora momentu pędu, gdy rozprasza Cię odgłos wymiany ognia i konających wokół wrogów. Zbuduj lepsze, bezpieczniejsze urządzenie, w ciszy zapewnianej przez Safe'n'sound!"
54995499"[english]TF_EngineerEarmuffs_Desc" "It gets difficult trying to calculate the total external applied torque to a body's rotational motion through its moment of momentum vector while the distracting sounds of gunfire and death are all around you. Build a better, safer machine with the silence of the Safe'n'sound!"
55005500"TF_DemomanTricorne_Desc" "Trzy ostre rogi to cecha charakterystyczna tego ostrego kapelusza.\nTylko nie wykłuj sobie oka."
55015501"[english]TF_DemomanTricorne_Desc" "Three sharp corners mean one sharp hat.\nDon't poke your eye out."
55055505"[english]TF_SniperFishingHat_Desc" "Gone Snipin'."
55065506"TF_PyroHelm_Desc" "Pyro nosi to nakrycie ku pamięci wielu strażaków, którzy polegli, próbując ugasić jego pożary."
55075507"[english]TF_PyroHelm_Desc" "Pyro wears this in tribute to the many firefighters who have perished trying to quell his flames."
5508N/A"TF_SoldierDrillHat_Desc" "To nakrycie głowy jest przydatnym zamiennikiem wulgarnych komentarzy, gdy nie chcesz zedrzeć sobie gardła."
N/A5508"TF_SoldierDrillHat_Desc" "To nakrycie głowy stanowi poręczny zamiennik wulgarnych tyrad, gdy nie masz ochoty zdzierać sobie gardła."
55095509"[english]TF_SoldierDrillHat_Desc" "This hat is a handy replacement for profanity-filled ranting when you don't feel like shouting yourself hoarse."
5510N/A"TF_MedicGatsby_Desc" "Choć brakuje mu prestiżu innych kapeluszy, Gatsby charakteryzuje się własną, ekscentryczną elegancją. Jego niedoceniony i przyjazny urok trafia do wszystkich, niezależnie od tego, czy rozgrywasz właśnie rundkę golfa ze znajomymi, czy przeprowadzasz pilny zabieg z użyciem wypolerowanej piły do kości."
N/A5510"TF_MedicGatsby_Desc" "Choć brakuje mu prestiżu innych kapeluszy, Gatsby charakteryzuje się własną, ekscentryczną elegancją. Jego subtelny, tkliwy wdzięk cenią sobie wszyscy, nieważne, czy rozgrywają właśnie rundkę golfa ze znajomymi, czy przeprowadzają pilny zabieg z użyciem wypolerowanej piły do kości."
55115511"[english]TF_MedicGatsby_Desc" "While lacking the cachet of other hats, the Gatsby nonetheless possesses its own sartorial elegance. Its understated and affable charm appeals to everyone, whether playing a round of golf with friends or performing non-elective surgery with a well-polished bonesaw."
55125512"TF_HeavyDorag_Desc" "Koszt noszenia tej bandany przez 12 sekund wynosi 400 000$."
55135513"[english]TF_HeavyDorag_Desc" "It costs $400,000 to wear this bandanna for 12 seconds."
55175517"[english]TF_TheFamiliarFez" "Familiar Fez"
55185518"TF_TheGrenadiersSoftcap" "Patrolówka Grenadiera"
55195519"[english]TF_TheGrenadiersSoftcap" "Grenadier's Softcap"
5520N/A"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Dodaje ofensywną premię, która sprawia,\niż pobliscy członkowie drużyny zadają minikrytyczne trafienia."
N/A5520"TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Generuje ofensywną aurę, która sprawia,\niż pobliscy członkowie drużyny zadają minikrytyczne trafienia."
55215521"[english]TF_Unique_Achievement_SoldierBuff_Desc" "Provides an offensive buff that causes\nnearby team members to do mini-crits."
5522N/A"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Dodaje defensywną premię, która chroni\npobliskich członków drużyny przed krytycznymi\ntrafieniami i blokuje 35% zadanych obrażeń.\nFuria zwiększa się wraz z otrzymanymi obrażeniami."
N/A5522"TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Generuje defensywną aurę, która chroni\npobliskich członków drużyny przed krytycznymi\ntrafieniami i blokuje 35% zadanych obrażeń.\nFuria rośnie w miarę otrzymywania obrażeń."
55235523"[english]TF_TheBattalionsBackup_Desc" "Provides a defensive buff that protects\nnearby team members from crits\nand blocks 35% of incoming damage.\nRage increases through damage taken."
55245524"TF_OlSnaggletooth" "Głowa Forfitera"
55255525"[english]TF_OlSnaggletooth" "Ol' Snaggletooth"
55275527"[english]TF_TheShortstop_Desc" "Mann Co.'s latest in high attitude\nbreak-action personal defense."
55285528"TF_TheHolyMackerel_Desc" "Otrzymanie ciosu rybą musi być upokarzające."
55295529"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
5530N/A"TF_MadMilk_Desc" "Gracze leczą sobie 60% obrażeń zadanych\nprzeciwnikowi pokrytemu mlekiem."
N/A5530"TF_MadMilk_Desc" "60% obrażeń zadanych przeciwnikowi pokrytemu mlekiem\nwraca do strzelającego w postaci zdrowia."
55315531"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk."
55325532"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "Specjalna wyrzutnia rakiet niezadająca obrażeń,\nsłużąca do nauki rakietowych skoków."
55335533"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special no-damage rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns."
55495549"[english]TF_PyroFiestaSombrero_Desc" "This hat adds spice to any occasion."
55505550"TF_PyroPlunger" "Przepychaczka Babci Klozetowej"
55515551"[english]TF_PyroPlunger" "Handyman's Handle"
5552N/A"TF_PyroPlunger_Desc" "Dobre do przepychania blokad."
N/A5552"TF_PyroPlunger_Desc" "Świetna do przepychania wszelkiego rodzaju zatorów."
55535553"[english]TF_PyroPlunger_Desc" "Clears all sorts of blockage."
55545554"TF_DemoInquisitor" "Pijany Purytanin"
55555555"[english]TF_DemoInquisitor" "Carouser's Capotain"
65096509"[english]TF_DeliverGiftDialog_Title" "Deliver a Gift"
65106510"TF_DemomanPirate" "Piracki Pieróg"
65116511"[english]TF_DemomanPirate" "Rimmed Raincatcher"
6512N/A"TF_DemomanPirate_Desc" "Ponieważ nie ma takiej aliteracji,\njak aliteracja z \"RRR!\"."
N/A6512"TF_DemomanPirate_Desc" "Bo nie ma lepszego asonansu,\nniż asonans z \"RRR!\"."
65136513"[english]TF_DemomanPirate_Desc" "Because there's no alliteration\nlike alliteration with an 'ARR!'"
6514N/A"TF_loadoutrespawn" "Automatyczne odradzanie się po zmianie ekwipunku w strefie odradzania."
N/A6514"TF_loadoutrespawn" "Automatyczne odrodzenie po zmianie ekwipunku w strefie odradzania."
65156515"[english]TF_loadoutrespawn" "Automatically respawn after loadout changes in respawn zones."
65166516"RefurbishItem" "PRZYWRÓĆ"
65176517"[english]RefurbishItem" "RESTORE"
66056605"[english]TF_Bundle_HalloweenNoiseMaker_Desc" "Includes one of each Halloween Noise Maker. Each Noise Maker has 25 charges."
66066606"TF_Halloween_Head" "Głowa Bezkonnego Bezgłowego Jeźdźca"
66076607"[english]TF_Halloween_Head" "Horseless Headless Horsemann's Head"
6608N/A"TF_Halloween_Head_Desc" "Już wcześniej miał taką..."
N/A6608"TF_Halloween_Head_Desc" "A jednak ją miał..."
66096609"[english]TF_Halloween_Head_Desc" "He had one all along..."
66106610"TF_Domination_Hat_2010" "Upiorny Cylinder"
66116611"[english]TF_Domination_Hat_2010" "Ghastly Gibus"
69016901"[english]TF_MagnificentMongolian" "Magnificent Mongolian"
69026902"TF_LarrikinRobin" "Robin z Sherbrooke"
69036903"[english]TF_LarrikinRobin" "Larrikin Robin"
6904N/A"TF_BlightedBeak" "Dziób Przeciwzakaźny"
N/A6904"TF_BlightedBeak" "Morowa Maska"
69056905"[english]TF_BlightedBeak" "Blighted Beak"
69066906"TF_PyromancersMask" "Maska Pyromanty"
69076907"[english]TF_PyromancersMask" "Pyromancer's Mask"
69136913"[english]TF_BerlinersBucketHelm_Desc" ""
69146914"TF_ScotchBonnet" "Szkocki Kask"
69156915"[english]TF_ScotchBonnet" "Scotch Bonnet"
6916N/A"TF_ScotchBOnnet_Desc" "Nie pozwól tym prostakom odebrać tobie drugiego oka!"
N/A6916"TF_ScotchBOnnet_Desc" "Nie pozwól, coby te chłystki wyłupiły ci drugie oko!"
69176917"[english]TF_ScotchBOnnet_Desc" "Don't let those ninnies take yer good eye!"
69186918"cp_fastlane_authors" "Arttu \"SK\" Mäki"
69196919"[english]cp_fastlane_authors" "Arttu 'SK' Mäki"
70897089"[english]Attrib_AimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% slower move speed while deployed"
70907090"Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
70917091"[english]Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
7092N/A"Attrib_FiresHealingBolts" "Wystrzelone bełty leczą towarzyszy i zadają obrażenia wrogom - wartości te rosną wraz z przebytym dystansem"
N/A7092"Attrib_FiresHealingBolts" "Bełty leczą towarzyszy i zadają obrażenia wrogom - wartości te rosną wraz z przebytym dystansem"
70937093"[english]Attrib_FiresHealingBolts" "Fires special bolts that heal teammates and deal damage based on distance traveled"
7094N/A"Attrib_EnablesAOEHeal" "Przy drwinie: powoduje pojawienie się aury leczącej na znajdujących się w pobliżu towarzyszach"
N/A7094"Attrib_EnablesAOEHeal" "Przy drwinie: leczy znajdujących się w pobliżu towarzyszy"
70957095"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "On Taunt: Applies a healing effect to all nearby teammates"
70967096"Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sek. wydłużenie szarży"
70977097"[english]Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sec increase in charge duration"
73557355"[english]TF_Homefront_Blindfold_Desc" ""
73567356"TF_MNC_Hat" "Wysportowany Kibic"
73577357"[english]TF_MNC_Hat" "The Athletic Supporter"
7358N/A"TF_MNC_Hat_Desc" "[Umieść tutaj swój ulubiony lokalny zespół]"
N/A7358"TF_MNC_Hat_Desc" "[Miejsce na nazwę twojej ulubionej lokalnej drużyny]"
73597359"[english]TF_MNC_Hat_Desc" "[Insert Favorite Regional Team Here]"
73607360"TF_MNC_Mascot_Hat" "Super Kibic"
73617361"[english]TF_MNC_Mascot_Hat" "The Superfan"
77297729"[english]Replay_Stat_Label_12" "HEADSHOTS"
77307730"Replay_Stat_Label_13" "CZAS GRY"
77317731"[english]Replay_Stat_Label_13" "PLAYTIME"
7732N/A"Replay_Stat_Label_14" "ULECZENIA"
N/A7732"Replay_Stat_Label_14" "LECZENIE"
77337733"[english]Replay_Stat_Label_14" "HEALING"
77347734"Replay_Stat_Label_15" "NIEZNISZCZALNOŚCI"
77357735"[english]Replay_Stat_Label_15" "INVULNS"
88458845"[english]TF_Private_Eye" "Private Eye"
88468846"TF_Private_Eye_Desc" "Doskonałe dopełnienie stroju przenikliwego prywatnego detektywa."
88478847"[english]TF_Private_Eye_Desc" "A select style for the scrutinizing sleuth."
8848N/A"TF_SoreEyes" "Widok dla Obolałych Oczu"
N/A8848"TF_SoreEyes" "Rozbrajające Spojrzenie"
88498849"[english]TF_SoreEyes" "Sight for Sore Eyes"
8850N/A"TF_SoreEyes_Desc" "Zabawnie podrażnia ciecz szklistą."
N/A8850"TF_SoreEyes_Desc" "Dosłownie. Masz ochotę rzucić broń i wiać gdzie pieprz rośnie."
88518851"[english]TF_SoreEyes_Desc" "Humorously vellicating vitreous."
88528852"TF_TeddyRoosebelt" "Teddy Roosebelt"
88538853"[english]TF_TeddyRoosebelt" "Teddy Roosebelt"
88638863"[english]TF_MountainCap_Desc" "The men in his unit called him 'The Bavarian Butcher'"
88648864"TF_BigCountry" "Dusza Country"
88658865"[english]TF_BigCountry" "Big Country"
8866N/A"TF_BigCountry_Desc" "To wstyd ukrywać włosy u takiego przystojniaka."
N/A8866"TF_BigCountry_Desc" "Grzechem byłoby ukrywać takie włosy."
88678867"[english]TF_BigCountry_Desc" "It'd be a damn shame to hide hair this handsome."
88688868"TF_GrimmHatte" "Ponurry Kapellusz"
88698869"[english]TF_GrimmHatte" "Grimm Hatte"
88738873"[english]TF_Resurrection_Associate_Pin" "Resurrection Associate Pin"
88748874"TF_PotatoHat" "Kask Laboratorium Aperture"
88758875"[english]TF_PotatoHat" "Aperture Labs Hard Hat"
8876N/A"TF_PotatoHat_Desc" "Wytwarzające prąd własne źródło oświetlenia oraz aparat ochrony czaszki.\n\nNIE DO UŻYCIA POZA OFICJALNYMI PLACÓWKAMI APERTURE."
N/A8876"TF_PotatoHat_Desc" "Chroniące czaszkę zasilane produktem rolnym osobiste urządzenie oświetleniowe.\n\nZABRANIA SIĘ NOSZENIA POZA OFICJALNYMI PLACÓWKAMI APERTURE."
88778877"[english]TF_PotatoHat_Desc" "Produce-powered personal illumination and cranial safety apparatus.\n\nNOT FOR USE OUTSIDE OFFICIAL APERTURE FACILITIES."
88788878"TF_Style_Desc" "Styl: %s1"
88798879"[english]TF_Style_Desc" "Style: %s1"
90199019"[english]Replay_DL_Err_SI_DownloadFailed_FileNonExistent" "The session info file failed to download: File non-existent. URL: %url%"
90209020"Replay_DL_Err_SI_Prefix" "Nie udało się pobrać pliku informacji o sesji powtórki z następującego powodu: %err%"
90219021"[english]Replay_DL_Err_SI_Prefix" "Replay session info file failed to download the following reason: %err%"
9022N/A"TF_Crocleather_Slouch_Desc" "Wytworzony z jedynych surowców naturalnych Australii."
N/A9022"TF_Crocleather_Slouch_Desc" "Uszyty z jedynego surowca naturalnego Australii."
90239023"[english]TF_Crocleather_Slouch_Desc" "Made from Australia's only natural resource."
90249024"TF_LargeLuchadore_Desc" "Zapasy są prawdziwe i możesz to teraz udowodnić."
90259025"[english]TF_LargeLuchadore_Desc" "Wrestling's real, and now you can prove it."
9026N/A"TF_Doctors_Sack_Desc" "Na te momenty, w których masz gorączkę leczenia."
N/A9026"TF_Doctors_Sack_Desc" "Gdy gorączkowo starasz się utrzymać wszystkich w jednym kawałku."
90279027"[english]TF_Doctors_Sack_Desc" "For when you've got that healin' fever."
9028N/A"TF_Ol_Geezer_Desc" "Zejdź z mojej ziemi!"
N/A9028"TF_Ol_Geezer_Desc" "Precz z mojej ziemi!"
90299029"[english]TF_Ol_Geezer_Desc" "Get off mah land!"
90309030"TF_FuriousFukaamigasa_Desc" "Trudno stwierdzić, ale chyba jest wściekły."
90319031"[english]TF_FuriousFukaamigasa_Desc" "You can't tell, but he's furious."
91659165"[english]TF_Doctors_Sack" "Doctor's Sack"
91669166"TF_Ol_Geezer" "Ol' Geezer"
91679167"[english]TF_Ol_Geezer" "Ol' Geezer"
9168N/A"TF_FuriousFukaamigasa" "Wściekła Fukaamigasa"
N/A9168"TF_FuriousFukaamigasa" "Fukaamigasa Furiata"
91699169"[english]TF_FuriousFukaamigasa" "Furious Fukaamigasa"
91709170"TF_Connoisseurs_Cap" "Czapka Konesera"
91719171"[english]TF_Connoisseurs_Cap" "Connoisseur's Cap"
92319231"[english]TF_ScoutSword" "Three-Rune Blade"
92329232"TF_ScoutHair" "Kucyk Bohatera"
92339233"[english]TF_ScoutHair" "Hero's Tail"
9234N/A"TF_ScoutHair_Desc" "Prawdopodobnie rezultat straty pigmentacji z powodu straszliwych eksperymentów. Prawdopodobnie jakiś mop."
N/A9234"TF_ScoutHair_Desc" "Rezultat utraty pigmentacji w wyniku straszliwych eksperymentów. Albo jakiś mop."
92359235"[english]TF_ScoutHair_Desc" "Possibly the result of pigmentation loss due to horrible experiments. Possibly a mop of some kind."
92369236"TF_ScoutMedallion" "Symbol Szkoły Wilka"
92379237"[english]TF_ScoutMedallion" "Sign of the Wolf's School"
92539253"[english]MMenu_OptionsHighlightPanel_Text" "Once you've played the game a bit, take a look at the advanced options. There's a lot of useful settings in there to help you tune TF2 to work just the way you like it."
92549254"TFAdvancedOptions" "Zaawansowane opcje TF2"
92559255"[english]TFAdvancedOptions" "TF2 Advanced Options"
9256N/A"Tooltip_EnableHUDMinMode" "Minimalny HUD jest mniejszy i gęściej upakowany, aby zasłaniał mniej.\n\nNiektóre informacje wyjaśniające zostaną również usunięte, tak więc przed włączeniem minimalnego HUD-u zaznajom się ze standardowym HUD-em."
N/A9256"Tooltip_EnableHUDMinMode" "Minimalny HUD jest mniejszy i bardziej zwarty, więc mniej zasłania.\n\nJest też uboższy w informacje wyjaśniające, więc przed jego włączeniem wskazane jest zapoznanie się ze standardowym HUD-em."
92579257"[english]Tooltip_EnableHUDMinMode" "Minimal HUD mode uses a smaller, denser HUD so that you can see more.\n\nSome explanatory information is removed as well, so you should be familiar with the standard HUD before you turn on Minimal HUD."
92589258"Tooltip_classautokill" "Włączenie tej opcji spowoduje, że po każdej zmianie klasy na polu walki natychmiast popełnisz samobójstwo.\n\nWyłączenie tej opcji spowoduje, że zmienisz klasę dopiero po odrodzeniu."
92599259"[english]Tooltip_classautokill" "If set, then you'll immediately kill yourself whenever you change class while out in the field.\n\nIf unset, you'll change to your new class the next time you respawn."
92699269"[english]Tooltip_takesshots" "If set, you'll automatically have a screenshot taken of the final scoreboard at the end of every map you play."
92709270"Tooltip_rememberactiveweapon" "Włączenie tej opcji spowoduje, że będziesz trzymać po odrodzeniu tą samą broń co przed śmiercią pod warunkiem, że masz ją jeszcze w wyposażeniu."
92719271"[english]Tooltip_rememberactiveweapon" "If set, you'll respawn holding the same weapon you were holding when you died (assuming you still have it equipped in your loadout)."
9272N/A"Tooltip_rememberlastweapon" "Włączenie tej opcji spowoduje, że odrodzenie nie będzie miało efektu na ustawienie broni, między którymi się przełączało przyciskiem \"poprzednia broń\"\n\nWyłączenie tej opcji spowoduje, że twoja \"poprzednia broń\" zawsze po odrodzeniu będzie ustawiona na broń drugorzędną."
N/A9272"Tooltip_rememberlastweapon" "Włączenie tej opcji sprawia, że odrodzenie nie ma wpływu na broń wybieraną przyciskiem \"poprzednia broń\".\n\nGdy opcja jest nieaktywna, \"poprzednią bronią\" po odrodzeniu będzie zawsze broń drugorzędna."
92739273"[english]Tooltip_rememberlastweapon" "If set, respawning won't affect the weapon you'll switch to when you hit your 'previous weapon' key.\n\nIf unset, your 'previous weapon' will always be set to be your secondary weapon when you respawn."
92749274"Tooltip_drawviewmodel_option" "Włączenie tej opcji spowoduje zniknięcie modelu broni w widoku z pierwszej osoby."
92759275"[english]Tooltip_drawviewmodel_option" "If unset, the first person view of your active weapon won't be drawn."
93799379"[english]TF_ConjurersCowl_Desc" "I put on my wizard's hat."
93809380"TF_RFAHammer" "Maul"
93819381"[english]TF_RFAHammer" "The Maul"
9382N/A"TF_RFAHammer_Desc" "Posiada miażdżący cios z delikatną nutką pyłu z Marsa."
N/A9382"TF_RFAHammer_Desc" "Miażdżący cios z delikatną nutką pyłu z Marsa."
93839383"[english]TF_RFAHammer_Desc" "Packs a devastating punch with a hint of Mars dust."
93849384"TF_MedicMtGHat" "Hełm Obieżysfera"
93859385"[english]TF_MedicMtGHat" "The Planeswalker Helm"
93919391"[english]TF_ScoutMtGHat_Desc" "No more bugs in your eyes as you blaze across the map."
93929392"TF_TowerHardhat" "Przekaźnik Krótkofalowy"
93939393"[english]TF_TowerHardhat" "The Lo-Fi Longwave"
9394N/A"TF_TowerHardhat_Desc" "Nie zatrzymam sygnału."
N/A9394"TF_TowerHardhat_Desc" "Nie powstrzymasz sygnału."
93959395"[english]TF_TowerHardhat_Desc" "Can't stop the signal."
93969396"TF_SpiralSallet" "Spiralna Salada"
93979397"[english]TF_SpiralSallet" "The Spiral Sallet"
9398N/A"TF_SpiralSallet_Desc" "Mało znany fakt: Skoczki w szachach przemieszczają się ponad innymi figurkami rakietowym skokiem."
N/A9398"TF_SpiralSallet_Desc" "Mało znany fakt: Skoczki w szachach przemieszczają się ponad innymi figurami rakietowym skokiem."
93999399"[english]TF_SpiralSallet_Desc" "Little known fact: knights in chess travel over other pieces by rocket jumping."
94009400"Gametype_OfflinePractice" "Praktyka offline"
94019401"[english]Gametype_OfflinePractice" "Offline Practice"
94359435"[english]RI_T" "Token"
94369436"Attrib_ShovelSpeedBoost" "Szybkość ruchu zwiększa się wraz ze wzrostem obrażeń"
94379437"[english]Attrib_ShovelSpeedBoost" "Move speed increases as the user becomes injured"
9438N/A"Attrib_WeaponBlocksHealing" "Blokuje leczenie, gdy w użyciu"
N/A9438"Attrib_WeaponBlocksHealing" "Dobycie blokuje leczenie"
94399439"[english]Attrib_WeaponBlocksHealing" "Blocks healing while in use"
94409440"Attrib_MultSniperChargeAfterBodyshot" "Po strzale w ciało przy przybliżeniu: Poziom naładowania karabinu wzrasta o %s1%"
94419441"[english]Attrib_MultSniperChargeAfterBodyshot" "On Scoped Bodyshot: Rifle charge rate increased by %s1%"
96919691"[english]TF_BonkBoy" "Bonk Boy"
96929692"TF_CosaNostraCap" "Kapelusz Cosa Nostry"
96939693"[english]TF_CosaNostraCap" "Cosa Nostra Cap"
9694N/A"TF_CosaNostraCap_Desc" "Gdyby wygląd mógłby zabijać, ten przystojny koleżka mógłby uczynić twoją głowę współsprawcą morderstwa."
N/A9694"TF_CosaNostraCap_Desc" "Gdyby wygląd mógł zabijać, ten przystojny koleżka uczyniłby twoją głowę winną współudziału w morderstwie."
96959695"[english]TF_CosaNostraCap_Desc" "If looks could kill, this dapper fellow would make your head an accomplice to murder."
96969696"TF_Enforcer" "Egzekutor"
96979697"[english]TF_Enforcer" "The Enforcer"
96999699"[english]TF_BigEarner" "The Big Earner"
97009700"TF_MadeMan" "Mafiozo"
97019701"[english]TF_MadeMan" "The Made Man"
9702N/A"TF_MadeMan_Desc" "Dżentelmen zawsze ma podręczny kwiatek służący do upuszczania na grób przeciwnika."
N/A9702"TF_MadeMan_Desc" "Dżentelmen zawsze ma pod ręką kwiatek, który może upuścić na grób przeciwnika."
97039703"[english]TF_MadeMan_Desc" "A gentleman always has a flower handy to drop on an opponent’s grave."
97049704"TF_Bundle_ScoutStarter" "Skaut - zestaw startowy"
97059705"[english]TF_Bundle_ScoutStarter" "Scout Starter Pack"
97639763"[english]TF_HelpedNewUserHat_Desc" "Give your teacher the gift of insight, paper clip and rubber band included."
97649764"TF_CaponesCapper" "Kapelusz Capo"
97659765"[english]TF_CaponesCapper" "Capo's Capper"
9766N/A"TF_CaponesCapper_Desc" "Ten powalający numerek pomoże ci popełniać wszelkie możliwe zbrodnie - oprócz tych przeciwko modzie."
N/A9766"TF_CaponesCapper_Desc" "W tym przebojowym kapeluszu popełnisz wszelkie możliwe zbrodnie - oprócz tych przeciwko modzie."
97679767"[english]TF_CaponesCapper_Desc" "This dashing number will help you commit crimes of all kinds—except against fashion."
97689768"TF_DesertMarauder" "Pustynny Maruder"
97699769"[english]TF_DesertMarauder" "Desert Marauder"
1006510065"[english]TF_SteelJaw_Desc" "Wee! It's summer! We're having fun!\nAH GOD IT'S BOLTED TO HIS HEAD!"
1006610066"TF_Summer_Shades" "Australijskie Aviatory"
1006710067"[english]TF_Summer_Shades" "Summer Shades"
10068N/A"TF_Summer_Shades_Desc" "Te są słynne."
N/A10068"TF_Summer_Shades_Desc" "Są słynne."
1006910069"[english]TF_Summer_Shades_Desc" "These are famous."
1007010070"TF_Wearable_FlipFlops" "Japonki"
1007110071"[english]TF_Wearable_FlipFlops" "Flip-Flops"
1012710127"[english]Craft_Recipe_CustomDesc" "Craft any set of items you like, and we'll try to match it to an appropriate blueprint. Advanced users only!"
1012810128"TF_BISON" "BIZON"
1012910129"[english]TF_BISON" "BISON"
N/A10130"TF_MANGLER" "WYŻYMACZKA"
N/A10131"[english]TF_MANGLER" "MANGLER"
1013010132"TF_Weapon_FocusedWaveProjector" "Emiter fal skupionych"
1013110133"[english]TF_Weapon_FocusedWaveProjector" "Focused Wave Projector"
1013210134"TF_Weapon_IndivisibleParticleSmasher" "Zderzacz niepodzielnych cząsteczek"
1014910151"[english]Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "This weapon does not require ammo."
1015010152"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Ta broń zadaje zmniejszone obrażenia konstrukcjom."
1015110153"[english]Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "This weapon deals reduced damage to buildings."
10152N/A"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Ta broń potrafi wystrzelić potężny strzał,\n który zadaje obrażenia minikrytyczne graczom\n i dezaktywuje budynki na 4 sekundy."
N/A10154"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Strzał alternatywny\nzadaje obrażenia minikrytyczne graczom\n i dezaktywuje na 4 sekundy konstrukcje."
1015310155"[english]Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "This weapon can fire a charged shot that\nmini-crits players and disables buildings for 4 sec."
1015410156"Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Ta broń strzela pociskami, które\nprzebijają się przez przeciwników."
1015510157"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "This weapon fires a projectile that\npenetrates enemy targets."
1015910161"[english]Attrib_Particle28" "Genteel Pipe Smoke"
1016010162"Store_DrGrordbort" "> Dr Grordbort <"
1016110163"[english]Store_DrGrordbort" "> Dr. Grordbort <"
10162N/A"Store_GrordbortSale" "Niezawodne Oscylatory Eteru dra Grordborta: Gdy nauka spotyka się z przemocą!/nKup prawdziwe miotacze promieni na www.DrGrordborts.com"
N/A10164"Store_GrordbortSale" "Niezawodne Oscylatory Eteru dra Grordborta: Gdy nauka spotyka się z przemocą!\nKup prawdziwe miotacze promieni na www.DrGrordborts.com"
1016310165"[english]Store_GrordbortSale" "Dr. Grordbort's Infallible Aether Oscillators: Where Science Meets Violence!\nBuy your real Rayguns at www.DrGrordborts.com"
1016410166"TF_GifterText_SelfOpen" "�%giver%� otwiera paczkę!"
1016510167"[english]TF_GifterText_SelfOpen" "�%giver%� has opened a package!"
1016610168"TF_CrossGame_Trading_FreeAccountInitiate" "Tylko użytkownicy kont premium mogą dodawać przedmioty do handlu."
1016710169"[english]TF_CrossGame_Trading_FreeAccountInitiate" "Only premium accounts may add items to trades."
N/A10170"TF_LordCockswainPith" "Hełm Korkowy Lorda Cockswaina"
N/A10171"[english]TF_LordCockswainPith" "Lord Cockswain's Pith Helmet"
N/A10172"TF_LordCockswainChops" "Nietuzinkowe Bokobrody i Fajka Lorda Cockswaina"
N/A10173"[english]TF_LordCockswainChops" "Lord Cockswain's Novelty Mutton Chops and Pipe"
N/A10174"TF_CowMangler" "Wyżymaczka Krów 5000"
N/A10175"[english]TF_CowMangler" "The Cow Mangler 5000"
1016810176"TF_RighteousBison" "Prawy Bizon"
1016910177"[english]TF_RighteousBison" "The Righteous Bison"
1017010178}