Template:PatchDiff/July 27, 2011 Patch/team fortress 2 content.gcf/tf/resource/tf swedish.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
14671467"[english]StatPanel_Label_Backstabs" "# Backstabs: "
14681468"StatPanel_Label_HealthLeached" "Stulen hälsa: "
14691469"[english]StatPanel_Label_HealthLeached" "Health leached: "
1470N/A"StatPanel_Label_Buildings_Built" "Antal byggda byggnader:"
N/A1470"StatPanel_Label_Buildings_Built" "Antal byggda byggnader: "
14711471"[english]StatPanel_Label_Buildings_Built" "# Buildings built: "
1472N/A"StatPanel_Label_SentryKills" "Antal dödade med vaktgevär:"
N/A1472"StatPanel_Label_SentryKills" "Antal dödade med vaktgevär: "
14731473"[english]StatPanel_Label_SentryKills" "# Kills by sentry: "
14741474"StatPanel_Label_Teleports" "Antal teleporteringar: "
14751475"[english]StatPanel_Label_Teleports" "# uses of teleport: "
74577457"[english]TF_Gunbai_Desc" "Winds of Gravel Pit\nScout brings on his fan!\nYou are marked for death"
74587458"TF_Kunai" "Konspiratörens Kunai"
74597459"[english]TF_Kunai" "Conniver's Kunai"
7460N/A"TF_Kunai_Desc" "Start med låg hälsa\nDöda med den här kniven\nStjäl då hans hälsa"
N/A7460"TF_Kunai_Desc" "Börja med låg hälsa\nDöda med den här kniven\nStjäl då dennes hälsa"
74617461"[english]TF_Kunai_Desc" "Start off with low health\nKill somebody with this knife\nSteal all of their health"
74627462"TF_SpyOniMask" "Ingen Nohd"
74637463"[english]TF_SpyOniMask" "Noh Mercy"
94739473"[english]Replay_SetDefaultSetting" "RESET"
94749474"Replay_ResetTimeScale" "ÅTERSTÄLL"
94759475"[english]Replay_ResetTimeScale" "RESET"
N/A9476"Replay_TimeScale" "TIDSSKALA"
N/A9477"[english]Replay_TimeScale" "TIME SCALE"
94769478"Replay_EditorButtonTip_TimeScaleButton" "sakta ner eller snabba upp tiden"
94779479"[english]Replay_EditorButtonTip_TimeScaleButton" "slow down or speed up time"
94789480"Replay_Contest_Category10000" "Spelarens Val"
96599661"[english]TF_SodaPopper" "The Soda Popper"
96609662"TF_SodaPopper_Desc" "Bygger upp hype medan du springer. När hype-mätaren är full, frigör mini-kritiska träffar!"
96619663"[english]TF_SodaPopper_Desc" "Builds hype as you run. When the hype meter is full, unleash mini-crits!"
N/A9664"TF_CosaNostraCap_Desc" "Om blickar kunde döda skulle denna prydliga sak göra ditt huvud till en medbrottsling till mord."
N/A9665"[english]TF_CosaNostraCap_Desc" "If looks could kill, this dapper fellow would make your head an accomplice to murder."
96629666"TF_MadeMan" "Mafioson"
96639667"[english]TF_MadeMan" "The Made Man"
96649668"TF_MadeMan_Desc" "En gentleman har alltid en blomma till hands för att släppa den på en motståndares grav."
97979801"[english]Attrib_ChargeTurnControl" "+%s1% increase in turning control while charging"
97989802"Attrib_ChargeImpactDamageIncreased" "+%s1% ökning i kollisionsskada"
97999803"[english]Attrib_ChargeImpactDamageIncreased" "+%s1% increase in charge impact damage"
N/A9804"Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% omladdningstakt för anfall"
N/A9805"[english]Attrib_ChargeRechargeRateIncreased" "+%s1% increase in charge recharge rate"
N/A9806"Attrib_AirDashCountIncreased" "Ger trippelhopp. Det tredje hoppet utdelar 10 i skada när den används."
N/A9807"[english]Attrib_AirDashCountIncreased" "Grants triple jump. The third jump deals 10 damage when used."
98009808"Attrib_SpeedBuffAlly" "Vid Träff av Lagkamrat: Ökar båda spelarnas rörelsehastighet under 1 sekund"
98019809"[english]Attrib_SpeedBuffAlly" "On Hit Ally: Boosts both players' speed for several seconds"
N/A9810"Attrib_DamageForceReduction" "%s1% reduktion i tryckkraft tagen från skada"
N/A9811"[english]Attrib_DamageForceReduction" "%s1% reduction in push force taken from damage"
N/A9812"Attrib_CloakRate" "%s1 sekunder ökning i döljningstid"
N/A9813"[english]Attrib_CloakRate" "%s1 sec increase in time to cloak"
98029814"Attrib_AmmoBecomesHealth" "Uppsamlad ammo blir till hälsa"
98039815"[english]Attrib_AmmoBecomesHealth" "All ammo collected becomes health"
98049816"Attrib_BootsFallingStomp" "Utdelar 3x fallskada till spelaren som du landar på"
99479959"[english]TF_StatelySteelToe" "Stately Steel Toe"
99489960"TF_CopGlasses" "Snutens Solskydd"
99499961"[english]TF_CopGlasses" "Security Shades"
N/A9962"TF_TamOShanter" "Tam O' Shanter"
N/A9963"[english]TF_TamOShanter" "Tam O' Shanter"
99509964"TF_RoguesColRoule" "Bedragarens Col Roule"
99519965"[english]TF_RoguesColRoule" "Rogue's Col Roule"
99529966"TF_HeelBiters" "Präriens Hälbitare"
99839997"[english]TF_SummerHat_Style0" "A Day at the Beach"
99849998"TF_SummerHat_Style1" "Sorglös Sommartupplur"
99859999"[english]TF_SummerHat_Style1" "Carefree Summer Nap"
N/A10000"TF_FIRE_WATERJUMP_NAME" "Fly från Hettan"
N/A10001"[english]TF_FIRE_WATERJUMP_NAME" "Escape the Heat"
N/A10002"TF_Tool_SummerKey" "Uppfriskande frysboxnyckel"
N/A10003"[english]TF_Tool_SummerKey" "Refreshing Summer Cooler Key"
N/A10004"TF_Tool_SummerKey_Desc" "Används till att öppna ovanligt uppfriskande låsta frysboxar.\nEfter 11/7/2011 kommer den förvandlas till en vanlig nyckel."
N/A10005"[english]TF_Tool_SummerKey_Desc" "Used to open unusually refreshing locked summer coolers.\nAfter 7/11/2011 this will turn into a normal key."
N/A10006"TF_SummerCrate" "Uppfriskande Frysbox"
N/A10007"[english]TF_SummerCrate" "Refreshing Summer Cooler"
N/A10008"TF_SummerCrate_Desc" "Den här frysboxens innehåll är okänt och \nvanliga nycklar passar inte i låset.\n\nDu borde ta vara på den.\nDet kommer förmodligen finnas ett sätt att öppna den på senare."
N/A10009"[english]TF_SummerCrate_Desc" "This cooler's contents are unknown and\nnormal keys don't fit the lock.\n\nYou'd better hold onto it.\nThere'll probably be a way to open it later."
N/A10010"TF_NineIron" "Nessies Järnnia"
N/A10011"[english]TF_NineIron" "Nessie's Nine Iron"
998610012"TF_Weapon_GolfClub" "Golfklubba"
998710013"[english]TF_Weapon_GolfClub" "Golf Club"
998810014"TF_Mailbox" "Postpucklaren"
998910015"[english]TF_Mailbox" "The Postal Pummeler"
999010016"TF_Weapon_Mailbox" "Brevlåda"
999110017"[english]TF_Weapon_Mailbox" "Mailbox"
N/A10018"Replay_CleaningDisk" "Utför engångsrensning av onödig data. Detta kan ta en minut..."
N/A10019"[english]Replay_CleaningDisk" "Doing one-time cleanup of unneeded data. This may take a minute..."
999210020"Store_Summer" "Sommar!"
999310021"[english]Store_Summer" "Summer!"
N/A10022"Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "Detta vapen kräver ingen ammo."
N/A10023"[english]Attrib_EnergyWeaponNoAmmo" "This weapon does not require ammo."
N/A10024"Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "Detta vapen utdelar mindre skada mot byggnader."
N/A10025"[english]Attrib_EnergyWeaponNoHurtBuilding" "This weapon deals reduced damage to buildings."
N/A10026"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Detta vapen kan avfyra ett uppladdat skott som utdelar\nen mini-kritisk träff mot spelare och inaktiverar byggnader under 4 sekunder."
N/A10027"[english]Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "This weapon can fire a charged shot that\nmini-crits players and disables buildings for 4 sec."
N/A10028"Attrib_EnergyWeaponPenetration" "Detta vapen avfyrar en projektil som\npenetrerar fiendemål."
N/A10029"[english]Attrib_EnergyWeaponPenetration" "This weapon fires a projectile that\npenetrates enemy targets."
N/A10030"Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "Detta vapens projektiler kan inte reflekteras."
N/A10031"[english]Attrib_EnergyWeaponNoDeflect" "This weapon's projectiles cannot be deflected."
999410032}
999510033}